Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Érdemtelen kegyelem
  2021-11-25 21:09:03, csütörtök
 
   
  Érdemtelen kegyelem

Textus: 1Kir 18,22-29; 38-40

A felolvasott igerészben Isten az egyik legfontosabb leckét tanítja nekünk. Oda kell figyeljünk arra amire tanít minket és meg kell értsük azt amire tanít. Isten könyörüljön meg rajtunk, hogy megértsük. Mire tanította Isten a népét a Kármel hegyen? Mire tanít minket ma este azok által az események által amik azon a napon a Kármel hegyén történtek? Az ő kegyelmére és haragjára tanít.
Az a lecke amit nekik tanított és amit ma nekünk tanít elsősorban a kegyelemről szól - Isten kegyelméről, amely drága kegyelem, hiszen habár nekünk semmibe sem került a megváltásunk, Istennek ellenben nagyon sokba került - az egyszülött Fiának az életébe került. Ingyen részesültünk a kegyelembe, de azért, hogy részesülhessünk a kegyelembe, az Isten szeretetébe azért Isten Fiának, Jézus Krisztusnak meg kellett halnia. Drága a kegyelem amit Isten adott nekünk - Fia vérébe került.

Az átfogó téma amit itt látunk: Az Isten érdemtelen kegyelmének a visszatérése Izráel népéhez.

Jegyezzük jól meg. Érdemtelen kegyelem volt. (Mint mindig) Három és fél évre Isten megvonta a kegyelmét népétől a bűneik miatt. Illés megjelent Aháb király előtt és kihirdette, hogy nem lesz eső, csak az ő szavára. Majd Isten parancsára Illés elhagyta az országot. De most Isten kegyelme visszatért. Illés visszatért az országba, hogy imádkozzék esőért és hogy véget vessen az éhínségnek. Mindez annak ellenére történt, hogy a nép nem tért meg a bűneiből Istenhez. Isten véget fog vetni a szárazságnak annak ellenére, hogy népe továbbra is Ellene való lázadásban él. Isten meg fogja áldani őket esővel annak ellenére, hogy ők ezt nem érdemlik meg.

De ez csupán a kezdet volt. Isten annál többet fog tenni, mint hogy megszabadítja népét a szárazságtól és éhínségtől. Ha csupán ennyit tett volna értük, az nem sokat segített volna Izráel bálványimádó népének - kaptak volna esőt de ők továbbra is elmerülve maradtak volna a bűneikben és elvesztek volna.

Nem, Isten meg fogja nyitni lelki szemeiket hogy meglássák bolondságukat és azt, hogy Ő az egyetlen Isten. Megmutatja nekik, hogy Ő az Isten akinek szolgálniuk kell. Úgy tette ezt, hogy tüzet bocsátott az égből a helyettes áldozatra az Illés imádságára, aki összeütközött a Baál prófétáival a Kármel hegyen. Isten azáltal, hogy tűz által válaszolt Illés imádságára, kinyilatkoztatta a népe előtt az Ő kegyelmét és haragját.

Mely dolgokon keresztül mutatta meg Isten az Ő csodálatos kegyelmét a népe iránt a Kármel hegyen?

I. Először is abban látjuk megnyilvánulni Isten csodálatos kegyelmét a nép iránt, hogy a Baál prófétái nem voltak képesek tüzet hozni le az égből.

A Baál prófétái miért nem tudtak tüzet lehozni az égből? Illés javaslata megfelelt nekik. Ugyanis Baált a nap istenének nevezték. Egy ilyen istennek képesnek kell lennie arra, hogy tűzzel válaszoljon az égből.

De ettől eltekintve a valóság az volt, hogy a Sátán állt a Baál-imádat mögött. A Sátánról tudjuk, hogy nagy és hatalmas teremtmény. Képes a világosság angyalaként megjelenni, és képes sok csodatételre. Képes a követőinek nagy erőt adni. Ezt látjuk a Jelenések 13-dik részben, amely két nagy, gonosz és szörnyű vadállatot mutat be nekünk. Az első vadállat a tengerből jön ki, és úgy van bemutatva, mint sárkány aki gyalázza és becsapja az egész világot. Háborút indít a szentek ellen és legyőzi őket. Aztán egy másik fenevadról is olvasunk, aki a földből jön ki, akinek a száma 666. János apostol így ír róla (Jel 13,11-14):
,,És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad; két szarva volt, mint a Báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát annak színe előtt, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre az emberek szeme láttára; és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket a fenevad színe előtt megtehet."

