Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Isten miért rendel el próbákat az életünkben?
  2021-04-11 21:58:50, vasárnap
 
   
  Isten miért rendel el próbákat az életünkben?

Lekció: 2Mózes 14:1-31
Textus: 2Mózes 14:31

Egy német teológust meghívtak előadásokat tartani az Egyesült Államokban teológiákon és gyülekezetekben. A körútja végén valaki megkérdezte tőle, hogy véleménye szerint mi a legnagyobb hiányosságuk az amerikai keresztyéneknek? A válasza ez volt: ,,Nincs helyes látásuk a szenvedésről."

Létfontosságú hogy biblikus látásunk legyen a szenvedésről, hogy helyesen értelmezzük, mivel a lelkünk ellensége a próbákat felhasználva megpróbálja elnyelni a keresztyéneket. Péter apostol ezt írta a szenvedő egyháznak (1Péter 5:8-11):

,,Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen."

Figyeljük meg, hogy Péter hogyan hangsúlyozza ki az Isten szuverenitását: Ő örök hatalommal rendelkezik, uralma mindörökké tart és Ő arra használja a próbáinkat, hogy tökéletesítse, megerősítse, megszilárdítsa és megalapozza a hitünket. Az aki nem érti és nem hiszi, hogy Isten uralkodik a próbák felett is, hogy ő irányítja azokat is, hogy azok is az ő kezéből származnak, és az ő kezében történnek, az vagy azt hiszi, hogy a Sátán egyenlő vagy nagyobb erőt képvisel mint Isten (ez a dualizmus irányzata) vagy azt gondolja, hogy Istent nem érdeklik azok a dolgok amik velünk történnek (ez a deizmus irányzata). Ezekhez még hozzájön egy újabb irányzat amely azt vallja, hogy Isten nem örül annak hogy vannak próbák az életedben, de Ő nem ismeri vagy nem képes irányítani a jövőt. Mindezek a szemléletek megpróbálják felmenteni Istent az alól a felelősség alól, hogy rossz dolgok történnek velünk. De ezek tévtanítások mivel nem fogadják el Istent olyannak amilyennek kijelentette magát nekünk az Ő Igéjében.

A Mózes 2-dik könyve 14 fejezetében miután a fáraó parancsba adta Izráel népének, hogy hagyják el Egyiptomot a tizedik csapás után, amikor Isten megölte az egyiptomiak minden elsőszülöttét, a fáraónak és szolgáinak megváltozott a szíve Izráel népe iránt. Ez nem olyan szívbéli változás volt, hogy megtértek bűneikből és Istenhez kiáltottak irgalomért. Ez inkább arról szólt, hogy úgy látták hibát követtek el azzal, hogy elbocsátották Izráel népét a szolgálatukból. Ezért a fáraó a seregével üldözőbe vette Izráel népét azzal a céllal, hogy mint rabszolgákat visszaviszik őket Egyiptomba. Isten megparancsolta Mózes által a népnek hogy forduljanak vissza és üssenek tábort egy olyan helyen ahol jobb és bal felől hegy volt és előttük a Vörös tenger. Katonailag az a hely egy csapda volt számukra, hiszen nem volt merre menekülniük a hátuk mögött jövő egyiptomiak elől. Istennek azonban ezzel a paranccsal az a határozott terve volt hogy megdicsőíti magát azáltal, hogy megszabadítja a tehetetlen Izráelt és elpusztítja a fáraó seregét. A Vörös tenger kettéválasztása az egyik legismertebb történet az Ószövetségben. A fő üzenete ennek a fejezetnek számunkra az, hogy:

Isten azért rendel el próbákat az életünkben, hogy mi bízzunk Benne, hogy megszabadít és dicsőítsük Őt amikor Ő megszabadít bennünket.

