Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Istenimádat, győzelem, eltávolodás Istentől
  2021-05-13 22:34:41, csütörtök
 
   
  Istenimádat, győzelem, eltávolodás Istentől

Textus: Bír 7:15-23; 8:22-35

Testvérek, elérkeztünk Gedeon történetének a befejező részéhez. Miről szól ez a rész? Egy mondatban így lehet összefoglalni a fő mondanivalóját:

Isten nagy győzelmekre vezeti azokat akik imádják őt, bíznak Benne és engedelmeskednek Neki, de még ezeknek az embereknek is vigyázniuk kell, hogy nehogy eltávolodjanak Istentől.

1. Isten azt akarja, hogy őt imádjuk, mielőtt megpróbálunk nagy győzelmeket véghezvinni Őérte.

Gedeon akkor kezdte el imádni Istent amikor megértette, hogy az Úrnak angyalát látta színről színre. Attól félt, hogy meg fog halni, de az Úr azt mondta neki (Bír 6,23): ,,Békesség neked, ne félj, nem halsz meg!" Válaszként, Gedeon egy oltárt épített az Úrnak és elnevezte azt: ,,Az ÚR a békesség" (Bír 6,24). Nem tudod addig igazán imádni Istent vagy szolgálni Neki, amíg nincs békességed Vele az Úr Jézus Krisztusban való bizodalom által (Róm 5,1).

A következő alkalom amikor látjuk, hogy Gedeon imádja Istent az, amikor az Úr mondta neki, hogy menjen le a midianiták táborába közvetlenül a csata előtt. Mivel az Úr nem akarta, hogy Izráel azt gondolja, hogy a saját erejükkel győztek, ezért arra utasította Gedeont, hogy csökkentse le a serege létszámát 32000-ről 10000-re, majd 300-ra. A midianiták serege 135000 főből állt. A létszámcsökkentések során Gedeonnak és embereinek a hite kellett, hogy növekedjen, de az Úr tudta, hogy az ő félelmük is növekedett. Így hát ismerve Gedeon félelmét, az Úr utasította őt, hogy szolgájával együtt menjenek le a midianiták táborának a széléhez.

Ott, az isteni gondviselés folytán, Gedeon fültanúja volt egy midián katona beszámolójának, aki elmondta az álmát a társának, miszerint egy árpakenyeret látott álmában amely legurult a midianiták táborára és nekiment a sátornak és az ledőlt. A társa megmagyarázta az álmot (7,14): ,,Nem más ez, mint az izráeli Gedeonnak, Jóás fiának a fegyvere. Kezébe adta az Isten Midjánt és az egész tábort." Amikor Gedeon végighallgatta az álmot és annak magyarázatát, akkor meghajtotta magát, vagyis imádta az Istent. Visszatért a seregéhez a táborba és azt mondta: ,,Keljetek föl, mert kezetekbe adta az ÚR Midján táborát!"

Ez az eset azt tanítja nekünk, hogy Istent bárhol és bármikor lehet és kell imádni. Ehhez nincs szükség egy templomra vagy egy másik épületre. A másik hogy nem szabad lekorlátozni Isten imádatát az Úr napi istentiszteletre. Jézus azt mondta a samáriai asszonynak (Jn 4,23-24):

,,De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk."

Az Atya azokat keresi akik lélekben és igazságban imádják Őt. Mivel ez az amit Isten keres, ezért ezt kell mi is keressük. Életünk fő célja az, hogy Isten igazi imádói legyünk, akik lélekben és igazságban imádjuk Őt?

De mit jelent ez? Mit jelent imádni az Istent? Azt jelenti, hogy el kell vonuljunk egy kolostorba ahol órákat kell töltsünk minden nap imádságban és imádatban? Nyilvánvalóan, ha ez lenne a követelmény, akkor kevesen lennének igazi imádók. John MacArthur így határozza meg az imádatot: ,,Az imádat lényünk legbelső részének (beleértve érzelmeinket) dicsőítő válasza Isten lényére, mely viselkedésünkben, cselekedeteinkben, gondolatainkban és szavainkban mutatkozik meg Isten igazsága alapján ahogyan Ő kijelentette önmagát nekünk." Ugyancsak tőle van egy rövidebb meghatározása is az imádatnak. Ez így szól: ,,Az imádat lényünk egészének helyes válasza Isten lényére." William Temple meghatározása: ,,Az imádat az Isten szentsége általi lelkiismeret serkentés, az Isten igazságával történő elme táplálás, az Isten szépsége általi képzelettisztítás, az Isten szeretetére való szívnyitás és az Isten szándékára való akaratszentelés." Steve Cole meghatározása: ,,Az imádat egy tisztelettudó, áhítattal, hálával és szeretettel teli magatartás és érzés Isten felé, mely Isten lényének és sajátunknak felismeréséből (abból, hogy kicsoda Isten és kik vagyunk mi) fakad."

