Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Visszatérés Istenhez
  2017-05-28 18:51:46, vasárnap
 
   
  Visszatérés Istenhez

Textus: 1Sám 30:6 Lekció: 1Sám 30

Van egy legenda amely arról szól, hogy az ördög elhatározta, hogy kiárusítást rendez. A kiárusítás napján eszközeit közszemlére tette, és mindegyikre ráírta az eladási árat. Számos eszköz sorakozott egymás mellett: gyűlölet, irigység, féltékenység, csalás, kívánság, hazugság, büszkeség és így tovább. Ezektől távolabb volt egy ártatlannak látszó szerszám. Nagyon kopott volt és ugyanakkor igen magas ár volt ráírva. Az egyik vásárló rámutatva a szerszámra, megkérdezte: "Mi annak az eszköznek a neve?" A Sátán így válaszolt: "Az a csüggedés szerszáma." "De miért olyan magas az ára?" "Mert hasznosabb nekem, mint a többi eszköz. Könnyen belophatom az emberi szívbe akkor is, ha más szerszámokkal nem tudom megközelíteni. Nagyon kopott, mert csaknem mindenkinél föl tudom használni, mivel kevesen sejtik, hogy az az én szerszámom."
Mindannyiunkkal előfordul, hogy elcsüggedünk. A hit kiváló embereivel is előfordult az, hogy kétségbe estek. Dávid ezt írta a Zsolt 42,6-ban: ,,Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem?" A csüggedés, a kétségbeesés legrosszabb formája talán az, amikor látod, hogy bűnöd következményeit aratod le; hogy te vagy az oka annak, hogy abban a nyomorúságos helyzetben, állapotban vagy. Add hozzá ehhez azoknak a vádjait akikről úgy gondoltad hogy a barátaid, akik most támadnak téged a problémáik miatt amik a bukásod, kudarcod miatt vannak. Egyedül érzed magad, másoktól elutasítva és mintha minden amiért addig fáradoztál a füsttel együtt tovaszállt volna.
Ilyen helyzetben, állapotban találjuk Dávidot az 1Sám 30:6-ban. Azonban ebben a kétségbeejtő, nyomasztó, lehangoló helyzetben olvassuk az egyik legbátorítóbb mondatot a Szentírásban. Mint amikor egy napsugár áttör a sötét felhőkön: Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében." Ez a mondat arra tanít bennünket, hogy:

NEM SZÁMÍT, HOGY MILYEN MÉLYRE JUTSZ LELKILEG, A VISSZAÚT ISTENHEZ MINDIG NYITVA ÁLL.

A keresztyén ember számára a kudarc, az elbukás nem a véget jelenti. Még ha a bűne miatt is bukik el, még az sem az utolsó fejezet számára. Még akkor is, hogyha fellázadtál a te mennyei Atyád ellen, és nem hallgattál reá, és saját elgondolásod, vágyad szerint cselekedtél, és emiatt eltávolodtál tőle, és a bűn sarába, piszkába kerültél és a romlottság fertőjébe, még akkor is az Ő kegyelme el tud érni odáig és meg tud találni téged ott és ki tud onnan hozni. Még a disznóvályunál is szólhatsz így: ,,Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz és eztmondom neki: Atyám, vétkeztem..." (Lk 15:18). És biztos lehetsz abban, hogy kegyelmes és irgalmas Atyád távolról meglát téged, megesik szíve rajtad és hozzád szalad és nyakadba esik és csokjaival halmoz el és örömmel fogad vissza az Ő jelenlétébe! Először is nézzük meg, hogy ez az esemény a Dávid életében milyen választ ad arra a kérdésre, hogy:

1.MILYEN MÉLYRE JUTHAT LELKILEG A HÍVŐ EMBER?

