Belépés
jupiter21.blog.xfree.hu
" Elég, ha megértjük, hogy mindannyian valamilyen célból vagyunk itt, és elég, ha elkötelezzük magunkat ennek a célnak. " Paulo Coelho "Né... Keller Istvánné
1946.04.10
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Elmélyülés Bruno Gröning tanításába
  2013-11-13 16:44:27, szerda
 
   
 "Tanításom egy bizonyos életbölcsesség, ami szerint sok barátom él, és sok sikert könyvelhetett már el. A tanítás elfogadása által életükben teljes változás jött létre, sőt még egészségi állapotukban is."

Bruno Gröning tanítását soha sem foglalta írásba. Nem akart új filozófiát vagy ideológiát teremteni. Törekvése csak egy célt szolgált, hogy a szenvedőknek segítsen. Vallási tant adott nekik útravalóul, ami nem intellektuális vagy tudományos meggondolásokon alapult, hanem a szellemi törvényszerűségek ösztönös megérzéséből származott. Aki ezzel közelebbről foglalkozik, az felismeri, hogy mindez messze túlmutat a gyógyuláson. Felszólította az embereket, hogy higgyenek a jóban, és azt tettekben valósítsák meg. A keresztény felebaráti szeretet parancsolata képezi tanításának magját.
A betegségek okai

Manapság sokan élnek abban a hitben, hogy a betegség csak úgy véletlenül, hirtelen lép fel és támadja meg az embert.

"Minél messzebb került az ember Istentől, tudatosan vagy öntudatlanul, annál kevesebb élet maradt a testében, úgy, hogy alig van már annyi élet benne, hogy szervei úgy működjenek, ahogy az számára meghatározott. Az ember nem tudta életét teljes erővel élni. Elszakadt ettől az erőforrástól. Végeredményben elveszítette a nagy isteni erőforrással való kapcsolatot. Nem tudta többé felvenni Isten erejét. És így lett a teste egy romhalmaz."

Hogyan nyerheti vissza az ember egészségét, Bruno Gröning a következőképpen magyarázza meg:

"Isten szépnek, jónak és egészségesnek teremtette az embert. Ilyennek is akarja látni. Eredetileg az emberek szorosan kötődtek Istenhez: szeretet volt, harmónia és egészség, minden egységben volt. Amióta azonban az első ember egy másik hangra, a Gonoszra kezdett hallgatni, aki kívül állt ezen az egységességen, s azt tette, amit az mondott neki, megszakadt a kötelék, s azóta Isten itt áll, az emberek pedig ott. Isten és az emberek között hatalmas szakadék nyílt. Nincs kapcsolat. Az ember magárahagyatva, ha még oly hívő, és sokat imádkozik is, élete során találkozik a Gonosszal, aki lehúzza a mélybe. Önök is eljutottak ide a mélybe életük folyamán. Önök is átélik a szerencsétlenséget, fájdalmakat, a gyógyíthatatlan bajokat. Azt mondom, ne menjenek még mélyebbre, én megtérésre szólítom fel Önöket! Jöjjenek fel, s én hídat építek a szakadék felett! A fájdalom útjáról térjenek rá az Isteni útra! Itt nincs szerencsétlenség, fájdalom, gyógyíthatatlan, itt minden jó. Ez az út visszavezet Istenhez!
A nagy megtérés

Bruno Gröning az embereket állandóan a "nagy megtérés"-re szólította fel. Figyelmeztette őket, hogy a jóban való hitüket változtassák tettekké, és hagyjanak fel rossz szokásaikkal.

Első sorban arra kérte az embereket, hogy ne gondoljanak a betegségükre. Kihangsúlyozta, hogy a betegség a rossztól jön, és az maga a rossz. A vele való foglalatosság azt jelenti, hogy egyetértünk a gonosszal. Ez meglassítja a gyógyulási folyamatot, sőt még meg is akadályozhatja.

"Aki a betegséggel foglalkozik, fogva tartja azt, és elzárja az utat az isteni erő elől."

Váljon el az ember a betegségétől, ne tekintse tulajdonának, hanem lássa benne a bajt.

"A betegség nem tartozik az emberhez"

Bruno Gröning felajánlja az embereknek, hogy leveszi vállukról a betegséget:

"Adják át nekem a betegségeiket, gondjaikat! Önök nem képesek mindezt egyedül elviselni. Vállalom Önök helyett. De adják önként, mert lopni nem akarok."

"Ha Önök a betegséget elengedik, hogy én levehessem a vállukról, akkor az úgy jól van, de ha ragaszkodnak hozzá, akkor semmit sem tehetek. A hetedik parancsolat megtiltja ezt: "Ne lopj!" Ha én az emberektől a betegségüket erőszakkal venném el, vétkeznék. Nem szabad lopnom! Ha valaki a betegségét szereti, fogva tartja azt,- aki el tudja felejteni, attól elveszem, s ha elengedi, akkor nemcsak gondolatokban, hanem tettekben is tegye meg. Hallgassanak szavamra! Nem akarom befolyásolni Önöket, de ha a betegségtől meg akarnak válni, akkor megszabadítom Önöket minden szenvedésüktől!"

