Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Krisztus levele vagy
  2021-04-14 21:36:36, szerda
 
   
  Krisztus levele vagy

Textus: 2Kor 3:2-3

Vannak emberek akik megőrizték azokat a leveleket, amiket, számukra kedves személyektől kaptak: ez a kedves személy lehet egy barát vagy barátnő, férj vagy feleség, szülő vagy gyerek. Ezek a levelek minden földi vagyonnál értékesebbek lehetnek a számukra. Micsoda értékkel bírhattak az otthon maradottak számára azok a levelek amiket a frontról küldtek haza a férjek és apák. Vagy fordítva. Milyen értékkel bírhattak a fronton harcoló férjek és apák számára azok a levelek amiket szeretteik küldtek nekik. Talán te is őrizel néhány számodra értékes levelet kedves személyektől.

Egy másik típusú értékes levél csoport az, amelyek élet leckéket tanítanak. A legértékesebb levelek amik valaha íródtak az Újszövetségi levelek. Ugyanazokat a leckéket tanítják. Elmondják nekünk, hogy mit tett Isten Jézus Krisztusban. Elmondják nekünk, hogy egyedül Őbenne bízzunk. Beszélnek nekünk a dicsőség reménységéről ami a miénk Jézusért. Elmondják nekünk, hogy szeressük Istent és engedelmeskedjünk Neki. Azt is, hogy kerüljük a bűnt. Ezek a levelek tartalmazzák a bűnösök megdorgálását. A legtöbbjük tele van bátorítással. Mennyire áldott az egyház, hogy rendelkezhet ezekkel a levelekkel.

A felolvasott igeszakaszunkban azonban Pál apostol egy másik levél típusról beszél. Azt mondja a korinthusi keresztyéneknek, hogy ők az ő levele. A hamis tanítók támadták Pál szolgálatát és ő úgy védte a szolgálatát, hogy emlékeztette a korinthusi keresztyéneket, hogy ők az ő levele. Az életük bizonyítéka volt annak, hogy Pál szolgálata igaz volt. Teljesen tudatában voltak annak, hogy Pál szolgálata Istentől volt, hogy szolgálatán a Szentlélek kenete volt. Ezt onnan tudták, hogy az evangélium amit Pál hirdetett nekik megváltoztatta az életüket, ami bizonyította Pál igazi apostolságát.

Pál ezt írta (2Kor 3,1-2):

,,Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek, hozzátok szóló vagy tőletek kapott ajánlólevelekre? A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember."

A korinthusi keresztyének élete igazolta, hogy Pál szolgálata Istentől volt. Majd Pál folytatja tovább, és azt mondja nekik, hogy ők nem csupán az ő levelei, hanem a Krisztus levelei (2Kor 3,3):

,,Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira."

Pál arról beszél, hogy aki megfigyelte az életüket, megtudhatta abból, hogy Jézus milyen életet vár el tőle.

Ez az igeszakasz azt a gyakorlati dolgot tanítja nekünk, hogy:

1) Az életünk Krisztus levele kell legyen.

Amikor az emberek látnak téged, amikor megfigyelik viselkedésedet, amikor hallják szavaidat - képesek kell legyenek felismerni Krisztus utasításait a maguk számára abból ahogyan élsz. Éppen úgy ahogy ők képesek elolvasni az Újszövetség leveleit, és azokból megtudni, hogy hogyan kell szeretni Istent és a felebarátot - ugyanúgy képesek kell legyenek arra is, hogy ránéznek az életedre és abból megismerhetik ugyanazokat a leckéket.

Ez egy hihetetlen gondolat. Életed Krisztus levele kell legyen. Ez igaz a keresztyénekre mivel Krisztus él bennük. Pál apostol beszél erről a Galata 2,20-ban. Ezt írja:

,,Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem."

Jézus adta neked a Szentlelket és Ő benned él azért hogy átalakítson, megváltoztasson. Benned él azért, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlítsál.

Pál beszél erről a Kolossé 1,26-27-ben is, amikor a titokról ír amely rejtve volt örök idők és nemzedékek óta, de amely most kijelentetett a szenteknek:

,,akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van (angol fordítás szerint: ,,Krisztus bennetek van") : reménysége az eljövendő dicsőségnek."

