Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az élet bizonytalan
  2021-06-03 09:38:48, csütörtök
 
   
  Az élet bizonytalan

Textus: 1Kor 10:6-11

Már egy jó ideje hogy kitört a koronavírus járvány és még mindig tart, bár úgy néz ki mintha a nehezén túl lennénk. Milyen lelki leckéket tanultatok belőle?

Isten szándéka az, hogy tanuljunk az Ő gondviseléséből. A dolgok amik velünk vagy másokkal történnek nem csak úgy véletlenül történnek. Nemrég hallottuk, hogy egy fiatalember akinek családja van autóbaleset áldozata lett. Ez sem véletlenül történt. A koronavírus járvány sem véletlenül jelent meg az emberiség életében. Az 1Kor 10:11 elmondja nekünk hogy azok amik történtek az izraelitákkal a pusztában azok sem véletlenül történtek, hanem példaképpen történtek velük és figyelmeztetésül íratott meg nekünk. Sokan az Izráel népe közül gonosz dolgokat kívántak. Nem az egy élő igaz Istent imádták hanem bálványokat. Kedvelték a világi mulatozást. Paráználkodtak. Zúgolódtak Isten ellen. Ezért sokan közülük elpusztultak a kígyóktól, másokat elveszített a pusztító angyal. A hulláik szétszórattak a pusztában. Idézem az igeszakaszt (1Kor 10, 6-11):

Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint meg van írva: ,,Leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek." De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon huszonháromezren. Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk.

A koronavírus járvány következtében több tízezer ember meghalt az országunkban és három millió felett van az elhalálozottak száma világviszonylatban. Az áldozatok nemcsak 60 év felettiek hanem minden korosztályból valók. A Préd 7,2 azt mondja, hogy fontos leckéket tanulhatunk abból amikor valaki meghal.

Préd 7,2: Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak, hiszen így lesz vége minden embernek. Szívlelje meg ezt, aki él!

Mit tanít tehát ez a járvány nekünk? Vagy annak a fiatalembernek az autóbalesete?

Az amit egyértelműen tanít, az hogy

Az élet bizonytalan és törékeny.

Az életünk bármikor véget érhet. Nem számít, hogy hány évesek vagyunk - lehet hogy holnap már nem leszünk itt. Senkinek nincs megígérve a holnap.

Mégis ez az amire sokan nem figyelnek oda. A társadalmunk nagy többsége nem akar ezzel foglalkozni. A halál egy borzalmas valóság. Ha az Úr hamarosan nem jön vissza, akkor mindnyájan meg fogunk halni. Egyikünk sem fogja élve megúszni. De a társadalmunk próbálja a háta mögé vetni a halál tényét hogy ne legyen szem előtt, hogy ne kelljen vele foglalkoznia, hogy ne kelljen elgondolkodnia rajta.

Még a keresztyénekkel is előfordulhat az, hogy megfeledkeznek arról, hogy az élet bizonytalan és törékeny és hogy bármikor meghalhatnak. Jakab apostol ekképpen figyelmezteti Isten népét:

Jak 4,13: Most tehát, akik azt mondjátok: ,,Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk", azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni.

Gondolom, hogy mindnyájunknak van valami terve a nyárára nézve. Talán szeretnénk valahova elutazni és meglátogatni valakit vagy valakiket hiszen erre nem volt lehetőségünk tavaly a járvány miatt. Vagy elmenni valahova legyen az a tenger vagy a hegyek ahol kipihenheti magát az ember a sok munka után. Vagy szeretnénk valami munkálatokat elvégezni. Azonban nem biztos, hogy ez összejön nekünk. Nem vehetjük ugyanis biztosra azt hogy holnap itt leszünk. Az nem rossz hogy tervezünk, de az apostol figyelmeztet, hogy úgy tervezzünk, hogy közben legyünk tudatában annak, hogy ezek a tervek ideiglenesek, hogy az életünk Isten kezében van és hogy csak akkor fogunk élni és csak akkor fogunk ide vagy oda utazni, ezt vagy azt tenni, ha Isten akarja. A költőnő (Guti Tünde) ekképpen fogalmazza meg az eddig elhangzott igazságokat a ,,Visszatekint és" című versében:

Gyerekkor letűnt, víg szépsége,
ifjúság tarka, friss virága,
majd gondok aggasztó rémsége,
s napjaink mulandó világa
tanít, hogy egyszer elszakad az ezüstfonal.

