Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A lelki magaslatról a lelki mélységbe vezető út
  2022-01-25 21:39:01, kedd
 
   
  A lelki magaslatról a lelki mélységbe vezető út

Textus: 1Kir 19,1-4

Jakab apostol írja a levelében, hogy:

Jakab 5,16: ,,Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének." Majd példának hozza fel Illés prófétát.

17-16 versek: ,,Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését."

Egy másik példa Illés életéből az, amikor tüzért imádkozott, és tűz szállt le az égből és megemésztette a vétekáldozatot és mindazt ami körülötte volt. Mindezen példák alapján elmondhatjuk azt, hogy Illés hatalmas volt Isten előtt imádságban.

De azt is hallottuk az igéből amit felolvastam a Jakab leveléből, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. Vagyis látjuk őt a Kármel hegyen győztesként a hamis prófétákkal szemben, látjuk őt Aháb harci szekere előtt futva és látjuk őt ugyanakkor vesztesként egy rekettyebokor alatt. Egy lelki magaslatról eljutott egy lelki mélységbe. Nem több mint 24 óra leforgása alatt.

,,Futott az életében. Futott az életéért. Megpróbált elfutni az életétől."

Mi okozta ezt a drámai változást az életében? Mi volt az oka az ő lelki mélyrepülésének?

Vessünk egy pillantást Illésre a Kármel hegyen. Egyedül van ott majdnem ezer hamis prófétával szemben. Egy cseppet sem fél tőlük. Kigúnyolja őket. Majd elkészíti az áldozatot és imádkozik Istenéhez. Bátran cselekszik. Hittel. Tudja hogy mi a teendője. Istenre figyel. Szilárdan áll a hitben. Istenben való teljes meggyőződéssel tesz mindent. Majd a végén amikor Isten válaszol tűz által az imádságra és megemészti a vétekáldozatot, Illés lemészárolja a hamis prófétákat. Mindent az Isten parancsára cselekszik. Semmi megingást nem látunk nála, semmi elhajlást az Úr parancsától. Majd látjuk őt az Aháb harci szekere előtt futni a jezréeli úton egy oroszlán bátorságával. De amikor elérkezik a 19 fejezethez akkor meglepődünk, megdöbbenünk mivel amit ott olvasunk arra nem számítottunk, nem azt vártuk. Azt olvassuk ott, hogy Illés menekül egy asszony elől, akit úgy hívnak, hogy Jézabel.

Egy asszony. Micsoda változás!

Miért? Miért ül egy rekettyebokor alatt és kéri Istentől, hogy vegye el az életét, olyan fényes győzelem, olyan halált megvető bátorság után? Olyan bátor kiállás után? Olyan nagy öröm után ami betöltötte a szívét a Kármel hegyen? Mielőtt megválaszolnám a kérdést, előtte egy kicsit gondolkodjunk el magunkról. Magunkra ismerünk vajon abban amin keresztül ment Illés lelkileg, vagyis abban hogy a lelki magaslatról eljutott a lelki mélységbe, hogy ez velünk is megtörtént talán nem is egyszer? Voltak nekünk is hatalmas lelki megtapasztalásaink, amikor örvendeztünk az Úr jóságában, amikor az evangélium ereje betöltött bennünket, amikor boldogság töltött el bennünket a Krisztusban való helyzetünk miatt, amikor nagyon közel éreztük magunkat az Úrhoz és aztán nem több 24 óránál egy mély lelki völgyben találtuk magunkat ahol meg akartunk halni. Az örömből eljutottunk a csüggedésbe, a mennyből a pokolba, abból az állapotból, hogy készen voltunk bármit megtenni az Úrért, bármekkora áldozatot meghozni Őérte, eljutottunk abban az állapotba, hogy lelkileg teljesen lebénultunk és az volt a meggyőződésünk, hogy nem tudunk semmit tenni az Úrért, eljutottunk a kétségbeesés és a kételyek helyére. Miért történt ez velünk? Miért történt ez Illéssel? Mi okozta ezt a mély lelki zuhanást úgy az ő mint a mi életünkben?

