Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A nap amikor lecsapott az Úr tüze
  2021-12-28 22:39:28, kedd
 
   
  A nap amikor lecsapott az Úr tüze

Lekció: 1Kir 18,17-40

Textus: 1Kir 18,38

A Kármel hegyén ott volt Aháb király és nagyon sokan a nép közül valamint a Baál prófétái és Illés az Úr prófétája. Eljött az ideje annak, hogy Isten újból nyilvánvalóvá tegye Izráel népe előtt, hogy Ő az igaz Isten. Majdnem ezer hamis próféta és egy óriási tömeg volt ott a Kármel hegyén. És ott volt egyedül Illés mint az Úr prófétája. Hogy érezted volna magad ha a helyében lettél volna? Egy ember több ezerrel szemben. Kisebbségben volt. Milyen nagy volt az aránybeli különbség. Illés először a néphez szól. Ezt mondta nekik (21 vers):

,,Meddig sántikáltok még kétfelé?" Az igehirdetése rövid volt, de tele volt erővel.

A nép nem felelt egy szót sem neki. Ez sokat elmond a nép lelki állapotáról.

,,Ha az ÚR az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baal, akkor őt kövessétek!" - ,,de hagyjátok abba a kétfelé való sántikálást"; ,,de hagyjátok abba a két vélemény közötti ingadozást."

Illés rátette ujját a nép problémájára. ,,Ingadoztak, sántikáltak két vélemény között."

Ma is sokaknak ez a problémája. A Baal imádat volt az állam vallás. A nép nem ismerte eléggé az Urat, mert nem félte eléggé az Urat. Ha félték volna úgy ahogy kellett volna, akkor nem követnek idegen isteneket.

2Kir 17,41: ,,Így tehát ezek a népek félték ugyan az URat, de tisztelték bálványaikat is."

A három és fél éves szárazság nem győzte meg őket arról, hogy az Úr az Isten. Illés összegyűjtette a népet a hegyre hogy egyszer s mindenkorra eldőljön a nép szeme láttára hogy ki az igaz Isten. A próba ami eldönti hogy ki az igaz Isten a tűz próbája. Amelyik isten válaszol tűz által az az Isten. Három része van ennek az igeszakasznak: az első az áldozat, bika elkészítése; a második az imádkozás, a közbenjárás, amire érkezik a tűz általi válasz; a harmadik az Isten jelenlétének a kinyilatkoztatása a tűz alászállásával az égből.

Ez minden vallás próbája. Ez minden szolgálat próbája amely azt állítja, hogy az Urat szolgálja. A szolgálat, az igehirdetés középpontjában Krisztus engesztelő, helyettes áldozata van-e és abban a vallásban? Olyan szolgálat amely igazolja hogy Isten meghallgatja és megválaszolja az imádságot? Isten Lelkének a jelenléte látható a követőiben, amely megmutatkozik abban hogy istenfélő, szent életet élnek, akik nem sántikálnak két vélemény között? Ott van az életükben a bizonyíték hogy Isten családjához tartoznak mivel cselekszik az Isten akaratát?

Szükségünk van hogy Isten tüze, a Lélek leszálljon reánk, hogy lássuk, lássák, hogy Isten cselekszik ma is, hogy élő Isten, hogy ő az Úr, ő az Isten egyedül.
Isten jelenlétének és erejének a bizonyítékát látni újra - erre szükségünk van.

Van az égben egy Isten aki élő, aki válaszol az imádságokra, akit félni kell, akit imádni kell; a fia Jézus mindennek a szíve, közepe - ezt sokan nem tudják, nem látják, nem értik.
A hit elhiszi amit nem láthat. Isten elrendelte, hogy hatalmas dolgokat tegyen a népe életében, a népe által és a népéért hogy megerősítse hitüket, és általuk meggyőzi az elveszetteket az ő igéje, az ő beszéde igazságáról. Meggyőző bizonyságtétel az elveszettek felé. Erő és imádság. Szükségünk van arra, hogy Isten tüze alászálljon az Úr munkájára és az Úr népére. Tűzre amely megemészti a bűnöket, tűzre amely lángra lobbantja szíveket az Úr iránti szeretetre. Az Úr tüze megvilágosít, megerősít. Kettős tüzes nyelvek, pünkösdkor az apostolokon. Az ők (Baal prófétái) vallásuk erőtelen volt. Ez a Baal hamis, nem létezik, semmi.

