Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Krisztus szenvedése és dicsősége
  2022-04-20 21:10:44, szerda
 
   
  Zsoltár 22: Krisztus szenvedése és dicsősége


Egyrészt a zsoltár Dávid életének néhány eseményére utal, valószínűleg azokra, amelyek akkor történtek vele amikor Saul üldözte. De a Szentírás nem jegyzett fel olyan helyzetet, amelyben Dávid olyan mértékű megpróbáltatásokon ment volna keresztül, mint amilyeneket a zsoltár leír. Dávid túlmutat önmagán, prófétai módon alkalmazza az eseményeket Krisztusra. Így ahhoz, hogy igazságot tegyünk a zsoltárral kapcsolatban, el kell tekintsünk Dávid tapasztalatától, és arra kell összpontosítanunk, hogy az hogyan vonatkozik Dávid Fiára, az Úr Jézus Krisztusra. A zsoltár egy keresztre feszítés általi halált ír le több száz évvel azelőtt, hogy ez a kivégzési mód ismert lett volna. A zsoltár részletei Dávid Fia, Jézus, a Messiás által teljesedtek be, mintegy 1000 évvel a megírása után.

Szent földön állunk itt. Ha valaha is kíváncsi voltál arra, hogy mit is mondott Jézus valójában a Gecsemáné kertben, amikor lelkileg gyötrődött arra gondolva, hogy nemsokára a bűneink Őreá kerülnek és Isten haragja árad ki rá (az evangéliumok csak egy rövid összefoglalót adnak róla), akkor valószínűleg itt megtalálod. Láthatunk itt valamit abból, hogy mibe került a megváltásunk a Megváltónak. Bár szenvedései messze túlmutatnak mindazon, amit mi valaha is felfoghatunk, mégis bepillantást nyerhetünk azokba a gyötrelmekbe, amelyeket értünk elszenvedett. Az egyetlen helyes válasz az, hogy meghajolunk imádatban, és újból alávetjük magunkat annak akaratának, Aki szeretett minket és önmagát adta értünk.

1.Krisztus szenvedett a keresztfán a mi üdvösségünkért (22:2-22).

Az első szakasz a panasz és a bizalom három ciklusából áll:

22:2-3 = panasz (Istenhez).

22:4-6 = Bizalom (Istenben)

Második ciklus: 22:7-9 = Panaszkodás

22:10-12 = Bizalom és kérés [12. v.]

Harmadik ciklus: 22:13-19 = Panaszkodás

22:20-22 = Bizalom és (többnyire) kérés


A panaszos szakaszokat vizsgálva prófétai tisztasággal láthatunk valamit Krisztus szenvedéséből a kereszten. Ha arra a tényre gondolunk, hogy "Krisztus, a hatalmas teremtő meghalt az ember, a teremtmény bűnéért", szívünknek hálaadással kell betelnie azért, amit értünk elszenvedett. Figyeljük meg, mi történt Krisztussal a kereszten:

A. Isten elhagyta őt. (22:2).

Amikor Jézust keresztre feszítették, körülbelül déltől délután 3-ig sötétség borult az országra, és Jézus a 22-dik zsoltár második versének a szavait kiáltotta fájdalmában: "Eli, Eli, lama sabachthani?", azaz "Én Istenem, Én Istenem, miért hagytál el engem?". (Mt 27:46).

Egyszerre belépünk az evangélium legmegfejthetetlenebb misztériumába. Senki sem tudhatja igazán, hogy mi volt az oka annak, hogy Isten elhagyta Jézust a sötétségnek abban a három órájában. Azt tudjuk, hogy Jézus viselte Isten átkát a világ bűneire, és hogy Isten az Ő szentségében valahogy kénytelen volt hátat fordítani Fiának, miközben Ő viselte ezt a bűnt. Jézus, Isten szeplőtelen Báránya, aki nem ismert bűnt, bűnné lett értünk (2Kor 5:21; Gal 3:13). Ő viselte Isten haragját, amelyet mi megérdemeltünk. Így Őt elhagyta az Atya Isten.