Isten imádata jelen van az egész Szentírásban. Amikor az Úr megjelent Jóbnak és beszélt neki az Ő mindenható erejéről és szuverenitásáról a teremtett világ felett, akkor Jób válasza erre az volt, hogy bűnbánatot tartott és megalázta magát a Mindenható előtt (Jób 40,4-5; 42,1-6). Amikor Ézsaiás látomásban látott valamit az Úrról aki a trónon ült és szeráfok voltak előtte betakarva magukat és ezt kiáltva: ,,Szent, szent, szent a Seregeknek Ura, teljes az egész föld az ő dicsőségével," akkor Ézsaiás azonnali válasza ez volt (6,5): ,,Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek URát látták szemeim!" Amikor az Úr Jézus gondoskodott annyi halról, hogy szakadoztak a hálók, miután egész éjjel eredménytelenül halásztak Péter és a társai, akkor Péter a lábaihoz esett és azt mondta (Lk 5,8): ,,Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!" Amikor János apostol aki a fejét Jézus ölébe hajtotta az utolsó vacsoránál, látta a feltámadott Úr Jézust az Ő dicsőségében, azt mondta (Jel 1,17): ,,Lába elé estem, mint egy halott." Amikor igazi bepillantást kapunk arról, hogy ki Isten, kik vagyunk mi és az irántunk való kegyelméről a kereszten, akkor eltölt bennünket a félelem, a tisztelet, a hála és a szeretet iránta. Ez az Istenimádat!

Amikor Gedeon meghallotta a midián katona álmát és annak magyarázatát ott azon a helyen meghajtotta magát. Imádta az Urat. Isten azt akarta, hogy Gedeon imádja Őt mielőtt elküldi őt harcolni.

Egy lelkipásztor szolgálatát Isten megáldotta. Nagyon sok lehetősége nyílt az evangélium terjesztésére. Ámde kapott egy agyvérzést. Kórházba került. Amint feküdt a kórházi ágyon ezt kérdezte az Úrtól: ,,Miért? Miért hagytad hogy pont most ez történjék velem, amikor annyi csodálatos lehetőségem volt arra, hogy szolgáljak Neked?" Az Úr válasza ez volt: ,,Előrébb helyezted a szolgálatodat az Isten imádatánál!"

Az Úr válasza egy fontos dologra hívja fel a figyelmünket: Istent jobban érdekli az imádatom mint a szolgálatom. Imádkozom, hogy a Szentlélek írja be a szívünkbe ezt a fontossági sorrendet: először az Isten imádása és utána a Neki való szolgálat!

2. Isten nagy győzelmeket szerezhet népének egy maradék által akik imádják Őt, bíznak Benne és engedelmeskednek Neki.

Gedeon és 300 fős serege legyőzte a 135000 főből álló midián sereget. Gedeon a háromszáz emberét három csapatba osztotta el és mindeniküknek adott egy kürtöt, üres korsókat és fáklyákat a korsókba. A midián tábort körülvették az éjszaka folyamán majd Gedeon megfújta a kürtöt. Erre minden embere kürtölni kezdett és összetörték a korsókat és balkezükben tartották a fáklyákat és jobb kezükben a kürtöket, és ezt kiáltották: ,,Fegyverre! az Úrért és Gedeonért!" Az Ige nem mondja el nekünk azt, hogy az Úr mondta-e Gedeonnak, hogy így támadja meg a midián tábort vagy ez Gedeon ötlete volt. De nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy az Úr hajlandó együtt munkálkodni azzal aki imádja Őt. Hagyja hogy az Ő szent neve egy ember neve mellé legyen helyezve aki imádja Őt.

