Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Ahogyan Krisztus: Mert megmaradunk Őbenne
  2019-01-29 16:19:44, kedd
 
   
  Ahogyan Krisztus: Mert megmaradunk Őbenne

,,Aki azt mondja, hogy őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt." (1János 2,6)


Megmaradni Krisztusban, és úgy élni, mint Krisztus: az új életnek két áldását úgy tárja elénk itt az Ige, mint amelyek lényegüket tekintve összetartozóak. A Krisztusban levő élet gyümölcse a krisztusi élet.
Az első kifejezés, megmaradni Krisztusban, nem idegen számunkra. A szőlőtő és szőlővessző példázata, az ott elhangzó paranccsal együtt: ,,maradjatok énbennem és én tibennetek", sokszor jelentett számunkra drága útmutatást és vigasztalást. Bár úgy érezzük, még mindig nagyon elégtelenül sajátítottuk el az Úrnak ezt a tanítását, mégis megízleltünk valamit abból az örömből, mikor a lelkünk azt mondhatja: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én megmaradok benned. De Ő azt is tudja, milyen gyakran és buzgón imádkozzuk mégis azt: Drága Uram, add, hogy zavartalanul megmaradhassak benned!
A második kifejezés , úgy élni, mint Krisztus, nem kisebb jelentőségű, mint az első. Megígéri nekünk azt a csodálatos erőt, amely által a benne való megmaradás megvalósul. Megtermi gyümölcsét a teljes engedelmesség. Gyümölcse az, hogy benne megmaradunk, mert az Ő élete olyan erővel munkálkodik bennünk, hogy a mi útjaink és a mi belső életünk külső kifejeződése kezd hasonlítani Őreá. A kettő elválaszthatatlanul összekapcsolódik. A benne való megmaradás előfeltétele, hogy úgy élj, ahogyan Ő élt. De mielőtt azt a célt tűzöd ki, hogy krisztusibb életet élj, koncentrálj arra, hogy benne megmaradj! A szoros egységre való törekvés csak ekkor éri el célját. A Mennyei Atya csak akkor árasztja ki rád teljes kegyelmét, ha azt látja, hogy a lelki ajándékokat az Ő elgondolása szerint fogod használni. Amikor az Üdvözítő azt mondta, ,,Ha ti megtartjátok az én beszédemet, megmaradtok az én szeretetemben", azt is mondta, hogy a bennem való megmaradás egyetlen módja, ha az én útjaim szerint élsz. Kevesen ismerik fel, hogy pontosan ez az oka annak, ha nem maradnak meg Őbenne: nem abban a meggyőződésben keresték, hogy úgy is kell majd élniük, ahogyan Ő. János apostol szavai arra figyelmeztetnek minket, hogy ezt a két igazságot mindig egymással összekapcsolódóan és a kölcsönös összefüggésükben kell néznünk.
Az első tanítás ezt mondja: Annak az embernek, aki igyekszik a Krisztusban megmaradni, a Krisztus szerint kell járnia. Mindannyian tudjuk, mert magától értetődő, hogy a szőlővessző pontosan olyan termést hoz, mint amire a tőke képesíti. A szőlőtőke és a szőlővessző annyira egyek, hogy a közösségükből származó élet is ugyanaz. Amikor az Úr Jézus minket az Ő vére árán megváltott, és az Atya elé állított az Ő igazságában, nem hagyott minket a régi természetünkben, hogy azzal próbáljunk neki szolgálni. Őbenne lakozott az örök élet, az a tiszta mennyei létforma, és mindenki, aki őbenne van, megkapja tőle a szent és isteni erővel teljes örök életet. Ennélfogva semmi sem olyan természetes, mint az az állítás, hogy az, aki Őbenne marad, folyamatosan életet kap tőle, és ezért neki is úgy kell élnie, ahogyan Ő élt.
