Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az alázat – a megváltás titka
  2016-07-09 12:43:50, szombat
 
   
  Az alázat - a megváltás titka

,,Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig" (Fil. 2: 5-8).

A fa képtelen a növekedésre, ha nincs összeköttetésben azzal a gyökérzettel, amelyből kinőtt; míg él, csak azt az életet képes élni, amely magból fakad. Ha ebben a világban a bukott emberre tekintünk, akkor világossá válik számunkra, mennyire elengedhetetlenül szükség van arra a megváltásra, amit Jézus Krisztus szerzett meg a számunkra.
Mikor a Sátán, aki egykor a legfényesebb volt az angyalok közül, határtalan büszkeségében fellázadt Isten ellen, az ő lénye teljes mértékben megváltozott, és le lett vetve a mennyből. Akkor lázadása segítségével megpróbálta ellenállásra buzdítani az első emberpárt is, megfertőzve őket a büszkeség mérgével.
Ennek következtében a Teremtővel való közösség megromlott. A méreg mélyre hatolt az első emberpár szívébe, és kiirtotta a természetes alázatot, és az Istentől való függést, Aki maga a fény, a szeretet, és az örök élet egyedüli forrása. Az Istennel való biztonságos és örökkévaló áldott állapot helyett az ember elmerült abba a gonoszságba, amit a Sátán szabadított rá erre a világra; az első emberpár élete, ahogyan az őket követő nemzedékek is, a legrettenetesebb méreggel fertőződött meg - az ördögi büszkeség ősbűnével. Ennek a világnak a nyomorúsága, háborúi, vérontásai, ambíciói, önzései, hitetlenségei, irigységei és megkeményedése, más egyéb mindennapi keserűséggel együtt - mindez a mi, és mások életében is a pokoli büszkeség végterméke.
Éppen a büszkeség miatt vált szükségessé az üdvösség: elsősorban saját büszkeségünktől kell megmenteni minket. Felfogásunk az üdvösség szükségességéről attól függ, hogy mennyire ismertük meg annak a gonoszsággal telt erőnek a természetét, amely egykor elburjánzott egész lényünkben.
A fa képtelen a nélkül élni, hogy ne lenne kapcsolatban a gyökérzetével. Istentől elszakítva, ki vagyunk szolgáltatva a Sátán étvágyának. Isten ellenes lázadásának romboló ereje minden nap, minden órában tevékenykedik, minden pillanatban az egész világon. Az emberek miatta szenvednek, félnek tőle, harcolnak vele, futnak előle, de ennek ellenére még mindig nem értik, honnan származik, és miért olyan erőtlenek vele szemben.
Nem meglepő, hogy az emberek nem tudják, hogyan győzzék le a büszkeséget: hisz minden erejének forrása abban a rettenetes lelki hatalomban van, amely a bűnesettől körbevesz és bennünk van! Még ha mi el is ismernénk és meg is siratnánk a lényünk részét képező büszkeséget, még akkor sem szabadna elfelejtenünk, hogy mindez a Sátántól származik. Ez, igazság szerint, kétségeket ébreszt bennünk arra nézve, hogy a büszkeséget le lehet győzni és saját erőnkből el lehet pusztítani, emellett azonban, világosabbá válik számunkra annak az isteni, mindenható személyiségnek a jelentősége, Aki egyedüliként képes megszabadítani minket - az Isten Bárányának, a Megváltó Jézus Krisztusnak jelentősége. Saját magunk és a büszkeség ellen vívott eredménytelen küzdelmünk még reménytelenebb, mikor a sötétség ama rettenetes hatalmára gondolunk, amely előttünk ágaskodik. Saját erőtlenségünk felett érzett csüggedésünk azonban felkészít minket arra, hogy végül is, utat nyissunk egy másik erőnek, új életet kezdjünk, és abba a mennyei alázatba kapaszkodjunk, amelyet Isten Báránya hozott el számunkra. Csak így lehet legyőzni a Sátánt.
A fa nem nő elszakítva az ő gyökérzetétől. Ahogyan az első Ádámot és annak bukását szemlélve, képesek vagyunk általa felismerni magunkban a bűn erejét, úgy kell a második Ádámra, és az Ő erejére tekintenünk: egyedül Krisztus képes megszerezni számunkra azt az alázatos életet, amely minden büszkeségnél erősebb. Jézus élete - valóságos élet, erősebb és megbízhatóbb mindennél, amit mi Ádámtól örököltünk. Csak erősen Krisztusba kell gyökereznünk, Benne élnünk, és Általa növekednünk, Aki a mi Főnk. Az Isten Fiának emberré válása által, közénk jövő isteni élet - az a gyökér, amely tart, táplál minket, és növekedést ad számunkra. Csak hinnünk kell ebben az életben, szemlélnünk kell azt, és alázatosan meg kell nyílnunk előtte, és az vár minket, hogy megragadjon minket és más emberré formáljon bennünket!
Nagyon fontos megtanulni Krisztus egyediségének helyes látását, azt, hogy mi jellemzi Őt, mint Megváltót, és mi az Ő személyiségének lényege. Itt csak egy válasz lehetséges: ez a vonás pedig - az alázat. Mit is takarhatna mást az Ő testet öltése, az Ő megüresedése, szolgai formája, mint magát a mennyei alázatot? Mi az Ő élete ezen a földön, ha nem maga az alázat? ,,Megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig". Mi lehetne más az Ő feltámadása, mennybe menetele, és dicsősége, mint a trónra ültettetett és megkoronáztatott alázat? ,,Megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé". Az Ő teste öltésében, földi életében, szenvedésében és halálában, abban, hogy Ő az Isten jobbjára ült - mindebben nem látunk mást, csak alázatot. Krisztus - maga az Isten felénk való alázata, amely megjelent közöttünk emberi formában. Az örökkévaló szeretet elpusztította magát, és a szerénység és irgalom köntösét öltötte magára, hogy megnyerje szíveinket, szolgáljon nekünk és megváltson minket. Isten kegyelmének és Jézus szerelmének köszönhetően, Krisztus jótevője, segítője és szolgája mindenkinek, azzá az alázattá vált, amely lakozást vett az emberben. Jézus még a trónuson is Istennek szerény és alázatos Báránya marad.

