Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Jót cselekedni vészhelyzetben is
  2020-06-11 19:33:32, csütörtök
 
   
  Jót cselekedni vészhelyzetben is

Jézus azt tanította követőinek, hogy ,,úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat" (Mt 5,16). Azonban gyakran nem vesszük észre, hogy a föld sójává és a világ világosságává lenni ilyen körülmények között, több sót és nagyobb világosságot kíván, hiszen szenvedések között kell a jócselekedeteket véghez vinnünk.

A veszély sötétségében világítani

Jézus mondta: ,,Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben" (Mt 5,11-12). Azután így folytatta: ,,Ti vagytok a föld sója... ti vagytok a világ világossága" (Mt 5,13-16). Nem pusztán a jócselekedetek adják meg a keresztyénségnek az ízét és a világosságát, hanem azok a jócselekedetek, melyeket a veszély ellenére gyakorolunk. Nagyon sok nem keresztyén ember tesz jócselekedeteket, de ritkán adnak ezért hálát Istennek.
Bár a Máté 5-ben a veszély az üldöztetés volt, nem betegség, de az elv ma is érvényes. A szeretet jócselekedetei veszélyes környezetben - akár betegség, akár üldöztetés idején - világosabban rámutatnak arra a tényre, hogy ezek a jócselekedetek reménység által az Istenben lehetségesek.
Jézus azt mondja:
,,Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor" (Lk 14,13-14).
A reménység Istenben a halálon túl is (hogy pl. jutalomban részesülünk a feltámadáskor) megtart és erőt ad a jócselekedetekhez, amelyek ebben a földi életben nem számíthatnak jutalomra. Ugyanez vonatkozik azokra a jócselekedetekre, amelyek veszélybe sodorhatnak minket, különösen, ha halálos kimenetelűek.

Hogyan alkalmazta Péter Jézus tanítását

Az Újszövetség szerzői közül Péter apostol fektet legnagyobb hangsúlyt arra, amit Jézus mondott a jócselekedetekről:
,,Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jócselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján." (1Pt 2,12)
Péternek ugyanaz az állásfoglalása a jócselekedetekről veszélyhelyzetben, mint az előbb kifejtettek. Azt mondja: ,,Akik tehát Isten akaratából szenvednek, azok is ajánlják lelküket a hű Teremtőnek, és cselekedjék a jót" (1Pt 4,19). Más szavakkal: ne engedd, hogy a szenvedés lehetősége vagy valósága megakadályozzon abban, hogy a jót cselekedd!

Krisztus azért halt meg, hogy a vészhelyzetben is jócselekedeteket hívjon elő

Péter összekapcsolja ezt a fajta új életet azzal, hogy Jézus meghalt a bűneinkért: ,,Krisztus bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk (1Pt 2,24). Krisztus miatt a keresztyének a bűnt a halálba adják, és átadják magukat az igazságosság jócselekedeteinek.
Pál ugyanúgy hivatkozik Krisztus halála és a keresztyének jócselekedetek iránti buzgalma közötti összefüggésre. ,,(Krisztus) aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jócselekedetekre törekszik" (Tit 2,14).
Pál azt is leszögezi, hogy ezeket a jócselekedeteket keresztyének és nem keresztyének irányába egyaránt gyakorolnunk kell. ,,Ezért tehát amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben" (Gal 6,10). ,,Vigyázzatok, hogy senki sem fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt" (1Tesz 5,15)

Krisztus megdicsőül a kockázatot vállaló szeretetben

Az Isten legvégső célja a népe számára, hogy dicsőítsük a nagyságát és magasztaljuk a Fiát, Jézus Krisztust az Ő méltóságában. ,,Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek" (1Kor 10,31). ,,Ezért szívemből várom és remélem (...) Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni énértem, akár életben maradok, akár meghalok" (Fil 1,20).
Legyen Isten megdicsőülve mindenben, legyen Jézus Krisztus felmagasztalva életben és halálban! Ez az Isten által adott legnagyobb célja az emberi életnek.
Ezért Isten egyik célja a koronavírussal, hogy a népe adja halálba az önsajnálatot és a félelmet, és adja magát jócselekedetekre a veszélyhelyzetekben is. A keresztyének a szükségre figyelnek, és nem a kényelemre. A szeretetre, és nem a biztonságra. Ilyen a mi Üdvözítőnk, és éppen ezért halt meg.