Amikor Gedeon és serege elkezdett kürtölni és kiáltani, hogy: ,,Fegyverre! az Úrért és Gedeonért", akkor az egész midián tábor futásnak eredt, és kiáltozott, és menekült. Isten zűrzavart támasztott a midianiták táborába. Azok elkezdték egymást leöldösni. Több ezren meghaltak ily módon. A menekülők után eredtek az Izráel férfiai Nafthaliból, Áserből és az egész Manasséból és űzték őket. Az Efraim férfiai is csatlakoztak a menekülő midianiták leveréséhez. Az ütközet végeredménye az lett, hogy a 135000 fős midián seregből csupán 15000 maradott életben. Csak ennyien tudtak elmenekülni, a többiek mind odavesztek.

Mit tanulhatunk ebből a győzelmi történetből? Azt, hogy Isten nagy győzelmeket szerezhet népének egy maradék által akik imádják Őt, bíznak Benne és engedelmeskednek Neki.

Isten úgy is szerezhetett volna győzelmet, hogy halállal sújtja a midianitákat az éjszaka során ahogyan azt tette Szanhérib asszír király seregével Jeruzsálem falainál válaszként Ezékiás király imádságára (2Kir 19). De általában, Isten felhasználja az Ő gyenge, kis létszámú népét akik imádják Őt, bíznak Benne és engedelmeskednek Neki. Látjuk ezt Izráel történelmében amikor Ászá király az 580000 fős seregével szembeszállt az 1000000 fős etióp sereggel (2Krón 14,10):

,,Akkor Ászá így kiáltott Istenéhez, az ÚRhoz: URam, neked nem nehéz megsegíteni az erőtlent a sokasággal szemben! Segíts meg bennünket, URunk, Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben vonultunk e tömeg ellen! URam, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit!"

Válaszként az Úr megverte az etiópokat (2Krón 14,12). Azonban az izraelita seregnek harcolnia kellett, hogy megnyerje a csatát. Gedeon történetében miután az Úr összezavarta a midián tábort és a midianitákat egymás ellen fordította, azután az izraelita sereg meg kellett ütközzön velük és le kellett őket győzniük. Kellett üldözzék őket és le kellett verjék a menekülőket. Harcolniuk kellett. Isten tehát használ eszközöket a győzelmek megszerzésében, de mi soha nem szabad hogy az eszközökben bízzunk. Továbbá, mi gyakran hajlunk arra, hogy túlértékeljük a számokat. Az Úr nagy győzelmeket szerezhet egy kevés maradék által akik imádják Őt, bíznak Benne és engedelmeskednek Neki.

Soha ne becsüld le azt, amit az Úr megtehet általad hogyha bízol Benne!

Gedeon és kis serege nagy győzelmet arattak az Úrért. Ha a történet ezzel ért volna véget akkor olyan lenne mint egy mese amely ezzel ér véget: ,,És boldogan éltek, míg meg nem haltak." De sajnos szomorú vége van ennek a történetnek ami figyelmeztetés mindazok számára akik az Urat szolgálják.

3. Még az Isten igazi imádóinak is akik szemtanúi Isten hatalmas győzelmeinek, vigyázniuk kell, hogy nehogy eltávolodjanak Istentől.

Gedeon és serege üldözőbe vette a menekülő midianitákat. Útközben nehézségekkel kellett megküzdenie. Először is szembe kellett néznie az efraimi férfiak jogtalan haragjával. Bölcs és szelíd válaszával sikerült megnyugtatnia őket (8,1-3). Másodszor, összetűzésbe került Szukkót és Penúél lakóival, akik elutasították kérését és nem adtak neki és embereinek kenyeret (8,4-17). Majd ezt olvassuk (Bír 8,22-23):

,,Ezután azt mondták az izráeliek Gedeonnak: Uralkodj rajtunk te, aztán a fiad és az unokád is, mert megszabadítottál bennünket Midján kezéből! De Gedeon így válaszolt nekik: Én nem uralkodom rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok a fiam sem. Az ÚR uralkodjék rajtatok!"