Tehát bár a fizikai gyötrelem szörnyű volt, a lelki gyötrelem végtelenül rosszabb volt. Mi ezt nem érthetjük, mert mi nem élvezhettük az Atyával való tökéletes közösséget az örökkévalóságtól fogva, mint Jézus. Mivel nem osztozunk az Ő szent természetében, nem tudjuk elképzelni, milyen volt Jézus számára bűnné lenni értünk. De ez történt a kereszten.

B. Isten nem válaszolt az imádságaira (22:3).

A haláltól való megszabadulásért kiáltott; hogy ha lehetséges, ez a pohár távozzon el tőle. Mégsem szabadult meg a haláltól, és nem volt megkímélve a pohártól. Ehelyett átment a halálon, és a feltámadásban megszabadítva lett. Milyen szörnyű lehetett az Ő számára, aki töretlen közösséget élvezett az Atyával, hogy kiáltott Hozzá, és Ő nem válaszolt!

C. Megvetették és kigúnyolták (22:7-9).

Féregnek és nem embernek nevezi magát. A féreg a gyengeség és a megvetés tárgya. A féreg, amire utalt, a cochineal, amely összezúzva skarlátvörös színt termel, amelyet festékanyagként használtak. A sátorban használták a takarók és leplek egy részének festésére (2Mózes 26:1, 31, 36). Jézust azért zúzták össze, hogy vére befedje bűneinket. De az emberek szemszögéből nézve Őt megvetették és lenézték. A 8-9. versek pontosan azokat a cselekedeteket és szavakat írják le, amelyeket Jézus ellenségei használtak, amikor a kereszten volt (Mt 27:39-43)! Kigúnyolták az Istenbe vetett bizalmáról szóló állításait.

D. Vad emberek vették őt körül (22:13-14).

Ellenségei vad állatokhoz hasonlítanak - bikákhoz, oroszlánokhoz és kutyákhoz (22:13, 14, 17). (Básán [13. v.] olyan terület volt, amely jól táplált bikáiról volt híres.) Olvastam egy emberről, akit pitbull kutyák támadtak meg, és olvastam arról, hogy David Livingstone-t egy oroszlán támadott meg. Egyik élményt sem szeretném átélni! Jézus is így érezte magát, amikor a kereszten függött, miközben a zsidó vezetők gúnyolódtak vele és hamis vádakat koholtak ellene. Bár 10 000 angyalból álló légiót is hívhatott volna segítségül, a Megváltó mégis úgy döntött, hogy csendben szenved.

E. Átélte a keresztre feszítés fizikai és lelki gyötrelmeit (22:15-19).

A 15-19. versek csodálatos próféciák Krisztus keresztre feszítéséről. Azt hiszem, ezek bizonyítják a Biblia isteni ihletettségét, mivel ez több száz évvel azelőtt íródott, hogy a keresztre feszítésről tudtak volna. A keresztre feszítés kínzási eszközként jelent meg valahol keleten, talán a médeknél és perzsáknál. Úgy tűnik, hogy Nagy Sándor tőlük vette át és hozta nyugatra. A rómaiak Karthágón keresztül a föníciaiaktól vették át, és a legsúlyosabb bűnözők számára fenntartott kivégzési eszközként tökéletesítették. Brutális, kínzó, megalázó kivégzési mód volt. Figyeljük meg a zsoltáros leírását, amely messze túlmutat saját tapasztalatain:

"Szétfolyt, mint a víz" (15. v.) - a szenvedés okozta túlzott izzadásra utal, valamint a gyengeség érzésére, ahogy az élet lassan elenyészett. Ez tükröződött Jézus kiáltásában: "Szomjazom!".

"Kificamodtak a csontok" (15. v.) - nem szó szerint, hanem a keresztfára lábainál és kezeinél fogva odaszegezett Jézus így érezte magát.

"A szív mint a viasz megolvadt" (15. v.) - a szív küzdött, hogy vérrel lássa el a végtagokat.

