Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az Urat imádd!
  2021-05-04 07:43:05, kedd
 
   
  Az Urat imádd!

Textus: Jelenések 15:3-4

Mindenki imád valakit vagy valamit. Ha nem Istent imádod, akkor valaki mást vagy valamit imádsz. Van aki önmagát imádja. Mint például Nabukodonozor Babilónia királya. Ezt olvassuk róla a Dán 4,26-27 versekben:

,,Tizenkét hónap múlva, amikor királyi palotája tetején sétált Babilonban, így szólt a király: Ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem királyi székhellyé hatalmam teljében, fenségem dicsőítésére!"

Azt gondolta tévesen magáról, hogy Isten. Isten azon nyomban őrültséggel sújtotta hét évig amíg el nem ismerte, hogy Izráel Istene az egy, élő, igaz Isten, az egyedüli Úr és amíg nem tisztelte és nem imádta az örökkévaló Istent.

Heródes király is az önimádók kategóriájába tartozott, vagy legalábbis közel volt ahhoz. Az Apcsel 12-ben olvassuk, hogy szónoki beszédet mondott a népnek miután az ő vitája Tírusz és Szidón népével befejeződött. A nép felkiáltott (ApCsel 12,22):

,,Isten hangja ez, és nem emberé!"

Heródes látszólag egyetértett velük. Isten Igéje elmondja nekünk, hogy az Úrnak angyala azonnal lesújtott rá, mivel nem Istennek adta a dicsőséget. Férgek emésztették meg, így pusztult el. Isten nem engedte meg, hogy ez az istenkáromlás folytatódjon.

Az emberek mindig imádnak valamit vagy valakit. A régi időkben sokan a Baált vagy más idegen isteneket imádtak. Ma sokan a pénzt imádják. Az életüket a pénzszerzéssel töltik el. Soha nem hagyják abba. Egyszer valaki megkérdezett egy nagyon gazdag személyt, hogy mennyi pénzre lenne szüksége ahhoz, hogy abbahagyja a gyűjtést. Ez volt a válasz: egy kicsit többre.

Nem számít, hogy a gazdagoknak mennyi pénzük van, a válaszuk mindig ez lesz: egy kicsit többre van szükségem. A pénz az istenük. Soha nem tudnak betelni vele. Soha nem elég nekik az amennyivel rendelkeznek. Részben ez az oka annak, hogy a gazdagok nehezen mennek be az Isten országába (Mk 10,23). Még akkor is amikor egy keveset kiosztanak a vagyonukból, ők ezt nyilvánosan teszik, hogy elismerést, dicséretet, dicsőséget kapjanak másoktól.
Jézus ezt mondja a Lk 16,13-ben:

,,Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak."

Mások a földi örömök keresésével emésztik fel az életüket. Számukra az élet nem több a szexnél, a nőknél, az élvhajhászásnál, a testi örömnél. Aztán vannak akik a családjukat bálványozzák. A család jelenti számukra a mindent.

Aztán ott van a természetimádók csoportja. Meg vannak akik az ember értelmi képességeit istenítik. Egyszóval az emberben meg van a hajlam és a lehetőség arra, hogy bárkit vagy bármit imádjon.

Az emberek mindig imádnak valakit vagy valamit. Mi a helyzet veled? Mi vagy ki a legfontosabb számodra? Miért vagy kiért élsz?

Igeszakaszunk a következő igazságokra tanít minket:

1) A legfontosabb dolog az, hogy Istent imádjuk.

Félnünk kell Őt, és dicsőséget kell adjunk Neki.

Az Ő imádása magában foglalja az Ő dicséretét azért aki Ő maga és amiket cselekedett.

Ő egyedül Isten. Ő szent, igazságos, mindenható, örökkévaló, bölcs, mindentudó, mindenütt jelenlevő, jó, kedves, féltőn szerető és nagylelkű.

Az Ő imádása magában foglalja azt is, hogy elismerem minden munkáját, dicsérem Őt teremtői munkájáért, hálát adok neki minden ajándékáért. Igeszakaszunk ezt hangsúlyozza ki (Jel 15,3):

,,Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya."

Az ő imádása azt is magában foglalja, hogy meghajolunk, alávetjük magunkat az Ő gondviselésének és annak ahogyan rendezi az életünket. Azt is magában foglalja, hogy dicsérjük Őt irántunk való kegyelméért, a megváltásunkért és a dicsőség reménységéért amivel megáldott bennünket.

