Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Ahogyan Krisztus: A Fő
  2019-02-06 19:01:48, szerda
 
   
  Ahogyan Krisztus: A Fő

,,Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek: ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk..." (1Péter 2,21-24)


Azzal a paranccsal, hogy kövesd Krisztust, és az Ő nyomdokaiban haladj, olyan elképesztő elvárást támaszt felénk Isten, hogy természetesen felmerül a kérdés: hogyan várható el a romlott embertől, hogy úgy éljen, mint Krisztus? A legtöbb ember erre gyakorlatias választ ad: nem várható el. Az elénk tárt parancs, bár ideális és nagyon szép, de teljesíthetetlen. (Lásd: Jegyzet)
A Biblia válasza teljesen más. Rávezet minket arra a csodálatos kapcsolatra, amelyben mi Krisztusban együtt vagyunk. Mivel létrejött a közösség az Úrral, létrehozta bennünk a mennyei életet az eljövendő világ minden erejével, tehát őszintén ki kell jelentenünk: úgy kell élnünk, ahogyan Krisztus élt. Krisztus és az Ő népe közötti kapcsolat megvalósulása elengedhetetlen minden olyan ember számára, aki őszintén akarja követni Őt. Ma mit jelent ez a közösség? Három részből áll. Az idézett fejezetben Péter Krisztusról beszél, mint a mi Kezesünk, a mi Példaadónk és a mi Főnk (az Egyház Feje).
Krisztus a kezesünk. ,,Krisztus szenvedett értünk", ,,Bűneinket maga vitte fel testében a fára." Mint a Kezesünk, Krisztus szenvedett és meghalt helyettünk. Elhordozta bűneinket, egyben elvette az átkot, és megtörte a bűn erejét. Kezesünkként megtette, amit mi nem tudtunk megtenni, és amit nekünk már nem kell megtennünk.
Ő a Példaadónk is. Egyfelől az Ő munkája egyedülálló, másfelől nekünk követnünk kell Őt. Ahogyan cselekedett, élt és szenvedett, mindenben Ő a követendő példa. ,,Krisztus is szenvedett értünk és példát hagyott ránk", hogy nyomdokait kövessük. Kezesként való szenvedése arra szólít fel engem, hogy példáját követve én is hasonlóan szenvedjek. Logikus ez a következtetés? Ő, mint az én Kezesem szenvedett, azonban rendelkezett az isteni természet hatalmával. Tőlem, testi valóm gyengeségében, hogyan lehet elvárni, hogy úgy szenvedjek, mint Ő? Nincs itt áthidalhatatlan ellentét a két dolog között, amit Péter olyan szorosan egybeköt: szenvedés Kezesként és szenvedés a Példaadó követőjeként? Krisztus váltságművének van egy harmadik nézőpontja, ami áthidalja ezt az ellentétet. Van egy összekötő kapocs Krisztus mint Kezes és mint Példaadó között: a Kezesünk cselekedeteiben legyen követendő Példává, hogy Őhozzá hasonlóan éljünk, szenvedjünk és haljunk meg.
Krisztus számunkra a Fej is. Ebben van az Ő Kezességének és Példaadásának a gyökere és az egysége. Krisztus a második Ádám. Mint hívő, lelkileg egy vagyok vele. Ebben az egységben Ő bennem él és részesít engem az Ő befejezett váltságművének erejében, az Ő szenvedésének, halálának és feltámadásának erejében. Ez az alapja annak a tanításnak, amit a Római levél 6. fejezetében és más helyeken olvasunk: a keresztyén ember meghalt a bűnnek, és él az Istennek. Ez egy olyan élet, amit Krisztus él, ami keresztülment a halálon, így ennek a halálnak az ereje munkálkodik a hívőben. Ezért a hívő halott a bűnnek, de a Krisztussal együtt fel is támadt. Pontosan ez az a gondolat, amit Péter kiemel, mikor ezt mondja: ,,Bűneinket maga vitte fel testében a fára," nemcsak azért, hogy halála által megszerezze a bűnbocsánatot, hanem azért is, ,,hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk." Ahogyan részesülünk az első Ádám lelki halálában, azaz Ádám bukásában, tehát Isten számára meghaltunk, úgy örökségünk van a második Ádámban is. Őbenne valóságosan meghaltunk a bűnnek, és Őbenne újra életre keltünk az Istennek. Ezért Krisztus nemcsak a Kezesünk, aki élt és meghalt értünk, és a Példaadónk, aki megmutatta, hogyan éljünk és haljunk meg, hanem a Fej is, akivel egyesültünk, akinek halálában mi is meghaltunk, és akinek feltámadása által élők lehetünk örökre. Ez ad erőt ahhoz, hogy kövessük Kezesünket, mint Példaadót: Krisztus, mint a Fő ötvözi egybe a Kezesbe és a Példaadóba vetett hitünket, és teszi a kettőt egymástól elválaszthatatlanná.
