Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az alázat Jézus tanításaiban
  2016-07-10 19:33:32, vasárnap
 
   
  Az alázat Jézus tanításaiban

,,Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek" (Mt. 11:29).

,,És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok" (Mt. 20: 27).

Az előző fejezetben, Jézus életét vizsgálva, láthattuk az Ő személyes alázatát. Most hallgassuk meg, hogy mire akar Ő minket tanítani! Elmélyülve azokban az igeversekben, amelyek fentebb vannak leírva, meg fogjuk érteni, hogy Jézus milyen gyakran és milyen mélyen beszélt az alázatról. Segítsen mindez minket abban, hogy teljesen megnyíljunk az Úr előtt, hogy az Ő alázata valósággá váljon a mi életünkben is.
1. Nézzük meg Jézus nyilvános igehirdetéseit; milyen szavakkal kezd bele a Hegyi Beszédbe, - ,,Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa... Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet" (Mt. 5: 3, 5). Már beszédének első szavai is utalnak arra, hogyan lehet bemenni az Isten országába. Egyetlen egy kapun keresztül lehet abba belépni. A mennyország azoké, akik lelki szegények, és tiszta szívűek. Szerények, nem magukra támaszkodnak, így öröklik a földet. Az alázatosoké mind a földi, mind a mennyei boldogság. A mennyei és a földi boldogság záloga nem más, mint az - alázat.
2. ,,Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű" (Mt. 11: 29). Jézus úgy utalt magára, mint Mesterre. Elmondta nekünk, hogy mit kell Tőle megtanulnunk, és mit találunk ez által:
Ő saját alázatával és szerénységével akar minket megajándékozni, mivel egyedül csak általuk nyerhetjük el lelkünk tökéletes békességét. Az alázat - a mi jótéteményünk, a mi üdvösségünk.
3. A tanítványok elkezdtek elmélkedni azon, hogy ki a nagyobb közülük a mennyek országában (Mt. 18: 3; Lk. 9: 46). Jézus közéjük állított egy kisgyereket, és azt mondta: ,,Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában". Ki a nagyobb a mennyek országában? Valóban ez a legfontosabb kérdés. Mi lesz figyelembe véve a mennyek országában, mi lesz a legfontosabb? Jézus erre egyetlen választ ad; a mennyek mindent felülhaladó dicsősége, a legtökéletesebb jótétemény, a valódi mennyei természet - az alázat. ,,Mert aki a legkisebb mindnyájatok között, az a nagy" (Lk. 9: 48).
4. Jakab és János anyja eljött Jézushoz, meghajtotta magát, és azt kérdezte: ,,Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban?" (Mt. 20: 21). Mint mondott erre Jézus? ,,Hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én Atyám elkészítette" (Mt. 20: 23). Ő elveti az uralkodás gondolatát, és e helyett a szenvedés és a megaláztatás poharáról beszél. És hozzáteszi:
,,aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért" (Mt. 20: 27-28). Mivel az alázat - Isten Fiának lényéből fakad, a mennyben a dicsőség fokmérője lesz; az utolsó első lesz. Az elsőség a legalázatosabbnak van fenntartva.
5. A népnek és a tanítványoknak arról beszélve, hogy a farizeusok. szeretik az elől ülést az ünnepségeken és a zsinagógákban, Jézus újból aláhúzza: ,,Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik" (Mt. 23: 12). A megaláztatás az a lépcső, amely segítségével az ember Isten országának dicsőségébe emelkedik.
6. Jézus, mikor Őt az egyik farizeusok meghívta magához, észrevette, hogy a vendégek az asztal melletti jobb helyeket választották ki maguknak. Akkor elmondott egy példázatot arról a vendégről, aki szerényen az utolsó helyet választotta, és akit a gazda, mikor ezt felfedezte, arra kért:
,,Barátom, ülj feljebb!" (Lk. 14: 7-11). Jézus ezt a példázatot a következő szavakkal összegezte: ,,Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik". A követelmény világos és félreérthetetlen; a felmagasztalásnak nincs más útja, önmagunk megalázásán kívül.
