Belépés
jupiter21.blog.xfree.hu
" Elég, ha megértjük, hogy mindannyian valamilyen célból vagyunk itt, és elég, ha elkötelezzük magunkat ennek a célnak. " Paulo Coelho "Né... Keller Istvánné
1946.04.10
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Jampolski : A szeretet tanítása
  2018-06-29 19:47:27, péntek
 
   
 

Volt egy élményem melynek hatására éreztem szükségét, hogy újrafogalmazzak mindent, amit addig valóságnak neveztem: bepillantást nyertem ugyanis egy másik valóságba, amelyet nincs a fizikai síkra korlátozva. Fontos lépés volt ez az Istenről és a spiritualitásról vallott fogalmaim teljes átértékelésének útján.


A tudat, mivel élni akar, befolyásolni tudja a betegség lefolyását. Nem létezik visszafordíthatatlan folyamat.


... ha valaki igazán változtat a tudatán, akkor a leghatalmasabb eszközt változtatja meg, amelyet megváltoztatni egyáltalán képes.


Belemerültem A Csodák Könyvébe, és voltak időszakok, amikor olyan békét éltem meg, amilyet azelőtt elképzelni sem tudtam. Tökéletesen új élet nyílott meg előttem, amikor rájöttem: az a célom itt a Földön, hogy megismerjem Istent, és kiterjesszem az Ő békéjét.

Szerintem Isten útmutatásának az a célja, hogy megtanítson megszabadulni a félelemtől, hogy megismerhessük az Ő békéjét, hogy igaz szeretettel és érzékenységgel legyünk embertársaink iránt, amire nem vagyunk képesek, ha félelem uralkodik bennünk. Tehát mind az igent, mind a nemet Isten útmutatására kell hagyni.

Nincs pillanat, amikor ne részesülnénk Isten szeretetében és útmutató jelenlétében.

Ha egy könyvre van szükség, az a könyv megjelenik. Ha egy gondolatra vagy egy percnyi nyugalomra van szükségünk, megadatik. Minden ember, akivel találkozunk, életünk minden eseménye a javunkat szolgálja, jóllehet a maga idejében ezt nem mindig ismerjük fel.

Korábban, amikor válaszokat kerestem, általában Freudra és más szaktekintélyekre hagyatkoztam. Ma már, ha útmutatásra van szükségem, igyekszem a lehető legfigyelmesebben Isten belső hangjára hallgatni

A Csodák Könyvét felbecsülhetetlen értékű segédeszköznek találtam a saját spirituális utamon, azt azonban mégsem hiszem, hogy kivétel nélkül mindenki számára segítséget tudna nyújtani.

Megértettem, hogy csupán két érzelem létezik: a szeretet, amely természetes örökségünk, valamint a félelem, amelyet az emberi elme talált fel, tehát csupán illúzió. A nap minden pillanatában e kettő közül választunk; döntésünk meghatározza, milyen napunk van, milyennek látjuk a világot. Ha félelmet tanítunk, az általunk elfogadhatónak ítélt valóság is teli lesz félelemmel. Ha viszont csak szeretetet árasztunk magunkból, a világunk is szeretettel lesz teli. Ez azt jelenti: nem kell a világnak megváltoznia ahhoz, hogy boldogok lehessünk, békében éljünk, és tekintettel legyünk másokra. Egyetlen dolognak kell megváltoznia: az attitűdünknek.

Rádöbbentem: csodálatos lehetőség áll rendelkezésemre - megváltoztathatom a felfogásomat, oly módon, hogy megválogatom, milyen gondolatokat engedélyezek magamnak.

A való világ, amely az igazságot tükrözi, csak a szeretet spirituális látásmódjával szemlélhető, nem a fizikai érzékszervekkel.

Foglalkozzanak inkább Isten megtapasztalásával, ne teológiai ismeretek felhalmozásával .

A Csodák Könyve csupán egy az ezernyi ,,tanfolyam" közül, amelyek mindegyike felhasználható az ember átformálására, megváltására, és hogy minden egyes ember meg fogja találni a maga útját a maga idejében.