Hogy mennyire fontosnak tartotta Bruno Gröning az egyes emberek belső megtérését, világosan megmutatja a következő kivonat Kurt Trampler "A nagy megtérés" című könyvéből:

Privát beszélgetésekkor is hallottam Gröningtől, hogy ő Istennek felelősséggel tartozik, vagyis a tiszta, isteni erő által való gyógyulást csak azoknál a szenvedőknél viheti végbe, akikben legalább a jó akarat megvan ahhoz, hogy az isteni rend szerint éljenek, és azokat ki kell zárnia, akik nem készek megválni a gonosztól.

"Tömeges gyógyulást is tudnék véghezvinni, mondta, ha azt mondanám, hogy egy város vagy egy ország minden betege legyen egészséges! De nem veszítenénk ezáltal többet, mint amennyit nyernénk? Készek lennének a betegek közül a rosszak a megtérésre? Nem élnének vissza a visszakapott egészségükkel? Nem! Először az embernek éreznie kell magában a belső megtérést, először késznek kell lennie arra, hogy az ördögit kirángassa magából, és megtalálja Istenhez az utat. Csak akkor érdemli meg, hogy meggyógyuljon."

Bruno Gröning következő szavai világossá teszik ezt a kijelentését, és megmagyarázzák a betegség keletkezését:

"Hogyan került sor arra, hogy az ember beteg lett? Eredetileg nem volt beteg. Az emberek rosszat tettek, egyre rosszabbak lettek, generációról generációra. A rossz annyira elterjedt, hogy lassanként nem lehet élni. Veszekedés, vita már a családban is, és egyre több a háború, mint a béke a népek között! A gondok hozták a lelki szenvedést az emberiségre, és olyan mély gyökeret vertek, hogy az embereknek meg kellett betegedniük. Egyik terheli lelkileg a másikat. Az emberek eltorzultak, eltávolodtak a természetestől, sokan elveszítették Istenbe vetett hitüket. Aki azonban letér az isteni útról, az elválik az egészségtől is"

Ha az ember újból vissza akarja nyerni Bruno Gröning által az egészségét, késznek kell lennie arra, hogy megváljon a "rossz"-tól. Hátat kell fordítania a gonosznak, a betegségnek, meg kell válnia tőle, nem úgy gondolkozni, hogy "a reumám, az asztmám..."

Ez nem mindig könnyű. Ez belső változást követel. Az embernek alapvetően meg kell változtatni gondolkozását. Nem a betegségben, mint ahogy általában szokta, hanem az egészségben kell hinnie. Hinnie kell abban, hogy még a gyógyíthatatlan betegségek is gyógyíthatók.

Mit várt Bruno Gröning a segítséget kérőktől? Nem tiltakozik a logikus gondolkozás az ellen, hogy ezt komolyan vegye? Hogyan jön rendbe egy reumától deformált izület, hogyan lesznek béna végtagok újra működőképesek? Hogyan lehetséges a betegséget Bruno Gröningnek leadni anélkül, hogy ő valamilyen kezelést is alkalmazna, igen, anélkül, hogy a panaszokat egyáltalán meghallgatná? Nem elfogadhatatlan ez minden normálisan gondolkodó ember számára?

Ez valóban a nagy megtérés, amit Bruno Gröning az emberektől elvár, és ez azt jelenti, hogy minden tudományos, értelem szerinti gondolkodást el kell magunktól vetni, és valami magasabban hinni és elfogadni. Tanítása egészen más alapokon nyugszik, mint ami manapság elfogadott, nem a materialista korszellemből származó értelmi gondolkodás. Ezért gyakran mondta:

"Ésszel engem biztosan nem lehet megérteni."
A gyógyáram

Bruno Gröning saját magát egy szellemi erő közvetítőjének tartotta, ami egyenesen Istentől jön és gyógyulást eredményez. Ezt az isteni erőt nevezte gyógyáramnak.

Hogy a gyógyáram lényegét megmagyarázza, hasonlatokat vett segítségül. Istent egy elektromos erőműhöz hasonlította, az embert pedig izzólámpához. Ahogy az izzólámpa csak akkor tudja feladatát teljesíteni, ha az erőmű árama eléri, az ember csak akkor tud az isteni rendben élni, ha Isten ereje táplálja. Saját magát egy transzformátorhoz hasonlította. A végtelen magas isteni energiát annyira változtatja meg, hogy minden ember csak annyit kap, amennyit képes magába fogadni. Az ő erőfelvevő képessége határtalan volt. Így volt lehetséges például Traberhofon, hogy az emberek ezrei egyszerre érezték a gyógyáramot, és hatalmas tömeggyógyulások következhettek be.

Bruno Gröning megmagyarázta, hogy az ősi állapotban "az erőmű", vagyis Isten, és a "vevőkészülék", vagyis az ember között közvetlen kapcsolat állt fenn. Az emberek úgy éltek a földön, mint Isten gyermekei, a legnagyobb egységben az Atyával. De amint elfordultak Istentől, kiestek az isteni rendből, és kiszolgáltatták magukat a nyomornak és bajnak. Isten és az ember közötti kapcsolat megszakadt. Idővel egyre nagyobb lett a szakadék, amelyet az ember saját erejéből már nem tudott többé áthidalni.