A Sátánnak hatalma van arra, hogy tüzet hozzon le az égből, és ezzel megtévessze a föld lakóit. Nem lehetetlen, hogy a Sátán vagy az ő követői tüzet hozzanak le az égből. A jövőben ez meg fog történni.

Isten azonban nem engedte meg, hogy a Kármel hegyen Izrael népe megtévesztve legyen. Miért nem tudtak a Baal prófétái tüzet hozni le az égből? Azért mert Isten nem engedte meg a Sátánnak, hogy ezt tegye. Bár a Sátán nagy és hatalmas ellenfél, mégis Isten meg tudja őt akadályozni abban, hogy használja hatalmát. Emlékeztek, hogy a Sátán engedélyt kellett kérjen Istentől ahhoz, hogy megsanyargassa Jóbot. Isten először megtiltotta neki, hogy érintse magát Jóbot. Később a Sátán arra kérte Istent, hogy engedje meg neki, hogy kinyújthassa a kezét Jóbra, amit Isten meg is engedett neki, de megparancsolta neki, hogy nem veheti el Jób életét. (Jób 1;2)

Tehát amit itt látunk az az, hogy Isten nagy kegyelembe részesítette Izraelt azáltal, hogy nem hagyta, hogy a Sátán továbbra is megtévessze őket. A Kármel hegyen Isten megmutatta nekik, hogy Ő az egyetlen igaz Isten. A végén mindenki tudta, hogy az Úr az Isten. A nép így kiáltott fel, miután a tűz megemésztette Illés áldozatát (1Kir 18,39):

,,Az Úr az Isten, az Úr az Isten!"

Isten leállította a Sátánt. Nem engedte meg neki, hogy megtévessze Izrael népét. Illés a figyelmüket az igaz Istenre irányította. Nagy volt Isten kegyelme irántuk.

II. A másik dolog amiben látjuk megnyilvánulni Isten csodálatos kegyelmét a nép iránt, az a tény, hogy: az áldozat lett megemésztve - és nem a nép.

A lényeg, amit itt meg kell értenünk, az az, hogy a nép megérdemelte, hogy tűz szálljon le és megeméssze őket. Fellázadtak és vétkeztek az Úr ellen azzal, hogy a Baált szolgálták. A bűn zsoldja a halál. Amikor Illés megkérdezte tőlük, hogy Isten-e az Úr, akkor ők hallgattak. Annak ellenére, hogy a három és fél éves éhínség megcáfolhatatlan bizonyíték volt arra nézve, hogy az Úr az Isten, mégis ők nem voltak hajlandók elismerni az Urat Istennek Illés előtt. Amikor megkérdezte, hogy Isten-e az Úr, nem válaszoltak, nem kezdték el Istent szolgálni, sem dicsérni.

Ily módon Izrael fiai, akik Illés előtt álltak a Kármel hegyen, megérdemelték volna, hogy leszálljon az égből a tűz, és megeméssze őket. Bűnösök voltak. Nyíltan fellázadtak Isten ellen. Megérdemelték volna a halált, úgy mint azok a katonák, akik később elmentek, hogy letartóztassák Illést a 2Királyok 1. részében. A gonosz Akházia király elküldte őket, hogy vigyék Illést hozzá. Amikor a parancsnok az ötven emberével megtalálta Illést, ő egy domb tetején ült. Amikor megparancsolta neki, hogy jöjjön le, így válaszolt:

,,Ha én az Isten embere vagyok, csapjon le tűz az égből, és emésszen meg téged ötven embereddel együtt! Ekkor tűz csapott le az égből, és megemésztette őt ötven emberével együtt."

Ugyanez történt a következő parancsnokkal és ötven emberével is akiket szintén a király küldött el Illéshez, hogy vigyék őt hozzá.

