Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Isten példája az apák előtt
  2018-04-13 14:01:35, péntek
 
   
  Isten példája az apák előtt


Isten a forrása és mintája minden családnak és mindenféle apai szerepnek (Ef 3,14-15).1 Atyai gondoskodása az emberi apák példája. A jó apák viszont Istenről tanítanak, mert az ő jóságuk Isten jóságát tükrözi. Dávid pl. ezt mondja: "Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Hiszen ... emlékszik rá, hogy porból lettünk" (Zsolt 103,13-14). A Zsidókhoz írt levél az isteni és az emberi fegyelmezést hasonlítja össze: "... mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. ... úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja?" (12,5-10).
Ha a jó apák is rendelkeznek olyan vonásokkal, amelyek az Atyaistenre jellemzőek, meg kell ismernünk Isten jellemét. Nem ritka, hogy az emberek Isten erkölcsi tulajdonságait egyenként, mint egymástól jól elkülöníthető jellemvonások láncolatát vizsgálják. Pedig Isten jellemében teljes egység van. Isten személy, és az Ő jóságának minden alkotóeleme az Ő jellemében olvad eggyé. A 2Mózes 34,6-7-ben Isten ezt a jellemet így írja le Mózesnek:

"Az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy! Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül."

A szeretet és az igazság jelenik meg ebben a kijelentésben. A "szeretet" kétszer, de az irgalom és a kegyelem is a szeretet formái. "Bár nem hagyja büntetés nélkül" - ez jelenti Isten igazságát. A szeretet és az igazság Isten türelmében ("késedelmes" a haragra) és könyörületességében vannak jelen (látja, de megbocsátja a gonoszságot).
A teológusok arról szoktak vitatkozni, hogy vajon Isten szeretete, igazsága vagy szentsége a legközpontibb jellemvonása abban a kapcsolatban, amely közte és lázadó, de neki mégis értékes teremtményei között található. Amikor a gyermekek rosszul viselkednek, a szülők is hasonló gondolatokkal vívódnak: Most mire tegyük a hangsúlyt? A szabályra, ami ellen vétettek (szentség) vagy a vétség következményére (igazság), vagy bocsássunk meg nekik, és tanítsuk őket a jó magaviseletre (szeretet)? A 2Mózes 34 Isten szeretetét emeli ki; így kell tenniük tehát az istenfélő apáknak is. A 2Mózes 34 a szeretet számos oldalát sorolja fel, hátat fordítva ezzel az üres "szeretet-beszédnek". Ahogy Isten leírja saját jellemét, a kulcsszavak jellemzik a szülői szeretetet is.
Az irgalom a szeretet érzése. Amikor az élet keményen bánik kisgyermekeinkkel, a bennünk lévő irgalom miatt tudunk bánkódni miattuk és együttérezni velük. Gyászolunk, amikor gyászolnak, örvendezünk, amikor örvendeznek, és így ők is tudják, hogy nincsenek egyedül ebben a világban. Amikor gyermekünk elesik és megüti magát, vagy keservesen sír az orvosi rendelőben, esetleg búslakodik, mert nincs barátja, az irgalom lágyítja meg a mi szívünket is. Ezért nem oktatjuk ki, amiért olyan gyerekesen viselkedik. Természetesen keménységre is neveljük, de engednünk kell, hogy érezzen fájdalmat is, és olyankor együtt érzünk vele.
A kegyelem az, amikor a szeretet élvezi, hogy jót tehet a gyermekkel. Gyermekeinknek a kegyelem biztosítja, hogy önmagukért, feltétel nélkül szeretjük őket. A kegyelem azt jelenti, hogy minden körülmények között gondoskodunk gyermekeinkről, akár megérdemlik, akár nem. A kegyelem miatt van bennünk is öröm, amikor először mutathatjuk meg gyermekünknek a havat vagy a karácsonyfát. A kegyelmes szülő még akkor is ad fagylaltot a gyermekének, ha az rosszalkodott aznap. A kegyelem mindig emlékezik Isten meg nem érdemelt jóságára, és a szeretettől indíttatva egyre több efféle, meg nem érdemelt jót ad a másiknak.