A válasz az, hogy nagyon mélyre. Dávid, egész életében most jutott el a legmélyebbre, a legmélyebb pontig. A problémái azzal kezdődtek amikor levette tekintetét az Úrról, és elkezdett aggódni, elkezdte félteni az életét, elkezdett úgy gondolkodni, hogy nem vette figyelembe az Úr ígéreteit, megfeledkezett az Úr múltbeli hatalmas tetteiről, figyelmen kívül hagyta az Urat és úgy döntött, hogy nem kérte ki az Úr tanácsát.
1Sám 27,1: ,,Egy napon mégis el kell pusztulnom a Saul keze miatt, nincs jobb reám nézve, mintha gyorsan elmenekülök a Filiszteusok tartományába, így Saul felhagy azzal, hogy engem tovább is üldözzön Izráel egész területén, és így megszabadulok az ő kezéből."
És hát valóban megszabadult a Saul kezéből. Saul nem üldözte tovább. Kapott egy várost, Siklágot, Ákis királytól. Megtámadott más népeket és leöldöste őket és vagyonukat elvette. Emberileg nézve a helyzetét jobb lett a helyzete. Kezdetben a dolgok jól alakultak az életében. Úgy tűnt először, hogy jól döntött. Sok szempontból könnyebb lett az élete. Nehézségek szűntek meg az életében. Azonban egy idő után sokkal rosszabbra fordultak a dolgok az életében mint azt megelőzőleg. Nehezebb helyzetbe került mint Júda földjén. Amikor valaki Istent figyelmen kívül hagyja az ő döntéseiben, vagy nem az ő tanácsa szerint cselekszik akkor még ha kezdetben jobb is a helyzete sok szempontból, de lelkileg egyre rosszabb lesz a helyzete és egy idő után nagyon szorult helyzetben fogja találni magát.
Ilyen szorult helyzetben találta magát Dávid amikor a királya, Ákis, szólt neki, hogy vele kell mennie a harcba az izráeliták ellen. Isten kegyelmesen közbelépett ekkor. Aztán amikor onnan visszatért az embereivel a Siklágba, ahol laktak, akkor borzalmas kép fogadta őket. Rémálom volt számukra amit láttak. Aztán a következő dolog ami történt az volt, hogy az emberei ellene fordultak. Elkeseredtek hogy mindenüket elveszítették, Dávidot okolták az egész dologért - amiben igazuk volt - és arról beszéltek, hogy megkövezik őt.
Ekkor volt Dávid a legmélyebb ponton. Először ott volt a szomorúság, a keserűség hogy elveszítette családját, majd az hogy mindenki elfordult tőle, hogy teljesen egyedül maradt a világon. És ott akkor megértette hogy azért jutott abba a szorult helyzetbe, mert úgy cselekedett hogy Istent figyelmen kívül hagyta.
Láthatjuk, hogy nemcsak mi kerülhetünk szorult helyzetbe, nemcsak mi távolodhatunk el Istentől, nemcsak mi vagyunk nehéz helyzetben hanem mások is. Talán olykor azt gondoljuk, hogy senkinek sem olyan nehéz mint nekünk, de nem is olyan biztos hogy ez így van. Az ördög azt próbálja elhitetni velünk amikor szorult helyzetben vagyunk, amikor bajban vagyunk, hogy ebből nincs kiút, hogy itt rajtunk már senki nem tud segíteni, hogy adjuk fel mert nincs számunkra reménység.
Azonban mindig van visszaút Istenhez! Nem juthatsz olyan mélyre lelkileg, nem juthatsz olyan mélyre a bűnbe, hogy Isten kegyelme ne tudna téged visszahozni Istenhez. Mindig van remény az Úrban! Az egyedüli ok amiért Ő megengedi hogy az Ő gyermekei kétségbe essenek olykor még az életük felől is, az az, hogy megtanuljanak ne magukban hanem az Istenben bízni Aki feltámasztja a halottakat.
Lehet, hogy most nagyon el vagy csüggedve. Talán valami betegség vagy családi gond miatt. Vagy talán amiatt, hogy nem találsz munkát vagy amiatt, hogy anyagi adósságban vagy és nem látott a kiútat belőle. Vagy talán amiatt, hogy nagyon egyedül érzed magad, nincs családod, nincsenek barátaid akik törődnének veled. Vagy talán van családod és vannak barátaid, de úgy látod, hogy nem törődnek veled és emiatt vagy elcsüggedve. Esetleg lehetsz amiatt elcsüggedve, hogy elkövettél valami bűnt és úgy érzed, hogy Isten elvetett emiatt téged. De most arra kérlek hogy figyelj! Isten pontosan teéretted íratta le Dávid borzalmas helyzetét a Szentírásban. Azért íratta le, hogy ezen keresztül hirdesse neked, hogy : ,,Vissza lehet térni Őhozzá! Van visszaút! A legkétségbeejtőbb időkben is van reménység, van megmaradás az Úrban!"

