Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Víz az oltáron
  2021-12-19 20:42:08, vasárnap
 
   
  Víz az oltáron

Textus: 1Kir 18,30-39

Az egyik dolog, amit a Szentlélek tanít nekünk, az az, hogy a kereszténység nem trükkökön, csaláson vagy megtévesztésen alapszik. Illés amikor mutatta be az áldozatát az ő Istenének, akkor azt sok ember előtt, köztük a Baal prófétái előtt tette. Illés megparancsolta, hogy öntsenek vizet az oltárra, hogy bebizonyítsa, a jelenlévőknek, hogy nem valami trükk folytán keletkezett a tűz, hanem valóban Isten válaszolt tűz által az imádságára, hogy valóban az égből, Istentől, származott az a tűz. Mielőtt vizet öntetett volna az oltárra, ő elrendelte, hogy húzzanak árkot az oltár körül, hogy a víz ne csak úgy elfolyjon, hanem kitöltse az árkot, és ott maradjon az oltár körül. Mikor ezzel elkészültek, Illés megparancsolta nekik, hogy töltsenek meg négy vödröt vízzel, és öntsék az oltárra. Azt mondta nekik, hogy ezt ismételjék meg másodszor, majd harmadszor is. Amikor ezzel elkészültek, a víz folyt le az oltár körül és az árok is megtelt vízzel. Emberileg nézve lehetetlen volt meggyújtani a fát az oltáron, legalábbis az akkori technológiával. Isten megmutatta nekik, hogy itt nem volt alkalmazva semmiféle trükk. Nem Illés gyújtotta meg a fahasábokat valamiféle trükkel, hanem Isten küldött a mennyből tüzet le az áldozatra és mindenre ami ott volt körülötte. Nem történt semmi csalás, semmi megtévesztés, erről mindenki meggyőződhetett a történtek alapján. Isten gondoskodott arról, hogy minden kételynek, vádnak elejét vegye azzal kapcsolatban, hogy valóban az égből jött-e a tűz. Egyértelművé tette mindenki előtt, hogy ő küldte a tüzet. Miután Illés imádkozott, ezt olvassuk:

38-dik vers:"Akkor lecsapott az ÚR tüze, és fölemésztette az égőáldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta."

Ez Isten hatalmának elképesztő bemutatása volt.

Az egyik igazság amire itt Isten tanít bennünket az, hogy:

I. Isten beteljesíti az ígéreteit.

Illés mindent amit tett az Isten parancsa szerint tett. Tudomást szerzünk erről az imádságából.

36-37 versek: ,,URam, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene! Hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izráelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem!"

Illés amikor helyreállította az Úr lerombolt oltárát, amikor kövekből oltárt épített, amikor vizet öntetett az oltárra, akkor mindezt az Úr parancsára tette. Isten ígéretet tett neki és Ő beváltotta ígéretét azzal, hogy tüzet küldött a mennyből. Az oltárról lefolyó víz nem tudta megakadályozni Isten ígéretének beteljesedését. Isten tűzzel válaszolt, és semmi kétség nem fért ahhoz, hogy Őtőle volt az a tűz. Megkérdőjelezhetetlen, kétségbevonhatatlan volt az, hogy valóban ott van Isten. A tűz felégette az áldozatot, a fát, a köveket és a talajt, és még a vizet is felnyalta az árokban. Ez egyértelmű bizonyítéka volt annak, hogy az Úr Isten.

Ez az esemény által Isten arra tanít minket, hogy: az Ő ígéreteinek a beteljesülését, a megbízhatóságát ne az emberi lehetőségek alapján ítéljük meg.

Az oltárt elborító víz nem jelentett problémát az Úr számára. Isten a természet minden erejét simán leküzdi ha az szükséges az Ő ígéreteinek a beteljesüléséhez. Semmi nem hiúsíthatja meg az ígéretei beteljesülését.

Sok helyen tanít erre a Szentírás. Az egyik a 1Móz 18-dik fejezete ahol Isten ígéretet adott Ábrahámnak és Sárának, hogy a következő évben fiúk születik.

