Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Közönséges kísértések
  2021-06-17 14:15:03, csütörtök
 
   
  Közönséges kísértések

Textus: 1Kor 10,13

A csalás nem egy szokatlan dolog az emberiség életében. Évát az ördög rászedte, becsapta, amikor Éva hallgatott rá és evett a tiltott gyümölcsből. A Királyok könyve 13-dik fejezetében olvasunk Isten emberéről Judából akit becsapott, félrevezetett egy másik próféta. Isten azt parancsolta a Judában élő emberének hogy menjen el és mondjon átkot Jeroboám király törvénytelen oltárára amit Bételben állíttatott fel. Amikor az Isten embere elment és megátkozta az oltárt, akkor Jeroboám király kinyújtotta a kezét és azt mondta: ,,Fogjátok meg őt!" Abban a pillanatban a keze elszáradott és nem tudta azt magához visszahúzni. Az oltár pedig meghasadt és a rajta levő hamu kiömlött. A király kérte a prófétát hogy könyörögjön érte az Úrhoz, hogy a keze helyreálljon. A próféta könyörgött az Úrhoz és a király keze meggyógyult. Majd a király kérte a prófétát hogy menjen el vele a házához hogy egyenek együtt és hogy ajándékot adjon neki. A próféta azonban azt válaszolta a királynak, hogy ha a háza felét neki adná, akkor sem menne el vele mivel az Úr megparancsolta, hogy ne egyék kenyeret, ne igyék vizet és ne azon az úton térjen vissza amelyen odament.

Élt Bételben egy öreg próféta. Ehhez elmentek a fiai, s elbeszélték neki mindazokat a cselekedeteket amelyeket a Judából érkező próféta cselekedett és elmondták apjuknak azokat a szavakat amelyeket a királynak mondott. Az öreg próféta megnyergeltette a szamarát és azonnal a fiatal próféta után sietett. Amikor megtalálta akkor azt mondta neki, hogy az Úrnak angyala jelent meg neki, aki azt parancsolta, hogy vigye vissza őt a házába, hogy egyen kenyeret és igyon vizet nála. De ez hazugság volt és amikor az asztalnál ültek az öreg próféta rákiáltott a Judából érkező Isten emberére és azt mondta, hogy nem kerül a teteme atyáinak sírjába mivel nem engedelmeskedett az Úrnak. Amikor elment onnan az Isten embere akkor rátalált az úton egy oroszlán és megölte. Ez egy borzalmas történet. Rászedte a másik prófétát akinek ez az életébe került.

Éva és a Judából származó Isten emberének esete figyelmeztetések számunkra, hogy ne hagyjuk magunkat rászedni másoktól és vétkezni. Azok amik velük történtek figyelmeztetések számunkra.

Az egyik dolog ami jellemzi a kísértést az, hogy elvárt módon történik.

1. Először is amit elszeretnék mondani a kísértésről az, hogy felhasználhatjuk az előnyünkre, úgy hogy ellene állunk és legyőzzük.

Az igeversünk azt mondja (1Kor 10,13): ,,Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket."

Pál azt mondja a korinthusi keresztyéneknek, hogy azok a kísértések amikkel harcolnak nap mint nap nem egyedülálló, nem különleges kísértések amikkel csak ők harcolnak hanem általános, közönséges kísértések amikkel Izráel népe is küzdött annak idején és amik ott vannak a pogányok életében is. Ez reánk is vonatkozik. Amikor kísértéssel találod szembe magad akkor jusson eszedbe, hogy ez nem valami különleges kísértés hanem közönséges kísértés, amivel mások is akik előtted éltek már szembesültek és mások is megtapasztalják akik a kortársaid. Isten akkori népe ugyanazokkal a kísértésekkel nézett szembe amikkel mi most szembenézünk. Közülük némelyek amikor jött a kísértés, elbuktak. Nem kellett volna elbukniuk, mivel pontosan akkor amikor ők elbuktak, ugyanannál a kísértésnél némelyek hűségesek maradtak Istenhez. A példájuk figyelmeztetések számunkra hogy mi ne essünk bele azokba a bűnökbe amikbe ők beleestek. Azoknak a hűsége akik nem vétkeztek nagy bátorítás számunkra. A példájuk azt tanítja nekünk, hogy mi is ellene tudunk állni ugyanannak a kísértésnek és le tudjuk győzni.

