Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nyomorúságos életem lesz...
  2018-03-13 11:50:57, kedd
 
   
  Nyomorúságos életem lesz, ha alávetem magam a férjemnek

Néhány évvel ezelőtt az egyik nagyobb protestáns felekezet nagy vihart kavart az evangéliumi körökben, amikor egy olyan, a házasságra és családra vonatkozó hitvallást fogadott el, melyben a következő mondat is szerepelt:

A feleségnek szelíden alá kell magát vetni férje szolgáló vezetésének, csakúgy, ahogy az egyház is hajlandósággal aláveti magát Krisztus vezetésének.

Az alávetettség küzdelme nem csupán a mai nők problémája. Igazából Éva is ezzel került szemben az Éden kertjében. A Sátán kérdésének középpontjában ez a kihívás szerepelt: Istennek valóban joga van uralkodni az életed fölött? A Sátán valójában ezt mondta: ,,Képes vagy rá, hogy irányítsd a saját életedet, nem kell senki más tekintélyét elfogadnod."
Meggyőzte Évát, hogy ha Isten vezetésének veti alá magát, akkor nyomorúságos élete lesz, és lemarad valamiről. A Sátán attól a naptól kezdve egészen máig mesteri munkát végez, meggyőzve a nőket arról, hogy az alávetettség szűk látókörű, negatív és korlátozó felfogás. Egy csodálatos, szent és hatalmas Igazságot visszataszító, ijesztő és elkerülendő dologként tüntetett fel.
A Sátán tudja, hogy ha megértenénk az Igazságot a bibliai alávetettségről - mely az egyik legfelszabadítóbb elv Isten Igéjében -, örömmel vallanánk sajátunknak. Nem engedheti meg, hogy az alávetettséget válasszuk, hiszen akkor elveszítené tekintélyét és hatalmát az életünkben és a szeretteink életében is.
A bukott emberi természet középpontjában (s hiszem, hogy a feminista ideológia középpontjában is) a tekintéllyel kapcsolatos probléma áll. Egyszerűen nem akarják, hogy bárki is megmondja, mit csináljunk. Mi akarjuk igazgatni a saját életünket és meghozni a saját döntéseinket. A kisgyerekek nem akarják azt hallani, hogy nem szabad törékeny tárgyakhoz nyúlniuk. A tinédzserek nem akarják, hogy megmondják nekik, mikorra kell hazaérniük este. A felnőttek nem akarják, hogy megmondják nekik, milyen gyorsan lehet haladniuk a hátsó utakon, vagy hogy biztonsági övet kell viselniük.
Amikor az alávetettségről van szó, számos nő - egyre nagyobb számban, beleértve az evangéliumi gyülekezetekben lévő nőket is - különösen sértőnek, kifogásolhatónak találja az elvet, hogy a feleség alávesse magát a férj tekintélyének. Hiszem, hogy részben azért van ez így, mert hiányzik a bibliai tanítás és az alávetettség értékének és jelentésének megértése. A Sátán hazugságának változatai végtelenek ebben a témában is:

Hazugságok az alávetettségről

1. ,,A feleség alsóbbrendű a férjnél" Az Írás azt tanítja, hogy a férfi is és a nő is Isten képére teremtetett, mindkettő egyenlő értékkel bír Isten előtt, és mindkettőjük kiváltsága, hogy Isten szabadító kegyelmét élvezzék a hiten és bűnbocsánaton keresztül (1Mózes 1:27, Galata 3:28, 1Péter 3:7). A feleség nem válik kevésbé értékessé vagy fontossá férjénél attól a felelősségétől, hogy alávesse magát férje tekintélyének.
2. ,,A feleség fejeként a férjnek megengedett, hogy durva vagy diktatórikus legyen feleségével szemben." A férjek azt a parancsolatot kapták, hogy szeressék a feleségüket, ahogyan önmagukat, ugyanolyan önzetlen, áldozatos, szolgáló módon, ahogyan az Úr Jézus szerette az egyházat, és az életét adta érte (Efézus 5:25-29).
3. ,,A feleségnek nem dolga a véleményét kinyilvánítani, vagy tanácsot adni férjének." Isten az asszonyt a férj ,,hozzáillő segítőtársának" teremtette. Ez azt jelenti, hogy a férjnek a nő segítségére van szüksége. Szüksége van azokra a tanácsokra vagy bölcsességre, amit a feleség adhat a különböző helyzetekben. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy miután a feleség kedvesen és alázatosan kifejezte a véleményét valamivel kapcsolatban, hajlandónak kell lennie visszavonulni, és Istenben bízni férje döntésének következményeivel kapcsolatban, ha férje úgy dönt, hogy tanácsa ellenére cselekszik.
4. ,,Mindig a férjnek van igaza." Péter apostol kifejezetten olyan nőkhöz szól, akiknek a férje ,,nem engedelmeskedik az igének." Lehet, hogy a férj nem hívő, vagy engedetlen Istennek élete bizonyos területén. Az 1Péter 3:1 szerint az ilyen férj befolyásolásának elsődleges módja nem a könnyes könyörgés, az ellenálhatatlan logika, vagy a kitartó emlékeztetés, hanem az alávetettség hatalma:

Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek, hogy ha közületek egyesek nem engedelmeskednek az Igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre.
1Péter 3:1-2

Felszabadító igazság az alávetettségről

Amint többet megértettem Isten tekintélyre vonatkozó céljából, úgy mélyült az alávetettségről alkotott nézetem. Isten arra szánta a tekintélyt, hogy betakarjon és megvédjen lelkileg.
Amikor a kétéves gyermekednek azt mondod, hogy egyedül nem kelhet át a házatok előtti forgalmas utcán, nem kegyetlen vagy diktatórikus vagy. Tudod, hogy ,,kegyetlen" autók vannak a forgalmas utcán, és gyermeked érdekében cselekszel. Arra használod a tekintélyed, hogy megvédd a gyermeked (bár meglehet, a gyermek egyáltalán nincs tudatában annak, hogy védelemre van szüksége).
Amikor az Isten által fölénk helyezett tekintély ,,takarója" alá helyezzük magunkat, Isten megvéd minket. Másrészt viszont, amikor ragaszkodunk saját útjainkhoz és kilépünk a védelem alól, feltárjuk magunkat az Ellenség befolyásának és támadásának.
Hiszem, hogy azért van annyi keresztyén nő kitéve a Sátán támadásának, mely elméjük, akaratuk és érzelmeik ellen irányul, mert nem vetik alá magukat férjük tekintélyének. Amikor kilépünk a tekintély alól, akár nagy, akár látszólag jelentéktelen dologban, az Ellenség számára támadhatóvá válunk.
Ez persze nem azt jelenti, hogy ha a feleség a férj tekintélye alatt marad, akkor automatikusan védelmet élvez minden szenvedéstől vagy bántalmazástól, s azt sem jelenti, hogy valakit azért bántalmaznak, mert kilépett a jogos tekintély alól. Az Írás szerint megeshet, hogy egy igaz, alávetett ember üldöztetést szenved, mely bántalmazás formájában is előfordulhat. Péter első könyve gyakorlati útmutatót ad Isten céljáról a szenvedésben, és a helyes válaszadásról, ha az igazságért kell szenvednünk.
Vannak olyan szélsőséges helyzetek, amikor az engedelmes feleségnek el kell távoznia gyermekeivel együtt férje közeléből, ha a vele való együtt maradás fizikailag veszélyezteti őket. Ám még az ilyen esetben is a feleségnek továbbra is tiszteletteljes hozzáállást kel tanúsítani férje pozíciója felé, hiszen célja nem az, hogy megalázza férjét vagy ellenálljon neki, hanem hogy Isten helyreállítsa férjét az engedelmességre. Ha hozzáállásával, szavaival vagy viselkedésével provokál, vagy ront a helyzeten, beavatkozik Isten munkájába férje életében, és nem kérheti szabadon Isten védelmét és közbenjárását.
Ha te, vagy valaki, akit ismersz, ilyen súlyos helyzetben van, kérd Isten, hogy vezessen a szerinte való tanács forrásához, ideális esetben a gyülekezet egyik vezetője vagy pásztora személyében. (Bizonyos helyezetekben a segítség egyéb formájában is szükség lehet.)
Rájöttem, hogy az alávetettség alapvető lényege igazából arról szól, vajon hajlandó vagyok-e bízni Istenben és alávetni magam az ő tekintélyének. Ha hajlandó vagyok engedelmeskedni neki, akkor nem tűnik olyan nehéznek vagy félelmetesnek alávetni magam az életemben rendelt emberi tekintélynek.
A Példabeszédnek 21:1 biztosít minket arról, hogy a király szíve az Úr kezében van. A legnagyobb bizonyítéka annak, milyen nagynak hisszük igazából Istent az, hogy mennyire vagyunk hajlandóak alávetni magunkat az Istentől rendelt tekintélynek.
Az Igazság az, hogy minden emberi tekintélyt egy magasabb tekintély irányít. Az életünket valójában nem emberi lények irányítják. Az alávetettség által bölcs, szerető, mindenható mennyei Atyánk, aki a ,,király szívét" igazgatja, betakar és megvéd minket.
A kérdés az, vajon elhisszük-e, hogy Isten nagyobb minden emberi tekintélynél. Hisszük-e, hogy szükség esetén képes megváltoztatni az emberi tekintélyt? Hisszük-e, hogy elég nagy ahhoz, hogy megvédjen minket, ha alávetjük magunkat a megfelelő tekintélynek. Hisszük-e, hogy tudja, mi a legjobb számunkra, s hajlandóak vagyunk-e bízni benne, hogy betölti tökéletes, örök célját az életünkben.
Az 1Péter 3:1-2-ben láttuk, hogy az Igazság szerint, ha egy feleség aláveti magát a férjének, Isten képes a férj szívében munkálkodni, és rávenni az engedelmességre. Péter úgy folytatja, hogy az alávetett szív hozzáállása egy nőben a legragyogóbb és legmaradandóbb szépséget eredményezi:
Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat: engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, és nem féltek semmiféle fenyegetéstől.
1Péter 3:3-6
Ha a feleség a férj szellemi állapotától függetlenül aláveti magát a férjének, megszabadul a félelemtől, hiszen Istenre bízza magát, akinél a végső irányítás van mind a férj, mind a feleség életét illetően.
Susan Hunt Az igaz nő című remek könyvében összegzi, milyen szív rejtőzik az alávetettség mögött.