Az Illés előtt álló nép ugyanazt a sorsot érdemelte volna, mint az a 250 lázadó akik Korah, Dátán és Abirám vezetésével fellázadtak Mózes és az ő Istene ellen. Emlékeztek, hogy a föld megnyitotta a száját, és elnyelte Kórahot, Dátánt és Abirámot, családjaikat és vagyonukat. Elevenen nyelte el őket, majd bezárult fölöttük a föld. Aztán olvasunk lázadó társaikról, azokról, akik füstölőszerrel közeledtek Istenhez (4Móz 16:35):

,,Ezután tűz csapott ki az ÚRtól, és megemésztette azt a kétszázötven férfit, akik füstölőszerrel közeledtek hozzá."

Tehát amit meg kell értsünk az az, hogy az Illés előtt álló nép megérdemelte volna, hogy tűz szálljon le az égből és megeméssze őket. De nem ez történt. És ez a csodák csodája. A legnagyobb csoda ez volt ott akkor a Kármel hegyen. A tűz leszállt az égből, de nem reájuk, hanem az állatáldozatra amelyet Illés előkészített. Azt emésztette fel és nem őket.

Az égből alászálló tűz Istennek a bűnök iránti haragját jelképezte. Sok helyen látjuk ezt a Szentírásban.

3Móz 10,1-2: ,,Nádáb és Abíhú, Áron fiai fogták a maguk szenesserpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tűzzel áldoztak az ÚR színe előtt, pedig ő nem adott nekik erre parancsot. Ekkor tűz csapott ki az ÚR színe elől, és megemésztette őket; meghaltak az ÚR színe előtt."

2Thessz 1,6-10: ,,Mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mivelünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, aminthogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket."

Az a tény, hogy az Illés előtt álló népet az égből leszálló tűz nem emésztette meg, az, az Istennek a népe iránti csodálatos kegyelméről beszél.

III. Harmadszor, Isten csodálatos kegyelme a nép iránt abban a tényben is megmutatkozott, hogy az égből jövő tűz Isten haragjára mutatott, amely Jézusra szállott alá (ontatott ki), amikor a kereszten szenvedett.

Az ószövetségi áldozati rendszer Jézusra mutatott, és Benne teljesedett be. Ez a Kármel hegyen történt esemény tökéletesen illusztrálta az ószövetségi áldozatok jelentését, amelyek Jézus Krisztus kereszten végzett munkájára mutattak rá. Arthur Pink írja a Kármel hegyi áldozatbemutatás kapcsán a következőket:

,,ez elvezet bennünket ennek a figyelemre méltó történetnek a mélyebb értelméhez. Nem lehet megbékélés a szent Isten és a bűnösök között, csak az engesztelés talaján, és nincs engesztelés vagy bűnbocsánat, csak vérontással. Az isteni igazságszolgáltatásnak elégtételt kell szerezni: a megszegett törvény büntetését ki kell róni - akár a vétkes tettesre, akár egy ártatlan helyettesre... Isten haragja tüzének vagy a bűnös népre, vagy a helyettes áldozatra kell esnie."

Illés megölt egy bikát, és az oltárra tette. Ennek jelentőségét a 3Mózes 16. fejezete magyarázza el. Isten Igéje ott elmondja nekünk, hogy hogyan kellett Áronnak megközelítenie a szentély területét - egy fiatal bikával bűnáldozatul, egy kecskével égőáldozatul, és egy másik kecskével bűnbakként. Le kellett vágnia a bikát, hogy engesztelést szerezzen bűneiért és családja bűneiért. Le kellett vágnia a kecskét az emberek bűneiért, hogy engesztelést szerezzen a bűneikért. Mindkét kezét az élő kecske fejére kellett tennie, és meg kellett vallania felette az izraeliták minden gonoszságát és lázadását - minden bűnüket -, és a kecske fejére kellett helyeznie azokat. Azután a kecskét ki kellett küldeni a táboron kívülre, a pusztába.

