Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Isten szuverén céljainak elfogadása
  2016-07-17 17:39:32, vasárnap
 
   
  Isten szuverén céljainak alázatos elfogadása


Végül, a pokol teremtse meg bennünk Isten szuverén céljainak alázatos elfogadását úgy a jelenlegi felelősségünket, mint maga a pokol létezését illetően.
Ha nem hordjuk szívünkön a megtéretlenek sorsát, akkor valami alapvetően hibás bennünk. Pál írta: ,,nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szívemnek fájdalma ... az én atyámfiaiért, a kik rokonaim test szerint" (Róm. 9,2-3). Szívén hordta zsidó honfitársait, elkárhozásuk kilátása pedig fájt neki. Mi is hasonló szomorúságot kellene átéljünk. Indítson meg minket az elveszettek sorsa, szenvedélyesen odaszánva magunkat az evangélium terjesztésére. Tegyünk meg mindent ami erőnkből telik. Amint láttuk, ne engedjük, hogy bármi is eltompítsa ezt a felelősség-érzetet.
De vajon az evangélizálás kötelességének minden mást felül kell múlnia az életben? Jogos-e az a következtetés, hogy a pokol létezésének fényében, adjunk fel minden egyéb tevékenységet és vállalkozzunk teljes állású evangélizálásra? Helyes-e azt feltételezni, hogy a hívők egyetlen érdemleges foglalkozása az evangélium hirdetése az ítélet útján levőknek?
Nem, amennyiben megértjük a Szentírás kiegyensúlyozott tanítását. Isten csupán néhányat hív el népe közül az ilyen koncentrált szolgálatra. A hétköznapi kerékvágásnak folytatódnia kell a földön. Az emberek vessenek és arassanak, házasodjanak és sokasodjanak, hajtsák uralmuk alá a teremtett világot a különböző elhívatásuknak megfelelően. Az ő akarata számodra, hogy valósítsd meg hitedet abban a helyzetben, amelybe állított. Lehet ez családod eltartása, napi munkád istenfélő módon történő elvégzése, a gyülekezetben és a társadalomban történő szolgálat képességeid szerint.
Másokért való felelősségünk, bár valós, mégis korlátozott. Végső soron, ha az emberek pokolba jutnak, senkit sem hibáztathatnak ezért, csupán magukat, mivel Isten mondja: ,,Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni; a fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét; az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonoszsága" (Ezék. 18,20). Ha nem beszélünk barátainknak Krisztusról, akkor részben felelősek leszünk elkárhozásukért, de a végső felelősséget a szóban forgó egyén viseli.
De ne vállalj több felelősséget, mint amenyit Isten vállaidra helyezett. Ha mégis, akkor összetörsz. Láttam már törődő pásztorokat összetörve. Lelkiismeretességükben olyan terhet vállaltak magukra, amely túl nehéz egy földi halandó számára. Isten az Úr. Nem kell attól félnünk, hogy ha nem evangélizálunk meg azonnal mindenkit, akit ismerünk, akkor tévedésből a pokolba jut. Krisztus megment minden, a választott népéhez tartozó, egyént. Ő biztosít minket arról, hogy ,,Minden, a mit nékem ád az Atya, én hozzám jő" és, hogy ,,akiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülök" (Jn. 6,37; 17,12).
Bármennyire paradoxálisnak tűnik, szükséges lazítanunk, Isten szuverenitásában megpihennünk. Némelyek közületek gyermekeitek üdvösségéért vagytok megterhelve. Imádkoztatok érettük, az Igére tanítottátok őket és sürgettétek őket, hogy higyjenek, eddig minden látható eredmény nélkül. Értük történő mély aggódásotok folytatódik - és ez jó is. Isten mentsen, hogy valaha is megfásuljatok vagy elközömbösödjetek. Lehet, hogy múltbeli hibákon és következetlenségeken töprengsz. Ezekért bocsánatot kérsz és kapsz majd. De hinned kell az Úrban! Emlékszem, amint Edinburghban egy hatvannégy éves férfivel beszélgettem, aki éppen keresztyén lett. Istenfélő szülei meghaltak évekkel korábban, szívükben összetörve tékozló fiúk miatt, aki megtagadta hitüket és példájukat. De eljött az idő, amikor megtért és elmondta nekem, hogy Isten után, szülei imádságának tulajdonítja megtérését. Ők meghaltak anélkül, hogy meglássák megtérését, de érte mondott imádságuk nem hullt a porba. Természetesen ez nem történik meg mindig, de nekünk bíznunk kell a Mindenhatóban. Az üdvösség ajándéka nem a mi kezünkben van, nem áll a mi képességünkben azt osztogatni és még a hozzánk legközelebbieket és legszeretettebbeket is rá kell bíznunk. Nem vállalhatunk felelősséget mások lelkéért. Együtt élhetünk azzal a félelemmel, hogy elutasítják Krisztust, de nem engedhetjük meg, hogy hitetlenségük megrázzon minket. Isten nem követ el hibát. Feladatunk benne bízni.