Pál apostol egy nagy titokról beszél. Mi az a titok?

,,Ez a titok az, hogy Krisztus bennetek van..."

Krisztus bennetek. Oly módon bennetek, hogy amit mások látnak bennetek, az Krisztus.

Napjainkban sokan ezt jelentéktelennek tekintik és elhomályosítják ennek fontosságát. Sokan akik magukat keresztyéneknek vallják nem sokra értékelik a keresztyén közösséget. Nem járnak gyülekezetbe. Elszigeteltségben élik életüket. Nem használják lelki ajándékaikat a gyülekezetben. Azt gondolják, hogy ez így rendben van.

De gondolkodjatok el ezen annak fényében amit a Szentlélek tanít nekünk itt. Elmulasztják látni Krisztus összes levelét amiket Isten küldött a gyülekezetbe. Krisztus bennünk van, hogy mindenki lássa. Látjuk ezt a témát sokféleképpen kifejezve. A Máté 5,16-ban Jézus azt mondja a tanítványainak:

,,Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."

Pál ezt írja az Efézus 5,1-2-ben:

,,Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként."

Istenhez hasonlók kell legyünk. A Filippi 2,15 szerint nekünk:

,,ragyognunk kell, mint csillagok a világban (a világegyetemben)."

Krisztus benned él és ez azt jelenti, hogy ragyoghatsz ha átadod magad az irányításának. Szentlelke által Jézus lakozást vett benned. Az Övé vagy, tested az Ő temploma. Ő benned él.

Amikor mások reád néznek akkor nekik látniuk kell Krisztus tanításait megvalósulni. Amikor reád tekintenek akkor azt kell látniuk, hogy milyen a Krisztus szeretete. Amikor megfigyelik az életedet akkor azt kell lássák, hogy milyen a Krisztus kedvessége, együttérzése és könyörülete. Amikor életedre néznek akkor azt kell lássák, hogy milyen a Krisztus megbocsájtása. Amikor reád néznek akkor azt kell lássák, hogy milyen a Krisztus türelme.

Fontos felismerni (megérteni), hogy ez a levél amiről Pál beszél, nem tőled való levél. Amikor az emberek látnak téged és megfigyelik viselkedésedet akkor Isten nem akarja, hogy ők a régi természetedet lássák, a régi bűnös, önző énedet. Nem. Ők nem ezt kell lássák. Amikor figyelnek téged akkor azt kell lássák, hogy milyen Jézus. Krisztust kell lássák benned. A tulajdonságait kell lássák benned - a szeretetét, a könyörületét, a kedvességét, az irgalmát, a szentségét, az igazságosságát, az Istenhez és az igazsághoz való hűségét. Meg kell mutasd nekik az Isten dicsőségét. Pál beszél erről ebben a fejezetben a 18 -dik versben. Azt mondja:

,,Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre."

Isten elhívott bennünket, hogy keresztyének legyünk, azért hogy átformálódjunk, hogy az emberek lássák Krisztus tanításait az életünkben. Látniuk kell Krisztus dicsőségét bennünk. Krisztus levele kell legyél nekik.

A nagy kérdés az, hogy:

2) Az életed Krisztus levele?

Mit látnak az emberek a viselkedésedben? Látják abban Krisztust? Krisztus tanításainak a gyakorlati megvalósulását látják ott? Világosan látják?

Az érdekes dolog e levelek kapcsán az, hogy ha látsz valakit aki úgy cselekszik, úgy él mint Krisztus, az nagy hatással lehet rád.

El tudjuk képzelni, hogy milyen hatással lehetett egy izraelita katona számára a Dávid hite amint szembeszállt Góliáttal és legyőzte azt? Nagy hatással lehetett rá. Amikor látták az izraeliták, hogy Dávid legyőzi Góliátot, akkor tudták, hogy egy hívő ember megtudja tenni azt. Ők korábban ezt nem tudták csak akkor amikor Dávid megjelent a csatatéren és legyőzte a filiszteust. Negyven napig Góliát reggel és este kiállt a csatatérre és gyalázta Izrael Istenét. Az izraeli katonák tőle való féltükben elszaladtak. (1Sám 17:24)

De miután látták Dávidot, hogy mit tett, ők tudták, hogy Isten volt Dáviddal és azt is tudták, hogy ha bíznak Benne akkor győzelmet ad nekik. Amikor látunk bátor embereket, akkor ez bátorságra ösztönöz bennünket is.