A külvilágot, a többi embert úgy tekintjük, mint ami tőlünk tökéletesen elkülönülve létezik, és eltitkoljuk azt a tényt, hogy minden, amit érzékelünk, önmagunk más formában való visszatükröződése.

Ha szeretetlenül kezeljük önmagunkat, akkor haragos, szeretetszegény, elkeseredett világot teremtünk önmagunknak. Ehhez járul aztán, hogy nem jövünk rá: nincs más ellenségünk, mint a saját támadó gondolataink, a szeretet nélküli attitűd, amihez ragaszkodunk. Ha megtanuljuk felismerni ezeket a tévedéseket, begyakoroltathatjuk tudatunkkal, hogy lásson túl ezeken, és meglássa azt a világot, amely Isten alkotását tükrözi. Ha megszabadulunk torz önképünktől, felismerhetjük, hogy a szeretet az egyetlen valóság, amely mindig is jelen volt: az egyetlen Én, amelyet Isten teremtett.
A kalauzt, aki kivezethet a kétféle világ dilemmájából, sokféle, látszólag különböző névvel illették: Jézus, Vezető, Tanító, Isten Szava, intuíció, felsőbbrendű Én, belső én - számtalan más szót és fogalmat is alkalmaztak rá. Ez a belső hang állandóan jelen van, hogy segítségünkre legyen, ha kérjük, ha úgy döntünk, hogy hallgatunk a szavára. A megbocsátás által kijavítja azt az érzékelési hibát, amely elhiteti velünk, hogy különállók vagyunk. A megbocsátás pillanatában eltűnik a különállás illúzióvilága, és feltárul az igazi világ, amelyben egység van és szeretet. Az élet és a test ilyenkor nem tűnik azonosnak: az élet a maga örökkévaló mivoltában mutatkozik meg
A szeretet hangjának meghallása lényeges a fejlődésünk szempontjából, mert minden cselekedetünkben vagy a félelem, vagy a szeretet útmutatására hallgatunk. Harmadik út nincs.

Arról, hogy a szeretet gondolatain kívül minden más gondolatot eresszünk ki a tudatunkból. Hozzuk helyre azt a tévedést, hogy különálló egyedek vagyunk, és a többiek támadólag lépnek föl velünk szemben. Hagyjunk fel azzal, hogy kapcsolatainkat elemezzük, értelmezzük, értékeljük. Az attitudinális gyógyítás egyszerűen abból áll, hogy meglátjuk a többi emberből kisugárzó szeretetet, vagy észrevesszük, hogy félnek, és a szeretetünkért könyörögnek. Engedjük el a félelmet és a bűntudatot, lássunk mindenkit ártatlannak, beleértve önmagunkat is. Az attitudinális gyógyítás akkor történik meg, ha meghozzuk azt a döntést, hogy csak szeretetet tanítunk

A szabadságra, a boldogságra és a békére korlátlan az esély.

Nem a test, hanem a tudat gyógyításával foglalkozunk, ezért a gyógyítást úgy határozzuk meg, mint megszabadulást a félelemtől, az egészséget pedig a belső békével tekintjük azonosnak.
Ezek az elvek univerzális, spirituális igazságokat fogalmaznak meg.
Segédeszközként időnként alkalmazunk meditációs, relaxációs technikákat, pozitív imaginációt (mentális képek felidézését), művészi tevékenységet és imát.

Az egészség: belső béke. Következésképpen gyógyulni annyi, mint megszabadulni a félelemtől. Ha azt tűzzük ki célul, hogy a testet változtatjuk meg, akkor megfeledkezünk arról: egyetlen célunk a belső béke megteremtése.

Nincs olyan pont, amelyen a tudat és az akarat egyesült erővel túl ne tudna jutni, mert ha összefognak, a gondolatokat elárasztja a szeretet.
Célunk a béke - méghozzá most, ebben a pillanatban. Boldogságunk szempontjából alapvető fontosságú, hogy éljünk bár sok vagy kevés évet, életünk haragtól mentes legyen, és testünket úgy használjuk, mint eszközt - hogy szeretetet adjunk általa másoknak.
Mindenki számára ott a lehetőség, hogy némán meghallgassa a belső hangot, aki megtanítja a szabadsághoz vezető utat. Nincs hely, ahová a szeretet el ne jutna, és nincs ember, akit ne nyugtatna meg.