2) Az imádat, az istentisztelet olyan dolog, amelyet kizárólag Istennek ajánlunk fel.
Az imádat, az istentisztelet olyasmi, amelyet egyedül Istennek kell és szabad felajánlani. Nem szabad imádni sem embert, sem angyalt, sem az ördögöt, sem egyetlen apostolt vagy valamelyik földi vezetőt vagy élsportolót, vagy híres énekest vagy színészt. Jézus megkísértésének egyik legundorítóbb összetevője az volt, amikor a Sátán megmutatta Jézusnak a világ országait és azt mondta Neki (Mt 4,9):

,,Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem."

Kibeszélhetetlenül szörnyű volt ez az ajánlat. Nem csoda, hogy Jézus válasza ez volt (Mt 4,10):

,,Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: ,,Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!""

Valaki mást vagy valamit imádni Isten helyett azt jelenti, hogy elvenni a dicsőséget amely egyedül Istent illeti meg és egy bitorlónak adni. Ez bálványimádás.

A Tízparancsolat első három parancsolata azt parancsolja, hogy Istent tegyük első helyre az életünkben. 5Móz 5,6-11:

,,Én, az ÚR vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül! Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is három, sőt négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét!"

Egyedül Istent kell és szabad imádnunk. Ne legyen vetélytársa az életedben. Ezért mondja Jézus a Lk 14,26-ben:

,,Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom."

A Westminsteri Nagy Káté első kérdése így hangzik:

,,Mi az ember végső és legfőbb célja?"

Válasz:

,,Az ember végső és legfőbb célja, hogy dicsőítse Istent és teljesen benne gyönyörködjön örökké."

Ez kell legyen életünk nagy célja. Pál apostol ezt mondja a keresztyéneknek az 1Kor 10,31-ben:

,,Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!"

A Kol 3,17-ben ezt írja:

,,Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala."

Életünk célja az kell legyen, hogy dicsőítsük Istent azáltal hogy Őérte élünk és Őt imádjuk, Őt tiszteljük.

Van egy másik fontos dolog az Isten imádására vonatkozóan. Nem elég egyedül imádni az Istent. Igen, van egy egyéni aspektusa ennek. Azonban az egyik gyakori téma amit látunk a Szentírásban az, hogy:

3) Az Isten imádása olyasmi amit együtt kell tegyünk.

Érdekes a 103-dik zsoltár, ami az Isten imádását illeti. Azzal kezdődik, hogy Dávid biztatja magát, hogy áldja Istent. (1-2 versek):
,,Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!"
De ami érdekes az az, hogy amint halad előre a zsoltárban azt vesszük észre, hogy már nemcsak önmagáról beszél, hanem Isten egész népéről. (10-12 versek)
,,Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket."
De még ez sem volt elég. A 20-22 versekben Dávid még jobban kiterjesztette. Ezt írja:
,,Áldjátok az URat, angyalai, ti, hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára! Áldjátok az URat, ti, seregei, szolgái, akaratának végrehajtói! Áldjátok az URat, ti, teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik! Áldjad, lelkem, az URat!"

Minden teremtmény kell áldja, magasztalja Istent. Jel 15,4: ,,ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid."

Azt kell kívánjuk, hogy mindenki velünk együtt áldja, magasztalja és tisztelje Istent. Ezt olvassuk a Zsoltár 66,1-4 versekben:
,,Örvendj, egész föld, az Istennek! Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét!Mondjátok Istennek: Milyen félelmetesek a te tetteid! Nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét."
Majd a 8-9 versek ezt mondják: ,,Áldjátok, népek, a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét! Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon."
Ugyanezt látjuk a Zsoltár 67,3-7 igeszakaszban:
,,Magasztaljanak a népek, ó, Isten, magasztaljon minden nép! Örüljenek, ujjongjanak a nemzetek, mert pártatlanul ítéled a népeket, és vezeted a nemzeteket a földön. Magasztaljanak a népek, ó, Isten, magasztaljon minden nép! Meghozta termését a föld, megáld bennünket Istenünk, az Isten. Megáld bennünket az Isten, féljék őt mindenütt a földön!"

Milyen csodálatos az amikor mindenki magasztalja Istent. Dávid a 42-dik zsoltár 4-dik versében arra utal, hogy milyen nagy öröm neki amikor az emberek magasztalják, imádják Istent.
,,Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot."

Az utolsó dolog amit az Isten imádásával kapcsolatban elmondanék az, hogy:

4)Rendkívül fontos együtt imádnunk az Istent.

Láttuk már ezt az igazságot a 103-dik, 66-dik, és 67-dik zsoltárokban. Idézem most a Zsid 10,24-25:
,,Figyeljünk egymásra, hogy szeretetre és jótettekre buzduljunk, ne hagyjuk el összejövetelünket, mint némelyek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annál inkább, minél inkább látjátok a napot közeledni."
A 109-dik zsoltár 30-dik versében Dávid az Isten imádatáról beszél. Hol kívánja imádni Istent? Ezt mondja:

,,Hangos szóval magasztalom az URat, és dicsérem őt a sokaság előtt."