3) De hogyan lehet valaki Krisztus levele?

Természetesen, csak Isten tudja megtenni, hogy valaki Krisztus levele legyen. Isten Lelkének a műve ez aki bennünk él, aki igazságban vezet minket, aki munkálkodik az életünkben, hogy szentek legyünk. Pál ezt mondja a korinthusiakról:

,,ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira."

Mégis vannak dolgok amiket Isten felhasznál ebben a folyamatban. Isten felhasználta Pál szolgálatát közöttük. A 2-dik vers elején ezt mondja Pál:

,,A mi levelünk ti vagytok..."

A 3-dik vers hozzáteszi:

,,ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok."

Majd az 5-dik versben Pál megjegyzi, hogy ők nem voltak alkalmasak önmagukban a szolgálatra, hanem Isten tette őket alkalmasakká.

Lényegében úgy lehet valaki Krisztus levele, hogy Krisztus benne van. De megvan a te felelősséged is ebben. Használnod kell a kegyelmi eszközöket. Igeolvasás, igehirdetés, imádság, sákramentumok, keresztyén közösség - mindezek részei ennek a folyamatnak. Engedned kell, hogy Isten Igéje átformáljon. Ez arról szól, hogy nem te élsz, hanem Krisztus él benned.

Az utolsó megállapítás amit tenni szeretnék, az az, hogy:

4) Elképesztően hatékony, hogy Krisztus levele vagy.

Ez nagy hatással van úgy a hívőkre mint a hitetlenekre. Hadd említsek erre egy példát az ókorból.

