Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Hogyan nyerhetünk meg másokat Krisztusnak?
  2021-08-14 22:57:33, szombat
 
   
  Hogyan nyerhetünk meg másokat Krisztusnak?

Textus: 1Kor 9,1-23

Hogyan nyerhetünk meg másokat Krisztusnak?

Pál válasza: Úgy nyerhetünk meg másokat Krisztusnak ha hirdetjük az evangéliumot az elveszetteknek anélkül, hogy fölöslegesen (ok nélkül) megsértenénk őket.

* A korinthusiak szerettek a jogaikra hivatkozni. Pál arról ír nekik, hogy ő félretette a jogait másokért.

*Joga lett volna hogy követelje másoktól akik fele szolgált az evangéliummal az anyagi támogatást de ő félretette ezt a a jogát azért, hogy ne legyen ez akadály az evangélium útjában hogy az eljusson mások szívébe.

*Joga van hogy szabad legyen mások társadalmi szokásaitól a nem erkölcsi területeken, de ő félretette ezt a jogát és magát mindenkinek szolgájává tette, mindenkinek mindenné lett, hogy mindenképpen megmentsen némelyeket.

*Ahhoz, hogy másokat megnyerjünk Krisztusnak, ahhoz meg kell osszuk velük az evangélium tartalmát. (18. vers) Az emberek attól nem térnek meg ha látják az életünket; szükséges, hogy emellett hallják is a jó hírt Krisztusról.

*Pál itt arról beszél, hogy el kell távolítsunk minden kulturális akadályt amik fölöslegesen elterelnék mások figyelmét a lényegről, az evangéliumról vagy amik fölöslegesen megsértenék azokat akiket megpróbálunk elérni az evangéliummal.

*Nem akarjuk, hogy a külső megjelenésünk vagy a politikai nézeteink legyenek a beszédtéma. Azt akarjuk, hogy az evangélium legyen a beszédtéma, hogy az legyen a lényege a másokkal való beszélgetésünknek.

1.Úgy nyerhetünk meg másokat Krisztusnak, ha hirdetjük az evangéliumot az elveszetteknek.

*A felolvasott igeszakasz azt tanítja nekünk, hogy van egy cél ami a személyes célunk kell legyen és van egy üzenet amit hirdetnünk kell.

A. Van egy cél ami a személyes célunk kell legyen: mindenképpen megmenteni némelyeket.

*"hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem..." (22b-23a versek)

*Ez az én célom?

*Jézus azt mondta, hogy Ő azért jött hogy megkeresse és megmentse ami elveszett (Lk 19,10) és mi olyanok kell legyünk mint Ő.

*1Kor 10,33: ,,mint ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek."

*Majd rögtön utána hozzáteszi: ,,Legyetek a követőim, amint én is követője vagyok Krisztusnak." (1Kor 11,1)

Négy dolog mondható el erről a célról:

(1) Ez egy reális (megvalósítható, észszerű) cél.

*Nem azt mondja, hogy ,,mindenképpen megmentsek mindenkit". De a célja az volt, hogy némelyeket megmentsen, és azok a némelyek megmenthetnek némelyeket és így tovább. Tudta, hogy az evangélium némelyeknek az élet illata lesz, és másoknak a halál illata (2Kor 2:15-16). A cél: megmenteni némelyeket.

*Imádkozzunk azokért akikkel kapcsolatban vagyunk és nem ismerik Krisztust. Alkalmakért amikor elmondhatjuk az evangéliumot nekik.

(2) Ez egy nemes cél.

*Segíteni az embereket, hogy megbéküljenek Istennel. Van ennél valami érdemesebb, amire fordítsd idődet és energiádat? Nincs.

*Semmi nem segít jobban a világon mint a Jézus Krisztusban való üdvözítő hitre vezetni az embereket.

*Semmi nem segít jobban a családokon mint a család tagjait Krisztushoz vezetni.

(3) Ez egy létfontosságú cél.

*Van fontosabb annál mint megmenteni az embereket? Ha valaki nincs megmentve, akkor az elveszett. Csak ez a két lehetőség van. Örökkévaló helyzetről beszélünk!

*A pokol egy borzalmas hely.

* Isten örök haragjától és ítéletétől a bűneik miatt - ettől vannak megmentve; és az Istennel való örök életre a mennyben - erre vannak megmentve. Ez létfontosságú cél.

(4) Ez egy sürgető, kényszerítő cél.