Ezek a dolgok Krisztusra mutattak. Az ószövetségi nép tudta, hogy a bikák és kecskék vére soha nem tudja eltörölni a bűnöket. (Zsidók 10:4) Tudták, hogy ezek a dolgok a Messiásra utalnak, aki eljön, hogy meghaljon a bűneikért, és megmentse őket. Ezek az áldozatok a helyettes engesztelő áldozatra utaltak, Jézus Krisztusra.

Az égből származó tűz, amely megemésztette a bikát Illés és Izrael népe előtt, betekintést nyújt abba a szörnyű szenvedésbe, amelyet Jézus elszenvedett a kereszten. Az égből származó tűz megemésztette a bikát, a fát, a köveket, a földet és a vizet. Micsoda harag volt ott.

Az égből alászálló tűz Istennek a haragjára mutatott a nép bűnei miatt, amelyet Jézus kiengesztelt az Ő tökéletes helyettes áldozatával. Milyen szörnyű volt. A Gecsemáné kertben annak a gondolata, hogy Atyja haragját kell megtapasztalnia lelkében és testében bánattal töltötte el lelkét mindhalálig. Verejtéke olyan volt, mint valami nagy vércseppek. Megkérdezte Atyjától, hogy lehetséges-e, hogy eltávozzon tőle e pohár.

Illés idejében a bikát megölték, és a fa, a kövek, a talaj és a víz közé helyezték. Amikor Jézus eljött a Kálváriára, a szögeket beverték a kezeibe és lábaiba, a keresztet amelyre felfeszítették felemelték és a helyére tették - Krisztus a szenvedést elviselte, a halált felvállalta.

Szenvedésének fizikai része rettenetes volt. Ez azonban csak egy része volt. A kereszten a fő panasza az volt, hogy (idézet a 22. zsoltárból):

,,Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?"

Isten haragjának tüze kiáradt Rá. Milyen sokba került neki, hogy a bűnösök részesülhessenek Isten kegyelmébe! Ahogy Pál apostol a 2Korinthus 5:21-ben fogalmazott:

,,Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne."

Isten szeplőtelen Báránya magára vette bűneinket. Milyen szörnyű lehetett ez Neki. Elvállalta a mi bűneinket, és meg lett büntetve azokért - Isten tűzével szembesült a mi bűneinkért. Ahogy Pál apostol írta a Galata 3:13-ban:

,,Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk."

Tűz jött le a mennyből és megemésztette az áldozatot. Jézus magára vállalta a halál átkát. Isten haragjának tüzét önként viselte el népe helyett. Istennek a bűneink iránti haragja meg lett elégítve.

Milyen csodálatos kegyelem - a tűz megemésztette a bikát és nem a népet.

Nos mit jelent mindez számunkra?

1. Először is, azt szeretném mondani nektek akik nem vagytok keresztények, hogy ebből a tanításból azt kell megértsétek, hogy bármi is legyen a reménységetek, az semmivé lesz. Csalódás vár rátok.

Ez a rész rámutat arra a tényre, hogy ha valaki a hamis vallást követi az csalódni fog.

Baal prófétáinak nem sikerült rávenniük Baált, hogy tüzet küldjön a mennyből. El tudjátok képzelni, mit éreztek, miután egész délelőtt Baálhoz kiáltottak, és ő nem válaszolt? El tudjátok képzelni, mit éreztek, amikor látták, hogy Illés tűzért imádkozik, és az azonnal leesett, és felemésztette az áldozatot és az összes vizet? Sorsuk megpecsételődött. A pusztulás várt rájuk. Elkárhoztak.

Mit fogsz érezni az utolsó napon, amikor az Úr előtt állsz és hallod a következő szavakat? (Máté 25:41)

,,Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre!"

Isten kegyelme drága, még akkor is ha az nem került nekünk semmibe. A bűn zsoldja a halál. Nem is lehet másképp. Bűneid halált követelnek. Ha nem mész Jézushoz, és nem bízol benne, hogy Ő meghalt a bűneidért - akkor ez azt jelenti, hogy örök halált kell szenvedned a bűneidért. Isten kegyelme csak Jézusban lehet a tiéd. Ha nem Jézusra alapozod az örök élet reményét, akkor csalódni fogsz.

