Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Barátság a Szentírásban
  2018-05-03 14:28:07, csütörtök
 
   
  Barátság a SzentírásbanBár a Biblia nem beszél sokat a barátságról, mégis találunk néhány szakaszt a Példabeszédekben, a Prédikátor könyvében, és olvashatunk példákat Dávid és Jonatán, Ruth és Naomi, Jézus és tanítványai életéből.[További példák: Dávid és három bátor embere (2Sám 23,15-17), Illés és Elizeus (2Kir 2,1-12) illetve Elizeus és a súnémi asszony (2Kir 4,8-37). Pálnak is lehettek barátai, hiszen közel harminc római hívőt köszönt név szerint, külön kiemelve a felsoroltak közül Epainetoszt, Ampliátuszt, Sztakhüszt és Rufusz anyját (Rm 16,3-16; vö. 1Kor 16,15-17; Kol 4,9-15). Jézus az összes tanítványa közül csupán tizenkettőt választott "barátaiul" (Jn 15,13-15), és azok közül is csupán háromnak volt része abban a kiváltságban, hogy tanúi lehettek Jézus megdicsőülésének és gyötrődésének a Gecsemáné-kertben.] Sajnálatos módon a barátságról szóló legtöbb beszélgetés végigszalad a Példabeszédekben található néhány igeversen, és azok alapján készít egy nagyon kivonatos listát, amely "Milyen a jó barát?" címmel az emberi erények legjavát sorolja föl. A formátum kicsit törvénykezés jellegű: "A jó barát hűséges, igazságos, szerető szívű, kész az áldozatra és a feddésre. Ha szeretnéd Istent is és a barátaidat is megelégíteni, keressed ezeket a jellemvonásokat emberi kapcsolataidban".
Ezzel persze máris visszatértünk a "mindent bele" keresztyénséghez. Teljesen ellene mond az evangélium gondolatmenetének, ha egymás után kiragadunk különálló igéket a Példabeszédekből, és ezt mondjuk: "Tedd ezt vagy azt! Légy ilyen vagy olyan!" A Példabeszédek könyve megmutatja a bölcsesség útját. A baj csak az, hogy saját erőnkből soha nem tudjuk azt az utat követni, ahogyan azt a Példabeszédek szerzői mondják (3,7-12). A barátságot a kötelességtudatnál mélyebb talajba kell ágyaznunk. Ez a mélyebb talaj Istennek, minden barát példaképének a természete. Ő nemcsak azt mutatja meg, hogyan legyünk barátok, hanem ennél többet tesz: saját képére formál bennünket (Róm 8,29; Ef 4,22-24). Miközben ezt végzi, képessé tesz minket arra, hogy véghezvigyük, amit a Példabeszédek mond. Akkor már mi is tudunk másokért cselekedni, ahogyan Ő is értünk.
A hívők ösztönösen értik, hogy Isten az ő barátjuk. A Biblia csupán ötször nevezi Istent barátnak, mégis nyilvánvaló, hogy Istennek mint barátnak a központi tulajdonságai a kitárulkozás és a segítőkész jelenlét. Ezeket a jellemzőket először Istennek az Ábrahámhoz, "Isten barátjához" való viszonyulásában követhetjük nyomon (Jak 2,23; vö. 2Krón 20,7).
Az 1Mózes 18-ban az Úr angyala meglátogatta a kilencvenkilenc éves Ábrahámot és a nyolcvankilenc éves Sárát. Azért jött, hogy megsegítse őket, és Sára világra hozhassa azt a gyermeket, akit Isten huszonkilenc évvel korábban megígért nekik. Az angyal velük együtt evett, és szembesült a két ember kétségeivel. Majd, amikor indulni akart, megkérdezte: "Eltitkoljam-e Ábrahám elől, amit tenni akarok?" Isten arra választotta ki Ábrahámot, hogy Izráel atyja legyen, most felfedte előtte tervét, miszerint megítéli Sodomát és Gomorát (18,17-21). Isten tehát kitárulkozott Ábrahám előtt. Mivel Isten igazságos, nem nézhette tovább a két város gonoszságát. Ábrahámot gondolkodóba ejtette a dolog, és amikor az Úr Sodoma felé fordult, a pátriárka megkérdezte Istentől, hogy elpusztítja-e Sodomát, ha talál benne először 50 majd végül 10 igaz embert. Miközben Ábrahám aggódott Sodomáért, Isten jellemét is próbára tette. "Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? ... Távol legyen tőled ... hogy megöld az igazat a bűnössel együtt. ... Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet?" (23-25. v.). Vajon Isten igazságos az Ő ítéleteiben? Vajon könyörülő? Igen, mert 10 igaz kedvéért hajlandó lenne életben hagyni Sodomát (32.v.). Így jelentette ki Isten az Ő igazságát és könyörületességét Ábrahámnak, az Ő barátjának.
A Biblia Mózest is Isten barátjának hívja a 2Mózes 33,7-11-ben. Isten barátként segített neki kivezetni Izráelt Egyiptomból. Mégis - akárcsak az 1Mózes 18-ban - a 2Mózes 33 legerőteljesebb eleme is Isten kitárulkozása. Röviddel azután, hogy Izráel elhagyta Egyiptomot, az Úr a táboron kívül elhelyezkedő "kijelentés sátorában" biztosította Izráelt az Ő jelenlétéről. Sokan jártak a sátorhoz, de amikor Mózes ment be, felhőoszlop ereszkedett a sátorra. Az Úr "színről színre beszélt Mózessel, ahogyan egyik ember beszél a másikkal" (11. v.). Később az Úr még teljesebben felfedte magát, mert megengedte Mózesnek, hogy meglássa az Ő dicsőségét "hátulról", ahogy elhaladt előtte egy hegyen (18-23. v.). Megismertette az Ő természetével: "Az ÚR, az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy! Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül" (34,6-7).
Amikor harmadszor nevezi a Biblia Istent barátnak, Ézsaiás az Ő segítőkész jelenlétét hangsúlyozza. Bár Izráel semmilyen alapon nem tarthatott igényt Isten barátságára, az Úr elhívta Izráelt, és a barátja lett. Ézsaiás ezt mondja:

