Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Hogyan munkálkodik a Szentlélek?
  2021-05-16 07:26:34, vasárnap
 
   
  Hogyan munkálkodik a Szentlélek?

Textus: Jn 16:12-15

Fontos megjegyezni, hogy amit itt Jézus mond, azt először az apostoloknak mondja.
Másodszor pedig nekünk mondja.
1 Kor 2,9-13: ,,Hanem amint meg van írva: ,,Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek." Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által, mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva."
Ebből az igerészből azt tanuljuk, hogy: A Szentlélek szolgálata növekvő, személyes, igazságközpontú, Krisztus központú és Krisztust dicsőítő.
Mielőtt megvizsgálnánk, hogy mit tanít itt Krisztus, előtte néhány szót arról a tévtanításról, hogy a hívők kell kapják a Szentlelket. Ezt a tanítást az Ap.Csel 19,2-re alapozzák.
Ap.Csel 19,2: ,,És így szólt hozzájuk: Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek."
Ap.Csel 19,3-6: ,,Ezután megkérdezte tőlük: Akkor milyen keresztséget kaptatok? János keresztségét - válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt: János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak, és prófétáltak."
Ennek alapján sürgetik a hívőket, hogy vegyenek Szentlelket és beszéljenek nyelveken. Ha ezt nem tapasztalod meg, akkor hiányos a lelki életed.
Mi a baj ezzel a tanítással?
Az, hogy nem ismeri el, hogy az Ap.Csel. könyve egy átmeneti könyv az Ószövetségi kórból (korszakból) a Szentlélek korába (korszakába).
Az apostoli korban, az Ap. Csel.-ben a Szentlélek szolgálata az Ap.Csel 1:8-ban lévő minta szerint terjed Jer-tól (Ap.Csel 2). Júdeába és Samáriába (Ap. Csel- 8), a pogányokhoz (Ap.Csel 10), és a föld végső határáig (Ap.Csel 19).
Azonban az egyháznak ebben a korszakában, (időszakában) Pál világosan kihangsúlyozza: Róm 8,9: ,,Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé."
1Kor 6,19: ,,Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Lélek temploma, amelyet Istentől kaptatok, és nem a magatokéi vagytok?"
Nem azt mondta nekik, hogy kell vegyék (kapják) a Lelket vagy, hogy meg kell keresztelkedjenek a Lélekben, hanem, hogy ismerjék el (ismerjék fel), hogy a Lélek bennük lakik.
1Kor 12,13: ,,Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok vagyunk és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg." Pál azt írja a galatáknak, hogy mi kaptuk a Szentlelket elhíve az evangéliumot.
Ef 1,13-14: ,,Őbenne titeket is, miután hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételt a megígért Szent Lélekkel, aki örökségünk záloga, hogy megváltsa tulajdonát dicsőségének magasztalására."
Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek vétele nem egy olyan megtapasztalás amit meg kell tapasztaljál a megváltásod után. Sőt lehet, hogy még tudatában sem vagy annak, hogy a Szentlélek benned van, addig ameddig nem vagy tanítva erről.
A Szentlélek vétele nincs összekötve a nyelveken szólással.
Hanem a Szentlélek Isten ajándéka mindazoknak akik hisznek Jézus Krisztusban.
Meg kell tanuljál járni a Léleknek való engedelmességben, hogy ne vidd véghez a test cselekedeteit. (Gal. 5,16) Vagy másik mód ennek ábrázolására az, hogy be kell teljél a Szentlélekkel, vagy uralva, irányítva kell legyél általa. (Ef. 5,18)
De ha te hiszel Krisztusban, akkor nem kell kapjad a Szentlelket, vagy nem kell megkeresztelkedjél a Szentlélekbe, vagy nem kell keresd, hogy valami drámai megtapasztalásod legyen a Lélekkel.
Most pedig nézzük meg, hogy az Úr Jézus mit tanít arról, hogy hogyan munkálkodik a Szentlélek!!!

