Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az Úr, a hegyeknek és a völgyeknek Istene
  2017-05-03 20:41:48, szerda
 
   
  Az Úr, a hegyeknek és a völgyeknek Istene


Lekció : 1Királyok. 20 rész
Textus : 1Királyok. 20 : 13, 28


I. Az első ütközet leckéje

A. Benhadád Szíria királya volt
- fővárosából, Damaszkuszból irányította az országot
- 32 király és az ők városaik felett uralkodott
- Benhadád volt az ő uruk és ők neki a szolgái voltak
- Akháb az északi királyság, Izráel királya volt
- fővárosából, Samáriából irányította az országot
- Isten Igéje elmondja nekünk, hogy Benhadád megszállta Samáriát és ostromolni kezdte
- Benhadádnak hatalmas hadserege volt : több mint 100.000 gyalogos valamint nagyon sok ló és szekér
- vele volt a 32 alattvaló királya
- ezzel szemben Izráelnek csak 7232 katonája volt
- senkinek nem volt kérdés, hogy mi történne egy harc esetén : a szíriaiak győznének és az izráeliták úgy szét lennének zúzva miként a hangyák valakinek a cipője alatt
- Benhadád annyira biztos volt a győzelemben, hogy ő követelte, hogy Akháb adja át neki az ő ezüstjét és aranyát valamint feleségeit és fiait
- Benhadád terve az volt, hogy Akhábot is az ő alattvalójává (szolgájává) tegye
- Akháb egyetértett ezzel
- szemrebbenés nélkül kész volt átadni az ezüstöt, aranyat, a feleségeit és a fiait.
- úgy bánt a feleségeivel és a gyermekeivel mint valami ingatlannal amit az ember megvesz vagy elad
- Akháb számára azonban úgy tűnik, hogy ez nem jelentett próblémát
- az ő szemszögéből egy élő alattvalónak lenni jóbb volt mint egy halott királynak
- Akháb túl sokat engedett és igen hamar mert Benhadád elhatározta, hogy növeli a követelését
- követelte, hogy átkutathassa egész Samáriát és hogy ami értékes dolgot talál azt mind elvihesse
- győzelmi zsákmányt akart harc nékül is
- ez még Akhábnak is túl sok volt
- elutasította Benhadád követelését, mire az megfenyegette, majd arra válaszolt Akháb
- az ütközetben ami ezután következett a szíriaik csúfos vereséget szenvedtek
- a kis létszámú és gyengén felfegyverzett izráeli sereg legyőzte Benhadád hatalmas seregét
- a győzelem annyira teljes volt, hogy Benhadádnak el kellett menekülnie lóháton, hogy megmenthesse életét.

B. Hogyan volt képes a kis izráeli sereg legyőzni a nagy és hatalmas szíriai sereget ? Hogy lehet az, hogy ilyen meglepő kimenetele volt az ütközetnek ?
- Isten aki szólt Akhábhoz egy névtelen, ismeretlen prófétán keresztül magyarázza meg, hogy mi történt
- 1Királyok. 20 : 13
- az Úr volt az aki a győzelmet adta Izráelnek
- ,, Megtudod , hogy én vagyok az Úr. " Mit jelent ez ?

- ez azt jelenti, hogy Isten az Aki folyamatosan közbelép, hogy győzelmeket adjon
- ezt tette Isten a vörös tengernél
- ezt tette Isten amikor Gedeon 300 katonájával legyőzte a Midianiták megszámlálhatatlan seregét
- ezt tette Isten Jerikónál - a város nagy falai összedőltek egy kiáltásra
- ezt tette Isten Szihonnal és Oggal, az emoreusok királyaival akik félelmet keltettek az izraeliták szíveiben, mégis legyőzettek.
- ezt tette Isten amikor Dávid szembeszállt Góliáttal
- ezt tette Isten az Illés szolgálatán keresztül - gondoljunk csak arra, amikor Illés egymaga szembeszállt a Baál 450 prófétájával
- ezt tette Isten Jézus szolgálata és feltámadása által
- újra és újra Isten meglepő győzelmet adott rendkívül erős ellenfelekkel szemben, hihetetlenül hátrányos helyzetekben.
- ,, Megtudod, hogy én vagyok az Úr. '' Mit jelent ez ? A héber szó mely Istent jelöli itt a Jahve. Ez azt jelenti, hogy csak Ő az Isten; az egyetlen Isten. Ő az most is. Ő volt. Ő is lesz mindörökké. Ő az élet szerzője és fenntartója. Ő a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Ő a mindenható.
- ,, Megtudod, hogy én vagyok az Úr." Mit jelent ez ? Ez azt jelenti, hogy a mi Istenünk uralkodik, hogy a mi Istenünk irányít.
- ,, Megtudod, hogy én vagyok az Úr. '' Ez az üzenet amelyet elvitt a névtelen próféta Akhábnak és Izráelnek és rajtuk keresztül Benhadádnak és Szíriának.
- ez az üzenet szintén amelyet a mai próféták elvisznek a bűnben elveszett világnak
- mi azt akarjuk, hogy a világ megtudja, hogy a mi Istenünk uralkodik, hogy Ő az egyetlen Isten és hogy Ő győzedelmesen cselekszik, hogy megmentse az Ő népét.

