Belépés
illike.blog.xfree.hu
Az ember minden jel szerint arra lett teremtve, hogy gondolkodjék. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége, hogy helyesen gondolkod... K. I.
1960.08.30
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Halottidézők
  2017-07-29 22:46:38, szombat
 
   
  HALOTTIDÉZŐK.

"Itt vannak a lelkek. Látom őket!" - állítja Ruth Berger, aki magát intuitív tanácsadónak nevezi, de lényegében jós. Egy fagyos őszi estén szól közönségéhez, egy 35 fős csoporthoz, az Illinois állambeli Skokie-ban, Chicago egyik külvárosában, a Szent Péter Katolikus Templom könyvtárában. Az összegyűlt özvegyek elhunyt házastársaikkal akartak kapcsolatba lépni, Berger pedig azért volt ott, hogy ebben segítsen nekik. "Elhunyt szeretteik nagyszerű híreket közölnek - mondja Berger. - Ők is épp annyira szeretnének velünk beszélni, mint amennyire mi vágyunk találkozni velük."

Ruth Berger nem egy gyöngyöket viselő cigányasszony, aki az emberek tenyeréből jósol. Nincs kristálygömbje. Előadásait sem egy sejtelmesen sötét szobában tartja, ahol gomolyog a füst.

Nem! Ruth Berger életvidám, normális kinézetű, középkorú nő, aki jól szabott kosztümöt visel, és előadásait szállodákban, előadótermekben és a nagy egyházak templomaiban tartja, ahol - állítása szerint - megidézi a halottak lelkeit. Úgy gondolja, hogy a gyászoló özvegyek gyógyulása az után kezdődik el, hogy a halott szeretteik szólnak hozzájuk. A spiritizmus mára igen népszerű lett, és a halottakkal való kommunikálás iránti érdeklődés még a keresztények között is tetőzik.

Meg vagyok győződve arról, hogy a halállal kapcsolatos hamis tanítások készítették elő az utat Sátán egyik legmesteribb csalásának. Ha a lélek valóban halhatatlan lenne, és a halál után is tovább élne, ugyan miért is ne lenne képes kapcsolatba lépni az élőkkel? így nem meglepő, hogy bizonyos keresztény egyházak tárt kapukkal fogadják a médiumokat.

Nem is csoda, hogy gombamód szaporodnak a szeánsz jellegű, a gyászolóknak támogatást nyújtó csoportok. A lélek halhatatlanságáról szóló, bibliai alappal nem rendelkező tanítás szó szerint kitárta az egyház kapuit a spiritizmus előtt. Mit tanít a Biblia erről a fontos témáról? A halottak valóban kapcsolatba tudnak lépni az élőkkel? A halál elválasztó falait áttörő hangok valóban elhunyt szeretteinktől jönnek, vagy egy gonosz erőtől származnak?

A Biblia tanítása a halálról
A Biblia egyértelmű tanítása szerint az ember már nem képes kommunikálni az élőkkel, miután meghal. Jób így fogalmazott a halálról: "Nem lát engem szem, amely rám néz. A felhő eltűnik és elmegy, így aki leszáll a sírba, nem jő fel többé. Nem tér vissza többé az ő hajlékába, és az ő helye nem ismeri őt többé" (Jób 7:8-10). A Biblia azt tanítja, hogy egyedül Isten halhatatlan, az ember halandó (lásd lTimóteus 6:16-17; Jób 4:17). A halhatatlanság Isten ajándéka azoknak, akiket Krisztus második eljövetelekor igaznak talál (Róma 2:7-8; 1Korinthus 15:51-55).

A görög filozófiából eredő "halhatatlan lélek" fogalma egy kiskapun jutott be a kereszténység körébe. A görögök közül sokan elfogadták a "dualizmust". Úgy tekintettek az emberi testre, mint a lelket fogva tartó börtönre. Szerintük a halál kiszabadította a lelket "börtönéből". Ezért is tartották közülük sokan tiszteletreméltó cselekedetnek az öngyilkosságot, kereszténység kezdeti szakaszában a pogányok nagy számban csatlakoztak az egyházhoz, magukkal hozva régi hiedelmeiket. olyan elméletek kerültek így be az egyházba, amelyek nélkülöznek minden bibliai alapot.

A Bibliában a görög filozófiából eredő gondolattól határozottan eltérő tanítást találunk. 1Thesszalonika 5:23 verse szerint az emberi test elválaszthatatlan egység, a test (fizikai képességek), az értelem (értelmi képességek) és a lélek (lelki képességek) egysége. Az általános nézettel ellentétben a Biblia nem tanítja azt, hogy a halál után a tudattal rendelkező, halhatatlan lélek elhagyná a testet. Az angol King James bibliafordításban 1600-szor fordul elő a lélek kifejezés, de egyetlen egyszer sem kapcsolódik hozzá a "halhatatlan" szó. Ha az embernek valóban halhatatlan lelke volna, vajon miért nem említi meg a Biblia az 1600 előfordulási hely legalább egyikében?