"És mert az ember sohasem tudott az eredeti, vagyis az isteni útra visszatérni, mert a hidat, ami ehhez vezetett, szétrobbantották, ezáltal csak úgy tévelygett ide-oda, -a hidat ehhez az igazi, isteni úthoz én építettem fel ismét, visszaállítottam, és ha Önök ezt a hidat használják, keresztülmennek rajta, akkor az útra, az isteni útra jutnak, ahol saját maguk megtalálják a kapcsolatot a nagy, egyedüli, isteni Művel, ahol megkapják az igazi, a helyes, az isteni életáramot, hogy aztán a továbbiakban jól, mindenekelőtt egészségesen élhessék életüket. És aki ezen a hídon átmegy, és az igazi, isteni úton halad, az egészen mást fog érezni, az elcsodálkozik azon, hogy ott mi minden létezik, amit ő eddig még nem ismerhetett meg. Csak ott kapják meg Önök tényleg a csatlakozást a nagy isteni Műhöz, hogy aztán egészséges életet élhessenek."

"És, aki ezen a hídon megy és ezen az igazi, isteni úton halad tovább, az egy egészen új érzést fog megtapasztalni, elcsodálkozik mindazon, mi minden van, amit még eddig nem ismerhetett meg. Csak ezen az úton kaphatják meg tényleg a nagy isteni mühöz a csatlakozást."

Aki Bruno Gröning tanítását követi, és nyitott az isteni erő felé, az megtapasztalhatja saját testén a gyógyáramot. Teljesen új életérzést fog testében érzékelni, a fájdalmak, gondok és a bajok eltűnnek, egészség, harmónia és öröm tölti el. Megtapasztalja, hogy Isten nem könyörtelen bíróként trónol a csillagok felett, hanem mint szerető Atya van az emberek között, és segíteni akar nekik. A szakadék át lett hidalva. Az ember megéli újra az ősi állapotot.
Ráhangolódás a gyógyáramra

De hogyan hangolódhat rá az ember a gyógyáramra, hogyan nyithatja ki magát az isteni erő felé? Bruno Gröning a következő testtartást ajánlotta. Üljünk egyenes háttal, kezeinket és lábainkat ne tegyük keresztbe, kezeinket tartsuk felfelé nyitva és helyezzük combjainkra. Ezek mellett a külsőségek mellett fontos, hogy kapcsoljuk ki a zavaró gondolatokat, és teljesen csak arra koncentráljunk, ami testünkben történik. Nyitott, hívő szellemi tartás az alapfeltétel. Ezen a módon lehet nyitott az ember a gyógyáram beáramlásának. Bruno Gröning azt mondta:

"Isten minden jót megad nekünk, nekünk csak mindazt, amit küld, be kell magunkba fogadni. Tehát tegyék ezt meg!"

Hogy miért olyan fontos a testtartás, azt a következőképpen magyarázta meg.

"Akiknek még könnyen mozgékony testük van, azok szívesen teszik görcsbe testüket, ez a hatalom a szokások hatalma. A lábakat keresztbe rakni; néha lehet így elterpeszkedni, ill. nyújtózkodni, de nem akkor, ha a jót, az istenit akarja fogadni. Akkor legyen szabad, nyitott kezekkel, üres kezekkel üljön vagy álljon ott!"

Kurt Trampler így írt "A nagy megtérés" című könyvében.

"Fontos[...] a belső felkészülés mellett egy látszólag kicsi, de lényeges külsőség. Szabad háttal kell ülni, sem a lábakat, sem a kezeket nem szabad keresztbe rakni. A kezek egymást érintése Gröning felfogása szerint a felsőtest életáramlatában rövidzárlatot okoz. A lábak keresztbe rakása ugyanezt a kárt okozza az altestben. Aki megszokásból ezt a hibát követi el hosszabb ideig, kellemetlen betegségeket kaphat."

A tudatos erőfelvételt Bruno Gröning "ráhangolódás"-nak (Einstellen) nevezte. Az ember ráhangolódik a gyógyáram fogadására. Ez hol és mikor történik, az nem fontos. Csak az fontos, hogy az ember nyugalomban legyen, kapcsoljon ki minden zavaró gondolatot, és figyelje meg pontosan, mi megy végbe testében. Bruno Gröning mindig megkérdezte hallgatóit, hogy mit éreznek.

"Önöknek csak arra kell ráhangolódni, hogy itt az igazi, isteni adást fogadják, jobban mondva kérjék. Hogy hogyan kapják Önök az adást, azt megállapíthatják. De mindig azt kell, hogy mondjam, de csak akkor, ha Önök testüket tényleg figyelembe veszik, ha ügyelnek arra, hogy miminden történik benne, nem is annyira körülötte, hanem csakis benne, a saját testükben."