Mivel ilyen a fának a gyökere, annak lényegének meg kell mutatkoznia minden kis ágacskában, minden egyes levélben, és minden egyes gyümölcsben. Mivel az alázat meghatározó szerepet foglal el Jézus személyiségében, és mivel éppen benne van üdvösségünk titka, ezért a lelki életben minden attól függ, hogyan viszonyulunk ehhez a tulajdonsághoz. Ahhoz, hogy a nekünk adott új élet növekedni tudjon és egészséges legyen, azt az alázatot kell megkövetelni magunknak, amelyben gyönyörködünk, és a legfontosabb helyre kell tennünk azt, aminek érdekében késznek kell lennünk mindent feláldozni.

Csodálkoznunk kell-e azon, hogy a keresztyén élet gyakran szegényesnek és gyümölcstelennek mutatkozik, ha annak valós gyökérzetét figyelmen kívül hagyjuk, vagy egyáltalán nem veszünk róla tudomást? Csodálkozhatunk-e azon, hogy olyan ritkán éljük át a megváltás örömét, ha gyakorlatilag senki sem ott keresi azt, ahol azt Krisztus adta? Az az alázat, amely semmi másból sem áll, mint énünk halálra adásából; amely teljesen elhatárolódik a földi tisztelettől, hogy azt egyedül csak Istenben keresse; amely magát semmire sem tartja, hogy Isten legyen minden mindenekben, - az ilyen alázat, sajnos, nagyon ritka napjaink keresztyénjei között, pedig éppen abban rejlik a Krisztussal való élet legmagasztosabb öröme.

Szeretnélek személyesen téged megkérdezni, aki ennek a könyvnek a lapjait olvasod: mennyire árad belőled Krisztus szerénységének és alázatának eme lelkülete? Lehetséges, hogy igazából sosem fordítottál figyelmet életedben az alázatra? Nézz körül: a szeretet minden formájának hiánya, mások szükségei, gyengeségei és érzései iránti közönyösség, minden éles és nem visszafogott kijelentés, mindezek a természetből fakadó felfortyanások, ingerlékenységek, és gonoszság, minden keserűség érzet és elhidegülés forrása az a határtalan büszkeség, amely mindig csak a maga hasznát keresi!