7. Az önhitt farizeus és a megtérő vámszedő példázatában Jézus újból megismétli ezt: ,,Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik" (Lk. 18: 14). Isten színe előtt, és az Ő kritériumai alapján minden, ami nincs átitatva az Isten és az emberek előtti mélységes alázattal, - semmit érő.
8. A tanítványok az utolsó vacsora alkalmával arról tudakozódtak, hogy kicsoda nagyobb közülük (Lk. 22: 24). Akkor Jézus elmagyarázta nekik, hogy ,,hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál". Azt a titokzatos erőt, ami Jézusban is munkálkodott, amely által Ő véghezvitte az Ő dolgait, és amelyet Ő ma felajánl nekünk is, alázatnak nevezik. Az alázat mindenki szolgájává tesz engem.
Milyen ritkán tanítanak azonban arra, és milyen ritkán alkalmazzák azt az életben! Milyen ritkán veszik észre az alázat hiányát, és milyen ritkán ismerjük ezt el mi is! Mivel csak egyesek érik el a Jézushoz való, alázatos hasonlatosságot, fel kell tennünk magunknak a kérdést: sok olyan hívő van-e, aki számára az alázat - a komoly törekvés és a folytonos imádság tárgyát képezi? Mily kevés igazi alázatot látott eddig a világ! Milyen ritkán lehet azt felfedezni még a mi közösségeink szűk körében is! Nem az-e az alázat és a szerénység szeretete teljes hiányának az oka, hogy a világ mára egyáltalán nem akar minket meghallgatni, és irántunk komolyságot mutatni?
,,Aki elöljáró, legyen olyan, mint a szolga" (így hangzik mindez egy másik fordítás szerint). Oh, bárcsak megértenénk, hogy mit vár tőlünk Jézus! Tudjuk, hogy mi a hűséges szolga jellemvonása: az ura iránti elkötelezettség, az a vágy, hogy elnyerje tetszését, és mélységes öröm annak sikere, dicsősége, és boldogsága láttán. Voltak a világon olyan szolgák, akik rendelkeztek ezekkel a tulajdonságokkal és képességekkel, akiknek maga a ,,szolga" szó tiszteletreméltó megnevezést jelentett. Mennyire törekszünk azonban mi erre a tisztességre? Valamikor átéltük-e azt a szabadságot és örömöt, amelyet az az élet biztosít számunkra, amely teljesen Istennek van szentelve? Mi történt velünk az után? Milyen helyet foglal el életünkben ez a szolgálat jelen pillanatban? Nincs-e szükségünk arra, hogy újból tudatosuljon bennünk, hogy Jézus ,,szolgáknak" nevez minket, és hogy ez a szolgálat boldogságot és a bűntől, valamint saját magunktól való szabadulást biztosít nekünk?
A szolgálat elején mindez nehéznek tűnhet előttünk, de csak azért, mert a büszkeség még mindig egyedi helyet foglal el életünkben, és nem szeretné ez a helyet feladni. Ha azonban egyszer megértjük, hogy mi semmik vagyunk Isten szemében - hogy ez lehet az egyetlen dicsősége a teremtménynek, hogy ilyen természete van magának Jézusnak is, és ebben rejlik a mennyei boldogság, akkor teljes szívből fogjuk elfogadni azt a megaláztatást, amely szoros kapcsolatban van eme szolgálattal. Csak az számíthat igazán alázatosnak, aki nyugodt szívvel, sőt örömmel tud szembe nézni az ellenállással, a megvetéssel, a sérelmekkel, a gyalázkodással, a kötekedésekkel, az üldöztetéssel, stb. Ha szívünk arra buzdít minket, hogy az igazi szentséget keressük, akkor Jézus minden egyes szava az önfeladásról figyelmet fog bennünk ébreszteni. Semmilyen tisztség sem lesz számunkra túl alacsony, semmilyen megaláztatás nem lesz számunkra túl mély, semmilyen szolgálat nem lesz számunkra apró vagy túlságosan nehéz, ha mindez Annak az életének a részévé tesz minket, Aki azt mondta: ,,Olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál".