Jézus mondta a Jn 14,6-ban: ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához hanem ha énáltalam."

Péter apostol ezt hirdette az ApCsel 4,12-ben: ,,Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk."

Mire alapozod a reményedet? Talán azt hiszed, nincs isten, nincs mennyország, nincs pokol. Tévedsz. Van egy Isten. Az Ő képmására teremtett téged, és sok lehetőséget, alkalmat adott, hogy Őt szolgáld, hogy megszabadulj a bűneidtől, hogy megismerd Jézust.

Talán azt hiszed, hogy ha Isten létezik, akkor Ő olyan, hogy ha nem is hiszel Jézusban, Ő ezért nem fog téged elítélni, és hogy jó lesz dolgod. Ez a fajta gondolkodás, ez a hit értelmetlennek, hiábavalónak állítja be Jézus kínját, a kertben mondott szavait: "Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár."

Talán azt gondolod, hogy ráérsz később is elfogadni Jézust. Talán azt gondolod hogy sokáig fogsz még élni. De lehet, hogy nem. Jézus azt mondta a gazdagról (Lk 12,20):

,,Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?"

Ha nem fordulsz Jézushoz amilyen hamar csak lehet - jó lenne még ma ha hozzá fordulnál -, akkor reményeid, bármik legyenek is azok, semmivé lesznek. Csalódni fogsz. El fogsz veszni.

2. Másodszor, nektek mondom keresztény testvéreim, hogy nagyra kell értékeljétek Isten kegyelmét.

Nem úgy bánt veletek, ahogyan a bűneitek miatt megérdemelnétek, és nem fizetett nektek a ti bűneink szerint. Ő adott nektek kegyelmet. Ahelyett, hogy Isten haragjának tüze rátok szállna - Jézusra esett.