Ez a három egy. E három igazságot nem lehet egymástól elválasztani, mégis gyakran megtörténik. Vannak, akik vágyakoznak Krisztust példaként követni, de az engesztelő áldozatban való hit nélkül. Önmagukból merítenék az erőt a szerinte való élethez. Próbálkozásaik kudarcra vannak ítélve. Vannak olyan emberek is, akik a Kezeshez határozottan ragaszkodnak, de félrerakják Őt, mint Példaadót. Hiszik a kereszten hullott vér általi megváltást, de nem lépnek annak a nyomdokaiba, aki ezt megtette. Az épület alapja valóban az engesztelő áldozatban való hit. Ez lényeges, de nem elégséges. Az ilyen emberek valamiféle torz keresztyénséget képviselnek, mert nincs helyes fogalmuk arról, mi a megszentelődés, mert nem értik meg, hogy a Krisztus engesztelő halálában való hit elválaszthatatlanul együtt jár az Ő példájának követésével. Vannak olyan emberek is, akik magukévá tették ezt a két igazságot: Krisztus a Kezes és a Példaadó, de mégis van valami, ami hiányzik. Krisztus példájának a követése, amit Kezesként elvégzett, számukra csupán kényszerűség, de annak erejét szeretnék birtokolni. Nem értették meg, hogyan válik lehetségessé az Ő példájának követése. Világos tanításra van szükségük arról, mit tanít a Biblia Krisztusról mint Fejről. Mivel a Kezesem nem tőlem távol álló személy, hanem olyan jótálló, akiben létezem, és aki bennem él, ezért tudok hozzá hasonlóvá válni. Bennem a Jézus élete van. Aki vérével megvásárolt, Ő él bennem. Köteles vagyok Őt szorosan követni, mert a tanítvány és a Fő csodálatos közösségében ez lehetségessé vált, és természetes velejárója is annak.
A Krisztus példájának igazsága csak akkor kerülhet a megfelelő helyére, amikor ezt valaki helyesen érti és magáévá teszi. Ha Jézus a vele való közösségen keresztül maga formálja ki bennem az Ő életét, akkor az én kötelességem nagyon egyszerű, ugyanakkor dicsőséges is. Egyfelől az Ő példáját kell szemlélnem, hogy megismerjem és követhessem Őt. Másfelől meg kell maradnom Őbenne, ki kell tárnom előtte egész valómat, hogy élete által elvégezze bennem munkáját. Amilyen valóság, hogy Ő legyőzte a bűnt, és elvette rólam az átkot, olyan valóság, hogy bennem is elvette annak erejét. Munkáját, amit halálával elkezdett a lelkemben, élete által be is fogja végezni. Mert már bennem él. Mivel a Kezesem számomra a Fő is, elengedhetetlen, hogy az Ő példája határozza meg az életemet, és példájának meg is kell valósulnia bennem.