A fáraó röviddel azután vette űzőbe Izráel népét, hogy Isten megszabadította őket a rabszolgaságból. Ugyanúgy az ördög szeret az újonnan megtértek nyomába eredni, akik még nem tanulták meg, hogy Isten Igéje mit tanít a szenvedésről. Ezért különösen fontos hogy azok akik újonnan megtértek vagy akik újonnan megtértekkel foglalkoznak megtanulják ennek a fejezetnek a leckéit. Három alapvető igazságot tanít nekünk ez a fejezet:

1. Isten uralkodik mindenen, beleértve a próbákat is amelyek megjelennek az életünkben.

Vannak akik azt állítják, hogy Isten nem rendel el próbákat hanem azok az ördögtől vannak. A Jób könyvéből világos, hogy az ördög nagy nehézségeket tud okozni az Úr népének, de az is világos, hogy csak azt teheti velük amit Isten neki megenged. Isten felhasználja a sötétség erőit arra, hogy megvalósítsa az Ő szent tervét és célját. (például: Pál testében a tövis, 2Kor 12:7). Ezek az erők alá vannak vetve az Ő parancsainak. Tehát...

A. Isten uralkodik minden próba fölött ami megjelenik gyermekei életében, és ő irányítja azokat.

Isten azt a parancsot adta Mózesnek, hogy a nép forduljon vissza és üssenek tábort két hegy és a tenger között. Katonailag ez egy öngyilkos lépés volt, hiszen csapdába kerültek. Hátuk mögött jöttek az egyiptomiak, előttük tenger, kétfelől pedig magas hegy. A fáraó amikor erről tudomást szerzett, akkor valószínű, hogy azt gondolta, hogy könnyű dolga lesz visszavinni Izráel népét Egyiptomba. Azonban az egész helyzetet Isten irányította úgy hogy az ő szuverén terve és célja megvalósuljon.

Vannak akik azt állítják, hogy Istennek semmi köze nincs sok borzalmas dologhoz ami történik a nagyvilágban. Így próbálják felmenteni őt az alól a vád alól, hogy felelős lenne a világban végbemenő gonoszságokért. Azonban a Szentírás azt tanítja nekünk, hogy Isten felhasználja az ördögöket és a gonoszokat hogy megvalósítsa szent tervét és célját, de úgy hogy Ő nem felelős az ők gonosz cselekedeteikért (1Kir 22:19-23; ApCsel 2:23; 4:27-28). Ha tagadjuk Isten uralmát, hatalmát a próbák fölött, akkor ezzel elvesszük az emberektől az Isten vigasztalását. Egy középkorú istenfélő asszony aki rákban halt meg, a halála előtt nem sokkal azt mondta a lelkészének, hogy ha nem hinne abban, hogy ez Istentől van, hogy Isten uralkodik a betegsége fölött, hogy Isten kezében van ő is és a betegsége is, akkor kétségbeesne. Tudta, hogy Isten szuverén és ez nagy vigaszt nyújtott neki.

B. Isten szuverén módon elrendel próbákat a mi végső javunkra.

A Róma 8:28 egy jól ismert igevers amely nagy vigaszt nyújt sokunk számára amikor próbákon megyünk keresztül: ,,Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott." Bár nem szabad ezt a verset könnyelműen idézni egy szenvedő embernek, a szenvedő szentek belekapaszkodhatnak ebben úgy mint lelkük horgonyában.

A Zsidók 12 rész, amely beszél arról, hogy Isten megfenyíti a hívőket erről biztosít bennünket (Zsid 12:10-11): ,,Mert ők rövid ideig, a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa." Zsolt 119,67: ,,Mielőtt nyomorúság ért, tévelyegtem, de most megtartom beszédedet." Zsolt 119,75: ,,Tudom, URam, hogy igazak döntéseid, igazad volt, hogy megaláztál."

Mindezzel nem az a szándékom, hogy lekicsinyítsem azt a traumát és fájdalmat amit Isten sok szentje megtapasztal a nehéz próbákban. Csak azt akarom mondani, hogy az egyetlen vigasz számunkra a szenvedésben az, ha úgy tekintünk rá ahogyan József tekintett amikor a testvérei eladták őt rabszolgának (1Móz 50,20): ,,Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa." Jegyezzük meg azt is, hogy...

