Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/40 oldal   Bejegyzések száma: 391 
Gazdálkodás
  2019-12-15 12:37:06, vasárnap
 
  ,,Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak! Aki sírva indul, amikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza!" Zsoltár 126,5-6

A 126. zsoltárban Izráel fiai arra az időre emlékeznek, amikor a hosszú babiloni fogság után visszatértek országukba. Olyanok voltak akkor, mint az álmodók, szájuk megtelt nevetéssel és énekléssel. Még pogány szomszédjaik is arról a hatalmas dologról beszéltek akkortájt, amit az Úr az Ő népével cselekedett.

És, hogy hazaérkeztek, újra meg kellett művelniük földjeiket. De nehézségek támadtak, csak kevés gabonát hoztak magukkal. Dönteniük kellett: vagy felélik ezt, - hiszen végül is a földeken nem termett semmi, amit learathattak volna -, vagy pedig a nagy részét felhasználják vetőmagnak, elvetik abban a reményben, hogy később majd gazdag termést hoz. Ha így döntenek, azt jelenti, hogy a legközelebbi aratásig igen szerényen kell élniük és nagy áldozatot kell hozniuk. Nos, ők ezt választották.

Így azután, amikor a földműves kiment a földjére, és vetette a magot a felszántott földbe, bizony olykor könnyeket ejtett, ha arra gondolt, milyen nélkülözéseket kell még családjával együtt elviselnie a legközelebbi aratásig.

Később azonban, amikor a földek megteltek kalásszal, és az érett kalászok kévéit csűrjébe takarította, könnyei örömre változtak. A gazdag aratás bőven kárpótolta őket minden áldozatért.

Ezt az élményt kapcsolatba hozhatjuk saját háztartásunkkal, ahogyan anyagi javainkkal gazdálkodunk. Megtehetjük, hogy minden pénzünket teljes egészében a magunk kívánságainak kielégítésére használjuk fel, és megvesszük, amit csak szívünk kíván. Vagy pedig élhetünk nagyon takarékosan, és a fennmaradt pénzünket az Úr ügyére fordíthatjuk. Támogathatjuk vele a keresztyén irodalmat, a keresztyén rádiókat, amelyek az evangéliumot terjesztik, a helybeli gyülekezetünket, az evangéliumi munka sok egyéb alkalmát. Ebben az esetben mi magunk szerényebb életmódot folytatunk, hogy a létfontosságú pénzeszközökön kívül mindent az Úr ügyére fordíthassunk. Beérjük jóval szerényebb háztartással, nehogy valahol azért vesszenek el emberek, mert sohasem hallották az evangéliumot.

Mindez az áldozat említésre sem méltó csekélységnek tűnik majd akkor, amikor eljön az aratás ideje. Ha egyetlen ember megmenekül a pokoltól, és a mennyben imádja Isten Bárányát, érdemes minden áldozatra, amit csak hozni lehet e földön.

William MacDonald
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Irattekercs - átok
  2019-12-15 12:34:09, vasárnap
 