"A torok kiszáradt, mint a cserép, a nyelv a szájpadláshoz tapadt" (16. v.) - gyengeség, ahogy az élet elszállt belőle; rendkívüli szomjúság, ahogy a teste kiszáradt.

"A halál pora" (16. v.) - már majdnem halott.

"Körülvéve gonosz emberekkel" (17. v.) - a kereszt színhelyén, amikor ellenségei várták a halálát.

"Átszúrt kezek és lábak" (17. v.)

"Megszámlálhatnám minden csontomat" (17. v.) - ruha nélkül keresztre feszítve.

"Az emberek bámulnak" (17. v.) - nyilvános keresztre feszítés.

"Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek" (18. v.) - konkrét prófécia a katonák tevékenységéről Krisztus keresztje körül.

Ez csak egy pillantás Krisztus szenvedésére, ahogyan azt Dávid prófétai módon látta 1000 évvel Krisztus előtt. Az ő nagy szenvedése megmutatja nekünk a mi nagy megváltásunkat és azt, hogy hogyan kell válaszolnunk a megváltásunkra.

Hogyan válaszoljak Krisztusnak, aki értem szenvedett?

(1) Látnom kell mind a saját bűneim nagyságát, mind Krisztus szeretetének nagyságát.

Az én bűnöm miatt került Jézus a keresztre. Az Ő szeretete tette Őt hajlandóvá arra, hogy a keresztre menjen. "Isten pedig abban mutatta meg a szeretetét irántunk, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk" (Róm 5:8).

A híres holland művész, Rembrandt festményt készített a keresztre feszítésről. A festmény középpontjában természetesen a kereszten lévő Megváltó áll. De megfestette a kereszt körül összegyűlt tömeget is. Ott állva a kép szélén az árnyékban, Rembrandt saját magát festette meg! Rembrandt, a keresztre feszítés résztvevője!

Milyen igaz ez! Nekünk is csatlakoznunk kell Rembrandthoz azáltal, hogy magunkat is oda helyezzük. Személyessé kell tennünk. Az én bűneim miatt került Jézus a keresztre! Nem követtem el sok olyan durva külső bűnt, amit sokan elkövetnek. Könnyű azt gondolnom, hogy én nem vagyok olyan rossz bűnös, mint mások. De minél inkább növekedem keresztyénként, annál inkább felfedezem, hogy mennyire gonosz a szívem. A szentséghez vezető út nem abban áll, hogy többet gondolok magamról, hanem abban, hogy egyre inkább felismerem, mennyire bűnös vagyok, ami arra késztet, hogy szorosabban ragaszkodjak a kereszthez, ahol Isten kegyelmében részesülök.

Napjainkban nem népszerű a bűnösségünket hangsúlyozni. Sokan olyan üzenetet akarnak hallgatni amely szépíti a bűnt, és amely dicséri, felmagasztalja az embert.

Kedves testvéreim, vigyáznunk kell, hogy ne magasztaljuk fel magunkat az Úrral szemben. Ha azt gondolod, hogy te egy elég jó ember vagy, és Istennek csak egy kis lökést kellett adnia neked, hogy a mennybe juss, akkor nem fogod nagyon szeretni Jézust. "Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevesbé szeret" (Lukács 7:47). De ha felismered az igazságot, hogy elveszett voltál az Isten elleni lázadásodban, és hogy Ő megmentett a pokoltól a szörnyű bűneid ellenére, sokat megbocsátva, akkor nagyon fogod szeretni Őt. Ahogy Spurgeon fogalmazott: "Aki Istene előtt állt, meggyőzve és elítélve, kötéllel a nyakán, ő az az ember, aki örömében sír, amikor Isten megkegyelmez neki, ő az az ember aki gyűlöli a gonoszt, amit Isten megbocsátott neki, és ő az az ember aki a Megváltó tiszteletére él, akinek vére által megtisztult" (C. H. Spurgeon önéletrajza).

A keresztre való pillantás rá kell ébresszen saját bűnöm nagyságára, valamint Krisztus szeretetének nagyságára.