A Sátán megtévesztései ellen az egyedüli biztos védelem az, hogy ha hiszünk Istennek. Hinnünk kell az Ő szavának. Bárki mond is olyant ami ellenkezik Isten szavával annak nem szabad higgyünk. Amikor valaki azt mondja, hogy ne hallgass Istenre, akkor tudhatod hogy sok keresztyén akik előtted éltek már szembesültek ezzel a kísértéssel. Tudhatod, hogy bármiféle hazugságot mondanak is neked, teljes bolondság lenne részedről elhinni azt. Isten Igéjét higgyed. Isten Igéjében bízzál. Erre támaszkodjál, emellett tartsál ki. Ez a kulcsa a Sátán hazugságai feletti győzelemnek.

Ugyanezt az alapelvet használhatjuk a többi kísértésre is. Nem egyediek. Sokan előttünk már találkoztak azokkal a kísértésekkel és sokan közülük ellenálltak nekik és legyőzték azokat. Mi is felül tudunk kerekedni rajtuk. Természetesen ennek az oka nem a mi hűségünk, hanem az Isten hűsége. Ez a következő dolog amit látunk a vizsgált igeversünkben és ha az Úr akarja akkor egy másik alkalommal majd erről lesz szó. De e mostani alkalmon azt vizsgáljuk meg, hogy a kísértések egy jól kiszámítható módon történnek és ez segít nekünk legyőzni őket.

A. Az első példa a kísértésre magában foglalja azt a kifogást, hogy valakik üldözték, zaklatták őket, és rájuk erőltették, hogy vétkezzenek.

Valaki házasságtörést követett el és azzal a kifogással mentegette magát, hogy az asszony tehet érte mivel erőszakosan rányomult és állandóan ostromolta hogy feküdjön le vele.

Nos, mi a helyzet Potifár feleségével? Ő üldözte, zaklatta Józsefet. József felett állt hatalomban. József nem tudta magát teljesen távol tartani tőle. És ő folyamatosan üldözte őt. De József eltökélten elutasította az ajánlatait. Azt mondta neki (1Móz 39,8-10):

,,Nézd, az én gazdámnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta mindenét. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mert te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen?! Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem engedett neki, és nem feküdt mellé, hogy vele legyen."

Potifárné naponta csábította a bűnre Józsefet, de ő ellenállt a kísértésnek és legyőzte azt. Ha ilyen kísértéssel találod szembe magad, tudjad, hogy ez nem különleges kísértés és hogy ellenállhatsz neki és legyőzheted. Munka és imádság kell hozzá, de József legyőzte és te is legyőzheted.

B. Egy másik példa a kísértésre ami nagyon nehéz, az amikor elveszítesz valakit vagy valamit ami drága számodra.

Egy gyerek elvesztése borzalmas lehet. Az egyik legrosszabb dolog ami egy szülővel történhet. Ilyenkor a Sátán azt sugallja neked, hogy ne bízzál tovább Istenben, hogy Isten játszik veled, hogy Ő nem kellett volna veled ezt tegye. Megkísértve vagy hogy megharagudjál Istenre és hogy elveszítsd hitedet.

De mások pontosan ilyen helyzeteken mentek keresztül. Jób elveszítette összes gyermekét és nem vétkezett. Ahelyett, hogy átkozza Istent vagy hogy elhagyja, Ő áldotta az Urat. Feddhetetlenül járt el. Amikor meghallotta hogy elveszítette minden javát és hogy meghaltak a gyerekei így reagált (Jób 1,20-21):

,,Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt: Meztelenül jöttem ki anyám méhéből, meztelenül is megyek el. Az ÚR adta, az ÚR vette el, áldott legyen az ÚR neve!"

