Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Ahogyan Krisztus: Ő maga hívott el minket követésére
  2019-02-02 11:01:41, szombat
 
   
  Ahogyan Krisztus: Ő maga hívott el minket követésére

,,Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek." (János 13,15)

Jézus Krisztus, lelkünk drága Megváltója, akkor mondta ezt, mikor magát megalázva megmosta a tanítványok lábát, és ezzel elvégezte egy szolga munkáját. Amikor a vacsoraasztalnál szeretetéből indíttatva ezt megtette, a vendégek részére szükséges szolgáltatást végezte el. Egyben egy megdöbbentő jelképet használt, és megjelenítette, hogy mit tett Ő a lelkükért azzal, hogy megtisztította őket a bűneikből. A halála előtt a szeretetének ezt a kétoldalú munkáját állítja elénk, egyetlen cselekedetével ábrázolva ki a testet és lelket üdvözítő, szolgáló életének lényegét. Amikor visszaül közéjük, így szól: ,,példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek" (János 13,15). Ezért minden, amit tőle tanultak, és a gyakorlatban megtapasztaltak, életszabályként így foglalható össze: ,,amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek."
Drága Megváltónk szavai nekünk is szólnak. Mindenkit, aki tudja, hogy az Úr eltörölte a bűnét, ez a parancs úgy érinti meg szívünket átformáló erővel, hogy tudjuk, ezek annak a személynek az utolsó szavai, aki meghalni készül értünk: ,,amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek." Jézus Krisztus minden követőjének határozottan tanítja, hogy mindenben úgy kell cselekedni, ahogyan Ő tette. Amit már megtett velünk, és most is megteszi minden nap, azt kell továbbadnunk másoknak. A hozzánk lehajló, megbocsájtó, üdvözítő szeretetében Ő a mi példaképünk: mindannyiunknak a Mestert kell tükrözni és felmutatni.
Erre talán felkiáltasz: jaj nekem! Alig-alig éltem így, alig voltam tisztában azzal, hogy nekem így kell élnem. Mégis Ő az én Uram, Ő szeret, és én is szeretem Őt. Ne is merészeljek olyan gondolatot táplálni magamban, hogy másképp is élhetek, mint Ő akarja. Mi mást tehetnék, mint hogy megnyitom a szívemet az Ő Igéje előtt, tekintetem az Ő lényére van szegezve, míg isteni hatalmát kiárasztja rám, ellenállhatatlan erővel magához von, és felkiáltok: Uram, ahogyan te cselekedtél, én is úgy teszek.
Az, hogy egy példának milyen hatása lesz, alapvetően két dologtól függ. Az első, hogy mennyire vonzó számunkra az, amit megláttat velünk, a másik pedig az, hogy milyen a példát adónak a befolyása és a vele való személyes viszonyunk. Mindkét szempontból lenyügőző a mi Urunk tekintélye.
Ám valóban vonzónak találjuk a mi Urunk példaadását, a lábmosást? Tegyük fel ezt az őszinte kérdést, mert sok tanítvány viselkedése alapján úgy látszik, ez nem igazán vonzó. Ó, bárcsak Isten Lelke felnyitná a szemeinket, hogy meglássuk mennyire gyönyörűséges, ha az egyszülött Fiú lényét visszatükrözhetjük!
Mi tudjuk, kicsoda az Úr Jézus. Ő a teljes dicsőséggel bíró Isten Fia, egylényegű vele, ugyanazzal a dicsőséggel és tökéletességgel bír, mint az Atya. Amikor a földön élt, róla lehetett elmondani, ,,hirdetjük nektek az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk." Az Isten lénye Őbenne jelentetett ki. Őbenne megértjük, hogyan cselekedne az Isten a mi helyünkben, ha itt a földön élne. Őbenne, egy földi élet keretei között, az Atya kijelentett mindent, ami gyönyörűséges, csodálatos és tökéletes ott a mennyei világban. Ha igazán meg akarjuk ragadni, mi számít nemesnek és dicsőségesnek a láthatatlan világban, ha akarjuk látni, valójában milyen az Isten személye, csak rá kell néznünk Jézusra: az Isten dicsősége mutatkozik meg mindenben, amit cselekszik.