Azonban a lelkünkben lévő, Istentől kapott hatalom nem egy vakon működő erő, ami az akaratunk és tudomásunk ellenére arra késztet, hogy Krisztus szerint éljünk. Ellenkezőleg, a krisztusi élet a tudatosan meghozott döntések során formálódik ki, amelyeket megharcolunk, és az akaratunkkal mondunk rá igent. Ezt tudva a Mennyei Atya Jézus földi életén keresztül mutatta meg nekünk, hogy milyen lenne a mennyei élet, ha azt a földi feltételek és körülmények között kellene élni. Amikor új életet kapunk, amikor hív, hogy maradjunk meg Őbenne azért, hogy bőségesen kapjunk ebből az életből, Jézus a saját földi életére mutat. Elmondja, hogy ez azt jelenti, hogy új életet ajándékozott nekünk és az Ő nyomdokaiba kell járnunk.
,,Ahogyan én, ti is úgy", a Mester szavai a teljes földi életét teszik egyszerűen az életed és egész magatartásod zsinórmértékévé. Ha Jézusban megmaradunk, lehetőségünk van arra, hogy ne cselekedjünk másként, mint Ő. Az ,,úgy, mint Krisztus" egy rövid, de mindent magába foglaló ige, a keresztyén élet áldott alapszabálya. Úgy kell gondolkodnod, beszélned, cselekedned, ahogyan Jézus megmutatta, és olyanná kell válnod, amilyen Ő volt.

A második tanítás az elsőnek kiegészítője: annak, aki hozzá hasonlóan akar élni, meg kell maradnia Őbenne.
Ez a tanítás két oldalról nézve is fontos. Ugyanis vannak olyan hívők, akik akarják követni Krisztust, őszinte vágy van bennük, és erőfeszítéseket tesznek azért, hogy Őszerinte éljenek, de nem értik meg, hogy minden próbálkozásuk kudarcra van ítélve. Elmélyült és valóságos kapcsolat nélkül ez teljesen lehetetlen. Azért mondanak csődöt, mert azt a fontos parancsolatot: ,,élj úgy, ahogyan én", az erre képesítő erő nélkül, az élő Krisztus nélkül próbálják megvalósítani. Mások éppen az ellenkező hibába esnek: ismerik a saját gyengeségüket és a Krisztus nyomdokaiban való járást lehetetlennek tartják. Erre a tanításra van tehát szükségük azoknak is, akik igyekeznek teljesíteni, de nem tudják, és azoknak is, akik nem igyekeznek, mert bukásra számítanak. Ahhoz, hogy Krisztus szerint járj, meg kell maradnod Őbenne. Aki ezt teszi, rendelkezik azzal a hatalommal, hogy azt az életet élje, ami hasonlít Őhozzá. Egyáltalán nem önmagából vagy a saját erőfeszítéseiből, hanem a Jézus lényéből és erejéből fakadóan, akinek tökéletes ereje a gyengeségünkön keresztül mutatkozik meg. Amikor egészen átélem a saját tehetetlenségemet, és maradéktalanul elfogadom az életemet úgy, mint a Jézussal való egységet, akkor munkálkodik az Ő ereje bennem, és akkor tudok olyan életet élni, ami az emberi erőfeszítéseimből elérhető szintet magasan felülmúlja. Kezdem már megérteni, hogy az Őbenne való megmaradás nem a különleges pillanatok vagy időszakok dolga, hanem egy mélyen zajló folyamat, amit az Ő kegyelméből nekem folyamatosan ápolnom kell, mivel egész keresztyén életem gyakorlata erre épül. Bátorítást ad az, hogy mindenben Ő lehet a példaképem, mert biztos vagyok benne, hogy a belső, elrejtett egység és hasonlóság külsőleg is láthatóvá lesz az életvitelemben és a magatartásomban.

Kedves Olvasó! Azért fohászkodom, bárcsak megadná Istenünk a kegyelmet ahhoz, hogy mélységében megértsük ezeknek a szavaknak a jelentését és azt a tanítást, ami feltárja előttünk a Krisztuséhoz tökéletesen hasonlító életgyakorlatot.