Minden ember érezheti a gyógyáramot a saját testén. Az egyiknél bizsergést okoz, a másik hideg vagy meleg hullámot érez. A harmadiknak mozgatnia kell a karjait vagy lábait, egy negyedik megrázkódik. Így hív elő az egyes embereknél a gyógyáram különböző reakciókat.
Szabályozások

Vannak, akik a gyógyáramra való ráhangolódás közben fájdalmat éreznek. Bruno Gröning ezt a jelenséget "szabályozásnak" nevezte. Ez jele annak, hogy a testben változások kezdődnek. A szabályozási fájdalmakat nem szabad azonosítani a a betegséggel. Ezt a gyógyáram idézi elő, és a megbetegedett szerv tisztulási folyamatát jelenti. Kurt Trampler így írt erről:

"A szabályozási fájdalmak gyakran megzavarják a segítséget kérőket. A szabályozási fájdalmak szükségesek. Vannak, akik a fájdalmak jelentkezésekor úgy gondolják, hogy visszaestek a betegségükbe. Megijednek, és azt mondják: "Ez rosszabb lett, menjünk orvoshoz." Gröning:

"Ezért figyelmeztetem Önöket, ha a szabályozási fájdalmak jönnek, türjék el. Nem történik semmi rossz, hanem csak az, hogy az ember egészségessé válik.'

A szabályozás különböző lehet. A fájdalmak hasonlíthatnak a betegség tüneteire, sőt erősebbek is lehetnek. De teljesen másképpen is megnyilvánulhat. Ez esetenként különböző, mivel minden ember egyénileg reagál a gyógyáramra.

A szabályozási fájdalmaktól nem lehet az embereket megkímélni. Ez része a tisztulási folyamatnak, amikor a betegség szennye szellemi úton távozik el a testből.

Bruno Gröning a szabályozás jelenségét egy elszennyeződött tejeskanna példájával magyarázta meg. Megkérdezte, mit kell tenni, ha a savanyú tejet a kannában friss tejre akarjuk kicserélni. A válasz kézenfekvő. Először a rossz tejet ki kell önteni, azután a kannát megtisztítani. Teljesen hasonló ez - átvitt értelemben - az embernél is. Ha a testet, mint tejeskannát tekintjük, a betegség a rossz, és az egészség a jó tej, akkor az embernek gondolatban meg kell válnia a betegségtől - vagyis a rossz tejet ki kell önteni. Azután a test megtisztul a betegség "szennyétől" - ezek a szabályozások. Csak a megtisztított edénybe lehet a friss tejet beleönteni - az egészség elfoglalja helyét az emberben.

Egy másik képpel az embert egy gyümölcsöstálhoz hasonlítja:

"Vegyenek egy tálat, ami tele van gyümölccsel, s napok óta ott áll, senki sem törődött vele, hozzá se nyúlt senki, mostanra megromlott. Ezt a gyümölcsöt már nem élvezhetik. S akkor jön valaki, aki új, egészséges gyümölcsöt hoz, akkor nagy botorság volna ezt a jó, új, egészéges gyümölcsöt rátenni a rosszra, mert a jó is ugyanúgy megromlana. Ha egészséges gyümölcsöt akarnak, akkor először a rosszat, az élvezhetetlent ki kell dobniuk, de nemcsak ezt kell tenniük, hanem ki kell tisztítaniuk a tálat is, hogy befogadhassa az egészségest. Hasonlítsák össze ezt a tálat a testükkel, a gyümölcsöt a beteg szervekkel; az egészséges az, amit Ön remél, de nem valósulhat meg, ha nem tudja eldobni a rosszat, ebben az esetben, ha a betegségével foglalkozik."
A szabad akarat

Ha fájdalmak lépnek fel, nem mindig könnyű, hogy a szabályozásokban higgyünk. Sokan bizonytalanokká válnak: "Szabályozások ezek, vagy betegségi tünetek?" Elkezdődik egy belső harc, harc a hitért. Itt dől el, hogy az ember meggyógyul-e, ill. mennyi ideig tart a gyógyulási folyamat. Ez attól függ, melyikben hisz inkább, a betegség gondolatában vagy a gyógyulásban. Ha továbbra is a betegségben hisz, akkor meg is tartja azt, de ha keresztül küzdi magát a gyógyulásban való hithez, akkor végbemegy a gyógyulási folyamat. Az ember saját maga dönt.

Ez lényeges pont Bruno Gröning tanításában. Mindig kihangsúlyozta, hogy az embernek szabad akarata van, ez a legnagyobb ajándék, amit Isten egy élőlénynek adhatott. Felemeli az embert egy elítélt teremtmény szintjéről a szabad gyermek szintjére, aki az Atya törvényeit nem kényszerből, hanem önként követi. De megkapja a lehetőséget arra is, hogy Isten törvénye ellen cselekedjen.

Bruno Gröning a legmesszebbmenőkig respektálta az emberek szabad akaratát. Ezért csak azoknak tud segíteni, akik hagyják, hogy segítsenek rajtuk, akik készek a betegségtől megválni. Csak azt szabad elvennie, amit az ember szabad akaratából odaad. Aki a betegségén ül, állandóan rágondol és állandóan arról beszél, hiába vár gyógyulásra. Bruno Gröning ezt így fejezte ki:

"Segíthetek abban egy embernek, hogy megtalálja a jóhoz vezető utat, de nem szabad az erről való döntésétől megfosztanom, még a jóra sem kényszerítenem. Mindenkinek meg kell tálnia a saját útját."
A jó és a gonosz

Ha az embernek szabad akarata által lehetősége van a döntésre, feltehetjük a kérdést: Melyek az altenatívák, amelyek között az ember választhat? Erről Bruno Gröning így nyilatkozott:

"Ismerjék fel és ne felejtsék el azt Barátaim, hogy az ember a jó és a rossz között él. E kettő között él, itt a jó, itt a rossz, s közötte az ember, aki dönt."