A válasz egy szó: Hitetlenség. A hitetlenség volt az oka, hogy oda került a rekettyebokor alá és hogy meg akart halni. Amikor mi is eljutottunk a mi rekettyebokraink alá és meg akartunk halni, akkor mi is a hitetlenségünk miatt kerültünk oda és a hitetlenségünk miatt akartunk meghalni. Ha ezt nem ismerjük el, akkor még jobban megnöveljük a nyomorúságunkat. De miért a hitetlenség? Ez a kérdés. Ezt próbálom ma este megválaszolni.

A lelki magaslatról a lelki mélységbe vezető út. Miért ült a rekettyebokor alatt és csak könyörgött hogy az Úr vegye el az életét?

1. Illés elvárásai nem teljesültek, nem váltak valóra (darabokra hulltak).

Milyen hangulatban futott a jezréeli úton? Jó hangulatban, jó kedélyállapotban volt, hiszen óriási csapást mért a Baal kultuszra, hamis vallásra. Több száz Baal prófétát lemészárolt. Ez nagy örömmel töltötte őt el. Ünnepi hangulatban futott a jezréeli úton. Semmiféle lelkiismeret-furdalás nélkül végzett a sok száz hamis prófétával. Elégtétel töltötte el, hogy teljesítette az Ura parancsát. És ami még eltölthette őt örömmel az a látvány a Kármel hegyen, hogy a nép amely a Baalt követte, leborult és azt kiáltotta: ,,Az Úr az Isten! Az Úr az Isten!" Nagy elégtétellel nyugtázhatta ezt a dolgot Illés. Nagy lelki magasságban volt ott a Kármel hegyen. Szárnyalt mint a saskeselyű. Az Úr öröme, az Úr imádata töltötte el a szívét.

Azt gondolta Illés, hogy az Úr visszafordítja az északi országrészben lakó nép szívét magához. De ez nem történt meg. Annak ellenére, hogy tűz szállt le az égből, hogy három és fél éves szárazság után eső esett a földre, hogy a nép leborult a Kármel hegyen és azt kiáltotta: ,,Az Úr az Isten! Az Úr az Isten!", Aháb és felesége Jézabel szíve kemény maradt, ha nem még keményebb lett és a nép részéről nem érkezett további válasz az Úrnak irántuk való kegyelmes és irgalmas bánásmódjára. Illés nem ezt várta. Nem erre számított.

Úgy látta, hogy mindaz amin keresztül ment a három és fél év alatt annak semmi értelme nem volt. Hogy a semmiért fáradozott. Hogy a munkálkodása hiábavaló volt. Úgy látta, hogy a semmiért buzgólkodott. Úgy gondolom, hogy egyik oka annak, hogy olyan mélyre került lelkileg ez volt, hogy az elvárásai összetörtek, semmivé lettek, nem váltak valóra. És ugyanez igaz Isten sok más gyermeke esetében is akik lelki mélységbe kerülnek, és reánk nézve is, hogy elvárásaink nem teljesülnek és akkor összeesünk lelkileg. Azt gondolják, azt gondoljuk, hogy az Úr tesz valamit és Ő nem teszi meg azt amit várunk. Minden jel arra utalt, hogy az Úr közbe fog lépni, de Ő nem lépett közbe. Mély csalódottság az Úr munkájára vonatkozóan. Imádkoztál sokáig valamiért, hogy Isten megadja neked, mivel szükséged van rá, és Ő nem adta meg neked akkor amikor vártad, amikor úgy gondoltad hogy az az alkalmas idő hogy megadja. Vagy azért is csalódhat a hívő ember ha Isten nem úgy adja meg amit kér Tőle, mint ahogyan ő azt elvárja Istentől.

Példa: A nép megszabadul az egyiptomiaktól. Látják az egyiptomiak tetemeit. Isten megígéri nekik hogy beviszi az ígéret földjére, hogy gondoskodik róluk a pusztában. A nép megszomjazik. Három napig víz nélkül vannak. Imádkoznak vízért. Aztán három nap múlva a távolban vizet látnak. De amikor odaérnek és inni akarnak belőle, akkor kiderül, hogy keserű a víz. Csalódottak. Az elvárásaik összetörnek, porba hullnak. Zúgolódni kezd a nép Mózes ellen. ,,Mit igyunk?" - kérdezték, kiáltották Mózesnek. Márának nevezték el azt a helyet, ami keserűt jelent, mivel a vize keserű volt. Elkeseredtek.

