Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Győzelmes szolgálat
  2021-05-08 21:56:44, szombat
 
  Győzelmes szolgálat

Textus: Bír 6,25 - 7,14

A keresztyénségen belül van egy olyan téves felfogás, miszerint amikor valaki keresztyénné lesz, akkor választhat két keresztyén életforma közül: az egyik a kényelmes keresztyén életforma, a másik pedig az elkötelezett keresztyén életforma. A népszerűbb az első, a kényelmes keresztyén életforma, amely nincs ellene a gyülekezeti alkalmak látogatásának, de csak akkor amikor az alkalmas az embernek; nincs ellene az adakozásnak sem, de csak akkor amikor ezt megengedheti magának az ember. Itt ennél az életformánál a cél az, hogy minél jobb anyagi helyzetet biztosítson az ember magának és ha van családja akkor a családjának, hogy minél kényelmesebb életet tudjanak élni. Ha van ideje az embernek akkor végezhet önkéntes munkát a gyülekezetben, de csak akkor ha neki megfelel. Ennél az életformánál egy másik cél az, hogy te jól érezd magad, élj egy jó életet, hogy egy napon tudjál nyugdíjba menni és a megtakarított pénzeddel valóra váltsd az addig még be nem teljesedett álmaidat és vágyaidat.

A másik életforma az elkötelezett keresztyén életforma. Ez nem annyira népszerű mint az első. Ez arról szól, hogy lemondasz vágyaidról meg álmaidról, az életedhez való jogodról, és Jézus Krisztus rabszolgája leszel. A célod az, hogy először Isten országát és igazságát keresd. Törekedsz, hogy minél jobban tudjad támogatni anyagilag az Úr munkáját. Ha kell kész vagy vállalni, hogy feladd az otthoni kényelmes életedet és elmenjél egy veszélyes helyre azért hogy embereket vezessél Krisztushoz.

Jézus azonban világosan kijelentette, hogy csak egyetlen keresztyén életforma, életvitel van. Így foglalta ezt össze a Lk 9,23-24-ben: ,,Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt." A kereszt nem egy ékszer volt amit a nyakadon hordoztál. Egy borzalmas eszköz volt amelyen a halálra ítélteket végezték ki. Jézus azt értette azalatt amit mondott, hogy akik őt követik azok naponta meg kell haljanak önmaguknak miközben azért élnek, hogy Neki szolgáljanak és az Ő dicsőségére éljenek azon körülmények között amelyeket Ő elrendel számukra. Jézus seregében nincsenek maguknak élő önkéntes katonák. Ott csak besorozott katonák vannak akik azért szolgálnak mert Jézus megvásárolta és megmentette őket Isten örök ítéletétől az Ő vérével. Most ők teljesen az Övéi. Az Ő rabszolgái.

Gedeon és 300 fős seregének története, akik készültek szembeszállni a 135000 főből álló Midián seregével néhány fontos igazságot tanít nekünk az Úrért végzett győzelmes szolgálatról. Meg kell tanuljuk, hogyan szolgálhatjuk az Urat legyőzve a körülöttünk lévő sötétség erőit. Az elmúlt alkalommal Gedeon elhívásáról hallottunk. Láttuk az Ige alapján, hogy sok gyengeséggel rendelkezett, azonban Isten őt választotta ki arra a feladatra, hogy megszabadítja népét a midianiták szolgaságából. Isten elkezdett munkálkodni benne, építette, erősítette a hitét. Ebben a részben látjuk Gedeon felkészítését a győzelmes szolgálatra vagy mondhatjuk úgy is, hogy kiképzését a győzelmes harcra. Az alapelv a következő:

Ahhoz, hogy szolgáljad az Urat legyőzve a sötétség erőit, engedelmeskedned kell Isten Igéjének, bíznod kell Őbenne, és keresned kell az Ő dicsőségét.

Először is, meg kell értenünk, hogy mit ábrázol világosan ez a történet:

1. A sötétség gonosz erői, amelyekkel összetűzésbe kerülnek az Úr szolgái, sokan vannak és erősek.

Isten küldte a midianitákat Izráel népére mivel bálványokat imádtak és nem hallgattak az Úr szavára.