Az ember választhat, tud jót vagy rosszat cselekedni. Ha egy felebarátja bajban van, segíthet neki, de elmehet mellette anélkül, hogy figyelembe venné őt, sőt a másik bajából hasznot is húzhat. Azt tehet, amit akar.

Az ember életében mindig - tudatosan vagy öntudatlanul -útelágazásokhoz jut, amelyeknél a rossz vagy a jó ösvény mellett kell döntenie. Ezek rendszerint hétköznapi események, amelyek a sorsunk folyását meghatározzák.

Így van az például, ha valaki hirtelen dühből, egy igazságos szó miatt barátjával szakít, a főnökére megharagudva állását feladja, vagy megbántott büszkeségből egy ajánlatot visszautasít, amelyet később megbán, de már nem tud változtatni. Egy pillanat, ami egész eletünk későbbi lefolyását meghatározhatja a jó vagy a rossz irányába.

De hogy jön ez létre? Mi áll a "jó" és a "gonosz" kifejezések mögött? Az élet nem a vak véletlen következménye, amelynek az ember védtelenül ki van szolgáltatva?
A jó - így magyarázta Bruno Gröning - Istentől jön, a gonosz az ellenfelétől, a Sátántól! Ő tényleg létezik, és célul tűzte ki, hogy minden jót, minden istenit megsemmisítsen. Bruno Gröning:

"Ki cselekszi azt, hogy a jót, az istenit tönkreteszi, s ezért mindent megkísérel? Honnan jön a betegség, mindenütt a betegség, ami itt a földön növekszik? Vegyen valamit, amit akar, pl egy gyümölcsöt vagy bármilyen más élőlényt, a Sátán egyre mindig megkisérli, hogy mindent összeromboljon. Azt is végbevitte, hogy az embereket tönkretette."

"A Sátán, aki ezen a földön létezik, mindent megkísérelt, hogy a jót, az istenit szétrombolja."

"Ahol Isten, ott a szeretet, ahol a Sátán, ott a háborúk."

A szellemiekben a két pólus szembenáll egymással: Isten, maga az élet, a Sátán, aki mindent meg akar semmisíteni. Szellemi lények seregei állnak az Önök oldalán, és hihetetlen keménységgel folytatják a harcot.

Mindkét oldal rendkívüli energiával rendelkezik. Lényükről Bruno Gröning így ír egyszerű szavakkal:

"Az isteni erő felépít, a gonosz, az ördögi, a sátáni leépít."

Az ember mindkettőt felveheti magába, és lehetősége van arra, hogy mind testében, mind lelkében hagyja hatni ezt az erőt. Az egyik hatása erősítő és felépítő, a másiké gyengítő és leépítő. A pozitív az egészséget rejti magában, a negatív a betegséget.

Bruno Gröning azt mondta, hogy a betegség a Gonosztól jön, és nem Isten büntetése, mint ahogy többnyire állítják. Ezt a gondolatot hazugságnak tartotta, és határozottan elutasította. Isten nem büntet! A betegség a hibás gondolkodás és cselekedetek következménye. Ha az okot megszüntetjük, akkor a következmény is megszűnik, és ez Isten akarata.

"Nem úgy van, ahogy az emberek hiszik, hogy a betegség Isten büntetése. Ezt ahoz lehet hasonlítani, amikor egy gyerek elhagyja a szülőházat. A szülők nem tudják védő kezeiket fölötte tartani, nem tudják a gyermeket megvédeni. Ùgy hagytuk el mi is Atyánkat. Ne feledjük, hogy mi egyedül Isten gyermekei vagyunk. Csak Ő tud nekünk segíteni! És Ő segít is nekünk, ha megtaláljuk a hozzá vezető utat.
A gondolatok erők

Bruno Gröning gyakran figyelmezteti hallgatóit arra, hogy ügyeljenek gondolataikra, és csak a jókat vegyék fel. Isten és a Sátán nemcsak erő-, hanem gondolati források is. Feltartózhatatlanul küldik a gondolatokat; Isten a jót, a Sátán a rosszat. Az ember nem tud gondolatokat produkálni - mondja Bruno Gröning, csak felvenni képes ezeket.

"Fontos, hogy milyen gondolatokat vesz fel az ember, mert a gondolatok erők. Ha az ember jót akar, akkor Isten segít neki, ha rosszat, úgy a Sátán."

Az ember nincs akaratán kívül kiszolgáltatva annak, ami éppen az eszébe jut. Saját maga dönt, milyen gondolatokat tűr meg, és melyeket nem. De lelkiismeretesen kell választania, nem felületesen. Minden gondolat mögött erő áll: egy pozitív gondolat felépít, egy negatív gondolat leépít, egy örömteli hír szárnyakat ad, egy szomorú elveszi a bátorságunkat. A gondolatok szellemi erők. Olyan hatalmat hordanak magukban, amiről a mai ember alig sejt már valamit. Egy szeretetből származó gondolat képes az embert arra rávenni, hogy életét egy másiknak adja, egy gyűlöletból származó gondolat azonban arra ösztönzi, hogy egy másikat megöljön.

