Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Illés utolsó órái
  2022-05-11 21:53:24, szerda
 
   
  Illés utolsó órái

Textus: 2Kir 2,1-14


Mit tennél, ha tudnád, hogy már csak óráid vannak hátra e földi életből? Mi lenne a reakciód, ha tudnád, hogy ma este 10 órakor elhagyod a földet? Felpattannál a székedből, és rohannál el innen, mert vannak dolgok, amiket feltétlenül meg kell tenned?

Ezt a kérdést mindnyájan fel kell tegyük magunknak, mert egyikünk sem tudja, mikor hagyjuk el ezt az életet. A földi életed vége nagyon hirtelen és váratlanul jöhet. Egy 24 éves fiatalember megnősült. Amikor 27 éves volt, akkor egyik este a feleségével részt vettek egy ünnepségen a barátaikkal. Jól érezték magukat mindketten. Sokat nevettek. Aztán miközben folyt az ünnepség a férfi hirtelen holtan esett össze. Nem volt semmilyen figyelmeztetés vagy ilyesmi. 27 éves volt. Fogalma sem volt arról, hogy csak percekre van a haláltól. Szomorú dolog. A lényeg az, hogy készen kell állnod. Nem tudhatod, mikor jön el a vég. Erre vonatkozóan Illés próféta sok mindent tanít nekünk. Az előttünk lévő igeszakaszban Illés már csak órákra és percekre van attól, hogy elhagyja a földet. Az, hogy hogyan töltötte az idejét, a hátralevő idejét, nagy tanulság számunkra.

I. Az első dolog, amit szeretném, ha megjegyeznétek az, hogy:

Illés arra összpontosított, hogy lelkileg segítsen másokon.

Illésnek az volt a célja, hogy segítsen másoknak hűségesnek maradni Istenhez. Az életből való távozása előtti órákban Illés meglátogatta az Úr prófétáit Bételben. Aztán meglátogatta az Úr prófétáit Jerikóban.

Az Ige nem mondja el, hogy mit tett, amikor meglátogatta őket, de az én feltevésem az, hogy arra buzdította őket, hogy legyenek erősek az Úrban és az Ő kegyelmében. Elizeust is segítette lelkileg. Azt mondta neki:

9 vers: ,,Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadtatom tőled."

Illés tettei emlékeztetnek minket Pál apostolra a Timóteushoz írt második levélben. Azt írta Timóteusnak, hogy tudja, hogy közel van a halála.

4,6-7 versek: ,,Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam."

Pál tudta, hogy hamarosan meg fog halni. Mi foglalkoztatta? Arra összpontosított, hogy segítse Timóteust, a lelki fiát. A 2Timóteus levél egy nagyon személyes levél Timóteushoz. Pál tudja, hogy már nem sokáig lesz itt, hogy segítsen Timóteusnak, ezért olyan útmutatásokat ad neki eltávozása előtt, amelyek létfontosságúak számára.

A 2Timóteus 1-ben Pál arra buzdítja Timóteust, hogy élessze fel magában Isten kegyelmi ajándékának tüzét, és bátran hirdesse az evangéliumot, mert Isten nem a félelem lelkét adta nekünk, ,,hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét."

Arra buzdítja, hogy ne szégyelljen bizonyságot tenni Jézus Krisztus evangéliumáról, és arra kéri, hogy vele együtt szenvedjen az evangéliumért. Timóteus motivációja, hogy mindezt felvállalja, az Isten nagy kegyelme, szeretete kell legyen, amely Jézus Krisztusban megmutatkozott iránta, aki megmentett minket,

,,nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint."

Pál Isten kegyelmét magasztalja. Emlékezteti Timóteust, hogy ez a kegyelem Krisztusban adatott nekünk az idők kezdete előtt, és hogy most, nyilvánvalóvá lett Jézus megjelenése által. Emlékezteti őt, hogy Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot. Pál elmondja neki, hogy ez az ő evangéliuma, és ezért szenved. Majd azt mondja Timóteusnak, hogy nem szégyelli ezt. A továbbiakban azt mondja neki, hogy amit tőle hallott, azt az egészséges beszéd példájának tekintse. Azt mondja Timóteusnak, hogy őrizze meg azt (az evangéliumot) a Szentlélek segítségével.