Augustinus egyik mondását gyakran idézzük: ,,Uram, én megteszem, amit parancsolsz, te pedig parancsold meg azt, amit te akarsz." Ez pontosan ide illik. Ha az Úr, aki bennem él, megadja azt, amit tőlem elvár, akkor nincs olyan elvárása, ami túl nagy lenne. Ennek fényében bátorságot nyernek ahhoz, hogy az Ő csodálatos lényét szemléljem, teljes nagyságában, és úgy fogadjam el, mint vezetésemnek a törvényét. Ettől kezdve nem csak egy parancs számomra, ami megmondja, mivé kell válnom, hanem ígéret is arra, hogy mivé leszek. A Krisztus Példájának erejét semmi nem korlátozza le annyira, mint az a gondolat, hogy én nem igazán tudok szerinte élni. Ne hallgass ilyen gondolatokra! A tökéletes istenarcúság nem a mennyben kezdődik el, hanem már itt a földön. Minden nappal növekedhet, és az életed előrehaladtával egyre láthatóbbá válik. Amilyen bizonyos és hatalmas az a tett, amit Krisztus, mint a Kezesed elvégzett egyszer mindenkiért, olyan bizonyos, hogy te egyre inkább megújulsz, és arcához leszel hasonlatos. Ezt a hasonlóságot formálja ki benned most is. Ez a kétszeres áldás tegye számodra a keresztet kétszerte értékesebbé: a Fő, mint Kezes szenvedett, hogy a velünk való azonosulás által magára vegye a bűneinket. Ezzel példát is állított elénk, hogy megmutassa nekünk, melyik az az út, amelyen haladva, ha egységben maradunk vele, győzelemre és dicsőségre fog elvezetni. A szenvedő Krisztus a mi Fejünk, Kezesünk és Példaadónk.
Itt olyan életbevágóan fontos tanításokat kapunk, amelyeket nem szabad elfelejtenünk. Csak a szenvedéseknek ezen a titokzatos útján végezhette el számunkra az engesztelést és a megváltást az Úr, és ezen kell nekünk is haladni. Azt is tanuld meg, hogy az, hogy a megváltásból mennyit tapasztalsz meg, attól függ, hogy a szenvedésekben milyen vele a személyes kapcsolatod! ,,Krisztus szenvedett értetek, és példát hagyott rátok." Kívánom, hogy Isten Szentlelke mutassa meg neked ennek a mélységeit!
Drága Üdvözítőnk! Hogy hálálhatom meg neked, amit Kezesként értem tettél? Az én helyemre, a lázadó bűnös ember helyére álltál, és a kereszten megfeszítve hordoztad bűneimet. Azt a keresztet én érdemeltem. De te felvetted, és hozzám lettél hasonlóvá, hogy a kereszt számomra az élet és áldás forrásává legyen.
Most elém tárod a Golgotát, mint az áldás és az élet kútfejét. Ezen a helyen válhatok hozzád hasonlóvá, itt kapom meg az erődet ahhoz, hogy viseljem a szenvedést, és megszabaduljak bűneimtől. Mint Fő, te lettél számomra a Kezes, így vetted magadra szenvedéseimet és a halálomat is. Mint a Fő, te vagy az én Példaadóm, hogy tudjak veled együtt szenvedni és meghalni. Drága Megváltóm! Megvallom neked, hogy eddig túl keveset értettem meg ebből. Helytállásod Kezesként többet jelentett számomra, mint a példaadásod. Örvendeztem abban, hogy te vitted a keresztet helyettem, de nem szerettelek eléggé ahhoz, hogy veled együtt hordozzam a keresztet. A kereszten megszerzett engesztelés számomra értékesebb volt, mint a kereszten megszerzett közösség; a remény, amit a megváltás szerzett, több volt nekem, mint a veled való közösség.
Bocsásd meg nekem, drága Uram, és taníts engem, hogy boldogságomat a veled, a Fővel való közösségben keressem, a példaadásodban ugyanúgy, mint a helytállásodban! Mikor imádkozom, hadd értsem meg a követésedet, hogy erősebb legyen a hitem és világosabb a látásom. Jézus a követendő példa, mert nekem Ő az élet. Hozzá hasonlóvá kell lennem és azzá válhatok, mert egy vagyok Ővele. Kérlek, a te szeretetedből cselekedd meg ezt velem! Ámen.