  Irattekercs - átok
Zak 5:1-6,8

Isten üzeneteiben a képeknek kitüntetett szerepük van. A szimbólum szó azt jelenti: összekötni, hídat emelni. Istenről nem tudunk másként beszélni, csak az utalás, a sejtetés nyelvén. De Ő maga is azért használja ezt a nyelvet, mert kimondhatatlan és megfoghatatlan dolgokról van szó, amikor jelenlétéről, cselekvéséről üzenetet kapunk.
E látomások is jelképek. Az irattekercs háznyi méretű:10x5 méter! Erre fér rá az átok, mely a népre következik! Egy régi arab szokás szerint az átkot ráírták egy papírra, s kiengedték a szélbe - majd elviszi, ahova kell! Az istenítélet szimbolúma ez.
A véka a gazdagság jelképe, az asszony a paráznaságé. A két legnagyobb csábítás mindannyiunk számára. Eltávolítja az Úr népéről minden bűnüket. Amikor a felebarát szeretetéről gondolkodunk, se az irigység, se a vágyakozás ne rontsa el kapcsolatainkat! Vigyázzunk erre, s kérjük, hogy zárja be az Úr a szemünket a gonosz gondolatok, kívánságok elől.
A titokzatos lovasok: küldöncök. A perzsa birodalom oly hatalmas volt, hogy az uralkodó rendeleteit mindig lovasok hozták. Ennek jelképe, hogy az Úrnak olyan hatalmas birodalma van, hogy fogatok viszik üzeneteit. De a lovasok hoznak is üzenetet az Úrnak, mert bejárják a földet. S amelyek északról jöttek, megnyugtatták lelkét - azaz már a szabadulás hírét hozták. Legyünk mi is jó hír küldöncei ma, akik szabadulás hírét viszik másoknak! Ma éppen kit bízott rád?

Szükséges megtalálnunk azt az aranyszálat, mely a bibliai szimbólumokat összefűzi, hiszen e szimbolúmok csúcspontja Krisztus. Ő az, aki egyesíti magában az emberi és az isteni két pólusát és összes lehetséges jelentését.

Gianfranco Ravasi
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A Krisztus nemzetségtáblázata
  2019-12-15 12:19:16, vasárnap
 
  ,,Ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik." (Lk 15,2)

A Krisztus nemzetségtáblázatában megemlítésre méltó, hogy az evangélista négy olyan asszonyt is felsorol az Írásból, akik nagyon hírhedtek voltak, úgymint Támár, Ráháb, Ruth, Betsabé; de a jó hírű asszonyokról, mint Sára, Rebeka, Lea és Ráhel, hallgat. Úgy tartom, azért történt ez, mert azok nagy bűnösök voltak, és mert Krisztus egy olyan nagy nemzetségben akart megszületni, amelyben paráznák és alávaló emberek vannak, hogy ezzel megmutassa, milyen szeretetet hordoz magában a (töredelmes) bűnösök iránt. Mert az igazi szentség annál inkább közeledik a bűnösökhöz, minél szentebb. Ha Krisztus farizeus lett volna, nem tartotta volna őket nagyra, sőt, el kellett volna süllyedniük előtte, ő meg az orrát fintorgatta volna. De mivel ő szent volt, [a bűnös asszonyoknak] dédanyái közé kellett soroltatniuk.

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Rajtad kívül legyen
  2019-12-14 21:44:12, szombat
 
  Rajtad kívül legyen

Az élet villámcsapásai óh, de fájnak.
A lélek darabokra hull.
De Isten kezében meggyógyul a seb,
egybeszerkeszti, minden elsimul.
Megyünk tovább. Új viharok tépnek.
Új megrázkódtatás és új sebek érnek.
De Isten hordozza kicsi életünk:
Ő azt is tudja, amit nem érthetünk.
Már-már azt hisszük, minden összeomlik.
Fojtogat, éget, rettenetes láz.
De Isten keze féltőn átkarol,
s a kiszabott úton megyünk tovább.
- Körülvesznek idegen, furcsa lármák,
ijesztenek meg nem szokott zajok.
Lehullanak gyorsan, ki tudja miért?
Pályájukon felfutó csillagok.
- Azt hiszed álom az, ami körülvesz,
hogy ez így nem is lehet igaz!
Körülnézel, és nincs sehol a világon
egy kapaszkodó, egy kicsi vigasz.
- Vádolod magad.Tán' hibás vagy érte?
És menekülsz egy mély száműzetésbe,
magad lelkébe mélyre-mélyre bukva,
és ott találod Istent, várakozva.
- S ami ezután körülötted zajlik
tudod jól: világfolyása ez.
Nincs senki, aki úgy megértene,
hogy a szíve egy legyen veled.
- A lélek bánatát ki ne mondd soha!
Nincs rá szó, mert Istennek része az.
Önmagadba hord, a mélybe elrejtve,
mert úgy emberi, és úgy az igaz.
S amit végsőként levon az értelem,
küszködés, harc: világtörvénye ez.
Rajtad kívül legyen! Ez a fontos!
Mert benned Isten mindent jóvátesz.