1. A Szentlélek folyamatosan és fokozatosan vezet előre az igazságban.

Jn 16,12-13: ,,Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni; amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek."
Az Úr tudta, hogy a tanítványok akkor még nem voltak készen arra, hogy mindent elhordozzanak, megértsenek, amikre tudta volna őket tanítani.
Lehet, hogy ennek az volt az oka, hogy balgák és rest szívűek voltak mindazoknak az elhivésére, amiket a próféták szóltak, főleg azokra az igazságokra, amik kapcsolódtak a Messiás szenvedéséhez.
Jézus ismételten megmondta a tanítványainak, hogy meg fog halni, fel fog támadni, de ők ezt csak a feltámadása után értették meg. És voltak még más igazságok, amiket csak akkor értettek meg, amikor a Szentlélek állandó lakozást vett bennük. Itt Jézus megígéri nekik, hogy ,,az igazság Lelke elvezeti majd őket minden igazságra."
,,A minden igazság alatt" mindazon lelki igazságot kell értsük, amelyekre az apostoloknak és az egyháznak szüksége van, hogy növekedjen a kegyességben és istenfélelemben.
1Kor 2:10-12: ,,Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által, mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk."
Itt a lényeg az, hogy a mi szerető Atyánk és a mi szerető Urunk fokozatosan tanítja meg Szentlélek által nekünk az Ő igazságait, az Ő dolgait. Nem egyszerre.
Ő tudja, hogy mennyit bírunk el egyszerre és hogy mivel kell kezdje és folytassa a tanításunkat.
Egyszer az alapigazságok, a lelki ábécé, majd úgy vezet tovább mélyebbre és nehezebb dolgokra.
Egy fiatal, újonnan megtértnek tejre, az Ige tejére van szüksége, hogy megértse mit jelent a megváltás, kicsoda Isten, mit jelent hit által élni, hogyan kell olvasni és tanulmányozni a Szentírást, hogyan kell imádkozni, stb.. Később pedig elkezd enni húst (keményebb eledelt). ,,Elvezet"- ez arra utal, hogy ez egy folyamat és mivel a téma a ,,Krisztus kikutathatatlan gazdagsága" ezért ez egy soha véget nem érő folyamat. Tartsunk ki a Biblia olvasásában és tanulmányozásában és kérjük a Szentlelket, hogy minél többet jelentsen ki nekünk Krisztusból.

2. A Szentlélek szolgálata egy isteni személy szolgálata.

Jézus mondja, Jn 16,13: ,,amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. ,,Aki az igazság Lelke"
A Szentlélek nem egy erő. Ő egy személy, a Szentháromság Isten harmadik személye, valóságos Isten.
A Jehova tanúi tévelygése:
Jn. 15,26: ,,Ő majd bizonyságot tesz rólam." Egy erő nem tud bizonyságot tenni Krisztusról.
Itt a Lélek elvezeti a tanítványokat minden igazságra; egy erő nem tud vezetni. Ő beszél, szól, hall és kijelenti amiket hall az apostoloknak. meg ott van az Ap.Csel. 5:3-4, ahol Péter Istennek nevezi a Szentlelket. Nem tudsz hazudni egy személytelen erőnek.
Pál felszólít, hogy ne szomorítsuk meg a Szentlelket a bűneinkkel. (Ef. 4,30); csak egy személyt szomoríthatsz meg, aki szeret téged.
Pál beszél a Szentlélek közösségéről (2 Kor 13,13); nem lehetsz közösségben egy
erővel. A vigasztaló igazság az hogy ha hiszel Jézus Krisztusban, a Szentlélek benned lakozik és személyesen neked szolgál, a szükségeidnek megfelelően.
Ismeri érzéseidet és vigasztal az Igén keresztül vagy más hívők által vagy néha a
körülményeiden keresztül. A Lélek elvezet téged minden igazságra, de ezt Ő úgy teszi, hogy te tanulmányozod az Igazság Szavát. Tudja, hogy mit kell tudnod és mikor kell tudnod azt. A célja az, hogy szentté tegyen gondolatban, szóban és cselekedetben. Amikor nem tudod, hogy hogyan imádkozzál, akkor a Lélek oly módon imádkozik érted, amit fel nem tudsz fogni. Tehát fontos, hogy ne szomorítsuk meg, vagy ne oltsuk ki a Lelket a bűnökkel, hanem inkább életünk minden területe fölött adjuk át az uralmat, a vezetést a Léleknek.