A pozitív hit messze ható eredményekre képes, a tudatnak nincsenek korlátai

Gondolataink vagy támogatnak és fölemelnek bennünket, vagy letaszítanak a depresszióba és a reménytelenségbe. A legcsekélyebb bírálat vagy panasz is azt a hitvilágot támogatja, amely tagadja a fényt, amely benne van mindenben, ami él. Nincs egyetlen olyan gondolatunk sem, amely ne vinne bennünket valahová. Ezért nem szabad konfliktusban hagyni a tudatunkat, ha az egészség és a béke felé igyekszünk.

Létezésünk lényege a szeretet.
Meg kell tapasztalni ahhoz, hogy a szó jelentéssel töltődjék fel; nem is tudom másként meghatározni, mint így: a félelem teljes hiánya; felismerése az egységnek, amely összeköt bennünket mindennel, ami él. Akkor szeretünk valakit, ha felismerjük, hogy érdekeink nem különülnek el az ő érdekeitől, ezért csatlakozunk hozzá abban, amit igazán akar. Ez felsőbbrendű tudatok egyesülése, nem az egók szövetsége.

Vagy gyengédséget, örömöt, kedvességet, nyíltságot és békét árasztunk magunkból, vagy elrejtőzünk egy pusztán anyagi azonosító mögé. A kettő együtt nem megy, hiszen az egyik a szeretet, a másik a félelem.

Mielőtt megszületünk erre a világra, mindannyian elvállalunk egy bizonyos küldetést. Némelyikünk hosszú távra, némelyikünk rövidre, de az időtartam lényegtelen.
Amíg a testünk életben van, az a dolgunk, hogy eszközként használjuk : árassza szét a szeretetet olyan formában, hogy a többiek felismerjék és elfogadják. Az gyakorolja a legmélyebb hatást másokra, amit a szívünkben teszünk.

Ha én mint tudat, kapcsolatban állok minden más tudattal, akkor befolyásolom is őket, akár akarom, akár nem.

A szeretet gondolata például fénysugár, amely szétszórja tudatunkból a magányosságról, betegségről, fajdalomról, csüggedésről szóló gondolatokat. A bűntudat és a félelem gondolatai igen sok fájdalmat okozhatnak, lényünk békés legmélyéig azonban nem hatolhatnak le, hiszen az maga a szeretet.
Testünk tanítógép. Képernyőjén azok az érzések, gondolatok jelennek meg, amelyeket beprogramozunk. Minden program számára a tudat a belépési pont: amit a testben tükröződni látunk, az nem egyéb, mint amit bevittünk a tudatunkba. A testünk vagy konfliktusos, szorongó gondolatokat tükröz, vagy békés, szeretetteljes, boldog gondolatokat. A testnek nincs ebben döntési joga, de nekünk van.

Tudatunk kapcsolatban áll a többi tudattal, és ha a mi tudatunkban béke van, a béke ajándékát adjuk tovább a többieknek. Jusson eszünkbe minden nap, minden percben, minden másodpercben, és kiváltképp jusson eszünkbe minden reggel, amikor felkelünk, hogy ha önmagunk számára elfogadjuk a békét, akkor a világon minden eleven lélek egy kis békéhez jut.

Más idő nem létezik, csak a ,,most". A fájdalom, a bánat, a depresszió, a bűntudat és a félelem összes többi formája eltűnik, ha a tudat a pillanat szeretetére és békéjére koncentrál.