Kedves Olvasóm! Kívánom, hogy elmélkedéseink során Isten adja meg azt a kegyelmet, hogy az Ő szavai jelentésének a mélyére hatoljunk, és megértsük, mit mond ez a tanítás arról az életről, ami annyira hasonlít az Övéhez! Többször átélünk majd magasságokat és mélységeket, és ekkor majd felkiáltunk: hogyan lehetséges mindez? Ha Isten Szentlelke kijelenti nekünk a mi Urunk emberi voltának mennyei tökéletességét, aki a láthatatlan Isten képmása, és azt mondja: ,,amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek," az első eredmény az lesz, hogy érzékelni fogjuk, milyen messze vagyunk tőle. Mint sokan mások ezt meg is tették, fel akarunk adni minden reményt, és ki akarjuk jelenteni, amit sokan előttünk: az válik a hasznunkra, ha meg se próbáljuk, soha nem fogunk úgy élni, mint Jézus! Az ilyen pillanatokban merítünk erőt az üzenetből: Aki megmarad Őbenne, annak muszáj úgy élnie, és képes is arra, hogy úgy éljen, mint Ő. A Mester szavai új jelentést nyernek, mivel elegendő erőt biztosítanak számunkra: Aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt (János 15,5).
Ezért maradjatok meg Őbenne, testvéreim. Minden hívő Krisztusban van, de nem mindegyik marad meg benne, abban az egész hívő énjét tudatosan átadó, örömteli engedelmességben. Te tudod mit jelent a benne való megmaradás. Azt, hogy egész lényed elfogadja, hogy Ő az életed, az előtted álló életút minden eseményében Őreá támaszkodsz, Őérte kész vagy mindent feladni, hogy Ő uralkodjon és munkálkodhasson benned. A teljes bizonyosságot is Ő formálja ki bennünk. Minden pillanatban azt munkálja ki bennünk, amivé lennünk kell, ezért Ő maga tesz minket képessé arra, hogy megmaradjunk az engedelmességben, hiszen az Úr csak ilyen lelki hozzáállás esetén végzi el minden akaratát. Akik vágyakoznak megvalósítani a Krisztus életét, erősítse meg őket az a gondolat, hogy valójában kicsoda Ő, és az is, amit még ezután jelent ki magáról, ha bíznak benne. Ő az igazi szőlőtő. Egyetlen szőlőtőke sem tett annyit a szőlővesszőkért, mint amennyit Ő megtett az övéiért. Csak arra kell igent mondanunk, hogy szőlővesszők vagyunk. Örömteli bizalommal megtelve tiszteld Őt, kinek lénye minden értelmet felülhalad: az igazi Szőlőtő, aki mindenható hatalmával megtart téged, és végtelen gazdagságából táplál. Ahogyan hiteddel feltekintesz rá, a kudarc és a sóhajtozás helyett előtör belőled a hála, és a hit ajkain újra megszólal a dicséret: Hála legyen az Istennek, mert aki Őbenne megmarad, valóban úgy él, ahogyan az Úr! Hála legyen az Istennek, mert megmaradok Őbenne, és úgy fogok járni, ahogyan Ő! Igen, dicsérjük Őt! A megváltottak áldásos életében ez a két dolog elválaszthatatlanul eggyé forrt: megmaradni Krisztusban és Krisztus életét élni.

Áldott Üdvözítőnk! Uram, te tudod, milyen gyakran mondtam ezt neked: Uram, én megmaradok tebenned. Mégis néha azt érzem, mintha a tőled kapott életemben kevés lenne az erő és az öröm. A mai napon a te Igéd arra emlékeztet, hogy mi lehet a kudarcaim oka. Sokkal inkább a saját lelki javamért igyekszem benned megmaradni és nem a te dicsőségedre. Teljes mélységében még mindig nem fogtam fel, hogy a veled való egység célja a tökéletes egység te személyeddel. És azt sem, hogy csak az a tanítvány kaphat meg mindent, amit az égi szeretet meg tud tenni őérte, aki odaszánja magát a szolgálatra és az Atyának való teljes engedelmességre, mint te. Már valamit megérthettem ebből. Először meg kell történnie a neked való teljes odaszánásnak azért, hogy úgy tudjak élni és cselekedni, ahogyan te, hogy azt követően a te életednek csodás hatalmát megtapasztaljam.
Uram, köszönöm neked, hogy ezt felfedted előttem. Teljes szívemből elfogadom az elhívást, és engedelmes akarok lenni neked mindenben. Legyen az egyetlen vágyam az, hogy hűségesen kövesselek téged mindenben, amit lényedből és cselekedeteidből megérthetek.