A 2Timóteus levél 2. fejezetében Pál arra buzdítja Timóteust, hogy legyen erős abban a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. Azt mondja neki, hogy ne keveredjen bele a mindennapi élet gondjaiba - hanem viselje el a nehézségeket, és dolgozzon keményen Jézusért. Azt mondja neki, hogy emlékezzen meg Jézus Krisztusról, aki feltámadt a halálból, aki Dávidtól származik - és újra említi, hogy ez az ő evangéliuma, amelyért bilincseket visel, de Isten igéjét nem lehet láncra verni, ezért mindent elvisel Isten választottaiért, hogy ők is elnyerjék azt az üdvösséget, ami Krisztus Jézusban van, örök dicsőséggel.

Majd azzal folytatja, hogy ha tűrünk, akkor vele együtt fogunk uralkodni. Arra buzdítja Timóteust, hogy folyamatosan emlékeztesse a megbízható embereket ezekre a dolgokra, hogy igyekezzen kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. Arra is buzdítja, hogy kerülje a szentségtörő, üres fecsegőket, kerülje az ifjúkori kívánságot, hogy szelídséggel nevelje az ellenszegülőket, abban a reményben, hogy hátha Isten megtérést ad nekik, és megszabadítja őket az ördög csapdájából.

A 3. fejezetben Pál azt mondja Timóteusnak, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek, hogy az emberek önzők lesznek. Továbbá azt is mondja neki, hogy számítson üldöztetésre, és készüljön fel rá, mert mindenkit üldözni fognak, aki istenfélő életet akar élni Krisztus Jézusban. Majd ezt a fejezetet azzal zárja, hogy magasztalja a Szentírást, amely képes bölccsé tenni az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. Ezt a fejezetet ezekkel a szavakkal zárja, 16-17 versek:

,,A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen."

Majd ezt írja Pál a 4-dik fejezetben:

,,Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat."

Majd arról beszél Pál, hogy milyenek az ő utolsó napjai. Azt mondja:

,,Engem ugyanis már kiöntenek, mint italáldozatot..."

Ezzel azt akarja mondani, hogy az utolsó napjai olyanok, mint egy áldozat. Az Ószövetségben az italáldozat volt egyes áldozati szertartások utolsó mozzanata, ahol a bort fokozatosan kiöntötték áldozatként.

Amikor Pál az utolsó napjait italáldozathoz hasonlította, ezzel azt akarta mondani, hogy egész létezése ez idő alatt olyan volt, mint egy áldozat. Pál készségesen odaadta magát másokért, nem abban az értelemben, hogy meghalt a bűneikért, mert erre csak Jézus volt képes - hanem abban az értelemben, hogy minden erejét a többi keresztyén megsegítésére fordította. Halála egy szabad akaratból történő felajánlás volt az egyház érdekében, hogy bátorítsa a többi hívőt.

Más szóval, amit Pál apostolnál látunk nem sokkal a halála előtt, az az volt, hogy ő volt az "élő áldozat", amiről a Róma 12-ben beszélt. Az élete áldozat volt másokért. Nem önmagáért élt - hanem értük.

Emlékezzetek arra, hogy mit mondott Jézus, hogy ki az ő tanítványa.

Lk 9,23: ,,Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem."

A keresztyén élet alapvetően szolgáló élet - nem azt teszed, amit te akarsz, hanem azt, amit Isten akar. Az ő akarata pedig gyakran a szenvedés - például áldozattá válni.

Ezt látjuk Illés életében is. Azt az esetet leszámítva, amikor vétkezett, azon volt, hogy másokon segítsen - az egész életét arra szentelte, hogy eszköz legyen Isten kezében mások megmentésében. Az ő élete az Isten szolgálatának volt szentelve, és annak, hogy megpróbáljon másokat visszavezetni Istenhez. Az egyetlen alkalom, amikor kudarcot vallott, az volt, amikor megijedt, és elmenekült Jézabel elől. Akkor elbátortalanodott, és fel akarta adni. Azt mondta, hogy elege van, hogy elég.