2.VISSZATÉRÉS ISTENHEZ

Dávid tapasztalata néhány fontos dolgot tanít nekünk az Istenhez való visszatérésről a mi csüggedésünkből, kétségbeesésünkből.

A.Dávid szándékosan tért vissza Istenhez.

A visszatérés Istenhez szándékos. Nem is lehet másként. ,,Dávid azonban..." Ez az egyik ,,azonban" a Szentírásban. Dávid körül minden elszomororító, lehangoló, nyomasztó, siralmas volt. A városa felégetve. A javai és feleségei elrabolva. Nem tudta, hogy valaha is visszontlátja-e őket. Az emberei arról beszélgettek, hogy megölik. ,,Dávid azonban!" Szándékosan elutasította, megtagadta az emberei hit nélküli gondolkodását, látását és elkeseredettségét. Szándékosan túl nézett Siklág füstölgő romjain és tekintetét az ő Istenének a nagyságára irányította.
Az Ige azt mondja, hogy ,,megerősítette magát". Ez egy kitartó, folyamatos cselekedetet jelöl. Ezt mondja Dávid a Zsoltár 43,5-ben: ,,Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek". Hasonlóan a tékozló fiúhoz el kell határozd magadban, el kell tökéld a szívedben, hogy: ,,Felkelek innen a disznók vályujától és hazamegyek az én atyámhoz!". A visszatérés Istenhez mindig szándékos.

B.A visszatérés Istenhez személyes.

,,Dávid megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében." Dávid személyesen ismerte Istent. Isten nemcsak Dávid országának az Istene volt, Isten nemcsak Dávid apjának az Istene volt, hanem Dávid személyes Istene is volt. Dávid személyes kapcsolatban állt Istennel. Boldog közösségben élt Istennel. Úgy ismerte Istent mint az ő Pásztorát.
Nem ismered Istent, ha nem ismered Őt személyesen. Tudhatsz Istenről sok mindent, úgy hogy közben nem ismered Őt. Használhatsz vallási nyelvezetet, résztvehetsz istentiszteleteken, imádkozhatsz úgy, hogy közben nem ismered Istent személyesen. Hogy ismerhetjük meg Istent személyesen? Egyedül az Ő egyszülött Fiába, Jézus Krisztusba vetett személyes hit álta, Aki adta önmagát a mi bűneinkért. Ezt mondta Jézus: ,,Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust" (Jn 17:3).

C.A visszatérés Istenhez bűnbánó.

Megtérni azt jelenti, hogy megfordulni vagy irányt változtatni. Dávid amikor elment Ákis királyhoz akkor nem kereste az Úr akaratát, útmutatását. Ő döntötte el, hogy elmegy oda anélkül hogy megkérdezte volna Istent hogy mit szól ő ehhez. Nem Isten küldte őt oda. Ő ment oda magától. Most viszont azt látjuk, hogy Dávid keresi Isten útmutatását, akaratát és azt hogy engedelmeskedjen Istennek. A 8-dik versben azt olvassuk, hogy: ,,Megkérdezte Dávid az Urat..." Ez arra utal, hogy Dávid visszatért, megtért Istenhez. Visszatérni Istenhez mindig magában foglalja annak az elismerését, hogy hibáztam vagy vétkeztem, majd elfordulok attól a rossztól amit elkövettem és azt teszem amit Isten elvár tőlem hogy tegyek. Amikor Dávid szólt a papnak, hogy vigye oda hozzá az efódot, és megkérdezte az Urat, hogy üldözze-e a sereget, akkor ez mindenki füle hallására és szeme látására történt. Ebből láthatta mindenki hogy Dávid az Urat keresi és az Ő akaratát akarja cselekedni. Van olyan helyzet amikor a bűnt nyilvánosan is be kell ismerni, hogy lássák mások is akik addig azt látták hogy a magunk útján járunk, hogy most változás történt az életünkben.