Midián a sötétség gonosz erőit ábrázolja amelyekkel összetűzésbe kerülünk miközben igyekezünk az Úrnak szolgálni a mi jelenlegi lelkileg sötét időnkben. Itt nálunk nincs még keresztyénüldözés mint sok iszlám országban. Azonban körülvesznek láthatatlan sötét erők amelyek szembeszegülnek az evangéliumnak. Ezt írta Pál apostol (Ef 6:12-13):

,,Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok."

Emberi stratégiákkal vagy tervekkel nem lehet legyőzni ezeket az erőket. Nem lehet legyőzni őket úgysem ha nem kötelezzük el magunkat az Úrnak való szolgálat iránt. Az érzelmi felindultságból való szolgálat rövid ideig tartó. Mikor nehézségekkel és szenvedésekkel kerül szembe az ilyen ember otthagyja Krisztust. Többé nem szolgálja. Amikor Gedeon megfújta a kürtöt, akkor 32000 ember gyűlt össze a harcra. De ebből 22000-en eltávoztak az otthonaikba mert féltek. Féltek az ellenségtől mivel látták, hogy milyen hatalmas az ellenség serege. Féltették az életüket. Egy másik fontos dolog az, hogy soha nem szabad lebecsülnünk az ellenség erejét. Az ellenségünk gonosz és erős. Megalkudni a világgal vagy a bűnnel vereséget jelent. Az ellenségünk ordító oroszlán, aki keresi hogy kit nyeljen el (1Pt 5,8). Ezek az alapelvek arra nézve, hogy hogyan győzhetjük le őt lényegesek a mi lelki túlélésünkre vonatkozóan.

2. Ahhoz, hogy szolgáljad az Urat legyőzve a sötétség erőit, engedelmeskedned kell az Ő Igéjének.

Ez a fő lecke a Bír 6,25-35 igeszakaszban. Az Úr azzal kezdi, hogy egy nehéz parancsot ad Gedeonnak (6:25-26):

,,Ugyanazon az éjszakán ezt mondta neki az ÚR: Végy egy bikát apád marhái közül, egy kifejlett hétéves bikát. Rombold le apád Baal-oltárát, a mellette levő szent fát pedig vágd ki! Azután építs oltárt Istenednek, az ÚRnak ennek az erődnek a tetején a kőrakásból. Vedd a bikát, és áldozd fel égőáldozatul a kivágott szent fa hasábjain!"

Gedeon apja Jóás Baal-oltárt és Asera oltárt (,,szent fa") készített; ezek a kánaániták hamis istenei voltak; nemcsak Jóás és házanépe (kivéve Gedeont) áldozott ott, hanem a falu közössége is. Az 5Mózes 13 szerint nem Gedeont kellett volna halálra ítélni hanem a falu közösségét az ők bálványimádásuk miatt. Gedeon engedelmessége öt dolgot tanít nekünk az engedelmességről:

A. Azzal kezdődik az engedelmesség, hogy elkezded követni az Urat mint Istenedet.
Úgy tűnik, hogy Gedeon nem követte apja és a faluja közösségének bálványimádását. Az Úr követése személyes döntés kell legyen, ami néha azt jelenti, hogy szembe kell forduljunk a családunk vagy kultúránk hitével és gyakorlatával. Követni az Urat mint Istenünket Neki való engedelmességet jelent.

B. Az engedelmesség otthon kell elkezdődjön.
Gedeon le kellett győzze azt a félelmét, hogy a családi bálványt rombolja le. Ha nappal teszi akkor a falu lakossága talán megakadályozta volna őt ebben, ezért ő éjjel rombolta le és vágta ki. 2,5 négyzetméter és egy méter 20 cm magas szobor volt, kövekből összerakva és sárral megerősítve. Gedeonnak szüksége volt tíz szolga segítségére, hogy lerombolja. Isten azt is megparancsolta neki, hogy építsen oltárt az Úrnak és az apja hét éves bikáját áldozza fel rajta égőáldozatul.

Az Isten Igéjének való engedelmesség gyakran egy radikális cselekedet mivel a példánk szembesíti a körülöttünk lévőket a bálványimádásaikkal. Gedeon engedelmességének lehetett volna sokféle következménye. Azonban az őszinte engedelmesség mindig otthon kell elkezdődjön. ,,Akik bennünket néznek, Krisztust kell lássák bennünk."