De az Isten népe vak. A többség számára ez a mennyei gazdagság nem vonzó, mert úgy látják, hogy nincsen neki alakja és ékessége, és nem kívánatos.
Egy földi király udvarában gyakorolt módszerek és életforma hatást gyakorol az egész birodalomra. A példa, amit mutat, követendő minden alattvalója számára, akik a nemességhez vagy a felsőbb osztályokhoz tartoznak. Mielőttünk a Menny Királyának élete van példaként, aki lejött közénk, emberi testet vett fel magára, közöttünk lakozott, hogy megérthessük, hogyan éljünk Istennek tetsző életet itt a földön. Döbbenetes milyen kevés keresztyén gondolja, hogy példája követendő. Amikor feltekintesz Jézusra, az Atya akaratának való engedelmességét, a legméltatlanabb szolgai formában való megaláztatását látod, aki szeretetből, mindenét odaszánva önmagát adja áldozatul. Feltárul a legcsodálatosabb és legdicsőségesebb esemény, amit a mennyei világ nekünk be tud mutatni. Ennél nagyobbat vagy fényesebbet fenn a mennyben sem fogunk látni. Egyértelmű, hogy Isten azért adta elénk Fiát példaként, hogy számunkra vonzó és lehetséges legyen a követése, és így győzzön meg minket. Nem elég mindez arra, hogy szent vágyakozással és kibeszélhetetlen örömmel hassa át egész bensőnket üzenete: ,,Példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek"?
És ez nem minden. A példaadás ereje nem csupán a példában elrejtett bámulatos üzenetben rejlik, hanem a példaadóval meglevő személyes kapcsolatban is. Jézus nem mások lábát mosta meg tanítványai jelenlétében, hanem a tanítványai lábát mosta meg, amikor ezt mondta: ,,Példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek." Az a meggyőződés teszi érvényessé a parancsot: ,,tedd, amit én tettem," hogy a Krisztussal személyes kapcsolatom van. Amit Krisztus velem megcselekedett, adja meg az erőt ahhoz, hogy oda tudjak menni a másik emberhez, és megtegyem vele ugyanazt. Azt nem mondja, hogy tegyek meg többet annál, amit Ő velem megtett, de kevesebbet sem: ,,ahogyan Én cselekedtem, ti is úgy". Nem kéri azt, hogy szolgaként jobban megalázzam magamat, mint Ő tette. Nem lenne indokolatlan, ha a magunkfajta férgektől ezt megkövetelné. De Ő ezt nem kívánja. Csak annyit kér, legyek Őhozzá hasonló, és tegyem meg azt, amit Ő megtett. Ő olyan mélyen megaláztatott, amennyire csak lehetséges, hogy szerethessen és megáldhasson. Ő a legnagyobb megtiszteltetésként és áldásként fogadta el ezt
az utat. És most arra hív el, hogy legyen ennek a tiszteletnek és áldásnak részese, a szeretetben és a szolgálatban, ahogyan Ő példát adott. Való igaz, ha tudatában vagyok annak a szeretetnek, ami rajtam nyugszik, és annak a megaláztatásnak, ami az egyetlen útja volt annak, hogy szeretete elérhessen engem, ha megismertem a megtisztító vér erejét, semmi nem tarthat vissza attól, hogy kijelentsem: ,,Igen, drága Uram! Ahogyan te tettél velem, én is úgy akarok tenni másokkal." A Mester példáját az égi kedvesség és az isteni szeretet együttesen teszi gyönyörűségessé.