D.A visszatérés Istenhez az Ő akaratát figyelembe vevő.

Figyeljük meg, a 8-dik verset: ,,Üldözzem-é ezt a sereget?" Dávid itt nem cselekszik semmit magától. Nem mondja azt az embereinek, hogy gyerünk utánuk. Nem, hanem szándékosan megáll és megkérdezi az Urat, hogy üldözze-é azt sereget. Mi lett volna ha Isten azt válaszolja Dávidnak, hogy ne üldözd mert már késő. Minden odalett. Nehéz helyzet lett volna, de azt gondolom, hogy Dávid akkor is engedelmeskedett volna Istennek.
Amikor Istenhez térünk vissza akkor nem szabhatunk neki feltételeket és támaszthatunk Vele szemben követeléseket. Nem mondhatjuk Neki azt, hogy :"Uram, visszajövök Hozzád, ha Te megteszed amit én szeretnék." Ő az Úr, ami azt jelenti, hogy Ő azt tesz amit akar, ami gyakran nem egyezik azzal amit mi akarunk. Az engedelmesség, önmagam alárendelése Neki azt jelenti, hogy hagyom hogy Ő hozza meg a döntést. Akár azt mondja nekem, hogy ,,Oda minden", akár jóindulatúan visszaad mindent , engedelmeskedek Neki. Elfogadom akaratát megelégedettséggel.

E.A visszatérés Istenhez Benne bízó.

Isten azt mondta Dávidnak, hogy üldözze azt a sereget mert utoléri és szabadulást szerez. Dávid elhitte amit Isten mondott neki. E hit alapján cselekedett. Hit által felkelt és hit által üzőbe vette azt a sereget és hit által megtámadta őket és hit által legyőzte őket. Nem maradt veszteg. Nem ült búskomoran és tétlenül a romok között hanem cselekedet az Úr szava szerint.
Az őszinte hit mindig cselekvő és engedelmes. A hit nem egy passzív hit amely ül egy helyben és folytonosan mondogatja: ,,hiszek". A hit azt jelenti, hogy szaván fogom Istent és még ha a körülményeim azt is sugallják, hogy lehetetlen, hogy Isten nekem adott ígérete valóra váljék, én akkor is az Ő nekem adott ígérete alapján cselekszem addig ameddig be nem teljesül az életemben. Ha egy bűnt már elkövettél többször is, vagy egy olyan bűnt követtél el amit elképzelni sem tudtál volna hogy valaha is elkövesd és úgy érzed, hogy nincs számodra bocsánat, akkor is Isten ígéretében bízva kell cselekedned, aki megígérte hogy megbocsát neked ha megbánod bűnöd mivel Krisztust büntette meg azért.

F.Az Istenhez való visszatérést a nagylelkűség jellemzi.

Dávid egyenlőképpen osztotta el az ellenségtől szerzett zsákmányt az emberei között. Ugyanannyi részt adott azoknak is akik nem vettek részt a harcban, mint akik részt vettek.
(1Sám 30:23-24)
Isten azt akarja, hogy azokat az áldásokat amikben részesít bennünket, megosszuk másokkal azért, hogy ezáltal megdicsőüljön.

Végül, nézzük meg, hogy:

3.KI AZ AZ ISTEN AKIHEZ VISSZATÉRÜNK.

A.A mi Istenünk egy szuverén Isten.