Istennek köszönhető az, hogy Gedeon apjának megváltozott a gondolkodása és a fiát védelmébe vette amikor a falu férfiai követelték Gedeon halálát. Emiatt a bátor tett miatt ami engedelmességből származott kapta Gedeon a Jerubaál becenevet. Baál semmit nem tett amikor Gedeon lerombolta a szobrát. Valószínű, hogy a falu férfiai csatlakoztak Gedeonhoz amikor ő gyülekezést hirdetett meg a midianiták elleni harchoz.

C. Az engedelmesség teljes kell legyen, nem részleges.
Gedeon nem alkudott meg azzal, hogy nem nyúlt a Baál oltárához hanem melléje oltárt épített az Úrnak. Azzal azt üzente volna a falu lakosságának, hogy: ,,helyénvaló bármelyik választása; válasszatok ahogy jónak látjátok."
Az Úr az egyedül igaz Isten. Teljes engedelmességet követel meg, ami azt jelenti, hogy le kell rombolni a bálványainkat.

D. Az engedelmesség bátorságot követel meg tőlünk, hogy szembeszálljunk a körülöttünk lévő bálványimádó kultúrával.

E. Az engedelmesség határozott, a Szentlélek erejével véghez vitt cselekedetet követel meg, nem csupán jó szándékokat.

34-dik vers: ,,az ÚR felruházta lelkével Gedeont." Ez egy különleges felkenetés volt egy konkrét feladatra. Ilyen felkenetésben nekünk nincs részünk. Viszont Isten azt parancsolja nekünk, hogy a Lélek szerint éljünk (Gal 5,16) és hogy teljünk be a Lélekkel (Ef 5,18). Ezt úgy tehetjük, hogy ha magunkat a Szentlélekre bízzuk pillanatról pillanatra, engedve hogy Ő irányítsa az életünket.

Miután engedelmeskedett az Úrnak lerombolva apja bálványait, Gedeonnak össze kellett gyűjtenie a sereget Midián ellen. Ez arra mutat rá, hogy a győzelmes szolgálat nemcsak egyéni. Más szentekkel együtt kell szolgálnunk mindegyikünk használva a lelki ajándékait Isten országának építésére. A győzelmes szolgálat az Isten Igéjének való engedelmességgel kezdődik.

3. Ahhoz, hogy szolgáljad az Urat, legyőzve a sötétség erőit, bíznod kell Istenben.

A Zsidókhoz írt levél 11-dik részének 6 verse ezt mondja: ,,Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt."
Gedeon nevét ott találjuk a hithősök nevei között a Zsidókhoz írt levél 11-dik fejezetében. Gedeon története azt tanítja nekünk, hogy:

A. Isten felkarol bennünket abban az értelmi és érzelmi állapotban amiben vagyunk, és bennünket felhasználva építi, erősíti a hitünket.

Amikor az Úr angyala először találkozott Gedeonnal, akkor ő félt a midianitáktól és csodálkozott, hogy Isten miért hagyta el a népét (Bír 6,13). Az angyal megparancsolta neki hogy menjen és szabadítsa meg Izráelt Midián kezéből, biztosítva őt arról, hogy Isten vele lesz és hogy úgy legyőzi Midiánt mint egy embert. De Gedeon ezt válaszolta Istennek (Bír 6,36-37): ,,Ha az én kezem által akarod megszabadítani Izráelt, ahogy megígérted, akkor én most kiteszek egy fürt gyapjút a szérűre, és ha csak maga a gyapjúfürt lesz harmatos, a föld pedig mindenütt száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izráelt, ahogy megígérted." Isten kegyelmesen teljesítette Gedeonnak ezt és a következő kérését is, annak ellenére, hogy Gedeon elismerte, hogy az Úrnak jó oka lenne megharagudni rá (6:39). Isten türelmes, megértő és kegyelmes volt hozzá.

