Belépés
kohlinka.blog.xfree.hu
Lehet, hogy fentről többet látni, de a jajszó már nem hallatszik olyan élesen. Szendrei Klaudia
1958.03.07
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
József Attila születésnapja
  2009-04-11 10:41:23, szombat
 
   
 

József Attila (Budapest, 1905. április 11. - Balatonszárszó, 1937. december 3.) huszadik századi magyar költő, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja.Magyar és világirodalmi jelentőségéről


* ,,József Attila költészete forradalmat jelentett a magyar irodalom történetében: az az új szemléletmód, ahogyan verseiben az »én«-t felépíti, láttatja, összhangban volt Európa és Amerika akkori költészetével. Öröksége sok évtizedre meghatározta a magyar költészet tendenciáit. Ahogy minden igazán nagy alkotó esetében, az övében is azt látjuk, hogy száz évvel születése után legalább annyi újdonságot tud mondani, mint a megelőző évtizedekben" - mondta Bókay Antal Énszerkezet, önteremtés - József Attila üzenete című előadásának bevezetőjében.

* ,,Minden, ami költészetünkben addig volt, beleolvadt József Attilába; minden, ami azóta van, vele kezdődik" - olvasható róla László Zoltán véleménye a Literatura.hu oldalán.

Élete

Gyermekkora

József Attila 1905. április 11-én született Budapesten, Ferencvárosban, a Gát utca 3 szám alatt. Apja József Áron, bánáti szappanfőző munkás volt, anyja Pőcze Borbála, szabadszállási születésű, a Kiskunságból Pestre került parasztlányból lett mosónő. József Attila a családban hatodik gyermekként született, de három testvére még az ő születése előtt meghalt. A gyermek csupán három éves volt, amikor az apa elindult szerencsét próbálni Amerikába s elhagyta a háromgyermekes családot. Végül Romániáig jutott, de családját végleg magára hagyta. Az édesanyjának csak nagy nehézségek árán sikerült gyermekeit eltartani, végül úgy döntött, hogy két kisebb gyermekét a Gyermekvédő Liga révén Öcsödre adja nevelőszülőkhöz. Azok a gyermek füle hallatára beszélték meg szomszédaikkal, hogy az Attila név nem létezik, és innentől fogva Pistának szólították. Fontos tényező volt életében, hogy Attila hun vezérről szóló olvasmányokat talált. Ez természetesen felkeltette érdeklődését az irodalom iránt, hisz ezek a legendák újra megerősítették identitástudatát.

Csaknem három évet töltött József Attila ennél a parasztcsaládnál, mikor anyja visszavette a két testvért. Pesten továbbra is a Ferencvárosban éltek, gyakran költözködtek egyik bérletből a másikba. József Attila már gyermekkorában kemény fizikai munkát is vállalt, hogy a család szegénysége enyhüljön:

,,Kivettem a részemet az üzletek előtt való álldogálásokból - volt úgy, hogy este kilenc órakor odaálltam az élelmiszerüzem előtt várakozó sorba és reggel fél nyolckor, mikor már sorra kerültem volna, jelentették ki az orrom előtt, hogy nincs több zsír. Úgy segítettem anyámnak, ahogyan tudtam. Vizet árultam a Világ moziban. Fát és szenet loptam a Ferencvárosi pályaudvarról, hogy legyen fűtenivalónk. Színes papírforgókat csináltam és árusítottam a jobb sorsban élő gyerekeknek. Kosarakat, csomagokat hordtam a vásárcsarnokban." (József Attila: Curriculum vitae, részlet)

1914 első felében egy Jolán nővérével történt vita után Attila először próbált öngyilkos lenni: lúgkővel akarta megmérgezni magát, de helyette tévedésből keményítőt ivott. Még ez évben édesanyjuk súlyosan megbetegedett - méhrákos volt.

1918 nyarán a ,,Károly király gyermeknyaraltatási akció" keretei közt József Attila néhány hetet tölthetett Abbáziában (ma Opatija). Ekkoriban már írogatta költeményeit is.

1919-ben Jolán nővére feleségül ment Makai Ödönhöz. Enyhíteni kívánva a család nyomorán, Attila a szabadszállási rokonokhoz utazott, de decemberben ott kapta a hírt, hogy anyja elhunyt. Ez a tragédia élete meghatározó élményévé vált, s költészetében is mély nyomot hagyott. Az asszony halála után Jolán vette magához két testvérét, Attilát és Etust, Makai pedig a gyermekek hivatalosan kinevezett gyámja lett. József Attilát polgári iskolába járatták, majd később a makói gimnáziumba került internátusba. Itt ismét költeményeket írt, méghozzá az internátus igazgatójának lányához, Gebe Mártához.
József Attila szobra a Szegedi Egyetem mellett

A költészet útján

Egyik nyáron költeményeit elolvastatta a Szegeden élő Juhász Gyulával, aki felismerve József Attila költői tehetségét, melléállt. Költői pályája 1922-ben, 17 évesen kezdődött igazán, amikor Juhász Gyula biztatásával megjelent az első verseskötete, a Szépség koldusa, amelyet Szegeden adtak ki Juhász előszavával. Verseit megjelentették a helyi lapok, illetve a Nyugat is. ,,Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam" - írta később önéletrajzában.