Isten békéjére jobban vágyom, mint bármi másra. Imádkozom, kérem belső Tanítómat, hogy segítsen megbocsátanom, és köszönetet mondok azért, hogy mindenkivel összeköt a szeretet. Ha így teszek, gyakran elmúlik a feszültség a hátamból, és - ami fontosabb - újra érzem Isten állandó, szeretetteljes jelenlétét

Válasszuk azt az utat, hogy megbocsátunk a világnak, megbocsátunk a testünknek, mindennek és mindenkinek, aki csak a szemünk elé kerül. Határozzuk el: Isten szeretetének igazi világában fogunk élni, hogy belső fényünk dicsőségesen beragyogjon mindent. Tapasztaljuk meg, milyen örömmel jár, ha elengedjük a félelmet, a bűntudatot, a félszeg zavarodottságot, a keserű haragot, a balsejtelmeket. Csak egy percnyi csöndet teremtsünk, és megérezzük Isten közelségét. Tudjuk, hogy Ő valamennyiünket végtelen és határtalan szeretettel szeret. Egyetlen pillanatnyi nyugalomban engedjük Istent közel magunkhoz, és Ő visszavezet a szíve közepébe. Most legyen miénk a szeretet, a boldogság, a céltudat biztonsága. Ami lényegtelen, az maradjon lényegtelen mindörökre. Támadjon fel szívünkben az ősi tudás arról, hogy kik, mik és hol vagyunk, míg végül minden fájdalom eltűnik a föld színéről.