A 156. évben, február vége felé a prokonzul nagy ünnepségeket rendezett Szmirnában. Nap-nap mellett zsúfolva volt a körszínház; de az eldurvult, vérsóvár tömeget nem elégítették ki a megszokott gladiátorjátékok. Egyszerre ezer torokból bődül föl a kiáltás: El ezekkel; hozzátok Polikárpot! Polikárp tudta, hogy az ő órája elérkezett. Hisz csak három napja, hogy különös álma volt: feje alatt meggyulladt a vánkos és lobogó lánggal égett. Megértette a jelt: máglyahalál várja. S ő ifjú kora óta el volt készülve. Hisz abban az időben püspökséget vállalni annyi volt, mint vértanúságot vállalni. Mindazáltal engedett hívei unszolásának és egy majorban rejtőzött.
Egy elfogott szolgája a kínpadon elárulta rejtekét, és este megjelentek a pribékek. ,,Legyen meg az Isten akarata", mondotta Polikárp. Elébe ment a kissé röstelkedő fogdmegeknek, ételt-italt adatott nekik; csak engedjenek neki még; kis időt imádkozni. És az ősz főpap elvonult utolsó imára. ,,Mind Istennek ajánlotta, akikkel valaha dolga volt és földkerekségén elterjedt egész katolikus Egyházat". Két óra hosszat tartott ez a fölséges főpapi imádság.
A vad poroszlók is tisztelettel nézték a szikár, átszellemült aggastyánt és lehető kímélettel tettek eleget megbízásuknak.
Útközben a menet találkozott a város rendőrfőnökével és atyjával. Ezek kocsijukba vették és igyekeztek rábírni, hogy a prokonzul előtt esküdjön és áldozzon a császár nevére. Kárbaveszett igyekezet! ,,Nem teszem meg, amit tanácsoltok", volt végső válasza. Mikor a zsúfolt színházba ért a menet, Polikárp és keresztény kísérete határozott szózatot hall: Polikárp, légy erős és küzdj férfiasan!
A tömeg elhallgat, és a csöndben fölhangzik a prokonzul szava: ,,Esküdj a császárra és mondd; Le az istentagadókkal". Polikárp végignéz a bámész tömegen, rájuk mutat s fájdalomtól és szent haragtól remegő hangon mondja ,,Igen, le az istentagadókkal". A prokonzul élesen rákiált: ,,Esküdj és átkozd Krisztust"! Erre az aggastyán: ,,Nyolcvankét éve szolgálom Krisztust, és sohasem bántott. Hogyan átkozhatnám az én királyomat, aki megváltott!" A prokonzul fenyegetőzik: ,,Tűzbe dobatlak, ha nem tágítasz." Polikárp: ,,Te engem tűzzel fenyegetsz, mely egy óra hosszat ég és azután elalszik; nem tudsz a jövendő büntetésről és a kárhozat örök tüzéről, mely az istenteleneket várja. De mit habozol"?
Az ítélet elhangzott és a cirkuszi játékok végeztével ottmaradt az ádáz tömeg segíteni a végrehajtásban. A zsidók még a pogányoknál is nagyobb buzgóságot fejtettek ki a fahordásban, jóllehet szombat volt. Már áll a máglya, rajta, karóhoz kötözötten, az aggastyán. Hangosan imádkozik: ,,Mindenható Úristen, áldott, szerelmes Fiadnak, Jézus Krisztusnak atyja, aki által Téged megismertünk, áldalak Téged, hogy méltattál engem erre az órára, hogy vértanúid sorában részem lehet a te Krisztusod kelyhében".
Egy példa az újkorból, a kommunizmus idejéből: ,,Ha tovább kellene sorolnom az ateisták rémtetteit és a keresztyének önfeláldozó tetteit, nem jutnék a végére. Nem csak a kínzások voltak Ismertek. Tudtak a hősies tettekről is. A börtönbeli hősies példák nagy hatásai voltak a még szabadon élő testvéreinkre.
Egyik munkatársunk a Földalatti Egyházban egy fiatal lány volt. A rendőrség felfedezte, hogy titokban Evangéliumokat osztott, és a gyermekeket Krisztusról tanítja. Elfogatása bizonyos volt. de, hogy ezt olyan fájdalmassá tegyék, amilyenné csak lehet, úgy döntöttek, el halasztják néhány héttel, pontosan addig a napig, amelyre az esküvőjét kitűzte. Az esküvő napján felvette a menny asszonyi ruháját. A legszebb, legörömtelibb nap egy fiatal lány életében. Hirtelen az ajtók kivágódtak és titkosrendőrök rontottak be. Amikor a menyasszony meglátta a titkosrendőrség embereit, kinyújtotta feléjük a kezét,
hogy ellenállás nélkül megbilincseljék. Durván rácsatolták a csuklójára. Szerelmesére pillantott, majd megcsókolta a láncait és így szólt: "Köszönöm a mennyei Vőlegényemnek ezt az ékszert, amellyel megajándékozott házasságom napján. Köszönöm, hogy méltó lehetek arra, hogy Őérte szenvedjek." Elhurcolták, síró keresztyéneket és egy zokogó vőlegényt hagyva hátra. Jól tudták, ml történik egy fiatal keresztyén lánnyal a kommunista őrök kezel között. öt év múlva engedték szabadon - egy romokban lévő, összetört nőt, aki 30 évvel öregebbnek látszott. A vőlegény várt rá. A lány azt mondta, ez volt a legkevesebb, amit megtehetett az ő Krisztusáért. Ilyen, Urukhoz hasonlatos keresztyének vannak a Földalatti Egyházban." (Richard Wurmbrand: Megkínozva Krisztusért című könyvéből)

Az, aki Krisztus levele, nemcsak a hívőkre, hanem a hitetlenekre is nagy hatást gyakorol.

