Belépés
kirscha.blog.xfree.hu
Az ember úgy változtathatja meg életét, hogy megváltoztatja gondolkodását. Kirsch Attila
1954.12.26
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Érdekességek
  2016-08-09 21:41:57, kedd
 
   
  Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta

Augusztus 9-e Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta (Edith Stein), Európa társvédőszentjének ünnepe. A zsidó származású filozófusnő, később kármelita szerzetesnő hitéért halt vértanúhalált az auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban 1942-ben ezen a napon.

Edith Stein 1891. október 12-én született Breslauban (Wrocław) zsidó származású porosz állampolgárként. Tanulmányait szülővárosában, majd Göttingenben végezte, ahol Husserl tanítványa, később Freiburgban tanársegédje volt.

Egész életében szenvedélyesen kereste az igazságot, míg végre Avilai Szent Teréz önéletrajzát olvasva megtalálta. Ennek hatására 1922. január 1-jén megkeresztelkedett, és akkori gyóntatója, Schwindt prelátus közreműködésével a speyeri dominikánus leányiskolában lett nevelő és tanár. Amíg itt tanított (1922-1932), Erich Przywara jezsuita megbízásából németre fordította Henry Newman bíboros leveleinek és naplójának egy kötetét, Aquinói Szent Tamás De veritate (Az igazságról) című művét, és a katolikus filozófiát tanulmányozta. 1932-ben a Münsteri Pedagógiai Intézetben docensi állást kapott, de a náci kormányzat által hozott antiszemita törvények arra kényszerítették, hogy 1933-ban lemondjon állásáról. Ugyanez év október 14-én belépett a kölni kármelbe, ahol a Keresztről nevezett Terézia Benedikta nevet kapta.

Kármelita szerzetesként is folytathatta tudományos munkáját: itt írta meg Endliches und ewiges Sein (Véges és örök lét) című könyvét, amelyben próbálja összeegyeztetni Aquinói Szent Tamás és Husserl filozófiáját. 1938-ban a nácik elől a hollandiai Echt kármelita kolostorába mentették át elöljárói. Itt írta Studie über Joannes a Cruce: Kreuzeswissenschaft (Tanulmányok Keresztes Szent Jánosról - A kereszt tudománya) című könyvét.

,,Ebben az írásban Keresztes Szent János életútját elemezve saját - a kereszt és a szeretet kapcsolatáról vallott - felfogását ismerhetjük meg. Jézus Krisztus kereszthalála Isten szeretetének a megnyilvánulása, így a kereszt és a szeretet összekapcsolódik, eggyé válik, egyet jelent. Isten a keresztben mutatta meg a szeretetét. A szeretet kölcsönösségéből következően az ember Isten iránti szeretetének is a keresztben kell megmutatkoznia. »Krisztussal meg kell halni a kereszten, hogy Vele együtt feltámadjunk! Minden hívő és minden pap számára valósággá lesz ez a vágy a szentmiseáldozatban. A hit tanítása szerint a szentmise a kereszt áldozatának megújítása. Aki élő hittel mutatja be vagy vesz részt a szentmisén, annak lelkében megismétlődik a Golgota eseménye.« A kereszt tudományában Edith Steinnek a korai korszakában meglévő pszichológiai érdeklődése, irányultsága bontakozik, illetve teljesedik ki, gazdagodva a filozófiában és a vallási életben szerzett tapasztalatokkal. A léleknek azt a belső útját írja le, amelynek során egyesül Istennel, ehhez felhasználja a misztikus szerzőknél - főként Keresztes Szent Jánosnál és Avilai Szent Teréznél - megtalálható fogalmakat, szimbólumokat (sötét éjszaka, titkos létra, lelki eljegyzés).

A három fő részből álló mű (A kereszt üzenete; A kereszt tanítása; A kereszt követése) utolsó része nincs befejezve, a kereszt követése Edith Stein életútjában valósult meg. Örökfogadalmi szentképére felírt, Keresztes Szent Jánostól vett mondatát - »Ezentúl az lesz a feladatom, hogy jobban szeressek!« - bibliai értelemben valósította meg, mivel János evangéliuma szerint »Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.« (Jn 15,13)." (Kormos József: Edith Stein a filozófiáról és a vallásról)
A kölni Kármel bejáratánál található ,,botlatókő"

Edith Stein Hollandiában sem volt biztonságban: a holland püspöki konferencia 1942. július 20-án nyilvánosan elítélte a náci fajelméletet; az állásfoglalást az ország összes templomában felolvasták. Válaszként július 26-án Hitler elrendelte Hollandiában is az áttért zsidók letartóztatását, akiket addig megkíméltek.

