Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
"Ha az Úr az Isten, kövessétek Őt"
  2021-11-20 20:24:56, szombat
 
   
  ,,Ha az Úr az Isten, kövessétek Őt"

Textus: 1Kir 18,17 - 24

Bevezetés: Van egy mondás, ami egy olyan problémára hívja fel a figyelmünket, amely talán néha vagy gyakran a mi problémánk is. Így hangzik a mondás:

,,Régen azt hittem, hogy határozatlan vagyok, de most már nem vagyok benne biztos."

Nem jó határozatlannak lenni. Egyszer valaki azt mondta:

,,Tudjuk, mi történik azokkal, akik az út közepén maradnak. Elgázolják őket."

Az amerikai polgárháború idején Abraham Lincoln elnököt gyakran elkeserítette az ahogyan a vezérőrnagya akit George B. McClellannak hívtak, viszonyult a háborús helyzethez. McClellan jó szervező volt, és kiválóan ki tudta képezni és feltudta készíteni az embereit a harcra. De az volt vele a probléma, hogy határozatlan volt. Folyamatosan túlbecsülte a szemben álló erők (déli csapatok) erejét, és emiatt sok lehetőséget elszalasztott a győzelemre. Mintha attól félt volna, hogy elveszíti a csatát, ha megütközik az ellenséges sereggel. Lincoln elnök mondta vele kapcsolatosan:

,,Ha McClellan tábornok nem akarja használni a hadsereget, akkor kölcsönkérem tőle egy időre."

Az elnök végül eltávolította McClellant a hadseregből. Megértem az elnök tettét, mivel azt gondolom, hogy határozatlan vezetőkkel és katonákkal nem lehet háborút nyerni.

Néha a határozatlanság nagy hiba. Vannak esetek, amikor határozott és erőteljes cselekvésre van szükség. Ezt látjuk az igeszakaszunkban. Illés szívét megterhelte a nép késlekedése, gondatlansága és határozatlansága. Az, hogy az életüket elpazarolják. és az időt eltékozolják. Három és fél évig éhínség volt az országban amiatt, hogy nem engedelmeskedtek az Úrnak. Mégsem tanulták meg a leckét. Nem törte össze a szívüket a csapás. Továbbra is megmaradtak az Isten elleni lázadásukban. Illés ott állt előttük a Kármel hegyen és azt mondta nekik:

,,Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az ÚR az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baal, akkor őt kövessétek!" 21 vers.

A nép válasza borzasztó. Ahelyett, hogy elismerték volna, hogy az Úr az Isten, ők egy szót sem feleltek. Egy írásmagyarázó ezzel kapcsolatosan ezt írja:

,,Ennél kiábrándítóbb válasz aligha képzelhető el."

Határozatlanok voltak akkor, amikor el kellett volna ismerniük Isten nagyságát.

Illés kérdőre vonta őket a késlekedésük miatt, hogy tékozolják az időt; és kérdőre vonta őket a határozatlanságuk miatt. Az volt a célja ezzel a kérdéssel, hogy véget vessen a lelki késlekedésüknek és lelki határozatlanságuknak.

Ez az igevers mindnyájunk számára nagyon fontos. Ha keresztyén vagy, akkor ez az igevers arra szólít fel téged, hogy újra szánd oda magad teljesen Istennek és az Ő dicsőségének, és hogy teljes szívvel, buzgón szolgáljál Neki. Ha nem vagy keresztyén, akkor ennek az igeversnek a célja az, hogy felnyissa a lelki szemeidet arra a nagy felelősségedre és kötelességedre, hogy meg kell térjél a bűneidből Istenhez és el kell kezdjél teljes szívvel Neki szolgálni.

Nézzük az igeversünket (21. vers), hogy Isten mire tanít minket általa.

I. Az első dolog amit itt látunk az, hogy Isten mindnyájunktól azt követeli, hogy teljes szívvel ragaszkodjunk Hozzá, hogy teljes szívből szeressük Őt.

Illés bírálta a népet, amiért két vélemény között ingadoztak. Egy angol fordítás szerint ez így hangzik:

,,Meddig ingadoztok két különböző vélemény között?"

Egy másik angol fordítás szerint pedig így hangzik a kérdés:

,,Meddig sántikáltok két különböző vélemény között?"