Arra a mondatra szeretném felhívni a figyelmeteket amely a 38-dik versben található: ,,Akkor lecsapott az ÚR tüze..."

Az ,,akkor" szó kiemelkedő. Azt jelenti, arra utal, hogy miután bizonyos dolgok megtörténtek, akkor lecsapott az Úr tüze. Amikor bizonyos követelmények teljesítve lettek, akkor lecsapott az Úr tüze.

A címe az üzenetemnek: A nap amikor lecsapott az Úr tüze.

Mikor szállt alá az Úr tüze?

I. Akkor amikor valaki komolyan vette az Isten dicsőségét, tiszteletét és a nép lelki helyzetét és állapotát.

Illés - Kármel hegye - megterhelve volt a lelke amiatt amit látott az országban, bálványimádás miatt, az Isten nevének gyalázása miatt. Erre van szüksége a Krisztus egyházának itt nálunk ma. Langymelegség. Minden rutinszerű az egyházban. Nem vagyunk megterhelve amiatt hogy sokan egy lábbal az egyházban és egy lábbal a világban vannak. Énközpontúság jellemzi sok keresztyén életét és gyülekezet életét. Minden rólam szól, minden körém csoportosul, körülöttem forog - énközpontúság. Másokért kellene valami hasznosat tegyünk. Észrevenni a körülöttem lévőket és segíteni rajtuk. Msok lelki üdvösségét előmozdítani mindenáron. Áldozatot hozni másokért. Mit tesz, mit ad ez a gyülekezet értem, nekem? Nem az, hogy mit tehetek ezért a gyülekezetért? Illés komolyan vette és tett is érte. Megterhelt ember volt. Az Isten dicsőségétől és a nép nyomorúságos állapotától megterhelt ember volt. Nem magával volt elfoglalva hanem Isten dicsőségével és a nép állapotával.

II. Akkor amikor helyre lett állítva az Úr lerombolt oltára.

30 vers: ,,Akkor Illés ezt mondta az egész népnek: Gyertek ide hozzám! Erre odament hozzá az egész nép, ő pedig helyreállította az ÚR lerombolt oltárát."

Valakik lerombolták az Úr oltárát. Nem lehettek mások mint Jézabel ügynökei aki nem akarta hogy bármi is emlékeztesse a népet az Úr imádatára és nem akarta, hogy Izráel népe az Urat imádja. Ezen az oltáron áldozatot mutattak be az Úrnak. De miután leromboltál a királynő pribékjei utána megszűnt az áldozatbemutatás az Úrnak. Hitehagyás az országban. Az Úr imádatát átvette a Baal imádata. Mi ennek a következménye? Nyomorúság. Mint az áradatát beözönlött az országba a sok bálvány, hamis isten, hamis istentisztelet. Bálványok imádata. Ez van sok helyen napjainkban is. A kereszt, az oltár elhagyása, a Krisztus keresztjének a mellőzése, a figyelmen kívül hagyása, az elhagyása, amikor nem beszélnek róla, amikor elfelejtve van. Bálványok az otthonainkban, az életünkben. Az ingadozás, a sántikálás kétfelé, két vélemény között - egyik lábbal a világban, másik lábbal az egyházban.

Mi az oltár? Az oltár a bűnbánat helye volt; a megtisztulás helye volt; az Úrnak és az Ő ügyének való odaszánás helye volt. Mindez lerombolva volt. Az igaz istentisztelet helye volt. Az Úr imádatának a helye volt. Az áldozatbemutatás helye volt.