3. A Szentlélek szolgálata igazságközpontú.

Jézus többször is úgy utal a Lélekre, mint ,,aki az igazság Lelke." (Jn 14,17; 15,26)
Jn. 16,13: ,,amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek."
Meg lehet érteni az igazságot. A lelki birodalomban van megismerhető, változhatatlan igazság.
Van abszolút, erkölcsi igazság. Kevesen hiszik ezt.
Meg lehet ismerni az igazságot. Az abszolút erkölcsi igazságot, ami változhatatlan.
Azt mondják, hogy nem fontos a tan, a bibliai igazságok nem fontosak, hanem csak a szeretet. Az igazságot nem lehet a szeretettől elválasztani; sem fordítva. A kettő együtt jár. Fontos az igazság, a helyes tanítás, a tévtanítások miatt is.
Például: 2 Thessz 2:10,12: ,,és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek... És ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek." Aki visszautasítja az evangélium igazságait az elvesz, elkárhozik.
,, A bekövetkezendőket kijelenti nektek." Valószínű, hogy itt ebben belefoglalja a
prófétai tanítást.
Mindaz, ami következik a Jézus személyéről, szolgálatáról, haláláról, feltámadásáról és megdicsőüléséről szóló tanításból származik.
Az egész keresztyén rendszerre utal és a jövőre.
A Szent Lélek nem ad új kijelentést nekünk.
Kérnünk kell a Szentlelket, hogy értesse meg, tegye világossá számunkra az Írásokat. Ugyanakkor a Lélek senkinek nem mind olyant, ami ellenkezik a Szentírással. Pl. : valaki azt mondta egy lelkésznek, hogy az Úr azt mondta, hogy férjhez mehet hitetlenhez. De ez ellenkezője az Ige tanításának. 2Kor 6, 14.

4. A Szentlélek szolgálata Krisztus központú és Krisztust dicsőítő.

Jn 16:14,15: ,,Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek."
Jézus közvetve itt beszél az Ő istenségéről. Miből látható ez itt? ,,Ő engem dicsőít
majd...... .....Ami az Atyáé, az enyém."
A Szentlélek szerepe, feladata nem az, hogy önmagát dicsőítse, hanem Krisztust.
Nem magára hívja fel a figyelmet, hanem Krisztusra.
Nem úgy vezet minket, hogy megtapasztalásainkra figyeljünk, hanem Krisztusra.
Amikor emberek folyamatosan a Szentlelket hangsúlyozzák ki, és az ők feltételezett
megtapasztalásaikat a Lélekben, akkor ők nincsenek betelve a Lélekkel.
A Lélek Jézust dicsőíti.
Amikor Jézus azt mondja, hogy: ,,Mindaz, ami az Atyáé, az enyém", és hogy a Lélek kijelenti az apostoloknak akkor Ő azokra a dicsőséges igazságokra utal, amelyek Őrá vonatkoznak, Róla szólnak, amik meg vannak írva az Igében.
,,Krisztus kikutathatatlan gazdagsága" (Ef. 3,8).
Ha a Szentlélek munkálkodik az életedben, akkor gyönyörködni fogsz Krisztusban,
dicsőíteni fogod őt, szeretni fogod Őt és beszélni fogsz Róla másoknak.
Ez betekintést ad a Szentlélek Isten természetébe is.
Három különálló személy és mégis egy Isten. Mindegyik személynek más szerepe van. Az Atya elküldte a Fiút és a Fiú a Lelket. A Lélek magától nem cselekszik, hanem az Atyának és a Fiúnak való alárendeltségben. Úgy amint a Fiú csak azt szólja, amit az Atyától hall, a Lélek is csak azt szólja, amit hall.
Kiegészíti Isten kijelentését a Fiúról nekünk.
A Szentháromság mindhárom személye egyenlő, valóságos Isten, különböznek a szolgálataikban, funkcióikban, és mégis egy Isten.

