Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az alázat és a szentség
  2016-07-11 21:16:27, hétfő
 
   
  Az alázat és a szentség

,,Kitártam kezemet naphosszat a lázadó nép felé, amely nem a jó úton jár, hanem saját gondolatai után. Azt mondják: Maradj távol, ne közelíts hozzám, mert én szent vagyok! Olyanok ezek, mintha egész nap égő tűz füstje csavarná orromat" (Ézs. 65: 2, 5).

Az igaz alázat legjobb bizonyítéka - az alázatban való növekedés. Az alázat lehetővé teszi, hogy az Isten szentsége jelen legyen a teremtményben, és általa megnyilatkozzon. Jézus bennünk - a szentségünk. Az Ő isteni alázata - az Ő életének, halálának, feltámadásának titka, - a mi életünk titkává is kell válnia. Ezért szentségünk egyedüli, valóban kétségbevonhatatlan bizonyítéka - az Isten és az emberek felé megnyilvánuló alázatunk.
Tehát, a hamis szentség legfőbb jellemzője - az alázat hiánya. Mindannak, aki a szentséget keresi, arra kell figyelnie, hogy amit lelkiekben elkezdett, ne testiesen akarja befejezni, mivel a büszkeség éppen ott bujkál, ahol arra a legkevésbé számítunk! ,,Két ember ment a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő volt". Nincs olyan hely, olyan tisztség, bármilyen szent is lenne az, ahol ne tudna gyökeret verni a farizeus. Még Isten templomában is képes felütni a büszkeség a fejét, és a szent helyet is képes felmagasztaltatásának arénájává tenni.
Attól fogva azonban, hogy Jézus megfeddte a farizeus nagyravágyását, a farizeus buzgón fogadta el a vámszedő állapotát; ezért az, aki elismeri saját mélységes bukását, éppen olyan figyelmesnek kell lennie, mint annak, aki már elérte a szentség magas fokát. Éppen mikor figyelemmel kísérjük azt, hogy szívünk Isten temploma legyen, fogjuk meglátni azt, hogy egy időben vagyunk farizeusok és vámszedők is. A vámszedő hirtelen rádöbben arra, hogy a veszély nem a farizeusok oldaláról fenyegeti, hogy ő szintén képes arra, hogy ,,nagyszerű megtérésével" dicsekedjen, mint ahogyan a farizeus is dicsekedett a maga erényeivel! Ezért Isten jelenlétében óvakodjunk büszkén a legszentebbekhez sorolni magunkat (mindegy, hogy kik azok, vámszedők vagy farizeusok)! ,,Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is" (Lk. 18: 11). Énünk talál okot az önelégültségre még a hálaadás közepette is, még akkor is, mikor elismerjük, hogy mindennel Istennek tartozunk. Még akkor is, mikor a templomban a megtérés, és az Isten kegyelme iránti bizalom szavai hangzanak el, a farizeus belecsempészheti abba az önelégültség dallamát; Istent statisztává tesszük, Akinek üdvözölnie kell sikerünket. A büszkeség így képes magára ölteni még a megtérés és az Isten dicsőítésének a ruházatát is! Még ha nem is mondjuk nyíltan, hogy ,,Én nem olyan vagyok, mint mások", és még ha el is határoljuk magunkat ezektől, annak lényege gyakran meghatározza felebarátaink és hittársaink iránti viselkedésünket.
Ha meg szeretnéd tudni, milyen széles körben terjedt el ez a gonoszság, figyeld meg azt, hogyan beszélnek a keresztyének egymásról. Milyen kevés krisztusi szerénység és szeretet van ezekben a szavakban!
Nagyon gyakran előfordul, hogy a hívők körében (kezdve a kisebb körtől egészen a nagy missziókig) nincs egyetértés, és az Isten ügyének terjedése sokszor csak azért akadályoztatik, mert a ,,szentekben" nagyon kevés olyan szerénység és alázat találtható, amely az igazi szentség jellemzője. Ezzel szemben azonban nagyon sok törekvés van a saját pozíció megerősítésére és megóvására, a barátságtalan beszédekre, az éles véleményekre, a túlságos érzékenységre, sértődékenységre és türelmetlenségre. Istennek nagyon sok gyermeke élt át élete során mélységes összetöretést és bűnbánatot. De mennyire különbözik ez a végbemenő összetörettetés attól az alázattól és teljes önmegtagadástól, amely képessé tesz minket az egymás iránti szolgálatra, hogy bennünk kirajzolódjon Jézus természete!
