Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Elszenvedve az igazságtalanságot
  2019-02-15 19:06:24, péntek
 
   
  Ahogyan Krisztus: Elszenvedve az igazságtalanságot


,,Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében." (1Péter 2,19-20)


Krisztusról, mint Kezesünkről és Példaadónkról egy nagyon mindennapos dologgal kapcsolatban mondja el Péter ezeket a súlyos szavakat. Olyan szolgáknak ír, akik közül abban az időben, legtöbben rabszolgák voltak. Azt tanítja nekik, hogy félelemmel engedelmeskedjenek, nem csak a jóknak és kíméleteseknek, hanem a szívteleneknek is. Tehát azt kibírni, hogy valaki vétkezik, és ezért megbüntetik, nem jelent különös kegyelmet. De ha valaki jót cselekszik, és ezért szenved, és türelemmel viseli, ez Isten előtt kedves, mert az igazságtalanságot ily módon elhordozni krisztusi jellemvonás. Azzal, hogy Kezesként elhordozta bűneinket, Krisztus az ember törvényszegéseit szenvedte el, ezért nekünk is késznek kell lennünk az Ő példáját követve igazságtalanul szenvedni.
Az embertársainktól elszenvedett igazságtalanságokat a legnehezebb elviselni. Nem csupán a fájdalmat, hanem ott van még a megaláztatás és az igazságtalanság érzése is, emiatt szeretnénk saját jogainkat érvényesíteni. Mindazt, amit a többi teremtmény elkövet ellenünk, nem könnyű úgy elfogadni Isten akarataként, hogy Ő az, aki megpróbál minket, hogy meglássa, valóban akarjuk-e követni Krisztus példáját. Vizsgáljuk meg az Ő példáját! Tőle meg lehet tanulni, honnan volt ereje arra, hogy a sebeket türelemmel elviselje.
Krisztus hitt abban, hogy a szenvedés Isten akarata. A Szentírásban az áll, hogy az Isten szolgájának szenvednie kell, Jézusnak meg kellett barátkoznia ezzel a gondolattal, és amikor eljött a szenvedés ideje, nem volt számára meglepő. Ő számított erre. Tudta, hogy a bekövetkezendő eseményekre teljesen felkészültnek kell lennie, ezért az első gondolata nem az volt, hogyan tud ettől megszabadulni, hanem az, hogyan dicsőíti ezzel is Istent. Ez tette Őt képessé arra, hogy a legnagyobb igazságtalanságot is sző nélkül elfogadja. Látta benne az Isten kezét. Kedves testvérem, lenne mód arra, hogy ezzel a krisztusi lelkülettel viseld el a bántásokat? Hozzá kell szoknod, hogy mindenben, ami veled történik Isten kezét és akaratát lásd meg. Ennek a leckének nagyobb haszna van, mint gondolod. Akár komoly bántásról van szó, vagy egy kis vétségről, ami naponként megesik veled, mielőtt arra a személyre kezdenél koncentrálni, aki ezt elkövette, maradj egy kicsit csendben, és ne felejtsd el: Isten azért engedte meg, hogy bajba kerülj, hogy meglássa, így is dicsőíted-e őt: ,,A próbatételt, legyen az a legnagyobb vagy a legkisebb, Isten megengedte, tehát ez velem az Ő akarata." Először ezt ismerd fel, és vesd alá magadat Isten akaratának. A lélek lecsendesülésével meg fogom kapni a bölcsességet ahhoz, hogy megértsem, hogyan kell erre válaszolnom. Azzal, hogy nem az emberre nézek, hanem tekintetem Istenre emelem fel, az igazságtalanság elviselése már nem lesz olyan nehéz, mint az elején gondoltam.