Arról sem ír a Biblia sehol, hogy a halál pillanatában a lélek elhagyná a testet, és felszállna egészen a mennybe. Nincs egyetlen olyan igehely sem, ami erre utalna. Az "élet lehelete" az, ami a halálkor visszatér Istenhez. A héber ruach szó fordítása "lélek", ami azt is jelenti, hogy "lélegzet" (lásd Prédikátor 12:9). A Biblia ezeket a fogalmakat szinonimaként használja. Jób például párhuzamot von köztük.

Azt írja, hogy -amíg az én lelkem énbennem van, és az Istennek lehelete van az én orromban-(Jób 27:3). A héber költészetre jellemző, hogy nem annyira a szavak rímelnek, mint inkább a gondolatok csengenek össze. A vers második szakasza párhuzamos az első szakasz gondolatával. Ezért Jób könyvének ebben a versében a második szakasz: "Istennek lehelete az én orromban", párhuzamos az eIső gondolat szakaszával: "az én lelkem énbennem". A lehelet és a lélek ugyanazt, Isten életet adó erejét jelenti.

A teremtés ellentéte
Mózes így írt a teremtésről 1Mózes 2:7 versében: "És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és leheléit vala az ő orrába életnek leheletét. Így lőn az ember élő lélekké" (élőlénnyé). Mi történik, amikor az ember meghal? Pontosan az ellentéte annak, ami a teremtéskor történt. A Zsoltárok írója így fogalmazott: "Kimegyen a lelke; visszatér földbe, és aznapon elvesznek az ő tervei" (Zsoltárok 146:4). A halál beálltakor visszatér Istenhez az embert addig életben tartó erő, Isten lehelete, aminek köszönhető minden szívdobbanás.

Isten az életadó. A halál az élet hiánya. Az Isten által adott élet visszatér az Úrhoz, aki adta, testünk pedig visszatér a porba. A Biblia szerint "elvesznek az ő tervei". Ezért nincsen tudatos létezés a halál után. Aki meghalt, már nem létezik mint "élő lélek", azaz élőlény vagy személyiség. Egy másik zsoltárban így olvashatjuk: "nincs emlékezés rólad a halálban" (Zsoltárok 6:6). Azt is olvassuk, hogy a halottak nem dicsőítik Istent (lásd Zsoltárok 15:17). Másutt, a Prédikátor könyvében pedig az író olyan világosan fejti ki, mi a halál, hogy nem lehet félreérteni: "Mert az élők tudják, hogy meghalnak; de a halottak; semmit nem tudnak. Mind szeretetük, mind gyűlöletök, mind gerjedezésük immár elveszett; és többé semmiök nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik" (Prédikátor 9:7-8).

A halál pihenés, alvás. Krisztus második eljövetelekor az igazak feltámadnak álmukból, hogy találkozzanak Jézussal. Egy újszövetségi történet jól rávilágít erre. Néhány nappal miután Jézus megtudta, hogy a barátja, Lázár súlyos beteg lett, így szólt a tanítványaihoz:

"Lázár, a mi barátunk, elaludt; de elmegyek, hogy felköltsem őt." A tanítványai azt hitték, hogy Lázár majd biztosan megerősödik az alvástól, ezért ezt válaszolták: "Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt; de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Ekkor azért nyilván monda nékik Jézus: Lázár meghalt" (János 11:11-14).

Jézus szavai szerint a halál olyan, mint az alvás, öntudatlan állapot. Nincs halhatatlan lélek, ami a halál beálltakor elhagyná a testet. A hívő meghal, és egyszerűen pihen. A fájdalom, a szenvedés és a bánat véget ért. A csalódás és a szerencsétlenség már a múlté.

Isten kegyelmesen megvédi gyermekeit a föld további szörnyűségeitől. Ez pedig sokkal jobb, mint amiben az egyéb nézeteket vallók hisznek! Vajon élvezhetné-e egy anya a mennyországot, ha onnan azt látná, hogy a veje veri a lányát? Lenne-e egy apának kedve Istent dicsőíteni, miközben látná, hogy a fiai egy távoli országban harcolnak egy véres ütközetben? Vagy mi van az autópályákon történő balesetekkel, a rákkal, a leukémiával? Nekünk is szenvedést okozna, ha látnánk, hogy barátaink és szeretteink (vagy akár vadidegen emberek) szenvednek!