C. Isten uralkodik az emberek szívén, beleértve a hatalmas politikai vezetőket is.

Isten ismételten tudatja Mózessel hogy a fáraó szíve azért változik meg mert Ő megkeményíti a szívét (2Mózes 14:4,8,17). Péld 21,1: ,,Olyan az ÚR kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja."

Látunk a világban gonosz diktátorokat akik ezrével gyilkoltatnak le embereket és azt kérdezzük magunkban: ,,Hol van Isten ilyenkor? Hol van Ő ebben az egészben? Miért nem lép közbe?" A zsoltárírók gyakran hasonló módon kiáltanak fel (lásd. Zsolt 2,1-3; 13,1-4; 94,2-7). Azonban megvigasztalódnak amikor megemlékeznek, hogy (Zsolt 2,4): ,,A mennyben lakozó kineveti, az ÚR kigúnyolja őket." Isten ígéretei (5Móz 32,35): ,,Enyém a bosszú és a megtorlás, amikor megtántorodik lábuk, mert közel van a vesztük napja, és siet már a végzetük." A Jelenések könyve beszél arról hogy az antikrisztus üldözni fogja a szenteket, de miután akaratlanul is beteljesíti Istennek a vele kapcsolatos célját, Isten elpusztítja őt és igazságot szolgáltat az Ő szentjeinek.

Tehát, az első lecke az, hogy Isten uralkodik mindenen, beleértve a próbákat is amelyek jelentkeznek az életünkben. De, a kérdés továbbra is az, hogy : ,,Isten miért rendeli el ezeket a próbákat?"

2. Isten azért rendeli el a próbákat, hogy bízzunk Benne, hogy Ő megszabadít.

Van itt három lecke az Istenben való bizalomról:

A. Isten elrendel próbákat azért hogy bízzunk Őbenne.

Isten ezt különböző szinteken teszi. Gyakran, Ő próbákat küld az életünkbe mielőtt mi bíznánk Krisztusban úgy mint Megváltónkban azért hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy szükségünk van Jézusra. ,,Boldog hitetlen voltam amikor nehéz próbákkal kerültem szembe amelyek felhívták a figyelmem, hogy Istenre van szükségem. Ekkortájt történt, hogy egy keresztyén barátom beszélt nekem arról, hogy Jézus meghalt a kereszten minden bűnömért és örök életet ad nekem ingyen ha én bízok Benne. Megértettem hogy Krisztusra van szükségem és belé vetettem bizodalmam."

Szeretem a vak Bartimeus történetét (Mk 10,46-52). Ha nem lett volna vak, akkor valószínű hogy nem akart volna annyira találkozni Jézussal. De vak volt, és amikor hallotta, hogy Jézus ott jár, felkiáltott (Mk 10,47): ,,Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!" Sokan megpróbálták elhallgattatni, de ő annál inkább kiáltott: ,,Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!" Jézus meghallotta, megállt és hívatta, hogy menjen hozzá. Majd azt kérdezte tőle (Mk 10,51): ,,Mit akarsz hogy cselekedjem veled?" Azt akarta, hogy Bartimeus tegyen bizonyságot az ő szükségéről és hitéről. Bartimeus ezt mondta: ,,Mester, hogy lássak!" Jézus azonnal meggyógyította. (Mk 10,52): ,,Eredj el, a te hited megtartott téged." Bartimeus vaksága ahhoz vezette őt oda hitben aki tudott neki segíteni. Ha még nem bízol Krisztusban úgy mint Megváltódban, akkor bárcsak az életedben lévő próbák a Benne való hithez vezetnének el!

De ugyanakkor, Isten próbákat rendel el számunkra hívők számára is, azért hogy mélyebben, erősebben bízzunk Benne. Pál apostol nem volt gyenge a hitben. De még neki is szüksége volt, hogy jobban bízzon Istenben. Ezt írta (2Kor 1,8-10): ,,Mert azt akarjuk, testvéreim, hogy tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket: rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat; aki ilyen halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít."

