Belépés
jupiter21.blog.xfree.hu
" Elég, ha megértjük, hogy mindannyian valamilyen célból vagyunk itt, és elég, ha elkötelezzük magunkat ennek a célnak. " Paulo Coelho "Né... Keller Istvánné
1946.04.10
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Napok - bolygók - színek
  2018-03-10 15:51:47, szombat
 
   
  Sárga:

Az örök fény, a felség, a hatalom kifejezője, a közvetítés jelképe emberek és istenek között.
A világos- vagy aranysárga a hit, a jóság, az intuíció, az intellektus színe. A narancssárgába hajló sárga a Nap, a melegség szimbóluma; az isteni szeretet, a bölcsesség színe; a zöldessárgát viszont a halálhoz, az irigységhez, a hitszegéshez társították.
A buddhizmusban a lemondás, a vágytalanság, az alázatosság, a szerzetesek színe.
Kínában a Föld, a középpont színe. Eredetileg császári szín volt - csak annak volt szabad sárga ruhát viselnie, aki a császári családhoz tartozott -, később az előkelőség kifejezője lett.
A keresztény hagyományban is megjelenik a sárga szín többértékűsége: lehet a szentség, a felfedett igazság kifejezője, ugyanakkor a sötétsárga az eretnekség, az árulás színe.

Narancssárga:

Átmeneti szín a piros és a sárga között; a szellem és a libidó egyensúlyát jelképezi.
Kínában és Japánban a szeretet és a boldogság színe. A buddhista szerzetesek ruhájának színeként a láng, a megvilágosodás fénye, az isteni szeretet kinyilatkoztatása.
A zsidó hagyományban a ragyogás és a pompa színe.

Piros:

Éppúgy lehet az élet, mint a halál jele; mindkét esetben a vérrel asszociálható.
A nemiség szimbóluma, a libidó színe.
A történelem előtti időkben a halottak mellé vörös színű port szórtak a temetkezési szertartás során. Ókori babona, hogy apotropaikus erejű, megóv a démonoktól és a veszélyektől.
Az egyiptomiak befestették fáikat, barmaikat, vagyontárgyaikat pirosra, hogy megvédjék a tűztől és más károktól, s hogy termékenyek legyenek.
A zsidók ajtófélfáikat az áldozati bárányok vérével festették meg, hogy megóvják házaikat a tíz csapás öldöklő angyalától.
Görögországban vörös leplet borítottak a holtakra, ezzel jelképesen áldozattá avatták, hogy kibékülve az alvilágiakkal, lejuthasson birodalmukba.
Az antikvitásban a szeretet, a szerelem, a szenvedély kifejezője; Rómában a menyasszony tűzpiros fátylat visel, ez a flammeum.
Erő-, tűz- és hatalom-jelképként is szerepel.
A zsidó és keresztény hagyományban a komolyság, a fenség színe.
Az Újszövetségben a bűn, az engesztelés, a vezeklés és az áldozat színe.
Negatív jelentése a testi szenvedélyek megbélyegzéséhez kapcsolódik, a skarlátvörös a "nagy babiloni parázna" színe.
A piros lámpás házak színeként a paráznaságra utal.
Az alkimisták kemencéjét jelképezi, valamint a "Nagy Mű" harmadik fokozatát.
Az európai népszokásokban a húsvéti piros tojás a termékenység jelképe.

Lila:

A mértékletesség színe.
Egyensúly a föld és ég között (a hajnali és az esti ég színe), az értelem és a vágy, a bölcsesség és az érzelmek között.
Jelenthet intelligenciát, tudást, vallási áhítatot, szentséget, alázatosságot, bűnbánatot, fájdalmat, nosztalgiát.
A rómaiaknál Jupiterhez kapcsolódik.
A kereszténységben a papi törvények, az autoritás, az igazság, a böjt, a szomorúság és a várakozás kifejezője.