Isten azonban kegyelmesen megvéd ettől. Könyörülettel megengedi, hogy gyermekei egyszerűen elaludjanak. A hívők gondolataiban a halál olyan, mint amikor a kisbaba nyugodtan elalszik édesapja karjában. A halál tökéletes pihenést jelent. Pihenés, ami Jézus második eljöveteléig tart. Pál apostol így fogalmaz: "Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával. leszáll az égből. És feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban; azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk" (1Thesszalonika 4:16-17).

Sátán az emberiség történelmének utolsó napjaira tervezi legnagyobb csalásait. Ezért veszélyes elhinni, hogy a médiumok, jósok vagy egyebek által megidézett szellemek valóban a halottak lelkei volnának. Az ördög képes arra, hogy a halott ismerősök képében jelenjen meg. Pál a spiritizmus erejére figyelmeztet, amikor ezt írja: "a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává" (2Korinthus 11:13-14). János apostol Pátmosz szigetéről figyelmeztette az utolsó időkben élőket: "Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek" (Jelenések 16:14).

A gonosz angyalok megjelenhetnek úgy, mint a szeretteink. Felölthetik a férj, a feleség, a fiú vagy a lány vonásait. Amint elfogadjuk, hogy ők valóban a síron túli világ küldöttei, az ördög bármilyen hazugságot képes lesz elhitetni velünk. Vajon nem vallana az ördögre, hogy a hozzánk legközelebb állók jelmezében akarjon becsapni? Nem vallana-e rá, hogy akkor akarjon rászedni, amikor gyászolunk, és annyira vágyunk hallani vagy megérinteni szeretteinket? A legjobb védelem a csalás ellen, ha ismerjük az igazságot. Csak akkor vagyunk biztonságban, ha teljes mértékben a Bibliában bízunk, nem pedig az érzékeinkben.

Az érzékeink becsaphatnak. Ha elfogadjuk Isten Igéjét, akkor ez megvéd az ördög által eltervezett ravasz csalásoktól. Isten Igéje vezetésében megbízhatunk. Az Ige az egyetlen biztonságunk és menedékünk. Ilyen helyzetben nem szabad megbízni abban sem, amit a saját szemünkkel látunk, ehelyett Isten Igéjének tiszta tanításait kell elfogadni! A másik választási lehetőség kifejezetten rémítő !
 