1Móz 18,10-14: ,,Sára közben ott hallgatódzott a háta mögött a sátor bejáratánál. Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak, és Sáránál már megszűnt a női életfolyamat. Sára nevetett magában, és azt gondolta: Miután megvénültem, lehet-e még gyönyörben részem? Meg az uram is öreg!
De az ÚR megkérdezte Ábrahámot: Miért nevetett Sára, és miért mondta: Ugyan, hogy szülhetnék öreg létemre? Van-e valami lehetetlen az ÚR számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának."

Sára nem hitte el az ígéretet. Azt gondolta, hogy lehetetlen, hogy velük az megtörténjék, hogy gyerekük szülessen, hiszen mindketten már öregek és már megszűnt nála a női életfolyamat.

Ábrahám és az ő hite számára azonban nem jelentett problémát az, hogy Sáránál a női életfolyamat megszűnt, hogy túl volt a gyermekszülés időszakán. Ezt írja erről az apostol.

Róm 4,18-21: ,,Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan megmondatott: ,,Ilyen sok lesz a te utódod!" Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén, elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni."

Ilyen kell legyen a hitünk. Teljesen bizonyosak kell legyünk afelől, hogy amiket Isten megígért nekünk azokat valóra váltja az életünkben, bármilyen valószínűtlennek, lehetetlennek is látszódjanak azoknak beteljesedése bizonyos körülmények között.

Ábrahám akkor is hitt Isten ígéretében amikor Isten próbára tette őt Izsákra vonatkozóan.

Zsid 11,17-19: ,,Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor Isten próbára tette, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott: ,,Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni." Azt gondolta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani."

Ábrahám tudta, hogy Izsák fog élni és lesznek gyerekei. A 1Móz 17-dik fejezetben Isten megígérte Ábrahámnak, hogy szövetségre fog lépni Izsákkal, örök szövetségre, meg utódaival is, és hogy Izsák által nyer áldást a föld minden népe. Ábrahám ezt nem tudta összeegyeztetni Isten parancsával, hogy áldozza fel Izsákot. De egy dolgot biztosan tudott és arról meg volt győződve, hogy Isten beteljesíti a neki adott ígéretét. Ha ehhez az szükséges, hogy feltámassza Izsákot, akkor Isten fel fogja a fiát támasztani a halálból. Ha Izsák meg is kell haljon, akkor sem tudja meghiúsítani még a halála sem Isten ígéretének a beteljesülését.
Nos, mit jelent ez a számunkra? Azt jelenti, hogy:

II. Istenbe és az Ő nekünk adott ígéreteibe vetett bizodalommal kell éljük az életünket.

A nagy igazság, amely ennek az igeszakasznak az alapja, az, hogy Isten hűséges. Ő az igazság Istene aki megtartja szavát. Ő a szeretet Istene aki mindenkor szereti a népét. Soha el nem hagyja őket hanem mindig velük van és segíti őket.

Vegyük figyelembe, hogy milyen körülmények között játszódik le az az egész esemény ott a Kármel hegyen. Illés visszatér az országba, ami azt jelzi, hogy Isten a kegyelmét küldi a lázadó népnek. Három és fél évig nem volt eső az országban. Mégis, ennek ellenére, a nép nem tért meg Istenhez. Isten mégis visszatér hozzájuk kegyelemmel. Látjuk ezt Illés imádságában.

37 vers: ,,Felelj nekem, URam, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te, az ÚR vagy az Isten, és fordítsd vissza a szívüket!"

Ez az egész történet Isten kegyelméről szól a lázadó, érdemtelen nép iránt. Isten nem mondott le róluk. Kereste őket. Bár Izraelben nem mindenki válaszolt Isten kegyelmére, mégis Istennek volt ott népe. Isten nem hagyta el azokat a lázadókat. Az Övéi voltak, és bár a Sátán mindent megtett, hogy tönkretegye őket, Isten kegyelme megmentette őket.