A türelem a szeretetnek az az oldala, amely tud várni. A türelem tart vissza attól, hogy egy akaratos vagy éretlen kisgyermeket sokszor megverjünk vagy kiigazítgassunk. A türelem tart kordában, amikor megkísért, hogy rövid időn belül túl sokat követeljünk, vagy gyakran korholjunk. Az én gyerekeim négyötéves korukban próbálták először megteríteni az asztalt. Azt már tudták, hogy mindenkinek mindenből egy-egy darabra van szüksége, de a kést gyakran tették a bal oldalra, vagy a villát és a kanalat fejjel lefelé a tányér mellé. A türelem így reagál: "Ügyes vagy, drágám. Mindenkinek adtál kést, villát és kanalat." Néhány évvel később már ők hajtogatták a vasalt tiszta ruhát. Egyikőjük egyre azon kesergett, hogy képtelenség párosítani a rengeteg fehér zoknit. A türelem ilyenkor letelepszik mellé, és elkezdi lassan a válogatást, hogy a maradék zoknik közötti különbség egyre nyilvánvalóbb legyen. Még később megindulnak az autóvezetési leckék. A tizenévesek olyan dolgokra is rá bírják venni az autókat, amikről mi még csak nem is álmodtunk (hogy tud egy hatvanöt lóerős kocsi egyáltalán csíkot hagyni az aszfalton?). A türelem mindig tisztában van vele, hogy a vezetés nagyon összetett feladat, és így szól: "Próbáljuk meg újra!"
Isten jellemének minden vonása az életre tanítja az apákat, de egyesek közülük kiemelten fontosak. A szeretet minden kétséget kizáróan a legelőrébbvaló (Mt 22,37-40). De Jézus beszélt még arról is, amit a Törvényben "fontosabbnak" nevezett: az igazságos ítéletről, az irgalmasságról és a hűségről (Mt 23,23). Mikeás ugyanezt a három dolgot sorolja fel: "Ember, megmondta neked, hogy mi a jó ... Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben" (Mik 6,8)5. A szeretet és az őt kísérő igazságirgalom-hűség hármasa adja az Isten szerint való szülőség magját.
Sokan a szeretetet és az igazságot ellentétes fogalmakként szemlélik, pedig az igazság a szeretet egyik formája. Az igazság a szeretet odafigyelése arra, hogy minden gyermek azt kapja, ami neki jár. A szülők akkor járnak el "igazságosan", ha azokat a dolgokat teszik, amelyekkel fiaiknak és leányaiknak tartoznak. Az igazság azt jelenti, hogy a szülők gondoskodnak gyermekeiknek élelemről, ruházatról és otthonról (1Tim 5,8; 6,8). Ebbe beletartozik még a gyermek taníttatása, szakmai képzése, amely felkészíti jövőbeni foglalkozására. A lelki dolgokra nézve a szülők akkor teljesítik kötelességeiket, ha keresztyén hitben és életvitelre nevelik gyermekeiket. Az igazságos szülők házi szabályokat alkotnak, amelyek bölcs életstílust segítenek kialakítani. Nálunk igen sok van ezekből:
1) Mindig mondd meg az igazat! 2) Bánj a másik emberrel tisztelettel! 3) Ne verd meg a testvéredet, csak ha valóban megérdemli. Az igazságos szülők bátorítással és fegyelmezéssel pecsételik meg az általuk hozott szabályokat. Tudnak különbséget tenni a gyermeki botlások és a lázadások között. Megpróbálják kideríteni, mi is történt valójában, hogy az ártatlanokat megkíméljék, és a bűnösöket helyreigazítsák.
