Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az Emberfia ítélni fog (cselekedetek alapján!)
  2022-06-26 07:04:25, vasárnap
 
  Az Emberfia ítélni fog (cselekedetek alapján!)

Textus: Mt 25,31-46


Tegyük fel, hogy az ítélet napján Isten elé állsz, és Ő azt mondja neked: "Miért engednélek be a mennyországomba?". És tegyük fel, hogy csodálatos, teológiailag helyes választ adsz. "Nos, mert egyedül az Úr Jézus Krisztusban hiszek az üdvösségemért, ahogyan Őt az evangéliumban felkínálták". És tegyük fel, hogy az Úr azt mondja neked válaszul. "Rendben, hadd tegyek fel még egy kérdést. Mi a bizonyítéka annak, hogy valóban hiszel az Úr Jézus Krisztusban, és szereted Őt teljes szívedből, lelkedből és erődből?". Mit mondanál? Az Úr Jézus Krisztus ebben az igeszakaszban pontosan erről a kérdésről beszél. Ebben az igeszakaszban az igaz hívő bizonyítékairól és a hamis hívő bizonyítékairól beszél. Mert az utolsó napon - figyelmeztet - háromféle emberkategória lesz. Lesznek azok, akik valóban hittek Őbenne, és az Ő útján jártak. És lesznek olyanok, akik az Ő tanítványainak vallják magukat, de nem voltak azok. És lesznek olyanok, akik soha nem vallották magukat az Ő tanítványainak, és nem tartották ezt olyan fontosnak. Az utóbbi két kategória kárhozatra fog jutni, mert végül, a végelszámolásnál mindenki üdvözültnek vagy elveszettnek lesz tekintve. Jézus különösen ehhez az utóbbi két kategóriához szól ebben a részben. Akár olyan emberekről legyen szó, akik az Úr Jézus Krisztus tanítványainak vallják magukat, de hazugságaikkal mégis tagadják ezt. Vagy legyenek akár azok, akik üldözték az Ő tanítványait, és azt hitték, hogy ezzel megússzák. Az Úr Jézus Krisztus azért beszél az Ő dicsőségben való eljöveteléről, hogy megmutassa minden embernek, mire számíthatnak eljövetele napján.

Barátom, ez az előtted lévő igeszakasz egyszerre tartalmaz megdönthetetlen érvet a cselekedetek általi üdvösség ellen, és ugyanakkor megdöbbentő figyelmeztetést is, hogy mindannyian cselekedetek alapján fogunk megítéltetni. Igen, jól hallottad. Ez a szakasz számunkra megdönthetetlen érvet tartalmaz a cselekedetek általi üdvösség ellen, és egyben arra is tanít bennünket, hogy mindannyian cselekedetek alapján fogunk megítéltetni. Jézus mindkettőt mentegetőzés nélkül tanította.

Nézzétek meg az előttetek lévő szöveget. Három részből áll, és a 31-33. versekben az Úr Jézus Krisztus által meghatározott végső ítélet összefüggéseit látjátok. A 34-től 40-ig terjedő versekben azt látjátok, hogy Jézus mit fog mondani az Ő népének az utolsó napon. És azt is láthatjátok, hogy ők mit fognak Neki válaszolni, amikor Ő válaszol nekik, miután ők válaszoltak. És aztán a 41. versben a fejezet végéig látni fogjátok, hogy mit fog Jézus mondani azoknak, akik vagy azt állítják, hogy a tanítványai, de nem voltak azok valójában, vagy azoknak, akik egyáltalán nem állították, hogy a tanítványai. Látni fogjátok, mit mond azoknak, akik a balján állnak. És látni fogjátok, hogy ők hogyan válaszolnak vissza Neki, majd azt is látni fogjátok, hogy Ő milyen választ ad az ők válaszukra. Ez az igeszakasz három része. Vizsgáljuk meg együtt ezeket.

I. Az utolsó ítélet jelenete.

Először is, nézzétek meg a 31-33. verseket. Ebben a szakaszban Jézus bemutatja nekünk a hátteret. Megadja nekünk az utolsó ítélet színhelyét. És tanít nekünk valami nagyon fontosat. Azt tanítja, hogy amikor újra eljön, nem megalázott Megváltóként fog eljönni, hanem eljön és megítél mindannyiunkat. Amikor Krisztus visszajön, úgy jön el, mint mindenki Bírája. Ez az egész üzenet, amelyet Jézus ebben a szakaszban közöl velünk, sok szimbolikus nyelvezetet tartalmaz, de ez nem egy példázat, mint az előtte lévő példázatok. Jézus leírja számunkra, hogy mi fog valójában történni az Ő dicsőséges megjelenésekor. És ebben a szakaszban, a 31. és 32. versben a végső ítélet képének három részét vagy aspektusát mutatja be nekünk.