Életünk oly gyorsan elillan,
szertefoszlik, mint könnyű pára,
néhány szép emlék még bevillan,
de a múlt homállyá vált mára,
addig szolgálj, szeress, amíg lehet!

Éveid számát számolod...
megtartott, segített eddig
hű Urad, ki őrződ s gyámolod,
Ő vezet, Ő dönt, hogy meddig
lehetsz még itt fény a sötétben.

Nem a mi kezünkben van az életünk, hanem Isten kezében.

ApCsel 17,25: Ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent.

Életünket Isten tartja pillanatról pillanatra. Önmagunkban nincs életünk. Minden Jézusban áll fenn. (Kol 1,17) Jézus az aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. (Zsid 1,3) Ezt mondja Istenről a Zsoltár 90,3:

,,A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek!"

Életünk olyan mint a lehelet amely meglátszik amikor egy hideg reggelen kilehelünk. Egy rövid ideig látszik aztán eltűnik. Volt és nincs. Péter apostol írja:

1Péter 1,24-25: Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az ÚR beszéde megmarad örökké."

A költőnő (Páskulyné Kovács Erzsébet) pedig így fogalmazza meg ezt az igazságot az ,,Olyan az életünk" című versében:

Olyan az életünk,
mint egy alkonyóra.
Alig, hogy születtünk,
máris búcsúzóra
röppen el a szívünk,
mint egy vándormadár,
vagy, mint hulló levél
mi megsárgult a fán.

Vissza sem integet,
várja a messzeség.
Titkot rejtegető
távoli ködbe vész.
Emléke még-még úgy
néhanap visszajár,
azokhoz, akiknek elmente fáj.


Ne kérkedj az életeddel. Lehet, hogy holnap már nem leszel itt. Hányan léptek ki házukból reggel elindulva a munkahelyükre vagy ügyet intézni vagy egyéb céllal hogy aztán nemsokára újra otthon lesznek és újra látni fogják szeretteiket és ez nem történt meg. Többé nem lépték át élve házuk küszöbét. Többé soha nem tértek vissza otthonaikba. Hányan élve ültek be az autóikba, vidáman, életerősen, fiatalon vagy idősen tele tervekkel, álmokkal, vágyakkal, amelyek egy szempillantás alatt semmivé lettek, őket pedig holtan szedték ki a kocsijukból.

Mindenki, még az idősek is azt gondolják, hogy tovább fognak élni. Cicero római filozófus ezt így fogalmazta meg:

,,Nincs olyan ember, aki annyira idős lenne, hogy ne gondolná azt, hogy még egy évvel tovább élhetne.

A Biblia azt mondja, hogy tudatában kell legyünk a halandóságunknak és minden napot ennek tudatában kell éljünk. A költőnő (Páskulyné Kovács Erzsébet) így írja az ,,Egyszer megyünk" című versében:

Jön már az ősz, sápadnak a bokrok,
virág hervad hűvös alkonyon.
Hull a gyümölcs, beérik a szőlő,
kertek alján hideg szél oson.

Költöző madárnak üres fészke
figyelmeztet, hogy: Egyszer megyünk...
Egy őszi alkonyon utoljára
vissza nem térő útra kelünk.

Emlékeztek a bolond gazdagra akiről Jézus beszél a Lukács 12-dik részében? Önmagával volt elfoglalva, az ő földi jólétével, anyagi helyzetével. Eltervezte, hogy lebontatja a csűrjeit és nagyobbakat építtet a helyükben. Jézus ezt mondta (20 vers):

,,Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?