Isten úgy is erősítette Gedeon gyenge hitét hogy fokozatosan lecsökkentette a seregét 32000 főről 10000, majd végül 300 főre. Annak a 300 katonának a hitét is erősítette ezzel a paranccsal, hiszen látták hogy emberileg semmi esélyük nincs a győzelemre, hogy itt csak az Úr segíthet rajtuk és Ő adhat nekik győzelmet. Majd az Úr jóindulatúan még adott egy kéretlen jelt Gedeonnak hogy erősítse a gyenge hitét. Leküldte az Úr őt és szolgáját éjjel a Midián táborba, hogy hallgassák meg miről beszélnek a midián katonák. Mikor a táborba értek éppen akkor mondta el az egyik midián katona az álmát egy másik katonának (Bír 7,13): ,,Azt álmodtam, hogy egy kerek árpakenyér gurult le Midján táborára, és amikor a sátorhoz ért, nekiütközött, úgyhogy az ledőlt; felfordította, a sátor pedig összedőlt." Az álom azt ábrázolja, hogy szegény, gyenge emberek legyőznek egy erős ellenséget. A midián katona társa helyesen értelmezi az álmot (Bír 7,14): ,,Nem más ez, mint az izráeli Gedeonnak, Jóás fiának a fegyvere. Kezébe adta az Isten Midjánt és az egész tábort."

A Szentírásban sok példát találunk arra, hogy az Úr jóindulatúan felhasználva az Ő szolgáit megerősíti, felépíti hitüket. Jákób hitét megerősítette, aki félt a bátyjától Ézsaútól. Jézus türelmesen bánt a gyakran ostoba és hitetlen tanítványaival, hogy az Őbenne való hitüket megerősítse.

B. Istennek meg kell tanítania bennünket, hogy a bizodalmunk Őbenne kell legyen, nem pedig emberi módszerekben vagy technikákban.
Először, Gedeon valószínű azt gondolta, hogy 32000 ember nem elegendő ahhoz, hogy legyőzzék a 135000 fős midián sereget. De Isten azt mondta neki, hogy túl sokan vannak. Haza kellett küldje a félénk szívűeket. (5Móz 20,8).
Ők az ellenség nagy seregére figyeltek és nem a mindenható Istenre. És, a félénk hitetlenség ragályos. Valószínű hogy Gedeon növekvő nyugtalansággal szemlélte amint a serege 10000 főre fogyatkozott. De talán ő úgy gondolkodott abban a helyzetben: ,,Isten segítségével és egy jó stratégiával, győzhetünk."

Azonban Isten azt mondta: ,,Még ez a nép is sok." Próbára tette őket a víznél, azzal ahogyan ittak a vízből. Ott pedig 300 főre csökkentette le az Úr a seregét. Ezzel arra tanította Gedeont és az embereit, hogy nem bízhattak semmiféle emberi módszerben vagy technikában, vagy stratégiában. Egyedül Istenben kellett hogy bízzanak. Hajlamosak vagyunk módszerekben vagy technikákban bízni, hogy azok által sikeresek lehetünk a szolgálatban, a házasságban, a gyereknevelésben vagy az élet egyéb dolgaiban. Lehet, hogy némely módszer, technika segíthet, de vigyázzunk hogy az Úrban bízzunk és ne a módszerben.

4. Ahhoz, hogy szolgáljad az Urat legyőzve a sötétség erőit, keresned kell Isten dicsőségét.

Azok akik Gedeon seregében féltek, hazamentek. Féltették az életüket. Nem Istenre figyeltek, nem az Ő dicsősége volt fontos nekik, hanem az ők életben maradásuk.

Meg kell értsük, hogy az Urat szolgálni lelki háborút jelent a sötétség láthatatlan erői ellen. A figyelmünk folyamatosan az Isten dicsőségén kell legyen még akkor is ha megsebesülünk vagy meghalunk ebben a háborúban. Másképp, amikor a harc felerősödik, elfutunk hogy elrejtőzzünk előle.

Az Úrnál nem számít a létszám vagy az emberi módszerek. Ő győzhet katonák nélkül, amint ezt látjuk akkor amikor Ezékiás király imádkozott és az Úr megölt 185000 asszír katonát egy éjszaka alatt (2Kir 18-19). Vagy fel tud használni 300 bátor, Benne bízó férfiút, hogy legyőzzön 135000 midianitát. De bárhogyan is teszi, Ő azt akarja, hogy a dicsőség az Övé legyen, hogy Neki legyen adva.