4Móz 21,4-5: ,,Aztán elindultak a Hór hegyétől a Vörös-tenger felé vivő úton, hogy megkerüljék Edom földjét. A nép azonban unni kezdte az utat meg a fáradságot és Isten és Mózes ellen lázadt."

Lk 24,21: ,,...mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt."

2Kir 5,11: ,,Azt hittem, hogy ki fog jönni hozzám, megáll, segítségül hívja az Úrnak, Istenének nevét, megérinti kezével a poklosság helyét s meggyógyít."

A hívő ember egyik legnagyobb ellensége a csalódottság. Amikor azt várod hogy az Úr tegyen meg valamit, úgy tűnik, hogy megteszi, de mégsem, a dolgok nem abba az irányba alakulnak ahogyan várod hanem teljesen az ellenkező irányba. ,,Ez Isten válasza minden imádságomra, és erőfeszítésemre?" És ilyenkor fennáll a veszélye a megkeseredésnek és csalódottságnak. Rekettyebokor alatt ül megkeseredve, csalódottan és kéri, hogy az Úr szólítsa el őt ebből az életből. Sötét gondoltok az Úrról a depresszióban. Ülsz a rekettyebokor alatt önsajnálatban azt kívánva, hogy meghalj mivel az elvárásaidnak nem tett eleget az Úr, mivel a dolgok nem az elvárásod szerint alakultak.

2. Másodszor azért ült Illés a rekettyebokor alatt, mert szem elől veszítette az Urat, mert elveszítette az Úr látását.

Nézzétek a 3-dik verset: ,,És amikor ezt látta..." Ezt? Mi az az ezt? Amikor mit látott? Nem az Isten ígéreteit látta. Nem az Isten hűségét látta. Nem az Isten hatalmát látta. A szemeit a körülményeire irányította, Jézabelre, az ő fenyegetésére, üzenetére, az őt fenyegető veszélyre, az asszony haragjára és arra, hogy kegyetlen halál vár rá. Ebben a helyzetben Illés elkezdett látásban járni.
Ugyanúgy ahogyan a tíz kém is akik visszatértek Kánaán földjének a kikémleléséből.
Ezt mondták: ,,...láttunk ott óriásokat...parányi sáskáknak éreztük magunkat..." És azt olvassuk, hogy erre az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni és sírt a nép egész éjjel.

Látunk óriásokat. Nem látjuk az óriások Alkotóját. Látjuk magunkat. Nem látjuk az Úr Istent. És sírtak és sírunk a csüggedés és vereség völgyében. A rekettyebokor alatt voltak és voltunk olykor-olykor mi is. Ezzel szembeállíthatjuk a Mózes példáját akiről a Zsidókhoz írt levél szerzője azt írja: ,,Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent" (Zsid 11,27). A szemei az Úron voltak. Amikor elveszíted az Úr látását, akkor látásban jársz. A Lélek szolgálata az, hogy az Úr Jézuson tartsa a lelki szemeinket. Mindig amikor szem elől tévesszük az Urat, elveszítjük az Úr látását, olyankor felnagyítjuk a problémáinkat, a nehézségeinket, nagyoknak látjuk azokat és a lelki tevékenység megbénulását eredményezi. Súlyosabbnak látjuk helyzetünket mint amilyen az a valóságban.

De ha a hitünk az Úron és az Ő szaván nyugszik, ha az Úrra összpontosul, akkor képesek vagyunk elviselni, elhordozni a nehézségeket, problémákat bármilyen nehezek is legyenek a körülményeink és akkor az Úr látásának a fényében tekintesz rájuk és ez mindent megváltoztat. A hitetlenség miatt ülünk a rekettyebokor alatt.

3. Illés nem kereste Isten útmutatását ebben az időben.

3a) Nem várta meg, hogy szóljon hozzá az Úr igéje.
1Kir 17,2: ,,Ezután így szólt hozzá az ÚR igéje..." 1Kir 17,5: ,,Elment tehát, és az ÚR igéje szerint járt el." 1Kir 17,8: ,,Ekkor így szólt hozzá az ÚR igéje..." 1Kir 17,10: ,,Fölkelt tehát, és elment Sareptába." 1Kir 18,1: ,,Hosszú idő múlva, a harmadik esztendőben így szólt az ÚR igéje Illéshez..." 1Kir 18,2: ,,Illés tehát elment, hogy megjelenjen Ahábnál." 1Kir 18,36: ,,Hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izráelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem!"