Először is megmutatja nekünk az Ő fenséges eljövetelét. Az Ő eljövetele dicsőséges, fenséges lesz. Angyalok fogják Őt kísérni. Másodszor, elmondja nekünk, hogy Ő Királyként fog trónra lépni, és az abszolút bíró szerepét fogja betölteni. Ne értsétek félre ezt a bizonyságot az Ő istenségéről. Az Úr Jézus Krisztus megmondta: "Én leszek a világegyetem királya azon az utolsó napon, és megítélem a mennyet és a földet. Én fogom megítélni a világot". És végül képet ad nekünk az Ő tényleges ítéletéről, a jellemek megkülönböztetéséről, az igazak és a hamisak szétválasztásáról. Jézus abszolút hatalmának itteni bemutatása tökéletesen beleillik abba a képbe, amelyet az ószövetségi próféták adnak nekünk arról, hogy Isten hogyan fog ítélkezni az utolsó napon.

Ne tévesszük szem elől, amit Jézus itt tesz és mond. Jézus azt mondja: "Én Isten vagyok. És Isten, az én Atyám adta nekem, hogy megítéljem a világot. Ezt a felelősséget azért bízta rám, mert betöltöttem az Isten és az Ő népe közötti közvetítői szerepemet. Engem nevezett ki a világ bírájává." Ez félreérthetetlen tanúságtétel Jézus istenségéről. Ha a farizeusok és az írástudók ott lettek volna, amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, azonnal megtépték volna a köntösüket, és istenkáromlással vádolták volna meg. Mert Ő azt teszi, hogy az Istennel egyenlőnek állítja magát. Istennek állítja magát. Az Úr Jézus azt mondja, hogy a világ összes vezetője és nemzetük minden tagja megítélve lesz előtte, és Ő igazságot fog szolgáltatni. És meg fogja büntetni a gonoszokat, és meg fogja jutalmazni az igazakat. Az Úr Jézus Krisztus azt állítja, hogy ő lesz mindenki bírája.

Az általa használt szimbolika, a juhok és a kecskék háttere természetesen a palesztinai pásztorok gyakorlatából származik. A palesztinai pásztorok éjszaka elválasztották a juhaikat és a kecskéiket. A juhok szerettek a szabadban lenni, a kecskék viszont a melegben. Ezért a kecskéket bevitték. A juhokat a mezőn hagyták. Továbbá az Úr Jézus Krisztus kora körüli történetekből tudjuk, hogy a juhokat gyakran használták arra, hogy valami jót jelezzenek, a kecskéket pedig gyakran használták baj előjeleként. Nem tudom, hogy ez a természetük miatt van-e, vagy mi miatt, de a köznapi irodalomban így használták őket. Az Úr Jézus tehát azt mondja: "A végén szétválasztom a juhokat és a kecskéket", és az igazak és a hamisak jelképeként használja őket.

Természetesen Jézusnak mint bírónak és mint pásztornak a metaforája egyenesen az Ószövetségből származik. Ezékiel 34. fejezetének 17. verséből származik. Jézus Ezékiel próféciájából idéz, ahol meg van írva, hogy Isten az utolsó napon ítélni fog. Ezékiel 34. fejezetének 17. versében ezt olvassuk: "Mert ti, az én nyájam, így szól az Úr Isten: Íme, én ítélni fogok egyik juh és a másik juh között, a kos és a kecske között." Ez a mondat így hangzik: "Az én nyájam. Az Úr Jézus erre a történetre hivatkozik, és azt mondja tanítványainak: "Tudjátok, ti vártátok az én dicsőséges eljövetelemet. Igazatok van. Az Én eljövetelem dicsőséges lesz, és Én leszek az, aki elválasztja a juhokat a kecskéktől. Én vagyok az, akiről Ezékiel prófétált a Szentlélek ihletésével."