Illés arra hívja fel a nép figyelmét, hogy különbség van a két vélemény között. Ők azt gondolták, hogy nincs különbség. A két vélemény alatt azt kell értsük, hogy: egyik felől ott volt az Úr imádata; másik felől a Baál imádata. Egyik felől ott van az Isten által kijelentett hit vagy vallási rendszer; másik felől ott van az ember által kigondolt, összeállított hit vagy vallási rendszer. A nép azt gondolta, hogy van valami közös a két vallási vagy hit rendszerben; azt gondolta a nép, hogy a két istenség egyenlő, hogy helyes mindkettőnek az imádata, hogy legyen egyszerre szolgálni mind a kettőnek, hogy jó az ha mind a kettőhöz ragaszkodnak. Illés a kérdésével és felszólításával rámutatott arra, hogy világos különbség van a két Isten között, az istentiszteletük között, a két hit vagy vallási rendszer között. Abban az időben Izráel társadalma politeista társadalom, vagyis több istenben hívő társadalom volt. ,,...a ti isteneitek..." (24.vers)

Mai helyzet: ,,Mindegy, hogy miben hiszel, a lényeg, hogy higgyél valamiben." ,,Bármiben hiszel, bármelyik istenséget követed jó, mivel mindegyiken keresztül a mennybe érkezel."

,,Meddig ingadoztok két különböző vélemény között?" Csak kettő van. Csak két vallás létezik: az igaz vallás (a bibliai keresztyénség) és a hamis vallás (az összes többi vallás ami létezik, minden ember által alapított vallás, ami emberközpontú, ami mögött az ördög áll). A kettő összeegyeztethetetlen, a kettő között kibékíthetetlen ellentét van. Az Isten vallása és az ember vallása.

2Kor 6,14-16: ,,Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal?"

A nagy különbség a két vallás között a bűnös megváltására vonatkozik. Illés képviselte Isten vallását, amely a kegyelem vallása (az üdvösség teljes egészében kegyelemből van); a Baál prófétái képviselték a másik rendszert, ami az emberi cselekedeteken alapult és ami az ember imádatából állt.

Tit 3,5: ,,nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által."

Róm 11,6: ,,ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna kegyelem."

Mi a kegyelem?

A nép ingadozott, sántikált két vélemény között. A héber kifejezési mód egy madárra utal, amely egyik ágról és másikra ugrál, majd vissza. Lelki megrekedés, visszafejlődés. A keresztyén élet úgy van bemutatva az Újszövetségben mint versenypályán való futás.

Zsid 12,1: ,,Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát."

1Kor 9,24: ,,Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek."

,,Meddig jártok félre? Meddig csaljátok a férjeteket?"

Istenre kellett volna összpontosítaniuk, benne kellett volna gyönyörködniük, feléje kellett volna menniük. Az Ószövetségben az Úr és Izrael népe közötti szövetségkötés gyakran úgy van bemutatva mint házassági kapcsolat. De ahelyett, hogy férje felé fordult volna, hogy hű lett volna hozzá, Izrael nemcsak flörtölt Baallal, hanem hűtlen is volt férjéhez, az Úrhoz.

Istennek joga volt arra, hogy azt követelje az Ő ókori népétől, hogy teljes elméből, teljes szívből, teljes lélekből és minden erővel szeressék Őt és hogy teljes szívvel engedelmeskedjenek Neki. Erre szólította fel őket Isten. Ezzel tartoztak Neki.

Ez reánk is vonatkozik. A Biblia azt tanítja, hogy Istennek kell szolgáljunk mindenünkkel. Ő teremtett minket Krisztusban a maga dicsőségére.

Kol 1,16: ,,Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett."

Jézusért lettünk teremtve. Őmiatta létezünk. Milyen nagy tragédia az, hogyha nem Őérte élsz. Naponta életet ad neked.

Jn 1,3: ,,Minden általa lett..." Jn 1,4: ,,Őbenne volt az élet..."

Ezt mondja Jézusról a Zsid 1,3: ,,aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget."

Kol 1,17: ,,Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn."

Ha nem gondoskodna rólunk akkor széthullnánk. Semmivé lennénk.

ApCsel 17,25: ,,ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent."