Kedves Olvasó, ez az útja a magasztos életnek: lejjebb, még lejjebb! Jézus éppen ezt ismételte újból és újból tanítványai előtt, akik másra sem tudtak gondolni, csak saját maguk előkelő voltára az Isten országában. Ne aggodalmaskodjatok és kérdezősködjetek a felmagasztalással kapcsolatban; mindez Isten dolga, és Neki kell mindezt előhoznia. Inkább törekedjetek a megalázkodásra és a megbékélésre, és sose legyetek mások Isten és az emberek előtt, mint szolgák. Bárcsak ez lenne a ti törekvéseitek és imádságotok egyetlen tárgya! Hű az Isten. Ahogyan a víz is a legmélyebb helyet keresi, és azt tölti be, Isten is olyan embereket keres, akik megalázzák magukat, hogy felmagasztalja őket és saját erejével, valamint dicsőségével tudja azokat betölteni. Aki megalázza saját magát - és éppen ennek kell életünk fő törekvésének lennie, - az felmagasztaltatik, de ez már Isten dolga, és Ő mindezt az Ő mindenhatósága és hatalmas szeretete által fogja megtenni.
Sokan azt gondolják, hogy az alázat összeegyeztethetetlen mindazzal, ami nemes, bátor, és merész. Ha megláthatnánk, hogy mindennek épp az ellenkezője igaz, hogy az alázat fejezi ki hálánkat a menny iránt, az Úr királyi lényét minden iránt, hogy van bizonyos isteniség mindabban, hogy megalázzuk magunkat és mindenkinek szolgájává váljunk! Az alázatnak semmi köze sincs az igazságtalansághoz és a nehezteléshez, amitől sokan úgy félnek. Az alázat - az igazi örömhöz vezető egyedüli út, mivel neki köszönhetően Jézus bennünk él, és az Ő ereje megnyugszik rajtunk.
Jézus az egyedüli személy, Aki igazán alázatos és szerény. Arra hív minket, hogy tanuljuk meg Tőle az Istenhez vezető utat. Ezért újból és újból rá fogunk tapintani arra, hogy mit mond a Szentírás az alázat áldásáról, míg mindaz be nem tölti szíveinket és gondolatainkat. Az alázat - az, amiben hiányt szenvedünk, amire szükségünk van, és hihetünk benne, hogy Jézus kétség kívül megadja nekünk azt, ami az Ő lényét képezi, ami által Ő maga is él. (folytatjuk)

Andrew Murray
 
 
0 komment , kategória:  Alázat  
Címkék: tiszteletreméltó, félreérthetetlen, kérdezősködjetek, tulajdonságokkal, elkötelezettség, legtökéletesebb, hasonlatosságot, gyalázkodással, kötekedésekkel, gondolatainkat, felmagasztalja, tanítványoknak, igehirdetéseit, megajándékozni, szerénységével, megalázkodásra, mindenhatósága, képességekkel, teremtménynek, törekvéseitek, megaláztatást, ellenállással, üldöztetéssel, megláthatnánk, zsinagógákban, jótéteményünk, nehezteléshez, elkészítette, munkálkodott, tudakozódtak, igeversekben, elmagyarázta, megaláztatik, segítségével, megaláztatás, ünnepségeken, alázat Jézus, előző fejezetben, lelki szegények, mennyek országa…, kapun keresztül, mennyország azoké, alázatosoké mind, mennyei boldogság, földi boldogság, alázat –, tanítványok elkezdtek, nagyobb közülük, mennyek országában, mennyek országában”, legfontosabb kérdés, mennyek mindent, Hegyi Beszédbe, Isten Fiának, Akkor Jézus, Kedves Olvasó, Andrew Murray,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
10.17. 17:02 Ceremonie dedicată generalului american care a protejat, în 1919, Muzeul Na...
10.17. 17:01 Krúdy-emléknap Nyíregyházán
10.17. 16:52 Katalán válság - Utazási irodák szövetsége: még nincs hatása a kiutazásra a...
10.17. 16:52 Székesfehérvári tenisztorna - A nyolcaddöntőig jutottak a magyarok
10.17. 16:51 Továbbra is az Apple és a Google a világ legértékesebb márkája
10.17. 16:51 Bővült a Neumann Társaság ingyenesen letölthető kiberbiztonsági tankönyve
10.17. 16:42 EU-csúcs - Merkel: jó hír az újabb Brexit-megállapodás megszületése
10.17. 16:42 Török offenzíva - Ankara és Moszkva megállapodott a Szíria területi épségét...