(2) Alá kell vetnem magam annak, aki elrendeli, hogy szenvedés jöjjön az életembe, és bíznom kell benne.

Jegyezzük meg amit mond 22:16 vers: "A halál porába fektetsz engem". A héber "fektetni" igének van olyan jelentése, hogy "rendelni" vagy "kijelölni". Bár gonosz és istentelen emberek feszítették keresztre az Úr Jézust, ezt Isten előre eltervezett terve és előre tudása szerint tették (ApCsel 2:23; 4:27-28). Tehát bizonyos értelemben Isten szuverén terve volt az, hogy Krisztus szenvedett és meghalt a kereszten.

A zsoltár bizalomról szóló szakaszai (22:4-6, 10-12, 20-22) Krisztusnak az Atyának adott válaszát mutatják be. Haragudott Krisztus Istenre, amiért elrendelte ezt a szörnyű szenvedést számára? Nem! Megerősíti Isten szentségét, és ezt használja kérésének alapjául (22:4). Felidézi Isten hűségét másokkal szemben a múltban és saját korábbi tapasztalataiból (22:5-6, 10-11). És hittel kiált Istenhez szabadulásért (22:20-22).

Hogyan reagálsz, amikor megpróbáltatások jönnek az életedbe? A Zsidókhoz írt levél szerzője azt mondja, hogy Jézus "engedelmességet tanult abból, amit szenvedett" (Zsidók 5:8). Nem mintha előtte engedetlen lett volna; de az engedelmességet nem ismered meg tapasztalati úton, amíg nem szenvedsz. Ha nehéz időszakon mész keresztül, tanulj meg engedelmeskedni azáltal, hogy aláveted magad Istennek és bízol Benne.

Később ugyanez a szerző azt mondja nekünk: "Mert gondoljatok rá, aki elviselte a bűnösöknek ilyen ellenségeskedését maga ellen, hogy ne fáradjatok el és ne veszítsétek el a bátorságotokat" (Zsidók 12:3). Jézus úgy viselte el a próbákat és szenvedéseket, hogy egy szerető, szuverén Isten kezére bízta magát. Nekünk is így kell tennünk!

(3) Bíznom kell Istenben, amikor az imáim megválaszolatlanul maradnak.

Jézus szabadulásért imádkozott, de Isten nem válaszolt neki - akkor. Isten mégis válaszolt a feltámadásban. De Jézusnak keresztre feszítésen és halálon kellett keresztülmennie, mielőtt választ kapott az imádságaira. És mégis továbbra is így szólította Istent: "Én Istenem" (22:2-3, 11) és "Az én segítségem" (22:20).

Néha Isten megfelelőbb időben és jobb módon válaszol imádságainkra. Lehet, hogy mi ezt nem értjük. De bíznunk kell benne, mint Istenünkben, még akkor is, ha nem értjük. Voltak alkalmak, amikor szorgalmasan imádkoztam valamiért, amiről azt hittem, hogy Isten akarata, de úgy tűnt, hogy a dolgok nem is alakulhattak volna rosszabbul! Könnyű elkezdeni kételkedni Istenben, amikor imádkozol, és úgy tűnik, hogy nem válaszol.

Ilyenkor térj vissza e zsoltár csodálatos próféciáihoz, és hagyd, hogy azok megerősítsék a hitedet. Ha Isten Igéje képes volt pontosan leírni egy keresztre feszítést több száz évvel azelőtt, hogy ezt a kivégzési módot gyakorolták volna, és előre megmondani Krisztus halálának konkrét részleteit, egészen az ellenségei által mondott szavakig és a pogány katonáknak a köntöséért folytatott szerencsejátékáig, az szilárd bizonyíték arra, hogy természetfeletti Könyvvel van dolgod! Az Ószövetségben még tucatnyi ilyen prófécia található Krisztusra vonatkozóan. Tehát bízhatsz Istenben és az Ő Igéjében, még akkor is, ha megpróbáltatásokon mész keresztül, és úgy tűnik, hogy imáid megválaszolatlanok maradnak.