*Mivel létfontosságú, ezért némelyeknek a megmentése meg kell ragadja az életünket. Látjuk ezekben a versekben az apostol szenvedélyét hogy megmentse az elveszetteket: ,,hogy minél többeket megnyerjek" (9:19); ,,hogy megnyerjem a zsidókat" (9:20); ,,hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket" (9:20); ,,hogy megnyerjem a törvény nélkülieket" (9:21); ,,hogy megnyerjem az erőtleneket" (9:22); ,,hogy mindenképpen megmentsek némelyeket" (9:22); ,,Mindezt pedig az evangéliumért teszem" (9:23). Pál azt mondja a 16-dik versben, hogy azért hirdeti az evangéliumot mert kényszer nehezedik rá. Nem ő uralta az evangéliumot, hanem az evangélium őt.

*Megragadta életünket ez a cél: megmenteni némelyeket? Ez a mi szenvedélyünk?

B. Van egy üzenet amit hirdetnünk kell: az evangélium.

*Igaz, hogy nem tudunk mindenkit megmenteni, de az evangélium ,,Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére." (Róm 1,16)

*Nem kell ehhez, hogy egy ravasz üzletember legyél. Csak annyi kell, hogy megértsd az evangéliumot, hogy tudd azt elmondani másoknak.

*Három része van az evangéliumnak:

a) Első rész: A problémánk a bűn. Lázadás a szent Isten ellen. ,,mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét" (Róm 3,23); ,,a bűn zsoldja halál" (Róm 6,23), ami Istentől való örök elválasztást jelent. Pokol.

b) Második rész: Isten megoldása a bűneinkre az Úr Jézus Krisztus.
Ő a testben megjelent Isten. Eljött, hogy tanítson minket Isten utaira és hogy önmagát adja tökéletes áldozatul és ajándékul az Istennek a bűneinkért, amit Isten igazságossága megkövetelt. Mivel Isten ezért a halála végtelen értékű. Mivel ember ezért a halála kifizette bűneink büntetését. ,,Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg." (1Pt 2,24) ,,Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne." (2Kor 5,21)

c) Harmadik rész: A válaszunk. El kell fogadjuk Isten megoldását. Bíznunk kell Krisztusban mint aki teljesen kifizette bűneink büntetését.

Bízni Krisztusban: elfordulni bűneinktől és feladni minden próbálkozást, hogy a jó cselekedeteinkkel a mennybe kerüljünk. Aki hisz Jézus Krisztusban annak örök élete van (Jn 3,16). Egyedüli reménységünk Jézus Krisztus halála és feltámadása ami az üdvösségünket illeti.

Megnyerni másokat Krisztusnak úgy lehet hogy hirdetjük nekik ezt az egyszerű jó hírt: vétkeztél Isten ellen, de Jézus Krisztus elhordozta a bűneidért járó büntetést a keresztfán ha te elfordulsz a bűneidtől és Benne bízol.

2. Úgy nyerhetünk meg másokat Krisztusnak ha hirdetjük az evangéliumot az elveszetteknek anélkül, hogy fölöslegesen megsértenénk őket.

Az apostol három dolgot említ arra vonatkozóan, hogy hogyan hirdette az evangéliumot bátran úgy hogy közben elkerülte a fölösleges személyes sértést: van egy magatartásforma amit magunkévá kell tegyünk; egy megértéshez kell eljussunk; és egy egyensúlyt kell fenntartani (megőrizni).

A. Van egy magatartásforma amit magunkévá kell tegyünk: magamat mindenkinek szolgájává tettem.

,,Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek." (9:19)

A szolga nem úgy tekint magára mint aki mások fölött van, hanem úgy mint aki mások alatt van, hogy szolgáljon másoknak. Nem önmagára gondol először, hanem azokra, akiket szolgál. Pál magát azoknak szolgájává tette, akik Krisztus nélkül valók voltak.

Úgy tekintesz az elveszettekre mint akik ellen harcolni kell vagy úgy mint akiket szolgálni kell? Ha az utóbbi, akkor hogyan szolgálod őket? Keresed az alkalmakat, hogy szolgáld a szomszédaidat vagy az elveszett családtagjaidat? Ha egy hitetlen durva hozzád, akkor haraggal vagy kedvességgel reagálsz erre?

B. Van egy megértés amihez el kell jussunk: hol van ez a személy?

Pál rendelkezett egy üzenettel, az evangéliummal, amit soha nem változtatott meg. De kulturálisan, figyelembe vette hallgatóinak nézetét és megpróbált úgy gondolkodni és cselekedni mint ők, amíg ez nem ütközött Isten törvényébe, azért hogy meghallgassák az üzenetet.