Krisztus is hitte, hogy Isten gondoskodik az Ő jogairól és az Őt megillető tisztességről. Van bennünk egy az Istentől belénk ültetett igazságérzet. De a látható világban élő ember azt akarja, hogy a tisztessége már itt lent és azonnal helyre legyen állítva. Az, aki az örökkévalóságban él, és aki látja a láthatatlant, megelégszik azzal, hogy a jogainak érvényesítése és tisztességének helyreállítása az Atya kezében, tehát biztos helyen van. Ezért írja Péter az Úr Jézusról: ,,Rábízta az igazságosan ítélőre." Az Aty és a Fiú között ez már elrendezett dolog volt, hogy a Fiú, kizárólag az Atyára nézve, feladja a saját dicsőségét. Az Atya fogja a Fiú tiszteletét helyreállítani. A keresztyén ebben is csak a Krisztus példáját kövesse, így megtalálja a nyugalmat és a békességet. Add át a jogaidat és a méltóságodat megőrzésre az Istennek! Minden bántást, amelyet az emberek elkövetnek ellened, azzal a szilárd meggyőződéssel fogadj, hogy Isten lát téged és gondoskodik rólad! Az igazságtalanságokat tedd annak a kezébe, aki igazságosan ítél.
Továbbá Krisztus hitt a szenvedő szeretet erejében. Mi mindannyian elismerjük, hogy a szeretet erejéhez más fogható nincsen. Krisztus a világ gyűlöletét ezen keresztül győzi le. Minden másfajta győzelem kierőszakolt alárendeltséget eredményez: egyedül a szeretet adja meg az ellenség feletti igazi győzelmet úgy, hogy átformálja baráttá. Ennek az elvnek az igazságát mindannyian elfogadjuk, de a gyakorlati alkalmazásától tartózkodunk. Krisztus hitte ezt, és ennek megfelelően is élt. Azt is mondta: ,,bosszút állok," de akit magának megszerzett, a szeretete által nyerte meg, és az ellenségei mint barátok borultak le lábainál. Hitte, hogy csendben és engedelmesen szenvedve, a bántásokat eltűrve meg fogja nyerni a csatát, mert az ilyen szeretet győzni fog.
Tőlünk is ezt várja el. A romlott emberi természetünk miatt jobban hiszünk a saját hatalmunkban és a jogainkban, mint a mennyei szeretet erejében. De mindazoknak, akik le akarják győzni a Gonoszt, és akarnak a Krisztushoz hasonlítani, ebben is követniük kell példáját. Minél több gonoszságot tesznek ellened, annál jobban érzed az elhívást: szeretned kell őket. Még ha a közbiztonság szempontjából szükséges is, hogy az igazságszolgáltatás megbüntesse a bűnelkövetőt, a Krisztust követő odafigyel arra, hogy ne a személyes érzései vezessék; ami őt illeti, ő megbocsát és szeret.
Milyen nagy változás lenne a keresztyénségen belül és a gyülekezeteinkben, ha követnénk Krisztus példáját, ha mindenki, akit szidalmaztak, ,,viszont nem szidalmazna, hanem rábízná az igazságosan ítélőre." Kedves keresztyén barátaink, pontosan ez az Atya akarata szerint való. Olvassuk el újra és újra Péter szavait, amíg lelkünket át nem hatja ez a gondolkodásmód: ,,ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél" 1Pt 2,20 (Károli)! (Lásd a jegyzetet.)
Az átlagos keresztyén elsősorban a saját erejével akarja elérni küldetésének betöltését. Az Úr jellemére való átváltozás ily módon képtelenség. De a teljes odaszánás életét élve, amikor mindent az Ő kezébe teszünk le, abban a hitben, hogy Ő munkál ki bennünk mindent, felébred bennünk a dicsőséges remény, hogy a Krisztus követése elérhető számunkra. Mivel az a parancs, hogy szenvedj Krisztushoz hasonlóan, összekapcsolható azzal a bibliai gondolattal, hogy: ,,Krisztus is szenvedett értünk, hogy mi a bűnnek meghalva Istennek élhessünk."