Wurmbrand imént említett könyvéből szeretnék újból idézni: ,,A kommunisták összehívták minden keresztyén testület kongresszusát a bukaresti parlament épületébe. Négyezer pap és lelkész gyűlt össze, minden felekezettől. Ez a 4000 pap és lelkész Sztálint választotta a kongresszus tiszteletbeli elnökévé. Ö ezzel egy időben volt az Istentelenek Világmozgalmának elnöke és a keresztyének tömeggyilkosa. Püspökök és lelkipásztorok egymás után álltak fel és jelentették ki, hogy a kommunizmus és a keresztyénség alapjaiban azonos és békén tudnak egymás mellett létezni. Egyik lelkész a másik után dicsérte a kommunizmust és biztosította az új kormányt az Egyház hűségéről.
A feleségem mellettem ült és azt mondta: "Richard. állj fel és mosd le ezt a szégyent Krisztus arcáról! ők az arcába köpnek." Azt válaszoltam: "Ha megteszem. elveszíted a férjedet." Erre ő azt válaszolta: "Nem akarok egy gyávát férjemül."
Ekkor felálltam és beszéltem a kongresszushoz, nem a keresztyének gyilkosait, hanem Krisztust és Istent magasztalva és azt mondtam nekik, hogy elsőként Őhozzá kell hűségesnek lennünk. A kongresszus valamennyi beszédét közvetítették és így az egész ország hallhatta a kommunista Parlament szószékéről Krisztus üzenetének hirdetését. Később megfizettem ezért, de érdemes volt megtennem."

Emlékeztek a római százados reakciójára - aki vezetője volt a Jézust keresztre feszítő katonáknak - amikor látta hogy Jézus hogyan halt meg? Ezt mondta:

,,Bizony, Isten Fia volt ez!"

Hasonlóképpen, ha te felmutatod, hogy Krisztus él benned, az életed sokakat Krisztushoz vezethet. Isten gyakran felhasználja a szolgái életét arra, hogy másokat magához vezessen. Péter ezt írja az 1Pt 2,12-ben:

,,Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján."