Közben az ifjú költő ismét öngyilkossági kísérletet követett el, így az iskolát el kellett hagynia. Végül magántanulóként érettségizett Budapesten. Közben a bíróság istenkáromlás vádjával perbe fogta Lázadó Krisztus című költeménye miatt.

1924-ben kezdte a tanulmányait a Szegedi Egyetem magyar-francia szakán. Szegeden jelent meg második kötete, a Nem én kiáltok (1924). Horger Antal professzor eltanácsolta őt az egyetemről a Tiszta szívvel című verse miatt. A költő ezt a fontos epizódot önéletrajzában a következőképpen örökítette meg:

Nagyon büszkévé tett, hogy Dézsi Lajos professzorom önálló kutatásra érdemesnek nyilvánított. De minden kedvemet elszegte az, hogy Horger Antal professzor, kinél magyar nyelvészetből kellett volna vizsgáznom, magához hívatott s két tanú előtt - ma is tudom a nevüket, ők már tanárok - kijelentette, hogy belőlem, míg ő megvan, soha nem lesz középiskolai tanár, mert ,,olyan emberre - úgymond - ki ilyen verseket ír", s ezzel elém tárta a Szeged c. lap egyik példányát, ,,nem bízhatjuk a jövő generáció nevelését". (József Attila: Curriculum vitae)

1925-ben kiment Bécsbe az egyetemre tanulni. Itt ismerkedett meg Kassák Lajossal, Lukács Györggyel, Déry Tiborral, Balázs Bélaval, Németh Andorral és Hatvany Lajossal is. A következő esztendőben ugyanilyen céllal Párizsba, a Sorbonne-ra ment. A francia fővárosban barátkozott Marx, Hegel, Lenin tanaival, és tagja lett az Union Anarchiste-Communiste-nek. Pár költeményét közreadták a kinti újságok is.

1927 őszén tért haza Budapestre, költeményeit ekkor már ismerik és megjelentették a különböző napilapok, irodalmi folyóiratok is (Népszava, A Toll, Pesti Napló, Nyugat, Korunk stb.). Barátságot kötött Illyés Gyulával. Állandó munkája azonban nem volt. Megrázkódtatást jelentett számára a Vágó Márta-szerelem is, a jómódú polgári családból származó lányt hosszú londoni útra küldték szülei, így végleg megszakadt az ifjú pár kapcsolata. József Attila a köztük lévő társadalmi különbséggel magyarázta magának az eljegyzés felbomlását: ,,Egy jómódú leányt szerettem, / osztálya elragadta tőlem" - írta Végül című versében (1930). Ezután került először neuraszténiával a kórházba.
A Nagyváradnak ajándékozott szobor

Közösségi útkeresése és tevékenysége

1928-ban kapcsolatba került a Bartha Miklós Társasággal, és részt vett 1929 februárjában a Magyar Föld-estjén. 1929-ben munkatársa lett Bajcsy-Zsilinszky Endre Előörs című lapjának. 1930. szeptember 1-jén részt vett egy budapesti munkástüntetésen és még az ősz folyamán tagja lett az illegális kommunista pártnak.

1929 elején jelentette meg harmadik, Nincsen apám, sem anyám című kötetét. Majd 1930-ban megjelent a negyedik kötettel, a Döntsd a tőkét, ne siránkozz cíművel, amelyet a rendőrség elkobzott. Következő kötete, a Külvárosi éj 1931-ben látott napvilágot, ez már az érett, kiteljesedett József Attila műve volt. 1932-ben a párt folyóiratot indíttatott vele, a Valóságot, de az új lapot betiltották. Sallai Imre és Fürst Sándor tárgyalásának idején Illyés, József Attila és Szimonidesz Lajos röplapot írt a halálbüntetés ellen. Emiatt és Lebukott című költeménye okán bíróság elé idézték, házkutatásokkal zaklatták.

Ilyen körülmények között, a mozgalomban ismerte meg élettársát, Szántó Juditot is. Anyagi helyzetük sokszor válságos volt, az alkalmi munkából élő költő és a fizikai munkát végző Judit fizetése sokszor még a létminimumot sem súrolta.

Az illegális párttal való kapcsolatában is nézeteltérések adódtak, méghozzá az ,,antifasiszta népfrontpolitika" osztotta meg nézetüket. 1933 nyarán a költő megjelentette Az egységfront körül című cikkét, amelyben bírálatot mondott a párt felett. 1934 elején kapcsolata megszakadt a kommunista mozgalommal.[1] a pszichoanalízis felé fordult. Ekkor írta híres Eszmélet-ciklusát is.

Az utolsó évek

1933 nyarán részt vett az Írók Gazdasági Egyesületének lillafüredi rendezvényén, ahol megismerte Marton Márta művészettörténészt, akibe beleszeretett. Ő az ihletője az Óda című költeménynek. Szántó Judit féltékenység miatt öngyilkosságot kísérelt meg. 1934-re már olyannyira elhidegültek egymástól, hogy Attila Hódmezővásárhelyre utazott.

Már korábban, 1930-tól pszichoanalitikus-kezelésnek vetette alá magát, dr.Rapaport Sámuel pszichiáterhez járt két éven keresztül. Egy időre a kezelések abbamaradtak, ezt nehezen viselte. Ebben az időszakban állította össze és adta ki gyűjteményes kötetét, a Medvetáncot.