"Óvakodjon minden gonosz gndolattól!"

"Ennek a mai napig tudatában kellene lenniük, mert úgy, ahogy Önök egyetlen rossz gondolatot felvettek, mindig megállapíthatták, hogy további rossz gondolatok hatoltak be Önökbe és ezután gonosz szavakat is mondtak. Tehát mindent, amit felvesznek, azt ismét le kell adni magukból."

"Ha csak egyetlen gonosz gondolatot felvesznek, úgy a gonosz szolgái lesznek, tényleg a gonosz szolgái! Véssék ezt jól az eszükbe!"

De hogy tud az ember, egy depresszív, kétségbeejtő, félelemmel teli gondolat ellen valamit is tenni, hogyan védekezhet ellene? Mint a semmiből merülnek fel ezek, megrohamozzák az embert, és le akarják rombolni kedélyállapotát. Mit kell tennie?

A Sátán az embert negatív gondolatokkal - teljesen mindegy milyen mértékben - tévútra akarja vezetni, le akarja téríteni az isteni útról. Azt akarja, hogy az ember féljen, haragudjon, kétségbe vonja a jót, és Isten törvénye ellen cselekedjen. Hogy ezt elérje, el akarja hitetni vele, hogy csak rossz gondolatok és érzelmek labdája, és tehetelenül ki van szolgáltatva. De ez csak félrevezetés.

Isten az embert úgy teremtette, hogy saját maga tudjon gondolatairól, beszédjéről, cselekedeteiről dönteni.

"Az ember az akarata szerint cselekszik. Amilyen az akarat, olyan a gondolat. A gondolat készteti az embert cselekvésre."

Egy egyszerű példán keresztül mutatja meg Bruno Gröning, hogy milyen nagy jelentősége van a gonondolatoknak. A házépítésnél az első kezdeményezés az akarat, ill. a kívánság, hogy egy házat építsünk. Ezt követően egyre jobban kikiristályosodik a gondolat, amíg egy pontos terv elkészül. Addig az építési terv csak az eljövendő építkező fantáziájában létezik. A tulajdonképpeni házépítés csak az utolsó lépés azon a hosszú úton, amit számos meggondolás és előkészület előz meg.

Ugyanígy van a gyógyulással is. Előszőr akarni kell a gyógyulást, azután gondolatban meg kell válni a betegségtől és hinni a gyógyulásban. Az utolsó lépés csak a testen bekövetkező gyógyulás. Mindnesetre, ez nem az ember műve, hanem Isten kegyelme. Az ember ezt nem szolgálhatja meg, csak kérheti.
Az ember szellemi lény

Bruno Gröning felvilágosította hallgatóit az ember igazi lényéről:

"Ki Ön valójában?" - kérdezte. Egy hallgatója sem tudott a nevén kívül mást válaszolni. De ezt Bruno Gröning nem hagyta ennyiben: "Ön a test?" - kutatott tovább. Erre a kérdésre, mi barátok, csak dadogtunk, mivel nem tudtunk jobbat mondani, igennel válaszoltunk. Erre egy kategórikus nemmel válaszolt és továbbra is kitartott kérdése mellett: "Ki Ön tulajdonképpen?" Hallgatásunkra elmagyarázta nekünk, hogy mi sohasem a test vagyunk, henem szellemi lények. Testünket csak erre a földi életre kaptuk kölcsön Istentől, a születésünknél kaptuk, és le kell adnunk a földnek, ha hazatérünk. Lelkünk kapcsolat szellemünk és testünk között, és a jó és rossz tapasztalatokat magávalviszi innen a túlvilágra. A lélek az isteni szikra hordozója, ami abban a pillanatban, amikor az ember nyitottá válik a hitben, lehetővé teszi Istenhez a kapcsolatot. Ha a lélek hitetlenségbe zárja magát, megszakad Istennel való kapcsolata.

A test tehát nem a lényeges ismertetője az embernek, hanem csak a szellem és lélek földi burka. Így a test halálával nem szűnik meg minden, ahogy manapság sok ember hiszi, hanem az élet megy tobább. Az élet nincs a testhez kötve.

Az ember szellem, teste ajándék, amit Isten, mint szerszámot bocsájtott rendelkezésére erre a földi életre. Az ember igazi feladata, hogy testét a jóhoz használja, és segítségével a jó gondolatokat tettekké változtassa át. Az embernek azonban szabad akarata által lehetősége van, hogy szabad akaratával visszaéljen, ezáltal lophat, ölhet, rombolhat. Egy ember tettein le lehet olvasni, kivel áll összeköttetésben, kinek a szolgálatában áll: Isten szolgálatában vagy a Sátánéban. Ez nem azt jelenti, hogy az ember, mint olyan, jó vagy rossz, hanem:

"Az ember isteni lény és az is marad, sohasem ördögi, sohasem sátáni, az ember sohasem rossz, csak ha Istent elhagyja, ha elhanyagolja magát, akkor a gonosz rátelepedhet. A gonosz hatalmába keríti, és emiatt a gonoszt kell szolgálnia. Nem az ember az, aki rosszat cselekszik, hanem a gonosz. De a gonosztól nem várhatunk jót! Ahogy Istentől sohasem rosszat!"