A korai keresztyénség példája

Rodney Stark A Keresztyénség diadala című könyvében rámutat arra, hogy a keresztyénség első századaiban az ,,igazán forradalmi elv az volt, hogy a keresztyén szeretetnek és jótékonyságnak át kell lépnie a családi határokat, még a hitben lévők közösségét is, és ki kell terjednie mindenkire, aki szükségben van."
Két nagy járvány söpört végig a Római Birodalomban Kr. u. 165-ben és 251-ben. A keresztyénségen kívül abban az időben nem volt olyan kulturális vagy vallási szervezet, amely a könyörületességet és az áldozathozatalt gyakorolta volna. ,,Nem hittek olyan istenekben, akik az emberi ügyekkel foglalkoznak." ,,A könyörületességet személyiséghibának tartották és szánalmasnak, mint valami kóros érzelmet, mivel a könyörületességben meg nem érdemelt segítséget vagy könnyítést kapnak az emberek, és ez ellentétes az igazsággal." Ezért amikor a Római Birodalom lakosságának egyharmada megfertőződött a járványban, az orvosok vidéki birtokaikra menekültek. Akiken megjelentek a tünetek, azokat kizárták az otthonukból. A papok elhagyták a templomokat. De Stark megjegyzi: ,,A keresztyének úgy gondolták, náluk van a válasz, és közülük a legtöbben ennek megfelelően cselekedtek."
A válaszok közt volt a bűnbocsánat Krisztus által és az örök élet reménysége a halálon túl. Ez értékes üzenet volt egy olyan korban, amikor az orvostudomány keveset tudott segíteni, és az emberek teljesen reménytelenek voltak.
Ami a jócselekedeteket illeti, keresztyének nagy számban ápoltak betegeket és haldoklókat. A második járvány vége felé Dionüsziusz, Alexandria püspöke levelet írt megdicsérve gyülekezetének tagjait:
,,A legtöbb testvérünk túláradó szeretetről és hűségről tett tanúbizonyságot, nem kímélték magukat, és csak egymásra gondoltak. Nem törődve a veszéllyel gondját viselték a betegeknek ellátva minden szükségüket, és szolgáltak nekik Krisztusban, és velük együtt csendes boldogságban távoztak el ebből a világból."

Elhallgattatni a császárok tudatlanságát

Idővel a betegek és szegények iránti gondoskodásnak, amire Krisztus indította őket, de a kor kultúrájával ellentétes volt, az lett az eredménye, hogy a körülöttük levő pogányok közül sokakat megnyertek a hitnek. Kétszáz évvel később, amikor Julianus római császár újra életre akarta kelteni az ősi római vallást, és azt látta, hogy a keresztyénség növekvő veszélyt jelent, kétségbeesésében ezt írta Galácia római főpapjának:
,,Az istentagadás (vagyis a keresztyén hit) különösen fellendült az idegeneknek nyújtott szeretetszolgálatok miatt, ehhez hozzájárult az is, hogy gondoskodtak a halottak eltemetéséről. Botrány az, hogy nincsen egyetlen zsidó sem, aki koldus lenne, és azok az istentelen galileaiak (keresztyének) gondoskodnak nem csak az ő szegényeikről, hanem a mieinkről is; amíg azok, akik hozzánk tartoznak, hiába várakoznak azért a segítségért, amelyet nekünk kellene megadnunk."