Az első ütközet leckéje tehát az, hogy megmutassa, hogy Isten az Úr.

II. A második ütközet leckéje

A. Benhadád és az ő tanácsosai másképp magyarázták a meglepő győzelmet.
- a hitetlen pogány soha nem akarja elismerni, hogy Isten az Úr, hogy Ő uralkodik, hogy csak Ő az egyetlen Isten és hogy Ő győzedelmesen közbelép a királyok és a nemzetek életében.
- ők azt mondták : 1Királyok.20 : 23
- van egy gyerek játék amelynek az a neve, hogy a ,, hegy királya." A játék lényege az, hogy fel kell mászni a legnagyobb hó vagy széna vagy homok rakásra és ott kell
maradni. Persze a többi gyerek megpróbál onnan téged lehúzni és elfoglalni a te helyed. Aki a rakás tetején van az a hegy királya.
- történetünkben a szíriaik ennek a gyerekjátéknak az egyik változatát játszották.
- azt hitték, hogy aki győz a hegyen annak az istene a hegyek istene és királya
- mivel Izráel győzött a Sámaria hegyén folytatott harcban ezért a pogányok azt gondolták, hogy az izraeliták Istene kell legyen a hegyek Istene és Királya.
- de, ők azt mondták, hogy a hegyek Istene nem lehet a síkság Istene is
- ezért a következő alkalommal harcoljunk a síkságon.
- látjátok, hogy hogyan változtatták meg az Isten ábrázatát ?
B. Így hát Benhadád a korábbihoz hasonló nagyságú hadsereget gyűjtött össze.
- de most ő kitervelte, hogy nem a hegyen fog megütközni Izraellel hanem a síkságon
- feljött a seregével Jarmuk síkságára közel a Galileai tengerhez
- még egyszer az izraeliták reménytelenül felülmúlva voltak létszámban
- úgy nézett ki a seregük mint két kicsi kecskenyájacska
- a szíriaiak pedig mint valami szarvasmarha csorda ellepték a földet

- még egyszer egy Góliát állt szemben egy Dáviddal
- az ütközetben a szíriaiak újból csúfos vereséget szenvedtek
- micsoda meglepő győzelem Izrael számára
- milyen megrendítő vereség Benhadád számára
- azon a napon 127000 szíriai katona esett el
- a létszámban kicsi, és gyengén felfegyverzett izraeli sereg legyőzte Benhadád hatalmas seregét
- annyira elsöprő volt a győzelem, hogy Benhadádnak menekülnie kellett és elrejtőzött Afek városában.
C .Újra meg kell kérdezzük, hogy hogyan történt mindez ? Hogy lehet az, hogy a kicsi izráeli sereg legyőzte a nagy és erős szíriai sereget ? Hogy lehet az, hogy a harcnak
ilyen meglepő kimenetele volt ? Ismét, az Isten szava az amely megmagyarázza nekünk, hogy mi történt és amely hirdetve volt Akhábnak a névtelen és ismeretlen
próféta által.
- 1Királyok.20 : 28
- az Úr volt az Aki adta a győzelmet Izráelnek
- az üzenet pedig most is ugyanaz volt : ,, Megismeritek, hogy én vagyok az Úr.''
- utolsó alkalommal Benhadád megértette, hogy az Isten a hegyek Istene, Királya, de most ő el kellett ismerje, hogy Isten a síkságok Istene, Királya is. Valójában,
Isten mindennek a Királya. Ő uralkodik mindenek fölött.
A második ütközet leckéje is azt mutatja meg nekünk, hogy Isten az Úr.

Isten leckéi az Ő népe számára.