Isten meg tud szabadítani bennünket a legnagyobb bánatból, fájdalomból, gyászból.

Jób megmutatja hogy hogyan kell reagáljunk olyankor amikor számunkra valaki vagy valami drágát elveszítünk. Ezek az események nem azt kell okozzák bennünk, hogy eltávolodjunk Istentől, hanem hogy közelebb kerüljünk Hozzá. Mi keresztyének tudjuk hogy Isten szeret minket. Tudjuk, hogy Jézus a jó Pásztor és hogy minden a javukra van azoknak akik Istent szeretik, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Tudjuk, hogy egy keresztyén számára a halál csupán egy ajtó Krisztushoz. Tudjuk, hogy újra együtt leszünk azokkal a szeretteinkkel akik a dicsőségbe jutnak haláluk után. Nagy és áldott reménységünk van. Értékes ígéretek birtokosai vagyunk, amely ígéretek mind igazak.

Így hát soha nem szabad engedjük hogy a tragédiák eltávolítsanak bennünket Istentől. Függetlenül hogy milyen nagy a csalódottságunk mi arra kell azt használjuk, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Olyanok kell legyünk mint a sunemi asszony aki szeretettel fogadta be otthonába Elizeust. Amikor a legdrágábbat, az egyetlen fiát elveszítette akkor Elizeushoz, Isten prófétájához sietett és előterjesztette az ügyét neki és könyörgött hozzá. Nem veszítette el a reményt. Teljesen össze volt zavarodva, de szíve mélyén továbbra is bízott Istenben. Reménysége Istenben volt és ezt nem engedte el. Ezt kell tegyük mi is.

C. Egy másik nagyon nehéz kísértés az, amelyik olyan erős, hogy a térdeidre juttat és azzal fenyeget hogy összeroppant.

Nagyon erősnek tűnik. Mintha felemésztene, kiűz a fejedből minden más gondolatot, és úgy tűnik, hogy nem tudsz másra gondolni csak erre. Emlékeztek amikor Amnon, Dávid fia, megszerette a fél testvérét Támárt? Az ige azt mondja, hogy igen nagy gyötrelemben volt, úgy hogy beteggé lett; mert Támár szűz volt és Amnon úgy látta, hogy lehetetlen Támárral lefeküdni. Nem tudott enni és aludni. Napról napra fogyott és egyre sápadtabb lett. Összezúzta őt ez a kísértés. Tehetetlen volt vele szemben. Milyen reménye volt arra, hogy legyőzi?

Mit kell tegyél ilyen helyzetben? Emlékezned kell arra, hogy más hívők is néztek szembe hasonló helyzettel és győzedelmeskedtek. Az izraeliták szembenéztek ilyen helyzettel amikor Góliát párbajra szólította fel őket. Egyikük sem akart vele megküzdeni. Féltek. Góliát igen magas, igen erős és igen tapasztalt harcos volt. Reménytelennek látszott az ügyük. Azt gondolom, hogy némelyeknek amikor látták hogy Dávid kiállt Góliát ellen és hogy Saul ebbe beleegyezett, a reménysége még jobban megfogyatkozott.

Vagy gondoljunk arra a helyzetre amikor az asszír sereg körül kerítette Jeruzsálemet. Ezékiás király mégsem adta fel az Istenben való reménységet.

Vagy gondoljunk arra a helyzetre amikor Gedeon és 300 embere szembekerült a midianitákkal akik annyian voltak mint a tenger homokja.

Mire kell tehát gondolnunk amikor ilyen erőteljes kísértéssel kerülünk szembe amely úgy tűnik hogy összezúz bennünket? Először emlékezzünk Dávidra, Ezékiásra és Gedeonra. Isten meg tudja cselekedni a lehetetlent és meg tud szabadítani bennünket. Másodszor, emlékezzünk Amnonra. Mi történt vele? Engedett vágyának, megerőszakolta Támárt, majd meggyűlölte és elűzte. Aztán Absolon emberei megölték. Engedett a kísértésnek és ez a halálához vezetett. A kísértés a halálodat akarja. Mindig nemet kell mondani a kísértésnek. Ha nem mondasz nemet akkor tönkre fog tenni.