Áldott Úr Jézus! Aki neked engedelmes, és útjai olyanok, mint a tiéd, meg fogja kapni a kegyelmet arra, hogy töretlenül megmaradjon benned. Uram, előtted állok, hogy úgy élhessek, mint te. Ezért egész valómat odaszentelem neked. Meg akarok maradni tebenned. Ezért bízom benned és teljes bizonyossággal hiszek. Tedd teljessé énbennem a munkádat!
És a te Szentlelked támogasson engem! Uram, amikor arról elmélkedem, mit jelent a krisztusi életet élni, hadd tehessem magamévá ezt az áldott igazságot: mint olyan tanítványod, aki megmarad benned, az erőt is megkaptam, hogy szerinted éljem életem.

Andrew Murray
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus képére  
Címkék: összefüggésükben, erőfeszítéseiből, engedelmességben, összekapcsolódik, cselekedeteidből, erőfeszítéseket, megtapasztaljam, zsinórmértékévé, természetünkben, figyelmeztetnek, engedelmességre, szőlővesszőkért, életgyakorlatot, magatartásomban, munkálkodhasson, megmaradhassak, meggyőződésben, életvitelemben, bizonyossággal, tökéletességét, elmélkedéseink, összetartozóak, maradéktalanul, gyengeségünkön, szeretetemben, pillanatokban, gyengeségüket, parancsolatot, próbálkozásuk, engedelmesség, közösségükből, megvalósítani, gazdagságából, bizonyosságot, lehetetlennek, sajátítottuk, krisztusi élet, első kifejezés, második kifejezés, csodálatos erőt, benne való, teljes engedelmesség, célt tűzöd, szoros egységre, lelki ajándékokat, bennem való, meggyőződésben keresték, kölcsönös összefüggésükben, első tanítás, szőlővessző pontosan, tőke képesíti, szőlővessző annyira, Ahogyan Krisztus, Megmaradni Krisztusban, Drága Uram, Mennyei Atya, Mennyei Atya Jézus, Kedves Olvasó, Kedves Olvasóm, Isten Szentlelke, Áldott Üdvözítőnk, Áldott Úr Jézus, Andrew Murray,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.18. 22:31 Labdarúgó Magyar Kupa - Kétmeccses eltiltást kapott Marko Nikolic
04.18. 21:42 Azonosították a Máriabesnyőn talált újszülött anyját
04.18. 21:02 Mueller-jelentés: A Trump-kampány munkatársai valóban nem játszottak össze ...
04.18. 21:01 New Yorkban vádat emeltek a Szent Patrick katedrálisba benzines palackokkal...
04.18. 20:53 Ukrán elnökválasztás - Zelenszkij és Porosenko stadionbeli vitája már bizto...
04.18. 20:01 Győrffy Balázs: unión kívüli import élelmiszerek beáramlását hozhatja az ag...
04.18. 19:42 Női kézilabda NB I - Nyert a Siófok
04.18. 19:41 Férfi kosárlabda NB I - Körmendi siker a felsőházban
04.18. 19:41 Női kosárlabda NB I - Magabiztos győzelemmel kezdett a címvédő Sopron az el...
04.18. 19:22 Varga Judit: Brüsszel bevándorláspárti többsége el akarja tagadni a migráci...