III. Akkor amikor az áldozati állat levágva és földarabolva volt.

Illés figyelmesen készítette elő az égőáldozatot. 3Móz 1,6-8: ,,Azután nyúzza meg az égőáldozatot, és vágja föl darabjaira, Áron pap fiai pedig gyújtsanak tüzet az oltáron, rakjanak fát a tűzre, majd Áron fiai, a papok tegyék oda sorjában a darabokat a fejjel és a hájjal együtt az oltár tüzében a fára. ,,

Illés pontosan követte az itt leírtakat, egy kivétellel. Nem volt tűz az oltáron. Nem gyújtott tüzet. Azt az Úr ,,gyújtotta meg".

36 vers: ,,Az áldozat bemutatása idején..." Az esti áldozat bemutatása idején. Az áldozat Krisztusra mutat előre. Krisztust jelképezi. Az Isten tüze a bikára csapott le. Az Isten haragjának a tüze a mi Megváltónkra Jézus Krisztusra csapott le helyettünk. Ő volt az áldozat a mi bűneinkért. Helyettünk szenvedett és halt meg. Isten egyedül Jézus Krisztus áldozatáért fogad el, bocsátja meg bűneinket és áld meg minket. Egyedül Krisztus vére tisztít meg bűneinktől és tesz elfogadhatóvá Isten előtt. Egyedül Krisztus érdeméért ad Isten örök életet és fogad gyermekeivé. Krisztus engesztelő vére. Izráel fiai abbahagyták az áldozatbemutatást az Úrnak. Abbahagyták az igaz istentiszteletet. Fellázadtak Ellene. Hirdetnünk kell Krisztust mint Megfeszítettet. Hirdetnünk kell Krisztus engesztelő vérét. Helyettes áldozatát. Amikor ezt tesszük akkor újraépítjük az Úr lerombolt oltárát. Akkor le fog szállni az Úr tüze. Krisztust hirdetni, az áldozatát hirdetni.

IV. Akkor amikor a víz ki lett öntve az oltárra.

34-35 versek: ,,Majd ezt mondta: Töltsetek meg négy vödröt vízzel, és öntsétek az áldozatra meg a fahasábokra! Azután ezt mondta: Ismételjétek meg! És megismételték. Újra mondta: Harmadszor is tegyétek meg! Megtették harmadszor is, úgyhogy a víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel."

Miért mondotta Illés hogy töltsenek vizet az oltárra és az áldozatra? Erről már volt szó szerdán. A Baal prófétái közismert szélhámosok, csalók voltak. Az embereket megtévesztették különböző trükkökkel, csalásokkal. Hazudozók voltak. Illés azért öntetett vizet az áldozatra hogy senki ne tudja megvádolni őt azzal, hogy hamis tüzet használt, hogy ő gyújtotta meg azt valami trükkökkel, hogy alulról származott a tűz. Hamis tüzek napjainkban. Helyettesíteni akarják az Úr tüzét valami hamisítvánnyal. Napjainkban sok gyülekezetben minden jelen van kivéve a Szentlelket. Programok, kórusok, szép templomok, nagy orgonák, jól képzett zenekarok, jól megszerkesztett, kifényezett üzenetek. Mit érnek ezek a Szentlélek tüze, ereje nélkül? A pünkösdi tűz nélkül mit érnek? Nem lehet helyettesíteni ezekkel ezt. Csak a Lélek ereje képes megeleveníteni az életeket, a lelkeket.

V. Akkor amikor valaki egyszerűen, őszintén és buzgón imádkozott azzal a hittel, hogy az imádsága lehozza a tüzet az égből.

36-38: ,,Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta: URam, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene! Hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izráelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem! Felelj nekem, URam, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te, az ÚR vagy az Isten, és fordítsd vissza a szívüket! Akkor lecsapott az ÚR tüze..."