A könyörületesség az, amikor valaki kész elnézni és megbocsátani a bűnt. A könyörületesség a szeretetet is és az igazságot is kinyilvánítja. A könyörületes szülők felismerik gyermekeik vétkeit, tehát gyakorolják az igazságot. Ám meg is bocsátanak nekik, ezzel mutatják ki szeretetüket. A könyörületes apák látják gyermekeik bűneit, szomorkodnak miattuk, és a lehető leggyengédebben igazítják helyre gyermekeiket. A könyörületes szülők jobban bánnak gyermekeikkel, mint ahogyan azt a gyermekek megérdemelnék, különösen amikor megbocsátják bűneiket és engedetlenségeiket. A könyörület azonban még ennél is többet jelent. A "könyörület" szóra a Mikeás 6,8-ban használt zsidó szó a heszed. Ez szövetségi hűséget és szolidaritást jelent. Mivel a szövetségeket általában egy erősebb és egy gyengébb fél között kötik, a heszed megkívánja, hogy az erős segítse a gyengét. Mikeás nem egyszerűen csak sürget minket, hogy legyünk könyörületesek, hanem azt mondja, hogy szeressük a könyörületességet, vagyis találjuk meg benne örömünket.
A Schindler listája c. filmben a náci munkatábor parancsnoka a foglyokat hol fegyelmezési célzattal, hol puszta kedvtelésből végzi ki. Oskar Schindler, aki úgy ment meg minden zsidót, akit csak tud, hogy megvásárolja és a saját gyárában dolgoztatja őket, egy napon ezt mondja a parancsnoknak: "Maga most azt gondolja, hogy az ölés képessége jelenti a hatalmat. Pedig a valódi hatalom az, amikor azt tehetünk egy élettel, ami csak jól esik - el is vehetjük, ha úgy tetszik - de meg is bocsáthatunk. Ez az igazi hatalom. Ez az igazán lenyűgöző." Ezen a parancsnok megütközik. Nemsokára már azt látjuk, hogy a tükör előtt gyakorol: "Megbocsátok; kegyelmet kapsz." Elérkezik az alkalom is, amikor bemutathatja könyörületességét, mert az egyik szolgájának nem sikerül eltávolítania egy foltot a kádjáról. A halálra rémült rab egészen kicsire összehúzza magát, mire a náci egy színpadias gesztussal megbocsát neki. A fiú elfut, a parancsnok elgondolkozik, majd előkapja a fegyverét, és lelövi a fiút. Egy percre érdekesnek találta a könyörületességet, de nem szerette. A könyörületességet szeretni kell.
Látszatra a könyörületesség és az igazság között feszültség vibrál. Amikor a szülőknek bűnökkel, botlásokkal kell bíbelődniük, az igazság megtorlást sürget, a könyörület viszont megbocsátást. A valóságban azonban a kettő kiegészíti egymást. A gyermekek bűnösek, gyengék és elég tudatlanok ahhoz, hogy olyan dolgokat tegyenek, amelyek fegyelmezést érdemelhetnének. Az igazságnak azonban szüksége van a könyörületességre, mert az igazság könyörületesség nélkül keménységgé korcsosul. Viszont a könyörületességnek is szüksége van az igazságra, mert a könyörületesség igazság nélkül engedékenységbe és szentimentalizmusba csap át. Az igazságnak és a könyörületességnek együtt kell működnie.
A hűség az állandóság hatalma. A hűség azt jelenti, hogy a gyermekeknek nem kell attól rettegniük, hogy magukra maradnak. Számolhatnak azzal, hogy két évtizeden keresztül lakhatnak otthon, ideális esetben két szülővel együtt. A hűség megbízhatóság és kitartás, ami a gyermeknek biztonságot sugároz. A hűség olyan döntéstől kíméli meg az apákat, hogy maradjanak-e továbbra is férjek, apák, családfők. A hűséges apák eltökélik, hogy még akkor is kitartanak, amikor a kitartás tűnik a legnehezebbnek.