De a 19-dik fejezetben nem várta meg hogy Isten szóljon hozzá és elmondja neki, hogy mi az akarata vele. 3-dik vers: ,,Illés megijedt, felkerekedett és ment..." A saját belátása, elgondolása szerint cselekedet. Ment ahová jónak látta, hogy menjen. Nem várta meg, hogy szóljon az Úr igéje hozzá, és emiatt már nem volt meg a szívében a bizonyosság, hogy az Úr akarata szerint jár el, hanem a bizonytalanság töltötte el. Eltűnt belőle az öröm és a bátorság mivel nem várta meg, hogy az Úr igéje szóljon hozzá. Mennyire más a helyzet amikor az Úr igéje küld valahová. Még akkor is ha egy nehéz feladat az, még akkor is ha egy veszélyes helyre küld. Nagy vigasztalás olyankor számodra az, hogy az Úr mondta neked hogy oda menj és ezt meg azt tegyed. Az Igéből kaptam világosságot és Isten megmutatta hogy merre menjek, hogy mit tegyek. Nem vagyunk tévedhetetlen értelmezői a gondviselésnek. Isten Lelke az Isten Igéje által és az Isten Igéjével megegyezően vezet. Nem olvassuk, nem tanulmányozzuk a Szentírást és nem vetjük alá magunkat a Szentírásnak és a következménye ennek az, hogy ott találjuk magunkat a rekettyebokor alatt.

Az érzéseink után megyünk, a benyomásainkat követjük, vagy a körülményeink után igazodunk. Isten akaratát, útmutatását egyedül a Szentírásból tudhatjuk meg. Foglalkoznunk kell az Igével.

3b) Nem imádkozott az Úrhoz.

Ő aki hatalmas volt az Úr előtt imádságban, itt a 19-dik fejezet verseiben egy szót nem imádkozott az Úrhoz. Élő közösségben élt az Úrral. Láttuk az előző fejezetekben. Isten szólt hozzá és ő szólt az Úrhoz imádságban. Isten jelenlétének a tudatában élt, amiről bizonyságot is tett Aháb király előtt a 17-dik fejezetben. De itt ebben a részben menekül, és egy pillanatra nem áll meg, hogy az Úr elé terjessze az ügyét.

Isten az imádság (a kegyelem trónusa) és az Isten Igéje által tartja a tekintetünket magán és erősíti a hitünket és tart távol a hitetlenségtől, a rekettyebokros megtapasztalástól amikor széthull az életünk. Ha pedig oda jutottunk, akkor ezek által vezet fel onnan a lelki magaslatra az Úr.

Igaz, hogy a próbákat is használja, de azoknak csak akkor van pozitív hatásuk ránk, ha Istennel vagyunk az imádságban és az Igéjében.

Ha imádkoznánk, és ezt hittel tennénk, akkor nem lennénk úgy tele félelemmel és rettegéssel. Az imádság hatásos ellenszer az aggodalom ellen. Az éjt nappallá tudja változtatni. A terheidet vidd imádságban Jézushoz és add át neki azokat. Fájdalmadat, bánatodat mond el imádságban Neki. Megkönnyebbülsz. Terhek alól szabadulsz fel, vagy könnyebb lesz hordozni azokat amelyeket reád helyezett az Úr.

Az ima nélküli élet biztos út a rekettyebokorhoz.

Hogyan kerülhetjük el a lefelé vezető utat, hogy ne jussunk lelki mélységbe, vagy jelképesen mondva, hogy ne jussunk a rekettyebokor alá?

1.Először is úgy, ha megértjük, hogy minden csalódás, minden összetört álom, minden kedvezőtlen fordulat, minden lelki hanyatlás mögött ott van egy nagy és kegyelmes Isten aki szuverén módon az életedbe hozta azt a csalódást azért, hogy elmélyítse és megerősítse a Belé vetett bizodalmadat.