Az az esemény, hogy az amálekiek betörtek Siklágba amíg Dávid és emberei odavoltak és leverték és felperzselték a várost nem véletlenül történt. Isten aki mindent az Ő akaratának tanácsából cselekszik, ezáltal az esemény által arra tanította Dávidot és embereit, hogy Őt keressék és Benne bízzanak a reménytelennek látszó helyzetekben is. Amikor Dávid és emberei megérkeztek Siklágba és szembesülteka felégetett várossal és látták hogy elvitték a szeretteiket, akkor valószínű hogy Dávid nem értette hogy mindezt Isten miért engedte meg hogy megtörténjék. Azonban nem kezdte el vádolni Istent a történtekért. Késöbb amikor megerősítette magát az Úrban, akkor megértette, hogy ez az esemény egy jó lehetőség Isten számára arra, hogy megdicsőítse az Ő nagyságát és hatalmát. Nehéz helyzetben volt Dávid, de ebben a nehéz helyzetben az egyetlen helyes dolgot tette. Alávetette magát a szuverén Istennek és engedelmeskedett Neki. Könyörüljön rajtunk az Isten, hogy minden helyzetben ugyanígy cselekedjünk mi is.
Isten szuverenitása megmutatkozik abban is, hogy Dávid és emberei amikor üldözőbe vették az amálekiek seregét akkor találkoztak egy egyiptomi emberrel a mezőn. Ezt az egyiptomi embert az ő amálekita ura elvetette magától mivel megbetegedett. Isten azonban felhasználta az Ő szuverén tervében. Dávid pedig kedvesen és nagylelkűn bánt vele. Milyen nagy vigasztalás számunkra az, hogy tudjuk, hogy bármennyire is rossz a helyzetünk, a mi szuverén Istenünk uralkodik és hogy Ő mindent úgy rendelt el a legapróbb részletekig és úgy irányít, hogy megmutassa hatalmát azok iránt akik Őbenne bíznak.

B.A mi Istenünk mindenre elégséges Isten.

Az amálekiták elrabolták Dávid javait, de nem tudták elrabolni Dávid Istenét. Luther ezt írta: ,,Kincset, életet, hitvest, gyermeket mind elvehetik, mit ér ez ő nekik? Miénk a menny örökre." Miénk Isten örökre. Ha van Istenünk gazdagok vagyunk még akkor is ha minden egyebet elveszítünk. Ha viszont nincs Istenünk akkor szegények vagyunk még ha minden egyébbel is rendelkezünk. Isten mindenre elégséges. Isten néha az Ő kegyelméből megvon tőlünk földi dolgokat amelyekben annyira hajlamosak vagyunk bízni, azért hogy megtanítsa nekünk azt, hogy Ő mindenre elégséges. Bármilyen szorult helyzetben vagyunk is, nemd-e Istenre van szükségünk? Ő pedig nemd-e mindenre elégséges? ,,Elég néked az én kegyelmem" - mondta Isten Pálnak és mondja nekünk nap mint nap. Nemd-e Ő kell jelentse a mindent számunkra?

C.A mi Istenünk kegyelmes és irgalmas Isten.

Isten kegyelme azt jelenti, hogy nem a bűneink szerint bánik velünk, hanem az Ő nagy irgalmassága szerint amit megmutatott irántunk Krisztusban, aki elhordozta bűneinket. Isten kegyelme kifogyhatatlan az Ő gyermekei iránt. Ez Isten jósága amely megtérésre vezet bennünket.
Miközben Dávid a keserű gyümölcseit aratta le a bűnének, az engedetlenségének, aközben Isten kegyelmesen és irgamasan cselekedett Dávidért, hogy neki adja Izráel trónját. Isten irányította a filiszteusok vezéreit hogy visszaküldjék Dávidot Siklágba. Majd Isten megengedte hogy Siklág megsemmisüljön azért hogy Dávidnak ne legyen többé maradása a pogányok földjén. Majd közben Isten felhasználtak a filiszteusokat arra, hogy Saul eltávolítsa Izráel trónjáról és előkészítse azt Dávid számára.
Isten megfenyítette Dávidot, de abban a fenyítésben ott volt Isten szeretete Dávid iránt.