Jézus a hűséget egy "fontosabb" dolognak nevezte. Mikeás ezzel egyetértett, amikor arra szólította fel Izráelt, hogy legyen alázatos Istenével szemben. Az alázat ismerteti fel velünk hiányosságainkat, de az Istennel szembeni alázatos élet több egy "önfegyelmező program" meghirdetésénél. A hűség alapján minden gyermek számíthat arra, hogy szülei megközelítőleg ugyanolyanok lesznek ma és még soká, mint tegnap. A szeretetkitörés és az erényekkel való kacérkodás csalóka és fölösleges. A hűséges apák megbízhatóan képviselik Isten szeretetét, együttérzését, könyörületességét és igazságát. Ahogyan már láttuk, mindezeket két tulajdonságban lehet összefoglalni: a szeretetben és az igazságban. (folyt. köv.)

Dan Doriani
 
 
0 komment , kategória:  A férfi, akit Isten formál  
Címkék: hiányosságainkat, helyreigazítsák, leggyengédebben, könyörületesség, engedékenységbe, érdemelhetnének, meghirdetésénél, következményére, kötelességeiket, szeretetkitörés, kiigazítgassunk, gyermekeinknek, könyörületesek, tulajdonságait, gyermekeinkről, legnehezebbnek, legelőrébbvaló, tulajdonságban, irgalmasságról, fegyelmezéssel, megközelítőleg, foglalkozására, igazságirgalom, nyilvánvalóbb, magaviseletre, legközpontibb, gyermekünknek, természetesen, gyermekeiknek, rosszalkodott, eltávolítania, parancsnoknak, gyermekeikkel, megérdemelnék, szövetségeket, jellemvonások, apák előtt, emberi apák, emberi fegyelmezést, emberek Isten, igazság jelenik, szeretet formái, igazság Isten, teológusok arról, legközpontibb jellemvonása, gyermekek rosszul, vétség következményére, istenfélő apáknak, szeretet számos, kulcsszavak jellemzik, szülői szeretetet, szeretet érzése, Pedig Isten, Ahogy Isten, Oskar Schindler,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.20. 15:32 Európai Bizottság: 900 millió euró jut humanitárius segélyezésre 2020-ban
01.20. 15:12 ÉVOSZ: idén a lakásépítési ágazatot kell helyzetbe hozni
01.20. 15:12 Ziua Culturii Maghiare - oraşele Debrecen, Oradea, Berettyóújfalu şi Marghi...
01.20. 15:12 Bírósági döntés miatt választanak újból polgármestert a zalai Pötrétén
01.20. 15:02 ITM: sikeres volt a 2020-as e-matrica elővásárlási lehetősége
01.20. 15:02 Képviselő-testületet választanak a zalai Sényén
01.20. 14:52 Kormánybiztos: 227 millió forinttal támogatta a kormány síterepek fejleszté...
01.20. 14:52 Magyar Nemzet - Erősödik az igény a házi pálinkára
01.20. 14:42 Világbajnok norvég kapust igazolt a Siófoktól a győri női kézilabdacsapat
01.20. 14:42 Párbeszéd: mesterségesen tartja 4-5 százalékon a növekedést a kormány
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Macik pizsamában  Mese torta  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Elég minden napnak a maga baja  Női vízilabda E.B. mérkőzése...  Athena Pronania templom Görögo...  Facebookon kaptam  EGY NŐNEK KELL, HOGY LEGYEN...  Aprórózsás torta  Elegem van  Rózsaszín rózsa  Posertube  Png virág  Szép estét  A kvercetin és a vírusfertőzés...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kávészemek  Posertube  Téli este  Virágos torta  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  A mérgező emberek  Vonaton  A szőlőmunkások példázata  Moldova György: Lefelé a lejtő...  Rózsaszín rózsa  Alvó cica  Haiku  Mese torta  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Téli este  Szeretlek  Cinkék járnak szívem ablakára  A jós azt felelte  Okosan és bölcsen  Szeretlek  Facebookon kaptam  Siklósi vár képeken  Ilyen is van  Szentmise a Sziklatemplomból &...  