Kék:

Az égbolt, a tenger színe; a megfoghatatlanság, a végtelenség, a transzcendencia szimbóluma.
Az intellektus, az elmélkedés, a megnyugvás kifejezője, amely a képzelet és a szürrealitás világához is kapcsolódhat.
Az égi istenekre utalva az emberfeletti, mennyei hatalom kifejezője, ebben az értelemben a földi szenvedélyeket jelző vörös ellentéte.
A keresztény szimbolikában az angyalok, valamint Szűz Mária színe.
A világi uralkodók színeként hatalmuk égi eredetére utal.
Míg a nappali ég vakító kékje maszkulin jelentésű, addig az éjszaka sötétkékje a feminin principiumra utal.

Zöld:

A tavasznak, a természet megújulásának, a növekvő életnek a kifejezője.
Különösen az örökzöld növényekhez kötődik termékenységi és halhatatlanságot kifejező szimbolika.
A színskála "közepén" áll, kiegészítő színe a piros, s mivel a kék és a sárga elegye, jelöli egyben a színek hármasságát. Ebből adódik kétértékűsége is: lehet a fiatalság, a remény, a boldogság, ugyanakkor a változás az átmenetiség, a féltékenység jelölője.
Meleg és hideg, égi és földi keveréke.
Lehet az éretlenség, a tapasztalatlanság és naivság jelképe.
A kereszténységben a halhatatlanság, a feltámadás színe, az Erények közül a Reményé.
Negatív jelentése: méreg, halál, a gonosz rontó ereje. A sátánt gyakran ábrázolják zöld testtel és szemmel.
Az iszlám hagyományban a Prófétára és a Paradicsom ígéretére utal.
Az alkímiában a zöld kő az aranyhoz való átmenetnek felel meg.
Barna:
A föld színe, ebből adódik anyaság karaktere.
Mint anyagi szimbólum, az ösztönszféra kifejezője.
Már az ókorban felveszi a vezeklés, az egyszerűség, az alázat értelmet.
A középkorban az alábbi jelentések tartoznak hozzá: hallgatagság, az evilági hívságok megvetése, szegénység; ezért lesz a ferences szerzetesrend öltözetének színe.
Szürke:
A hamu és a köd színe, ezáltal a szomorúság, a melankólia, az unalom, a fásultság, az egyhangúság jelképe.
A keresztény szimbolikában a test halálát és a lélek halhatatlanságát jelképezi. Ebben az értelemben vált az egyházi közösségek, a rendek megkülönböztető színévé.
A szürke a színek ellentéteként a semlegességet, a hétköznapiságot jelenti.

Fehér:

A Fény, a tisztaság, a differenciálatlanság, a transzcendencia, a tökéletesség, az egyszerűség jelképe.
Lunáris szín, a női princípium szűzi aspektusát jelzi.
Az égi istenek állatainak színe, így pl. Zeusz, mint fehér hattyú; a Buddha születését jelző álom elefántja; a Szentlélek galambja.
A fehér szoros kapcsolatban áll a halállal és az ehhez kapcsolódó rituális tárgyakkal (halotti lepel, gyertya), jelképezi a szellemeket és a kísérteteket.
A hinduizmus Kozmikus Tojásának színe, amely az állandóság és örökkévalóság megvalósulása.
Kínában a gyász színe. A fehér tigris az őszre, az érett életkorra utal, maszkokon pedig a ravaszságot jelzi.
A fehér virág a gyermekáldást jelenti.
Ártatlanság értelemben jelenik meg Athénban, ahol az Areioszpagosz bírái fehér kövekkel szavaztak a vádlott felmentése mellett.
A keresztény hagyományban az öröm és a vigasság hordozója. A szentséghez, Istenhez tartozó szín, valamint a feltámadás színe.
A fehér ruha a tisztaságot, a szüzességet, a lélek győzelmét jelenti az anyag felett.
A béke és a jóakarat kifejezője; erre utal Noé fehér galambja és a békekövetek fehér zászlója.
A három Erény közül a Hit jelképe.