Éreztél már valaha is így? Érezted-e valaha, hogy mindent odaadtál, amit adni tudtál - mégis mások, vagy Isten többet kért? Azt mondtad: "Elegem volt", ,,Elég" de többre volt szükség. Isten áldozatot követel, sőt, ahogy a Biblia beszél róla - egy dicsőítő áldozatot. Mindent odaadsz, és közben dicsőíted Istent.

Összefoglalva, a nagy igazság, amit itt látunk, az, hogy

ha megtudnád, hogy már csak órák vannak hátra az életedből, akkor ne magadra koncentrálj, hanem másokra, és arra, hogyan tudsz nekik lelkileg segíteni.

Ezt kétféleképpen szeretném alkalmazni.

Először is, ha megtudnád, hogy el fogod hagyni ezt a földet este 10 órakor, nem kellene felpattannod a székedből és kirohannod a teremből, hogy valami olyasmit tegyél, amit nagyon szeretnél még a halálod előtt megtenni.

Ez az élet elsősorban nem arról szól, hogy jól érezd magad, hogy kiélvezd az örömeidet - bármi legyen is az -, szex, utazás, sport. Az élet nem arról szól, hogy jól érzed magad, hogy teszel magadért dolgokat, hogy kielégítsd az örömödet.

Így ha megtudnád, hogy ma este meg fogsz halni, nem kellene felpattannod, és rohannod, hogy valami olyasmit csinálj, amit mindig is szerettél volna. Ez pazarlás lenne. Vannak fontosabb, jobb dolgok is, amiket megtehetsz.

Másodszor, ha megtudnád, hogy ma este meg fogsz halni, nem kellene felpattannod és kirohannod, mert néhány dolgot elintézetlenül hagytál, és ezeket rendbe kell hoznod, mielőtt meghalsz.

Vannak olyan dolgok az életedben, amelyeket el kell intézned, mielőtt meghalsz? Például tettél valamit valaki ellen, és nem kértél bocsánatot érte? Hazudtál, csaltál vagy loptál a múltban, és rájöttél, hogy ezeket a dolgokat rendbe kell hoznod, mielőtt meghalsz.

Senki aki itt van nem kellene, hogy ilyen helyzetben legyen. Azért, mert nem is kellene itt lenned, ha ilyesmi van az életedben. Emlékeztek, hogy Jézus mit mondott a Mt 5,23-24-ben?

,,Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor térj vissza, és vidd fel ajándékodat!"

Nem is kellene itt lenned a bibliaórán vagy az istentiszteleten, ha a testvérednek valami baja van veled, ha valami panasza van ellened.

Ha tehát vannak olyan dolgok az életedben, amelyeket rendbe kell hoznod, mielőtt meghalsz - azonnal el kell intézned őket. Nem szabad halogatnod őket. Már jóval a halálod előtt el kell intézni őket. Már azelőtt el kellett volna intézni őket, hogy ma idejöttetek volna. Nem látod, hogy Illés körbejárna, hogy rendbe hozza a dolgokat azokkal az emberekkel, akiket megsértett - nem. Az élete olyan volt, hogy folyamatosan gondoskodott az ilyen dolgokról. A nap le ne menjen a ti haragotok felett.

Az utolsó nagy igazság, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, az az, hogy

amikor arról van szó, hogy elhagyjátok ezt az életet, akkor kegyelemre és irgalomra van szükségetek.

Illés hatalmas próféta volt. De bűnös is volt. Vétkezett. Nem azért engedték be a mennybe, mert több jót tett, mint rosszat. Olvastam egy viccet valakiről, aki Teréz anyával egy időben halt meg. Ott állt a sorban a gyöngykapunál, két-három hellyel Teréz anya mögött, miközben interjút készítettek Teréz anyával. Hosszú ideig tartott, és az interjú végén Szent Péter azt kérdezte Teréz anyától:

,,Nem tudtál volna egy kicsit többet tenni?"

Senki sem juthat a mennybe a jó cselekedetei alapján.

Sokan azt gondolják, hogy minden rendben lesz, amikor meghalnak - hogy nem számít, hogy miben hittek, vagy hogyan éltek - amíg nem voltak igazán rosszak, olyanok, mint Hitler vagy Sztálin.