Legyetek erősek. Bízzatok Isten hatalmában és álljatok ellen a kísértésnek.

D. Még akkor is, ha azzal szembesülsz, hogy elveszíted a javaidat, ne add fel.

Az ördög ezt mondhatja neked:

,,Isten igazságtalanul bánik veled. Soha senki nem volt ilyen helyzetben amibe Ő téged belevitt." Az igazság az, hogy sokan mások ugyanilyen kísértést éltek át és győzedelmeskedtek felette. A Zsid 10,34 ezt mondja:

,,A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van."

Mózes ugyanazzal a kísértéssel nézett szembe. Zsid 11,24-26:

,,Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig-óráig való gyönyörűségét, mivel többre becsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett."

Álljatok szilárdan.

2. Még akkor is ha úgy tűnik hogy Isten visszavonja ígéreteit bíznotok kell Benne.

Te vagy az egyetlen akinek ilyen megtapasztalása volt? Emlékezzél Ábrahámra akinek Isten azt parancsolta hogy áldozza fel a fiát Izsákot. Úgy tűnt, hogy Isten visszavonja ígéreteit, hogy az ígéretei most nem tudnak beteljesülni. Ábrahám nem értette mit cselekszik Isten. De tudta hogy Izsáknak élnie kell és bízott Istenben.

Testvérek, Jézus a mi jó Pásztorunk. Jézus nagyon szeret bennünket. Nagyon drágák vagyunk neki. Semmi nem tud elválasztani bennünket a szeretetétől. Bízzatok Benne. Bízzatok Igéjében. A Sátán és a világ minél jobban el akar távolítani Jézustól, ti annál jobban kell ragaszkodjatok Hozzá. Mindig, minden körülmények között dicsérjétek Őt, tiszteljétek Őt és engedelmeskedjetek Neki.

Bárcsak Isten adna kegyelmet nekünk, hogy így cselekedjünk. Ámen.