Szeretett keresztyén testvérem! Szeretnél úgy szeretni, mint Jézus Krisztus, és a sebeket hordozva úgy cselekedni, ahogyan Ő tenné a te helyedben? Nem ez jelenti a dicsőséges jövőt, hogy mindenben, még ebben is hozzá hasonlóvá váljunk? A mi erőnkből ez elérhetetlen, az Ő ereje által azonban lehetséges. Csak add meg magadat minden nap és mindenben az Ő akaratának, és meglátod, mivé formál téged. Hidd el, hogy Ő a mennyből néz ránk, hogy mindenkinek, aki az Ő lépteit követi, az életévé és erejévé váljon! Engedd magadat át a szenvedésnek, a megfeszített Krisztusnak, hogy felfoghasd, mit jelent meghalni a bűn számára, és az igazságnak élni! Így örömteli megtapasztalás lesz számodra, milyen csodálatos erő van Jézus halálában, aki nemcsak megszerezte az engesztelést, és megtörte a bűn erejét, hanem feltámadása által a megigazulást is odaadta neked. A szenvedő Üdvözítő nyomdokait szorosan követve ugyanazt az áldást fogod kapni, mint amilyen áldást jelent számodra hinni az engesztelő áldozatban és a megváltásban. Példaadónként Krisztus ugyanolyan drága lesz számodra, mint amilyen becses neked Kezesként. Mivel szenvedéseidet magára vette, te szeretetből részt vállalsz az Ő szenvedéseiből. Az igazságtalanság elviselése az Ő szenvedéseivel való egyesülés dicsőséges részévé válik, és nyilvánvaló jele annak, hogy átváltozol, és hasonlóvá válsz az Ő szent lényéhez. Ez a hitből élő, megigazult ember életének legszebb gyümölcse.

Uram és Istenem, hallottam drága szavadat: ha bárkinek szenvedéseket, igazságtalanságokat kell elviselnie, és ezt türelemmel vállalja, előtted ez kedves. Ez az az áldozat, ami bizonyosan kedves előtted. Egy olyan mű, amit egyedül a te kegyelmed tud kimunkálni. Ez a gyümölcse a te szeretett Fiad szenvedéseinek és példaadásának, és az Ő erejének megnyilvánulása, amit az által ad nekünk, hogy megtörve a bűn erejét.
Atyám, taníts engem és minden gyermekedet, hogy ne elégedjünk meg kevesebbel, mint hogy egészen hasonlítsunk a te Fiad szenvedő arcára. Uram és Istenem, feladom azt, hogy a jogaimat érvényesítsem, és a megbecsülésemhez ragaszkodjam. Mindezt a kezeidbe helyezem, és többé nem veszem vissza magamhoz az intézkedés jogát. Te egészen gondoskodsz rólam. Nekem csak arra legyen gondom, hogy az Istenem tiszteletét és jogait a szemem előtt tartsam.
Különösen azért fohászkodom, hogy a te mindenható, szenvedő szereteted hatalmában megmaradjon a hitem. És legyen számomra világos, hogy az Isten szenvedő Báránya által a türelem, a csend és a szenvedés sokkal hasznosabb Isten előtt, és ezért az emberek előtt is, mint a hatalom vagy a jog gyakorlása.
Atyám, az én Uram, Jézusom nyomában kell járnom, és kész vagyok erre. A te Szentlelked, és a te szereteted és jelenléted világossága legyen a vezetőm és erőm. Ámen.

JEGYZET

,,Mi dolog az, fiam, hogy annyit beszélsz? Hagyd abba a panaszkodást, vedd fontolóra az én szenvedésemet és a szentekét. [...]

Ne mondd azt, hogy képtelen vagyok ilyen embertől ezt vagy azt elviselni, nem is illő, hogy mindezt eltűrjem, nagy kárt tett, olyat fog rám, ami eszembe se jutott soha, de mástól szívesen elszenvedem majd azt, amit elszenvedni illendőnek látok. Bolond az ilyen okoskodás, amely számításon kívül hagyja a türelem értékét, vagy hogy Isten az ilyeneknek ígért koronát, s inkább a személyekre meg saját sérelmeire tekint. Nem igaz béketűrő az, aki csak azt hajlandó elviselni, amit jónak lát s attól, akitől neki tetszik. Az igaz béketűrő nem nézi, ki teszi próbára: előljárója-e vagy magához hasonló, esetleg nála alacsonyabb rangú, derék és szent ember-e vagy hitvány és méltatlan személy, hanem válogatás nélkül akárkitől, akárhányszor, akármekkora méltatlanság esik is rajta, mindazt Isten kezéből köszönettel veszi, és nagy nyereségnek tartja. Mert Isten előtt semmi jutalom nélkül nem maradhat, bármily csekélykét szenvedünk is érte. [...]