Vigyáznunk kell, hogy amikor Isten kiáltunk, akkor őszinte hittel tegyük ezt. Izráel fiai amikor látták hogy közeledik hozzájuk az egyiptomi sereg az Úrhoz kiáltottak. De azután rögtön vádolni kezdték Mózest, hogy azért vezette ki őket a pusztába, hogy ott haljanak meg. Azt mondták még neki, hogy jobb lett volna nekik ha ott maradnak Egyiptomban rabszolgákként mint hogy meghaljanak a pusztában. A vádjaikkal arra utaltak hogy ők jobban tudják mi jobb nekik mint Mózes vagy Isten. Ezzel leleplezték magukat. Láthatóvá vált, hogy a kiáltásuk Istenhez csak félelemből származott, és nem őszinte hitből. Az őszinte hit megalázza magát Isten hatalmas keze alatt a próbákban, Őreá vetve minden gondot (1Pt 5,6-7). A panaszkodás vagy Isten vádolása hogy rosszat akar neked az őszinte hit hiányának a bizonyítéka.

B. Bízhatunk Istenben hogy Neki mindig megvannak az erőforrásai, hogy megszabadítson.

Isten angyala és a köd felhő amelyek elől mentek, hogy vezessék Izráel fiait a pusztában a hátuk mögé mentek hogy elválasztó falat biztosítsanak Izráel népe és az egyiptomi sereg között (2Móz 14,19). Az egyiptomi sereg sötétségben volt, Izráel fiai pedig világosságban. Mackintosh: ,,Ő önmagát közénk és a bűneink közé helyezte; és a mi boldog kiváltságunk ott találni Őt közöttünk és mások vagy minden egyéb között ami ellenünk lehet." ,,Ugyanazok a vizek amik falat formáltak Isten megváltottjai számára, sírt formáltak a fáraó és serege számára." A lényeg az hogy Istennek végtelen sok erőforrása van, hogy megszabadítson bennünket. Ézsaiás 54,17 ezt ígéri: ,,Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak..."

C. Istenben bízni olykor azt jelenti, hogy nem csinálunk mást, máskor azonban megfelelő eszközöket használunk.

A 2Mózes 14,13-14 rámutat Mózesnek az Úrba vetett erős bizalmára.

,,De Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az ÚR! Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!"

Ez egy nagyszerű kép a mi megváltásunkról. Mi semmit nem tudunk tenni, hogy segítségére legyünk Istennek a mi megszabadításunkban. Amit tenni tudunk az az, hogy elfogadjuk Isten szabadítását hittel. De még az üdvözítő hit és a bűnbánat is Istentől származik (Fil 1,29; Ef 2,8-9; 2Tim 2,25-26).

Isten megparancsolja, hogy térjünk meg és higgyünk, ugyanakkor a paranccsal együtt hitet és megtérést ad mindazoknak akiket Ő szuverén módon elrendelt, hogy megvált (ApCsel 5,31; 11,18). A Márk 3 része beszámol arról hogy a zsinagógában Jézus látott egy megszáradt karú embert. Nem tudta mozdítani a karját. Azonban Jézus kihívta a közösség elé és megparancsolta (Mk 3,5): ,,Nyújtsd ki a kezedet." Gúnyolódott vele Jézus? Ő nem volt képes kinyújtani a karját! Azonban a paranccsal együtt, Jézus erőt adott az embernek hogy engedelmeskedjen. Az ember kinyújtotta a karját és meggyógyult.

Itt (2Móz 14,15), Isten azt lehetetlen parancsot adja Izráelnek, hogy: ,,Induljanak el." Ez jó ötlet volt, de ott volt az a kis probléma a Vörös tenger amely előttük volt, ami elzárta az utukat, hogy előre menjenek. Azonban amikor Mózes bízott Istenben és felemelte botját a tengerre, akkor az kettévált és az izraeliták engedelmeskedhettek Isten parancsának.