Következtetés:

Az Úr azt akarja, hogy alkalmazzuk az ő tanításait az Istennel való járásunkra: Folyamatosan, növekvően vezet a Szentlélek téged minden igazságban, főleg a Krisztusról szólóban amint tanulmányozod Igéjét?
Látod az ő személyes szolgálatát az életedben amint munkálja, hogy átalakítson Krisztus hasonlatosságára?
Egyre jobban megérted a Szentírás nagy igazságait, Krisztus lévén a középpontban és az evangéliumot? Az életed egyre inkább Krisztus központú és Krisztust dicsőítő?
Ha nem tudsz igennel válaszolni, akkor két oka lehet ennek:

Először, lehet hogy nem jársz a Lélekben vagy nem vagy betelve a Lélekkel. A Lélekben járni azt jelenti, hogy Benne bízni, rátámaszkodni és nem magadban; Tőle függni.
Azt jelenti, hogy teljesen engedelmeskedsz Neki, hogy Ő uralja az életedet. Ez egy élethossziglan tartó folyamat, de ezt minden nap kell gyakorold.

Másodszor, lehet hogy nem rendelkezel a Szentlélekkel mivel soha nem bíztál Krisztusban. A Lélek azoknak adatik akik bíznak az Úr Jézus Krisztusban, hogy megmentse őket Isten igazságos ítéletétől. Így szól a Lélek tehozzád a Jel 22,17 versében: ,,Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!" Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: alárendeltségben, hasonlatosságára, megdicsőüléséről, megtapasztalásod, kinyilatkoztatta, kereszteltettünk, engedelmességben, istenfélelemben, igazságközpontú, kikutathatatlan, engedelmeskedsz, szolgálataikban, megtapasztalás, feltámadásáról, visszautasítja, változhatatlan, tanítványainak, megvizsgálnánk, kihangsúlyozza, körülményeiden, magasztalására, élethossziglan, szolgálatáról, tanulmányozni, elhordozzanak, szenvedéséhez, alapigazságok, hangsúlyozzák, feltételezett, szentlélekkel, szükségeidnek, tévtanításról, tanulmányozod, szomoríthatsz, következtetés, bölcsességből, apostoloknak mondja, emberek közül, emberi lélek, világ lelkét, lelki dolgokat, lelki embereknek, hívők kell, lelki életed, átmeneti könyv, apostoli korban, föld végső, egyháznak ebben, bennetek lakozó, magatokéi vagytok, testté kereszteltettünk, igazság beszédét, Isten Lelke, Kaptatok-e Szentlelket, Krisztus Lelke, Szent Lélek, Szent Lélekkel, Szentlélek Isten, Jézus Krisztusban, Szentháromság Isten, Péter Istennek, Igazság Szavát, Lélek Jézust, Amikor Jézus, Kiegészíti Isten,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Az őszhöz........  Aludj jól, álmodj szépeket.  Vörös Judit versei 2.  Harmonia.......  Őszi búcsú.......  Facebookon kaptam  Őszi kép  Mezei veréb  Kellemes hetet  Őszi kép  Ahogy az évszakok változnak  A természet szeme  Ó , Mária áldott rózsafüzére ,  Erőt meríteni.......  Tanítvány  Nyár vége felé  Vörös kisróka  Zöld tsavorit  Baranyi Ferenc: Gyönyörű dráma  Nyunyóka  Szeretlek  Facebookon kaptam  A kókuszolaj nem csak egészség...  Csak még egy napot!  Zöld tsavorit  Távollét  göngyölt hús  Nyunyóka  Pihenés  Harmonia.......  A kókuszolaj nem csak egészség...  Hiányzol  A kókuszolaj nem csak egészség...  Facebookon kaptam  Sziklán  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  A Nyár szépségeiből jó lenne v...  Baranyi Ferenc: Gyönyörű dráma  Facebookon kaptam  Tanítvány  Maradj velem .  Vörös Judit versei 2.  Balatoni Hajózás Napja - szep...  