Ézsaiás könyvében a következőket olvashatjuk: ,,Maradj távol, ne közelíts hozzám, mert én szent vagyok"! A szentség mekkora megcsúfolása ez Izrael népének részéről, amely Istenhez tért! Milyen végtelen nagyképűség ez! Mindennek a fordítottja igaz; valójában csak Isten szent, nekünk csak annyi szentségünk van, ami a bennünk lakozó Isten által a mienk. Így van ez az alázat mértékével is, amely annak a mértéknek felel meg, amennyire jelen van Isten a szívünkben. Csak annyi alázat lesz bennünk, amennyi helyet Istennek biztosítunk, engedve, hogy Ő legyen minden mindenekben, hogy megmutathassa mindenben az Ő erejét. Az alázat - nem egyéb, mint saját énünktől való elhatárolódás, az önszeretet gyökeres kitépése. A mi szentségtelen énünk helyébe Isten lép, Jézus Krisztusban. És mivel Jézus Krisztus - az alázat megtestesülése, ezért a legszentebb egy időben a legalázatosabb is lesz. Hol találhatunk azonban magunk között ilyen alázatot?
Igaz, hogy közöttünk aligha lehet olyan alávaló dölyfösséget tapasztalni, mint Ézsaiás idejének emberei között, mivel lelki alkatunk nem engedi ezt kifejezésre jutni, ennek ellenére azonban úgy a hívők, mint a hitetlenek között, az a természet, amelyet az előbb vizsgáltunk meg Ézsaiásnál, nagyon gyakran megtalálható.
Annak a módja, ahogyan kifejezzük nézeteinket, végrehajtjuk törekvéseinket, és szembesítünk másokat hibáikkal, nagyon gyakran a vámszedő látszata alatt a farizeus gondolkodásmódját juttatjuk kifejezésre: ,,Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember". Ez a fennhéjázó ,,szentebb vagyok, mint te" gondolat nagyon gyakran lép fel viselkedésünkben, habár általában rejtett formában mutatkozik meg.
,,Lehetséges-e egy olyan alázat, amely lehetővé teszi, hogy a szentek között a legkisebbekként kezeljük magunkat, és amelynek köszönhetően mindenkinek szolgájává leszünk?" - kérdezhetné valaki. Mindenkit biztatni szeretnék: Istennek hála, erre van lehetőség! ,,A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat" (1 Kor. 13: 4-5). Ott, ahol a szívben a szeretet lelkülete uralkodik és Isten fog át mindeneket, ahol valóban Jézus lakozik, Isten alázatos és szelíd Báránya, ott valóban jelen van az igaz szeretetnek az ereje.
Az ilyen szeretet megfeledkezik magáról és örömöt, valamint megelégedést talál abban, hogy boldogságot szerezzen másoknak, hordozva és tisztelve őket. Ahol lakozást vesz ez a féle szeretet, ott Isten is lakozást vesz. És ott, ahol Isten az Ő dicsőségében és erejében MINDENNÉ lesz, a teremtmény SEMMIVÉ lesz. Mikor azonban a teremtmény semmivé lesz Isten előtt, akkor a másokhoz való viszonya nem lehet más, csak alázatos. Isten jelenléte változhatatlan lesz: mint egy lepel, amely alatt a lélek állandó formában él. A lélek mélységes megalázottsága Isten előtt szentséges templommá teszi őt, betöltve az Ő jelenlétével, ahonnan származik minden szó és tett.
Oh, bárcsak megtanítana Isten minket arra, hogy szavaink, gondolataink és érzéseink a felebarátaink irányában - csak az Isten előtt való alázatunk megvizsgálása, míg Előtte való alázatunk - az egyedüli erő, amely képessé tesz minket megalázni magunkat felebarátaink előtt! Az igazi, és nem a ,,saját termesztésű" alázat egyedül a bennünk élő Krisztustól származik.
Oh, bárcsak mindaz, aki felhívást kap a szentségre, hallgatna a szóra: nincs veszedelmesebb büszkeség a képmutatás büszkeségénél, mivel ez annak a legalattomosabb és legkifinomultabb megnyilvánulása. Igaz, senki sem fogja egy az egyben azt mondani: ,,Állj! Én sokkal szentebb vagyok, mint te"! Az ilyen egyértelmű büszkeség ellenszenvet váltana ki belőlünk. Mikor azonban elégedetten nézünk valamelyik jótéteményünkre, akkor lelkünkben láthatatlanul titkos gőg alakul ki. Ez nem mindig durva alávalóságban vagy szemmel látható dicsekedésben mutatkozik meg, hanem nagyon gyakran csak annak a mélységes megalázkodásnak a hiányában, amely az egyedüli bizonyítéka annak, hogy a lélek látja az Isten dicsőségét. Nézzük meg, mit mond Jób: ,,Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban" (Jób 42: 5-6). Ézsaiás pedig így kiált fel: ,,Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom" (Ézs. 6: 5).