Csak egyetlen dolog van, amit nem szabad elfelejteni. Nem az tesz képessé akaratának megcselekvésére, hogy emlékeim vannak arról, mit tett velem Jézus, hanem a jelenben ható istenélmény, hogy most kicsoda Ő nekem. Ez adja meg az erőt, hogy szerinte éljek. Állandó tapasztalat kell, hogy legyen az Ő szeretete, mint élet- és erőforrás, melyben elmerülve tudok szeretni úgy, mint Ő. Kizárólag a Szentlélek által ismerhetem fel, MIT tesz velem Jézus, HOGYAN viszi végbe, hogy Ő az, aki munkálkodik bennem, és lehetségessé vált számomra, hogy másokkal megtegyem azt, amit Ő tesz velem.
,,Amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek!" Milyen csodálatos szavak! Milyen dicsőséges jövő tárul fel! Jézus rajtam keresztül mutatja meg szeretetének földöntúli erejét, hogy én másoknak tovább tudjam adni. Megáld, hogy áldássá lehessek. Szeret engem, hogy tudjam a többi embert szeretni. Szolgál nekem, hogy én másoknak szolgálhassak. Megment és megtisztít, hogy általam lelkek megmeneküljenek és megtisztuljanak. Értem egészen odaadta magát, hogy Ő az enyém lehessen, ezért én odaszentelhetem magamat, hogy másoké lehessek. Azt kell megtennem másokkal, amit Ő tesz velem. Amit én cselekszem, nem egyéb, mint továbbadása és felmutatása annak, amit tőle kapok.
Mózesnek a Hóbábhoz intézett szavai olyan egyértelműen fejezik ki ezt a csodálatos alapelvet: ,,Ha velünk jössz, akkor részesíteni fogunk abban a jóban, ami jót velünk tesz az Úr" (4Móz 10,32).
Csodálatos ez a kegyelem! Arra hív el minket, hogy a mi Urunkhoz hasonlóvá legyünk, és az Ő dicsőségét ez szolgálja legjobban. Csodálatos a kegyelme, mert erre az elhívásra alkalmassá tesz minket úgy, hogy először értünk adja magát, azután bennünk azzá lesz, amivé nekünk kell válni felebarátaink számára. Ezt a tanítást hallgatva nem tölti meg szívedet az öröm? Igen, Uram, amit tettél és teszel velem, azt fogom én is tenni másokkal!
Kegyelmes Uram! Csak dicsérni és imádni tudlak ezért! A szívemet meghódítja ez a csodálatos ígéret, hogy teljes erődet és szeretetedet nyilvánítod ki énbennem, ha engedem, hogy keresztüláradjon rajtam. Félelemmel és remegve, mégis imádattal és bizalommal tele, hálám teljes mélységéből fogadom el felajánlott szövetségedet, és ezt mondom: itt vagyok, Uram! Hadd lássam, mennyire szeretsz engem, én ezt megmutatom a felebarátaimnak azzal, hogy ugyanúgy szeretem őket. Áldott Uram, ezt a két dolgot kérem tőled, hogy meg tudjam tenni. Szentlelked által, kérlek, adj világos elmét, hogy meglássam irántam való szeretetednek mélységét, hogy megértsem, hogyan szeretsz engem. Hogyan lehet, hogy engem szeretsz, és számodra öröm és boldogság az, hogy a te szeretetedben teljesen odaadtad magadat? Te az enyém vagy, hogy megcselekedd mindazt, ami javamra válik. Kérlek, mutasd meg, hogyan szeressem embertársaimat, és hogyan éljek javukra azzal a szeretettel, ahogyan Te szeretsz és éltél nekem szolgálva.
Azt is kérem tőled, Uram, hogy belássam, milyen kevés bennem a szeretet, és azt, hogy nem az én szívem kicsiny szeretetével, hanem belém oltott szereteteddel kell betölteni parancsodat. Nem egy szőlővessző vagyok-e beoltva a mennyei szőlőtőbe? Amit szeretetből átadtam a többi embernek, csak a te életed és szereteted teljességéből áradt ki rájuk. A te Szentlelked fedi fel, ki vagy te nekem, és megerősít, hogy azzá válhassak embertársaimnak, akinek elterveztél a te neved által. Ezzel a hittel mondom ki az áment. Uram, amint te cselekedtél velem, én is úgy teszek. Úgy legyen, ámen.