Mindannyiunknak meg kell birkóznunk az Úr Jézus Krisztus istenségéről és második eljövetelének természetéről szóló állításával. Amikor Ő újra eljön, nem a megalázottság állapotában jön el. Nem úgy jön el másodszor is, mint szenvedő szolga. Hanem úgy jön el, mint a világ fölött ítélkező Király. És nem szabad szem elől tévesszük Jézus állításának egyértelműségét. Az, hogy magát Istennek állítja itt félreérthetetlen.

Napnál világosabb, hogy Jézus itt azt állítja, hogy ő az Isten, aki a világegyetem királya, aki meg fogja ítélni a világot. Most ezt vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk, de nem lehet ez alól kibújni. Az Úr Jézus itt azt mondja nekünk, hogy Ő mindenkit meg fog ítélni. Minden népet, minden nemzetet.

Szeretném, ha megállnátok és elgondolkodnátok egy percre, barátaim, és meglátnátok, hogy ez a téma milyen hihetetlenül bátorító lesz a hívők számára. Félelmetes dolog erre gondolni, nem igaz? Hogy Jézus a világegyetem bírája. És mi egy kicsit megremegünk, amikor arra az ítéletnapra és a nagy megmérettetésre gondolunk. Szeretném, ha megértenétek, hogy a hívők számára ez lesz a végső vigasztalás. Ott fogsz állni a vád alatt lévő bukott angyalok előtt, és az emberek előtt, akik az idők során a földön éltek, és ott fogsz állni az ítéletnapján; és fel fogsz nézni oda a trónra és arra, aki felhatalmazva lett az ítélet kihirdetésével, és Ő az, aki annyira szeretett téged, hogy meghalt a bűneidért. Akkor majd fellélegzel, és azt fogod mondani: "Ez a bíróság rendben van. Az én bírám az én Megváltóm." És ez lesz a leghihetetlenebb vigasztaló élmény, amit valaha is átéltél.

Ámde a hitetlenek, a hamis hívők számára ez lesz a legrémisztőbb nap az életükben. És egy gondolat fog megfogalmazódni elméjükben, ami bennük is marad örökre. És ez a gondolat ez lesz: "Az, aki ott ül a trónon, mint Bíró, az, akiről azt akartam, hogy minden barátom azt higgye, hogy szeretem, de valójában nem szerettem". Vagy ez lesz: "Az, aki ott ül a trónon, mint a Bírám, az az, akit gúnyoltam, nemcsak ifjúságom napjaiban, hanem életem minden napján". Vagy az lesz: "Az, aki ott ül a trónon, mint Bíró, az, akiről azt mondtam a barátaimnak, akik keresztények, hogy 'Hát, rendben van. Ti imádjátok Istent ahogy akarjátok, és én is imádni fogom ahogyan én akarom. Minden út a hegyre vezet fel. Tényleg nem számít, hogy elfogadod-e Jézus Krisztust Uradnak és Megváltódnak. Úgyis mindannyian eljutunk oda."" És hirtelen felnézel a trónra, és az, aki a bíró, az az, aki iránt közömbös voltál egész életedben. Rémület fog el és megérted, hogy bajban vagy. De már túl késő lesz. Nem lesz lehetőség ezen változtatni. Hadd mondjam el azt, hogy ez a gondolat soha nem fog eltűnni a fejedből. Soha nem hagyja el az elmédet. Az örökkévalóságig ez a gondolat fog keringeni a fejedben.

Értsétek meg, hogy az utolsó napon ott fogunk állni a trón előtt, és az Úr Jézust látni fogjuk, mint Bírót. Testvérek, micsoda vigasztalás lesz ez számunkra akik hiszünk Krisztusban. Ámde mindenki számára aki elutasítja Őt ebben az életben, micsoda rémisztő megdöbbenés lesz ez, örökös megdöbbenés. Az Úr Jézus elénk tárja a nagy igazságot, és mi magunkévá kell tegyük azt. Nem játszadozhatunk vele. Nem lehetünk bizonytalanok ezzel kapcsolatban. Vagy mellette vagyunk, vagy ellene. Vagy elfogadjuk, vagy nem. Ez ilyen egyszerű.