Nem figyeltél fel arra, hogy milyen baljós, akarom mondani, ördögi büszkeség férkőzik be minden emberi kapcsolatba? Milyen sok változás menne végbe, ha a te, valamint a többi hívő életét mindig az alázat vezetné! Vajon nem ennek kellene-e a te legforróbb kívánságodnak válnia? ,,Jézus, bárcsak a Te alázatod növekedne bennem, és körülöttem"! Ha megfeddettél a Krisztusra, és az Ő önkéntesen választott megüresedése során, akkor őszintén ismerd ezt el magad előtt, az alázat jelenlétében. Akkor megtudod, hogy még nem értetted meg teljesen Jézus lényét és az Ő megváltását.

Újból el kell olvasnod az evangéliumokat, különös figyelmet fordítva Jézus alázatára! Az nem más, mint titok, a te üdvösségednek láthatatlan gyökere.

Napról napra mélyülj el abban! Szívből hidd el, hogy Jézus ugyanúgy él benned, és éppúgy meg akar változtatni téged, mint Isten. Belekapaszkodva az Ő alázatába, újból azzá kell válnod, aminek meghaltál a bűneset során, Isten képévé, akinek a hasonlatosságára teremttettél.
(folytatjuk)

Andrew Murray
 
 
0 komment , kategória:  Alázat  
Címkék: gyümölcstelennek, engedelmeskedett, szükségességéről, hasonlatosságára, összeköttetésben, megkoronáztatott, ingerlékenységek, legrettenetesebb, személyiségében, legmagasztosabb, belekapaszkodva, személyiségének, büszkeségünktől, csodálkozhatunk, megszabadítani, szerénységének, magatartásában, felfortyanások, megkeményedése, kereszthalálig, személyiségnek, tulajdonsághoz, evangéliumokat, reménytelenebb, eredménytelen, elpusztította, következtében, kapaszkodjunk, gyökérzetével, gyökérzetétől, elfelejtenünk, erőtlenségünk, tevékenykedik, keresztyénjei, üdvösségednek, gyönyörködünk, alázat –, megváltás titka, életet képes, bukott emberre, legfényesebb volt, angyalok közül, első emberpárt, büszkeség mérgével, méreg mélyre, első emberpár, természetes alázatot, örök élet, ember elmerült, őket követő, legrettenetesebb méreggel, ördögi büszkeség, Krisztus Jézusban, Jézus Krisztus, Isten Bárányának, Megváltó Jézus Krisztusnak, Isten Báránya, Isten Fiának, Andrew Murray,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.17. 11:22 Három magyar birkózó három érmet nyert a kubai kötöttfogású versenyen
02.17. 11:21 A munkaerőpiaci reformprogramról tanácskoztak Veszprémben
02.17. 11:11 Férfi kosárlabda Eb-selejtező - Ivkovics: mindkét februári meccsen nyerni a...
02.17. 11:11 Több mint száz nemzetközi esemény az idei hazai sportnaptárban
02.17. 11:01 Két kilónyi amfetamint szállított autójában egy férfi Vas megyében
02.17. 11:01 Évértékelő - Dömötör Csaba: éles a választóvonal a klímavédelemről való gon...
02.17. 10:31 Koronavírus - Peking a március elejére tervezett parlamenti ülésszak elhala...
02.17. 10:21 Szíria - Tömegsírra bukkantak Kelet-Gútánál
02.17. 10:01 Újra használható a viharban megrongálódott sportcsarnok Törökszentmiklóson
02.17. 10:01 Idén is élőben követhető a gemenci fekete gólyák élete
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Png kutyák  Facebookon kaptam  Szent Kalkuttai Teréz anya 18 ...  Imádat és dicsőítés  Facebookon kaptam  Szèp estét kedves látogat...  Facebookon kaptam  Bari és a kis malacka  Kellemes délutánt kívánok  Fa lakói......  Boncsér Árpád munkája  Hó cica  Sexy nők  Szék a vízparton  Kovács Gergely érsek Gyulafehé...  Bibliai jövendölések az iszlám...  Virág csendélet  Te melyikhez hasonlítasz?  Nő rózsákkal  Oroszlánirály.......  Virág csendélet  Sebestyén Péter atya mai gondo...  Szèp napot  Kisbárány és a kiscsibe  Facebookon kaptam  Abban a kérdésben, hogy ki irá...  Fa lakói......  