Van még néhány hely a Szentírásban ahol Isten azt parancsolja népének hogy ne cselekedjenek mást csak bízzanak Benne és Ő csodálatos módon megszabadította őket (2Krón 20,15-17). Azonban Isten szokásos módszere az, hogy először bízzunk Benne és azután használjuk a megfelelő eszközöket az aktuális próba kezelésében. Imádkozzál munkahelyért, de azután tegyél meg mindent annak érdekében, hogy álláshoz jussál. Imádkozzál gyógyulásért, de kérjél megfelelő orvosi ellátást. Imádkozzál a házasságodban lévő problémák megoldásáért, de azután engedelmeskedj a házasságodra vonatkozó bibliai parancsoknak.

Tehát, Isten uralkodik mindenen, beleértve a próbákat amelyek jelentkeznek az életünkben. Ő rendeli el azokat a próbákat azért hogy bízzunk az Ő szabadításában. De Ő miért teszi ezt?

3. Isten próbákat rendel el az életünkben azért, hogy dicsőítsük Őt, amikor megszabadít bennünket.

A 2Mózes 14,4-ben, Isten elmagyarázza ezeknek az eseményeknek az okát. ,,Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom dicsőségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az ÚR. Ő megismétli (2Móz 14,18): ,,Majd megtudja Egyiptom, hogy én vagyok az ÚR, amikor megmutatom dicsőségemet a fáraón, harci kocsijain és lovasain." Isten azért szabadította meg Izráel népét a Vörös tengeren keresztül és azért pusztította el a fáraót és hadseregét a Vörös tenger által, hogy megdicsőítse magát. Isten dicsőül meg akkor is amikor elítéli a gonoszokat és akkor is amikor üdvözíti a választottait. Tehát,

A. Amikor Isten megszabadít téged, adj neki dicsőséget.

Ez vonatkozik arra amikor Isten megmenti lelkedet az evangélium által és arra is amikor Ő megszabadít téged egy próbából. Isten ezt parancsolja a Zsoltár 50,15-ben: ,,Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem." A fáraó hadserege a több száz harci szekérrel volt az akkori világ legerősebb hadigépezete, de semmi esélye nem volt Isten erejével szemben. Isten átvitte népét a Vörös tengeren kettéválasztva a tengert. Az egyiptomiak utánuk nyomultak. Isten parancsolta Mózesnek, hogy nyújtsa ki a kezét a tengerre amikor Izráel népe túljutott a tengeren. Mózes kinyújtotta kezét és a tenger visszatért az ő előbbi állapotára, az egyiptomi sereget pedig elborította. Mind odavesztek. Izráel fiai látták az egyiptomiak tetemeit. Látták Isten hatalmas szabadítását. Ezt olvassuk róluk a 2Mózes 14,31-ben: ,,Amikor látta Izráel, hogy milyen erős kézzel bánt el az ÚR Egyiptommal, félni kezdte a nép az URat. Hitt az ÚRnak és szolgájának, Mózesnek." (átmenetileg)

Ha nehéz próbán mész keresztül, bátorítalak hogy olvasd el a Róma 8 rész diadalmas szavait, főként a fejezet befejező részét, ahol Pál hirdeti (Róm 8,31): ,,Ha Isten velünk, ki ellenünk?" Majd folytatja az összes elképzelhető próbák felsorolását belefoglalva azt is amikor Istenért megölik az övéit. De azután így folytatja (Róma 8,37): ,,De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket." De ez egy végső kérdéshez vezet: Mi van ha Isten nem szabadít meg? Mit kell tegyél akkor?

B. Amikor Isten nem szabadít meg, adj dicsőséget neki.

Istennek sok szentje bízott Benne, de korán meghaltak egy betegségben vagy hitükért megölték őket. A Zsidókhoz írt levél 11-dik fejezete, sok győzelemről számol be amit Isten népe aratott hit által. De miután említést tesz arról, hogy asszonyok visszakapták halottaikat a feltámadás által, a szerző így folytatja (Zsid 11,35-38):

,,Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Ismét mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, szétfűrészelték, kardélre hányták őket; juhok és kecskék bőrében bujdostak nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve azok, akikre nem volt méltó a világ; bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld hasadékaiban."