II. Jézus beszél az igazak ítéletéről.

Jézus elmondja, hogy mit fog mondani a megvigasztalt tanítványainak azokon az utolsó napokon. A 34-40. versekben láthatjátok, az igazak megítélését. Elmondja, hogy az igazak mit válaszolnak Neki, majd az Ő válaszát az igazaknak. A zsidó példázatokban a Király mindig Isten volt, de ebben a szakaszban a Király egyértelműen az Úr Jézus Krisztus. A Király mit fog mondani? "Jöjjetek, ti, akik az én Atyám áldottai vagytok". A Király itt egyértelműen Jézus. Ez ismét az istenségére vonatkozó állítás, amit nem lehet nem észrevenni. A jobb oldalon állókról, az Ő kiválasztottjairól, három dolgot mond róluk: "Ők Isten, az Atya kegyeltjei. Jöjjetek ti, akik az én Atyám áldottai vagytok".

Másodszor, azt mondja, hogy olyan országot kapnak, amely az idők előtt készült számukra. Azzal, hogy ezt mondja, Jézus világossá teszi, hogy az üdvözülés nem cselekedetek által történik. Gondoljatok erre csak egy percig. Olyan országot kapnak, amely az idők előtt készült el számukra. Most azt mondod, hogy a munkájuk eredményezte a bejutásukat abba az országba? Az az ország már azelőtt elkészült számukra, hogy ők léteztek volna! Látod itt éppen az áll, hogy: "Örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta", ami azt bizonyítja, hogy az üdvösség nem lehet cselekedetek által.

Érdekes, hogy ezután azzal folytatja az Úr Jézus, hogy beszél a jóindulatukról amit tanúsítottak az az Ő üldözött hírnökei, a magányos keresztények iránt, azon keresztények iránt, akik mások voltak, mint ők, akiknek kevesebb volt, mint nekik, akik nehéz helyzetben voltak. És Jézus azt mondja, hogy az övéi iránti jóindulatuk az iránta való igaz szeretet bizonyítéka. Annak alapján ítéli őket igaznak, ahogyan bántak az alacsony sorban élő keresztényekkel, akik éhesek, vagy szomjasak, vagy mezítelenek, vagy bajban voltak. Aszerint ítéli meg őket, hogy milyen felebaráti szeretettel viseltettek a szükséget szenvedő keresztények iránt. Értsük meg, hogy ez az igeszakasz nem a cselekedetek általi üdvösségről beszél. Kétféleképpen látjuk ezt az igazságot. Először is, Isten megkegyelmezett ezeknek az embereknek már a világ megalapítása előtt, a létezésük előtt, még mielőtt bármilyen munkát végeztek volna. Tehát az üdvösség nem alapulhat a munkájukon.

Másodszor, ha ezek az igazak Jézus jobb oldalán azt gondolták volna, hogy az üdvösség cselekedetek alapján történik, akkor amikor Jézus elkezdte felsorolni, hogy mit tettek érte, akkor megerősítették volna amiket Jézus nekik említett, akkor észbe tartották volna azokat amiket másokkal tettek. De Ő azt mondta, hogy úgy tűnt, mintha teljesen megfeledkeztek volna arról, hogy milyen dolgokat tettek. Az Úr Jézus elmondja nekik, hogy van néhány dolog, amit tettek, és ők erre: "Mikor tettük ezt?". Ha a munkájuk által akartak volna a mennybe jutni, akkor már készen lett volna a listájuk és azt benyújtották volna Jézusnak az ítélet meghozatala előtt. Ámde semmi ilyesmiről nem olvasunk.

Ezek az emberek nem teológiai babszámlálók, akik egyéni tettekkel próbálják kiérdemelni a mennybe jutást, és állandóan ezen gondolkodnak, és próbálnak néhány tettet elkövetni, hogy Isten szeresse őket. Nem, hanem ezek az emberek egyszerűen szeretnek, szeretik az Úr Jézus Krisztust, és mivel szeretik az Úr Jézus Krisztust, mert az Úr Jézus előbb szerette őket, szeretik az Ő népét. Gyakorlatilag azért szolgáltak ezeknek az embereknek, mert szeretik az Úr Jézus Krisztust, mert szeretik Őt, szeretik az Ő népét. És következésképpen a felebaráti szeretet életét élték a rászoruló keresztények felé, mert szeretik az Úr Jézus Krisztust. És az Úr Jézus azt mondja, hogy a ti életetek az irántam való szeretetetek mértéke.