Arany:

A napfény, az isteni hatalom, a megvilágosodás, a halhatatlanság, a dicsőség jelképe.
Az összes napistent, a vetés és aratás isteneit, a beért termést szimbolizálja.
A kereszténységben, az ikonfestészetben és a román kor nyugati festészetében az arany háttér a transzcendens szférára, a mennyei birodalomra utal az arany dicsfény, a glória pedig a megdicsőült szentekre.
Az ezoterikában a szoláris asztrál színe.

Ezüst:

Utalhat a kereskedelemre és a pénz hatalmára.
Az egyiptomi mítoszok szerint Ré napisten csontjai ezüstből vannak.
Kínában a legértékesebb fémnek tartották; a Tejútat "ezüstfolyónak" nevezték.
A görög-római mitológiában a második világkorszak az ezüstkor, amely az aranykor boldog világával szemben a hanyatlás kezdete.
Míg a királyok féme az arany, a királynőé az ezüst.
Az ezoterikában a lunáris asztrál színe.
Fekete:
Az ősi sötétség, a káosz, az éjszaka, a feneketlen, titokzatos mélység, a világűr jelképe.
A színekben kifejeződő élet ellentéte, a halál szimbóluma.
A lemondás színe, a gyász kifejezője; számos hagyományban a gonosz erőkhöz kötődik.
Az ókorban az alvilág isteneihez társult, pl. Hádész-Plútón, Hekaté, Ozirisz színe.
A kereszténységben egyrészt a halál és a gyász színe, másrészt a bűn, a pokol, a bűnhődés jelképe.
A világtól, az élettől való elfordulást, az alázatot is kifejezte, ezért a papok és a bencés szerzetesek ruházatuk színéül választották.
Az alkímiában a szín hiánya, a Nagy Mű első foka, a bomlás, az erjedés, a pokolba való alászállás jelképe.

http://tttweb.hu/gyujtemenyek


A színek bolygószimbólumokhoz és napokhoz kapcsolódása

A korabeli szimbólumok rendszere a színek és a bolygók, valamint a drágakövek (továbbá az erények, a fémek, a hónapok, az állatövi jegyek, a hét napjai stb.) energetikai kapcsolataival is foglalkozik

Csoportosítása a következő (szín-drágakő-bolygó): arany-topáz-nap, ezüst-igazgyöngy-hold, vörös-rubin-Mars, fekete-gyémánt-Szaturnusz, kék-zafír-Jupiter, zöld-smaragd-Vénusz, bíbor-ametiszt-Merkúr,narancsszín-jácint-sárkányfej, vérvörös-szardonix-sárkányfarok

A sárkányfej és a sárkányfarok a felkelő, illetve a leszálló holdcsomópont megnevezései. Míg a sárkányfej egy világos színt (narancssárga) jelöl, a sárkányfarok egy sötétet (vérvörös), ami kicsiben megfelel az alkémikusokáltal végrehajtott transzmutációnak, amikor a bölcsek kövének előállítása során fellépő reakciók hatására, a materia prima világos színűből egyre sötétebbé (vörösebbé) válik. Ez az ellentétpár abban is megnyilvánul, hogy az asztrológiában a sárkányfejet szerencsés, a sárkányfarkat szerencsétlen eseményekkel hozták kapcsolatba. Ez is arra mutat, hogy a korabeli elképzeléseket erősen befolyásolta a mágikus szemlélet és az alkímiai eszmerendszer, mely összefüggött a színek, a bolygók, a drágakövek, a fémek, az erények stb. közti szimpátia tanával.

Nézzük, hogyan is kapcsolódnak össze a napok, a színek és a bolygók:


Jelek / Bolygók

Piros Aries / Mars (világos piros) Skorpió / Plútó (bordó)
Narancs Leo / Sun (világos narancssárga) Rák / Hold (sötét narancs)
Sárga Gemini / Mercury (világos sárga) Szűz / X (sötét sárga)
Zöld Mérleg / Föld (világoszöld) Taurus / Venus (sötétzöld)
Kék Vízöntő / Uránusz (világoskék) Bak / Szaturnusz (sötétkék)
Bíbor Nyilas / Jupiter (világos lila) Halak / Neptunusz (sötétlila)