1935-től már nem Rapaport kezelte, hanem Gyömrői Edit, aki iránt szerelme lángra lobbant. A pszichoanalitikus ,,hasadásos elmezavart" (skizofrénia) diagnosztizált József Attila esetében. Több mai pszichiáter szerint ez a diagnózis, amely a pszichiátria akkori állapotának fejletlenségét tükrözi, hibás volt, és hozzájárult költőnk életének tragikusabbra fordulásához; valójában borderline személyiségzavarban szenvedett.
József Attila Földeákon

Az egy évvel később megalakult Szép Szó című polgári folyóirat szerkesztője lett, ez volt első igazi munkahelye. 1936-ban jelent meg utolsó kötete, a Nagyon fáj, amelyből azonban mindössze néhány példány kelt el a könyvesboltokban; ezzel ismét nagy lelki megterhelés érte. A Baumgarten-díj helyett csak segélyben (1936), illetve jutalomban (1937) részesült annak ellenére, hogy kibékült Babits Mihállyal.

1937 elején újabb szerelem kerítette hatalmába a fiatal gyógypedagógusnő, Kozmutza Flóra iránt, ismét viszonzatlanul. Törékeny egészségi állapota egyre inkább romlott, s már a szanatóriumi ápolás sem tudott segíteni rajta. Nővéreihez került azok balatonszárszói panziójába. December 3-án vesztette életét, amikor átbújt a sorompón, és a 19.35-kor továbbinduló és a szárszói állomáson áthaladó 1284. számú tehervonat - amelynek érkezése amúgy sem volt feltüntetve a menetrendben, csak a vasutasok rendelkeztek róla információval - 15. és 16. kocsija közé keveredett, majd a vonat kerekei alá esett és azok halálosan megsebesítették. Egyes vélemények szerint öngyilkos lett, mások ezt vitatják, a kérdés a mai napig eldöntetlen. Szétroncsolt holttestét halottkémként egy lóháton érkezett körorvos, dr.Csapláros Imre szemlézte. Szántó Judit ugyanerről ír: ,,A vonat a lakástól 2 perc! Mire elindultak volna körülnézni a kertben vagy az uccán (vonatra nem gondoltak, mert ebben az időben nemigen jár erre más, mint lassú tehervonat). Már jöttek is a kíméletesek tudatni, hogy mint történt a tragédia. Két gyerek látta: négy percig állt az állomáson a tehervonat. A leeresztett sorompó előtt járt idegesen Attilácska szegény, majd mikor a vonat elindult, átbújt, letérdelt a sínek elé, két kezét előre téve a sínekre (...)"

Csak halála után kezdődött igazi ismertsége, általános közönségsikere. Utolsó verse szinte a búcsúzás hangján szólal meg:

,,Ime, hát megleltem hazámat,
a földet, ahol nevemet
hibátlanul irják fölébem,
ha eltemet, ki eltemet..."

,,Szép a tavasz és szép a nyár is,
de szebb az ősz s legszebb a tél,
annak, ki tűzhelyet, családot,
már végképp másoknak remél." (József Attila: Ime, hát megleltem hazámat, 1937. november, részlet)

A költőt először Balatonszárszón temették el, majd 1942-ben a budapesti Kerepesi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Pályaképe


,,Életműve zárt egészet alkot: teljes emberi magatartást, egységes, befejezett életutat fejez ki klasszikussá érlelt művészi technikával, nemegyszer a legmagasabb szinten. Ezáltal foglal helyet nemcsak a magyar, hanem a világirodalomnak is a nagyjai közt". (idézve a MIT-ből)

A költő irodalmi érdeklődésének, indíttatásának első jele saját vallomása alapján:

A harmadikos olvasókönyvben azonban érdekes történeteket találtam Attila királyról és rávetettem magam az olvasásra. Nem csupán azért érdekeltek a hun királyról szóló mesék, mert az én nevem is Attila, hanem azért is, mert Öcsödön nevelőszüleim Pistának hívtak. A szomszédokkal való tanácskozás után a fülem hallatára megállapították, hogy Attila név nincsen. Ez nagyon megdöbbentett, úgy éreztem, hogy a létezésemet vonták kétségbe. Az Attila királyról szóló mesék fölfedezése azt hiszem döntően hatott ettől kezdve minden törekvésemre, végső soron talán ez az élményem vezetett el az irodalomhoz, ez az élmény tett gondolkodóvá, olyan emberré, aki meghallgatja mások véleményét, de magában fölülvizsgálja; azzá, aki hallgat a Pista névre, míg be nem igazolódik az, amit ő maga gondol, hogy Attilának hívják. (Curriculum vitae, részlet)

Közösségi költészete

* szocialista költészete - Döntsd a tőkét, Nyár, Favágó...
* antifasiszta jellegű költészete - Thomas Mann üdvözlése...
* hazafias költészete - A Dunánál, Nem, nem, soha! (1922): a legutolsó, Osiris Kiadónál megjelent, a költő összes versét tartalmazó kötet kivételével, 1945 utáni kiadásban nem szerepelt, mintha meg sem írta volna. (Bár volt olyan, előző rendszerben megjelent József Attila-összes, ami utalást tett rá.) Pogányos hitvallás magyarul (1922), Juhász Gyulához (1922), Bús magyar éneke (1922), Magyarok (Minek magunkat lassan ölni?) (1923), Áldott légy, jó Magyarország! (1923), Magyarok (Ó jaj, mi igazán tiszták vagyunk,) (1924), Egyszerű ez (1924).
* kozmikus költészete - A kozmosz éneke Szonettkoszorú, Március, "Költőnk és kora"

Szerelmi költészete

Múzsái:

* Márta (1) : 1927-ben ismeri meg Vágó Mártát, egy jómódú család lányát. Tervezték a házasságot, de Márta hiányolta a biztos egzisztenciát.