Váratlanul ért ez bennünket. De Őt nem. Ez megesik velünk testvéreim. És amikor megesik velünk, amikor váratlanul csalódunk az Úrban akkor arra van szükségünk, hogy megértsük, hogy Őt nem érte ez váratlanul mivel Ő tervezte el ezt számunkra és azért, hogy mélyebb legyen a Belé vetett bizodalmunk.

2. Fordítsd el a tekinteted a körülményektől amelyek csüggedést és csalódást hoztak az életedbe és tekints Jézusra.

Irányítsd a gondolataidat Őreá. Gondolj az irántad való szeretetére és gondolkodjál el rajta. Újra és újra elmélkedjél az Ő ígéretein. ,,Vezetlek téged, nem hagylak el, szeretlek téged örökkévaló szeretettel." Erre összpontosítsd gondolataidat. Illés elfordította tekintetét az Úrról és Jézabelre tekintett és ennek a következménye az lett, hogy a rekettyebokor alá került és meg akart halni. Elméd szemeit irányítsd az Úr nagyságára és jóságára, aki mindent jól cselekszik. Ő jó, bölcs, Ő nem követ el hibát. Tartsál ki ebben a hitben, hogy ne kerülj a rekettyebokor alá.

3. Ne tegyél semmit amíg nem kapsz útmutatást Istentől.

Ne vedd kezedbe a dolgok irányítását. Illés Jezréelbe kellett volna maradjon addig amíg nem kap újabb utasítást Istentől. Maradj az Isten által kijelölt helyeden addig amíg nem kapsz újabb utasítást tőle. Imádkozzál és olvasd, tanulmányozd az Igét, hogy kapjál útmutatást az Úrtól.

4.Hidd el, hogy amikor lelki mélységben vagy az Úr ugyanúgy szeret mint amikor lelki magaslaton vagy.