Végül, el kell fogadnunk alázattal Isten szuverén célját a pokol teremtésére illetően. Megborzadunk mikor rágondolunk és nem tehetjük, hogy ne érezzük át mélyen elveszett embertársaink helyzetét. Ez így van rendjén. Parancsot kaptunk, hogy szeressük ellenségeinket és felebarátainkat, mivel ők is Isten képére vannak teremtve. Lehet, hogy sokkal több rejlik bennük annál, mint amennyit mi ismerünk róluk. A leggonoszabb ember, akivel valaha is találkoztál, lehet, hogy egy a választottak közül. Úgy tűnhet, hogy ő maga a megtestesült ördög, egy tárzusi Saul, de később kiderülhet, hogy azok közé tartozik, akiket Isten kiválasztott öröktől fogva, és akit megváltani készül. Erősen bánkódnunk kell minden egyes egyén elkárhozása miatt.
Mégis természetes együttérzésünk könnyen a pokol tana iránti ellenszenvvé alakulhat át. John Stott azt írta az örök büntetésről, hogy ,,érzelmileg tűrhetetlennek tartom ezt a fogalmat és nem értem, hogy az emberek hogyan élhetnek vele együtt érzelmeik kiégése vagy terhe alatt történő összeroskadás nélkül." Ez egy fokozatosan elterjedő nézet, nemcsak az örök büntetéssel kapcsolatban, hanem a pokol teljes gondolatkörét illetően. Az emberek más szóval azt mondják, hogy szívesen vennék, ha nem létezne ilyen hely.
Az ilyen érzéseket meg lehet érteni. De vajon helyesek? Tényleg úgy kell tekintenünk a pokolra, mint egy izléstelen, zavaró valóságra, amely, kívánságunk szerint, inkább ne létezzen? A probléma ezzel a meglátással az, hogy a Szentírás bemutatja nekünk a megdicsőült szenteket, amint Istent dicsőítik a bűn elítéléséért és dicsőítve őt a gonoszság legyőzéséért: ,,Hálát adunk néked Uram, mindenható Isten ... mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. Igaz vagy Uram, a ki vagy és aki valál, te Szent, hogy ezeket ítélted; mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adál nékik inni; mert méltók arra" (Jel. 11,17; 16,5-6).
Úgy látszik, hogy a mennyekben levő szentek dicsérik Istent a pokolért. Akkor mi ne dicsérjük őt most? Hadd legyünk óvatosak ennél a pontnál. Nyílván hálát adhatunk Istennek, hogy létezik egy pokol a bűn számára. Mondhatjuk: ,,Hálát adunk Urunk, hogy tűzet készítettél az ördög és angyalai számára. Örülök, hogy ő ott lesz örökkön-örökké. Örvendezek, hogy a gonoszság ítélet alá esik és dicsérlek Uram a büntetés azon helyéért."
De vajon tovább merészkedhetünk-e? Hálát adhatunk-e Istennek, hogy van egy pokol a gonosz emberek számára? Én vonakodnék ezt megtenni. Mikor a saját szívembe tekintek, túl sok bűnt látok abban, túl sok önzést, rosszindulatot és büszkeséget. Csupán az Üdvözítő kegyelmének köszönhetem, hogy nem vagyok a pokolban én magam is. Egyszerűen nem tekinthetek egy másik bűnösre és adhatok hálát Istennek a rá váró büntetésért. Biztosan nem keresztyén keserűség húzódik meg annak a lelkében, aki bármit képes érezni az elveszettek sorsával kapcsolatban, csak éppen aggodalmat nem.