"De te, szolgám, Izráel, Jákób, akit kiválasztottam, barátomnak, Ábrahámnak utóda! A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Ezt mondtam neked: Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek meg! Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak." - 41,8-10

Jézust baráti kapcsolataiban ugyanez jellemzi: kitárulkozás és segítőkész jelenlét. Akárcsak Atyja, Ő is az érdemtelenekkel barátkozik. Ellenségei vádolják: "Íme ... vámszedők és bűnösök barátja!" (Mt 11,19; Lk 7,34). Jézus is úgy beszél magáról, mint tanítványainak a barátja, és ugyanazt a két vonást mutatja. A János 15,13-15-ben ezt mondja: "Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért (segítőkész jelenlét). Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. ... Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek (kitárulkozás)."
Magától értetődik, hogy Istennek az Izráellel való barátsága nem lehet egy az egyben valamilyen emberi barátság mintája. Mindenekelőtt egyetlen emberi barátság sem tud ilyen egyoldalú lenni. Isten tökéletesen ismer bennünket, nekünk tehát nem kell magunkat kitárnunk Őelőtte, miközben Ő úgy dönt, hogy felfedi magát előttünk. Másrészről pedig minden hűtlenségünk ellenére is segít minket, amiért mi semmit nem adhatunk neki cserébe. A kitárulkozás és a segítőkész jelenlét tehát más formában jelenik meg az emberi viszonylatokban.
A segítségen és kitárulkozáson kívül a mélyebb emberi barátságoknak van egy harmadik jellemzője: egy korábbi titok, azonos látásmód, vagy közös érzelem. Két gyerek barátságát megalapozhatja egy jelentéktelen esemény is. Talán mindketten Oklahomából érkeztek, vagy mindketten fura kis zsenipalánták, akik teljesen elhidegültek az apjuktól. Általában azonban többről szól az ügy. C.S. Lewis így fogalmaz:

"A barátság egyszerű társasági kapcsolatból alakul ki, amikor ketten vagy többen a haverok közül rájönnek arra, hogy van valami közös látásmódjuk,érdeklődési körük, akár ízlésük, mely a többiekre nem jellemző, és amelyről azt gondolták, hogy eddig a pillanatig egyedül állnak ezzel a bizonyos kinccsel (vagy teherrel). A barátság tipikus kezdőmondata valahogy így hangzik: 'Tényleg? Te is? Azt hittem, ebben egyedül vagyok'."