De ez nem igaz. A mennybe nem lehet bejutni azzal hogy valaki több jót tesz, mint rosszat. A bűn miatti átoktól nem lehet így megszabadulni. Az átok a halál. A cselekedeteid nem mentenek meg az örök haláltól.

A halál szörnyű valóság. A Biblia úgy írja le, mint egy nagy ellenséget. Képzeljük el a jelenetet. Illés meg lett szabadítva a haláltól - mi kellett hozzá? Nagy erő. Az a szó, amit itt "forgószélnek" fordítanak, pontosan ezt jelenti - olyan szél volt, mint egy tornádó. A forgószélben Izrael szekerei és lovasai voltak. Nem kétséges, hogy ez az angyalok kíséretére utal. Amikor Elizeus Dóthánban volt, azt mondta a szolgájának, hogy többen vannak, akik mellettük vannak, mint akik ellenük. Amikor azért imádkozott, hogy a szolgájának megnyíljanak a szemei, akkor Isten megnyitotta (2Királyok 6:17).

,,és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal."


Jöttek az angyalok és felvitték Illést a mennybe. Nagy erővel, nagy hatalommal tették ezt.

Érdekes megfigyelni az ellentétet Illés és Jézus mennybemenetele között. Illést nagy erővel, viharban vitték el. Jézus fokozatosan, békésen emelkedett fel. Az 1Thesszalonika 4-ben Pál apostol azt is elmondja, hogy azok a keresztények, akik Jézus eljövetelekor életben lesznek, (1Thesszalonika 4:17):


,,velük együtt elragadtatnak felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral lesznek."


Ez Isten harsonájának szavára fog történni. Békésen fognak felemelkedni. A célzás az, hogy Jézussal a halállal vívott csatát megnyerték. A halál legyőzetett. Valóban, az 1Thesszalonika 4-ben a keresztyének halálát "alvásként" említi. Akik ,,elaludtak". Mindez Jézusnak köszönhető, az Ő munkája miatt. Ő vette magára a bűn átkát helyettünk. Ő fizette meg az árat. Senki sem emelhet vádat ellenünk. A bűneink árát megfizette. Jézus elnyerte számunkra a mennyet.