Felkészültél a halálodra? Felkészültél a Teremtőddel való találkozásra? Hasonló vagy a bölcs szüzekhez akiknek volt olajuk a lámpásukban és akik készen várták a vőlegényt? Vagy jelenleg inkább hasonlítasz a bolond szüzekhez akik elfelejtettek tartalék olajat vinni magukkal és elfogyott a lámpásukban levő olaj amíg várakoztak a vőlegényre és miközben oda voltak olajért megérkezett a vőlegény és bement a bölcs szüzekkel a menyegzőbe, a bolond szüzek pedig örökre ki lettek zárva a mennyei menyegzőről?

Magadnak élsz, a magad szórakoztatására? Vagy Istennek élsz? Ezt a világot szereted és ennek mulandó, röpke luxuscikkeit? Vagy kincseket gyűjtesz magadnak a mennyben? Hasonló vagy Lót feleségéhez aki jobban szerette a világot mint hogy engedelmeskedjen Istennek? Hallgassuk együtt a költőnő (Guti Tünde) intő, figyelmeztető szavait aki így ír ,,Ez élet elmúlik egyszer" című versében:

Mondd, mit ér e puszta, földi lét,
és merre tartasz, hol van hazád?
Sokkal nagyobb, hidd, komoly a tét,
tudd, mit készített neked Atyád!

Halld, ez élet elmúlik egyszer,
véget ér minden öröm s gyönyör!
Istened hív, szólít ezerszer,
ne legyen véged a sírgödör!

Jöjj, lásd meg, hogy mit kéne tenned,
bazár e világ, elveszned kár!
Hagyd a múltad, újjá kell lenned,
térj meg a bűnből, időd lejár!

Utadon fordulj, ne nézz vissza,
szemed az Úrra, csak Rá szegezd,
s míg Élet vizét lelked issza,
kövesd Őt hűen, nagyon szeresd!

Ez a járvány azt kiáltja mindnyájunknak hogy ébredjünk. Jézusban vagy? Biztonságban vagy a karjai között vagy nem érdekel a hívása?

A bűn zsoldja halál - halál a maga teljességében, lelki, testi és örök halál. Ha nem vagy Jézusban akkor az örökkévalóságot a tűznek tavában fogod tölteni.