Nincs logikus magyarázat az alávetettségre. Minden logikának ellentmond, hogy Jézus maga mögött hagyta a menny minden dicsőségét azért, hogy megadhassa nekünk a menny dicsőségét. Az alávetettség nem a logikáról szól, hanem a szeretetről.
Jézus úgy szeretett minket, hogy önként alávetette magát a kereszthalálnak. Azt parancsolja, hogy a feleségek vessék alá magukat férjüknek. Olyan ajándék ez, melyet önként adunk annak a férfinak, akinek megesküdtünk, hogy szeretni fogjuk; engedelmességben a Megváltónak, akit szeretünk...
Isten azt mondta, hogy a férfinak segítőre van szüksége. Az igazi nő ünnepli ezt az elhívást, és megerősíti ezt, ahelyett hogy ellenségessé válna; könyörületes ahelyett, hogy irányító lenne; és partner ahelyett, hogy ellenség lenne. Nem felületesen, hanem ténylegesen alávetetté válik.
Az igazi nő nem fél attól, hogy aláveti magát. Nem kell mindent megértenie, mindent irányítania. Félelme eltűnik Isten szövetségi ígéretének fényében, mely szerint Istene lesz, és benne lakik. Alávetettség egyszerűen a teljhatalmú Úristenbe vetett bizalmának megnyilvánulása. Az alávetettség megváltásának tükröződése.