Eddig jó. Az izráeliek kérése kísértés volt Gedeon számára, hogy elfogadja kérésüket és uralkodjék rajtuk. De Gedeon látta, hogy a nép nem kérte ki az Úr véleményét ebben a kérdésben, hanem ez az ő elgondolásuk volt. A másik helytelen dolog amit elkövettek az volt, hogy nem Istennek hanem Gedeonnak tulajdonították a győzelmet. Gedeon tudta, hogy az Úr szabadította meg őket Midián kezéből. Bölcsen elutasította kérésüket. Jól tette.

Bár Gedeon elutasította a kérésüket hogy a királyuk legyen - amit jól tett -, mégis azután úgy élt mint egy király. A pogány királyokat utánozva sok feleséget szerzett magának, amivel áthágta Isten világos parancsát a házasságra vonatkozóan. A feleségei 70 fiút és sok lányt szültek neki (8:30). Halála után a sikemi ágyasának fia Abimelek, megölte apja összes fiát egyet kivéve, Jótámot, akinek sikerült megmenekülnie. Az Abimelek név azt jelenti, hogy: ,,apám a király." Megpróbált király lenni Izráel fölött (Bír 9) amit valószínű az apja életmódjából tanult.

Gedeon királyi jövedelemmel kellett, hogy rendelkezzen ahhoz, hogy annyi asszonyt és gyereket eltartson. Valószínű, hogy akkor kezdett gyarapodni a vagyona, amikor legyőzték a midianitákat. Azt olvassuk az Igében, hogy elkérte harcostársaitól a függőket amiket az izmaeliektől zsákmányoltak. Az elkért aranyfüggők súlya ezerhétszáz aranysekel (kb. 27 kg) volt. Ebből efódot készített ami az egyik értelmezés szerint vállon hordozható tárgy volt. Ez a tárgy lehetett egy szobor vagy egy melltáska/tarisznya. (Magyar katolikus lexikon) A fémből készült efód valamilyen védő, tartó tok. (Keresztyén bibliai lexikon). Egy másik jelentése az, hogy a főpap kötényszerű ruhadarabja volt rajta a hósennel amiben volt 12 drágakő.

Nem tudjuk, hogy Gedeon miért csináltatta az efódot. Az Ige erről nem beszél.
De arról beszél, hogy milyen tragikus következménye lett annak, hogy ő elkészíttette azt az efódot. Ugyanis ez történt (Bír 8,27): ,,Ott paráználkodott azzal egész Izráel. Csapda lett ez Gedeonnak és háza népének." Valószínű, hogy Gedeon valamilyen nyilvános helyen felállította azt a bizonyos aranytárgyat vagy kiállította azt a ruhadarabot és a nép úgy kezelte mint valami bálványt. Talán imádkoztak hozzá, hogy teljesítse vágyaikat. Ezt imádták és nem az Urat. Minden bizonnyal, hogy Gedeon tudott arról, hogy a nép bálványozta azt a tárgyat vagy ruhadarabot, de nem olvasunk arról, hogy tett volna valamit ez ellen, hogy véget vetett volna ennek a bálványimádásnak. Ezek a dolgok arra utalnak, hogy Gedeon eltávolodott Istentől.

Következtetés

Végezetül hét tanulság, amelyet le kell vonnunk Gedeon szomorú kudarcából:

(1) Ne bízzál a lelki vezetőkben, még ha nagy dolgokat hajtottak is végre Istenért. Egyedül Istenben bízzál! Bár Isten használja a tehetséges vezetőket, ők hajlamosak a büszkeségre, a bujaságra, a kapzsiságra, az önzésre és sok más bűnre. Ha bennük bízol és ők bűnbe esnek, akkor csalódottá válhatsz és elszakadhatsz Istentől.

(2) Imádkozzál a keresztyén vezetőkért, hogy naponta az Úrral járjanak.
Az aki naponta az Úrral jár az Ő Igéjében és imádságban, megítélve bűneit gondolati szinten, az nem fog olyan bűnökbe esni amelyek a családját és Isten családját bálványimádásba vezetik.

(3) A múltbeli teljesítmény nem garancia a jövőbeli hűségre.
Isten nagy győzelmekre vezette Dávidot aki hű volt Istenéhez, de nem mindig hiszen vétkezett Betsabéval az Úr ellen.

(4) Imádkozzál magadért és őrizd meg szíved azáltal, hogy valóságosan az Úrral jársz naponta.
A Péld 4,23 parancsolja: ,,Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!" Sajnos, Salamon aki ezt írta, nem követte a saját tanácsát. Engedte, hogy a sok idegen felesége elfordítsa a szívét az Úrtól (1Kir 11,4).