 
0 komment , kategória:  Halottidézők  
Címkék: szerencsétlenség, tiszteletreméltó, előadótermekben, szörnyűségeitől, házastársaikkal, megjelenhetnek, halhatatlanság, tanítványaihoz, öngyilkosságot, kristálygömbje, kiszabadította, figyelmeztette, szeretteinktől, mennyországot, szeretteinket, átváltoztatja, történelmének, cigányasszony, kereszténység, elragadtatunk, eljövetelekor, thesszalonika, könyörülettel, gondolataiban, szinonimaként, cselekedetnek, találkozzanak, határozottan, filozófiából, gerjedezésük, gyászolóknak, megbízhatunk, újszövetségi, biztonságban, szívdobbanás, gondolatával, fagyos őszi, összegyűlt özvegyek, gyöngyöket viselő, emberek tenyeréből, sejtelmesen sötét, nagy egyházak, halottak lelkeit, gyászoló özvegyek, után kezdődik, halott szeretteik, spiritizmus mára, halottakkal való, keresztények között, halállal kapcsolatos, utat Sátán, lélek valóban, Ruth Berger, Szent Péter Katolikus Templom, King James, Ezért Jób, Pedig Jézus, Isten Igéjét, Isten Igéje, Isten Igéjének,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
10.11. 16:46 Áldozatokat követelt a viharos időjárás Dél-Franciaországban
10.11. 16:46 Cea de-a patra ediţie a Zilelor Culturii Evreieşti din Cluj-Napoca va fi or...
10.11. 16:30 Villamospálya-felújítás miatt változik a közösségi közlekedés Budapesten a ...
10.11. 16:30 Nébih: betartja a szabályokat a tokaj-hegyaljai borászatok többsége
10.11. 16:30 Együttműködik az MFB és az Eximbank a kkv-szektor fejlesztése érdekében
10.11. 16:30 Volkswagen: tömeges leépítéssel fenyeget az új autók szén-dioxid-kibocsátás...
10.11. 16:29 Tuzson: nem lehet különbség életminőség szempontjából a falvak és a városok...
10.11. 16:29 Rétvári: évszázadonként egyszer van olyan lehetőség, mint a váci kézilabda-...
10.11. 16:22 Megnyílt a V4-es országok kortárs filmszemléje Prágában
10.11. 16:02 Kilenc új alkotást vetítenek a Spanyol Filmhéten az Urániában
Tudjátok ?
Mi a megfejtés nr. 74 ?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
még több kérdés
Blog Címkék
Kellemes délutánt kívánok!  Jó éjszakát,szép álmokat!  Erdei történet  Nélküled  Szűzanya a gyermek Jézussal  Havi számlák  Itt a cél  Vízcseppes rózsa  Képes idézetek  Mesterek  Közösség Krisztussal  Az első ember  Lehozom  Krisztus alattvalói vagyunk  Október 15. Hétfő  Az élet olyan  végre....  Kellemes kávézást  Nélküled  Esőáztatta város  Esőáztatta természet  Cs Ildikótól facebookon  Gyerekek kedvencei  Gyonyoru holgyek..GIFF...  Krisztus  Október 15. Hétfő  Az élet olyan  A világ királynője  Krisztus  Álarc  Október 15. Szép Hetet!  Facebookon kaptam  Itt van elásva  Mi van odaát  Nyomás utána  Cs Ildikótól facebookon  Idő van  Lépcsőn fel  Sakkjáték az életünk. Sakkot j...  Facebookon kaptam  Mírjam barátnőmtől a facebooko...  Az élet olyan  Üvöltés az esőbe  Ma is úgy, mint régen  Amióta...  Szép estét kedves látogatóimna...  Gergely Homonnay  Kvíz játék  Melyik legyen  Mágikus erő  Bánat  Képes idézetek  Nem értem  Gyonyoru holgyek..GIFF...  Sineken  Ennyi elég  Üvöltés az esőbe  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Nyomás utána  Áldott, békés, szép estétek le...  Az Ő szíve megpihent  Jade csodálatos vízesése  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Danó Tímea: Kékvarázs  Zöld zászló  A nevetés jó hatásai  Anya csapata  Facebookon kaptam  Érted sírok és mosolygok  Az ülő életmód káros hatásairó...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kommandós  Felvéve  Rosszul vagy  Üvöltés az esőbe  Szükségünk van Krisztus segíts...  Jól sikerült  Dől a dominó  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Minden oké  Nő fehér pávával  Nehéz kő  Szép estét kedves látogatóimna...  Kányádi Sándor : Pipál a hegy  Képes idézetek  Szökés  Nő estélyiben  Mesélek neked  Az első ember  Francia diós mézes finomság!  Esőben  Az emlékezéshez nem emlék  Lehozom  így volt  Érted sírok és mosolygok 
Bejegyzés Címkék
fagyos őszi, összegyűlt özvegyek, gyöngyöket viselő, emberek tenyeréből, sejtelmesen sötét, nagy egyházak, halottak lelkeit, gyászoló özvegyek, után kezdődik, halott szeretteik, spiritizmus mára, halottakkal való, keresztények között, halállal kapcsolatos, utat Sátán, lélek valóban, halál után, szeánsz jellegű, gyászolóknak támogatást, egyház kapuit, spiritizmus előtt, fontos témáról, halottak valóban, halál elválasztó, gonosz erőtől, felhő eltűnik, ember halandó, halhatatlanság Isten, görög filozófiából, kiskapun jutott, kereszténység körébe, görögök közül, emberi testre, lelket fogva, halál kiszabadította, pogányok nagy, emberi test, általános nézettel, tudattal rendelkező, angol King, lélek kifejezés, embernek valóban, 1600 előfordulási, halál pillanatában, lélek elhagyná, halálkor visszatér, héber ruach, fogalmakat szinonimaként, héber költészetre, szavak rímelnek, gondolatok csengenek, vers második, első szakasz, második szakasz, lélek ugyanazt, teremtés ellentéte, teremtésről 1Mózes, földnek porából, ember meghal, ellentéte annak, teremtéskor történt, halál beálltakor, embert addig, élet hiánya, másik zsoltárban, élők tudják, halál pihenés, igazak feltámadnak, újszövetségi történet, halál olyan, hívő meghal, bánat véget, föld további, egyéb nézeteket, veje veri, apának kedve, távoli országban, véres ütközetben, autópályákon történő, hívők gondolataiban, kisbaba nyugodtan, halál tökéletes, emberiség történelmének, halottak lelkei, ördög képes, halott ismerősök, spiritizmus erejére, utolsó időkben, gonosz angyalok, lány vonásait, síron túli, ördög bármilyen, hozzánk legközelebb, legjobb védelem, csalás ellen, érzékeink becsaphatnak, ördög által, egyetlen biztonságunk, saját szemünkkel, másik választási, szerencsétlenség, , ,
2018.09 2018. Október 2018.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 25 db bejegyzés
Összes: 1848 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 132
  • e Hét: 762
  • e Hónap: 2249
  • e Év: 86906
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.