Isten miből igyekezett megszabadítani Izráel népét Egyiptomban? A rabszolgaságból. Az egyiptomiak megakadályozták az izraelitákat, hogy Istent imádják. Amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy menjen vissza Egyiptomba, akkor azt mondta neki, hogy a következőt mondja a fáraónak (2Mózes 4,22-23):

,,Így szól az ÚR: Izráel az én elsőszülött fiam. Azért azt mondom neked, hogy bocsásd el az én fiamat, hadd szolgáljon áldozattal engem!"

2Móz 7,16 Isten azt mondta Mózesnek, hogy menjen el a fáraóhoz:

,,Ezt mondd neki: Az ÚR, a héberek Istene küldött engem hozzád ezzel az üzenettel: Bocsásd el népemet, hogy áldozattal szolgáljanak nekem a pusztában! - de te nem hallgattál rám mindeddig."

Ez a kérés megismételve van a 2Mózes 8:20, 9:1, 9:13, 10:3, 10:7 versekben. Látjátok-e testvérek, hogy Isten számára mennyire fontos volt az, hogy az Ő népe együtt imádják Őt?

Azt is vegyétek figyelembe, hogy hogyan van ábrázolva a menny számunkra? Olyan helynek van gyakran bemutatva ahol a mennyei seregek, Isten egész népe - együtt a 24 vénnel, a négy élőlénnyel és az összes angyallal imádják Istent. Néha ez az istentisztelet úgy van bemutatva, hogy egyik csoport válaszol a másik csoport istentiszteletére. (Jel 4,8-11, Jel 5,8-14) Ilyen a mennyben az istentisztelet.

Rendkívül fontos, hogy imádjuk együtt Istent. Azt gondolom, hogy ennek a járványnak az egyik legnagyobb tragédiája az, hogy gyülekezeti épületek lettek bezárva aminek következtében az Isten együtt imádásának jó illatja megszűnt felszállni a földről a mennybe.

Testvérek, értékelnünk kell a gyülekezeti istentiszteletet, a közös Istenimádatot. Ez az egyik legfontosabb dolog, amit teszel az életeddel. A mai világ nagy része olyan mint az egyiptomi fáraó - nem akarja hogy imád Istent a többi keresztyénekkel. Ne felejtsétek el hogy lelki háborúban vagytok. Sokan vannak akik nem akarják, hogy imádjuk Istent.

Ha beteg vagy akkor jó okod van otthon maradni. Ugyanakkor értékeljük a közös istentiszteletet. Ne kövessük az istentelen embereket akik ellenszegülnek az Isten imádatának. a gyülekezeti istentiszteletnek, akik azt hazudják, hogy nem helyes az ha a keresztyének most a járvány ideje alatt összegyülekeznek Istent imádni.