A zsidóknak olyanná lett, mint aki zsidó (9:20). Hát nem volt zsidó? Az volt, de elhagyta a judaizmus szigorú kulturális nézeteit amikor Isten elhívta hogy prédikáljon a pogányoknak. Tehát amikor visszament Jeruzsálembe vagy a zsidókhoz ment, akkor zsidóként kellett viszonyulnia hozzájuk. Példa: a jelenlétükben csak olyant evett amit ők is ettek.

,,A törvény uralma alatt levőknek" (9:20) - ez egy másik módja annak ahogyan tekinthetünk a zsidókra. A ceremoniális törvény megtartása. Pál nem volt a mózesi törvény alatt, de ő résztvehetett egy zsidó ünnepen ha ez alkalmat adott neki arra, hogy elérje a zsidókat az evangéliummal.

,,A törvény nélkülieknek" (9:21) - a pogányokra utal. Amikor Pál velük volt, akkor félretehette a mózesi törvény nem erkölcsi aspektusait és élhetett kulturálisan úgy mint egy pogány. Például: megette a bálványáldozati húst azért hogy elérje a pogányokat (1Kor 10:27-31).

,,Az erőtleneknek" (9:22). Pál itt arról beszél, hogy akik túlságosan lelkiismeretesek azokkal érzékeny és nem bántja őket a Krisztusban való szabadságával. Más szóval az érzékenyeknek érzékennyé lett.

Meg kell értsük, hogy hol van az adott személy és nem szabad olyan dolgokat tegyünk, úgy viselkedjünk a jelenlétükben amivel szükségtelenül megsértjük őket. A keresztről szóló üzenet megsértheti őket, de mi személyesen nem szabad megsértsük őket. Amik nem lényeges dolgok azokból ne csináljunk lényeges dolgokat. Az evangélium a lényeges dolog.

*1Kor 10,32-33: ,,Megütközésre ne adjatok okot sem a zsidóknak, sem a görögöknek, sem Isten egyházának, mint ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek."

Róm 14,21: ,,Jobb tehát nem enni húst, nem inni bort és semmi olyat (tenni), amin testvéred megütközik.

C. Van egy egyensúly amit meg kell őrizni: mindenkinek mindenné lenni, Istenért.

*Vannak akik kivonulnak a világból. Nem e világból valók, de ugyanakkor nincsenek a világban.

*Vannak akik megalkusznak a világgal. Elveszítik a szentségüket és nagyon hasonlítanak a világhoz. A világban vannak, de e világból valók is.

*Jn 17,15-16: ,,Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való." A világban kell legyünk, de nem e világból valók.

*Az egyik mód megőrizni az egyensúlyt az, hogy mindig szem előtt tartani a célt: ,,megmenteni némelyeket."

*Egy másik célt is említ Pál a 23-dik versben: ,,Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban." Azokkal együtt, akiket lát eljutni a Krisztusba vetett hitre, Pál is részt akar venni az evangélium örök áldásaiban.