Tudjátok ?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
még több kérdés
Blog Címkék
Virágvasárnap  2019.04.14 Virágvasárnap 2. ré...  Nagyhétfő 04.15  Ó, áldott Jézus, ki bírsz a vi...  Tavaszi kép  Enneagram: Nyolcas Archetípus ...  Hazugság  Nagyhét kezdete  Facebookon kaptam  Rózsák vázában  Mai harmónia kártyám  Nincs olyan, hogy öregedés  Egy igaz barát  Virágvasárnap !  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt  Virágvasárnapra szeretettel  Csoóri Sándor – Virágvas...  Szép napot kávéval  Virágvasárnap  Angyalszó - Jézus bevonulása J...  Mai harmónia kártyám  Egy igaz barát  Szegfű  Nincs Cím  Unokázok - Százkilencedik nap  Felkiáltójel  Szerelem - romantika  Facebookon kaptam  Margaretták  Szent István rádió - Virágvasá...  Elmélkedés és imádság  Ma van virágvasárnap, a nagyhé...  Facebookon kaptam  Nagyhét kezdete  Ma van virágvasárnap, a nagyhé...  Hosszú Katinka úszás eredménye...  Virágvasárnap  Légy csendben!  Aranyosi Ervin: Húsvéti angyal...  Nagyot fordul a Szűz élete 201...  Leállt a Facebook, az Instagra...  Szép estét kedves látogatóimna...  Ó, áldott Jézus, ki bírsz a vi...  Szeretettel  Facebookon kaptam Krisztinát...  Hazugság  Bolhás  Elmélkedés és imádság  Piros virágok, lepkék  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Szép napot  Húsvéti előzetes képeslap  Elmélkedés és imádság  Az Oroszlán valósággal ragyog ...  Facebookon kaptam  Esztergomban mutatott be szent...  Facebookon kaptam  Szép napot  Hazugság  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  VIRÁGVASÁRNAP (K. Perecz Ilo...  A győztes döntés - Virágvasár...  Facebookon kaptam Krisztinát...  Szegfű  Kellemes délutánt  Téli séta  Elmélkedés és imádság  Isten áldásával  Kis cica és a mamája  Húsvéti előzetes képeslap  Kellemes hétvégét  Koldus  Pihenő kutyus  Esztergom-Budapesti Főegyházme...  Téli séta  Szèp napot kívánok  "Nyújtógyakorlatok”.  Virágvasárnap  Igazságot Magyarországnak!...D...  Igazságot Magyarországnak!...D...  Elmélkedés és imádság  Angyalszó - Jézus bevonulása J...  Facebookon kaptam  Virágvasárnapra szeretettel  Elmélkedés és imádság  Ahol az Úr Jézus jelen van...  Nagyböjt 6. vasárnap 04.14  Virágvasárnap a nagyhét ünnepé...  Mit jelent számodra a húsvét?  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  VIRÁGVASÁRNAP (K. Perecz Ilo...  "Nyújtógyakorlatok”.  Jézus Krisztus jelenlétére van...  Téli ablak  Áldott ünnepet!  Elmélkedés és imádság  Szegfű  Isten útja  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
krisztusi élet, első kifejezés, második kifejezés, csodálatos erőt, benne való, teljes engedelmesség, célt tűzöd, szoros egységre, lelki ajándékokat, bennem való, meggyőződésben keresték, kölcsönös összefüggésükben, első tanítás, szőlővessző pontosan, tőke képesíti, szőlővessző annyira, közösségükből származó, régi természetünkben, örök élet, lelkünkben lévő, vakon működő, tudatosan meghozott, akaratunkkal mondunk, mennyei élet, földi feltételek, saját földi, teljes földi, keresztyén élet, második tanítás, elsőnek kiegészítője, fontos parancsolatot, erre képesítő, ellenkező hibába, saját gyengeségüket, életet élje, saját erőfeszítéseiből, gyengeségünkön keresztül, saját tehetetlenségemet, emberi erőfeszítéseimből, különleges pillanatok, mélyen zajló, kegyelmet ahhoz, mélyére hatoljunk, tanítás arról, láthatatlan Isten, első eredmény, ilyen pillanatokban, egész hívő, előtted álló, teljes bizonyosságot, igazi szőlőtő, igazi Szőlőtő, sóhajtozás helyett, megváltottak áldásos, tőled kapott, saját lelki, veled való, tökéletes egység, neked való, egyetlen vágyam, kegyelmet arra, krisztusi életet, áldott igazságot, összefüggésükben, erőfeszítéseiből, engedelmességben, összekapcsolódik, cselekedeteidből, erőfeszítéseket, megtapasztaljam, zsinórmértékévé, természetünkben, figyelmeztetnek, engedelmességre, szőlővesszőkért, életgyakorlatot, magatartásomban, munkálkodhasson, megmaradhassak, meggyőződésben, életvitelemben, bizonyossággal, tökéletességét, elmélkedéseink, összetartozóak, maradéktalanul, gyengeségünkön, szeretetemben, pillanatokban, gyengeségüket, parancsolatot, próbálkozásuk, engedelmesség, közösségükből, megvalósítani, gazdagságából, bizonyosságot, lehetetlennek, sajátítottuk, , ,
2019.03 2019. április 2019.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 767 db bejegyzés
e év: 3634 db bejegyzés
Összes: 21679 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 9368
  • e Hónap: 37172
  • e Év: 203607
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.