Augusztus 2-án Rosa nővérével Auschwitzba hurcolták, ahol augusztus 9-én megölték. Vértanúként halt meg népéért és hitéért, egészen elégő áldozatként.

Maria Amata Neyer nővér, a kölni Edith Stein Archívum vezetője így írt az elhurcolásról: ,,Miközben Edith elbúcsúzott a kármeltől, odaszólt Rosának: »Gyere, hiszen mi a népünkért megyünk!« Korabeli megcáfolhatatlan tanúságtétel igazolja, hogy ezek a szavak így hangzottak el. Jelentésüket azonban nem tudjuk egészen pontosan értelmezni. Edithnek e szavait többnyire a zsidó népre vonatkoztatják, hiszen a zsidó néppel való sorsközösséget ő soha nem adta föl. Már a zsidóüldözés elején kinyilvánította, »ennek a népnek a sorsa az én sorsom is.« Edith azonban más kérdéseket is feltett, és erről is cáfolhatatlan tanúságtételünk van. Élete vége felé többször is megkérdezte: »Ki fog majd engesztelni mindazért, amit a német nép nevében a zsidó nép ellen elkövetnek? - Ki fogja a bűnnek ezt az iszonyú áradatát mindkét nép számára áldássá változtatni?"« - Azt hiszem, szabad azt remélnünk, hogy Edith életének utolsó útján a német népért is engesztelt."

Edith Stein egész életére jellemző igazságkeresés a szeretet megtalálását jelentette. Szerinte a lényeg, az igazság és a szeretet összefügg egymással. II. János Pál pápa 1987. május 1-jén avatta boldoggá. 1998. október 11-én, szentté avatásakor pedig így fogalmazott: ,,Keresztről nevezett Teréz Benedikta nővér mindnyájunknak mondja: Ne fogadj el semmit igazságnak, ami a szeretet nélkül van. És ne fogadj el semmit szeretetnek, ami az igazság nélkül van!"

Edith Stein a 20. század egyik legjelentősebb filozófusnője. Alakja mégsem tudományos vagy tanári munkája miatt vált századunk egyik jelképévé, hanem sorsa miatt.
Edith Stein kereste az igazságot, és megtalálta Istent. Műveiből idézünk:

,,Létezik egy olyan hívás, amely arra ösztönöz, hogy Krisztussal szenvedjünk, és ezért együttműködjünk vele a megváltás művében. Ha az Úrral egyesülten élünk, tagjai vagyunk Krisztus titokzatos Testének: Krisztus tagjaiban tovább folytatja életét s szenved bennük: az Úrral egyesülten viselt szenvedés az Ő szenvedése, bekapcsolódik a megváltás nagy művébe, és ezért termékeny. Ez az az alapelv, amelyre valamennyi szerzetesrend, különösképpen pedig a Kármel élete épül: a szabadon vállalt és örvendező szenvedés által közbenjárni a bűnösökért, és együttműködni az emberiség megváltásában" - írta egyik levelében a szíve mélyén fölismert, majd életre váltott hivatásról.

Mosolyognom kell azon a kérdésen, hogy mennyire szoktam már meg a magányt. Életem során többnyire sokkal magányosabb voltam, mint itt (a Kármelben). Nem hiányzik semmi abból, ami odakint van, s megvan mindenem, ami odakint hiányzott, úgyhogy már csak hálát kell adnom a hivatás mindent meghaladó kegyelméért, amelyet egyáltalán nem érdemeltem meg.
,,A Szent Éjszaka: egy nemzet üdvössége, az ember üdvössége, a te üdvösséged!

Uram, mi Istenünk, kijelöltél számunkra egy hosszú és sötét, köves és kemény utat.

Miért a szenvedés, mely rázúdul a világra?

Miért tűnik úgy, hogy csökken a reménység, amikor a fény kialvóban van?

Gyakran kevesek erőim, és szinte nem remélem, hogy a fény még felragyoghat. Azonban, amikor a szívem megkövesedett egy mély fájdalomban, íme, segítséget nyújtott számomra egy világosság, egy édes csillag. Hűségesen kísért engem - és én követtem őt, eleinte tétován, aztán mindig biztosabban. Így újra megtaláltam egy kunyhó ajtaját és megláttalak Téged: Szeretet Misztériuma!

Isten nagysága egy szűk istállóban!