"Ha az ember nagyon gyenge, a gonosz rabja lesz, nem tud többé azon az úton menni, ami felfelé vezet, s akkor nincs ereje, tehát leesik, a gonosz karjaiba esik, és kiszolgáltatottjává válik. Ha nem jön egy segítő, mentő kéz, hogy onnan kiragadja, akkor egy időre elveszett, a gonoszt kell szolgálnia."

Minden ember kötelessége, hogy testét rendben tartsa. De minden negatív gondolat, minden rossz szó és minden rossz tett ártalmasan hat testére, ez azt jelenti, ha a szelleme nem áll Istennel összeköttetésben és negatív gondolatoknak adja át magát, ez a test megbetegedését vonhatja maga után.

Ha azonban a lélek kinyílik ismét az isteni erőre és összeköttetésbe kerül a szellemmel, annak következménye a test gyógyulása. Ezért olyan döntő a saját szellemi beállítottságunk. Sohasem szabad gyógyulást ígérnünk. Ez mindig az embertől függ, mennyire nyitott a jó felé, és mennyire fogadja be szívébe Bruno Gröning tanítását. A test orvosi kezelése csak a következményt tudja leküzdeni, de az eredeti okot nem tudja megszüntetni. Ezt csak az ember saját maga tudja, amennyiben a "nagy megtérést" önmagában megvalósítja.
Isten a legnagyobb orvos

Igazából csak Isten tud gyógyítani, egy ember sem. Számára nincs gyógyíthatatlan, nincs lehetetlen. Bruno Gröning egyre azt mondta:

"Bízzál és higgyél, segít és gyógyít az isteni erő!"

Az egyetlen, amit egy segítséget kérőtől elvár, a készség, hogy bizalommal legyen, higgyen Istenben, Isten gyógyerejében és a saját gyógyulásában. Ha egy ember ezeket a feltételeket teljesítí, akkor segíthet Bruno Gröning. Sőt, ha egyesek hite gyenge, felkínálja segítségét.

"Úgy, ha Önök még nem tudnak hinni, meg akarom ezt tenni Önök helyett, amíg tényleg hinni tudnak. És ha ma még nem tudnak kérni, még nem tudnak imádkozni, úgy ezt is megteszem Önök helyett."

Így Bruno Gröning által minden ember megkaphatja Isten segítségét. Senki sincs kizárva. Mindenkit segíteni kell. Mindenkinek meg kell ismerni az üdvöt. Az embereknek meg kell tapasztalniuk, hogy Isten nem büntető bíró, hanem szerető Atya. Mindenki az Ő gyermeke, Ő a Barátjuk és Megváltójuk.

Bruno Gröning által az ember megtapasztalhatja Isten csodáit. Bénák járnak, vakok látnak, és a megfáradtak örülnek ismét az életnek. Isten mindenkinek a legnagyobb orvosa és segítője. Neki semmi sem lehetetlen. Bruno Gröning mondta:

"Sok minden van, amit nem lehet megmagyarázni, de semmi sincs, ami meg nem történhet."