Add, Uram, hogy a te kegyelmed által végbevihessem azt, amit természetem szerint lehetetlennek gondolok. [...]
Váljék számomra kedvessé és kívánatossá a te nevedért minden, ami a türelmet próbára teszi, mert nagyon üdvösséges az én lelkemnek, ha tűr és zaklatást szenved érted." Kempis Tamás, Krisztus követése, 3.19.

Andrew Murray
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus képére  
Címkék: összekapcsolható, törvényszegéseit, örökkévalóságban, embertársainktól, megbecsülésemhez, igazságtalanság, megnyilvánulása, alárendeltséget, keresztyénségen, lelkiismerettel, szenvedéseidet, gondolkodásmód, szenvedéseiből, kíméleteseknek, alkalmazásától, megtapasztalás, meggyőződéssel, szívteleneknek, helyreállítani, helyreállítása, tisztességének, szenvedéseivel, igazságtalanul, bekövetkezendő, szenvedéseinek, érvényesítsem, érvényesítése, érvényesíteni, szenvedésemet, szenvedéseket, lehetetlennek, példaadónkról, végbevihessem, felkészültnek, megszabadulni, példaadónként, hibátok miatt, nagyon mindennapos, súlyos szavakat, ember törvényszegéseit, embertársainktól elszenvedett, legnehezebb elviselni, igazságtalanság érzése, többi teremtmény, sebeket türelemmel, szenvedés Isten, szenvedés ideje, bekövetkezendő eseményekre, első gondolata, legnagyobb igazságtalanságot, krisztusi lelkülettel, leckének nagyobb, Ahogyan Krisztus, Továbbá Krisztus, Jézus Krisztus, Példaadónként Krisztus, Mert Isten, Kempis Tamás, Andrew Murray,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
05.25. 20:23 Koronavírus - Törökországban átlépte a 120 ezret a gyógyultak száma
05.25. 20:23 Koronavírus - Johnson főtanácsadója: kivételes helyzetben cselekedtem
05.25. 20:22 Koronavírus - Babis: újra megnyílnak a cseh államhatárok
05.25. 20:13 Koronavírus - Olaszországban folyamatosan csökken a fertőzöttek és a halott...
05.25. 20:12 Hét bérletet kínál a következő évadra a Nemzeti Filharmonikus Zenekar
05.25. 20:12 Koronavírus - Újabb enyhítéseket jelentett be a szlovák kormányfő
05.25. 19:52 Horvát válogatott röplabdázót szerződtetett a Vasas Óbuda
05.25. 19:32 Elutasította a román legfelsőbb bíróság a bebörtönzött Liviu Dragnea felülv...
05.25. 19:02 Koronavírus - Osztrák kancellár: egymilliárd eurós támogatási csomagra pály...
05.25. 19:02 Koronavírus - Kampány indult a burgonyatermelők és felhalmozódott készletei...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Múló idő  Naplemente  Horváth István Sándor gondolat...  Bensőséges - szép estét kíváno...  Ha cserélnénk  Facebookon kaptam  Szèp estét kedves látogat...  A veszély még nem múlt el  Szeretet  Urunk mennybemenetele 05.24  Csokor kancsóban  Kellemes kávézást!  Gyulladás- és fájdalomcsökkent...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Urunk mennybemenetele 05.24  3713 főre nőtt a beazonosított...  Rózsaszín rózsa  Ambrus és társa  Szívet érintő veszélyek  Urunk mennybemenetele Déva 05....  Facebookon kaptam Krisztina ba...  Három dolog soha nem tér vissz...  Hiányzol...  Három dolog soha nem tér vissz...  Facebookon kaptam  Biblia gyerekeknek  Az életünk tele van tragédiákk...  Most igazán formában lehet Sze...  Ne törd le  Zsiráf  Horváth István Sándor gondolat...  Bellovics Gábor homíliája - Ur...  Imádság  A legszebb a világon  Facebookon kaptam  Korpásodást nem csak a száraz ...  Facebookon kaptam  Urunk mennybemenetele 05.24  Kezem  Manó  Cica  Ha itt nem találsz, keress meg...  A széles és a keskeny út  Ambrus és társa  Kislány kutyát sétáltat  Bellovics Gábor homíliája - Ur...  