Az emberi barátság tehát több, mint "egymást segélyező és egymásnak kölcsönösen szívességeket tevő emberek társulása". A barátok segítik egymást, de ami ennél sokkal mélyebb, van közös titkuk, közös lángolásuk, közös ügyük, amely nem csupán egy feladat. Hasonlóképpen látják a világot, és hasonló álmokat szövögetnek arról, miként lehetne a világot megjobbítani. A közöttük lévő kötelék több annál az egységnél, amely egy munkatársi csoport tagjait vagy atlétákat fűz össze, akik valamit együtt szeretnének elérni, mert a barátságot körülöleli egy azonos életelv, illetve életmód iránti közös rajongás. A barátok hasonlóképpen gondolkoznak a munkavégzésről és a szórakozásról is, és mindenkit szívesen látnak, aki osztja az eszményképeiket.
Miután megismertük a barátság alapképletét, csökkent a veszélye annak, hogy a Példabeszédeket olvasva "legalizmusba", vagyis felesleges és káros törvényeskedésbe essünk. A Példabeszédek ugyanis nem egy kipipálható kötelezettséglistát ad elénk. A barátságot magát írja le, és a hangsúlyt a segítőkész jelenlétre teszi. Istenhez hasonlóan az emberi barátok is hűségesen segítenek a szükség órájában.
- "Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik" (17,7).
- "Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél" (18,24 - Károli).
- "Barátodat és apád barátját ne hagyd cserben! Ne menj testvéred házába, amikor bajban vagy! Többet ér a közeli szomszéd a távoli testvérnél" (27,10).
Két fő szempont körvonalazódik. Az első az, hogy mindenkinek szüksége van társaságra. A második pedig, hogy Isten barátsága segítőkész jelenlétet és kitárulkozást jelent. Ezek alkotják az igaz barátság magját. Ezek után szót kell ejtenünk azokról az erőkről is, amelyek elválasztják a férfiakat a számukra oly fontos barátságoktól. (folyt. köv.)