JEGYZET

,,Kempis Tamás mondta: 'Minden ember szeretne együtt lenni Krisztussal és az Ő népéhez tartozni, de csak kevesen akarják az Ő életét élni,' Sokan vannak, akik azt képzelik, hogy a Krisztus követése a keresztyén élet egy rendkívül magas szintjén következik be, és ezt csak nagyon kevés kiválasztott szent érheti el. Úgy gondolják, ahhoz, hogy igazi keresztyén légy, elég bevallani gyengeségeidet, bűneidet és élni az Ige és a szentségek adta áldásokkal anélkül, hogy megvalósulna a Krisztus jelleméhez való hasonulás. Ezek az emberek a büszkeség és a fanatizmus jelének tartják, ha valaki azt merészeli mondani, hogy az igazi keresztyén elengedhetetlen jellemvonása, hogy egyre jobban megjelennek benne a Jézus Krisztus személyiségének vonásai. Azonban az Úr kivétel nélkül mindenkinek ezt mondja: 'És aki föl nem veszi az ő keresztjét és nem követ engem, nem méltó énhozzám.' Ő a földi életének legnehezebb feladatát emeli ki: a keresztet, és ez minden mást magába foglal. Péter, üzenetét nem néhány hívőnek, hanem az egész Egyháznak szánja: Krisztus példát adott nekünk, hogy mi az Ő életgyakorlatát kövessük. Nagyon rossz jel, hogy az Úr félreérthetetlen parancsait a modernizált keresztyénség félretette, és vezető lelkészeink és egyháztagjaink csendesen, de úgy tűnik, közös elhatározás alapján, egyetértettek abban, hogy ezeket az éles szavakat jelentésüktől meg kell fosztani. A hamis teológia ebben nem kevésbé felelős. Hogy a hitetlenség támadásaival szemben megvédjék Megváltónk istenségét, a keresztyének a Jézus isteni természetéről szóló tanítást mindig olyan kizárólagossággal adták tovább és őrizték, hogy lehetetlenné vált az Ő emberi létformájáról valós és élő fogalmat alkotni. Nem elég annyit megfogalmazni, hogy Krisztus bűntelen ember volt. Az Ő ember voltáról valós fogalmat alkotni nem tud olyan ember, aki attól fél, hogy elveszíti a valódi Krisztust, ha nem tulajdonítja neki minden pillanatban az isteni mindenhatóságot és mindentudást is. Mert ha az a helyzet, hogy Krisztus szenvedése és keresztje csak és kizárólag természetfölötti, akkor a szó valódi értelmében már nem beszélhetünk Krisztus példájának követéséről. Mekkora az a szakadék, ami a Krisztus élete és a keresztyének élete között tátong, ha a közöttük lévő kapcsolat csak külsődleges És mennyire lassú és elutasító a modern Egyház, amikor alkalmaznia kellene a Krisztus életében világosan kijelentetett nagyszerű és sajátos tanításokat, hogy a szakadékokat megszüntesse, és a modern élet rendellenességeit kiigazítsa. A Krisztus Egyháza nem fog kikeveredni ebből a zűrzavarból, míg Urának és az Egyház Fejének hűséges és igazi követését, ami a tanítványok seregét maga köré gyűjtené, a zászlajára nem tűzi."

Andrew Murray
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus képére  
Címkék: félreérthetetlen, természetfölötti, teljesíthetetlen, helytállásodban, áthidalhatatlan, elengedhetetlen, keresztyénséget, életgyakorlatát, személyiségének, cselekedeteiben, mindenhatóságot, előrehaladtával, gyengeségeidet, egyháztagjaink, próbálkozásaik, feltámadásának, váltságművének, megszabaduljak, szenvedéseknek, szenvedéseimet, szenvedésekben, megszentelődés, példaadásodban, egyetértettek, jelentésüktől, bűnbocsánatot, természetéről, megvalósulása, keresztyénség, boldogságomat, következtetés, fenyegetőzött, természetesen, elfelejtenünk, szeretetedből, gyengeségében, igazságnak éljünk, romlott embertől, legtöbb ember, elénk tárt, csodálatos kapcsolatra, mennyei életet, eljövendő világ, idézett fejezetben, követendő példa, isteni természet, harmadik nézőpontja, összekötő kapocs, második Ádám, vagyok vele, alapja annak, keresztyén ember, Ahogyan Krisztus, Péter Krisztusról, Egyház Feje, Ezért Krisztus, Biblia Krisztusról, Krisztus Példájának, Isten Szentlelke, Drága Üdvözítőnk, Mint Fő, Drága Megváltóm, Helytállásod Kezesként, Kempis Tamás, Jézus Krisztus, Krisztus Egyháza, Egyház Fejének, Andrew Murray,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Sárga billegető  Szép délutánt ! ........  