Illés imádkozott, hittel imádkozott. Hitte, hogy az imádságát Isten meg fogja válaszolni. Illés imádkozott, mivel hitte, hogy Isten válaszolni fog az imádságára. Isten irányította az egész eseményt. Isten parancsára tett mindent Illés. Az imádságot is. Isten megparancsolta neki hogy imádkozzon. És azt ígérte neki, hogy: amikor imádkozol, akkor tűzzel fogok válaszolni az imádságodra. Illés ezt elhitte. És ezzel a hittel imádkozott.

Később Jeremiásnak is aki börtönben volt megparancsolta az Úr, hogy imádkozzon hozzá. Jer 33,3: ,,Kiálts hozzám, és én válaszolok, hatalmas és rejtett dolgokat jelentek ki neked, melyekről még nem tudsz!"

Nekünk is megparancsolta. Miért parancsolta meg? Hát nem imádkoznánk úgyis, anélkül is? Azért mert hajlamosak vagyunk elfeledkezni imádkozni Hozzá és azért mert hajlamosak vagyunk inkább minden egyebet csinálni mint imádkozni. Hajlamosak vagyunk elmerülni az élet, a világ dolgaiban és megfeledkezni az imádkozásról, tusakodni imádságban az Úrral. Azért is mert hajlamosak vagyunk hamar abbahagyni az imádságot. Nehéz nekünk kitartani az imádságban. Isten megparancsolta a gyülekezetünknek hogy imádkozzunk az Ő neve dicsőségéért, a gyülekezetünk lelki jólétéért, az otthonainkért, a gyerekeinkért, az egyházunkért, az Úr munkájáért. Imádság nélkül nem fog alászállni tűz az égből. Isten az imádságra fog megmozdulni. Azon a napon is ez nyilvánvalóvá vált. Szeretnénk látni hogy megmozdul az Úr? Szeretnénk látni hogy alászáll a lélek tüze? Hogy megemészti a bűneinket? Szeretnénk hatalmasan, rendkívüli módon megtapasztalni az Úr jelenlétét az életünkben, az otthonainkban és a gyülekezetünkben? Ha igen, akkor imádkozzunk. ,,Hideg a szívem" - mondod. ,,Menjél oda a hideg szíveddel imádságban a kegyelem trónusához és kiálts az Úrhoz. Mond el neki, hogy mi a helyzet veled. Isten feltudja forrósítani a szíved." ,,Velem megtette már számtalanszor, ugyanis sokszor volt kihűlve az én szívem is iránta." Kevés imádság, kevés erő.

VI. Akkor amikor egy igaz ember imádkozott.

Jak 5,16: ,,Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."

Igaz - tulajdonított igazság, tökéletes igazság; eleget tett a törvény minden követelményének.
igaz - átadott igazság, olyan igazság ami alatt tiszta, szent életet kell értsünk

A kettő együtt kellene járjon. Jakab melyikről beszél? Nem a megigazult ember imádságáról beszél. Hanem a megigazult és szent életet élő hívőről beszél.

1Jn 3,22: ,,és amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves őelőtte."

Eleget kell tegyünk bizonyos feltételeknek. Szent életet kell élnünk és akkor lesz nagy ereje a buzgó könyörgésünknek.

Józsué esete amikor Ajnál vereséget szenvedtek és könyörgött az Úrhoz.

Józs 7,10: ,,Az ÚR azt felelte Józsuénak: Kelj föl! Miért fekszel ott, arccal a földre borulva? Vétkezett Izráel, megszegték szövetségemet..."

Bűn van a táborban. Addig nem hallgatlak meg amíg ki nem irtod a bűnt a táborból.

Illés - belső igazság, tiszta szív, szent élet - és ez ad erőt a hívők imádságának, a szent élet, a tiszta életvitel. Csak gondolkozzunk el azon, hogy ez az ember aki ott térdel az elkészített áldozat előtt, az oltár előtt és imádkozik, milyen életet élet. A gonosztól, bálványimádástól, istentelenségtől elkülönült életet élt. Nem kötött kompromisszumot a sötétséggel, nem vállalt közösséget a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel. Szoros közösségben élt Istennel. Istennel járt együtt. Alávetette magát Isten Igéjének minden helyzetben. Láttuk ezt korábban. Gyakorlati engedelmesség jellemezte.