10.17. 16:41 Alapszakmákat bemutató kiadványt jelentetett meg az ITM és az MKIK
10.17. 16:41 Önkormányzat 2019 - Esztergályhorvátiban még nem döntöttek az időközi válas...
Tudjátok ?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
még több kérdés
Blog Címkék
Natgeo Wild mai műsora        28. évközi hét szerda 10.16      Szép estét  Egy nő gondolatai  Őszi kép  De ti nem akartátok  Szép őszi napot , estét  Kellemes délutáni pihenést  Számonkéri    Szállodai reggelik  Jó éjszakát            Őszi kép  Meditáció  Tűz mellett melegedni  Tantárgyak  ...Akkor várnak ránk a legszeb...    Rózsaszín rózsa    Őszi gyümölcsök      Szép őszi napot  Szép napot kívánok !    A Tükör törvényei:  Szèp estét kedves látogat...    Székely Jánossal és Varga Lász...    Vesekő ellen    Szép estét  ...Akkor várnak ránk a legszeb...  Minden évszaknak megvan a maga...    Facebookon kaptam    Mai napi üzenet          Világ Győzelmes Királynője him...  Útravaló – 2019. október...    Facebookon kaptam    Aranyosi Ervin: Szemetel az ős...  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást!  Mai harmónia kártyám      Jó éjszakát  Szép napot kívánok !  Kellemes kávézást!  Naplemente      A hölgy feketében  Szűzanya őszi hátérrel    Tantárgyak      Őszi gyümölcsök        Keskeny kapu  Jó éjszakát      Facebookon kaptam  Szép estét    Kérdés  Rózsaszín rózsa        Gősi Vali : Csenddé alkonyult      Útravaló – 2019. október...  Png nő    Almázó nő 
Bejegyzés Címkék
alázat Jézus, előző fejezetben, lelki szegények, mennyek országa&#8230, kapun keresztül, mennyország azoké, alázatosoké mind, mennyei boldogság, földi boldogság, alázat &#8211, tanítványok elkezdtek, nagyobb közülük, mennyek országában, mennyek országában&#8221, legfontosabb kérdés, mennyek mindent, legtökéletesebb jótétemény, valódi mennyei, legkisebb mindnyájatok, egyik jobb, uralkodás gondolatát, megaláztatás poharáról, dicsőség fokmérője, utolsó első, tanítványoknak arról, elől ülést, ember Isten, egyik farizeusok, asztal melletti, példázatot arról, utolsó helyet, következő szavakkal, követelmény világos, felmagasztalásnak nincs, önhitt farizeus, megtérő vámszedő, emberek előtti, utolsó vacsora, legnagyobb közöttetek, titokzatos erőt, alázat mindenki, alázat hiányát, komoly törekvés, folytonos imádság, szerénység szeretete, világ mára, másik fordítás, hűséges szolga, világon olyan, szolgálat jelen, szolgálat boldogságot, szolgálat elején, helyet feladni, egyetlen dicsősége, számíthat igazán, igazi szentséget, önfeladásról figyelmet, részévé tesz, magasztos életnek, felmagasztalással kapcsolatban, emberek előtt, legmélyebb helyet, ellenkezője igaz, alázat fejezi, menny iránt, alázatnak semmi, igazi örömhöz, egyedüli személy, alázat áldásáról, tiszteletreméltó, félreérthetetlen, kérdezősködjetek, tulajdonságokkal, elkötelezettség, legtökéletesebb, hasonlatosságot, gyalázkodással, kötekedésekkel, gondolatainkat, felmagasztalja, tanítványoknak, igehirdetéseit, megajándékozni, szerénységével, megalázkodásra, mindenhatósága, képességekkel, teremtménynek, törekvéseitek, megaláztatást, ellenállással, üldöztetéssel, megláthatnánk, zsinagógákban, jótéteményünk, nehezteléshez, elkészítette, munkálkodott, , ,
2019.09 2019. Október 2019.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 155 db bejegyzés
e év: 6388 db bejegyzés
Összes: 24433 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 633
  • e Hét: 7519
  • e Hónap: 25218
  • e Év: 605080
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.