Az 1-22. versek tehát azt mutatják be, hogy Krisztus hogyan szenvedett a kereszten a mi üdvösségünkért. De a zsoltár nem ér véget a keresztre feszítés vereségével. A feltámadás győzelmével és az azt követő dicsőséggel folytatódik.

2. Krisztus feltámadásának dicsősége megköveteli, hogy minden népnek hirdessük Isten nagy üdvösségét (22:23-32).

A zsoltár nem mondja ki egyértelműen, hogy Krisztus feltámadt, de több dolog is utal arra, hogy a feltámadás megtörtént a 22. és 23. versek között. Először is, a 22. vers második felét több bibliafordítás így adja vissza: "Te hallottál engem...". Ez egy hirtelen bizakodásra utaló hang.

Másodszor, a 22. versben a Messiás azt mondja: "Hirdetem nevedet testvéreimnek". Jézus a feltámadás előtt soha nem nevezte a tanítványokat testvéreinek. De közvetlenül a feltámadás után azt mondta Mária Magdolnának: "Menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik: "Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez" (János 20:17; lásd még Zsidók 2:11-12).

Harmadszor, a következmények amelyekről ezekben a versekben olvasunk olyan dolgok, amelyek Krisztus feltámadásának következményei. Ezek nyilvánvalóan messze túlmutatnak Dávid személyes tapasztalatán. Ezek a következők:

(1) Közösség (22:23) - az Ő testvérei vagyunk. Isten nevét (= jellemét és tulajdonságait) kijelenti nekünk.

(2) Dicséret (22:23-24) - Ha Krisztus csak szenvedett és meghalt, akkor nincs helye a dicséretnek. Akkor még mindig a bűneinkben lennénk (1Kor 15:17). De Halleluja! Ő feltámadt! Dicsérhetjük Őt!

(3) Bizonyságtétel (22:25) - Isten nem hagyta ott az Ő szentjét a sírban (Zsoltárok 16:10). Meghallgatta kiáltását, és feltámasztotta Őt a halálból. Most mi is bizonyságot tehetünk Isten szabadításáról, amikor feltámasztotta Krisztust a halálból.

(4) Hálaáldozat (22:26-27) - Ezek a versek egy héber hálaáldozatot ábrázolnak. Amikor Isten meghallgatta az imádkozó imádságát, az imádó hálaáldozatot mutatott be a templomban. A szegényeket meghívták, és hálaadó lakomát rendeztek Isten dicsőségére. Az imádók így köszöntötték egymást: "Éljen a szíved örökké!". (22:27). Ugyanígy van nekünk is hálaadó ünnepünk, az úrvacsora (eucharisztia), ahol összegyűlünk, hogy hálát és dicséretet mondjunk Isten Krisztusban nekünk adott ajándékáért, és a bűneinkből való szabadulásért, amelyet az Ő halála és feltámadása által kaptunk.

(5) Világméretű evangelizáció (22:28, 31-32) - A feltámadott Megváltóról szóló jó hírt a zsidókon túl minden népnek, és az utána következő nemzedékeknek is hirdetni fogják. Nincs jó hír, ha a Megváltó halott, de van üdvösség, ha feltámadt. Az üzenet a szegényekre és a gazdagokra egyaránt vonatkozik (22:27, 30), mindenkire, aki elismeri szükségét.

(6) Az Úr uralma (22:28-30) - Ez a rész még nem teljesedett be, de hamarosan be fog. Testileg fog visszatérni, hogy minden ellenállást szétzúzzon, és ezeréves királyságában vasrúddal uralkodjon a nemzeteken. Minden térd meghajol majd előtte. Ahogy a többi prófécia is beteljesedett, úgy ez is be fog teljesedni. Számíthattok rá!