A. Isten szándéka nem az volt, hogy Benhadádot és a pogányokat tanítsa önmagáról.
- az Ő szándéka inkább az volt, hogy Akhábot és Izráel népét tanítsa önmagáról.
- a próféta nem Benhadádhoz vagy Szíriához volt elküldve hanem Akhábhoz és Izráelhez
- a próféta azért volt elküldve Akhábhoz és Izráelhez mert nem ismerték el Jahvét az egyetlen igaz Istennek.
- azt gondolták, hogy Baál is isten és imádták őt
- azt gondolták, hogy Asera is isten és imádták őt
- ők csak úgy ismerték el Jahweht mint egy istent a többi mellett
- hasonlóan Benhadádhoz megváltoztatták Isten ábrázatát
- a Kármel hegyén Isten megmutatta a Baál tehetetlenségét, gyengeségét, értéktelenségét - képtelen volt válaszolni amikor a prófétái kérték őt, hogy küldjön le tűzet az áldozatukra és eméssze azt meg.
- a következtetés nyilvánvaló : Baál nem Isten.
- de amikor Isten válaszként Illés imádságára tűzet küldött le, akkor az egész nép azt mondta : ,, Az Úr az Isten ! Az Úr az Isten ! ''
- úgy tűnik, hogy Akháb és Izráel már elfelejtették ezt a leckét
- Isten azért hirdette ki a győzelmet a prófétán keresztül, hogy ,, megismerjétek, hogy én vagyok az Úr.''
- Isten azt akarta, hogy Izráel népe hagyja abba a kétfelé való sántíkálást a két vélemény között
- azt akarta, hogy Izráel elismerje, hogy Ő volt és Ő a hegyek és völgyek Ura és Istene, hogy Ő a teremtett világ Királya, hogy Ő uralkodik mindenek fölött az Úr
Jézus Krisztus által.
B. Isten hozzám és hozzád is szól. Nekünk is tanulni kell mint a szíriaiaknak, Akhábnak és Izráel népének. Újra és újra meg kell tanuljuk, hogy Isten a hegyeknek és völgyeknek Ura, hogy Ő a teremtett világ Királya, hogy Ő uralkodik mindeneken.

- talán néha olyanok vagyunk mint a szíriaiak : akarjuk, hogy Isten a hegyek Királya legyen de nem akarjuk, hogy Ő a síkságok Királya is legyen.
- könnyű nekünk Őt királyá tenni az egyházban; de amikor a pénzről beszélsz az talán egy egészen más dolog
- Isten lehet Király a vallásban de felejtsd el Őt, hogy Király legyen a házasságomban és más kapcsolataimban - mondják némelyek
- Isten lehet Király az Úr Napja reggelén de felejtsd el, hogy Király legyen este is vagy hétfő reggel, - vélekednek így némelyek.
- Isten lehet Királya a lelkészeknek és a presbitereknek de ne szóljon bele az üzleti életbe. Soha nem szabad elfelejtsük, hogy az életnek csak egy Úra van. Ő az Úr Jézus.
Mindnyájan tudnunk kell azt, hogy Ő meghalt azért, hogy a mi Megváltónk legyen és hogy Ő él azért, hogy a mi Urunk legyen.