Összegzés: Egy alkalommal Luther Márton nagyon el volt csüggedve. A családja, a barátai próbálták vigasztalni de nem történt semmi változás benne. Végül, az ő felesége, Katalin, feketébe öltözve jelent meg egy reggelen. Luther megkérdezte hogy kit gyászol, ki halt meg. Azt válaszolta, hogy valószínű Isten meghalt, mivel a férje búskomor. Erre Luther felkacagott, megcsókolta a feleségét és a csüggedése eltűnt.
Lehet, hogy úgy jöttél ma ide, hogy a lelked meg volt vagy van terhelve. Talán valami bűn miatt, vagy bizonyos nehéz körülmények miatt el vagy csüggedve, meg vagy terhelődve. Emlékezzél arra, hogy nem számít, hogy milyen mély vagy lelkileg, a visszaút a mi szuverén, mindenre elégséges, kegyelmes és irgalmas Istenünkhöz mindig nyitva áll. Ő arra kér, hogy jöjj hozzá. Sőt, parancsolja. Hasonlóan Dávidhoz, megerősítheted magadat az Úrban a te Istenedben! Ámen!
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: engedelmeskedett, engedelmeskedjen, engedelmeskedek, következményeit, csüggedésünkből, mindannyiunkkal, kifogyhatatlan, visszatérésről, megfeledkezett, disznóvályunál, filiszteusokat, megsemmisüljön, reménytelennek, megerősítheted, legbátorítóbb, visszaküldjék, megszabadulok, megtanuljanak, engedelmesség, megerősítette, felhasználtak, távolodhatunk, támaszthatunk, megismerjenek, követeléseket, felperzselték, szuverenitása, egyenlőképpen, szerszámokkal, visszontlátja, elveszítették, megdicsőüljön, szembesülteka, megbetegedett, megfenyítette, gondolkodását, legenda amely, ördög elhatározta, kiárusítás napján, eladási árat, ártatlannak látszó, egyik vásárló, többi eszköz, emberi szívbe, kétségbeesés legrosszabb, nyomorúságos helyzetben, vádjait akikről, problémáik miatt, füsttel együtt, egyik legbátorítóbb, napsugár áttör, sötét felhőkön, Visszatérés Istenhez, HOGY MILYEN MÉLYRE JUTSZ LELKILEG, VISSZAÚT ISTENHEZ MINDIG NYITVA ÁLL, MILYEN MÉLYRE JUTHAT LELKILEG HÍVŐ EMBER, VISSZATÉRÉS ISTENHEZ, Bízzál Istenben, Tudhatsz Istenről, Jézus Krisztusba, Jézus Krisztust”, Megkérdezte Dávid, Visszatérni Istenhez, Amikor Dávid, Amikor Istenhez, Istenhez Benne, ISTEN AKIHEZ VISSZATÉRÜNK, Dávid Istenét, Miénk Isten, Isten Pálnak, Nemd-e, Miközben Dávid, Dávidot Siklágba, Majd Isten, Luther Márton, Erre Luther, Hasonlóan Dávidhoz,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.17. 11:22 Három magyar birkózó három érmet nyert a kubai kötöttfogású versenyen
02.17. 11:21 A munkaerőpiaci reformprogramról tanácskoztak Veszprémben
02.17. 11:11 Férfi kosárlabda Eb-selejtező - Ivkovics: mindkét februári meccsen nyerni a...
02.17. 11:11 Több mint száz nemzetközi esemény az idei hazai sportnaptárban
02.17. 11:01 Két kilónyi amfetamint szállított autójában egy férfi Vas megyében
02.17. 11:01 Évértékelő - Dömötör Csaba: éles a választóvonal a klímavédelemről való gon...
02.17. 10:31 Koronavírus - Peking a március elejére tervezett parlamenti ülésszak elhala...
02.17. 10:21 Szíria - Tömegsírra bukkantak Kelet-Gútánál
02.17. 10:01 Újra használható a viharban megrongálódott sportcsarnok Törökszentmiklóson
02.17. 10:01 Idén is élőben követhető a gemenci fekete gólyák élete