Következtetés:

A 22. zsoltár üzenete tehát a következő:
Krisztus szenvedett a kereszten a mi üdvösségünkért, ezért ezt hirdetnünk kell minden nemzetnek.
Két alkalmazás: (1) Helyezd a keresztet az Istennel való járásod középpontjába. Amikor naponta a keresztre összpontosítok, a szívem megtelik örömmel és hálával Isten felbecsülhetetlen ajándékáért. A kereszt emlékeztet a bűnösségemre, hogy ne magamban bízzak, hanem Krisztusba kapaszkodjak. A keresztre való összpontosítás segít ellenállni a kísértésnek, mivel emlékeztet, hogy nem kevesebbel lettem megváltva, mint a Jézus vérével. Hogyan vétkezhetnék Ő ellene, aki ennyire szeretett engem? Hajlamosak vagyunk elfelejteni a keresztet, ezért rendelte el Jézus, hogy gyakran jöjjünk az Ő asztalához, hogy emlékezzünk rá.
(2) Az Istennel való járásod lényege az elveszettek iránti szeretete legyen. Ő azt akarja, hogy a föld legvégéig mindenki hozzá forduljon és imádja őt (22:28). Ez azt jelenti, hogy ha nem összpontosítok aktívan a világmisszióra, akkor túlságosan magamra összpontosítok. Akkor nem vagyok összhangban Isten céljával, hogy Ő megdicsőüljön az egész földön. Megvan az Ő parancsa, hogy menjünk, és az Ő ígérete, hogy "a népek minden nemzetsége őelőtte borul le" (22:28). Hogyan imádhatják Őt, ha soha nem hallottak Róla? Hogyan fognak hallani Róla, ha mi nem támogatjuk anyagilag és lelkileg a missziót, ha nem küldünk hozzájuk misszionáriusokat vagy hogyha mi magunk nem megyünk el hozzájuk? Ámen.