Gyulladás- és fájdalomcsökkent...  A kenyér  Húsvét 6. hét szombat szentmis...  Most igazán formában lehet Sze...  Korpásodást nem csak a száraz ...  Facebookon kaptam  Vírus idején  Cicák hintán  Nő pipacsos fejdísszel  Az ember jellene legjobban a s...  Az élet olyan, mint egy kert. ...  Harmónia......  Facebookon kaptam  Cicák hintán  Képes idézet !  Anyának  Kislány virággal  Múló idő  A tenger háborogva zúghat  II. János Pál pápa gondolatai ...  Korpásodást nem csak a száraz ...  Trianon 100  Útravaló – 2020. május 2...  Ne üss sebet embertársaid lelk...  Aki el akar érni valamit  Ne üss sebet embertársaid lelk...  Kellemes hétvégét  Manó  Virtuális látogatást tehetünk ...  Facebookon kaptam  Útravaló – 2020. május 2...  A legszebb a világon  Szép estét kívánok ! .....  Kislány virággal  Szív  Morse kód  Facebookon kaptam Cs ildikótól  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Eljön a nap  Az élet olyan, mint egy kert. ...  József Attila - Osztás után  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tudj boldog lenni . . .  Facebookon kaptam  A széles és a keskeny út  Süni és a katica  Kis virágaim meséljetek nekem ...  Ne akarj....  Bellovics Gábor homíliája - Ur...  Facebookon kaptam  Imádság  Vecsey Tamás 
Bejegyzés Címkék
hibátok miatt, nagyon mindennapos, súlyos szavakat, ember törvényszegéseit, embertársainktól elszenvedett, legnehezebb elviselni, igazságtalanság érzése, többi teremtmény, sebeket türelemmel, szenvedés Isten, szenvedés ideje, bekövetkezendő eseményekre, első gondolata, legnagyobb igazságtalanságot, krisztusi lelkülettel, leckének nagyobb, személyre kezdenél, kicsit csendben, lélek lecsendesülésével, bölcsességet ahhoz, emberre nézek, igazságtalanság elviselése, elején gondoltam, látható világban, jogainak érvényesítése, igazságosan ítélőre, saját dicsőségét, keresztyén ebben, méltóságodat megőrzésre, emberek elkövetnek, szilárd meggyőződéssel, szenvedő szeretet, szeretet erejéhez, világ gyűlöletét, szeretet adja, ellenség feletti, igazságát mindannyian, gyakorlati alkalmazásától, szeretete által, ellenségei mint, bántásokat eltűrve, ilyen szeretet, romlott emberi, saját hatalmunkban, mennyei szeretet, közbiztonság szempontjából, személyes érzései, keresztyénségen belül, átlagos keresztyén, saját erejével, teljes odaszánás, dicsőséges remény, bibliai gondolattal, bűnnek meghalva, sebeket hordozva, dicsőséges jövőt, megfeszített Krisztusnak, igazságnak élni, szenvedő Üdvözítő, áldást fogod, engesztelő áldozatban, jogaimat érvényesítsem, megbecsülésemhez ragaszkodjam, kezeidbe helyezem, intézkedés jogát, szemem előtt, szenvedés sokkal, emberek előtt, hatalom vagy, ilyen okoskodás, türelem értékét, ilyeneknek ígért, igaz béketűrő, türelmet próbára, összekapcsolható, törvényszegéseit, örökkévalóságban, embertársainktól, megbecsülésemhez, igazságtalanság, megnyilvánulása, alárendeltséget, keresztyénségen, lelkiismerettel, szenvedéseidet, gondolkodásmód, szenvedéseiből, kíméleteseknek, alkalmazásától, megtapasztalás, meggyőződéssel, szívteleneknek, helyreállítani, helyreállítása, tisztességének, szenvedéseivel, igazságtalanul, bekövetkezendő, , ,
2020.04 2020. Május 2020.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 5 db bejegyzés
e hónap: 360 db bejegyzés
e év: 1543 db bejegyzés
Összes: 27443 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1437
  • e Hét: 2657
  • e Hónap: 85114
  • e Év: 411370
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.