Mikor a mennyben leszünk, dicsérni fogjuk Istent mindenért, amit elvégzett a pokol által. Mert megtisztulunk a bűntől, indítékaink teljes szentek lesznek és telve leszünk a Krisztus indulatával. Isten jogos és igazságos ítélete nyílvánvalóvá lesz. Ez élet minden igazságtalansága eltűnik az útból. Az idő összes rejtélye és látszólagos igazságtalanságai megoldódnak. Minden jóvá lesz. Az Úr fensége felragyog és mindenki, aki arrogánsan szembeszállt vele meg lesz alázva és le lesz vetve. Isten medicsőül a pokolban és ha Isten dicsősége minden másnál fontosabb nekünk, akkor vajon szomorkodhatunk-e a pokol létezése felett? Ez kizárt; és ha a mennyben átváltozunk, képesek leszünk Istent dicsőíteni mindenért, amit tett, a pokolt is beleértve.
Micsoda félelmetes rejtély! Jonathan Edwards gondosan megválogatott szavaival élve: ,,Illik a szentekhez, hogy teljesen és tökéletesen egyetértsenek azzal, amit Isten végez, vonakodás és ellenkezés nélkül, sőt, illik hozzájuk, hogy örvendezzenek mindennek, amit Isten helyesnek lát megtenni."
De most még nem merészeljük ezt megtenni. Egyszer viszont igen. Most még nem érthetjük meg, hogy Isten, az ő céljai szerint, miként dicsőülhet meg a pokol által. Majd egyszer igen. Ez az igazság, a többihez hasonlóan, térdre kényszerít és imádatra sarkall. (folyt. köv.)

Edward Donnelly
 
 
0 komment , kategória:  Menny és pokol  
Címkék: igazságtalansága, legközelebbieket, szuverenitásában, kiegyensúlyozott, merészkedhetünk, szomorkodhatunk, elkárhozásukért, evangélizálásra, felelősségünket, felebarátainkat, kötelességének, paradoxálisnak, együttérzésünk, tűrhetetlennek, elhívatásuknak, rosszindulatot, képességünkben, evangélizálunk, hibáztathatnak, szenvedélyesen, ellenségeinket, következtetés, felelősségünk, vállalkozzunk, megtisztulunk, tevékenységet, embertársaink, hitetlenségük, evangélizálás, mindenhatóban, terjesztésére, természetesen, összeroskadás, örvendezzenek, kerékvágásnak, megfásuljatok, pokol teremtse, jelenlegi felelősségünket, pokol létezését, megtéretlenek sorsát, elveszettek sorsa, evangélium terjesztésére, evangélizálás kötelességének, pokol létezésének, hívők egyetlen, evangélium hirdetése, ítélet útján, ilyen koncentrált, hétköznapi kerékvágásnak, emberek vessenek, teremtett világot, különböző elhívatásuknak, John Stott, Jonathan Edwards, Edward Donnelly,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
03.31. 15:43 Koronavírus - Ab: veszélyhelyzetben nagyobb felelősség hárul az alkotmánybí...
03.31. 15:42 Koronavírus - Szerdától leáll a Budavári Sikló
03.31. 15:32 Elérhetővé vált az OSZK webarchívuma
03.31. 15:23 A Bukaresti Nemzeti Színház nyáron pótolná az elmaradó előadásokat
03.31. 15:22 Koronavírus - Állampolgári jogokat kapnak a migránsok és menedékkérők Portu...
03.31. 15:22 Kovács Zoltán: a rendkívüli intézkedések összhangban vannak az uniós szerző...
03.31. 15:12 Koronavírus - Generációkutató: a 70 év felettiek szerint a félelemmel teli ...
03.31. 15:02 Koronavírus - ÉVOSZ: az építőipari cégeknek is szükségük van támogatásra a ...
03.31. 14:53 Koronavírus - Uniós szóvivő: az Európai Bizottság megvizsgálja a koronavíru...