Az, ahogyan élsz, nagyon fontos. Testvérek, éljünk úgy, hogy az emberek Krisztust lássák bennünk. Isten adjon nekünk kegyelmet ehhez. Ámen. 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: jelentéktelennek, igeszakaszunkban, világmozgalmának, gladiátorjátékok, rendőrfőnökével, megajándékozott, korinthusiakról, titkosrendőrség, elhomályosítják, keresztyéneknek, megbilincseljék, ajánlólevelekre, megváltoztasson, világegyetemben, istentagadókkal, viselkedésedben, evangéliumokat, viselkedésedet, lelkipásztorok, igazságosságát, földkerekségén, gondolkodjatok, tanítványainak, világosságotok, keresztyénekre, keresztyéneket, kongresszushoz, megváltoztatta, megvalósulását, titkosrendőrök, tisztességesen, istenteleneket, végrehajtásban, tulajdonságait, átformálódjunk, gonosztevőket, kedves személy, barát vagy, levelek minden, otthon maradottak, levelek amiket, frontról küldtek, fronton harcoló, másik típusú, legértékesebb levelek, leckéket tanítják, dicsőség reménységéről, miénk Jézusért, levelek tartalmazzák, bűnösök megdorgálását, legtöbbjük tele, felolvasott igeszakaszunkban, Isten Jézus Krisztusban, Majd Pál, Isten Lelkével, Életed Krisztus, Isten Fiában, Izrael Istenét, Isten Lelkének, Isten Igéje, Mind Istennek, Mindenható Úristen, Jézus Krisztusnak, Földalatti Egyházban, Richard Wurmbrand, Megkínozva Krisztusért, Istentelenek Világmozgalmának, Isten Fia,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Élelmes madárka .  Facebookon kaptam  Bajnóc vára.....  Jó éjszakát!  Szombat......  Isten  Ha minket elfú az idők zivatar...  Akvamarinköves gyűrű  Forradalom volt ez is  Emlékezzünk együtt a FORRADAL...  Baghdad By The Bay SAN FRANCIS...  Befelé mormoltam  Békés megemlékezést  Férfi arc  A mézes citromos meleg víz hat...  Csillagtérkép  Elhunyt Venczel Vera  Haza csak addig van  Madárlesen.......  Baghdad By The Bay SAN FRANCIS...  Topáz  Facebookon kaptam  Szabadság napja  1956. október 23  Búcsúdal-féle  Igazságszolgáltatás  Kellemes délutánt kívánok  Harmonia.......  Fő hajtás az 56-os forradalom ...  képre írva  Férfi arc  Facebookon kaptam  Isten  Isten  Jézus halála  Szép ásványok  Jézus halála  Topáz  Akvamarinköves gyűrű  Igazságos Isten  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Csiszolt gyémántok  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Sineken  Szeretem az őszi reggeleket  A koleszterinszint csökkentése...  A fény célja  Facebookon kaptam  Szeretettel MIndenkinek !  Ledér ősz  Őszi áldás  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Annuska bar...  képre írva  Meteoritok  Facebookon kaptam  Szép ásványok  Péntek van.......  Meteoritok  Isten  Adj hálát minden reggel, minde...  Minden változik  Védelmezzen. Álljon ki mellett...  Adj a kéregetőknek ! ......  Facebookon kaptam  Minden változik  Mosoly mára........  A világ nem azért van  Idézet  Veszekedés  Őszi csokor  Mit vegyek fel  Jó reggelt kedves látogatóimn...  A magas műveltség,  képre írva  Isten döntése  Péntek van.......  Veszekedés  Idézet  Szeretettel MIndenkinek !  Búcsúdal-féle  Adj hálát minden reggel, minde...  Mosoly mára........  Az igazi őszi reggel, szikrázó...  Facebookon kaptam  Meteoritok  Facebookon kaptam  képre írva  Őszi levél  Higyj nekem...  Szép mai napot !........  Amikor  Facebookon kaptam  Higyj nekem...  Kellemes őszi vasárnap délután...  Meteoritok  Facebookon kaptam  Békemenet - 2021 október 23.  Arrogancia 
Bejegyzés Címkék
kedves személy, barát vagy, levelek minden, otthon maradottak, levelek amiket, frontról küldtek, fronton harcoló, másik típusú, legértékesebb levelek, leckéket tanítják, dicsőség reménységéről, miénk Jézusért, levelek tartalmazzák, bűnösök megdorgálását, legtöbbjük tele, felolvasott igeszakaszunkban, másik levél, korinthusi keresztyéneknek, hamis tanítók, korinthusi keresztyéneket, életük bizonyítéka, evangélium amit, korinthusi keresztyének, szívek hústábláira, gyakorlati dolgot, életünk Krisztus, emberek látnak, maguk számára, felebarátot &#8211, hihetetlen gondolat, keresztyénekre mivel, életet pedig, pogány népek, eljövendő dicsőségnek, nagy titokról, keresztyén közösséget, témát sokféleképpen, emberek előtt, életedet akkor, levél amiről, régi természetedet, régi bűnös, tulajdonságait kell, igazsághoz való, tükörben szemléljük, képre formálódunk, emberek lássák, nagy kérdés, életed Krisztus, gyakorlati megvalósulását, érdekes dolog, nagy hatással, izraelita katona, hívő ember, izraeli katonák, 2-dik vers, 3-dik vers, 5-dik versben, kegyelmi eszközöket, utolsó megállapítás, hívőkre mint, prokonzul nagy, megszokott gladiátorjátékok, időben püspökséget, majorban rejtőzött, elfogott szolgája, kínpadon elárulta, kissé röstelkedő, fölséges főpapi, menet találkozott, város rendőrfőnökével, prokonzul előtt, császár nevére, zsúfolt színházba, tömeg elhallgat, csöndben fölhangzik, prokonzul szava, bámész tömegen, prokonzul élesen, prokonzul fenyegetőzik, jövendő büntetésről, kárhozat örök, istenteleneket várja, ítélet elhangzott, cirkuszi játékok, ádáz tömeg, kommunizmus idejéből, ateisták rémtetteit, keresztyének önfeláldozó, kínzások voltak, hősies tettekről, börtönbeli hősies, fiatal lány, rendőrség felfedezte, gyermekeket Krisztusról, esküvőjét kitűzte, esküvő napján, menny asszonyi, ajtók kivágódtak, menyasszony meglátta, titkosrendőrség embereit, , ,
2021.09 2021. Október 2021.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 103 db bejegyzés
e év: 1680 db bejegyzés
Összes: 31212 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 7031
  • e Hónap: 60630
  • e Év: 470072
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.