Facebookon kaptam  Rubin  Facebookon kaptam  Isten szeretete  Facebookon kaptam  Png nő  Kislány pillangóval  Kurkuma gyógyhatásairól  A mi világunk  Jézus Krisztus  Facebookon kaptam  Szivárvány opál  Délutáni mosoly.......  Arany nárciszok  Gondolat........  Vérvétel  Tavaszi kép  Ekcémás bőr kezelése házilag  Piros szegfúk  Házi elixírreceptek megfázásr...  Szivárvány opál  Rodokrozit  Facebookon kaptam  Vidám napot  Ha tudnád azt, milyen jó Jézus...  Facebookon kaptam  Keresztyén ember  Hogy vártalak  Facebookon kaptam  Jól néz ki  Boróka  Jézus  Png virág  Vízcseppes virág  Facebookon kaptam  Tulipànok  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Csok nélküli lakás :) ........  Margaretták  Csokor vázában  Facebookon kaptam  Anyák napi liliom  Facebookon kaptam Krisztinától  Nehéz  Jó kívánságom !  Szép estét kedves látogatóimna...  Szép estét  Magyal  Szép estét  Nyiló amariliszek  Png rózsa csokor  Kávé - tea és a reflux  Táncolj velem!  Strengit kristály  Tavaszi kép  Szivárvány opál  Kávé - tea és a reflux  A mi világunk  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Rodokrozit  Facebookon kaptam  Smaragdok  Krisztus  Orgona bokor  Janikovszky Éva mondta  Lila orgona  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Jézus  Facebookon kaptam  Ha tudnád azt, milyen jó Jézus...  Márai Sándor: "Májusnak dallam...  Kisfiú cicával  Gólyafészek kisgólyákkal  Kávézó nő  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Hogy vártalak  Csok nélküli lakás :) ........  Áldott szép napot ! ........  Isten szeretete  Cseresznye és meggy a köszvény...  Alkalmas  Algernon Charles Swinburne : B...  Krisztus ajándéka  Szép napot kívánok  Szép délutánt ! ........  Isten útja az emberekhez  Szép délutánt ! ........  Piros szegfúk  Facebookon kaptam  Rózsa csokor  Jó reggelt, szép napot  Nincs Cím  Magas vérnyomás csökkentése 
Bejegyzés Címkék
igazságnak éljünk, romlott embertől, legtöbb ember, elénk tárt, csodálatos kapcsolatra, mennyei életet, eljövendő világ, idézett fejezetben, követendő példa, isteni természet, harmadik nézőpontja, összekötő kapocs, második Ádám, vagyok vele, alapja annak, keresztyén ember, olyan élet, ereje munkálkodik, hívő halott, első Ádám, második Ádámban, kettőt egymástól, engesztelő áldozatban, szerinte való, kereszten hullott, épület alapja, ilyen emberek, megfelelő helyére, vele való, parancs számomra, tökéletes istenarcúság, mennyben kezdődik, életed előrehaladtával, hasonlóságot formálja, kétszeres áldás, keresztet kétszerte, velünk való, szenvedő Krisztus, szenvedéseknek ezen, titokzatos útján, megváltásból mennyit, szenvedésekben milyen, személyes kapcsolatod, lázadó bűnös, kereszten megfeszítve, kereszt számomra, élet kútfejét, helyen válhatok, erődet ahhoz, keresztet helyettem, kereszten megszerzett, megváltás szerzett, veled való, példaadásodban ugyanúgy, vagyok Ővele, keresztyén élet, rendkívül magas, szentségek adta, fanatizmus jelének, igazi keresztyén, földi életének, egész Egyháznak, modernizált keresztyénség, éles szavakat, hamis teológia, hitetlenség támadásaival, valódi Krisztust, isteni mindenhatóságot, keresztyének élete, közöttük lévő, modern Egyház, szakadékokat megszüntesse, modern élet, tanítványok seregét, félreérthetetlen, természetfölötti, teljesíthetetlen, helytállásodban, áthidalhatatlan, elengedhetetlen, keresztyénséget, életgyakorlatát, személyiségének, cselekedeteiben, mindenhatóságot, előrehaladtával, gyengeségeidet, egyháztagjaink, próbálkozásaik, feltámadásának, váltságművének, megszabaduljak, szenvedéseknek, szenvedéseimet, szenvedésekben, megszentelődés, példaadásodban, egyetértettek, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 32 db bejegyzés
e év: 729 db bejegyzés
Összes: 30261 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 122
  • e Hét: 5862
  • e Hónap: 6381
  • e Év: 244857
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.