* Judit : 1930-ban ismerkedik meg Szántó Judittal, aki 1934-ben féltékenységből öngyilkosságot kísérel meg.

* Márta (2) : Marton Márta művészettörténész ihleti őt az Óda című verséhez.

* Edit : Gyömrői Editbe a pszichoanalitikus kezelések alatt szeret bele, ennek bizonyítékai: Gyermekké tettél - eredeti címe: Egy pszichoanalitikus nőhöz -, ... aki szeretni gyáva vagy, Nagyon fáj című versek, valamennyi 1936-ban keletkezett.

* Flóra : Kozmutza Flórát, a francia szakon végzett, esztétikából doktorált gyógypedagógust (Illyés Gyula későbbi feleségét) 1937-ben betegen ismeri meg; ez a kapcsolat beteljesületlen szerelem volt.

Szabad ötletek jegyzéke

,,A szenvedés lenne a kulcs a költészethez? Kattan az ajtózár, benyitunk: a lélek, mint a szétdobált lakás, honnét sietve távozott a lakó; egymás hegyén-hátán a gyermekévek, kudarcok, szerelmek; szellem, hogyha járt is ott előttünk, kihúzott a kulcslyukon..." (Orbán Ottó, József Attila analízise, részlet)

Thomas Mann üdvözlésére írt verse ihlette az utókor által transzrealizmusnak nevezett képzőművészeti irányzatot.

,,Te jól tudod, a költő sose lódit:
az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk." (1937)

Művei

Életében megjelent kötetei

* Szépség koldusa (Szeged, 1922): benne: Aratásban (1922), Éhség (1922), A jámbor tehén (1922), Kukoricaföld (1922), Csókkérés tavasszal (1922).
* Nem én kiáltok (Szeged, 1925): benne: Nem én kiáltok (1924), Megfáradt ember (1923), Szegény ember balladája (1924).
* Nincsen apám, se anyám (1929): benne: Tiszta szívvel (1925), Ringató (1928), Klárisok (1928), Tedd a kezed ... (1928), Áldalak búval, vigalommal (1927).
* Döntsd a tőkét ne siránkozz 1931: benne: Nyár (1929), Favágó (1929/1931).
* Külvárosi éj (1932): benne: Külvárosi éj,
* Medvetánc (Válogatott költemények 1922-1934) (1934): benne: Altató (1935), Levegőt! (1935), Kései sirató (1935), Téli éjszaka (1932), Reménytelenül (1933), Elégia (1933), Óda (1933), Eszmélet (1934), Mama (1934).
* Nagyon fáj 1936: A Dunánál (1936), Nagyon fáj (1936), Kész a leltár (1936).

Halála után kiadásban megjelent művei

* utolsó költeményei: Thomas Mann üdvözlése (1937), Születésnapomra (1937), Tudod, hogy nincs bocsánat (1937), (Talán eltünök hirtelen...) (1937), (Karóval jöttél...) (1937), (Ime, hát megleltem hazámat...) (1937).

Prózai művei

* Curriculum vitae - József Attila önéletrajza [2]
* Szabad-ötletek jegyzéke. (Közzéteszi, jegyz. Stoll Béla) [3]

Kritikai művei

* Tanulmányok és cikkek (1923-1930. Szövegek)

Műfordítói tevékenysége

* P. Bezruč, J. Wolker, V. V. Majakovszkij, Szergej Jeszenyin, Alekszander Blok, Émile Verhaeeren, Rimbaud, François Villon ...

Utólagos elismerése

Díjak

Az alkotóknak, művészeknek járó rangos kitüntetésekkel csak halála után díjazták, életében egyszer kapott pénzjutalmat 1937-ben.

* 1938-ban a Baumgarten-díjat. Egy Babits Mihállyal való összekülönbözés miatt csak annak halála után kaphatta meg.
* 1948-ban posztumusz Kossuth-díjban részesült.

Emlékezések

* Születésének napja, április 11. ,,A költészet napja".
* Az UNESCO a 2005-ös esztendőt hivatalosan József Attila évvé nyilvánította.
* 1962-1999 között nevét viselte a Szegedi Egyetem mint József Attila Tudományegyetem (rövidítve: JATE).