Izráel népének ez a helyzete eszembe juttatta Péter lázadását az Úr ellen, amikor megtagadta Őt. A Sátán Pétert el akarta veszíteni, el akarta pusztítani. Jézus azonban imádkozott Péterért. Meghalt Péterért. Elküldte kegyelmét Péternek, és megmentette. Ilyen az Isten. Hűséges ígéreteihez, népéhez.

Ez az igazság nagy hatással kell legyen az életünkre. Istenbe és az Ő nekünk adott ígéreteibe vetett bizodalommal és bátran kell éljünk. Isten a mi Istenünk, és Ő meg fog menteni és meg fog tartani minket, és dicsőséget szerez nagy nevének.

Ezt nem azért mondom, hogy elbízzátok magatokat és hogy rosszul alkalmazzátok ezt a nagy igazságot amit itt látunk. Sajnos vannak akik elbízzák magukat hallva ezt az igazságot és rosszul alkalmazzák. Valahányszor ők vagy mások megbetegszenek úgy hiszik, hogy Isten minden esetben megfogja őket és másokat is gyógyítani. Más jó szándékú keresztyének szintén azt mondják nekik, hogy megfognak gyógyulni és ők is ezt mondják más beteg keresztyéneknek. Azt mondják másoknak hogy Isten nagy csodát fog tenni velük és ezáltal dicsőséget szerez az Ő nevének. Úgy tűnik, hogy nagy hitük van, azonban a hitük téves, hamis. A gyógyulásba vetett hitük nincs meggyökerezve egyetlen ígéretben sem, amit Isten adott volna nekik. Nincs egy konkrét ígéretük mint amilyen volt Illésnek, meg Ábrahámnak.

Általában az szokott történni, hogy a beteg állapota rosszabbra fordul, majd meghal. Aztán néhányan őt hibáztatják, és azt mondják, hogy nem volt elég hite. Az egész ügy ahelyett, hogy Istent dicsőítené, kínos helyzetbe hozza a kereszténységet és Krisztus ügyét, és szégyent hoz a Krisztus nevére.

Az ok, amiért az egész ügy így végződik, az elbizakodottság és az igazság téves alkalmazása. A mi igeszakaszunk nem azt tanítja, hogy Isten tüzet küld le a mennyből (vagy csodát tesz), valahányszor egy keresztény imádkozik érte. Nem. Illésnek konkrét ígérete volt. Teljes ostobaság lenne, ha egy mai keresztény ezért imádkozna.
Gyakran előfordul, hogy Isten nem akarja meggyógyítani az Ő népét, vagy nem akarja megszabadítani a bajtól.

Emlékeztek, hogy Jézus előre megmondta Péternek, hogy milyen halállal hal meg. Azt mondta Péternek (Jn 21,18-19):

,,Bizony, bizony, mondom neked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent."

Jézus azt mondta, hogy eljön az idő, amikor Isten akarata nem az lesz, hogy Péter kiszabaduljon a börtönből - mint az ApCsel 12-ben, amikor egy angyal kivezette őt a börtönből -, hanem Isten akarata az lesz, hogy Pétert börtönbe zárják, majd kivezessék, és hogy keresztre feszítsék. Jézus azt mondta, hogy lesz idő, amikor Isten akarata az lesz, hogy Péter szenvedjen és meghaljon Isten dicsőségéért.

Amikor James Montgomery Boice megtudta a rossz hírt, hogy rosszindulatú májdaganata van, akkor azt mondta:

,,Azt hiszem, egy fontos kérdés az, hogy amikor imádkozol, miért imádkozzál? Szabad imádkoznod csodáért? Nos, természetesen szabad vagy arra, hogy ezt megtedd. Az általános benyomásom az, hogy az Isten, aki csodákra képes - és minden bizonnyal képes rá -, képes arra is, hogy megakadályozzon téged, hogy a probléma megoldása legyen az első helyen az imádságodban. Tehát bár csodák történnek, de értelemszerűen ritkák. A csodának szokatlan dolognak kell lennie."