Eme mélységes alázat hiánya nemcsak a szavakban és a gondolatokban jelenik meg, hanem még a hanghordozásban, és abban a módban is, ahogyan másokról beszélünk. Aki képes belelátni a szívbe, ezen jelek alapján megtudhatja azt, hogy mi van elrejtve az ember lelkében. A világ is a maga igazság és hamisság iránti kifinomult érzékével nagyon jól érzékeli a mi titkos büszkeségünket, és ez megerősíti őt abban, hogy a szentségre való felszínes igény nem mindig termi meg annak mennyei gyümölcsét.
Ezért legyünk nagyon figyelmesek magunkra! Ha a szentségben elért sikereinket nem követi az alázatban való növekedésnek a vágya, akkor mi, természetesen örülhetünk a szépséges gondolatoknak és érzéseknek, a hit buzgalmának és a szentségnek, nem lesz meg bennünk az Isten jelenlétének egyetlen fokmérője - énünk halála. Ezért siessünk Jézushoz, Aki számunkra MINDEN és rejtőzzünk el Benne, hogy fel tudjuk öltözni az Ő alázatát! Csak az lehet a mi szentségünk. (folyt. köv.)

Andrew Murray
 
 
0 komment , kategória:  Alázat  
Címkék: türelmetlenségre, viselkedésünkben, sértődékenységre, belecsempészheti, legszentebbekhez, legkifinomultabb, önmegtagadástól, hanghordozásban, összetörettetés, megnyilatkozzon, megalázkodásnak, jótéteményünkre, megnyilvánulása, legalattomosabb, legkisebbekként, viselkedésünket, megerősítésére, megalázottsága, veszedelmesebb, törekvéseinket, feltámadásának, akadályoztatik, önelégültségre, büszkeségünket, változhatatlan, legalázatosabb, megtestesülése, nagyravágyását, büszkeségénél, barátságtalan, megnyilvánuló, megmutathassa, összetöretést, dicsőítésének, megfeledkezik, természetesen, igaz alázat, alázatban való, alázat lehetővé, emberek felé, hamis szentség, alázat hiánya, szentséget keresi, büszkeség éppen, legkevésbé számítunk, templomba imádkozni, egyik farizeus, másik vámszedő, szent helyet, farizeus nagyravágyását, farizeus buzgón, vámszedő állapotát, Ezért Isten, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus, Andrew Murray,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.26. 23:23 Elfogadták Eger 45 milliárdos főösszegű költségvetését
02.26. 23:12 Bajnokok Ligája - A Bernabeuban nyert a Manchester City, előnyben a Lyon
02.26. 22:33 Katalán válság - Havonta tanácskozik mostantól a spanyol és a katalán kormá...
02.26. 21:22 A Skandináv lottó nyerőszámai és nyereményei
02.26. 21:02 A rostszegény étrend magas vérnyomást okozhat
02.26. 20:53 Az idén 3,5 százalékos gazdasági növekedésre számít a Kopint-Tárki
02.26. 20:53 Koronavírus - Londoni elemzők: tartós járvány esetén 5 százalék alá lassulh...
02.26. 20:53 Férfi vízilabda ob I - Gólgazdag mérkőzést nyert a címvédő FTC
02.26. 20:52 Fővárosi Közgyűlés - Fidesz: a saját kampányígéreteit is leszavazta a balol...