Költemények József Attiláról
József Attila domborműve Szegeden

Néhány költőtárs emlékezése alapján - a Magyar Rádió összeállítása szerint a költő 100. születésnapjára [4]:

* Ágh István: József Attila csillagai és medáliái
* Benjámin László: Nem adhatsz többet
* Bertók László: Alkalmi vers József Attila 75. születésnapjára
* Csorba Győző: Stációk - József Attilának
* Gyurkovics Tibor: Krétával írtál
* Horváth Ferenc: Vigasztaló jambusaim - József Attila emlékének
* Illyés Gyula: Doleo, ergo sum
* Juhász Ferenc: Karácsonyi ének József Attiláról
* Keresztury Dezső: A hetedik - József Attila emlékének
* Lator László: Szárszó, november
* Orbán Ottó: József Attila analízise
* Vas István: Rapszódia József Attiláról (részlet)
* Weöres Sándor: József Attila utolsó fényképére
* Faludy György: József Attila temetése
* Gyurkovics Tibor: József Attila
* Juhász Ferenc: József Attila sírja
* Nagy László: József Attila!
* Pilinszky János: József Attila
* Pilinszky János: Újra József Attila
* Tornai József: József Attila

Szobrok, emlékművek József Attila tiszteletére
József Attila-szobor, Budapest, Duna-part, a Parlamenttől jobbra
József Attila emlékpad (Alsógöd-Városvédők Egyesülete), ,,A Dunánál"

* József Attila-szobor, Budapest: a legismertebb szobor a költőről, a Duna-parton. Alkotó: Marton László szobrászművész. Felállították: 1980-ban. Anyaga: bronz.
* József Attila-szobor, Budapest, 13. kerület, József Attila tér. Alkotó: Beck András (1949-ben). Felállították: 1952-ben, a mai József Attila Művelődési Központ avatóján.
* József Attila-szobor, Budapest, 20. kerület, Pesterzsébeti József Attila Általános Iskola: a költő születésének 100. évfordulójára készült. Alkotó: Oláh Gyula.
* József Attila-szobor, Makó: A róla elnevezett gimnázium előtt, Makón, virágokkal övezett gyepen áll Tar István 1957-es alkotása.
* József Attila-szobor, Miskolc - Lillafüred: a költő születésének 100. évfordulójára készült. Alkotó: Varga Éva, Munkácsy-díjas szobrászművész. Helyén korábban emléktábla volt. Lillafüreden írta József Attila az Ódát.
* József Attila-szobor, Ózd: a József Attila Gimnázium előterében található. Alkotó: Kis Sunyi István szobrászművész. Anyaga: vörösmárvány, mellszobor. Felállították: 1967-ban.
* József Attila-szobor, Nagyvárad: a költő születésének 100. évfordulójára állították fel, 2005-ben. Alkotó: Wagner Nándor szobrászművész.
* József Attila Emlékmű, Balatonszárszó: a szárszói vasútállomással szemben, a Tóparti parkban áll. Felállítása: 1998. Alkotó: Ortutay Tamás.
* József Attila síremléke, Balatonszárszó: a költőt először a 7-es út melletti temetőben temették el. Felállítása: 1981. Alkotó: Csóka Gyula.
* József Attila-szobor, Szeged: a Dugonics téren áll, a szegedi József Attila Tudományegyetem egyik épülete előtt. Felállítása: 1964. Alkotó: Varga Imre.
* József Attila-dombormű, Szeged: a Nemzeti Emlékcsarnokban áll a Dóm téri árkádok déli oldalán, a dombormű Tápai Antal alkotása.
* József Attila-szobor, Székelyudvarhely: Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, alkotó: Zavaczki Walter Levente szobrászművész.
* József Attila-szobor, Hódmezővásárhely: Alkotó: Kő Pál szobrászművész. Anyaga: bronz. Felállították: 2005. október 2. [5]
* Megfáradt ember szobor: A József Attila-vers illusztrációja Makón, a József Attila Múzeum előtt található, Somogyi József munkája.

József Attila a világirodalomban


Angol nyelven olvasható fordítások műveiből:

* Perched on Nothing's Branch, 1987, Hargitai Péter fordítása
* Winter Night; Selected Poems of Attila József, 1997, Bátki János fordítása
* The Iron-Blue Vault: Selected Poems, Ozsvath Zsuzsanna és Frederick Turner fordítása, Bloodaxe Books, 2000, ISBN 1852245034
* Attila József: Sixty Poems, Edwin Morgan fordítása, Mariscat, 2001
* A Transparent Lion, Jozsef Attila válogatott versei, Michael Castro és Gyukics Gábor fordítása, amelyhez Tandori Dezső írta az előszót, Green Integer 149, Los Angeles, CA, 2006, ISBN 1933382503

Német nyelven olvasható fordítások műveiből

* József, Attila, 1905-1937. Gedichte / Attila Jozsef (Versek), kiad.: Stephan Hermlin, ford. Gunther Deicke, Verlag Volk und Welt, Berlin, 1960
* Attila József, Am Rande der Stadt (A város peremén), ford. Alexander Gosztonyi, Tschudy, St. Gallen, 1963
* Ein wilder Apfelbaum will ich werden. Gedichte 1916-1937, (Szeretném, ha vadalmafa lennék) ford. Daniel Muth, előszó: Fejtő Ferenc, utószó: Dalos György, ISBN 3-250-10488-4, Verlag Ammann, 2005