2Kor 7,1: ,,Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket!"

Tit 2,14: ,,aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik."

A bűn eltömíti az imádság csatornáját. Ha van megtűrt bűn az életemben akkor az Úr nem hallgatja meg imádságomat. Nem válaszol imádságomra.

VII. A bizalom imádsága volt az. Teljesen biztos volt abban, hogy Isten tüzet fog leküldeni az égből.

Miért volt annyira biztos abban, hogy Isten meghallgatja imádságát és tüzet küld le az égből?

1. Először is azért, mert engedelmeskedett Isten szavának. 36 vers

A keresztyén munka nehéz. Ezt Isten maga mondja. ,,Uram megtettem amit mondtál, kérlek áldjál meg." Ő megáld, nem hazudik. ,,Áld meg a munkát amit rám bíztál, hiszen a Te hírnevedről van szó Uram, nem az enyémről."

2. Az estéli áldozat, Krisztus engesztelő helyettes áldozata miatt, mivel Krisztus engesztelő vére megtisztít minket minden bűnünktől, hamisságunktól.

Ez tesz bátorrá, és tesz biztossá afelől, hogy Isten meghallgat, válaszol imádságodra.

Le tudjuk imádkozni a tüzet az égből. Szükségünk van a Lélek erejére, jelenlétére. Szükségünk van nekünk lelkészeknek hogy megújuljon az imaéletünk és akkor erővel fogunk prédikálni és nektek is, hogy megújuljon az imaéletetek és akkor erővel fogtok bizonyságot tenni szóban és cselekedetben. Isten legyen irgalmas hozzánk és áldja meg az ő szavait az életünkben! Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: áldozatbemutatás, gyülekezetünkben, istentiszteletet, bálványimádástól, istentelenségtől, engedelmeskedett, gyülekezetünknek, megtévesztették, cselekedeteivel, kompromisszumot, követelményének, helyreállította, megszerkesztett, könyörgésünknek, megparancsolta, összegyűjtette, parancsolatait, alászállásával, megeleveníteni, középpontjában, hamisítvánnyal, istentisztelet, helyettesíteni, megfeszítettet, megtapasztalni, bizonyságtétel, hamisságunktól, nyilvánvalóvá, igeszakasznak, gyülekezetért, gyerekeinkért, otthonainkért, gyülekezetben, engedelmesség, elfogadhatóvá, könyörgésének, ideje annak, igaz Isten, óriási tömeg, helyében lettél, ember több, aránybeli különbség, néphez szól, igehirdetése rövid, kétfelé való, állam vallás, népek félték, hegyre hogy, igehirdetés középpontjában, jelenléte látható, bizonyíték hogy, bizonyítékát látni, Isten Lelkének, Akkor Illés, Megváltónkra Jézus Krisztusra, Jézus Krisztus, Egyedül Krisztus, Fellázadtak Ellene, Izráelnek Istene, Isten Izráelben, Később Jeremiásnak, Vétkezett Izráel, Isten Igéjének,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Gyömbértea készítése  Nem történt meg  Fekete macska  Kellemes napot kívánok!  Péntek 13 !  Lepkés kisangyal gif  Hatalmas bátorság  Talptérkép  Ma álmomban fiatal voltam  Facebookon kaptam  Élni szabadon  Olvasó cica  Járj emelt fővel  Mókus és az illatos virág  Ki viszi át a szerelmet  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Fehér mókusok  Harmonia.......  Ha erőd fogytán van Ha összetö...  Fehér mókusok  Véna tonizálás természetesen  Mókuskák az etetőnél  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mókus és a madárka  Egy pszichológia professzor az...  A hála és a lehetőség  Kisangyal  Szerencsés napot  Szép hely  Különleges mókus  Néha olyan problémákat sodor e...  Facebookon kaptam  Lepkés kisangyal gif  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  Havat nem látok  KÁRÁSZ IZABELLA: Hitért könyör...  