IV. Akháb nem ismeri el, hogy az Úr az Isten A. A fejezet elején Akháb alárendeltje Benhadádnak és Izráelt uralja Szíria. A fejezet végén Benhadád alárendeltje Akhábnak és Izráel uralja Szíriát.
- a két győzelemben Isten megmutatta Akhábnak, hogy Ő a hegyeknek és a völgyeknek Ura, hogy Ő a teremtett világ Királya, hogy Ő uralkodik mindenek
fölött. Mi volt Akháb válasza Isten eme kijelentésére?
- elpusztította - e az Istennek ezt az ellenségét?
- a 42 - dik vers elmondja nekünk, hogy ezt várta tőle az Isten, hogy megcselekedje - ehelyett Akháb életben hagyta Benhadádot
- azonkívül Benhadád hajlandó volt Akháb szolgája lenni : ,,A te szolgád Benhadád ezt mondja : Hagyd életben kérlek, az én lelkemet."
- ehelyett Akháb ,, én atyámfiának '' nevezi őt
- Benhadád inkább szövetségesé lett téve, mint szolgává
- ahelyett, hogy az ő szekere mellett vitte volna legyőzött ellenségét ahogy az akkoriban szokás volt, ahelyett Akháb felültette Benhadádot az ő szekerébe
- azután a két király szövetséget kötött egymással: Benhadád visszaadta a városokat amiket az ő apja elvett Izráeltől és kereskedelmi jógokat adott Izráelnek Damasz -
kuszban. Akháb pedig szabadon engedte őt.
- tudjátok, hogy mit csinált Akháb ? Ő szándékosan úgy döntött, hogy nem ismeri el Istent a hegyek és völgyek Urának, és hogy Ő a teremtett világ Királya, és hogy
Ő uralkodik mindenek fölött.
- a másokkal kötött szövetségek mindig magukba foglalták a mások isteneinek az elismerését.
- ez azt jelentette, hogy azzal, hogy Akháb szövetséget kötött Benhadáddal visszatért az ő régi játékához, ahhoz, hogy elismerte a többi istent is Jahweh mellett.
- ezáltal pedig ő korlátozta Jahweh uralmát, hatalmát és erejét.
B. A történet egy furcsa fordulattal ér véget. A megsebesített prófétáról van szó aki elváltoztatta magát mintha egy katona lenne, és szemeit bekötötte.
- felhasználva a prófétát Isten ráveszi Akhábot, hogy elítélje saját magát.
- Akháb azzal fejezi be mondanivalóját,hogy kihirdeti maga fölött a halálos ítéletet
- nagyon komoly dolog az amikor nem ismerjük el, hogy Isten a hegyek és völgyek Ura és hogy Ő a teremtett világ Királya és hogy Ő uralkodik mindenek fölött.
- ennek mindig nagyon komoly következményei vannak.
Következtetés : Meg kell vizsgáljuk magunkat. Isten és Jézus Krisztus mindennek a királya az életemben ? Válaszod sokat elmond arról, hogy hol töltöd az örökkévalóságot. Krisztusért kérlek, ismerd el, hogy Isten a hegyek és völgyek Ura, hogy Ő a teremtett világ Királya és hogy, Ő uralkodik mindenek fölött. Ámen
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: kecskenyájacska, megváltoztatták, tehetetlenségét, örökkévalóságot, értéktelenségét, kapcsolataimban, gyerekjátéknak, felfegyverzett, presbitereknek, történetünkben, mondanivalóját, következményei, elfelejtették, megismerjétek, házasságomban, alattvalójává, következtetés, megfenyegette, reménytelenül, győzedelmesen, ellenfelekkel, megmagyarázza, megsebesített, elpusztította, megcselekedje, elváltoztatta, kijelentésére, damaszkuszból, szembeszállt, változtatták, szarvasmarha, elutasította, kereskedelmi, felhasználva, helyzetekben, hihetetlenül, völgyeknek Istene, első ütközet, szolgái voltak, északi királyság, harc esetén, szíriaiak győznének, hangyák valakinek, cipője alatt, gyermekeivel mint, ember megvesz, halott királynak, szíriaik csúfos, győzelem annyira, győzelmet adta, vörös tengernél, város nagy, Benhadád Szíria, Isten Igéje, Isten Jerikónál, Isten Szihonnal, Isten Jézus, Jézus Krisztus, Isten, Izráelnek Damasz,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.18. 19:52 Jégkorong Erste Liga - Legyőzte a Vasast is a Csíkszereda
11.18. 19:32 Devizapiac - Gyengült a forint
11.18. 19:32 Nyolc magyar érem a szentpétervári kempo-világbajnokságon
11.18. 19:22 Krónika 9. rész (azonnali kérdések)
11.18. 19:22 Brit választások - Bíróság: nem kötelező meghívni a tévévitára a liberáliso...
11.18. 19:12 Tőzsde - London kivételével csökkenéssel zártak a főbb európai piacok
11.18. 18:42 Továbbra is kritikus a helyzet Stájerországban a rendkívüli időjárás miatt
11.18. 18:42 Atlétikai vb 2023 - MASZ: pozitív és előremutató találkozó a főpolgármester...