(5) Kövesd Isten Igéjét, ne pedig bármiféle ember által kitalált vallást.
Valószínű, hogy Gedeon valamiféle vallási célból csináltatta az efódot. De ez a dolog nem az Úrtól volt. Ezt ő találta ki. Látjuk, hogy milyen borzalmas következménye lett ennek a dolognak. Az emberek elkezdték bálványozni az efódot. Az efód nem segített nekik abban, hogy személyesen megismerjék az Urat és nem tudta biztosítani számukra a bűnbocsánatot. Formaságon alapuló vallást hozott létre. Az efóddal nem lehetett bűnért való engesztelést végezni, márpedig az igaz vallás központi része Isten kiengesztelése, hogy a bűnös békességben élhessen Istennel.

(6) A rosszul használt jó dolgok alig észrevehetően később súlyos hibához, sőt bűnhöz vezethetnek.
Az efód jó dolog volt ha megfelelően volt használva a főpap által a sátornál, de rosszul használva Gedeon által bálvány és csapda lett. Külsőségen alapuló vallás volt amit az emberek az Istennel való szívbéli kapcsolat fölé emeltek. Még az olyan jó dolgok is mint a Bibliaolvasás, imádság, vagy az evangélium hirdetése válhatnak külső, üres tevékenységekké amelyek büszkévé tesznek mivel mi tesszük ezeket a dolgokat.

(7) A siker lelkileg veszélyesebb mint a kudarc.
Gedeon az Istent imádta amikor az angyal megjelent neki. Akkor is Istent imádta amikor az ellenséges tábor szélén végighallgatta a midián katona álmát és annak értelmezését. Viszont most amikor győzött, Isten Igéje nem számol be arról, hogy ő vagy a városa lakói imádták volna Istent, hanem csak arról számol be, hogy a városa lakói hamis istentiszteletet folytattak az efóddal. Légy résen ha győzelemben van részed!