Nancy Leigh DeMoss

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: engedelmeskedett, kifogásolhatónak, befolyásolásának, engedelmeskedtek, engedelmességben, engedelmeskednek, alávetettségről, gyülekezetekben, engedelmességre, kereszthalálnak, ellenálhatatlan, megnyilvánulása, engedelmeskedni, tiszteletteljes, engedelmeskedik, középpontjában, legmaradandóbb, alávetettségre, megváltoztatni, példabeszédnek, bántalmazástól, hajlandósággal, felelősségétől, alávetettséget, hozzáállásával, segítőtársának, viselkedésével, kinyilvánítani, tekintélyének, veszélyezteti, jelentéktelen, automatikusan, válaszadásról, visszataszító, félelmetesnek, helyreállítsa, egyik nagyobb, evangéliumi körökben, következő mondat, feleségnek szelíden, alávetettség küzdelme, kihívás szerepelt, életed fölött, saját életedet, naptól kezdve, nőket arról, alávetettség szűk, bibliai alávetettségről, egyik legfelszabadítóbb, alávetettséget válasszuk, szeretteink életében, bukott emberi, Igazából Éva, Meggyőzte Évát, Isten Igéjében, Susan Hunt Az, Nancy Leigh DeMoss,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.29. 13:03 Fővárosi Közgyűlés: szobrot állítanak a háborúkban megerőszakolt nők emléké...
01.29. 12:51 Trump-béketerv - A francia diplomácia a kétállami megoldást szorgalmazza
01.29. 12:51 Élőben közvetíti a Beethoven-maratont a Bartók Rádió
01.29. 12:31 Trump-béketerv - Erdogan: elfogadhatatlan, hogy Jeruzsálemet Izraelnek adná...
01.29. 12:21 Koronavírus - DK: Kásler tájékoztassa a népjóléti bizottságot a hazai felké...
01.29. 12:21 Elemzők: korlátokba ütközik a foglalkoztatottság további bővülése
01.29. 12:11 Koronavírus - Szakpszichológus: túl sok a félelemkeltő, negatív tartalmú in...
01.29. 12:02 Férfi kézilabda Eb - Gasztronómiai és kulturális programokat is kínálnak a ...
01.29. 12:01 Koronavírus - Oroszországban kivizsgálják az összes Kínából hazatérő turist...
01.29. 12:01 PDSZ: aggodalomra ad okot a szakképzés átalakítása
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Sárga rózsa  Betty Boop  Betty Boop  Az ember veresége és győzelme.  Betty Boop  Png kislány  Időjárás  Facebookon kaptam  Betty Boop  Gyönyörű téli táj  Betty Boop  Betty Boop  Teréz anya szegény gyerekek kö...  A Szentatya látogatást tett az...  Szèp napot kívánok  A Szentatya látogatást tett az...  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Betty Boop  Png kislány  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Te csináltad ezt  Betty Boop  Kun Magdolna: Orgona  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Coro Voci Bianche Concerto Rie...  fejlesztés alatt  Demo DVD Dinámicas Ambientació...  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Fekete István: Hóvirág Illato...  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Facebookon kaptam  Mantra (tanmese)  30 éve tartó kettős mérce, mél...  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Demo DVD Dinámicas Ambientació...  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Png nő  fejlesztés alatt  Gyönyörű téli táj  Fekete István: Hóvirág Illato...  Betty Boop  John Paul II & Mother Teresa o...  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Szèp napot kívánok  Kun Magdolna: Veled megöregedn...  Betty Boop  Betty Boop  fejlesztés alatt  Kun Magdolna: Orgona  Betty Boop  Betty Boop  John Paul II & Mother Teresa o...  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Betty Boop  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Png kislány  fejlesztés alatt  John Paul II & Mother Teresa o...  fejlesztés alatt  Facebookon kaptam  fejlesztés alatt 
Bejegyzés Címkék
egyik nagyobb, evangéliumi körökben, következő mondat, feleségnek szelíden, alávetettség küzdelme, kihívás szerepelt, életed fölött, saját életedet, naptól kezdve, nőket arról, alávetettség szűk, bibliai alávetettségről, egyik legfelszabadítóbb, alávetettséget válasszuk, szeretteink életében, bukott emberi, feminista ideológia, tekintéllyel kapcsolatos, saját életünket, saját döntéseinket, hátsó utakon, evangéliumi gyülekezetekben, feleség alávesse, férj tekintélyének, bibliai tanítás, alávetettség értékének, feleség alsóbbrendű, feleség fejeként, férjnek megengedett, parancsolatot kapták, életét adta, véleményét kinyilvánítani, férj &#8222, tanácsokra vagy, feleség adhat, különböző helyzetekben, feleség kedvesen, véleményét valamivel, férje &#8222, ilyen férj, könnyes könyörgés, ellenálhatatlan logika, kitartó emlékeztetés, alávetettség hatalma, alávetettségről alkotott, kétéves gyermekednek, házatok előtti, forgalmas utcán, gyermek egyáltalán, védelem alól, tekintély alól, férj tekintélye, jogos tekintély, helyes válaszadásról, igazságért kell, engedelmes feleségnek, vele való, ilyen esetben, feleségnek továbbra, szerinte való, gyülekezet egyik, segítség egyéb, alávetettség alapvető, életemben rendelt, király szíve, legnagyobb bizonyítéka, magasabb tekintély, életünket valójában, alávetettség által, emberi tekintélyt, megfelelő tekintélynek, legjobb számunkra, feleség aláveti, férj szívében, alávetett szív, külső dísz, szív elrejtett, szent asszonyok, férj szellemi, végső irányítás, feleség életét, alávetettség mögött, menny minden, menny dicsőségét, logikáról szól, feleségek vessék, férfinak segítőre, teljhatalmú Úristenbe, alávetettség megváltásának, engedelmeskedett, kifogásolhatónak, befolyásolásának, engedelmeskedtek, engedelmességben, engedelmeskednek, alávetettségről, gyülekezetekben, engedelmességre, kereszthalálnak, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 375 db bejegyzés
e év: 375 db bejegyzés
Összes: 26274 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 770
  • e Hét: 6401
  • e Hónap: 114687
  • e Év: 114687
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.