Évközi 7. vasárnap szentmise 0...  Png fiú  Reviczky Gyula: Tartsatok bűnb...  Ez az enyém  Facebookon kaptam  SZŰZANYÁM.--IMA. Anyám, te, a...  Az élet örök  Törőcsik Mari 80. szülimapjár...  Köszöntsön téged, a kelő napsu...  Útravaló – 2020. február...  Jegesmedve és a kutya  Rózsa csokor  A munkakönyv  Beismerem  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást!  Szèp napot  Mindenkinek van egy sztorija  Szabolcska Mihály versei  Kovács Sándor - Tavaszt hoz a ...  Angyalom  Facebookon kaptam  Vállalta Krisztusért a kereszt...  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Png virág  Vízcseppes rózsa  Boncsér Árpád alkotás közben  Sárga rózsa  Nem csak azért vagy felelős, a...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Kellemes délutánt kívánok  Rózsa csokrok vázában  Abban a kérdésben, hogy ki irá...  Holdfény  Ez az enyém  Csokor vázában  Boncsér Árpád szobrászművész m...  Piros rózsa  Facebookon kaptam  Png nő  A legszebb nap? A ma  Png autó  Olyan régóta élek  Én kérdezek  Facebookon kaptam  A legszebb nap? A ma  Plüss maci  A nézését meg a  Betty Boop  Gondolat........  Áprily Lajos: Tavaszt hozok  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Lehet-e még?  Boncsér Gergely és Bordás Barb...  Png autó  Facebookon kaptam  Rózsa csokor  Facebookon kaptam  Posertube  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Nem csak azért vagy felelős, a...  Engem csak a konyak érdekel......  Facebookon kaptam  Igaz barátok  Micike  Facebookon kaptam  Virág csendélet  Facebookon kaptam  Beismerem  Fa lakói......  Állati.......  17. szonett - Pablo Neruda 
Bejegyzés Címkék
alázat &#8211, megváltás titka, életet képes, bukott emberre, legfényesebb volt, angyalok közül, első emberpárt, büszkeség mérgével, méreg mélyre, első emberpár, természetes alázatot, örök élet, ember elmerült, őket követő, legrettenetesebb méreggel, ördögi büszkeség, pokoli büszkeség, büszkeség miatt, üdvösség szükségességéről, gonoszsággal telt, nélkül élni, egész világon, emberek miatta, rettenetes lelki, bűnesettől körbevesz, lényünk részét, büszkeség ellen, másik erőnek, mennyei alázatba, első Ádámot, második Ádámra, alázatos életet, válasz lehetséges, vonás pedig, mennyei alázatot, trónra ültettetett, örökkévaló szeretet, alázattá vált, alázat meghatározó, lelki életben, nekünk adott, alázatot kell, legfontosabb helyre, keresztyén élet, megváltás örömét, földi tisztelettől, ilyen alázat, lapjait olvasod, szeretet minden, természetből fakadó, maga hasznát, többi hívő, alázat vezetné, alázat jelenlétében, bűneset során, hasonlatosságára teremttettél, gyümölcstelennek, engedelmeskedett, szükségességéről, hasonlatosságára, összeköttetésben, megkoronáztatott, ingerlékenységek, legrettenetesebb, személyiségében, legmagasztosabb, belekapaszkodva, személyiségének, büszkeségünktől, csodálkozhatunk, megszabadítani, szerénységének, magatartásában, felfortyanások, megkeményedése, kereszthalálig, személyiségnek, tulajdonsághoz, evangéliumokat, reménytelenebb, eredménytelen, elpusztította, következtében, kapaszkodjunk, gyökérzetével, gyökérzetétől, elfelejtenünk, erőtlenségünk, tevékenykedik, keresztyénjei, üdvösségednek, gyönyörködünk, kívánságodnak, gyakorlatilag, szenvedésében, megüresítette, egyediségének, büszkeségében, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 160 db bejegyzés
e év: 544 db bejegyzés
Összes: 26443 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2319
  • e Hét: 5118
  • e Hónap: 62114
  • e Év: 180677
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.