1989 - 1994 között egy Stacey King nevű kosárlabdázó játszott a Chicago Bulls nevű híres amerikai kosárlabda csapatban. Akkoriban játszott abban a csapatban a híres Michael Jordan is. Egyik meccsen, Jordan 69 pontot szerzett és King egyet. Viccesen megjegyezte később: ,,Mindig úgy fogok visszaemlékezni erre az estére, mint amikor Michael Jordan és én együttesen 70 pontot szereztünk." Nos, az Úr örömmel használ gyenge embereket a győzelem megszerzéséhez. Gedeon serege így kiáltott fel éjszaka amikor körülvették a midianiták táborát (Bír 7,20): ,,Fegyverbe, az Úrért és Gedeonért!" De biztosra kell mennünk, hogy mindenki tudja: ,,Az Úr szerzett 69 pontot; én csak egyet. Övé kell legyen minden dicsőség!"

Következtetés

Az üzenet alkalmazása: ,,Bizalmadat Jézus Krisztusba helyezted és elkezdtél Vele járni mint Uraddal? Az Úr a te Istened?" Nem tudod addig megfelelően szolgálni Őt ameddig nem járulsz bűnösként a kereszthez és nem bízol az érted bemutatott áldozatában.

Majd tedd fel magadnak a kérdést: ,,Hol és hogyan szolgálom az Urat?" Bízd magad az Ő Lelkére és kérjed Őt, hogy használjon mint az Ő kegyelmének csatornáját mások életében. 1Pt 4,10-11: ,,Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen."