Dan Doriani
 
 
0 komment , kategória:  A férfi, akit Isten formál  
Címkék: kiválasztottalak, példabeszédekben, megdicsőülésének, példabeszédekből, keresztyénséghez, törvényeskedésbe, jellemvonásokat, kapcsolataidban, legerőteljesebb, kilencvenkilenc, viszonylatokban, viszonyulásában, érdemtelenekkel, példabeszédeket, eszményképeiket, kiválasztottam, megalapozhatja, munkavégzésről, kapcsolataiban, körvonalazódik, nyolcvankilenc, kitárulkozáson, tanítványainak, példabeszédek, nyomorúságban, visszatértünk, gyötrődésének, barátságoktól, kitárulkozást, barátságoknak, jelentéktelen, hasonlóképpen, kitárulkozása, megismertette, zsenipalánták, kitárulkozott, súnémi asszony, felsoroltak közül, összes tanítványa, barátságról szóló, nagyon kivonatos, emberi erények, formátum kicsit, jellemvonásokat emberi, evangélium gondolatmenetének, bölcsesség útját, utat követni, mélyebb talaj, hívők ösztönösen, központi tulajdonságai, segítőkész jelenlét, jellemzőket először, Eltitkoljam-e Ábrahám, Mivel Isten, Miközben Ábrahám, Vajon Isten, Biblia Mózest, Izráelt Egyiptomból, Biblia Istent, Akárcsak Atyja,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.17. 11:22 Három magyar birkózó három érmet nyert a kubai kötöttfogású versenyen
02.17. 11:21 A munkaerőpiaci reformprogramról tanácskoztak Veszprémben
02.17. 11:11 Férfi kosárlabda Eb-selejtező - Ivkovics: mindkét februári meccsen nyerni a...
02.17. 11:11 Több mint száz nemzetközi esemény az idei hazai sportnaptárban
02.17. 11:01 Két kilónyi amfetamint szállított autójában egy férfi Vas megyében
02.17. 11:01 Évértékelő - Dömötör Csaba: éles a választóvonal a klímavédelemről való gon...
02.17. 10:31 Koronavírus - Peking a március elejére tervezett parlamenti ülésszak elhala...
02.17. 10:21 Szíria - Tömegsírra bukkantak Kelet-Gútánál
02.17. 10:01 Újra használható a viharban megrongálódott sportcsarnok Törökszentmiklóson
02.17. 10:01 Idén is élőben követhető a gemenci fekete gólyák élete
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Nasi délutánra  Levendula csokor  Kellemes délutánt kívánok  Szép kislány  Facebookon kaptam  Kovács Sándor - A borozóban K...  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Vízcseppes rózsa  Pillangó  Az örök nap, még bágyadtan rag...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Png nő  Levendula csokor  Rózsa csokor  Hűha  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt  Facebookon kaptam  "Áldjon meg Téged az ÚR, és őr...  Olló  Kert esőben  Szent Marto Jácinta és Ferenc,...  Jó játék  Kellemes kávézást!  Facebookon kaptam  Posertube  Egy halk futam egy ócska zongo...  Hóvirágok  Erdő Péter megerősítette Feren...  Esti kép  Jó játék  Facebookon kaptam  Szèp napot kívánok  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Szèp napot  Facebookon kaptam  Útravaló – 2020. február...  Vízcseppes rózsa  A gyermekek világa  Facebookon kaptam  Játék a falevéllel  Facebookon kaptam  Kun Magdolna: Anyám mikor bölc...  Posertube  Beszéljük meg  Február  Menyasszonyi csokrok  Jó reggelt  Facebookon kaptam  Rózsaszín rózsák  Kellemes délutánt kívánok  Rózsa csokor  Február  Rózsa csokor  Egyik legnehezebb harc  Betty Boop  Egyik legnehezebb harc  levendulák és rózsák  Február  Vízcseppes rózsa  Fehér szegfűk  Levendula csokor  Isten éltessen bennetekek kedv...  Facebookon kaptam Krisztina...  Rózsa csokor  Szívek  A gyermekek világa  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Facebookon kaptam  Jókai Mór: Az országos összeve...  Facebookon kaptam  Kovács Sándor - A borozóban K...  Facebookon kaptam  Kislány kutyussal  Rózsaszín rózsa  Gerbera csokor  Facebookon kaptam  Útravaló – 2020. február...  Naplemente  Tündérkert  Facebookon kaptam  Február 19: Zsuzsanna napja  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Erdő Péter megerősítette Feren...  Aranyosi Ervin: Köszönet anyám...  Facebookon kaptam  Útravaló – 2020. február...  Facebookon kaptam  Ferenc pápa katekézise: A szel...  Naplemente  Esti kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mária-oszlop újra felállításár...  Zsuzsanna napra 
Bejegyzés Címkék
súnémi asszony, felsoroltak közül, összes tanítványa, barátságról szóló, nagyon kivonatos, emberi erények, formátum kicsit, jellemvonásokat emberi, evangélium gondolatmenetének, bölcsesség útját, utat követni, mélyebb talaj, hívők ösztönösen, központi tulajdonságai, segítőkész jelenlét, jellemzőket először, 1Mózes 18-ban, kilencvenkilenc éves, nyolcvankilenc éves, angyal velük, pátriárka megkérdezte, bűnössel együtt, egész föld, táboron kívül, barátja lett, föld végén, érdemtelenekkel barátkozik, emberi viszonylatokban, mélyebb emberi, harmadik jellemzője, korábbi titok, jelentéktelen esemény, barátság egyszerű, haverok közül, pillanatig egyedül, bizonyos kinccsel, barátság tipikus, emberi barátság, barátok segítik, világot megjobbítani, közöttük lévő, munkatársi csoport, barátságot körülöleli, azonos életelv, barátok hasonlóképpen, barátság alapképletét, veszélye annak, barátságot magát, segítőkész jelenlétre, emberi barátok, szükség órájában, nyomorúságban válik, közeli szomszéd, második pedig, igaz barátság, kiválasztottalak, példabeszédekben, megdicsőülésének, példabeszédekből, keresztyénséghez, törvényeskedésbe, jellemvonásokat, kapcsolataidban, legerőteljesebb, kilencvenkilenc, viszonylatokban, viszonyulásában, érdemtelenekkel, példabeszédeket, eszményképeiket, kiválasztottam, megalapozhatja, munkavégzésről, kapcsolataiban, körvonalazódik, nyolcvankilenc, kitárulkozáson, tanítványainak, példabeszédek, nyomorúságban, visszatértünk, gyötrődésének, barátságoktól, kitárulkozást, barátságoknak, jelentéktelen, hasonlóképpen, kitárulkozása, megismertette, zsenipalánták, kitárulkozott, tulajdonságai, szórakozásról, mindenekelőtt, szívességeket, természetével, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 131 db bejegyzés
e év: 515 db bejegyzés
Összes: 26414 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 594
  • e Hét: 15479
  • e Hónap: 50739
  • e Év: 169302
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.