02.26. 20:52 Koronavírus - Debreceni repülőtér: az előírásoknak megfelelő a vizsgálat
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Png nő  Kék rózsák  Facebookon kaptam  Búcsú Csukás Istvántól  Himnusz Marton Áron püspökhöz  Kacsintó narancs  Facebookon kaptam  Amaryllis  Valóban feláldozta őt  Sárga rózsák  Katica a hóvirágon  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szivárvány  Facebookon kaptam  A szédülésről és a kézzsibbadá...  Kislányok  Nátha  Kutya a vízparton  Jézus  Barátok  Himnusz Marton Áron püspökhöz  Facebookon kaptam  Köszöntő  Hamvazószerda, a nagyböjt első...  Kellemes teázást  Amaryllis  A szédülésről és a kézzsibbadá...  Nagyon csinos  Facebookon kaptam  Clematis  Égi lámpásként gyúlnak a csill...  Mindszenty József az ország l...  Png nő  Facebookon kaptam Krisztina...  Png virág  Hagyományőrző Munkásőr Társasá...  Mandarin  Szepes Mária idézet  Facebookon kaptam  Szemlér Ferenc versei  Mandarin  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Benedek Elek: Koldus  Szív alakú lufi  Szepes Mária idézet  Tulipán  Facebookon kaptam  Szeretlek  Clematis  Szép estét kívánok ! .....  Facebookon kaptam Krisztina...  Február 26 Hamvazó szerda  A szédülésről és a kézzsibbadá...  Aranyosi Ervin: Süni-cica  A sebészi maszk: -nem szűr tel...  Kislányok  Png nő  Tavaszváró  Hamvazószerda, a nagyböjt első...  Hamvazószerdával megkezdődik a...  Szép estét kívánok ! .....  A szédülésről és a kézzsibbadá...  Nátha  Posertube  A jó Isten mindannyiunk szívéb...  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Lilába borult a szombathelyi K...  Png nő  Facebookon kaptam Krisztina...  Orchidea  Margaretta csokor  Esti kép  Elvárások  Nátha  Szivárvány  Jó reggelt kedves látogatóimna...  13. Jézus és a Mennyei Atya &#...  Kis vizsga  Színes rózsák  Muskátli  Katica a hóvirágon  Sárga rózsák  Png nő  Kellemes teázást  Posertube  Vízcseppes rózsa  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok!  XI. ker. Nőnapi ünnepség  Facebookon kaptam  Álarc  Kék rózsák  Facebookon kaptam  Pio atya - hamvazó szerda  Szép táj  Szèp estét  Gyárfás Endre: Ébresztő Ébres... 
Bejegyzés Címkék
igaz alázat, alázatban való, alázat lehetővé, emberek felé, hamis szentség, alázat hiánya, szentséget keresi, büszkeség éppen, legkevésbé számítunk, templomba imádkozni, egyik farizeus, másik vámszedő, szent helyet, farizeus nagyravágyását, farizeus buzgón, vámszedő állapotát, szentség magas, időben vagyunk, vámszedő hirtelen, farizeusok oldaláról, maga erényeivel, legszentebbekhez sorolni, többi ember, vámszedő is&#8221, hálaadás közepette, farizeus belecsempészheti, önelégültség dallamát, keresztyének egymásról, hívők körében, kisebb körtől, nagy missziókig, igazi szentség, saját pozíció, barátságtalan beszédekre, éles véleményekre, túlságos érzékenységre, végbemenő összetörettetés, egymás iránti, következőket olvashatjuk, szentség mekkora, fordítottja igaz, bennünk lakozó, alázat mértékével, mértéknek felel, alázat &#8211, önszeretet gyökeres, alázat megtestesülése, hitetlenek között, előbb vizsgáltunk, vámszedő látszata, farizeus gondolkodásmódját, többi ember&#8221, fennhéjázó &#8222, olyan alázat, szentek között, legkisebbekként kezeljük, szeretet türelmes, maga hasznát, szeretet lelkülete, igaz szeretetnek, ilyen szeretet, féle szeretet, teremtmény SEMMIVÉ, teremtmény semmivé, másokhoz való, lélek állandó, lélek mélységes, felebarátaink irányában, képmutatás büszkeségénél, ilyen egyértelmű, mélységes megalázkodásnak, egyedüli bizonyítéka, lélek látja, gondolatokban jelenik, ember lelkében, maga igazság, szentségre való, szentségben elért, szépséges gondolatoknak, türelmetlenségre, viselkedésünkben, sértődékenységre, belecsempészheti, legszentebbekhez, legkifinomultabb, önmegtagadástól, hanghordozásban, összetörettetés, megnyilatkozzon, megalázkodásnak, jótéteményünkre, megnyilvánulása, legalattomosabb, legkisebbekként, viselkedésünket, megerősítésére, megalázottsága, veszedelmesebb, törekvéseinket, feltámadásának, akadályoztatik, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 166 db bejegyzés
e év: 550 db bejegyzés
Összes: 26449 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 113
  • e Hét: 10243
  • e Hónap: 67239
  • e Év: 185802
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.