Ez a szakasz azt hangsúlyozza, hogy a keresztények iránti keresztényi szeretet a Krisztus iránti igaz szeretet, és így az üdvösség mértéke és bizonyítéka. És még pontosabban, ez a szakasz azt mondja, hogy a különleges szükségben lévő keresztények iránti szeretet az Úr Jézus Krisztus iránti szeretetünk mértéke. Zárójelben jegyzem meg, hogy, ez a szakasz nem azt tanítja, hogy a szegényekkel való törődéssel kiérdemeljük az üdvösséget. Sokan vannak, akik ezt szeretnék velünk elhitetni. Építsetek házat a szegényeknek, adjatok pénzt a szegényeknek és üdvözültök. Az ítélet napján nagy meglepetés éri őket. Másfelől viszont tény az, hogy az Úr Jézus sok helyen arra utasít minket, hogy gondoskodjunk a szegényekről.

De ebben a szakaszban nem a szegényekről való általános gondoskodásról beszél. Jézus az Ő üldözött hírnökeiről és a magányos keresztényekről való gondoskodásról beszél. Más szavakkal azt mondja a keresztényeknek, hogy az, ahogyan a rászoruló keresztényekhez viszonyultok, lesz az az alap, amelyen megmutatkozik az irántam való igazi szeretetetek. Ez lesz a bizonyítéka annak, hogy szerettek engem. És azt mondja a nem keresztényeknek, hogy az, hogy rosszul bántatok azokkal, akik az Én szolgáim, bizonyíték lesz ellenetek az ítélet napján. Ahogy Don Carson mondja: "A jó cselekedeteket, amelyeket a juhok végzik, a kecskék nem végzik". Mindkettő egyértelműen kapcsolódik az egyes csoportok végső sorsához, de nem állítja Jézus, hogy a tetteik a sorsuknak az okai. Hanem inkább ezek a jó vagy rossz cselekedetek a bizonyítékai annak, hogy kik is ezek az emberek valójában.

Ezek a hívők, akikről az Úr Jézus ebben a történetben beszél, nem olyan emberek, akik csak ülnek és jó munkát végeznek, remélve, hogy Isten elfogadja őket e jó cselekedeteik miatt. Nem, ők igazi hívők, akik pusztán azért szeretik egymást, mert Krisztus szereti őket, és így természetesen azt teszik, ami az Úrnak tetszik. De ha nem szeretjük a testvéreket, különösen azokat, akik Krisztus szolgálatában rászorulnak, akkor a képmutatás jegyeit mutatjuk, a kecskék jegyeit mutatjuk.

Kérdezem tőletek. Átölelitek a rászoruló hívőket? Nem csak az anyagi szükségre gondolok. A másfajta szükségben lévő hívőkre gondolok. Olyan szükségekre, amelyek kényelmetlenül érintenek minket. Átölelitek őket? Vagy az ok, amiért felkaroljátok a gyülekezet keresztényeit, az a velük való társadalmi kapcsolatotok, a velük való családi kapcsolatotok miatt van? Vagy az a tény, hogy velük együtt nőttetek fel? Evangéliumi okokból ölelitek őket magatokhoz? Ezek az emberek, akik körülöttetek ülnek, azért drágák számotokra, mert az Úr Jézus Krisztus vérével vásárolta meg őket? és bár nagyon kevés közös dolgotok van velük, mégis szeretitek őket, és azért szolgáltok nekik, mert keresztények, nem pedig bármilyen más felszínes okból.

III. Jézus beszél a hamisak ítéletéről.

Majd Jézus azokhoz szól, akik a balján állnak. A baloldalon azok vannak, akik hamis hívők, akik hitetlenek, és nekik is három dolgot mond. Azt parancsolja nekik, hogy távozzanak Isten jelenlétéből. Nem akarták Isten jelenlétét az életükben, nem akartak közösségben lenni vele. Távozzatok tőlem. Másodszor, ugyanarra a büntetőhelyre küldik őket, amelyet Isten az ördög és bukott angyalai számára teremtett. Ez egy képet mutat nekünk arról, hogy Isten mennyire komolyan veszi a bűnt.