Páskulyné Kovács Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Pillangó száll
  2019-12-14 21:35:32, szombat
 
  Pillangó száll

Pillangó száll újra a légben,
tavaszi mámor sűrűjében.
Részeg-szerelem kis bolondja,
a csókjait csak ontja-ontja.
Virágra, rügyre, ágra szállva,
mintha az élet muzsikálna,
táncol, röppen könnyű szárnyakon:
óh, milyen édes-bús vigalom!
- Hamar vége lesz, tudom, tudom.

Páskulyné Kovács Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Dániel
  2019-12-14 21:26:42, szombat
 
  Dániel

Az ezredeket lepte homokon,
halkan lépeget az emlék.
Keresem, kutatom a múltakat,
egy emberhez, egy kedveshez mennék.
Megkérdezném csöndesen:
Mondd, Dániel, nehéz volt a harc?
Cifra paloták csillogó fényében
miért nem ért Téged a kudarc?
Hogy merted ablakod háromszor kitárni,
arcoddal Jeruzsálem felé
leborulva Istenedet kérni,
imádkozni bűnös népedért?
- Dániel! Én nem értem ezt meg.
Én nem értek talán semmit se már.
Nabukodonozor palotáját járva
szívem mindig Isten előtt talál.
Titkos mélységekbe tekintettél bele,
s láttad reszketni a hatalmas királyt.
Álmokat fejtettél, ítéletet mondtál,
s láttad a világvégi látomást.
- Mikor Gábriel megjelent előtted
olyan lettél, mint koldus, nyomorult.
Könyörgésed és bűnvallomásod
olyan megrázó, szinte dráma volt.
- Izráel bűnével estél le a földre,
súlya nehéz volt, mint egy kődarab.
De atyáid Istenében bízva
szíved mindig hűséges maradt.

Páskulyné Kovács Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Templomba járás
  2019-12-14 21:02:51, szombat
 
  "A templomba járás nem minden, sőt nem jelent egyáltalán semmit, ha nem ismeritek meg az örök élet titkát."

- Spurgeon -
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Isteni igazságok
  2019-12-14 20:58:44, szombat
 
  "Az isteni igazságok mélységeire nem a filozófusok és napjaink nagy gondolkodói vezetnek el. Az, aki felszólít, hogy bízz Krisztusban, és élj általa, nagyobb bölcsességet tanít neked, mint a filozófusok; és aki azt mondja, hogy az Úr Jézusnál van a bölcsesség minden kincse, ezzel az egyszerű igazsággal többet mond, mintha Szókratésztől vagy Platóntól tanulnál, ha feltámadnának."

- Spurgeon -
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Áldás
  2019-12-14 20:53:26, szombat
 
  "Lehetséges, hogy Isten az által az igazság által áld meg, amelyet korábban megvetettetek; megtörténhet, hogy éppen azon az emberen keresztül áld meg, aki ellen a leghevesebben küzdöttetek... Nagyon gyakran azok, akik a leghevesebben tomboltak Isten szolgái ellen, a legnagyobb áldásokat éppen azoknak a kezéből kapják, akiket a leginkább megvetettek."

- Spurgeon -
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Lelki látás
  2019-12-14 20:46:48, szombat
 
  "A lelki látás a lelki igazság által érkezik el, és az értelem szemét az a tanítás nyitja meg, amelyet Krisztus mond."

- Spurgeon -
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
     1/40 oldal   Bejegyzések száma: 391 
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 391 db bejegyzés
e év: 7569 db bejegyzés
Összes: 25614 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1411
  • e Hét: 1411
  • e Hónap: 34208
  • e Év: 770027
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.