Könnyíteni az Isten által küldött szenvedéseken

Nincs ellentmondás abban, hogy a koronavírust úgy látjuk, mint Isten cselekedetét és a keresztyéneket arra hívjuk, hogy vállalják a kockázatot, hogy enyhítsék a szenvedést, amit a vírus okoz. Amióta Isten alávetette a világot a bűnnek és a nyomorúságnak a bűnbeeséskor, úgy rendelkezett, hogy az övéi mentsék az elveszettet, még akkor is, ha Ő az, aki kijelölte az örök büntetést. Isten maga is azért jött ebbe a világba Jézus Krisztusban, hogy megmentse az embereket az általa rendelt igazságos ítélettől (Róm 5,9). Ez az, amit Krisztus keresztje jelent.
Ezért Isten népének jócselekedetei magukba foglalják az imádkozást a betegek gyógyulásáért, Istenhez való imákat, hogy nyújtsa ki a kezét és fordítsa vissza a járványt, és hogy ad jon gyógyulást. Imádkozunk a koronavírus miatt, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy könnyítsük a szenvedést éppúgy, ahogyan Abraham Lincoln is imádkozott a polgárháború befejezéséért, és tett is azért, hogy vége legyen. Még akkor is, ha úgy látta az akkori helyzetet, mint Isten ítéletét:
,,Szeretettel reménykedünk - forró szavakkal imádkozunk -, hogy a háborúnak ez az ostora gyorsan érjen véget mirajtunk. Mégis, ha Isten akarja, folytatódni fog egészen addig, amíg az összes vagyon, amely a rabszolgák kétszázötven éves viszonzatlan munkája során felhalmozódott, tovatűnik, és ameddig minden korbács által ejtett csepp vér kard által vissza nem lesz fizetve egy másik vércseppel. Ahogyan meg lett mondva háromezer évvel ezelőtt, az ma is igaz: ,,Az Úr ítéletei igazak és teljesen igazságosak."
Istennek megvan a maga elvégzendő munkája - amelynek nagyobbik része titok. Nekünk is megvan. Ha bízunk benne, és engedelmeskedünk a szavának, a mindenhatóságánál fogva és a mi szolgálatunk által eléri bölcs és jó céljait.