Hétfő

Hétfő a Hold uralma alatt áll.
Égtája: Északnyugat

Száma: 2

Színek: ezüst, fehér, és a Hold aranyló udvarának tompa színe
Szférák: a Föld vizei, folyadékok, nedvek
Fém: ezüst
Drágakő: kvarc, holdkő, berill, opál, cseppkő
Növény: rozmaring, mogyoró, hagyma, vízinövények
Állat: kutya, macska, bagoly, béka, rák, teknősbéka
Emberi szférák: lélek, ösztönvilág, álmok, meditáció, pap és papnő
Zodiákus: Rák
Ezen a napon egyszerű megoldást találhatunk az esetleges félreértésekre, illetve lezárhatjuk a régóta tartó vitákat.

Kedd

Ura elsősorban a Mars, ezért igazán szenvedélyesen nap.
Égtája: Dél
Száma: 9

Színek: Piros és vörös a főszínei.
Szférák: tűz, akarat, dinamizmus, erő, agresszivitás, harc
Fém: vas
Drágakő: vörös rubin, kova, hematit vaskő
Növény: csípős, erős szagú fűszernövények (pl: torma), égető, szúrós növények (pl: csalán)
Állat: farkas, ragadozó állatok, méreggel ölő állatok
Emberi szférák: háború, párviadal, verekedés, vita, bűnüldözés, kard, páncél
Zodiákus: Skorpió, Kos
Az újrakezdésekre, a testi megmérettetésekre megfelelő nap.

Ugyanakkor a kedden a Plútó hatása is érvényesül.
Színek: ultraviola, infravörös
Száma: 9, 0
Szférák: összekötő híd élet és halál között, válságok radikális megoldása
Fém: rádium, uránium
Drágakő: mesterséges drágakövek
Növény: húsevő trópusi növények
Állat: kentaur, sárkány, egyszarvú
Emberi szférák: gyökeres átalakulások
Zodiákus: Skorpió

Szerda

A nap energiái főleg a Merkúrhoz tartoznak.
Égtája: Észak
Száma: 5

Színek: Drapp, homok, esetleg sárga és narancs, tégla, réz és bronz. De a sáfrány színe is ide tartozik.
Szférák: kevert jellegű dolgok, tarka tárgyak és élőlények
Fém: higany, ón, nemes acél
Drágakő: achát, topáz, smaragd
Növény: petrezselyem, menta, dohány, levendula
Állat: róka, sakál, kaméleon, gepárd, kígyó, delfin, egér, papagáj
Emberi szférák: értelem, gondolkodás, kommunikáció, írás, bűvészkedés, vicc, cinizmus, csalás
Zodiákus: Ikrek, Szűz
Könnyebben átlátjuk a felmerülő problémákat, így nagyszerű alkalom megbeszélések, vizsgák és üzleti tárgyalások megtartására. A közös baráti programokra is ideális.

Másrészt az Uránuszhoz is köthető.
Színek: sötétkék, lila, indigó
Száma: 4
Szférák: régi, idejemúlt dolgok, váratlan események, forradalmak
Fém: alumínium
Drágakő: akvamarin, topáz, borostyán
Növény: nyárfa, retek
Állat: rája, kakukk, fecske, egzotikus madarak
Emberi szférák: önzőség, mértéktelenség
Zodiákus: Vízöntő

Csütörtök

A Jupiter uralma alatt áll
Égtája: Északkelet
Száma: 3

Színek: Elsősorban kék, a lila, világoskék illetve néha az azúr vagy a zöldbe nyúló színek, de ide tartozhat a bíborvörös is..
Szférák: levegő, óceán, égbolt, növekedés, szaporulat, mélység, tér
Fém: sárgaréz, bronz, cink
Drágakő: ametiszt, zafír, lapis lazuli
Növény: nárcisz, lóhere, bazsalikom, jázmin, kalászos növények
Állat: elefánt, víziló, bálna, medve, tehén
Emberi szférák: nyugalom, bölcsesség, derű, harmónia, nyelvtudás, gazdagság, jólét, erkölcs, hit, vallás, képmutatás
Zodiákus: Nyilas, Halak
Ez a nap alkalmas arra, hogy utazzunk, üzletet, vállalkozást nyissunk, illetve hogy karitatívak legyünk. Kényeztessük kicsit
ma érzékeinket.