Következtetés

Hirdetnünk kell az evangéliumot az elveszetteknek, s közben úgy kell élnünk és viselkednünk, hogy ne járassuk le azzal az üzenetet. Pál szenvedélye. Elszigetelődés veszélye. Nincs kapcsolat az elveszettekkel. A másik veszély, hogy a világhoz szabjuk magunkat. Ezért nem tudunk senkit megnyerni Krisztusnak. Imádkozzunk, hogy Isten változtasson meg. Használja a gyülekezetünket, hogy minél több lelket megnyerjünk Jézus Krisztusnak! Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: lelkiismeretesek, bálványáldozati, családtagjaidat, gyülekezetünket, magatartásforma, megvalósítható, elveszettekkel, elveszetteknek, elszigetelődés, szükségtelenül, létfontosságú, üdvösségünket, evangéliummal, igazságossága, megjelenésünk, következtetés, szabadságával, elveszettekre, érzékenyeknek, megmenthetnek, szomszédaidat, evangéliumért, jelenlétükben, evangéliumról, meghallgassák, szenvedélyünk, megbéküljenek, résztvehetett, elveszetteket, evangéliumnak, tekinthetünk, mindenképpen, nélkülieknek, üdvözüljenek, kedvességgel, megütközésre, elveszetteknek anélkül, korinthusiak szerettek, jogaikra hivatkozni, jogait másokért, anyagi támogatást, evangélium útjában, eljusson mások, evangélium tartalmát, emberek attól, evangéliumról vagy, külső megjelenésünk, politikai nézeteink, evangélium legyen, másokkal való, személyes célunk, üzenet amit, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus, Mivel Isten, Bízni Krisztusban, Amikor Pál, Jézus Krisztusnak,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Szeretlek gazdi :-)  Facebookon kaptam  Kellemes napot kívánok!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Derült égből&#...  Facebookon kaptam  Egyszer egy hercegnő . . .  Őszi kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Őszi kép  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Halloween  Facebookon kaptam  Halloween  Niagara vízesés.......  Facebookon kaptam  Viszlát Október  „Bárcsak minden nap  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hétfő.....  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Ablak  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png rózsák  Csak rád figyelek, gazdi.........  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jézus Krisztus  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Mint egy védtelen madárka . ....  Gothloli - Halloween éjjelén  Egyszer egy hercegnő . . .  Krisztus áldozatának értéke  Boldog születésnapot a ma ünne...  Makacs reményeimbe vetett hit...  Facebookon kaptam  1701 az új fertőzött, elhunyt ...  Őszi kép  Halloween  „Mit tenne a nyilvánossá...  Szeretlek gazdi :-)  Az ősz a kedvenc évszakom  Kellemes kávézást  Képes üzenet !  A migrénről  Az őszi falevelek nem hullanak...  Facebookon kaptam  képre írva  Facebookon kaptam  Vihar felhők  Az őszi falevelek nem hullanak...  Facebookon kaptam  Kormányos Sándor - Egy őszi le...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jézus Krisztus  Boldog születésnapot a ma ünne...  Az ősz a kedvenc évszakom  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gothloli - Halloween éjjelén  Krisztus  Facebookon kaptam  Kukucs a macival :-)  Őszi séta  Látogatóimnak szeretettel ! .....  Facebookon kaptam  Kohut Katalin: Sírhaikuk  Krisztus áldozatának értéke  Szamárbusz........  Facebookon kaptam  Stresszűző, nyugtató gyógynövé...  Halkan peregg a falevél  Májunk  A harmadik  Minél távolabb mentünk  Hétfő.....  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Kellemes délutánt kívánok  Képes üzenet !  Kohut Katalin: Sírhaikuk  „Bárcsak minden nap  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  képre írva  A migrénről  ORFIban  Szakályné Nagy Irén - Hallowee... 
Bejegyzés Címkék
elveszetteknek anélkül, korinthusiak szerettek, jogaikra hivatkozni, jogait másokért, anyagi támogatást, evangélium útjában, eljusson mások, evangélium tartalmát, emberek attól, evangéliumról vagy, külső megjelenésünk, politikai nézeteink, evangélium legyen, másokkal való, személyes célunk, üzenet amit, evangéliumért teszem, magam hasznát, némelyek megmenthetnek, evangélium némelyeknek, élet illata, halál illata, evangéliumot nekik, világon mint, családokon mint, család tagjait, borzalmas hely, bűneik miatt, mennyben &#8211, apostol szenvedélyét, törvény uralma, törvény nélkülieket&#8221, evangéliumért teszem&#8221, 16-dik versben, evangéliumot mert, evangélium &#8222, ravasz üzletember, szent Isten, testben megjelent, halála végtelen, halála kifizette, igazságnak éljünk, mennybe kerüljünk, üdvösségünket illeti, bűneidért járó, apostol három, evangéliumot bátran, fölösleges személyes, magatartásforma amit, megértéshez kell, egyensúlyt kell, elveszettekre mint, szomszédaidat vagy, elveszett családtagjaidat, hitetlen durva, megértés amihez, zsidóknak olyanná, judaizmus szigorú, zsidókhoz ment, jelenlétükben csak, másik módja, ceremoniális törvény, mózesi törvény, zsidó ünnepen, pogányokra utal, bálványáldozati húst, érzékenyeknek érzékennyé, adott személy, jelenlétükben amivel, keresztről szóló, lényeges dolog, egyensúly amit, világban vannak, világból valók, világból való, világban kell, 23-dik versben, evangélium örök, másik veszély, világhoz szabjuk, lelkiismeretesek, bálványáldozati, családtagjaidat, gyülekezetünket, magatartásforma, megvalósítható, elveszettekkel, elveszetteknek, elszigetelődés, szükségtelenül, létfontosságú, üdvösségünket, evangéliummal, igazságossága, megjelenésünk, következtetés, , ,
2021.09 2021. Október 2021.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 120 db bejegyzés
e év: 1697 db bejegyzés
Összes: 31229 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 37
  • e Hét: 11848
  • e Hónap: 65447
  • e Év: 474889
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.