Lengyel nyelven olvasható fordítások műveiből

* Poezje wybrane (Válogatott költemények), szerkesztő: Aleksander Nawrocki, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Varsó, 1975
* Ol¶nienie, ford. és utószó: Jerzy Snopek, ISBN 83-86872-71-3, Pogranicze, Sejny, 2005

Szakirodalom

* Tersánszky Józsi Jenő: József Attila verseskötete. (Nyugat 1925.I. 514.)
* Németh László: József Attila : Nincsen apám se anyám. (Nyugat 1929. II. 649-650.)
* Dsida Jenő: Döntsd a tőkét, ne siránkozz. (ErdHel 1931. 410-411.)
* Illyés Gyula: Külvárosi éj. (Nyugat 1932. II. 632-633.)
* Németh László: Magyar líra 1932-ben. (Tanú 1933. 1. sz. 187-188.)
* Ignotus: József Attila verseiről. (Szép Szó 1937. 1. sz. 11.)
* Kassák Lajos: Emlékezés József Attilára. (Népszava 1938. december 18.)
* József Jolán: József Attila élete. (1940.)
* Sándor Pál: Az igazi József Attila (1940.)
* Fodor József: A költő és kora. (Ujság 1941. január 19.)
* Németh Andor: József Attila (1944.)
* József Jolán: A város peremén. (1950. - Ötödik kiadás: 1975.)
* József Attila Emlékkönyv (1957., szerk: Szabolcsi Miklós)
* Szabolcsi Miklós: Fiatal életek indulója (1963.)
* Gyertyán Ervin: József Attila (Szépirodalmi K., 1966.)
* Bóka László: Esszé és vallomás - J.A. (Magvető K., 1975.)
* Vágó Márta: József Attila (1975.)
* Szabolcsi Miklós: Érik a fény (1975.)
* Szántó Judit: Napló és emlélkezés (1985)
* Kortársak J.A-ról 1-3. (1986., szerk.: Tverdota György)
* Szigeti Lajos Sándor: A József Attila-i teljességigény. - Elemzések, 1988.
* Szabolcsi Miklós: Kemény a menny (1992.)
* Kabdebó L., Kulcsár Szabó E., Kulcsár-Szabó Z., Menyhért A.(szerk.): Tanulmányok József Attiláról. (Anonymus, Budapest, 2001.)
* Garai László: József Attila identitásai: Alkotáspszichológiai esettanulmány. (2005)[7]
* Barna Erika Viktória: A hétszer született költő (Hitel, 2005/10.)
* Véghelyi Balázs: József Attila hazája (Új Horizont, 2006/2. = V. B.: A megíratlan és a megírt idők, Hungarovox K., 2007.)
* ,,Dolgaim elől rejtegetlek..." (2005., szerk.: Zsille Gábor)
* Fehér Renátó: A tékozló fiú - József Attila Isten-képének változásai (Életünk 2007. 9. sz. 52.-57.)

Jegyzetek

1. ^ A kommunista mozgalommal való kapcsolat alakulásának alkotástörténeti jelentőségéről l. Garai László Alkotáspszichológia felé: Esettanulmány József Attiláról
2. ^ http://www.foldeak.hu/sides/Lmenu/JA-Fol...F6lde%E1kon.htm
3. ^ KultúrPart - Irodalom - Mindössze 32 évet élt az egyik legnagyobb
4. ^ Népújság
5. ^ mno.hu
6. ^ Szendi Gábor: József Attiláról - némileg másként. Korunk, 2008. ápr.
7. ^ A könyvnek korábbi, letölthető e-változata: Alkotástörténeti esettanulmány József Attiláról.

Források

* József Attila: Curriculum vitae
* A magyar irodalom története, szerk. Sőtér István
* Madocsai László: Irodalom IV.
* ELTE, Gépeskönyv, József Attila
* Bókay Antal: Énszerkezet, önteremtés - József Attila üzenete. Előadás a Mindentudás Egyeteme sorozatában.
* Garai László: Proletárköltő? Szerelmes költő? Istenes költő? - József Attila identitásai. Előadás a Mindentudás Egyetemén.


József Attiláról

* Arthur Koestler: Egy halott Budapesten
* Bak Róbert: József Attila betegsége
* Bálint György: József Attila: Nagyon fáj
* Fejtő Ferenc: József Attila költészete
* Fotóköltészet
* Fórum - több ezer hozzászólással, szinte valamennyi J. A.-verssel
* Garai János: Ha a költő jobbra tér... - gúnyvers a kommunista párt megbízásából
* Garai László: József Attila pszichológiai tesztjéről
* Halász Gábor: József Attila Összes versei megjelenése alkalmából
* Hankiss Elemér: Hogyan fér bele egy táj egy háromsoros versbe?
* Hankiss Elemér: József Attila komplex képei
* Hankiss János: Mégegyszer az édesanya
* Ignotus Pál: Csipkerózsa
* Interjú Fejtő Ferenccel, közeli barátjával születésének századik évfordulója alkalmából
* Interjú Tverdota György József Attila-kutatóval halála hetvenedik évfordulója alkalmából
* Jánosi Rita: Kezembe került egy kötet - József Attila angol nyelvű kötetéről; Iris/Irodalomismeret (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata); XI. évfolyam 2000./1-2. szám
* József Attila-versek képzőművészetben
* Kosztolányi Dezső: Ezerkilencszázharminchárom
* Költészet napi lapszemle - a HVG cikke
* Lengyel András: József Attila, Rátz Kálmán és ,,A nemzeti szocializmus"
* Lengyel András: ,,... Saját szemem láttára átalakulok". József Attila 1935 augusztusi fordulatáról
* Nagy Lajos: Budapest Nagykávéház
* Németh G. Béla: A kimondás törvénye (A kései József Attila világképe és poétikája)
* Németh G. Béla: Az önmegszólító verstípusról
* Németh László: Nincsen anyám, se apám. József Attila versei
* Sok-sok kép
* Szabolcsi Miklós: Nyár
* Tverdota György: Mi a tétje az időrendnek József Attila gondolkodástörténetében?
* Vágó Márta: József Attila