Más szóval, hidd el, hogy amikor a rekettyebokor alatt ülsz vesztesként, akkor is ugyanúgy szeret az Isten mint amikor győztesként a Kármel hegyen álltál. Ő nem változott meg. Az Ő irántad való szeretete sem változott meg. El kell ezt hinned. Talán ugyanúgy mint Illés szeretnéd ha hazahívna. Majd amikor jónak látja hazahív. Neki volt még feladata Illés számára és van még számodra is ha nem hívott haza. Amikor a legmélyebben vagy lelkileg akkor is az Övé vagy. Hidd el ezt amikor a mélységben vagy. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: kedélyállapotban, rekettyebokraink, rekettyebokorhoz, megkönnyebbülsz, csalódottságnak, megkeseredésnek, nyomorúságunkat, mélyrepülésének, erőfeszítésemre, visszafordítja, hitetlenségünk, gondviselésnek, benyomásainkat, körülményektől, bizonytalanság, nehézségeinket, egyiptomiaktól, összpontosítsd, vétekáldozatot, megválaszolnám, meggyőződéssel, hitetlenségtől, tanulmányozzuk, kikémleléséből, meggyőződésünk, rekettyebokros, elvárásaidnak, gondolataidat, országrészben, jajveszékelni, körülményeink, tévedhetetlen, rekettyebokor, megemésztette, foglalkoznunk, tekintetünket, lelki magaslatról, lelki mélységbe, igaz ember, földön három, föld meghozta, másik példa, igéből amit, hamis prófétákkal, rekettyebokor alatt, drámai változást, pillantást Illésre, végén amikor, hamis prófétákat, jezréeli úton, oroszlán bátorságával, asszony elől, Isten Izráelben, Isten Lelke, Isten Igéje, Isten Igéjével, Illés Jezréelbe,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Minden apróságért hálás vagyok  Talptérkép  3 a mókus  Angyal gif  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Véna tonizálás természetesen  Szeretet üzenet mindenkinek!  Facebookon kaptam  Májusi szellő  Facebookon kaptam  Harmonia.......  péntek 13 babonák  péntek 13 babonák  Facebookon kaptam  Péntek 13 !  Facebookon kaptam  Szerencsés napot  Ápolók napja  Milyen Nagy A Te Jóságod !  Balfi víz előnyeiről  Facebookon kaptam  Őrangyal gif  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nem történt meg  Pár kedves szó  péntek 13 babonák  A 7-es szám  Áldásaid  Harmonia.......  A 7-es szám  Facebookon kaptam  Esti kép  Akit nem szeretnek  Mikor az árnyak egyre nőnek, N...  Kívánságom  Aki másnak örömöt szerez  Péntek 13 !  Facebookon kaptam  Kívánságom  Berzsenyi Dániel - A közelítő ...  Esti kép  Angyal a tóparton gif  József Attila: Kertész leszek....  Bárhol jársz, bárhol élsz  Kisangyalok gif  Fekete macska  Tengeri barlang Michiganben  Facebookon kaptam  Különleges mókus  Ne irigyelj...  Havat nem látok  Facebookon kaptam  A szervezet méregtelenítése  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Péntek 13  péntek 13 babonák  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  képre írva  Véna tonizálás természetesen  Ápolók napja  Áldásaid  Lehettem volna az égbolt  Fehér mókusok  Mókuskák az etetőnél  A sikerhez vezető lift nem műk...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Lepkés kisangyal gif  Alszom kicsit még  Legyél te a saját lelked tükre  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A természet szépsége  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Balfi víz előnyeiről  Bécs- szavalóverseny  Szép estét kedves látogatóimna...  Tengeri barlang Michiganben  Pár kedves szó  Facebookon kaptam  Nagyon igaz  Facebookon kaptam  Nem kell szeretni.  Jó éjszakát - szép álmokat kív...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztina b...  József Attila: Kertész leszek....  Péntek 13. története. Honnan e...  Ne félj tőlem !  Szép estét  Szecessziós világörökségünk  Akit nem szeretnek  Harmonia.......  Angyal csillogó szárnyakkal 
Bejegyzés Címkék
lelki magaslatról, lelki mélységbe, igaz ember, földön három, föld meghozta, másik példa, igéből amit, hamis prófétákkal, rekettyebokor alatt, drámai változást, pillantást Illésre, végén amikor, hamis prófétákat, jezréeli úton, oroszlán bátorságával, asszony elől, kicsit gondolkodjunk, evangélium ereje, mély lelki, örömből eljutottunk, kételyek helyére, hitetlenség volt, hitetlenségünk miatt, dolgot Illés, északi országrészben, semmiért fáradozott, munkálkodása hiábavaló, semmiért buzgólkodott, elvárásai összetörtek, hívő ember, egyiptomiak tetemeit, ígéret földjére, távolban vizet, elvárásaik összetörnek, vize keserű, poklosság helyét, irányba alakulnak, ellenkező irányba, elvárásod szerint, 3-dik verset, körülményeire irányította, asszony haragjára, helyzetben Illés, egész közösség, óriások Alkotóját, király haragjától, láthatatlan Istent&#8221, lelki szemeinket, lelki tevékenység, fényében tekintesz, hitetlenség miatt, harmadik esztendőben, 19-dik fejezetben, akarata vele, saját belátása, bizonytalanság töltötte, bátorság mivel, helyzet amikor, nehéz feladat, veszélyes helyre, következménye ennek, érzéseink után, benyomásainkat követjük, körülményeink után, 19-dik fejezet, előző fejezetekben, 17-dik fejezetben, részben menekül, kegyelem trónusa, tekintetünket magán, rekettyebokros megtapasztalástól, lelki magaslatra, imádság hatásos, aggodalom ellen, terheidet vidd, lefelé vezető, életedbe hozta, csalódást azért, körülményektől amelyek, gondolataidat Őreá, irántad való, dolgok irányítását, legmélyebben vagy, kedélyállapotban, rekettyebokraink, rekettyebokorhoz, megkönnyebbülsz, csalódottságnak, megkeseredésnek, nyomorúságunkat, mélyrepülésének, erőfeszítésemre, visszafordítja, hitetlenségünk, gondviselésnek, benyomásainkat, körülményektől, bizonytalanság, nehézségeinket, egyiptomiaktól, összpontosítsd, , ,
2022.04 2022. Május 2022.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 63 db bejegyzés
e év: 476 db bejegyzés
Összes: 32311 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3366
  • e Hét: 12097
  • e Hónap: 56062
  • e Év: 434529
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.