03.31. 14:53 Torlódnak a járművek Ártándnál
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Kutyus sállal  Magnificat.ro, Böjte Csaba OFM  Harmónia......  Cica virág koszorúval  Társ nélkül Mikor az ember ma...  Kellemes kávézást!  Máris megvan az olimpia új idő...  Szép estét kedves látogatóimna...  Ferenc pápa globális és azonna...  Bordó rózsa  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kutyus sállal  Vízcseppes rózsa  Magnificat.ro, Böjte Csaba OFM  A Tottenham védője tabletekkel...  Png nő  Nagyböjt 5. vasárnapja Sárvár ...  2. Titkok, melyeket nem vihete...  Kellemes napot  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Csak lassan, szépen - Háromszá...  Szép estét kedves látogatóimna...  Szörnyű titok  Angyal  Facebookon kaptam Mírjam bar...  Tanulni kellene ebből a helyze...  Facebookon kaptam  Pethes Mária : Benedictio  Szép estét kedves látogatóimna...  Énekelj, míg szenvedsz  Giovanni Bocaccio  Facebookon kaptam  Betty Boop  Png rózsa  Aranyosi Ervin: Óraátállítás (...  Facebookon kaptam  Homályba hullnak a vágyak  Nyári emlék  5. nagyböjti hét hétfő 03.30  Facebookon kaptam  Óra állítás  Harmónia......  Reggeli ima  Cica virág koszorúval  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Útravaló – 2020. március...  Facebookon kaptam  A kormány telefonon is tájékoz...  Vízcseppes rózsa  Halász és a Révész maszkban. B...  Tavaszi kép  Pio atyától szentíráshoz hason...  Fekete vasárnap az egyházakban  Énekelj, míg szenvedsz  Png nyuszi  Esti kép  Halász és a Révész maszkban. B...  Biztonság  Facebookon kaptam  Miden apróságért hálás vagyok  Búntudat  Társ nélkül Mikor az ember ma...  Tavaszi kép  Png nő  Kun Magdolna: Fohász Istenhez  Halász és a Révész maszkban. B...  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Óraátállítás (...  Reggeli ima  Napi 1000 légzést segítő készü...  Szent Pio atya imája a gyermek...  Kívánom, hogy mindig legyenek ...  Gondolat  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást!  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  A járvány legyűrte a globalizm...  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztina ba...  Png rózsa  Szemeimet a hegyekre emelem, o...  Fekete vasárnap az egyházakban  Facebookon kaptam  Lelki erőben gazdag - áldott ...  Aki nekünk a Szentlelket elkül...  Máris megvan az olimpia új idő...  Szemeimet a hegyekre emelem, o...  Kellemes napot és hetet kíván...  Pethes Mária : Benedictio  Dr. Shiva Ayyadurai: Az igazsá...  Tanulni kellene ebből a helyze...  Reggeli ima  Koronavírus Magyarországon: 40... 
Bejegyzés Címkék
pokol teremtse, jelenlegi felelősségünket, pokol létezését, megtéretlenek sorsát, elveszettek sorsa, evangélium terjesztésére, evangélizálás kötelességének, pokol létezésének, hívők egyetlen, evangélium hirdetése, ítélet útján, ilyen koncentrált, hétköznapi kerékvágásnak, emberek vessenek, teremtett világot, különböző elhívatásuknak, társadalomban történő, emberek pokolba, igazon legyen, végső felelősséget, szóban forgó, földi halandó, választott népéhez, hatvannégy éves, üdvösség ajándéka, hozzánk legközelebbieket, pokol teremtésére, leggonoszabb ember, megtestesült ördög, tárzusi Saul, pokol tana, örök büntetésről, emberek hogyan, fokozatosan elterjedő, örök büntetéssel, pokol teljes, ilyen érzéseket, probléma ezzel, megdicsőült szenteket, gonoszság legyőzéséért, mennyekben levő, gonoszság ítélet, büntetés azon, gonosz emberek, saját szívembe, másik bűnösre, elveszettek sorsával, mennyben leszünk, pokol által, pokol létezése, mennyben átváltozunk, többihez hasonlóan, igazságtalansága, legközelebbieket, szuverenitásában, kiegyensúlyozott, merészkedhetünk, szomorkodhatunk, elkárhozásukért, evangélizálásra, felelősségünket, felebarátainkat, kötelességének, paradoxálisnak, együttérzésünk, tűrhetetlennek, elhívatásuknak, rosszindulatot, képességünkben, evangélizálunk, hibáztathatnak, szenvedélyesen, ellenségeinket, következtetés, felelősségünk, vállalkozzunk, megtisztulunk, tevékenységet, embertársaink, hitetlenségük, evangélizálás, mindenhatóban, terjesztésére, természetesen, összeroskadás, örvendezzenek, kerékvágásnak, megfásuljatok, egyetértsenek, társadalomban, nyílvánvalóvá, országlásodat, megtéretlenek, megválogatott, gondolatkörét, gyülekezetben, megpihennünk, vállalhatunk, felelősséget, imádkoztatok, tanítottátok, , ,
2020.03 2020. Március 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 211 db bejegyzés
e év: 779 db bejegyzés
Összes: 26678 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1822
  • e Hét: 5247
  • e Hónap: 75058
  • e Év: 268143
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.