Forrás: Wikipédia 
 
0 komment , kategória:  Ünnepek  
Címkék: népfrontpolitika, alkotástörténeti, világirodalomban, identitástudatát, képzőművészetben, világirodalomnak, munkástüntetésen, gyógypedagógusnő, könyvesboltokban, parasztcsaládnál, székelyudvarhely, hódmezővásárhely, tudományegyetem, féltékenységből, születésnapomra, vásárcsarnokban, legkiemelkedőbb, megállapították, irodalomismeret, megsebesítették, költészetünkben, összekülönbözés, kitüntetésekkel, balatonszárszói, álldogálásokból, születésnapjára, megrázkódtatást, gyógypedagógust, nevelőszülőkhöz, beteljesületlen, házkutatásokkal, emlékcsarnokban, következőképpen, vasútállomással, balatonszárszón, neuraszténiával, magyar költészet, magyar irodalom, családban hatodik, gyermek csupán, háromgyermekes családot, édesanyjának csak, gyermek füle, irodalom iránt, legendák újra, család szegénysége, üzletek előtt, élelmiszerüzem előtt, orrom előtt, jobb sorsban, család nyomorán, szabadszállási rokonokhoz, József Attila, Bókay Antal Énszerkezet, József Attilába, László Zoltán, Apja József Áron, Pőcze Borbála, Kiskunságból Pestre, Végül Romániáig, Gyermekvédő Liga, Makai Ödönhöz, József Attilát, Gebe Mártához, Szegedi Egyetem, Juhász Gyulával, Juhász Gyula, Lázadó Krisztus, Horger Antal, Dézsi Lajos, Kassák Lajossal, Lukács Györggyel, Déry Tiborral, Balázs Bélaval, Németh Andorral, Hatvany Lajossal, Union Anarchiste-Communiste-nek, Pesti Napló, Illyés Gyulával, Vágó Márta-szerelem, Bartha Miklós Társasággal, Magyar Föld-estjén, Bajcsy-Zsilinszky Endre Előörs, Sallai Imre, Fürst Sándor, Szimonidesz Lajos, Szántó Juditot, Írók Gazdasági Egyesületének, Marton Márta, Szántó Judit, Attila Hódmezővásárhelyre, Rapaport Sámuel, Gyömrői Edit, József Attila Földeákon, Szép Szó, Babits Mihállyal, Kozmutza Flóra, Csapláros Imre, Thomas Mann, Osiris Kiadónál, József Attila-összes, Juhász Gyulához, Vágó Mártát, Szántó Judittal, Gyömrői Editbe, Kozmutza Flórát, Illyés Gyula, Orbán Ottó, Stoll Béla, Szergej Jeszenyin, Alekszander Blok, Émile Verhaeeren, François Villon, József Attila Tudományegyetem, Költemények József Attiláról, Magyar Rádió, Benjámin László, Bertók László, Csorba Győző, József Attilának, Gyurkovics Tibor, Horváth Ferenc, Juhász Ferenc, József Attiláról, Keresztury Dezső, Lator László, Rapszódia József Attiláról, Weöres Sándor, Faludy György, Nagy László, Pilinszky János, Újra József Attila, Tornai József, József Attila-szobor, Alsógöd-Városvédők Egyesülete, Marton László, Beck András, József Attila Művelődési Központ, Pesterzsébeti József Attila Általános Iskola, Oláh Gyula, Varga Éva, József Attila Gimnázium, Sunyi István, Wagner Nándor, József Attila Emlékmű, Ortutay Tamás, Csóka Gyula, Varga Imre, József Attila-dombormű, Nemzeti Emlékcsarnokban, Tápai Antal, Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Zavaczki Walter Levente, József Attila-vers, József Attila Múzeum, Somogyi József, Hargitai Péter, Winter Night, Selected Poems, Attila József, Bátki János, Iron-Blue Vault, Ozsvath Zsuzsanna, Frederick Turner, Bloodaxe Books, Sixty Poems, Edwin Morgan, Transparent Lion, Jozsef Attila, Michael Castro, Gyukics Gábor, Tandori Dezső, Green Integer, Attila Jozsef, Stephan Hermlin, Gunther Deicke, Verlag Volk, Alexander Gosztonyi, Daniel Muth, Fejtő Ferenc, Dalos György, Verlag Ammann, Aleksander Nawrocki, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Jerzy Snopek, Tersánszky Józsi Jenő, Németh László, Dsida Jenő, Kassák Lajos, Emlékezés József Attilára, József Jolán, Sándor Pál, Fodor József, Németh Andor, József Attila Emlékkönyv, Szabolcsi Miklós, Gyertyán Ervin, Szépirodalmi, Bóka László, Magvető, Vágó Márta, Kortársak, Tverdota György, Szigeti Lajos Sándor, József Attila-i, Kabdebó, Kulcsár Szabó, Kulcsár-Szabó, Menyhért, Tanulmányok József Attiláról, Garai László, Barna Erika Viktória, Véghelyi Balázs, Hungarovox, Zsille Gábor, Fehér Renátó, József Attila Isten-képének, Garai László