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Akinek igaza van . . .  Itt a tavasz, halihó! - Böjte ...  Jó reggelt  Én még hittem abban  Jó éjszakát  Alvó baby  Egyik legnehezebb harc  Facebookon kaptam  Tanitás  Harmónia......  KIállítás  Én még hittem abban  Pillangó  Sors, életfeladat, személyiség...  Nem látsz  Ne félj!  Olvadás  Csaba testvér toborzója a Pass...  Esti kép  Zarándoklat Pio atya szentély...  Facebookon kaptam  A női kézilabda olimpiai selej...  Facebookon kaptam  Sárközi György versei  Szent Bernadett csodálatos imá...  Sárközi György versei  Bánki Éva – Madárcsapda  Tanitás  Szex után  Harmónia......  Gondmentes szép napot!  Szeretet  A szép ékszer, öltöztet  Facebookon kaptam  Goethe : A kedves közelléte  Ferenc pápa katekézise: A szel...  Lehetséges...  Facebookon kaptam  Útravaló – 2020. február...  Tavasz van  Gulácsi Péter remek védésével ...  Ferenc pápa: Vállaljuk Jézus ú...  Ferenc pápa: Vállaljuk Jézus ú...  Facebookon kaptam  Anyanyelvem, te édes mostoha, ...  Kellemes teázást  Johann Caspar KERLL / Requiem  Minden embernek, így a magyarn...  Vizsgázom  Jó reggelt  Bánki Éva – Madárcsapda  Tanitás  Facebookon kaptam  Szép kislány  Alvó baby  A karcsúság titka  Minden ország kultúrája  A kis testőr  Virágba borult a Holt-tenger k...  Facebookon kaptam  A kis testőr  Alvásproblémákra : vitamint!  Johann Caspar KERLL / Requiem  Minden bajra két orvosság van  Anyanyelvem, te édes mostoha, ...  Ember  Csendélet  Névnapomra  Egyik legnehezebb harc  Facebookon kaptam  Anya vagyok, neked ember, nő, ...  Facebookon kaptam  Tulipánok  Kéknefelejcs  Templomunk esti keresztje  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Egy halk futam egy ócska zongo...  Betty Boop  Eucharisztia - a szeretet és é...  Ne félj!  Minden ország kultúrája  KIállítás  Facebookon kaptam  Kellemes teázást  Isteni szeretet  Szèp napot  Álmos  Png nő  Öröm  Ferenc pápa katekézise: A szel...  Makray János festmények:  Szép kislány  Itt a tavasz, halihó! - Böjte ...  Útravaló – 2020. február...  Lehetséges...  Beszéljük meg  Itt a tavasz, halihó! - Böjte ...  Zelk Zoltán - Hegedűszó  Szex után  Cica és a hó 
Bejegyzés Címkék
legenda amely, ördög elhatározta, kiárusítás napján, eladási árat, ártatlannak látszó, egyik vásárló, többi eszköz, emberi szívbe, kétségbeesés legrosszabb, nyomorúságos helyzetben, vádjait akikről, problémáik miatt, füsttel együtt, egyik legbátorítóbb, napsugár áttör, sötét felhőkön, mondat arra, keresztyén ember, véget jelenti, bűne miatt, utolsó fejezet, romlottság fertőjébe, legmélyebb pontig, problémái azzal, napon mégis, helyzetét jobb, életében mint, izráeliták ellen, következő dolog, emberei ellene, egész dologért, legmélyebb ponton, keserűség hogy, hogy mindenki, szorult helyzetbe, életük felől, kiútat belőle, legkétségbeejtőbb időkben, visszatérés Istenhez, egyik &#8222, városa felégetve, emberei arról, nagyságára irányította, tékozló fiúhoz, disznók vályujától, örök élet, egyedül igaz, 8-dik versben, rossztól amit, bűnt nyilvánosan, magunk útján, 8-dik verset, sereget mert, romok között, olyan bűnt, nagylelkűség jellemzi, ellenségtől szerzett, emberei között, áldásokat amikben, szuverén Isten, amálekiek betörtek, esemény által, reménytelennek látszó, nehéz helyzetben, egyetlen helyes, szuverén Istennek, amálekiek seregét, egyiptomi emberrel, egyiptomi embert, legapróbb részletekig, amálekiták elrabolták, menny örökre, mindent számunkra, bűneink szerint, keserű gyümölcseit, filiszteusok vezéreit, pogányok földjén, filiszteusokat arra, alkalommal Luther, barátai próbálták, férje búskomor, csüggedése eltűnt, engedelmeskedett, engedelmeskedjen, engedelmeskedek, következményeit, csüggedésünkből, mindannyiunkkal, kifogyhatatlan, visszatérésről, megfeledkezett, disznóvályunál, filiszteusokat, megsemmisüljön, reménytelennek, megerősítheted, legbátorítóbb, visszaküldjék, megszabadulok, megtanuljanak, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 4 db bejegyzés
e hónap: 135 db bejegyzés
e év: 519 db bejegyzés
Összes: 26418 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 4187
  • e Hét: 19072
  • e Hónap: 54332
  • e Év: 172895
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.