11.18. 18:42 Charlotte Brontë egy ifjúkori munkáját szerezte meg a Brontë múzeum
11.18. 18:33 Stadionavató - Kétmillióan kapcsoltak az M4 Sportra, piacvezetőként zárt a ...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
A gazdagság, nem házakban laki...  Az én barátom  Őszi kép  Őszi kép  Szép jó éjszakát kívánok !  Facebookon kaptam  Krisztus felmagasztaltatása  Szív az ablakomon  Táncosok  Bálványimádás  Vidám, szép estét  Őszi kép  Nő virág csokorral  Vidám, szép napot  Őszi kép  Esőben  Zuhatag  Ferenc pápa üzenete a szegénye...  Facebookon kaptam  Őszi kép  Facebookon kaptam  Újjászületés  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Szép jó éjszakát kívánok !  Nyisd meg előttem Istenem . ....  Böjte Csaba OFM szentbeszéde ...  Őszi levelek  Jó éjszakát  Kossuth kifli  Balatonfüredi csodás ősz  Őszi kép  Vízcseppes rózsa  Rózsa csokor vázában  Mikulás  Őszi kép  Őszi kép  Mi a boldogság jó anya?  Őszi csendélet  Posertube  Őszi levelek  Hóember lámpással  Van, kinek gyereket nem ad az ...  Zuhatag  Őszi kép  Png virág  Ébredés  Szép estét  Minden csillagnak megvan a mag...  Mai harmónia kártyám  Vidám, szép napot  Szèp estét kedves látogat...  Png virág  Helytörténeti- néprajzi hagyom...  Kacsintós  Őszi levelek  Mi a boldogság jó anya?  Esőben  Táncosok - a hölgy pirosban  Facebookon kaptam  Zuhatag  Vidám, szép napot  Egy idézet  Útravaló – 2019. novembe...  Őszi kép  Újjászületés  Facebookon kaptam  Táncosok - a hölgy pirosban  Facebookon kaptam  Újjászületés  Mírjam barátnőmtól kaptam  Facebookon kaptam  Bánat  Megváltás  Facebookon kaptam  Nem karcolhatom fel a szívet  Mi a boldogság jó anya?  Esik a hó  Krisztus felmagasztaltatása  Png rózsa  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Puskás Stadionavató: 2019.11.1...  Pihenő jégmadár Hűvös, párás ...  Évközi 33. vasárnap. 11.17 Csí...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Robbanó cukorka  Őszi levelek  Kellemes napot kívánok!  Jó reggelt , szép napot  Őszi kép  Facebookon kaptam  Táncosok  Nő virág csokorral  Mi a boldogság jó anya?  Csokor vázában  Az én kertem  Facebookon kaptam  Mi a boldogság jó anya?  Bálványimádás  Keresztyénség 
Bejegyzés Címkék
völgyeknek Istene, első ütközet, szolgái voltak, északi királyság, harc esetén, szíriaiak győznének, hangyák valakinek, cipője alatt, gyermekeivel mint, ember megvesz, halott királynak, szíriaik csúfos, győzelem annyira, győzelmet adta, vörös tengernél, város nagy, emoreusok királyaival, izraeliták szíveiben, egyetlen Isten, élet szerzője, üzenet amelyet, névtelen próféta, üzenet szintén, bűnben elveszett, világ megtudja, második ütközet, meglepő győzelmet, hitetlen pogány, nemzetek életében, gyerek játék, játék lényege, többi gyerek, rakás tetején, szíriaik ennek, egyik változatát, hegyen annak, hegyek istene, izraeliták Istene, hegyek Istene, síkság Istene, következő alkalommal, korábbihoz hasonló, seregével Jarmuk, izraeliták reménytelenül, seregük mint, szíriaiak pedig, szíriaiak újból, napon 127000, létszámban kicsi, kicsi izráeli, amely megmagyarázza, győzelmet Izráelnek, üzenet pedig, síkságok Istene, pogányokat tanítsa, próféta azért, egyetlen igaz, többi mellett, prófétái kérték, következtetés nyilvánvaló, prófétán keresztül, kétfelé való, teremtett világ, hegyek Királya, síkságok Királya, pénzről beszélsz, üzleti életbe, életnek csak, fejezet elején, fejezet végén, akkoriban szokás, városokat amiket, másokkal kötött, mások isteneinek, többi istent, furcsa fordulattal, megsebesített prófétáról, katona lenne, prófétát Isten, halálos ítéletet, kecskenyájacska, megváltoztatták, tehetetlenségét, örökkévalóságot, értéktelenségét, kapcsolataimban, gyerekjátéknak, felfegyverzett, presbitereknek, történetünkben, mondanivalóját, következményei, elfelejtették, megismerjétek, házasságomban, alattvalójává, következtetés, megfenyegette, reménytelenül, győzedelmesen, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 31 db bejegyzés
e hónap: 345 db bejegyzés
e év: 6990 db bejegyzés
Összes: 25035 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2915
  • e Hét: 6054
  • e Hónap: 52697
  • e Év: 708229
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.