Szeressétek Jézust. Örüljetek Neki. Szolgáljátok Őt mindennel, ami bennetek van. Micsoda nagyszerű Megváltótok van Jézusban. Bárcsak Isten beírná szavait a szíveinkbe, hogy neki kedves gyümölcsöket teremjen az életünk. Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: részesülhessenek, megcáfolhatatlan, engedelmeskednek, áldozatbemutatás, megpecsételődött, kinyilatkoztatta, megérdemelnétek, részesülhessünk, megtapasztalnia, megnyilvánulni, üdvözülhetnénk, letartóztassák, evangéliumának, állatáldozatra, megsanyargassa, értelmetlennek, megparancsolta, felfeszítették, megmutatkozott, megközelítenie, füstölőszerrel, megérdemelték, felemésztette, megszabadítja, megemésztette, szenvedésének, megdicsőüljön, parancsnokkal, reménységetek, gyötrőiteknek, összeütközött, bolondságukat, jelentőségét, visszatérése, gyötrelemmel, értékeljétek, felolvasott igerészben, egyik legfontosabb, események által, kegyelemről szól, egyszülött Fiának, életébe került, kegyelem amit, átfogó téma, visszatérése Izráel, kegyelmét népétől, bűneik miatt, bűneiből Istenhez, szárazságnak annak, kezdet volt, egyetlen Isten, helyettes áldozatra, Isten Fiának, Jézus Krisztusnak, Majd Isten, Ugyanis Baált, Amikor Illés, Urat Istennek Illés, Urunk Jézus Krisztus, Jézus Krisztus, Arthur Pink, Isten Igéje, Jézus Krisztusra, Megkérdezte Atyjától, Amikor Jézus, Ahogy Pál, Szeressétek Jézust, Örüljetek Neki, Szolgáljátok Őt, Bárcsak Isten,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Cica a kerítésen  Téli este  Facebookon kaptam  Nagy igazság humorba ágyazva  Facebookon kaptam  É(r)vek, képek és más varázsla...  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Színes tulipánok  Ibolyák  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Brutális hideg jön  Boldog születésnapot a ma ünne...  Harmonia.......  Áldott legyen  Kontyos  A lelki magaslatról a lelki mé...  Kellemes délutánt kívánok  Facebookon kaptam  Kék virágözön  Egy kosár szeretet  Primulák  Út vége  Napfelkelte  Jókívánság  A bajnok szavai  Nyugodjék békében, Isten nyugo...  Néztem magam a tükörben, és fe...  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam  Régi konyha  Kohut Katalin: Fabula a szívbő...  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Jácintözön  Eltűnt a napsugár . . .  Eltűnt a napsugár . . .  Esti kép  É(r)vek, képek és más varázsla...  Facebookon kaptam  Kék virágözön  Néha csak feladnám és tovább s...  Ibolyák  Fekete párduc !  Facebookon kaptam  Kislány kutyával  Facebookon kaptam  Teázó kislány  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok  Nárciszok-tulipánok  Teázó maci  Kellemes délutáni pihenést  É(r)vek, képek és más varázsla...  Az árnyék  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Isten ajándéka az életem  Pipacsok  Kék virágözön  A természet szépsége......  Az igazi művész  Madách Imre idézet  Facebookon kaptam  Nem véletlen, ha nem indul be,...  Isten Veled, Bajnok 22 éve egy...  Facebookon kaptam  Isten ajándéka az életem  Még szürke a reggel  Harmonia.......  Nagyon szép.......  Csokis kávét?  Facebookon kaptam  Én is szoktam  A tánc azért van, hogy...  Málnás  Cincike  Facebookon kaptam  Neved napjára  Jó éjszakát  Téli este  Png nő  Békés estét kívánok Mindenkine...  Mai harmónia kártyám  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Halász Judit - Nehéz okosan sz...  Azzal semmi baj nincs, ha hibá...  Fehér orgona  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Fenn a mennyben az Úr minden g...  Szép estét kedves látogatóimna...  Napfelkelte  Pataki Edit : Katicabogárka té...  Áldott legyen  Nem létezik  Jó reggelt kedves látogatóimn... 
Bejegyzés Címkék
felolvasott igerészben, egyik legfontosabb, események által, kegyelemről szól, egyszülött Fiának, életébe került, kegyelem amit, átfogó téma, visszatérése Izráel, kegyelmét népétől, bűneik miatt, bűneiből Istenhez, szárazságnak annak, kezdet volt, egyetlen Isten, helyettes áldozatra, népe előtt, népe iránt, ilyen istennek, világosság angyalaként, követőinek nagy, első vadállat, egész világot, szentek ellen, másik fenevadról, földből feljön, másik fenevad, első fenevad, első fenevadat, halálos sebe, emberek szeme, föld lakóit, fenevad színe, kezét Jóbra, egyetlen igaz, végén mindenki, igaz Istenre, másik dolog, áldozat lett, gonosz Akházia, ötven emberével, domb tetején, következő parancsnokkal, király küldött, sorsot érdemelte, föld megnyitotta, kétszázötven férfit, csodák csodája, legnagyobb csoda, állatáldozatra amelyet, égből alászálló, bűnök iránti, maguk szenesserpenyőjét, mennyből hatalmának, égből leszálló, népe iránti, égből jövő, kereszten szenvedett, ószövetségi áldozati, ószövetségi áldozatok, figyelemre méltó, mélyebb értelméhez, szent Isten, bűnösök között, engesztelés talaján, megszegett törvény, vétkes tettesre, ártatlan helyettesre&#8230, bűnös népre, oltárra tette, szentély területét, fiatal bikával, kecskével égőáldozatul, másik kecskével, emberek bűneiért, izraeliták minden, kecske fejére, táboron kívülre, dolgok Krisztusra, helyettes engesztelő, égből származó, bikát Illés, szörnyű szenvedésbe, haragjára mutatott, bikát megölték, szögeket beverték, keresztet amelyre, helyére tették, szenvedést elviselte, halált felvállalta, része volt, bűnösök részesülhessenek, törvény átkától, halál átkát, bűneink iránti, semmivé lesz, rész rámutat, hamis vallást, azonnal leesett, összes vizet, pusztulás várt, , ,
2021.12 2022. Január 2022.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 150 db bejegyzés
e év: 150 db bejegyzés
Összes: 31985 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1445
  • e Hét: 19609
  • e Hónap: 82073
  • e Év: 82073
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.