Jak 1,17: ,,Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása."

Ő teremtett, Ő ad életet, Ő tart fenn és Ő ad sok áldást. De ezenkívül Ő türelmes hozzánk és Ő nem a bűneink, a bolondságaink szerint bánik velünk.

Zsolt 103,10: ,,Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk."

Ez nemcsak a keresztyénekre nézve igaz, hanem mindenkire nézve. A Róma 2,4 elmondja nekünk, hogy Isten kedves, türelmes és elnéző a bűnösök iránt, és igyekszik megtérésre vezetni őket.

Mi kell legyen a mi válaszunk erre? Dávidon keresztül Isten megadja nekünk a választ. Ezt írja Dávid a Zsolt 103,2-5 részben:

,,Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé."

Ha nem vagy keresztény, akkor mindez azt jelenti, hogy te nem végzed a kötelességedet. Nem töltöd be azt a nagyszerű küldetést, amelyre Isten teremtett téged. Nem azon vagy hogy megvalósítsd létezésed célját. Céltévesztetten élsz. Olyan rossz vagy, mint az izraeliták, akik egy szót sem szóltak amikor Illés felszólította őket, hogy hozzák meg végre a döntést, hogy kit követnek. Olyan rossz vagy, mint azok az emberek, akik nem reagáltak megfelelően, amikor Jézus eljött meghalni a bűnösökért. Ahelyett, hogy dicsérték és dicsőítették volna, ahogy kellett volna - sokan nem fogadták el. János 1:10-11-ben János beszélt erről. Ezt írta:

,,A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt.

Micsoda tragédia!

Nektek, akik nem vagytok keresztények, azt kell megértsétek, hogy az a helyzet amiben vagytok rendkívül veszélyes számotokra mivel Isten türelme irántatok bármelyik pillanatban véget érhet és azután Ő meg fog ítélni benneteket. Ha nem fordultok Istenhez, és nem szentelitek az életeteket az Ő szolgálatára, akkor a saját veszedelmetekre teszitek. Amikor Illés előtt álltak, a Baal 450 prófétája nem tudta, hogy életveszélyben vannak. Végül is 450 voltak az 1-el szemben! Ha odaszámoljátok Asera 400 prófétáját, akkor 850-en voltak az 1-el szemben! Nem tudták, hogy a lelküket még aznap elveszítik. Számukra a helyzet normálisnak tűnt. Sok éven át szolgálták Baált, és nem éltek rosszabbul emiatt. Nem tudták, hogy még aznap elpusztulnak.
Isten ma arra szólít fel téged, hogy döntsél. Arra vagy felszólítva, hogy szolgáld Istent.

Ha nem vagy keresztyén - azt kell megértsd, hogy azért lettél teremtve, hogy Jézust szolgáld és hogy Isten azt követeli tőled, hogy válassz. Ez egy ultimátum.

,,Ha az ÚR az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baal, akkor őt kövessétek!"

Arthur Pink ezt írja: ,,Az Úr egy féltékeny Isten, aki teljes szeretetünket magának követeli, és nem egyezik bele egy megosztott birodalomba a Baallál együtt. Vagy Vele és Érte vagy teljes szívedből vagy Ellene vagy. Nem egyezik bele semmiféle kompromisszumba. Meg kell vallanod őszintén, szívedből, hogy teljes mértékben az Övé vagy."

Ha nem vagy arra hajlandó, hogy mellette döntsél, hogy Neki szolgálj, akkor nagy veszélynek teszed ki magad.

Emlékeztek arra a történetre, amikor Jézus megéhezett és fügét keresett egy fügefán, de nem talált azon csak leveleket? Ezt olvassuk a Mt 21,18-19-ben:

,,Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá: Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé! És azonnal elszáradt a fügefa."

Jézus elvárja, hogy szolgáljál neki. Semmiféle kifogást nem fogad el arra nézve ha ezt nem teszed. Emlékeztek a talentumokról szóló példázatban arra a szolgára, aki elrejtette a földbe az ura talentumát? Amikor visszatért az ura, ezt mondta neki (Mt 25,26-30):

,,Te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam?Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás."

Emlékeztek az írásra a falon Belsaccár király lakomáján? Nem akarta szolgálni az egy, élő, igaz Istent. Isten ítéletet tartott felette és az ellenség megölte, még aznap amikor az írás megjelent neki a falon.