Testvérek, Isten imádásotokra úgy tekintsetek mint amiben Isten örömét leli, mint amit Isten nem akar korlátozva látni. Úgy egyénileg mint közösségileg imádnunk kell Istent amennyire csak tudjuk. Áldjon meg Isten bennünket hogy egyre jobban imádjuk Őt. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: istentiszteletet, parancsolataimat, összegyülekeznek, megakadályozták, megkísértésének, rabszolgaságból, keresztyénekkel, természetimádók, gondviselésének, élvhajhászásnál, keresztyéneknek, megváltásunkért, pénzszerzéssel, tízparancsolat, parancsszavára, kiterjesztette, megszabadítani, magasztaljanak, istentisztelet, bálványszobrot, ellenszegülnek, igeszakaszban, reménységéért, istenimádatot, gyönyörködjön, nyilvánvalóvá, igeszakaszunk, szolgálhattok, következtében, istenkáromlás, nabukodonozor, legundorítóbb, kategóriájába, bálványimádás, hangsúlyozza, legfontosabb, örökkévaló Istent, önimádók kategóriájába, népnek miután, istenkáromlás folytatódjon, emberek mindig, régi időkben, pénzt imádják, pénzszerzéssel töltik, nagyon gazdag, kicsit többre, gazdagoknak mennyi, válaszuk mindig, amennyivel rendelkeznek, gazdagok nehezen, keveset kiosztanak, egyiket gyűlöli, Nabukodonozor Babilónia, Izráel Istene, Isten Igéje, Egyedül Istent, Westminsteri Nagy Káté, Atya Istennek, Mondjátok Istennek, Amikor Isten,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
A kurkuma és fekete bors ereje  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Almák kosárban  Harmonia.......  Kellemes kávézást  Budapest, Hősök tere, Gábriel ...  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Aranyosi Ervin: Az őszi erdőbe...  Budapest, Hősök tere, Gábriel ...  Ajándék az is  Az ősz beköszöntével érkezik a...  Az élet olyan, mint egy kert. ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Romy Schneider  Szép estét  Facebookon kaptam  Őszi kép  Imádság  Őszi szépségek  Ajándék az is  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Őszinteség  Jaroslav Hasek tollából  Vendégség  Mezei virágok  Szép jó reggelt kedves gazdim ...  Romy Schneider  Gondolat.....  Gombák kosárban  Kellemes kávézást  Gombák kosárban  Facebookon kaptam  Kellemes hetet  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szeptember végétől, októberig  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Isten terápiája  Az Ároni áldás  Fokföldi ibolyák  Kavicskaktusz  Mit tegyünk, hogy ne legyünk a...  További napsütéses boldog vasá...  Mai napi mosoly.....  Kemény világ vár az oltatlanok...  Cica az avarban  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Látod csupán erről szól az Éle...  Áldott élet  Facebookon kaptam  Vendégség  A tüdőrák kockázati tényezői  Facebookon kaptam  Twitterről hoztam  Bortermelő vidéken  Ké végig nézte eltűnt ifjúságo...  Facebookon kaptam  Őszi kép  Virág cica  Gombák kosárban  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam  Isten terápiája  Hinni kellene  A legnagyobb örökség  Pihend ki a másokkal való kapc...  Egy kis melegség kéne még  Facebookon kaptam  A művészet  Boldog születésnapot a ma ünne...  Őszi levelek  Facebookon kaptam Annuska bar...  Gondolat  Jó éjszakát!  Szép estét kedves látogatóimna...  Imádság  Facebookon kaptam  Ajándék az is  Szép estét  Facebookon kaptam Annuska bar...  Twitterről hoztam  Facebookon kaptam  Bünti van.......  Facebookon kaptam  Jó reggelt  Egy kis melegség kéne még  Facebookon kaptam  Ön, Mr. Einstein... Hisz Isten...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  Mezei virágok 
Bejegyzés Címkék
örökkévaló Istent, önimádók kategóriájába, népnek miután, istenkáromlás folytatódjon, emberek mindig, régi időkben, pénzt imádják, pénzszerzéssel töltik, nagyon gazdag, kicsit többre, gazdagoknak mennyi, válaszuk mindig, amennyivel rendelkeznek, gazdagok nehezen, keveset kiosztanak, egyiket gyűlöli, másikat szereti, egyikhez ragaszkodik, másikat megveti, földi örömök, testi örömnél, családjukat bálványozzák, család jelenti, természetimádók csoportja, ember értelmi, lehetőség arra, helyzet veled, legfontosabb számodra, következő igazságokra, legfontosabb dolog, dicsőség reménységéért, istentisztelet olyan, istentisztelet olyasmi, világ országait, dicsőséget amely, bitorlónak adni, szolgaság házából, földön vagy, föld alatt, vízben vannak, atyák bűnéért, saját lelkét, ember végső, kell legyen, másik fontos, egyéni aspektusa, egyik gyakori, 103-dik zsoltár, föld fölött, istenfélők iránt, 20-22 versekben, népek eljönnek, egész föld, amikor mindenki, 42-dik zsoltár, emberek magasztalják, ünneplő sokaságot, utolsó dolog, napot közeledni, 109-dik zsoltár, sokaság előtt, egyiptomiak megakadályozták, következőt mondja, héberek Istene, kérés megismételve, menny számunkra, mennyei seregek, négy élőlénnyel, összes angyallal, másik csoport, egyik legnagyobb, gyülekezeti istentiszteletet, közös Istenimádatot, egyik legfontosabb, egyiptomi fáraó, többi keresztyénekkel, közös istentiszteletet, istentelen embereket, gyülekezeti istentiszteletnek, keresztyének most, járvány ideje, istentiszteletet, parancsolataimat, összegyülekeznek, megakadályozták, megkísértésének, rabszolgaságból, keresztyénekkel, természetimádók, gondviselésének, élvhajhászásnál, keresztyéneknek, megváltásunkért, pénzszerzéssel, tízparancsolat, parancsszavára, kiterjesztette, megszabadítani, magasztaljanak, istentisztelet, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 140 db bejegyzés
e év: 1553 db bejegyzés
Összes: 31085 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 23
  • e Hét: 1587
  • e Hónap: 41228
  • e Év: 407603
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.