Az én szívem most jászollá változott, mely Téged vár.

Tudom, hogy nem kell sokáig várnom. Mert ahol látod a szegénységet, Te ott vagy. Ahol könny van, Te hozod a vigasztalást, ahol reménytelenség és félelem van, ott Te simogatsz szereteteddel, mely enyhülést ad."

Végrendeletéből:

,,Köszönetet mondok teljes szívemből elöljáróimnak és minden kedves nővértársamnak azért a szeretetért, amellyel befogadtak, és minden jóért, amiben ebben a házban részesültem.

Azt a halált, amelyet Isten nekem szánt, örömmel fogadom el már most tökéletes megadással Isten szent akaratában. Kérem az Urat, hogy fogadja el életemet és halálomat az ő dicsőségére és magasztalására, Jézus és Mária Szent Szíve és az Anyaszentegyház minden ügyéért, különösen szent rendünk, nevezetesen a kölni és echti Kármel fennmaradásáért, megszenteléséért és tökéletesedéséért, engesztelésül a zsidó nép hitetlenségéért, hogy az Urat az övéi fogadják be és eljöjjön az Ő dicsőséges országa, Németország megmentéséért és a világ békéjéért, végül élő és elhunyt hozzámtartozóimért, és mindenkiért, akit Isten nekem adott: hogy közülük egy sem menjen veszendőbe.

1939. június 9-én, úrnapja nyolcadának péntekén, lelkigyakorlatom 7. napján.
Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében."

Keresztről nevezett Teréz Benedikta nővér O.C.D
Atyáink Istene, te Szent Teréz Benedikta vértanúdnak megadtad, hogy keresztre feszített Fiadat megismerje és egészen a halálig kövesse. Közbenjárásodra add, hogy Krisztust minden ember elismerje Üdvözítőjének, és általa eljusson örök színelátásodra. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.


 
 