Nem tudsz addig Istennek szolgálni ameddig nem járulsz Krisztus keresztjéhez bűnösként és nem hiszed el szívedben, hogy ő halálra adatott a bűneidért. Mihelyt bízol Benne, Ő azt akarja, hogy igazi imádója legyél aki lelki győzelmeket arat azáltal hogy bízik Benne és engedelmeskedik Neki. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: bálványimádásnak, engedelmeskednek, istentiszteletre, viselkedésünkben, megszabadítottál, szuverenitásáról, istentiszteletet, eredménytelenül, akaratszentelés, gondolatainkban, tevékenységekké, bálványimádásba, harcostársaitól, engedelmeskedik, tulajdonították, megszerzésében, paráználkodott, eltávolodjanak, beszámolójának, kiengesztelése, végighallgatta, figyelmeztetés, mondanivalóját, felismeréséből, megnyugtatnia, meghatározása, elszakadhatsz, történelmében, nehézségekkel, következtetés, elkészíttette, szolgálatodat, mindeniküknek, nyilvánvalóan, megmagyarázta, megmenekülnie, befejező részéhez, oltárt épített, következő alkalom, midianiták táborába, csata előtt, saját erejükkel, serege létszámát, midianiták serege, hite kellett, midianiták táborának, isteni gondviselés, midián katona, árpakenyeret látott, midianiták táborára, társa megmagyarázta, izráeli Gedeonnak, Jézus Krisztusban, Isten Midjánt, Amikor Gedeon, Isten Lélek, John MacArthur, William Temple, Steve Cole, Amikor Ézsaiás, Seregeknek Ura, Seregek URát, Amikor János, Akkor Ászá, Egyedül Istenben, Kövesd Isten Igéjét, Isten Igéje,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Az otthoni négy fal  Jónak lenni nehéz  501 az új fertőzött, elhunyt 2...  Szép napot kívánok!  Anyám magánya  Facebookon kaptam  Kihalt erdők .  Igazság  Életünk forrása  Isten  Facebookon kaptam  Őszi kép  A sejtelmes ősz  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nagyon szeretem a szőlőt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A kurkuma segíthet a fogyásban  Eltévelyedés  Pompás gólyaorr virág  Dália  Alázat  Facebookon kaptam  Lábnyom és parancs  Őszinteség  A szüret mindig jó hangulatban...  Kislány napraforgók közt  Aranyosi Ervin: Hazugságtól fu...  Saját házunk  Facebookon kaptam  Mai napi mosoly.....  Dús tőkék ontják fürtjeiket  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Őszi kép  Kompromisszum  Napraforgó  Őszi kép  Öröm  A székrekedés sok embert érint...  Őszidő  Facebookon kaptam  Mai napi mosoly.....  Himalája pipacs  Bárány és farkas  Nagy dolgok  Facebookon kaptam  Régen a szüret  Facebookon kaptam  Áldott legyen az Úr, aki napró...  Igazság  Nagyon szeretem a szőlőt  Igazság  Eltévelyedés  Őszi kép  Aranyosi Ervin: Hazugságtól fu...  Mosollyal kezdd a napot!  Kellemes kávézást  Kisimul  Facebookon kaptam  Virágzó fa  Az örökkévalóság kapuja előtt ...  Mikor a szív fázik......  Facebookon kaptam  Isten szeme előtt cselekedni  Őszi hangulatok  Isten szeme előtt cselekedni  Őszi kép  Lábnyom és parancs  Kihalt erdők .  Hit  Mai napi mosoly.....  Mai napi mosoly.....  Hit  Facebookon kaptam  Saját házunk  A föld szolgái az emberek  Német kastély........  Boldog születésnapot a ma ünne...  A szüret mindig jó hangulatban...  Facebookon kaptam  Hormonegyensúly megteremtése  Alázat  Áldott legyen az Úr, aki napró...  Közbenjáró  Facebookon kaptam  Próbatétel  Mai napi mosoly.....  Huncut mosolyod mögött . . ...  Őszi kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni pihenést  Nagy csodatölcsér virág  Kislány őszi levéllel  Próbatétel  Bárány és farkas 
Bejegyzés Címkék
befejező részéhez, oltárt épített, következő alkalom, midianiták táborába, csata előtt, saját erejükkel, serege létszámát, midianiták serege, hite kellett, midianiták táborának, isteni gondviselés, midián katona, árpakenyeret látott, midianiták táborára, társa megmagyarázta, izráeli Gedeonnak, egész tábort, templomra vagy, másik épületre, másik hogy, samáriai asszonynak, amit Isten, kolostorba ahol, imádat lényünk, rövidebb meghatározása, egész Szentírásban, teremtett világ, egész föld, lábaihoz esett, fejét Jézus, utolsó vacsoránál, irántunk való, szeretet iránta, helyen meghajtotta, lelkipásztor szolgálatát, evangélium terjesztésére, kórházi ágyon, fontos dologra, imádatom mint, fontossági sorrendet, maradék által, 135000 főből, háromszáz emberét, midián tábort, éjszaka folyamán, ember neve, egész midián, menekülők után, egész Manasséból, menekülő midianiták, ütközet végeredménye, többiek mind, győzelmi történetből, éjszaka során, sokasággal szemben, izraelita seregnek, midianitákat egymás, izraelita sereg, győzelmek megszerzésében, eszközökben bízzunk, kevés maradék, történet ezzel, mese amely, menekülő midianitákat, efraimi férfiak, izráeliek Gedeonnak, izráeliek kérése, másik helytelen, kérésüket hogy, királyuk legyen, pogány királyokat, házasságra vonatkozóan, sikemi ágyasának, apja életmódjából, függőket amiket, izmaeliektől zsákmányoltak, elkért aranyfüggők, egyik értelmezés, tárgy lehetett, szobor vagy, fémből készült, másik jelentése, főpap kötényszerű, hósennel amiben, bizonyos aranytárgyat, tárgyat vagy, dolgok arra, lelki vezetőkben, tehetséges vezetőket, keresztyén vezetőkért, múltbeli teljesítmény, jövőbeli hűségre, saját tanácsát, emberek elkezdték, igaz vallás, bűnös békességben, rosszul használt, főpap által, evangélium hirdetése, siker lelkileg, angyal megjelent, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 109 db bejegyzés
e év: 1522 db bejegyzés
Összes: 31054 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 673
  • e Hét: 3037
  • e Hónap: 38969
  • e Év: 405344
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.