Péntek

A szerelem és szépség istennője után Vénusz napja, ez a bolygóhatás érvényesül elsősorban e napon.
Égtája: Délkelet
Száma: 6

Színek: A rózsaszín, a smaragdzöld.
Szférák: vonzódás, szexualitás, minden esztétikus látvány
Fém: réz
Drágakő: smaragd, zafír, türkiz, korall, jáde
Növény: rózsa, árvalányhaj, koriander, édes gyümölcsöt termő fák
Állat: nyúl, kecske, galamb, gazella
Emberi szférák: szerelem, erotika, bujaság, művészet, kényelem, tisztaság, luxus, divat, ékszer, kozmetika,
Zodiákus: Bika, Mérleg
Ez a nap tökéletes lehetőséget nyújt, hogy romantikus randevút vagy egy gyertyafényes vacsorát szervezzünk. Egy ilyen program pedig megkívánja, hogy időt szakítsunk a szépítkezésre. Menjünk el fodrászhoz vagy kozmetikushoz, masszíroztassunk! Csodás nap egy kiállítást meglátogatni, vagy egy filmet megnézni!

Ugyanakkor ez a nap a Neptunuszhoz is tartozik
Színek: csillogó színek
Szám: 7
Szférák: káosz, lelki megtisztulás, varázslat
Fém: alumínium
Drágakő: topáz, kalcedon
Növény: mocsári növények, sáfrány, hasis, szomorúfűz
Állat: polip, szivacs, tengeri csillag
Emberi szférák: Rejtélyek, illúzió, mámor, kábítószer
Zodiákus: Halak

Szombat

Szombat Szaturnusz uralma alatt áll.
Égtája: Nyugat
Száma: 8

Színek:Színeiben a fekete egyértelműen uralkodik,de sötétbarna, acélszürke, grafit, sötétszürke is jelentős.
Szférák: Föld mélye, alvilág, barlangok, bányák, törpék, manók, korlátozás
Fém: ólom
Drágakő: turmalin, jáspis, malachit
Növény: gombák, zuzmók, mohák, páfrányok, kökény, dió
Állat: varjú, krokodil és a mély tengerek lakói, denevér, holló, vakond
Emberi szférák: egyszerűség, igénytelenség, kicsinyesség, aszkézis, remete, hűség, kitartás, depresszió
Zodiákus: Bak, Vízöntő

Szánjunk időt magunkra a kimerítő hét után! Remek időpont meg rokon- és ismerőslátogatásra. Ez a nap alkalmas a

nagytakarításra, kirándulásra, hegyi túra szervezésére vagy kertészkedésre! Fő, hogy kikapcsolódás legyen!

Vasárnap

A Nap, az életet és erőt adó napja. Ezért a fényesség és ragyogás ideje.
Égtája: Kelet
Száma: 1

Színek: A Nap árnyalatai, a bronz, az arany, beige, a sötét sárga, illetve a topázos árnyalatok.
Színe: aranysárga, fehér
Nap: vasárnap
Szférák: királyi élőlények, ragyogó eszmék, gondolatok, apai teremtői attitűd, a tudatosság ősprincípiuma
Fém: arany, platina
Drágakő: gyémánt, rubin, topáz
Növény: a nap járását követők (pl: napraforgó), napkeltétől napnyugtáig virágzók (pl: rekettye, mandula, kamilla)
Állat: oroszlán, sas, jegesmedve, kakas
Emberi szférák: bátorság, becsület, önérzet, uralkodás, szabadság, dicsőség, büszkeség, vezetés, tanítás, gyógyítás, gőg, hatalomvágy
Zodiákus: Oroszlán
Ezen a napon bármit megtehetünk, amihez csak kedvünk támad. Tökéletes alkalom a relaxálásra, az ünnepi ebédek
szervezésére, családi kirándulásokra.
Ha egy napot több bolygó is ural, akkor elsősorban az erőteljesebb hatása érvényesül, de ilyenkor, ha magunk elé képzeljük
az adott nap színeit, az van ránk nagyobb energetikai hatással, mely akkor kellemesebb, kívánatosabb nekünk.
Ezen a napon segíti energiáink harmonizálását, ha viseljük az adott naphoz tartozó színt.
Lehet ez egy sál, vagy egy öv is, de rezgésében akkor is képviseli az adott nap energetikáját és segít, hogy
magabiztosabban érezzük magunkat.
Színezzük ki napjainkat!
Kellemes harmonizálást nektek...