Néhányan talán azt mondják: "Soha nem tagadtam nyíltan Krisztus istenségét, soha nem tagadtam a keresztény tanítást". Ez nem számít. Nem fogadtad el Őt. "Soha nem követtem el valami szörnyű bűntettet. Soha nem gyilkoltam vagy követtem el házasságtörést. Soha nem loptam vagy csaltam. Soha nem tettem ilyen dolgokat." Ez nem számít. Nem szeretted a testvéreket. Az Úr Jézus megmutatja, milyen súlyos dolog nem szeretni a testvéreket. Hát nem érdekes, hogy amivel Ő vádolja őket ebben a szakaszban, az nem a bűn elkövetése, hanem a mulasztás bűne. Nem azt mondja, hogy az utolsó napon tényleg a falhoz szegezem mindazokat az embereket, akik óriási, szörnyű bűnöket követtek el. Tudjátok, azokat a bűnöket, amelyek valóban a jó, erkölcsös embereket sértik. Azt mondja: "Azok lesznek megítélve, elítélve és elvetve, akik nem szeretik a testvéreket, a legkisebbeket, az én testvéreimet".

És vegyük észre, hogy azért ítéli el őket, amit nem tettek meg, és nem azért amiért rosszat tettek. Meg kell jegyeznünk, hogy a mulasztások bűnei kerülnek kiemelésre a Jézus balján állók elítélésében. Nem szerették az alázatos és rászoruló keresztényeket, és ezáltal megmutatják, hogy valójában nem szerették Jézus Krisztust.

Következtetés

Az egyik módja annak, hogy megtudjuk, hogy valaki szereti az Úr Jézus Krisztust, az, hogy az illető szeretettel van a keresztények iránt, minden keresztény iránt, különösen azok iránt, akiket Isten az orrunk alá helyez; és különösen a szükség idején, még akkor is, ha kényelmetlenül érezzük magunkat velük szemben, még akkor is, ha nem ugyanazzal a háttérrel rendelkezünk, mint ők, még akkor is, ha olyan problémákkal küzdenek, amelyek minket kényelmetlenül érintenek. Az a fontos, barátom, Jézus szavának az a jelentősége, hogy keresztény barátságainkat ez alapján értékeljük. Vajon a barátságaink ebben a gyülekezetben és máshol a társadalmi hálózatokon, a közös háttéren vagy a közös érdekeken alapulnak, vagy pedig az evangéliumon? Az egymással való kapcsolatunk alapja az evangélium, hogy mi, akik teljesen különbözőek vagyunk, valóban szeretjük egymást?