II. A második dolog amire ez az igeszakasz tanít minket az, hogy: mindnyájan rendelkezünk elegendő információval ahhoz, hogy ezt a döntést meghozzuk.

Egyszer valaki megkérdezte Bertrand Russellt, az angol ateista filozófust, hogy mit mondana Istennek, ha meghalna, és azonnal előtte találná magát. Russell így válaszolt:

"Azt mondanám neki: "Nincs elég bizonyíték. Nincs elég bizonyíték!"

Azok az emberek, akik Illés előtt álltak, ilyenek voltak. Amikor Illés követelte, hogy válasszanak - hallgattak. Mintha egyetértettek volna Russellel: "Nincs elég bizonyíték."

Ez ostobaság. A 19-dik zsoltár elmondja nekünk, hogy az egek beszélik Isten dicsőségét.

,,Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó, és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig."

Azonkívül a Római levél 1 és 2 fejezetekben az apostol bebizonyítja, hogy nincs egyetlen igazi, természet szerinti ateista sem. A probléma nem az volt, hogy az emberek nem tudták, hogy létezik Isten és hátat fordítottak neki - hanem az volt, hogy ismerték Őt, de fellázadtak Ellene. Izráel népe is fellázadt az Ura ellen. Ahogy olvassuk a Róma 1,21-ben:

,,Mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották mint Istent, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre."

Hátat fordítottak Neki annak ellenére, hogy tudták, hogy Ő Isten!

Ez az amit Isten mondott az Ő népéről az Ézsaiás 1,2-6-ban:

,,Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem! Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát, de Izráel nem ismer, népem nem ért meg engem. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép! Gonosz utódok, romlott fiak! Elhagyták az URat, megvetették Izráel Szentjét, elfordultak tőle! Minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek! Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív. Tetőtől talpig nincs rajta ép hely, csupa zúzódás, kék folt és gennyes seb. Nem nyomták ki, nem kötözték be, olajjal sem gyógyítgatták."

Illés arra szólította fel őket, hogy határozzák meg, állapítsák meg ki az igaz Isten és kövessék. A nép hallgatott. Nem tudta, hogy ki az igaz Isten, pedig kellett volna, hogy tudja. És akkor Isten az ő kegyelméből adott még egy bizonyítékot nekik arra nézve, hogy Ő az igaz Isten.

24. vers: ,,Amelyik isten tűzzel felel, az az Isten."

38-39. versek: ,,Akkor lecsapott az ÚR tüze, és fölemésztette az égőáldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra borult, és ezt mondogatta: Az ÚR az Isten, az ÚR az Isten!"

Az az igaz Isten, aki tűz által válaszol az imádságra. Aki elfogadja a helyettes áldozatot megelégedve azzal. A Kármel hegyén az evangélium be lett mutatva. Látjuk a bűnös népet, látjuk Isten haragjának a tüzét, és látjuk a helyettes áldozatot, a bikát feláldozva a fahasábokon. Leszáll az égből a tűz, de nem a bűnös népre akik ezt érdemelnék, hanem a helyettes áldozatra, aki nem ezt érdemelte. Ez előre mutat a Kálváriára a mi helyettes áldozatunkra Jézus Krisztus. Isten elfogadta áldozatát, amely kielégítette Isten igazságát, kiengesztelte Isten haragját, és ezért Isten meg van elégedve velünk, kedvét leli bennünk.

Isten az Ő nagy kegyelméből és szeretetéből nekünk adta Igéjét. Igéje igaz és kegyelemmel teljes. Nektek, akik nem vagytok keresztények, nagyra kell becsülnötök az Igét, és hallgatnotok kell rá. A Lázár és a gazdag ember történetében a gazdag azt kérte Ábrahámtól, amikor a Hádeszben tartózkodott, hogy engedjék Lázárt, hogy menjen vissza, és figyelmeztesse testvéreit, hogy ne jussanak ők is arra a szörnyű helyre. Ábrahám ezt válaszolta neki (Lk 16,29-31):

,,Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra!"

Ő pedig ezt mondta: ,,Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek."

De Ábrahám ezt felelte: ,,Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül."