Boice felismerte, hogy a daganat, amellyel diagnosztizálták, Isten útja lehet a számára amin keresztül beviszi őt a dicsőségbe. Igaza volt. Nem sokkal ezután meghalt.

Tehát nem szabad elbizakodottnak lennünk, és azt feltételeznünk, hogy tudjuk, mit fog tenni Isten, amikor nincs konkrét ígéretünk ezzel kapcsolatban.

De ennek ellenére bizalommal és bátran kell élned, mert Isten megvalósítja tervét és megmenti népét.

Ezt tette Illés idejében, és ezt teszi ma is. Testvéreim ti részei vagytok ennek a tervnek. A hitetek olyan kell legyen, mint amilyen az Illésé és Ábrahámé volt, mert ugyanazt az Istent szolgáljátok. Őt nem korlátozzák az emberi lehetőségek. Ezt olvassuk Ábrahámról:

Róm 4,17: ,,Ő, ahogyan meg van írva: ,,sok nép atyjává tettelek téged", mindnyájunk atyja Isten színe előtt, akiben hitt, aki megeleveníti a holtakat, és létre hívja a nem létezőket."

Isten hatalma velünk van az Ő Fiáért Jézusért. Pál imádkozott az efézusi keresztyénekért és ezt mondta:

Ef 1,16-19: ,,szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban; és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön."

Szükségünk van arra, hogy Isten megnyissa a lelki szemeinket, hogy lássuk ezeket a dolgokat. Meg kell szívleljük ezeket. Pál azzal folytatja, hogy beszél a mi Urunk Jézus felmagasztalásáról.

22 vers: ,,Mindent az ő lába alá vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé."

Krisztus az egyház feje. Üdvösségünk az Ő dicsőségéhez kapcsolódik.

Mégis azt kell megértsük, hogy Isten nem mindig drámai, elképesztő módon valósítja meg az Ő dicsőséges tervét, amely győzelemre vezet. Van amikor hétköznapi dolgokon vagy kiábrándító dolgokon keresztül, amelyek veled történnek, valósítja meg az Ő dicsőséges tervét. James Montgomery Boice beszélt a betegségéről és arról is, hogy az hogyan kapcsolódik Isten dicsőségéhez.

Mindenekelőtt azt mondanám, hogy imádkozzatok Isten dicsőségéért. Ha Istenre gondoltok, hogy Ő felmagasztalta Önmagát a történelemben és kérdezitek, hogy hol dicsőítette meg Isten Önmagát a legjobban, leginkább a történelem során? Jézus Krisztus keresztjénél tette, és nem azáltal, hogy megszabadította Jézust a keresztről, pedig megtehette volna. Jézus így szólt: "Nem gondolod, hogy lehívhatok Atyámtól tíz légió angyalt a védelmemre?" De Ő nem ezt tette. És mégis, Isten itt dicsőül meg a legjobban. Itt dicsőítik Őt leginkább.

Jézus megvalósítja tervét. Testvérem, az Övé vagy, és benne vagy ebben a tervben. Mind az életedet, mind a halálodat felhasználja, hogy ezáltal megdicsőítse önmagát.

Fil 1,20: ,,Ezért szívemből várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem lesz elég bátorságom, hogy most is, mint mindig Krisztus felmagasztaltassék testemben, akár élet, akár halál által."


Jézus mindent ural és irányít. Ő felépíti az egyházát. Mindent az Ő uralma alá von. Mindent bevégez. A ti életetek az Ő kezében van, és Ő a terve megvalósításában felhasználja azokat úgy mint amik annak részei. Tehát testvéreim, félelem nélkül, fenntartás nélkül szolgáljátok őt - nagy bizalommal, tudván, hogy a mi Istenünk, ahogy Pál apostol mondta az Efézus 3:20-ban:

,,Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint."