Csillagjegyek és a Bolygók

Kos
Mars
Bika

Vénusz
Ikrek Merkúr
Rák Hold
Oroszlán

Nap
Szűz

Merkúr
Mérleg Vénusz
Skorpió Mars
Nyilas

Jupiter
Bak Szaturnusz
Vízöntő Uránusz és Szat.
Halak Neptunusz


www.kristalycsakra.eoldal.hu

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: kereszténységben, megbélyegzéséhez, masszíroztassunk, ikonfestészetben, vagyontárgyaikat, alkémikusokáltal, halhatatlanságát, transzmutációnak, halhatatlanságot, hétköznapiságot, megkülönböztető, magabiztosabban, transzcendencia, nagytakarításra, szenvedélyesen, szenvedélyeket, csoportosítása, félreértésekre, fűszernövények, elképzeléseket, asztrológiában, újrakezdésekre, megvilágosodás, intelligenciát, mértékletesség, kereskedelemre, népszokásokban, halhatatlanság, görögországban, harmonizálását, többértékűsége, kirándulásokra, kertészkedésre, kapcsolataival, újszövetségben, narancssárgába, örök fény, hatalom kifejezője, közvetítés jelképe, világos- vagy, intellektus színe, narancssárgába hajló, melegség szimbóluma, isteni szeretet, bölcsesség színe, zöldessárgát viszont, hitszegéshez társították, szerzetesek színe, középpont színe, császári családhoz, előkelőség kifejezője, keresztény hagyományban, Nagy Mű, Szűz Mária, Kozmikus Tojásának, Szombat Szaturnusz,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.11. 22:32 Illegális bevándorlás - Az európai migrációs probléma szélesebb körű megold...
11.11. 21:42 Szakértő: rövid távon nem látszik a kiút Bolíviában
11.11. 21:42 Átadták a megújult kaposvári Csiky Gergely Színházat
11.11. 21:22 Júniusban úszik legközelebb Mányoki Attila, akiről dokumentumfilm készült
11.11. 21:11 Katalán válság - Függetlenségpárti tüntetők alkotnak útzárat a határ franci...
11.11. 20:52 Jövőre Sopron rendezi az U20-as női kosárlabda Eb-t
11.11. 20:22 Német képviselők: a Fidesznek a Néppártban a helye
11.11. 20:22 Emmi: a kormány továbbra is a párbeszéd híve, nyitott a szakmai egyeztetésr...
11.11. 20:12 Szörnyetegnek nevezte az általa feldarabolt lányt a szentpétervári történés...
11.11. 19:51 Daróczi Csaba: a nagy fotópályázatokon rendre jól szerepelnek a magyar term...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Szépséges estét kívánok !  Facebookon kaptam  Csend van mindenfelé...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szèp napot kívánok  Ablakban  Gomba  A Paktum  Győzelem  Kapcsolat Krisztussal  Facebookon kaptam  32. évközi hét kedd 11.12  Szíves üdvözlet  Kék szemű  Facebookon kaptam  Kapcsolat Krisztussal  Esti kép  Szép napot, virágokkal  Szíves üdvözlet  Istent szeretni  Szép új hetet  Személyi edző  Love  20191111_Szent Márton Ünnepe S...  Valami váratlan boldogságra vá...  Nyári mikulás  Őszi csokor  Vizsga  Vizsga  Hit  Margaretták  Jó kívánságom !  Kellemes délutáni időtöltést  Kellemes délutáni időtöltést  Akinek rendben van az élete  Facebookon kaptam  Szép új hetet  Gomba  Útravaló – 2019. novembe...  Áprily Lajos: A csavargó halá...  Hit  Tejes kannák  Csodás új hetet  Őszi csokor  Esti kép  Őzike  Kellemes délutánt kívánok!  Mákos -Diós bejgli / Azonnal k...  