Jézus az egyedüli menedéked. Ő meghalt a bűnösökért. Újonnan kell születned és hinned kell Őbenne. Ha még nem hiszel Benne akkor most kell Benne higgyél. Ne hagyd hogy bármi is ebben megakadályozzon. Mi tart vissza Jézustól? Mi olyan fontos számodra amiért inkább elutasítod Jézust és a pokolban levő örök szenvedést választod? Megéri ez neked? Inkább mondj le arról a dologról vagy tagadd meg azt a bűnt és bízzál Jézusban. Isten segítsen meg! Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: engedelmeskedjen, huszonháromezren, szórakoztatására, figyelmeztetésül, halandóságunknak, örökkévalóságot, keresztyénekkel, paráználkodjunk, megakadályozzon, gondviseléséből, mindnyájunknak, elgondolkodnia, elhalálozottak, fiatalembernek, paráználkodtak, megfeledkeznek, munkahelyükre, figyelmezteti, szertefoszlik, izraelitákkal, visszatéríted, teljességében, bálványimádók, korosztályból, következtében, figyelmeztető, elfelejtettek, szempillantás, szétszórattak, visszatekint, országunkban, luxuscikkeit, zúgolódjatok, lehetőségünk, elpusztultak, elveszítette, élet bizonytalan, koronavírus járvány, dolgok amik, fiatalember akinek, emberiség életében, pusztában azok, világi mulatozást, pusztító angyal, hulláik szétszórattak, utolsó időkben, elhalálozottak száma, áldozatok nemcsak, járvány nekünk, amit egyértelműen, életünk bármikor, amire sokan, Zúgolódtak Isten, Guti Tünde, Életünket Isten, Minden Jézusban, Páskulyné Kovács Erzsébet, Vagy Istennek,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
A cukorbetegségről  Balatoni Hajózás Napja - szep...  Mert az élet, ha megunta a nya...  Vonat  A hazugság lényege  Facebookon kaptam  Lumma  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Annuska bar...  Nyunyóka  Facebookon kaptam  Amikor azt érzed  Harmonia.......  Baranyi Ferenc: Gyönyörű dráma  Szép estét kedves látogatóimna...  Csökkenti az étvágyat és a kol...  Ha nehezedre esik másoktól tám...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Aludj jól, álmodj szépeket.  Hallgatnak a fák  Erdő mélyén  Pillangó  Kíváncsi természet  A hazugság lényege  Juhász Gyula - Őszirózsa  Trombitás sivatagi pinty  Szép estét kedves látogatóimna...  Kőszegdoroszló  A játszma  Szóbeli bántalmazás  Facebookon kaptam Krisztinától  Fecskék  A képzelet szárnyán  Facebookon kaptam  Sajnálom  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Amíg nincs semmid  Világosságom és segítségem az ...  Életem morzsái  Facebookon kaptam  Igazat mondani  Ha egy ember eltávolodik a ter...  Vörös Judit versei 2.  Feltámadt Jézusomnak szolgálok  Maradj velem .  Utazás  Őzek ( az egyik albinó )  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Jó éjszakát !  Fütyülő réce  Ellentmondás a gondolat és a k...  Női hőhullámok ellen - termész...  Érintés  Nagyon sok ember bűntudatban é...  Harmonia.......  Maradj velem .  Facebookon kaptam  Csak még egy napot!  Maradjatok énbennem, és én tib...  Gondolkoztál már azon, hogy mi...  Jó reggelt  Pásztorgém  Jó éjszakát !  Kucsmás sármány  Reményik Sándor - Őszi rózsa  Előrehaladás a keresztyén élet...  A játszma  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Zöld tsavorit  Füles bagoly  Facebookon kaptam  Klóros víz és gázszag buktatta...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Névnapra  Facebookon kaptam  Búbos vöcsök  Nem átjáróház  Amíg nincs semmid  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Az emlékek kapujából . . .  Facebookon kaptam  Kíváncsi természet  Facebookon kaptam  Nem kell távol keresgélni  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Szóbeli bántalmazás  Facebookon kaptam  Sajnálom 
Bejegyzés Címkék
élet bizonytalan, koronavírus járvány, dolgok amik, fiatalember akinek, emberiség életében, pusztában azok, világi mulatozást, pusztító angyal, hulláik szétszórattak, utolsó időkben, elhalálozottak száma, áldozatok nemcsak, járvány nekünk, amit egyértelműen, életünk bármikor, amire sokan, társadalmunk nagy, borzalmas valóság, társadalmunk próbálja, háta mögé, halál tényét, nyárára nézve, járvány miatt, hegyek ahol, apostol figyelmeztet, tervek ideiglenesek, életünk Isten, eddig elhangzott, múlt homállyá, halandót visszatéríted, lehelet amely, hideg reggelen, rövid ideig, mező virága, munkahelyükre vagy, szempillantás alatt, évvel tovább, őszi alkonyon, bolond gazdagra, bölcs szüzekhez, bolond szüzekhez, lámpásukban levő, bölcs szüzekkel, bolond szüzek, mennyei menyegzőről, magad szórakoztatására, világot szereted, világot mint, karjai között, maga teljességében, tűznek tavában, egyedüli menedéked, pokolban levő, dologról vagy, engedelmeskedjen, huszonháromezren, szórakoztatására, figyelmeztetésül, halandóságunknak, örökkévalóságot, keresztyénekkel, paráználkodjunk, megakadályozzon, gondviseléséből, mindnyájunknak, elgondolkodnia, elhalálozottak, fiatalembernek, paráználkodtak, megfeledkeznek, munkahelyükre, figyelmezteti, szertefoszlik, izraelitákkal, visszatéríted, teljességében, bálványimádók, korosztályból, következtében, figyelmeztető, elfelejtettek, szempillantás, szétszórattak, visszatekint, országunkban, luxuscikkeit, zúgolódjatok, lehetőségünk, elpusztultak, elveszítette, meglátogatni, szeretteiket, figyelmeztet, munkálatokat, felkészültél, meghalhatnak, biztonságban, felhalmoztál, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 64 db bejegyzés
e év: 1477 db bejegyzés
Összes: 31009 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 425
  • e Hét: 1024
  • e Hónap: 36956
  • e Év: 403331
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.