 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: megszámlálhatnám, tökéletesítették, tapasztalataiból, megszabadulásért, örökkévalóságtól, megpróbáltatások, természetfeletti, festékanyagként, engedelmességet, tapasztalatától, keresztülmennie, tevékenységéről, engedelmeskedni, cselekedeteket, szabadításáról, feltámasztotta, összpontosítok, világmisszióra, megérdemeltünk, összpontosítás, bizonyságtétel, üdvösségünkért, következmények, megváltásunkat, megváltásunkra, következményei, feltámadásának, középpontjában, bibliafordítás, tapasztalatain, bátorságotokat, tulajdonságait, keresztyénként, felmagasztalja, testvéreimnek, középpontjába, zsoltár Dávid, zsoltár leír, eseményeket Krisztusra, zsoltárral kapcsolatban, hogyan vonatkozik, keresztre feszítés, zsoltár részletei, megírása után, bűneink Őreá, evangéliumok csak, rövid összefoglalót, egyetlen helyes, első szakasz, bizalom három, panaszos szakaszokat, tényre gondolunk, Dávid Fiára, Jézus Krisztusra, Dávid Fia, Amikor Jézust, Atya Isten, David Livingstone-t, Nagy Sándor, Ahogy Spurgeon, Haragudott Krisztus Istenre, Megerősíti Isten, Felidézi Isten, Néha Isten, Isten Igéje, Mária Magdolnának, Dicsérhetjük Őt, Amikor Isten, Isten Krisztusban,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Fecskék  Facebookon kaptam  Legyen öröm a napod!  Facebookon kaptam  Barát  Facebookon kaptam  Sümeg erdejében...  Adj egy mosolyt a világnak!  Spurgeon - Július 4  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Sümeg erdejében...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jegesmaci és barátja  A HŰTŐFÜRDŐ szakszerű kivitele...  Facebookon kaptam  Viszlát Június ! .......  Vasutasnap 2022  Facebookon kaptam  A nagy emberek,  Facebookon kaptam  Az én erőm erőtlenség által ér...  Teknős család  Nektek küldöm.......  Facebookon kaptam  Stefan George: Júliusi bánat V...  Az én erőm erőtlenség által ér...  Facebookon kaptam  Barát  Spurgeon - Július 2  Levendulázzunk!  Kikre lehet a legveszélyesebb ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztina b...  Facebookon kaptam  Szép napot kívánok  Facebookon kaptam  Barát  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Rózsaszín páva  Fényemmel világítani fogok :) ...  Levendulázzunk!  Nyári kép  Legyen öröm a napod!  Facebookon kaptam Krisztina b...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes napot  Helló Július......  Áldott legyen… /Mentovi...  Nyári kép  Szellőrózsák  Fokföldi kankalin  Helló Július......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Spurgeon - Július 3  Isten hozott Július!  Trópusi cserje virága  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egy kemény férfi érzékeny olda...  Rózsák  Nyüzsög a boldogság  Sümeg erdejében...  Kellemes napot  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Oltalmam és váram, Istenem, ak...  Spurgeon - Július 1  Isten hozott Július!  Facebookon kaptam  Szép estét  Facebookon kaptam  Színes flamingók  Férfibarát  Minden hit alapja  Élj úgy!  Zöldségek, amelyek az egészség...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Színes flamingók  Nyári gyümölcsök  Facebookon kaptam  Oltalmam és váram, Istenem, ak...  Ezek a szép idők megmaradnak  Facebookon kaptam  Érd el saját győzelmeidet!  Facebookon kaptam  Egy kemény férfi érzékeny olda...  A tánc...  Facebookon kaptam  Spurgeon - Július 3 
Bejegyzés Címkék
zsoltár Dávid, zsoltár leír, eseményeket Krisztusra, zsoltárral kapcsolatban, hogyan vonatkozik, keresztre feszítés, zsoltár részletei, megírása után, bűneink Őreá, evangéliumok csak, rövid összefoglalót, egyetlen helyes, első szakasz, bizalom három, panaszos szakaszokat, tényre gondolunk, hatalmas teremtő, teremtmény bűnéért, 22-dik zsoltár, szavait kiáltotta, sötétségnek abban, három órájában, világ bűneire, fizikai gyötrelem, lelki gyötrelem, örökkévalóságtól fogva, haláltól való, pohár távozzon, feltámadásban megszabadítva, megvetés tárgya, sátorban használták, részének festésére, emberek szemszögéből, kereszten volt, oroszlán támadott, kereszten függött, zsidó vezetők, keresztre feszítésről, rómaiak Karthágón, föníciaiaktól vették, legsúlyosabb bűnözők, zsoltáros leírását, szenvedés okozta, gyengeség érzésére, élet lassan, keresztfára lábainál, szív mint, viasz megolvadt, szív küzdött, torok kiszáradt, szájpadláshoz tapadt, élet elszállt, teste kiszáradt, halál pora, kereszt színhelyén, emberek bámulnak, katonák tevékenységéről, pillantás Krisztus, saját bűneim, keresztre menjen, szeretetét irántunk, híres holland, festmény középpontjában, kereszten lévő, kereszt körül, szentséghez vezető, bűnösségünket hangsúlyozni, mennybe juss, szörnyű bűneid, keresztre való, halál porába, zsoltár bizalomról, szörnyű szenvedést, bűnösöknek ilyen, keresztre feszítést, kivégzési módot, ellenségei által, pogány katonáknak, köntöséért folytatott, szilárd bizonyíték, feltámadás győzelmével, feltámadás megtörtént, hirtelen bizakodásra, feltámadás előtt, tanítványokat testvéreinek, feltámadás után, következmények amelyekről, versekben olvasunk, bűneinkben lennénk, héber hálaáldozatot, imádkozó imádságát, imádó hálaáldozatot, szegényeket meghívták, szíved örökké, bűneinkből való, feltámadott Megváltóról, utána következő, gazdagokra egyaránt, többi prófécia, keresztre összpontosítok, szívem megtelik, , ,
2022.06 2022. Július 2022.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 18 db bejegyzés
e év: 605 db bejegyzés
Összes: 32440 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 703
  • e Hét: 3958
  • e Hónap: 10111
  • e Év: 609208
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.