John Piper

 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Címkék: jócselekedeteket, engedelmeskedünk, jócselekedetekre, kétségbeesésében, keresztyénségnek, tanúbizonyságot, megakadályozzon, áldozathozatalt, keresztyénségen, feltámadásakor, felmagasztalva, jócselekedetek, koronavírussal, jócselekedetei, vészhelyzetben, tisztességesen, jótékonyságnak, elhallgattatni, gondoskodásnak, felhalmozódott, összekapcsolja, világosságotok, megfertőződött, gyülekezetének, keresztyéneket, állásfoglalása, keresztyénség, reménytelenek, eltemetéséről, befejezéséért, gonosztevőket, szegényeikről, tudatlanságát, megtisztítson, szenvedéseken, gyógyulásáért, emberek előtt, föld sójává, világ világosságává, jócselekedeteket véghez, veszély sötétségében, föld sója, világ világossága”, jócselekedetek adják, veszély ellenére, üldöztetés volt, szeretet jócselekedetei, jócselekedetek reménység, reménység Istenben, földi életben, pogányok között, meglátogatás napján, Péter Jézus, Jézus Krisztust, Legyen Isten, Jézus Krisztus, Ezért Isten, Rodney Stark Keresztyénség, Római Birodalomban Kr, Római Birodalom, Amióta Isten, Jézus Krisztusban, Abraham Lincoln, John Piper,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Miért olyan egészséges az ubor...  Mai harmónia kártyám  Gerberák  Facebookon kaptam  Cirmos rózsa  Virágok vázában  Facebookon kaptam  Füredi napfelkelte  Három megoldás van  Sexy nő  Nyári kép  Szódabikarbónás tej  Jó reggelt kívánok  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  A 75 éve elhunyt Csortos Gyulá...  Babits Mihály: Borús nap; de k...  MI NEM VAGYUNK EGY PUSZILGATÓS...  Vérnyomás-szabályozás egyszerű...  A nap lenyugszik  Mondjam, hogy én mit akarok?  Nyári kép  Nyáron fehérben  Kellemes délutánt  Ha lány lesz, megtanítom a nag...  Facebookon kaptam  MI NEM VAGYUNK EGY PUSZILGATÓS...  Facebookon kaptam  Fagyizó nők  Amikor valaki képtelen az elen...  Tökéletes megfogalmazás..."Ige...  Vérnyomás-szabályozás egyszerű...  Facebookon kaptam Cs ildikótól  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Nők bikiniben  Kellemes délutáni pihenést  Megkérdezték a mestert:  Követlek téged Uram  Babits Mihály: Hiszek a harmón...  Aranyosi Ervin: Vidd hírül mes...  Egyedül lenni  Nyáron fehérben  Nyáron fehérben  Facebookon kaptam  Egyszerű hatékony arcmaszkok  Facebookon kaptam  Vasmise vastapssal Vállajon  Sárga virág  Miért olyan egészséges az ubor...  Azt keresem, amit mindenki  Írásjeltelenség  Isten vezetése  Reviczky Gyula : Erdei dal  Nyári kép  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni pihenést  Pierre Rabhi: idézet  Moretti Gemma versének részlet...  Ha lány lesz, megtanítom a nag...  Leülsz, csak úgy bárhova  Kis virágaim . . .  Mezei virágok  9 fővel emelkedett a beazonosí...  Kellemes délutánt  Sort, top, kalap  Indul a nap jókor reggel Felk...  Ferenc pápa: vasárnapi beszéde...  Az érzelmi nevelés feltételei:...  Kis virágaim . . .  Harmónia......  Kellemes teázást  MI NEM VAGYUNK EGY PUSZILGATÓS...  2015. augusztus 3. Ezért feni...  Azt hiszem, a földi Mennyorszá...  2015. augusztus 3. Ezért feni...  Leülsz, csak úgy bárhova  Nyári kép  Abban a világban, ahol most él...  Jó reggelt kívánok  Fokhagymás krumpli  Fokhagymás krumpli  Facebookon kaptam  Vasmise vastapssal Vállajon  Kellemes teázást  Lúgosító zöldségek és gyümölcs...  Indul a nap jókor reggel Felk...  Nyári kép  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Jó reggelt kívánok  Szeretnék köszönetet mondani ...  Nyári kép  Idézet Szent II. János Pál páp...  Kellemes napot  Facebookon kaptam  Nyári kép  Facebookon kaptam  Fokhagymás krumpli  Kellemes délutánt  Kellemes kávézást  Lúgosító zöldségek és gyümölcs...  Győrfi Pál csak úgy belógott e... 
Bejegyzés Címkék
emberek előtt, föld sójává, világ világosságává, jócselekedeteket véghez, veszély sötétségében, föld sója, világ világossága&#8221, jócselekedetek adják, veszély ellenére, üldöztetés volt, szeretet jócselekedetei, jócselekedetek reménység, reménység Istenben, földi életben, pogányok között, meglátogatás napján, jócselekedetekről veszélyhelyzetben, előbb kifejtettek, szenvedés lehetősége, igazságnak éljünk, halálba adják, igazságosság jócselekedeteinek, keresztyének jócselekedetek, maga népévé, jócselekedeteket keresztyének, rosszért rosszal, jóra egymás, kockázatot vállaló, népe számára, emberi életnek, népe adja, szükségre figyelnek, korai keresztyénség, keresztyénség első, keresztyén szeretetnek, családi határokat, hitben lévők, keresztyénségen kívül, áldozathozatalt gyakorolta, emberi ügyekkel, orvosok vidéki, papok elhagyták, legtöbben ennek, válaszok közt, bűnbocsánat Krisztus, örök élet, olyan korban, orvostudomány keveset, emberek teljesen, jócselekedeteket illeti, második járvány, legtöbb testvérünk, veszéllyel gondját, betegeknek ellátva, császárok tudatlanságát, körülöttük levő, keresztyénség növekvő, idegeneknek nyújtott, halottak eltemetéséről, istentelen galileaiak, keresztyéneket arra, vírus okoz, övéi mentsék, örök büntetést, világba Jézus, általa rendelt, betegek gyógyulásáért, koronavírus miatt, szenvedést éppúgy, polgárháború befejezéséért, akkori helyzetet, ostora gyorsan, összes vagyon, rabszolgák kétszázötven, másik vércseppel, maga elvégzendő, mindenhatóságánál fogva, jócselekedeteket, engedelmeskedünk, jócselekedetekre, kétségbeesésében, keresztyénségnek, tanúbizonyságot, megakadályozzon, áldozathozatalt, keresztyénségen, feltámadásakor, felmagasztalva, jócselekedetek, koronavírussal, jócselekedetei, vészhelyzetben, tisztességesen, jótékonyságnak, elhallgattatni, , ,
2020.07 2020. Augusztus 2020.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 28 db bejegyzés
e év: 2529 db bejegyzés
Összes: 28428 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 191
  • e Hét: 22774
  • e Hónap: 28305
  • e Év: 685500
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.