Andrew Murray
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus képére  
Címkék: legdicsőségesebb, vacsoraasztalnál, keresztüláradjon, legcsodálatosabb, kibeszélhetetlen, ellenállhatatlan, mindannyiunknak, megaláztatásnak, megtisztuljanak, odaszentelhetem, legméltatlanabb, megtapasztaltak, megmeneküljenek, tökéletességgel, felebarátaimnak, életszabályként, engedelmességét, megcselekvésére, gyönyörűségessé, embertársaimnak, megtisztította, megaláztatását, cselekedetével, megcselekedett, megjelenítette, embertársaimat, szeretetedben, felebarátaink, megaláztatott, szereteteddel, szövetségedet, dicsőségesnek, vágyakozással, gyönyörűséges, szolgáltatást, szeretetednek, tanítványok lábát, szolga munkáját, vacsoraasztalnál szeretetéből, vendégek részére, megdöbbentő jelképet, lelkükért azzal, halála előtt, kétoldalú munkáját, gyakorlatban megtapasztaltak, utolsó szavai, hozzánk lehajló, példának milyen, másik pedig, példát adónak, vele való, őszinte kérdést, Ahogyan Krisztus, Jézus Krisztus, Drága Megváltónk, Mégis, Isten Lelke, Isten Fia, Menny Királyának, Amit Krisztus, Kegyelmes Uram, Áldott Uram, Andrew Murray,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
06.29. 23:03 Koronavírus - Aggasztó tendenciát mutat a járványhelyzet alakulása Ausztriá...
06.29. 23:03 A Twitch felfüggesztette Trump csatornáját, a Reddit pedig törölte egyik tá...
06.29. 22:43 Vihar - Több mint hetvenszer riasztották a tűzoltókat Szabolcs-Szatmár-Bere...
06.29. 22:03 TTE: elfogadhatatlan, hogy szakmai véleménynyilvánítást politikai alapú tám...
06.29. 22:03 Illegális bevándorlás - Bakondi: fontos érdek a konzekvens magyar álláspont
06.29. 22:03 Online nemzetközi konferenciát tartanak Orbán Viktor részvételével jövő sze...
06.29. 21:53 La Liga - Menesztette vezetőedzőjét a Valencia
06.29. 21:23 A Fehér Ház tájékoztatja törvényhozók egy csoportját az oroszok által Afgan...
06.29. 21:03 Koronavírus - Merkel: Németország és Franciaország együtt küzd a helyreállí...
06.29. 21:03 A koszovói elnök bejelentette, lemond, ha megerősítik az ellene felhozott v...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Én oltalmam, váram, Istenem; ő...  Facebookon kaptam Maroka barát...  Isten szava az ember imája  Elmegyek  Kezdj szolgálni, és maradj cse...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Kezdj szolgálni, és maradj cse...  Július  JÚLIUS – SZENT JAKAB HAV...  Lelki elernyedés  A legjobb hangszer  Boldog nyarat!  A máért érdemes élni  Máltai Lovagrend ünnepe: 06.24...  Isten  Az izzadásról  Megelégedés  Hazug élettel nem élhetünk  Egyszerű beszéd  Esti szentmise Csíksomlyó 06.3...  Facebookon kaptam Annuska bará...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Annuska bará...  13. évközi hét szerda 06.01  Csótányok ellen  Jó kívánságom !  Így használd a vonzás törvényé...  Facebookon kaptam Cs ildikótól  Keddi gondolatok a napi evangé...  Amikor semmit nem értek  Nyári kép  Hallgatni tudni  Fehér rózsa  Fehér, téli tájak  Óvakodj  A tükör  Mai hangulatom  Hallgatni tudni  Jól megmondtam neked június!  Negyven fok  Angyalok fénye rád ragyog  Lelki elernyedés  Kellemes délutánt kívánok  Az izzadásról  Köszöntelek Július! Már vártal...  A római Egyház első szent vért...  Esti szentmise Csíksomlyó 07.0...  