Olyanok kell legyünk mint a Nebukadneccar király előtt álló Sadrak, Mésak és Abéd-Negó, akik azt mondták a királynak:

Dán 3,16-18: ,,Ó, Nebukadneccar! Nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, király! De ha nem tenné is, tudd meg, ó, király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál!"

Testvérek éljetek bizalommal, bátran, tudván, hogy Isteneteket nem korlátozzák az emberi lehetőségek.

III. Titeket akik nem vagytok keresztyének, arra szólít fel ez az igeszakasz, hogy:

Forduljatok Jézushoz. Szükségetek van Jézusra.

Baal prófétái csalódottak voltak. Amit reméltek, az hamisnak bizonyult. Illés és a tűz az égből megmutatta az egész népnek, hogy az Úr az egyetlen igaz Isten.

Nos, én ma nem hívtam le előtted tüzet az égből. Nem tudom megtenni. De ez nem jelenti azt, hogy a hitetlenséged elfogadható. Isten Igéje azt mondja neked, hogy az Úr az egyetlen igaz Isten. Ez elég. Lázár és a gazdag ember történetében Jézus azt mondta, hogy ha az emberek nem hisznek Mózesnek és a prófétáknak, akkor azt sem hinnék el, ha valaki feltámadna a halálból. Szóval van elég bizonyíték ahhoz, hogy higgyél.

Amit még, ez a történet üzen nektek az, hogy jól teszitek, ha még ma hisztek, hogy nehogy holnap már túl késő legyen. Miután lehullott a tűz az égből, már késő volt Baal prófétái számára, hogy higgyenek. El voltak ítélve. Nem volt remény számukra.

Ne hagyd, hogy ez megtörténjen veled. Fordulj most Jézushoz. Ezt írta az apostol a 2Kor 6,2-ben:

,,Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!"