Jó éjt kívánok ezzel a gyönyör...  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Esti mese  Telefon fából  Macika  Téli este  Csendéletek  Facebookon kaptam  Orchídea  Szentmise a Sziklatemplomból &...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A hamis próféták  A Természet őszinte barát  Téli kép  Facebookon kaptam  A jós azt felelte  Téli kép  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Facebookon kaptam  Nesze neked facebook  Van egy gyógyszer  Téli este  Rózsaszín rózsa  Facebookon kaptam  Rózsafüzér KIRÁLYNÉJA - Vallás...  Moldova György: Lefelé a lejtő...  Rózsaszín rózsa  Jégcsapok  Szép téli, havas napokat! Elvé...  Útravaló – 2020. január ...  Szép estét  Facebookon kaptam  Orazio Vecchi - Néked zeng ez ...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Az idő csak egy pillanat  Szép estét  Téli kép  Facebookon kaptam  Nők bundában  Facebookon kaptam  Készüljünk együtt testben és l...  Szép estét  Alvó cica  Tündérkés torta  Nő virággal  Elég minden napnak a maga baja  Aranyosi Ervin. Odakint most ...  Rózsafüzér KIRÁLYNÉJA - Vallás...  Moldova György: Lefelé a lejtő...  Képes üzenet !  Posertube  Kaffka Margit : Nem hiszek  Téli kép  Semmi nem a miénk, csak a láts...  Athena Pronania templom Görögo...  Eged hegy - természeti fotó  Havas fenyő 
Bejegyzés Címkék
apák előtt, emberi apák, emberi fegyelmezést, emberek Isten, igazság jelenik, szeretet formái, igazság Isten, teológusok arról, legközpontibb jellemvonása, gyermekek rosszul, vétség következményére, istenfélő apáknak, szeretet számos, kulcsszavak jellemzik, szülői szeretetet, szeretet érzése, élet keményen, bennünk lévő, orvosi rendelőben, irgalom lágyítja, szeretet élvezi, kegyelem biztosítja, kegyelem miatt, havat vagy, kegyelmes szülő, rosszalkodott aznap, kegyelem mindig, szeretettől indíttatva, türelem tart, akaratos vagy, kést gyakran, kanalat fejjel, tányér mellé, vasalt tiszta, rengeteg fehér, türelem ilyenkor, maradék zoknik, autóvezetési leckék, tizenévesek olyan, hatvanöt lóerős, türelem mindig, vezetés nagyon, életre tanítja, szeretet minden, igazságos ítéletről, három dolgot, igazságot ellentétes, szeretet egyik, szeretet odafigyelése, szülők akkor, dolgokat teszik, szülők gondoskodnak, gyermek taníttatása, lelki dolgokra, igazságos szülők, másik emberrel, általuk hozott, gyermeki botlások, lázadások között, ártatlanokat megkíméljék, bűnösöket helyreigazítsák, könyörületes szülők, könyörületes apák, lehető leggyengédebben, gyermekek megérdemelnék, könyörület azonban, szövetségeket általában, heszed megkívánja, erős segítse, náci munkatábor, saját gyárában, ölés képessége, valódi hatalom, igazi hatalom, igazán lenyűgöző, parancsnok megütközik, tükör előtt, egyik szolgájának, halálra rémült, színpadias gesztussal, parancsnok elgondolkozik, percre érdekesnek, könyörületességet szeretni, igazság között, szülőknek bűnökkel, igazság megtorlást, könyörület viszont, valóságban azonban, kettő kiegészíti, gyermekek bűnösek, igazságnak azonban, igazság könyörületesség, könyörületesség igazság, állandóság hatalma, hűség megbízhatóság, gyermeknek biztonságot, hűség olyan, hűséges apák, kitartás tűnik, alázat ismerteti, hűség alapján, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 5 db bejegyzés
e hónap: 248 db bejegyzés
e év: 248 db bejegyzés
Összes: 26147 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2053
  • e Hét: 5157
  • e Hónap: 76605
  • e Év: 76605
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.