Ez teljesen igaz. Az égből jövő tűz nem győzte meg Aháb királyt, hogy szolgálja az Urat. Nem győzte meg Jezábel királynőt. Valóban, úgy tűnt, ez egyáltalán nem volt tartós hatással az emberekre, mert alig néhány nappal később Illés panaszkodott Istennek, hogy ő az egyetlen, aki megmaradt az Övéi közül, az egyetlen, aki hűséges Hozzá!

Ti akik nem vagytok keresztyének elegendő információval rendelkeztek ahhoz, hogy az Úr mellett döntsetek. Gondolkodjatok el azon amit az Ő Igéje mond! Illés felszólította harmadszor a népet arra, hogy döntsenek, hogy kit követnek. Titeket is felszólít az Ige, hogy döntsetek, Van elegendő bizonyítékotok arra nézve, hogy ki az igaz Isten.

Illés szavaiban az Isten kegyelmét látjuk az Ő népe iránt.

Illés minden cselekedete a Kármel hegyen az Isten nagy és csodálatos kegyelmét hirdetik az Ő népe iránt. Izráel népe fellázadt Isten ellen. Elhagyták Őt. Elutasították, hogy megtérjenek Istenhez.

De volt remény számukra? Igen. Miért? A bennük lévő valami jó miatt? Nem. Hanem azért mert Isten szerette őket.

Róma 5,10: ,, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel Fia halála által."

Az izraeliták akik Illés előtt álltak azt érdemelték volna, hogy tűz szálljon le az égből reájuk és megeméssze őket. De, ehelyett, Isten kegyelemmel jött hozzájuk.

Jn 3,16: ,,Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

Jöjj Jézushoz. Élet van Benne. Ne pazarold az életedet egy napig se tovább. Kérd Jézust, hogy menjen be az életedbe és ismerd el Őt életed Urának és Megváltójának az emberek előtt.

Mt 10,32-33: ,,Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt."

Végül, azt szeretném mondani nektek, akik keresztyének vagytok, hogy ez az igeszakasz arra szólít fel benneteket, hogy: Istennek kell szolgáljatok mindennel amivel rendelkeztek, mindennel ami bennetek van.

Nem szolgálhatjátok Istent fél szívvel.

Mt 6,24: ,,Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak."

Teljes szívvel kell szolgáljatok Istennek. Figyelmeztetés. Jel 3,15-16:

,,Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból."

Langymelegen nem lehet Jézusnak szolgálni. Jó gyümölcsöket kell teremjünk Neki.

Jn 15,1-2: ,,Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen."