Ne szalasszátok el a lehetőséget. Ámen. 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: megvalósításában, beteljesüléséhez, diagnosztizálták, valószínűtlennek, kinyilatkoztatás, elbizakodottság, keresztyéneknek, meggyőződhetett, elbizakodottnak, megakadályozzon, helyreállította, keresztyénekért, összeegyeztetni, megbízhatóságát, kereszténységet, megszabadította, feltételeznünk, beteljesedését, megbetegszenek, megparancsolta, beteljesülését, felállíttattál, megakadályozni, technológiával, felmagasztalta, értelemszerűen, megszabadítani, megtévesztésen, kiszabaduljon, mérhetetlenül, nebukadneccar, imádságaimban, igeszakasznak, történelemben, hitetlenséged, rosszindulatú, egyik dolog, oltár körül, akkori technológiával, fahasábokat valamiféle, mennyből tüzet, történtek alapján, égből jött-e, árokban levő, egyik igazság, oltárról lefolyó, esemény által, emberi lehetőségek, oltárt elborító, természet minden, ígéretei beteljesülését, 1Móz 18-dik, Miután Illés, Izráelnek Istene, Isten Izráelben, Ábrahám Izsákot, Sátán Pétert, Meghalt Péterért, Amikor James Montgomery Boice, Fiáért Jézusért, Urunk Jézus Krisztus Istene, Urunk Jézus, James Montgomery Boice, Isten Önmagát, Jézus Krisztus, Forduljatok Jézushoz, Isten Igéje,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Gyönyörű és aktuális Sík Sándo...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mert tudom, tudod, szeretlek  Kék angyal gif  Facebookon kaptam  A fagyosszentek: Pongrác, Szer...  Ha erőd fogytán van Ha összetö...  Facebookon kaptam  Mókuskák az etetőnél  Angyal a felhőn gif  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Mókus és a gomba  Aki másnak örömöt szerez  Kisangyal  Aki másnak örömöt szerez  Akik reménykednek  Bécs- szavalóverseny  Pótvizsga szeretetből  Ápolók napja  Ha erőd fogytán van Ha összetö...  Egy pszichológia professzor az...  Naplemente !  Fekete macska  Kakkklegendák  A fagyosszentek: Pongrác, Szer...  Bécs- szavalóverseny  Spurgeon - Május 13  Facebookon kaptam  Minden apróságért hálás vagyok  Facebookon kaptam  Berzsenyi Dániel - A közelítő ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ragtapasz  Facebookon kaptam  Gyömbértea készítése  Péntek 13. története. Honnan e...  Az ígéret  Áldásaid  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Kis angyalkák gif  3 a mókus  Alszom kicsit még  Talptérkép  Andok  Facebookon kaptam  A nap gondolata  Facebookon kaptam  Angyal a felhőn gif  Akik reménykednek  Nem történt meg  Szecessziós világörökségünk  Facebookon kaptam  A nap gondolata  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  péntek 13 babonák  Spurgeon - Május 13  Facebookon kaptam  Májusi szellő  A fagyosszentek: Pongrác, Szer...  Angyal csillogó szárnyakkal  Ha erőd fogytán van Ha összetö...  Angyal a felhőn gif  József Attila: Kertész leszek....  Angyal a fényben gif  Az olvasás  Mókus és a kiscica  Péntek 13  Nem kell szeretni.  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  képre írva  Facebookon kaptam  Csend, nyugalom  Facebookon kaptam  Szerencsés napot  Áldásaid  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Bécs- szavalóverseny  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  péntek 13 babonák  péntek 13 babonák  Kisangyalok gif  Facebookon kaptam  Minden apróságért hálás vagyok  Facebookon kaptam  Szép napsütéses napot kivánok!  Facebookon kaptam  Járj emelt fővel  Angyal gif  Spurgeon - Május 14  Vörös mókuska  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  A Föld angyala gif  Jó éjszakát 
Bejegyzés Címkék
egyik dolog, oltár körül, akkori technológiával, fahasábokat valamiféle, mennyből tüzet, történtek alapján, égből jött-e, árokban levő, egyik igazság, oltárról lefolyó, esemény által, emberi lehetőségek, oltárt elborító, természet minden, ígéretei beteljesülését, 1Móz 18-dik, következő évben, háta mögött, sátor bejáratánál, esztendő múlva, gyermekszülés időszakán, hitben dicsőséget, ígéreteket kapta, halottak közül, 1Móz 17-dik, föld minden, dolgot biztosan, neki adott, fiát támasztani, nagy igazság, igazság Istene, szeretet Istene, kegyelmét küldi, lázadó népnek, egész történet, helyzete eszembe, igazság nagy, nagy igazságot, hitük téves, gyógyulásba vetett, konkrét ígéretük, szokott történni, beteg állapota, igazság téves, keresztény imádkozik, börtönből &#8211, angyal kivezette, rossz hírt, fontos kérdés, általános benyomásom, probléma megoldása, első helyen, csodának szokatlan, számára amin, hitetek olyan, efézusi keresztyénekért, dicsőség Atyja, kinyilatkoztatás Lelkét, szentek között, lelki szemeinket, egyház fejévé, egyház feje, hogyan kapcsolódik, történelem során, halálodat felhasználja, terve megvalósításában, bennünk munkálkodó, izzó tüzes, aranyszobor előtt, hamisnak bizonyult, égből megmutatta, egész népnek, egyetlen igaz, hitetlenséged elfogadható, gazdag ember, történet üzen, kegyelem ideje, üdvösség napja, megvalósításában, beteljesüléséhez, diagnosztizálták, valószínűtlennek, kinyilatkoztatás, elbizakodottság, keresztyéneknek, meggyőződhetett, elbizakodottnak, megakadályozzon, helyreállította, keresztyénekért, összeegyeztetni, megbízhatóságát, kereszténységet, megszabadította, feltételeznünk, beteljesedését, megbetegszenek, megparancsolta, beteljesülését, felállíttattál, megakadályozni, , ,
2022.04 2022. Május 2022.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 70 db bejegyzés
e év: 483 db bejegyzés
Összes: 32318 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1612
  • e Hét: 16759
  • e Hónap: 60724
  • e Év: 439191
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.