 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: engedelmeskedett, figyelmeztetések, felhasználhatjuk, előterjesztette, megtapasztalják, megnyergeltette, megtapasztalása, megfogyatkozott, keresztyéneknek, megjutalmazásra, csalódottságunk, feddhetetlenül, eltávolítsanak, megparancsolta, megerőszakolta, ragaszkodjatok, cselekedeteket, megtévesztései, reménytelennek, igazságtalanul, házasságtörést, szeretteinkkel, félrevezetett, midianitákkal, kísértésekkel, megharagudjál, ellenállhatsz, igeversünkben, természetesen, eltávolodjunk, használhatjuk, gyönyörűségét, szembenéztek, ugyanazokkal, törvénytelen, szembesültek, szokatlan dolog, emberiség életében, ördög rászedte, tiltott gyümölcsből, másik próféta, keze elszáradott, oltár pedig, rajta levő, király kérte, prófétát hogy, keze helyreálljon, próféta könyörgött, király keze, házához hogy, próféta azonban, háza felét, Isten Igéjét, Isten Igéjében, Reménysége Istenben, Aztán Absolon, Bízzatok Isten, Emlékezzél Ábrahámra, Bízzatok Benne, Bízzatok Igéjében, Bárcsak Isten,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  A szamár és a tigris  Vonat  Őszi búcsú.......  Kellemes délutánt kívánok  Ó , Mária áldott rózsafüzére ,  Vörös Judit versei 2.  Tanítvány  A szamár és a tigris  Zafír gyűrű  Harmonia.......  Reményik Sándor - Őszi rózsa  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Nyunyóka  Bocsánat  Jó éjszakát !  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam  Plitvicei tavak  Mindenki életében van, Néhány ...  Egy szerzetes úgy dönt, hogy e...  Reggeli imádság  Zafír gyűrű  Kun Magdolna: Anyám  Jó éjszakát!  Kellemes napot kívánok  Reggeli imádság  Születésnapi köszöntő  Lecke a vadludaktól  Facebookon kaptam  Csak még egy napot!  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Málnakrémleves  Hangulatos - szép estét kíváno...  Madármama szeretet  Váci Mihály: Hegedű  Születésnapi köszöntő  Gazdag, aki egészséges  Miként válnak szavaim igazzá?  Tanítvány  Hiányzol  A nyár lassan tovaszáll A nyár...  Zöld tsavorit  Kun Magdolna: Anyám  Egy szerzetes úgy dönt, hogy e...  Távollét  Minden egyes pillanat az élet ...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Szegedi látkép........  Születésnapi köszöntő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Miként válnak szavaim igazzá?  Harmonia.......  Alvó cicák  Szép estét kedves látogatóimna...  Mici mackó  Facebookon kaptam  Nyár vége felé  Facebookon kaptam  Tekintet  Rövid hétvége  Elalvást segítő ételek és ital...  Facebookon kaptam  Lelki béke  A nyár lassan tovaszáll A nyár...  Szép estét  Harmonia.......  Szőlő  Kíváncsi természet  Fecskék  Amikor valaki megítéli  Mindenki életében van, Néhány ...  Ó , Mária áldott rózsafüzére ,  Baranyi Ferenc: Gyönyörű dráma  Mindenki életében van, Néhány ...  Szép estét kedves látogatóimna...  Szentjánosbogarak az erdőben  Facebookon kaptam  Ott leszek.......  Kellemes délutánt kívánok  Gazdag, aki egészséges  Trombitás sivatagi pinty  Madármama szeretet  Facebookon kaptam  Béke ül a tájra .  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Minden egyes pillanat az élet ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Kellemes délutánt kívánok  Pásztorgém  Hangulatos - szép estét kíváno... 
Bejegyzés Címkék
szokatlan dolog, emberiség életében, ördög rászedte, tiltott gyümölcsből, másik próféta, keze elszáradott, oltár pedig, rajta levő, király kérte, prófétát hogy, keze helyreálljon, próféta könyörgött, király keze, házához hogy, próféta azonban, háza felét, úton térjen, öreg próféta, cselekedeteket amelyeket, szavakat amelyeket, királynak mondott, fiatal próféta, asztalnál ültek, teteme atyáinak, borzalmas történet, másik prófétát, életébe került, egyik dolog, korinthusi keresztyéneknek, kísértések amikkel, pogányok életében, kísértésekkel nézett, kísértésnél némelyek, példájuk figyelmeztetések, bűnökbe amikbe, hűsége akik, egyedüli biztos, alapelvet használhatjuk, többi kísértésre, következő dolog, vizsgált igeversünkben, másik alkalommal, első példa, kísértésre magában, kifogással mentegette, asszony tehet, helyzet Potifár, felesége vagy, nagy gonoszságot, bűnre Józsefet, másik példa, amikor elveszítesz, gyerek elvesztése, egyik legrosszabb, szülővel történhet, földre esve, legnagyobb bánatból, keresztyén számára, halál csupán, ajtó Krisztushoz, szeretteinkkel akik, dicsőségbe jutnak, tragédiák eltávolítsanak, sunemi asszony, egyetlen fiát, ügyét neki, másik nagyon, térdeidre juttat, fejedből minden, izraeliták szembenéztek, helyzetre amikor, asszír sereg, midianitákkal akik, tenger homokja, halálához vezetett, halálodat akarja, kísértéssel nézett, fáraó lánya, megjutalmazásra tekintett, egyetlen akinek, fiát Izsákot, ígéretei most, világ minél, engedelmeskedett, figyelmeztetések, felhasználhatjuk, előterjesztette, megtapasztalják, megnyergeltette, megtapasztalása, megfogyatkozott, keresztyéneknek, megjutalmazásra, csalódottságunk, feddhetetlenül, eltávolítsanak, megparancsolta, megerőszakolta, ragaszkodjatok, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 79 db bejegyzés
e év: 1492 db bejegyzés
Összes: 31024 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 126
  • e Hét: 1268
  • e Hónap: 37200
  • e Év: 403575
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.