Forrás : Link
 
 
0 komment , kategória:  Ezotéria:BrunoGröning tanítása  
Címkék: gyümölcsöstálhoz, visszaállítottam, tömeggyógyulások, szabályozásokban, szerencsétlenség, felvilágosította, megállapíthatták, beállítottságunk, szétrobbantották, lelkiismeretesen, megállapíthatják, beszélgetésekkor, összeköttetésben, tulajdonképpeni, kiszolgáltatták, kedélyállapotát, gyógyíthatatlan, meggondolásokon, elfogadhatatlan, meghatározhatja, gonondolatoknak, cselekedeteiről, útelágazásokhoz, bizonytalanokká, elszennyeződött, keresztülmennek, következőképpen, megnyilvánulhat, tapasztalatokat, jelentkezésekor, összeköttetésbe, életáramlatában, megbetegedését, kiszolgáltatva, megmagyarázzák, végeredményben, bizonyos életbölcsesség, tanítás elfogadása, célt szolgált, szenvedőknek segítsen, szellemi törvényszerűségek, keresztény felebaráti, betegségek okai, betegség csak, ember Istentől, számára meghatározott, nagy isteni, ember egészségét, következőképpen magyarázza, emberek szorosan, első ember, másik hangra, Elmélyülés Bruno Gröning, Bruno Gröning, Vállalom Önök, Kurt Trampler, Bruno Gröningnek, Erről Bruno Gröning, Ahol Isten, Lényükről Bruno Gröning, Csak, Ahogy Istentől,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.28. 11:21 Gianni Infantino is részt vesz a budapesti AIPS-kongresszuson
01.28. 11:11 Jól sikerült az öttusázók edzőtábora, de többen sérülésből, betegségből láb...
01.28. 11:11 MNB: eddig csaknem kétezer ügyfél alakíttatta át fix kamatozásúvá lakáshite...
01.28. 11:01 Korlátozzák a kamionforgalmat Parassapusztánál
01.28. 10:51 Idényzáró futam lesz az Alpok-Adria Kupában a Szilveszter-rali
01.28. 10:51 Győzött 60 gáton Szűcs Valdó Pozsonyban
01.28. 10:51 Farkas Örs: megerősített támogatást kapott a Fidesz-KDNP Győrben
01.28. 10:41 A NAV mindenkinek készít adóbevallás-tervezetet
01.28. 10:41 Szőke Abigélt is beválogatta a Variety a figyelemre méltó tehetségek tízes ...
01.28. 10:41 Noul arhiepiscop catolic de Alba Iulia a fost botezat iniţial reformat
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Szép napot kívánok !  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Halhatatlan boldog percek . . ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Férfi kézilabda E.B. 2020  Szèp estét  Kellemes hetet  Tél  Facebookon kaptam  Alvó kutya  Az emberek, akik a mulandóság ...  Gólyahír.......  Betty Boop  Időseknek........  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mögötted az évek száma  Facebookon kaptam  Biztonsági tippek zöldségekhez...  Mögötted az évek száma  Alvó babyk  Szép téli napokat!  Hóesés  Várnunk kell őt  Téli este  Facebookon kaptam  Alvó kutya  Kellemes teázást  Aranyosi Ervin: Változás a lét...  Restaurátorra van szükséged...  Alázattal és imával építjük a ...  Téli kép  Havas csodák  Téli kép  Facebookon kaptam  Nyugodalmas jó éjszakát kíváno...  Kislányok téli öltözékben  S mert a jellem maga az ember,...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Pethes Mária versei  Várnunk kell őt  Szép estét  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Retro csillár  Elnémult harangok  Őrangyal a hídnál  Facebookon kaptam  Piros gerbera vázában  Rózsa csokor vázában  Virágok pohárban  Áldott szép jó reggelt kívánok...  Hárs Ernő díj  Elnémult harangok  Téli örömök  Várnunk kell őt  Sárga rózsák  Facebookon kaptam  Az átjárónál  Rövid pályás gyors korcsolya 2...  Az emberek, akik a mulandóság ...  Férfi kézilabda E.B. 2020  Szép délutánt!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Megkeresztelkedés  Kétségbeesés  Facebookon kaptam  Rövid pályás gyors korcsolya 2...  Ha mennél hideg szélben  Egy Mauchline-i kópé sírfelir...  Facebookon kaptam  Jézus gif  Ideje továbblépni! Ami a múlt...  Havas csodák  Facebookon kaptam  Szép téli napokat!  Zsoltárok 118:29  Facebookon kaptam  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Retro könyves szekrény  Facebookon kaptam  Mózes  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmónia......  Mária  Szép délutánt!  Ha mennél hideg szélben  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  S mert a jellem maga az ember,...  Facebookon kaptam  Fehér cica 
Bejegyzés Címkék
bizonyos életbölcsesség, tanítás elfogadása, célt szolgált, szenvedőknek segítsen, szellemi törvényszerűségek, keresztény felebaráti, betegségek okai, betegség csak, ember Istentől, számára meghatározott, nagy isteni, ember egészségét, következőképpen magyarázza, emberek szorosan, első ember, másik hangra, mondott neki, emberek pedig, emberek között, ember magárahagyatva, mélybe életük, gyógyíthatatlan bajokat, szakadék felett, fájdalom útjáról, nagy megtérés, embereket állandóan, jóban való, vele való, gyógyulási folyamatot, betegséggel foglalkozik, betegséget elengedik, hetedik parancsolat, betegségüket erőszakkal, betegségét szereti, egyes emberek, következő kivonat, szenvedőknél viheti, isteni rend, város vagy, ország minden, betegek közül, visszakapott egészségükkel, embernek éreznie, belső megtérést, ördögit kirángassa, betegség keletkezését, ember beteg, emberek rosszat, rossz annyira, népek között, gondok hozták, lelki szenvedést, emberek eltorzultak, isteni útról, ember újból, embernek alapvetően, egészségben kell, gyógyíthatatlan betegségek, segítséget kérőktől, logikus gondolkozás, reumától deformált, betegséget Bruno, panaszokat egyáltalán, emberektől elvár, materialista korszellemből, isteni erőt, gyógyáram lényegét, elektromos erőműhöz, embert pedig, izzólámpa csak, erőmű árama, ember csak, isteni rendben, transzformátorhoz hasonlította, végtelen magas, emberek ezrei, ember között, legnagyobb egységben, isteni rendből, ember közötti, ember saját, ember sohasem, isteni útra, hidat használják, isteni életáramot, hídon átmegy, egészen mást, elcsodálkozik azon, hídon megy, úton kaphatják, megtapasztalhatja saját, bajok eltűnnek, csillagok felett, ember megéli, következő testtartást, külsőségek mellett, zavaró gondolatokat, módon lehet, gyógyáram beáramlásának, következőképpen magyarázta, szokások hatalma, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 3 db bejegyzés
e év: 3 db bejegyzés
Összes: 26948 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 284
  • e Hét: 2571
  • e Hónap: 41231
  • e Év: 41231
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.