13. évközi hét szerda 06.01  Gyönyörű az, ha az ember célba...  Keddi gondolatok a napi evangé...  Óvakodj  Tűrés  Elmélkedés a kovásznai házunkb...  Elmúlt Június...  Isten elhatározása  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Kellemes délutánt kívánok  A tábornok lánya és én  Jó reggelt  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Hogyan tudnék&...  Aki látja Istent  Péter, Pál napi szentmise 06.2...  Facebookon kaptam  Isten szava az ember imája  Egyszerű beszéd  Máltai Lovagrend ünnepe: 06.24...  Útravaló – 2020. június ...  Angyalok fénye rád ragyog  Nyugodalmas jó éjszakát kíváno...  Nyári kép  A máért érdemes élni  Kellemes délutánt kívánok  JÚLIUS – SZENT JAKAB HAV...  Jézus kezében  Elmúlt Június...  Zöldségek - gyümölcsök betegs...  Július  Nyári kép  Csaba testvér mai gondolata 06...  Virág és tollpihe  Nyári kép  Megelégedés  Angyalok fénye rád ragyog  Kellemes teázást  Csótányok ellen  Elmúlt Június...  Müller Cecília kitüntetést kap  Amikor semmit nem értek  Isten szava az ember imája  A megtorló hatalom 1990-ben át...  Wilhelm Ottó - Theiosz - Antró...  Facebookon kaptam  Szerelem  Nő rózsával  Június 29 Péter Pál napja  A menny ajtaja nyitva áll  A tükör 
Bejegyzés Címkék
tanítványok lábát, szolga munkáját, vacsoraasztalnál szeretetéből, vendégek részére, megdöbbentő jelképet, lelkükért azzal, halála előtt, kétoldalú munkáját, gyakorlatban megtapasztaltak, utolsó szavai, hozzánk lehajló, példának milyen, másik pedig, példát adónak, vele való, őszinte kérdést, teljes dicsőséggel, örök életet, földön élne, földi élet, mennyei világban, láthatatlan világban, többség számára, mennyei gazdagság, földi király, egész birodalomra, nemességhez vagy, felsőbb osztályokhoz, legméltatlanabb szolgai, mennyei világ, példaadás ereje, példában elrejtett, példaadóval meglevő, tanítványai lábát, erőt ahhoz, másik emberhez, magunkfajta férgektől, egyetlen útja, isteni szeretet, tesz képessé, jelenben ható, többi embert, enyém lehessen, csodálatos alapelvet, elhívásra alkalmassá, tanítást hallgatva, szívemet meghódítja, csodálatos ígéret, felebarátaimnak azzal, enyém vagy, szőlővessző vagyok-e, mennyei szőlőtőbe, többi embernek, hittel mondom, legdicsőségesebb, vacsoraasztalnál, keresztüláradjon, legcsodálatosabb, kibeszélhetetlen, ellenállhatatlan, mindannyiunknak, megaláztatásnak, megtisztuljanak, odaszentelhetem, legméltatlanabb, megtapasztaltak, megmeneküljenek, tökéletességgel, felebarátaimnak, életszabályként, engedelmességét, megcselekvésére, gyönyörűségessé, embertársaimnak, megtisztította, megaláztatását, cselekedetével, megcselekedett, megjelenítette, embertársaimat, szeretetedben, felebarátaink, megaláztatott, szereteteddel, szövetségedet, dicsőségesnek, vágyakozással, gyönyörűséges, szolgáltatást, szeretetednek, szolgálhassak, teljességéből, szeretetének, indokolatlan, határozottan, szeretetedet, jelenlétében, kapcsolatban, gyakorlatban, lehetségessé, , ,
2020.06 2020. Július 2020.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 19 db bejegyzés
e év: 2154 db bejegyzés
Összes: 28053 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 712
  • e Hét: 17677
  • e Hónap: 9229
  • e Év: 527526
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.