Erdei házikó  ,- de szebbé teheti  Örökké  Mai napi mosoly.....  Facebookon kaptam  Szupertáplálékok, melyekkel nö...  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Úgy lesz  ,- de szebbé teheti  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Imádság szombat estére  Imádság szombat estére  Csökkenti az étvágyat és a kol...  Hiányzol  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Távollét  A Nyár szépségeiből jó lenne v...  Egy angyalnak nincs neve  Imádság szombat estére  Mindenki életében van, Néhány ...  Facebookon kaptam  Nyunyóka  Őszülő  Pirkadat Ma még a Nap fénye ra...  Facebookon kaptam  Úgy lesz  Zöld tsavorit  Mai napi mosoly.....  Aranyosi Ervin: Legyen az élet...  Találd meg a szépségét!  Az ember először a fiatalságáh...  Harmonia.......  Találd meg a szépségét!  Facebookon kaptam  Lelki béke  Madármama szeretet  A Nyár szépségeiből jó lenne v...  Facebookon kaptam  Távollét  Sárga rigó  Tekintet  Mai napi mosoly.....  Aludj jól, álmodj szépeket.  Váci Mihály: Hegedű  Lecke a vadludaktól  Kellemes délutáni pihenést  Amikor valaki megítéli  Áprily Lajos: Carpe diem... M...  Áprily Lajos: Carpe diem... M...  Harmonia.......  Hangulatos - szép estét kíváno...  Szupertáplálékok, melyekkel nö... 
Bejegyzés Címkék
apostoloknak mondja, emberek közül, emberi lélek, világ lelkét, lelki dolgokat, lelki embereknek, hívők kell, lelki életed, átmeneti könyv, apostoli korban, föld végső, egyháznak ebben, bennetek lakozó, magatokéi vagytok, testté kereszteltettünk, igazság beszédét, megígért Szent, olyan megtapasztalás, megváltásod után, nyelveken szólással, test cselekedeteit, igazság Lelke, teljes igazságra, eljövendő dolgokat, tanítványok akkor, próféták szóltak, feltámadása után, minden igazság, egyháznak szüksége, soha véget, isteni személy, igazság Lelke&#8221, tanítványokat minden, személytelen erőnek, személyt szomoríthatsz, vigasztaló igazság, szükségeidnek megfelelően, lelki birodalomban, abszolút erkölcsi, bibliai igazságok, szeretettől elválasztani, kettő együtt, helyes tanítás, tévtanítások miatt, gonoszság mindenféle, hamisságban gyönyörködtek, evangélium igazságait, bekövetkezendőket kijelenti, egész keresztyén, enyémből merít, apostoloknak akkor, dicsőséges igazságokra, életedben amint, életed egyre, élethossziglan tartó, élet vizét, alárendeltségben, hasonlatosságára, megdicsőüléséről, megtapasztalásod, kinyilatkoztatta, kereszteltettünk, engedelmességben, istenfélelemben, igazságközpontú, kikutathatatlan, engedelmeskedsz, szolgálataikban, megtapasztalás, feltámadásáról, visszautasítja, változhatatlan, tanítványainak, megvizsgálnánk, kihangsúlyozza, körülményeiden, magasztalására, élethossziglan, szolgálatáról, tanulmányozni, elhordozzanak, szenvedéséhez, alapigazságok, hangsúlyozzák, feltételezett, szentlélekkel, szükségeidnek, tévtanításról, tanulmányozod, szomoríthatsz, következtetés, bölcsességből, szentháromság, rátámaszkodni, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 79 db bejegyzés
e év: 1492 db bejegyzés
Összes: 31024 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 69
  • e Hét: 1211
  • e Hónap: 37143
  • e Év: 403518
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.