Isten sokféle kegyelmének a sáfára vagy. Nem kell tökéletes legyél ahhoz, hogy Ő téged használhasson. Kezdd ott ahol vagy. Tedd amiket Igéje parancsol a jelenlegi helyzetedre vonatkozóan. Bízzál Benne, még akkor is ha az amire elhívott hogy megtegyed meghaladja képességedet. Amint látod Őt munkálkodni, a hited növekedni fog, hogy még inkább bízzál Benne. Ahhoz, hogy szolgáljad az Urat legyőzve a sötétség erőit, engedelmeskedned kell Neki, bíznod kell Benne és keresned kell az Ő dicsőségét mindenekelőtt. Ő jóindulatú, hogy használjon bennünket a gyengeségeinkben! Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: gyereknevelésben, engedelmeskedett, engedelmességről, engedelmeskedned, engedelmességgel, gyengeségeinkben, ellenállhassatok, engedelmességből, szembeszegülnek, bálványimádását, bálványimádásuk, szembeszálljunk, engedelmességet, nyugtalansággal, felindultságból, visszaemlékezni, keresztyénségen, megállhassatok, megakadályozta, tanítványaival, megparancsolta, engedelmessége, lecsökkentette, megszabadítani, megszerzéséhez, szenvedésekkel, engedelmesség, megtakarított, felkészítését, midianitáktól, következménye, gyakorlatával, gyülekezetben, evangéliumnak, következtetés, felkenetésben, keresztyénségen belül, olyan téves, kényelmes keresztyén, másik pedig, elkötelezett keresztyén, gyülekezeti alkalmak, ember magának, embernek akkor, napon tudjál, megtakarított pénzeddel, másik életforma, életedhez való, otthoni kényelmes, veszélyes helyre, életét énértem, ékszer volt, Jézus Krisztus, Isten Igéjének, Amikor Gedeon, Jóás Baal-oltárt, Istenünket Neki, Viszont Isten, Izráelt Midián, Isten Midjánt, Azonban Isten, Egyedül Istenben, Stacey King, Chicago Bulls, Michael Jordan, Bizalmadat Jézus Krisztusba, Bízzál Benne,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Balajthy Ferenc - NEM MINDENNA...  Facebookon kaptam  Áldott - békés - jó éjszakát...  Csendes alkony ének  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Én nem...  Facebookon kaptam  Madárvilág........  Immunitásjavítás egyszerű és g...  Advent1  Rózsa csokrok  Kellemes napot kívánok!  A hitet a Szentlélek ébreszti  Szép álmokat! ......  Zsírégető táplálékok és italok  Én nem...  Facebookon kaptam  Búzavirágok gif  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A pokolba vezető út.......  Harmonia.......  Pálmák élete * Isten teremtmén...  A kálium gazdag forrásai  Ötórai tea  Facebookon kaptam  Látogatóimnak szeretettel ! .....  Facebookon kaptam  Szép estét  Jó éjszakát  Ősz gif  Én nem...  Esti képek  Őszi keret  Remény  Mai harmónia kártyám  Zöldruhás hölgy gif  Hol van a hiányzó óra ?  A mentális egészség segítője  Facebookon kaptam  Advent 1  A mentális egészség segítője  Advent első angyala  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Advent1  Oh gif  Boldog születésnapot a ma ünne...  Thaiföld.......  Facebookon kaptam  Óratáncosok gif  Alvó kisfiú  Vörösrózsaszál gif  Facebookon kaptam  Naplemente  Advent első vasárnapja, a kará...  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Szép estét  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Alvó baby  A hitet a Szentlélek ébreszti  Alvó kisfiú  Ház a tóparton  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Megelevenedik sok régi emlék, ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Oh gif  Gomba havazásban  Facebookon kaptam  Az első tánc ma a hit lángja. ...  Boccaccio szelet  Adventi gondolatok 2022  Facebookon kaptam  Menyecske ruha.......  Az emésztőrendszeri zavarok ti...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Meghitt - békés Vasárnapot kív...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Őszi kép  Ez igen  Balajthy Ferenc - NEM MINDENNA...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Üdvözlet Szegedről !.......  Advent1  Alvó maci  Nagyon szép.......  Karamellkrémes  Ami a vallást illeti 
Bejegyzés Címkék
keresztyénségen belül, olyan téves, kényelmes keresztyén, másik pedig, elkötelezett keresztyén, gyülekezeti alkalmak, ember magának, embernek akkor, napon tudjál, megtakarított pénzeddel, másik életforma, életedhez való, otthoni kényelmes, veszélyes helyre, életét énértem, ékszer volt, nyakadon hordoztál, borzalmas eszköz, halálra ítélteket, 135000 főből, körülöttünk lévő, elmúlt alkalommal, midianiták szolgaságából, részben látjuk, győzelmes szolgálatra, győzelmes harcra, sötétség erőit, sötétség gonosz, midianitákat Izráel, sötétség világának, gonoszság lelkei, mennyei magasságban, gonosz napon, érzelmi felindultságból, ilyen ember, otthonaikba mert, ellenségtől mivel, ellenség serege, másik fontos, ellenség erejét, ellenségünk gonosz, világgal vagy, bűnnel vereséget, ellenségünk ordító, alapelvek arra, nehéz parancsot, bikát apád, kifejlett hétéves, mellette levő, kivágott szent, kánaániták hamis, falu közössége, falu közösségét, faluja közösségének, családunk vagy, engedelmesség otthon, családi bálványt, falu lakossága, radikális cselekedet, példánk szembesíti, körülöttünk lévőket, őszinte engedelmesség, fiát védelmébe, falu férfiai, bátor tett, midianiták elleni, engedelmesség teljes, falu lakosságának, egyedül igaz, engedelmesség bátorságot, engedelmesség határozott, különleges felkenetés, konkrét feladatra, sereget Midián, győzelmes szolgálat, lelki ajándékait, hithősök nevei, angyal megparancsolta, fürt gyapjút, gyapjúfürt lesz, föld pedig, következő kérését, kéretlen jelt, gyenge hitét, midián katonák, táborba értek, egyik midián, másik katonának, kerek árpakenyér, sátor pedig, erős ellenséget, midián katona, izráeli Gedeonnak, egész tábort, bátyjától Ézsaútól, gyakran ostoba, bizodalmunk Őbenne, félénk szívűeket, ellenség nagy, mindenható Istenre, félénk hitetlenség, , ,
2022.10 2022. November 2022.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 54 db bejegyzés
e év: 1435 db bejegyzés
Összes: 33270 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 966
  • e Hét: 3907
  • e Hónap: 105577
  • e Év: 988144
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.