0 komment , kategória:  Érdekességek  
Címkék: lelkigyakorlatom, megcáfolhatatlan, tapasztalatokkal, összekapcsolódik, kölcsönösségéből, közreműködésével, megszenteléséért, állampolgárként, fennmaradásáért, anyaszentegyház, kinyilvánította, közbenjárásodra, tanúságtételünk, együttműködjünk, végrendeletéből, kényszerítették, letartóztatását, összeegyeztetni, hitetlenségéért, megnyilvánulása, magasztalására, vonatkoztatják, állásfoglalást, leányiskolában, nővértársamnak, sorsközösséget, szenvedélyesen, szülővárosában, mindnyájunknak, megmutatkoznia, színelátásodra, igazságkeresés, reménytelenség, legjelentősebb, megkövesedett, kereszthalála, zsidó származású, speyeri dominikánus, katolikus filozófiát, náci kormányzat, kölni kármelbe, nácik elől, hollandiai Echt, kereszt tudománya, írásban Keresztes, szeretet kapcsolatáról, szeretet összekapcsolódik, keresztben mutatta, szeretet kölcsönösségéből, ember Isten, keresztben kell, kereszt áldozatának, Szent Terézia Benedikta, Edith Stein, Avilai Szent Teréz, Erich Przywara, Henry Newman, Aquinói Szent Tamás De, Münsteri Pedagógiai Intézetben, Terézia Benedikta, Aquinói Szent Tamás, Tanulmányok Keresztes Szent Jánosról, Keresztes Szent János, Jézus Krisztus, Edith Steinnek, Keresztes Szent Jánosnál, Avilai Szent Teréznél, Keresztes Szent Jánostól, Kormos József, Edith Stein Hollandiában, Maria Amata Neyer, Edith Stein Archívum, Miközben Edith, János Pál, Teréz Benedikta, Szent Éjszaka, Szeretet Misztériuma, Mária Szent Szíve, Atyáink Istene, Szent Teréz Benedikta,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Üzen az Ősz  Mindenkinek szeretettel  Isten ismerete  Jézus  Már maradj, aki vagy  Kellemes délutánt ! ..........  Heather Bay - Vihar vagyok  Heltai Jenő : Elég volt  Szeptember 29. Ez a nap pászto...  Szentmise-közvetítés 2020. sze...  Házi gyógymódok köhögés ellen  Facebookon kaptam  Evangélium  Png cica  Téves elképzelés Istenről  Siker  A fény felé ..  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Lopakodó ősz  Illyés Gyula: Szerelem.  II. János Pál pápa mondása  Popper Péter halála előtt nem ...  Facebookon kaptam  Már maradj, aki vagy  Jó reggelt  Popper Péter halála előtt nem ...  Választás  Kezdődhet a szüret  Egy kis mosolyt csaljak az arc...  Útravaló – 2020. szeptem...  Aranyosi Ervin: A bor születés...  Mai harmónia kártyám  Őszi kép  Őszi png  Jó reggelt  26. évközi hét hétfő esti szen...  Facebookon kaptam  Böjte Csaba testvér gondolata ...  Dr. Székely János, megyés püsp...  Napfényes, boldog hetet!  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Kedvesség  Ferenc pápa: Jézus életet megh...  Hétfő  Üzen az Ősz  Isten megismerése  Mindenkinek szeretettel  A Dunán  Kihúlt szerelem  Őszi kép  Elragadóan gyönyörű őszi kép  Facebookon kaptam  A Dunán  Egy kis mosolyt csaljak az arc...  Kellemes hetet!  Gerbera  A magnéziumhiány jeleiről  A borivás Tízparancsolata  Jó reggelt  Őszi kép  Képes idézet !  Téves elképzelés Istenről  Harmónia......  Isten és ember  Őszi levelek  26. évközi hét hétfő esti szen...  Facebookon kaptam  Illyés Gyula: Szerelem.  Png cica  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Isten igazi ismerete  Vidám délutánt ! ......  Nyuszi az esőben :-) gif  1968. szeptember 26. Padre Pio...  Járjunk a szeretet útján!  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  A borivás Tízparancsolata  Facebookon kaptam  Böjte Csaba testvér gondolata ...  Facebookon kaptam  1968. szeptember 26. Padre Pio...  Jézusi áldás gif  Szép mai napot.........  702 fővel emelkedett a beazono...  Png virág  Popper Péter halála előtt nem ...  Pio atya imája- felajánlás Sze...  Évközi 26. vasárnap Csíksomlyó...  Szeptember aranya  Békés - szép estét kívánok !  A magyar labdarúgó-bajnokság ...  Png rózsa  Képes idézet !  Dóka Klára-díj átadó ünnepség  Dr. Székely János püspök a Géb...  A segítő szeretet mestere R... 
Bejegyzés Címkék
zsidó származású, speyeri dominikánus, katolikus filozófiát, náci kormányzat, kölni kármelbe, nácik elől, hollandiai Echt, kereszt tudománya, írásban Keresztes, szeretet kapcsolatáról, szeretet összekapcsolódik, keresztben mutatta, szeretet kölcsönösségéből, ember Isten, keresztben kell, kereszt áldozatának, kereszt tudományában, korai korszakában, vallási életben, belső útját, misztikus szerzőknél, kereszt üzenete, kereszt tanítása, kereszt követése, kölni Kármel, holland püspöki, náci fajelméletet, ország összes, áttért zsidók, kölni Edith, népünkért megyünk, zsidó népre, zsidó néppel, zsidóüldözés elején, iszonyú áradatát, német népért, szeretet megtalálását, szeretet összefügg, szeretet nélkül, igazság nélkül, olyan hívás, megváltás művében, megváltás nagy, szabadon vállalt, szíve mélyén, hivatás mindent, nemzet üdvössége, ember üdvössége, fény kialvóban, szívem megkövesedett, mély fájdalomban, édes csillag, kunyhó ajtaját, szűk istállóban, házban részesültem, övéi fogadják, világ békéjéért, halálig kövesse, lelkigyakorlatom, megcáfolhatatlan, tapasztalatokkal, összekapcsolódik, kölcsönösségéből, közreműködésével, megszenteléséért, állampolgárként, fennmaradásáért, anyaszentegyház, kinyilvánította, közbenjárásodra, tanúságtételünk, együttműködjünk, végrendeletéből, kényszerítették, letartóztatását, összeegyeztetni, hitetlenségéért, megnyilvánulása, magasztalására, vonatkoztatják, állásfoglalást, leányiskolában, nővértársamnak, sorsközösséget, szenvedélyesen, szülővárosában, mindnyájunknak, megmutatkoznia, színelátásodra, igazságkeresés, reménytelenség, legjelentősebb, megkövesedett, kereszthalála, elhurcolásról, megismétlődik, megmentéséért, üdvözítőjének, filozófusnője, cáfolhatatlan, tanulmányozta, , ,
2020.08 2020. Szeptember 2020.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 16396 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 187
  • e Hét: 2237
  • e Hónap: 28301
  • e Év: 250835
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.