Van-e bennünk evangéliumi szeretet egymás iránt? Az Úr Jézus azt mondja, hogy az utolsó napon e szerint fog ítélkezni. Ágoston mondta 1600 évvel ezelőtt: "Aki készen áll az Úr eljövetelére nem az aki azt mondja: messze van még. Aki készen áll az Úr eljövetelére nem az, aki azt mondja: 'Már közel van'. Aki készen áll az Úr eljövetelére az, aki őszinte hittel, szilárd reménnyel és testvére iránti buzgó szeretettel éli az életét." Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: végelszámolásnál, elgondolkodnátok, félreérthetetlen, leghihetetlenebb, következésképpen, istenkáromlással, megdönthetetlen, egyértelműségét, keresztényekről, keresztényeknek, keresztényekhez, megfogalmazódni, megkegyelmezett, bizonyítékairól, mindannyiunknak, mennyországomba, örökkévalóságig, megmérettetésre, keresztényekkel, játszadozhatunk, figyelmeztetést, keresztényeket, mindannyiunkat, gondoskodásról, összefüggéseit, kényelmetlenül, megfeledkeztek, megerősítették, elválasztották, tanítványainak, barátságainkat, cselekedeteket, hazugságaikkal, megjelenésekor, emberkategória, jóindulatukról, ítélet napján, evangéliumban felkínálták, bizonyítéka annak, igeszakaszban pontosan, kérdésről beszél, igaz hívő, hamis hívő, utolsó napon, végelszámolásnál mindenki, előtted lévő, cselekedetek általi, szakasz számunkra, előttetek lévő, 34-től 40-ig, fejezet végéig, balján állnak, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus, Amikor Krisztus, Mert, Természetesen Jézusnak, Jézus Ezékiel, Amikor, Hogy Jézus, Jézus Krisztust Uradnak, Jézus Krisztust, Ahogy Don Carson, Majd Jézus,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Kellemes délutánt kívánok  Kollagénerősítő táplálékok  Jézus a hit szerzője és betelj...  Égszínkék......  Szabó Sándor: Uram, köszönöm ...  Lecsó  Babfélék  Facebookon kaptam  Istennel vagyunk mi győztesek  Facebookon kaptam Annuska bar...  Kellemes délutánt kívánok  Dezinformációs társadalom  Facebookon kaptam  Élelmiszer árak  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Szabó Sándor: Uram, köszönöm ...  Facebookon kaptam  Nem számít, hány éves az ember  Spurgeon - Augusztus 5  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Naplemente.......  Facebookon kaptam Krisztina b...  Facebookon kaptam  A hét szűk esztendő  Az Úr szereti a benne bízókat  Kardvirágok  Lecsó  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Puya virág  Fohász a családomért  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kék talmi liliom  Láthat - e az ember . . . ?  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Legyen a szívünkben őszinte sz...  Nyertem egy éjszakás szolgálat...  Szuchánszki Aranka: Anyaság Mi...  Legyen a szívünkben őszinte sz...  Szép estét kedves látogatóimna...  Az ég kék tengeréből tekint l...  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Láthat - e az ember . . . ?  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Amikor a világra jöttél, valak...  Szabó Sándor: Uram, köszönöm ...  Ha tudni akarod mi a szeretet,...  Tudod-e, mit teszel?  Facebookon kaptam Annuska bar...  Kardvirágok  Kellemes délutánt kívánok ! .....  Az élet egyszerre öröm és fájd...  Babfélék  Himalájai pipacs  Ha tudni akarod mi a szeretet,...  Faszobrászat.........  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Legyen a szívünkben őszinte sz...  Facebookon kaptam Krisztina b...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam Annuska bar...  A szökevény szerelem  Spurgeon - Augusztus 6  Bársonyvirágok  A képen látható nő te vagy! Te...  Facebookon kaptam  Jótanács  Őrgébics  Korbácsliliom  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Boldog nyarat, nyaralást!  Szabó Sándor: Uram, köszönöm ...  Málna  Jótanács  Mai napi mosoly  Delphiniumok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét ! ......  Szép estét ! ......  Facebookon kaptam Krisztina b...  Odafentről vigyáz  Tiszta szív.......  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  A szökevény szerelem 
Bejegyzés Címkék
ítélet napján, evangéliumban felkínálták, bizonyítéka annak, igeszakaszban pontosan, kérdésről beszél, igaz hívő, hamis hívő, utolsó napon, végelszámolásnál mindenki, előtted lévő, cselekedetek általi, szakasz számunkra, előttetek lévő, 34-től 40-ig, fejezet végéig, balján állnak, igeszakasz három, utolsó ítélet, szakaszban Jézus, egész üzenet, szakaszban közöl, előtte lévő, végső ítélet, abszolút bíró, világegyetem királya, hamisak szétválasztásáról, ószövetségi próféták, felelősséget azért, világ bírájává, szavakat mondta, világ összes, általa használt, kecskék háttere, palesztinai pásztorok, juhok szerettek, szabadban lenni, kecskék viszont, kecskéket bevitték, mezőn hagyták, juhokat gyakran, kecskéket pedig, természetük miatt, köznapi irodalomban, végén szétválasztom, hamisak jelképeként, metaforája egyenesen, kecske között, történetre hivatkozik, megalázottság állapotában, világ fölött, téma milyen, hívők számára, világegyetem bírája, kicsit megremegünk, nagy megmérettetésre, végső vigasztalás, emberek előtt, idők során, földön éltek, ítélet kihirdetésével, bíróság rendben, leghihetetlenebb vigasztaló, hamis hívők, hegyre vezet, gondolat soha, trón előtt, nagy igazságot, igazak ítéletéről, megvigasztalt tanítványainak, utolsó napokon, igazak megítélését, zsidó példázatokban, istenségére vonatkozó, jobb oldalon, idők előtt, munkájuk eredményezte, bejutásukat abba, világ kezdete, jóindulatukról amit, magányos keresztények, övéi iránti, iránta való, alacsony sorban, szükséget szenvedő, világ megalapítása, létezésük előtt, igazak Jézus, üdvösség cselekedetek, munkájuk által, mennybe jutni, ítélet meghozatala, mennybe jutást, emberek egyszerűen, felebaráti szeretet, rászoruló keresztények, irántam való, keresztények iránti, üdvösség mértéke, különleges szükségben, szegényekkel való, szegényekről való, , ,
2022.07 2022. Augusztus 2022.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 11 db bejegyzés
e év: 765 db bejegyzés
Összes: 32600 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 769
  • e Hét: 2394
  • e Hónap: 13163
  • e Év: 693017
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.