Facebookon kaptam  Szeretet  Facebookon kaptam  Rózsa csokor vázában  Esti kép  Tészta szűrő  Virágok ládában  Érdekes  Hit  November 11. Mártonnap  Személyi edző  Hit  Pihenő nő  Vizsga  Istent szeretni  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  2019. november 12.  Pihenő nő  Margaretták  Havas téli kép  Narancs fagylalt pezsgővel  Virágok ládában  Valami váratlan boldogságra vá...  Csend van mindenfelé...  Kápráztatnak  Kellemes új hetet  Őszi csendélet  Rózsa csokor vázában  Fekete rózsa  Őszi kép  Facebookon kaptam  Férfiaknak való  Személyi edző  Facebookon kaptam  Őszi kép  Kislány a padon  Nyári kép: egy nagy kosár virá...  Jó éjszakát  Őszi kép  Isten gyermekei és ellenségei  Nem volt több . . .  Akinek rendben van az élete  Szèp estét kedves látogat...  Szeretteink sirjánál  Rózsa csokor vázában  Gázláng  Kapcsolat Krisztussal  Őszi kép  Nincs Cím 
Bejegyzés Címkék
örök fény, hatalom kifejezője, közvetítés jelképe, világos- vagy, intellektus színe, narancssárgába hajló, melegség szimbóluma, isteni szeretet, bölcsesség színe, zöldessárgát viszont, hitszegéshez társították, szerzetesek színe, középpont színe, császári családhoz, előkelőség kifejezője, keresztény hagyományban, sárga szín, felfedett igazság, árulás színe, sárga között, libidó egyensúlyát, boldogság színe, buddhista szerzetesek, megvilágosodás fénye, zsidó hagyományban, pompa színe, halál jele, vérrel asszociálható, nemiség szimbóluma, libidó színe, történelem előtti, halottak mellé, temetkezési szertartás, egyiptomiak befestették, zsidók ajtófélfáikat, áldozati bárányok, szenvedély kifejezője, menyasszony tűzpiros, fenség színe, áldozat színe, testi szenvedélyek, piros lámpás, paráznaságra utal, alkimisták kemencéjét, európai népszokásokban, húsvéti piros, termékenység jelképe, mértékletesség színe, érzelmek között, rómaiaknál Jupiterhez, papi törvények, várakozás kifejezője, tenger színe, transzcendencia szimbóluma, megnyugvás kifejezője, szürrealitás világához, földi szenvedélyeket, keresztény szimbolikában, világi uralkodók, éjszaka sötétkékje, feminin principiumra, természet megújulásának, növekvő életnek, örökzöld növényekhez, sárga elegye, színek hármasságát, féltékenység jelölője, feltámadás színe, gonosz rontó, sátánt gyakran, iszlám hagyományban, aranyhoz való, föld színe, ösztönszféra kifejezője, ókorban felveszi, alázat értelmet, alábbi jelentések, evilági hívságok, ferences szerzetesrend, egyhangúság jelképe, test halálát, lélek halhatatlanságát, értelemben vált, egyházi közösségek, rendek megkülönböztető, színek ellentéteként, hétköznapiságot jelenti, egyszerűség jelképe, fehér szoros, ehhez kapcsolódó, hinduizmus Kozmikus, gyász színe, fehér tigris, érett életkorra, ravaszságot jelzi, fehér virág, gyermekáldást jelenti, vádlott felmentése, vigasság hordozója, fehér ruha, lélek győzelmét, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 17 db bejegyzés
e év: 147 db bejegyzés
Összes: 26987 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1472
  • e Hét: 4811
  • e Hónap: 11817
  • e Év: 250839
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.