Vegyétek komolyan a keresztyén életeteket. Szánjátok oda magatokat teljes szívből, teljesen az Úrnak. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: határozatlansága, igeszakaszunkban, állhatatossággal, istentiszteletük, gondolkodásukban, cselekedeteidről, engedelmeskedtek, hiábavalóságokra, határozatlannak, megbékéltettünk, céltévesztetten, veszedelmetekre, határozatlanság, felszólításával, szolgálhatjátok, cselekedetekért, fölmagasztaltam, kompromisszumba, cselekedetekből, kibékíthetetlen, késlekedésüknek, szövetségkötés, gyönyörködniük, újszövetségben, visszafejlődés, felelősségedre, életveszélyben, odaszámoljátok, határozatlanok, fogcsikorgatás, kötelességedre, figyelmeztesse, fejedelemségek, gondolkodjatok, keresztyénekre, mindnyájunktól, olyan problémára, amerikai polgárháború, vezérőrnagya akit, háborús helyzethez, volt vele, szemben álló, ellenséges sereggel, elnök végül, elnök tettét, határozatlanság nagy, életüket elpazarolják, időt eltékozolják, országban amiatt, írásmagyarázó ezzel, késlekedésük miatt, határozatlanságuk miatt, Abraham Lincoln, George, Amikor Illés, Arthur Pink, Vagy Vele, Bertrand Russellt, Izráel Szentjét, Jézus Krisztus, Elhagyták Őt, Istennel Fia, Jöjj Jézushoz, Kérd Jézust,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam  A vitamindús mandulatej  Nem véletlen, ha nem indul be,...  Boldog Névnapot!  Nagyon szép.......  Mit is akartam  Íriszek  Az árnyék  Harmonia.......  Méz és fahéj  Magnólia  Röhögő hóbagoly  Szép estét kedves látogatóimna...  Dolgozom  Nem véletlen, ha nem indul be,...  Mit is akartam  Isten ajándéka az életem  Nincs Cím  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam  Jácintözön  Facebookon kaptam  Csodaszép ima  Alvó cica  Facebookon kaptam  Tanúi lehettünk annak,  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Esti mese  Facebookon kaptam  A fájdalom, nem ellenség  Facebookon kaptam  Áldott legyen  Facebookon kaptam Annuska bará...  Kellemes délutánt kívánok  Egy férfi Rómába készül vakáci...  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Üdvözlet Szegedről !.......  Jácintok  Panaszom  Boldog Névnapot!  Kék jácintok  Szárazszem-szindróma. Hogyan k...  Nagyon szép.......  Harmonia.......  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Fehér orgona  Virágpark Japánban  Ima az üdvösségért  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Fekete párduc !  Nem létezik  Jó éjt üzenet  Don Bosco  Esti kép  Magnólia  Megtérő Ima  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Színes tulipánok  Néztem magam a tükörben, és fe...  Kontyos  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Békés estét kívánok Mindenkine...  Pipacsok  Napfelkelte  Kellemes délutánt kívánok  Régi konyha  Költekeztem  Facebookon kaptam  A fájdalom, nem ellenség  Örülj minden apró kedves üzene...  Kontyos  Nem létezik  Jó éjszakát  Jókívánság  Mai harmónia kártyám  Fekete párduc !  Szép estét kedves látogatóimna...  Neved napjára  Mindaddig falakat  Csillagvirágok  Facebookon kaptam  Piros rózsák  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Búzavirágok-pipacsok  Az álmok a valóság magjai  A természet szépsége......  Boldog Névnapot!  A természet szépsége...... 
Bejegyzés Címkék
olyan problémára, amerikai polgárháború, vezérőrnagya akit, háborús helyzethez, volt vele, szemben álló, ellenséges sereggel, elnök végül, elnök tettét, határozatlanság nagy, életüket elpazarolják, időt eltékozolják, országban amiatt, írásmagyarázó ezzel, késlekedésük miatt, határozatlanságuk miatt, célja ezzel, lelki késlekedésüknek, igevers mindnyájunk, igevers arra, lelki szemeidet, nagy felelősségedre, bűneidből Istenhez, első dolog, angol fordítás, másik angol, ember által, kettőhöz ragaszkodnak, istentiszteletük között, időben Izráel, mennybe érkezel, igaz vallás, bibliai keresztyénség, hamis vallás, összes többi, kettő között, ember vallása, hitetlenekkel felemás, nagy különbség, bűnös megváltására, kegyelem vallása, üdvösség teljes, másik rendszert, emberi cselekedeteken, ember imádatából, általunk véghezvitt, héber kifejezési, madárra utal, keresztyén élet, bizonyságtevőknek ekkora, bennünket megkörnyékező, előttünk levő, maga dicsőségére, világosság Atyjától, bolondságaink szerint, keresztyénekre nézve, bűnösök iránt, nagyszerű küldetést, világban volt, világ általa, saját világába, saját veszedelmetekre, 1-el szemben, helyzet normálisnak, féltékeny Isten, megosztott birodalomba, város felé, talentumokról szóló, haszontalan szolgát, külső sötétségre, falon Belsaccár, ellenség megölte, írás megjelent, második dolog, igeszakasz tanít, döntést meghozzuk, angol ateista, 19-dik zsoltár, egek beszélik, egek hirdetik, nappalnak adja, éjjelnek adja, egész földre, világ végéig, apostol bebizonyítja, amit Isten, ökör ismeri, igaz Isten, bizonyítékot nekik, árokban levő, helyettes áldozatot, bűnös népet, bikát feláldozva, bűnös népre, helyettes áldozatra, gazdag ember, szörnyű helyre, halottak közül, égből jövő, népet arra, bennük lévő, , ,
2021.12 2022. Január 2022.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 150 db bejegyzés
e év: 150 db bejegyzés
Összes: 31985 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1445
  • e Hét: 19609
  • e Hónap: 82073
  • e Év: 82073
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.