Ugyanaz a hit Istenben aminek különböző eredményei voltak! Szeretem a Sidrák, Misák és Abednégó történetét. Nabukodonozor babiloni király megfenyegette őket, hogy a tüzes kemencébe vetteti, ha nem borulnak le az aranyszobra előtt (Dán 3,17-18):

,,Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, király! De ha nem tenné is, tudd meg, ó, király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál!"

Készek voltak dicsőíteni Istent akkor is ha megszabadítja őket a haláltól és akkor is ha halálra égnek a kemencében!

Következtetés

A keresztnél, a Sátán és Isten összes ellensége azt gondolta, hogy végső győzelmet arattak Jézus fölött azzal, hogy megölték. Azonban a kereszt által, Isten lefegyverezte és diadalt aratott a sötétség erői fölött, biztosítva számunkra az üdvösséget (Kol 2,15). Isten feltámasztotta Jézust a halottak közül és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben, felül minden fejedelemségen és hatalmasságon... (Ef 1,20-22). Még akkor is ha mártírok halálát szenvedjük el, Isten meg fog dicsőülni azáltal, hogy feltámaszt minket a halottak közül és hogy Vele uralkodunk az örökkévalóságban!

A Heidelbergi Káté ezzel a kérdéssel kezdődik: ,,Mi néked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod?" Válasz:

Az, hogy testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által is engem az örök élet felől biztosít és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl Őnéki éljek.

Dicsőítsd Istent azzal, hogy ez lesz egyetlen vigasztalásod életedben és halálodban!

Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: megkorbácsolások, megterheltettünk, cselekedeteikért, engedelmeskedjen, megszégyenítések, örökkévalóságban, megváltásunkról, megszilárdítani, diadalmaskodunk, kettéválasztása, gyülekezetekben, megszabadította, szétfűrészelték, rabszolgaságból, keresztyéneknek, szuverenitását, fejedelemségen, szabadításában, megparancsolta, testvéreiteken, engedelmeskedj, megparancsolja, megszabadítson, szolgálatukból, gonoszságokért, lekicsinyítsem, felállíttattál, elhallgattatni, meggyógyította, rabszolgákként, megszabadított, keresztyéneket, feltámasztotta, megszilárdítsa, kettéválasztva, megszabadítlak, német teológust, körútja végén, legnagyobb hiányosságuk, amerikai keresztyéneknek, lelkünk ellensége, próbákat felhasználva, szenvedő egyháznak, ördög mint, hitben szilárdan, szenvedések telnek, minden kegyelem, hatalom örökkön-örökké, próbák felett, dualizmus irányzata, dolgok amik, deizmus irányzata, Egyesült Államokban, Isten Igéje, Dávidnak Fia, Bízhatunk Istenben, Azonban Jézus, Azonban Isten, Amikor Isten, Látták Isten, Heidelbergi Káté, Jézus Krisztusnak, Ezért Szentlelke, Dicsőítsd Istent,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
A képzelet szárnyán  Erdei házikó  Ha nehezedre esik másoktól tám...  Facebookon kaptam  Életem morzsái  Szép estét  Létezik az őszben  Szép mai napot !........  Gyors ebéd  Béke ül a tájra .  Mezei veréb  Kék turmalinkristály  Plitvicei tavak  Viktória  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Egy szerzetes úgy dönt, hogy e...  Mellőzés  Facebookon kaptam  Érintés  Vándor vagyok - e Földön . . ...  Vörös Judit versei 2.  Lehullanak lassan a rózsák szi...  Kávézzunk  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Gondolkoztál már azon, hogy mi...  Oly régóta szerettem volna elm...  Az igazság látszata és lényege  Facebookon kaptam Annuska bar...  Harmonia.......  Érintés  Kétszínű emberek - Idézetek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Véget ér a nyár  A fájdalom súlya alatt más emb...  Zafír gyűrű  A kókuszolaj nem csak egészség...  Facebookon kaptam Krisztinától  Szép mai napot !........  Facebookon kaptam  Csak még egy napot!  Névnapra  Az őszhöz........  Sziklán  Facebookon kaptam  Szupertáplálékok, melyekkel nö...  Magány  Juhász Gyula - Őszirózsa  Csak pár szóval...  ,- de szebbé teheti  Amikor azt érzed  Facebookon kaptam  Mindenki életében van, Néhány ...  Pásztorgém  Az eskü és a hazugság  Véget ér a nyár  Plitvicei tavak  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Maradj velem .  Béke ül a tájra .  Találd meg a szépségét!  Kucsmás sármány  Ó , Mária áldott rózsafüzére ,  Facebookon kaptam  Pirkadat Ma még a Nap fénye ra...  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Vörös Judit versei 2.  Facebookon kaptam  Maradj velem .  Facebookon kaptam  Kisróka  Kávézzunk  Trombitás sivatagi pinty  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Lehullanak lassan a rózsák szi...  Harmonia.......  Gyárfás Endre - Gesztenyéző  Szép estét kedves látogatóimna...  Búbos vöcsök  Mellőzés  Nyunyóka  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Magnetit  Drága Jézusom !  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Áprily Lajos: Carpe diem... M...  Juhász Gyula - Őszirózsa  Utazás  Facebookon kaptam  Sziklán  Csökkenti az étvágyat és a kol...  Érintés  Pásztorgém 
Bejegyzés Címkék
német teológust, körútja végén, legnagyobb hiányosságuk, amerikai keresztyéneknek, lelkünk ellensége, próbákat felhasználva, szenvedő egyháznak, ördög mint, hitben szilárdan, szenvedések telnek, minden kegyelem, hatalom örökkön-örökké, próbák felett, dualizmus irányzata, dolgok amik, deizmus irányzata, újabb irányzat, szemléletek megpróbálják, felelősség alól, fáraó parancsba, tizedik csapás, egyiptomiak minden, szíve Izráel, seregével üldözőbe, népnek hogy, olyan helyen, csapda volt, hátuk mögött, tehetetlen Izráelt, fáraó seregét, egyik legismertebb, fejezetnek számunkra, fáraó röviddel, ördög szeret, újonnan megtértek, ördögtől vannak, ördög nagy, sötétség erőit, parancsot adta, tenger között, öngyilkos lépés, fáraó amikor, egész helyzetet, világban végbemenő, gonoszokat hogy, próbák fölött, középkorú istenfélő, halála előtt, betegsége fölött, verset könnyelműen, szenvedő embernek, szenvedő szentek, hívőket erről, saját elgondolásuk, első pillanatban, igazság békességes, nehéz próbákban, egyetlen vigasz, testvérei eladták, emberek szívén, hatalmas politikai, fáraó szíve, király szíve, patak vize, világban gonosz, zsoltárírók gyakran, mennyben lakozó, vesztük napja, antikrisztus üldözni, vele kapcsolatos, első lecke, kérdés továbbra, életünkbe mielőtt, figyelmünket arra, keresztyén barátom, kereszten minden, életedben lévő, életünk felől, egyiptomi sereg, vádjaikkal arra, panaszkodás vagy, hátuk mögé, bűneink közé, vizek amik, hogy Istennek, paranccsal együtt, zsinagógában Jézus, megszáradt karú, embernek hogy, ember kinyújtotta, megfelelő eszközöket, aktuális próba, házasságodban lévő, házasságodra vonatkozó, próbákat amelyek, próbákat azért, életünkben azért, fáraó szívét, evangélium által, nyomorúság idején, fáraó hadserege, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 64 db bejegyzés
e év: 1477 db bejegyzés
Összes: 31009 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 377
  • e Hét: 976
  • e Hónap: 36908
  • e Év: 403283
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.