Készen állsz arra, hogy találkozz Teremtőddel? Ha Jézus a tiéd, akkor igen. Ha nem, akkor nem állsz készen. Szükséged van rá. Menj hozzá még ma. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: istentiszteleten, halhatatlanságot, ellenszegülőket, mennybemenetele, létfontosságúak, választottaiért, összpontosított, cselekedeteink, megmutatkozott, evangéliumáról, elintézetlenül, megjegyeznétek, italáldozathoz, figyelmeztetés, foglalkoztatta, visszavezetni, ószövetségben, szolgálatának, kétféleképpen, thesszalonika, nyilvánvalóvá, megmentésében, megszabadítja, eljövetelekor, útmutatásokat, megsegítésére, evangéliumért, elragadtatnak, feláldoztatom, figyelmeteket, megjobbításra, szolgálatodat, igeszakaszban, gyöngykapunál, cselekedeteid, összefoglalva, kérdést mindnyájan, földi életed, feleségével részt, férfi hirtelen, előttünk lévő, hátralevő idejét, első dolog, életből való, hitet megtartottam, lelki fiát, 2Timóteus levél, nagyon személyes, 2Timóteus 1-ben, félelem lelkét, józanság lelkét, kegyelem Krisztusban, Jézus Krisztus, Jézus Krisztusban, Emlékezteti Timóteust, Krisztus Jézusban, Jézus Krisztusról, Írás Istentől, Krisztus Jézus, Amikor Pál, Szent Péter, Amikor Elizeus Dóthánban, Mindez Jézusnak,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Soha nem bántam meg a jót  Nagyon szép.......  Kellemes délutánt kívánok ! .....  Facebookon kaptam Krisztinától  Menyecske ruha.......  Png nő  Idézet........  Mosoly......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Nagyon szép.......  A citromfű gyógyhatásairól  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Gondolat.....  Szép estét ! ......  Politika – és ami felett...  Ízléses, harmonikus  Igazság......  Neved napja - Névnapok hónapok...  A búzafű gyógyhatásairól  Jó reggelt ! .....  Facebookon kaptam  Apró örömök  Facebookon kaptam  Szép mai napot !........  Szeged-Zsinagóga.....  Igazság......  A fahéj gyógyhatásai  Szép estét ! ......  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Facebookon kaptam  Spurgeon - Június 22  Facebookon kaptam  A csipkebogyó jó hatásairól  Eljön majd az idő  Facebookon kaptam Annuska bar...  Facebookon kaptam Krisztinától  A kognitív hanyatlás ellen  Mai napi mosoly.....  Makó......  Emlék.......  Napfényes nyár  Jól megnövesztette.......  Medve Szurdok.......  Facebookon kaptam  Jézus tarts meg minket hűségge...  Vajdahunyad vára........  Jó éjszakát  Ó asszonyok.....  Facebookon kaptam  Szép mai napot !........  Mosoly......  Facebookon kaptam  Látogatóimnak szeretettel ! .....  Facebookon kaptam  Naplemente.......  Facebookon kaptam Krisztinától  Kellemes kávézàst  Harmonia.......  Medve Szurdok.......  Az élet rossz, kegyetlen  Facebookon kaptam Krisztinától  Mai napi mosoly.....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Annuska bar...  Gondolat.....  Üdvözlet Szegedről !.......  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gondolat.....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Nem egy kapcsolattól várjuk-  Naplemente  Nézz hátra, nézz előre...........  Facebookon kaptam  A fahéj gyógyhatásai  Aranyosi Ervin.....  Idézet........  Ágnes asszony......  A csípős paprika gyógyhatásair...  Szép mai napot !........  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni pihenést  Gondolat.....  Facebookon kaptam  Spurgeon - Június 23  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Szép délutánt !.......  Facebookon kaptam  Spurgeon - Június 22  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
kérdést mindnyájan, földi életed, feleségével részt, férfi hirtelen, előttünk lévő, hátralevő idejét, első dolog, életből való, hitet megtartottam, lelki fiát, 2Timóteus levél, nagyon személyes, 2Timóteus 1-ben, félelem lelkét, józanság lelkét, kegyelem Krisztusban, idők kezdete, halál erejét, evangélium által, egészséges beszéd, mindennapi élet, megbízható embereket, igazság igéjét, ifjúkori kívánságot, ördög csapdájából, utolsó napokban, emberek önzők, fejezetet azzal, fejezetet ezekkel, szavakkal zárja, teljes Írás, igazságban való, 4-dik fejezetben, egészséges tanítást, igazságtól elfordítják, mondákhoz odafordulnak, bajokat szenvedd, evangélista munkáját, utolsó napjai, italáldozat volt, bort fokozatosan, utolsó napjait, többi keresztyén, szabad akaratból, egyház érdekében, többi hívőt, halála előtt, élete áldozat, keresztyén élet, esetet leszámítva, egész életét, egyetlen alkalom, dicsőítő áldozatot, nagy igazság, földet este, halálod előtt, élet elsősorban, dolgokat rendbe, oltárhoz viszed, oltár előtt, bibliaórán vagy, testvérednek valami, dolgokat azokkal, élete olyan, ilyen dolgokról, utolsó nagy, viccet valakiről, időben halt, interjú végén, kicsit többet, örök haláltól, halál szörnyű, nagy ellenséget, forgószélben Izrael, angyalok kíséretére, szolgájának megnyíljanak, hegy Elizeus, ellentétet Illés, 1Thesszalonika 4-ben, halállal vívott, halál legyőzetett, keresztyének halálát, bűneink árát, istentiszteleten, halhatatlanságot, ellenszegülőket, mennybemenetele, létfontosságúak, választottaiért, összpontosított, cselekedeteink, megmutatkozott, evangéliumáról, elintézetlenül, megjegyeznétek, italáldozathoz, figyelmeztetés, foglalkoztatta, visszavezetni, ószövetségben, , ,
2022.05 2022. Június 2022.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 27 db bejegyzés
e év: 563 db bejegyzés
Összes: 32398 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 44
  • e Hét: 15228
  • e Hónap: 63356
  • e Év: 585282
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.