Béke legyen mindannyiunkkal!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: spiritualitásról, következésképpen, reménytelenségbe, cselekedetünkben, érzékszervekkel, zavarodottságot, segédeszközként, szeretetszegény, újrafogalmazzak, valamennyiünket, kapcsolatainkat, rendelkezésemre, mindannyiunkkal, felhalmozásával, átértékelésének, elfogadhatónak, megszabadulást, érzékenységgel, felismerhetjük, szeretetteljes, megszabadulunk, segédeszköznek, megváltoztatni, balsejtelmeket, beprogramozunk, magányosságról, felhasználható, foglalkozzanak, szeretetünkért, megfeledkezünk, megismerhessük, leghatalmasabb, attitudinális, szempontjából, illúzióvilága, megbocsátanom, élményem melynek, másik valóságba, fizikai síkra, spiritualitásról vallott, betegség lefolyását, leghatalmasabb eszközt, nemet Isten, gondolatra vagy, percnyi nyugalomra, javunkat szolgálja, maga idejében, lehető legfigyelmesebben, saját spirituális, emberi elme, általunk elfogadhatónak, világnak megváltoznia, Belemerültem Csodák Könyvébe, Szerintem Isten, Csodák Könyvét, Csodák Könyve, Isten Szava,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.15. 07:50 Gulyás Gergely: a klímaváltozás elleni küzdelem árát fizessék a szennyezők,...
12.15. 07:31 Kötet jelent meg a Muzsikál az erdő rendezvénysorozatról
12.15. 07:30 BÉT - Növekvő forgalomban erősödött a BUX a héten
12.15. 07:05 Preşedintele Parlamentului ungar: László Tőkés şi cetăţenii Timişoarei şi-a...
12.15. 07:04 Időközi választás Dunaújvárosban - 133 külképviseleten lehet majd voksolni
12.15. 07:04 Jónak lenni jó! - Egész napos műsorral zárul ma a közmédia jótékonysági kam...
12.15. 07:04 Női kézilabda-vb - Elnézést kért a felfüggesztett Kim Rasmussen
12.15. 07:04 Súlyosan megsérült egy barlangtúrázó a Ferenc-hegyi-barlangban
12.15. 07:03 TOTÓ-eredmények
12.14. 22:42 Illegális bevándorlás - Bakondi: a belügyminiszter vezetésével elemző-érték...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Rózsaszín rózsák  Szèp napot kívánok  Karácsony  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Luca nap dec. 13  Facebookon kaptam  Kellemes teázást  Luca-napi búzaültetés  Küldök neked  Karácsony - jön a 3 király is  Páncsics Hedvig Közeledik...S...  Angyalka  Böjt  Kellemes kávézást  Nem az ajándékokról szól a Kar...  Esti kép  Szèp estét kedves látogat...  Karácsonyi gömbök  Vörös körmök  Végső cél  Isten igazsága  Szent Lúcia története  Naplemente  Szent Lúcia története  Kellemes kávézást  Reménység  Karácsony  Erste Christmas Ad 2019  Teher lettem  Rózsa csokor gyertyákkal  Karácsony  Vörös körmök  Böjt  Reménység  Welkomme  Facebookon kaptam  Luca-nap – dologtiltó na...  Facebookon kaptam  Szép estét  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Png nő  Csaba testvér Haver vagy rende...  Esti kép  Esti kép  Arany gyűrű és lánc  Esti kép  ...és jóakarat  Téli kép  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Kellemes hétvégét  Szeret korcsolyázni  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ahány szereplője van az életed...  Mennyei örökség  Lilom  Koszorús lányok és a menyasszo...  Harangok  Keresztes Szent János áldozópa...  Kellemes kávézást  Szeret korcsolyázni  Krisztus nevei  Vanília krém  Küldök neked  Ha...  Modern Luca  Mosonmagyaróvári Vetítő –...  Kellemes adventi ünnepeket  Cédulák  Keresztes Szent János: Sötét ...  Erkel Ferenc: Hunyadi László-L...  Böjt  Szent Lúcia története  Karácsonyi gömbök  Karácsonyi gömbök  Virágok kosárban  Facebookon kaptam  Böjt  Angyalka  Jó reggelt , szép napot  Karácsonyi gömbök  Rózsaszín rózsák  Szent Lúcia története  Böjt  Böjt  Megtartó született  Hogy ne legyen  Szép napot  Esküvői csók  Böjt  Modern Luca  Karácsony  Kapcsolat Krisztussal  Lámpatartót látok  Facebookon kaptam  Rózsaszín rózsák  Facebookon kaptam  Szeret korcsolyázni 
Bejegyzés Címkék
élményem melynek, másik valóságba, fizikai síkra, spiritualitásról vallott, betegség lefolyását, leghatalmasabb eszközt, nemet Isten, gondolatra vagy, percnyi nyugalomra, javunkat szolgálja, maga idejében, lehető legfigyelmesebben, saját spirituális, emberi elme, általunk elfogadhatónak, világnak megváltoznia, való világ, igazságot tükrözi, szeretet spirituális, fizikai érzékszervekkel, ember átformálására, maga útját, többi embert, saját támadó, szeretet nélküli, egyetlen valóság, kétféle világ, belső hang, megbocsátás által, érzékelési hibát, megbocsátás pillanatában, különállás illúzióvilága, igazi világ, test ilyenkor, maga örökkévaló, szeretet hangjának, fejlődésünk szempontjából, szeretet útmutatására, szeretet gondolatain, többiek támadólag, attitudinális gyógyítás, többi emberből, szeretetünkért könyörögnek, békére korlátlan, tudat gyógyításával, egészséget pedig, belső békével, elvek univerzális, testet változtatjuk, belső béke, akarat egyesült, gondolatokat elárasztja, belső hangot, szabadsághoz vezető, tudatnak nincsenek, legcsekélyebb bírálat, hitvilágot támogatja, béke felé, félelem teljes, egók szövetsége, pusztán anyagi, kettő együtt, bizonyos küldetést, időtartam lényegtelen, testünk életben, szeretetet olyan, többiek felismerjék, legmélyebb hatást, szívünkben teszünk, szeretet gondolata, félelem gondolatai, belépési pont, testben tükröződni, testünk vagy, testnek nincs, többi tudattal, béke ajándékát, világon minden, félelem összes, pillanat szeretetére, félszeg zavarodottságot, keserű haragot, percnyi csöndet, szíve közepébe, céltudat biztonsága, maradjon lényegtelen, föld színéről, spiritualitásról, következésképpen, reménytelenségbe, cselekedetünkben, érzékszervekkel, zavarodottságot, segédeszközként, szeretetszegény, újrafogalmazzak, valamennyiünket, kapcsolatainkat, rendelkezésemre, mindannyiunkkal, felhalmozásával, , ,
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 5 db bejegyzés
e év: 144 db bejegyzés
Összes: 26945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 171
  • e Hét: 171
  • e Hónap: 12269
  • e Év: 277655
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.