Egy pszichológia professzor az...  Élt egyszer egy idős ember, ak...  Ki viszi át a szerelmet  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A hála és a lehetőség  Péntek 13 !  Mókus köszöntés  Facebookon kaptam  Ma álmomban fiatal voltam  Harmonia.......  Bugaboo-hegyvidék,Kanada.  Mókus a virágzó ágon  Élni szabadon  Mókus és a kismókus  Nyári gumik  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Akkor van vége  Szép hely  Péntek 13...........  A szervezet méregtelenítése  3 a mókus  Most A Szív . . .  A sikerhez vezető lift nem műk...  Szép estét kedves látogatóimna...  Akit nem szeretnek  Fehér mókusok  Facebookon kaptam  Benedek Elek - Most állj meg ...  Szép estét  Ne félj tőlem !  Őrangyal gif  Facebookon kaptam  Ne gyűjtsél javakat ! . . .  Hülyeséget csinálsz ha kihagyo...  Képes idézet !  Facebookon kaptam  péntek 13 babonák  Ne irigyelj...  Balfi víz előnyeiről  Harmonia.......  Véna tonizálás természetesen  Nem kell szeretni.  Facebookon kaptam  Csend, nyugalom  Naplemente !  3 a mókus  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mókus és az illatos virág  Sok szerencsét Péntek 13  Facebookon kaptam  A hála és a lehetőség  Járj emelt fővel  Facebookon kaptam  A kereszt  Mókus és a gomba  Szép kristály  Kisangyal  Brooks-hegység, Alaszka 
Bejegyzés Címkék
ideje annak, igaz Isten, óriási tömeg, helyében lettél, ember több, aránybeli különbség, néphez szól, igehirdetése rövid, kétfelé való, állam vallás, népek félték, hegyre hogy, igehirdetés középpontjában, jelenléte látható, bizonyíték hogy, bizonyítékát látni, népe életében, népe által, népéért hogy, elveszettek felé, mondatra szeretném, figyelmeteket amely, 38-dik versben, lelke amiatt, világban vannak, körülöttem lévőket, gyülekezet értem, egész népnek, oltáron áldozatot, királynő pribékjei, áradatát beözönlött, oltár elhagyása, figyelmen kívül, sántikálás kétfelé, bűnbánat helye, megtisztulás helye, igaz istentisztelet, helye volt, áldozatbemutatás helye, áldozati állat, papok tegyék, hájjal együtt, oltár tüzében, áldozat bemutatása, esti áldozat, áldozat Krisztusra, bikára csapott, igaz istentiszteletet, áldozatát hirdetni, oltár körül, embereket megtévesztették, áldozatra hogy, imádsága lehozza, imádságát Isten, egész eseményt, hittel imádkozott, világ dolgaiban, gyülekezetünknek hogy, gyülekezetünk lelki, lélek tüze, hideg szíveddel, kegyelem trónusához, helyzet veled, igaz ember, törvény minden, kettő együtt, megigazult ember, buzgó könyörgésünknek, földre borulva, hívők imádságának, szent élet, tiszta életvitel, elkészített áldozat, oltár előtt, sötétségnek gyümölcstelen, maga népévé, imádság csatornáját, életemben akkor, bizalom imádsága, keresztyén munka, munkát amit, estéli áldozat, áldozatbemutatás, gyülekezetünkben, istentiszteletet, bálványimádástól, istentelenségtől, engedelmeskedett, gyülekezetünknek, megtévesztették, cselekedeteivel, kompromisszumot, követelményének, helyreállította, megszerkesztett, könyörgésünknek, megparancsolta, összegyűjtette, parancsolatait, alászállásával, , ,
2022.04 2022. Május 2022.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 70 db bejegyzés
e év: 483 db bejegyzés
Összes: 32318 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1506
  • e Hét: 16653
  • e Hónap: 60618
  • e Év: 439085
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.