Alkotáspszichológia, Esettanulmány József Attiláról, Szendi Gábor, Sőtér István, Madocsai László, Irodalom IV, Bókay Antal, Mindentudás Egyeteme, Mindentudás Egyetemén, Arthur Koestler, Bálint György, Garai János, Halász Gábor, József Attila Összes, Hankiss Elemér, Hankiss János, Ignotus Pál, Interjú Fejtő Ferenccel, Interjú Tverdota György József Attila-kutatóval, Jánosi Rita, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, József Attila-versek, Kosztolányi Dezső, Lengyel András, Rátz Kálmán, Nagy Lajos, Budapest Nagykávéház, Németh,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Nőtársaimnak Nőnapra! Éljen mi...  Tavaszi üdvözlet  Nő vagyok Takács Mária  Natúr kén  Fehér zászló  Harmónia......  Szevasz tavasz!  Fehér zászló  Facebookon kaptam  Natúr kén  Jó éjt !  Cica sapkában  Új kezdet Istennel  Március Március lett. Ez már ...  Facebookon kaptam  Az utolsóelőtti napon  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Semmi sem veszik el, ami a szí...  Facebookon kaptam  Tulipán csokor  Pirárgájrita ásvány  Hidas Antal Március Forrongó m...  Harmónia......  A nő a gyötrelem és szenvedés  Szépségreceptek nem csak nőkne...  Kálcit hematittal  Csendes léptek  Tandari Éva: Annyit érek én ....  Ha egy férfi vonzónak talál  "Kalapot fel!" Praktikus szemp...  Tulipán csokor  Szép napot kívánok  Jó, hogy látlak hóvirág Megkér...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Kobaltos kalcit  Esti kép  Az öreg embert  A kutyáknak kivételes  Immunrendszerünk védelme term...  Szép napot kívánok  Margaretta csokor  Mindent jobban  Éljünk erős akarattal . . .  Facebookon kaptam  Esti kép  Facebookon kaptam  Png tulipànok  A tavasz nem csak önmagában sz...  Világító torony  Boldog női teljességet!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  2. nagyböjti hét csütörtök 03....  A boldogságnak  Világító torony  A tavasz nem csak önmagában sz...  Március 8  A tavasz nem csak önmagában sz...  " A nő"  Tulipán csokor  Arany ( natúr )  A te nagymamád  Az inaktív életmód veszélyes i...  " A nő"  Karácsony  Csütörtökre!  Facebookon kaptam  Átjár a Fény  Huszonnyolc évesen  Facebookon kaptam  Pirárgájrita ásvány  " A nő"  Tavaszi üdvözlet  Facebookon kaptam  Levegő után, a fényre van a le...  A nő a gyötrelem és szenvedés  A jóság  Jó, hogy látlak hóvirág Megkér...  Naplemente  Az igazság angyala  A jóság  Az inaktív életmód veszélyes i...  Tulipán csokor  Amikor hatvanadszor is  Cica sapkában  1Mózes 47,10  Facebookon kaptam  Csak úgy...  Kertépítési - kerti munkák tav...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Jó éjt !  A boldogság valódi titka  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Állatvilág....  Márai Sándor: Négy évszak/Márc...  Mai harmónia kártyám  "Kalapot fel!" Praktikus szemp...  Facebookon kaptam  Üdvözlet Szegedről........ 
Bejegyzés Címkék
magyar költészet, magyar irodalom, családban hatodik, gyermek csupán, háromgyermekes családot, édesanyjának csak, gyermek füle, irodalom iránt, legendák újra, család szegénysége, üzletek előtt, élelmiszerüzem előtt, orrom előtt, jobb sorsban, család nyomorán, szabadszállási rokonokhoz, tragédia élete, asszony halála, gyermekek hivatalosan, makói gimnáziumba, internátus igazgatójának, költészet útján, első verseskötete, helyi lapok, ifjú költő, bíróság istenkáromlás, fontos epizódot, következőképpen örökítette, jövő generáció, egyetemre tanulni, következő esztendőben, francia fővárosban, kinti újságok, különböző napilapok, jómódú polgári, köztük lévő, eljegyzés felbomlását, jómódú leányt, budapesti munkástüntetésen, illegális kommunista, negyedik kötettel, rendőrség elkobzott, párt folyóiratot, halálbüntetés ellen, mozgalomban ismerte, alkalmi munkából, fizikai munkát, illegális párttal, költő megjelentette, egységfront körül, párt felett, kommunista mozgalommal, pszichoanalízis felé, utolsó évek, kezelések abbamaradtak, időszakban állította, pszichoanalitikus &#8222, pszichiátria akkori, fiatal gyógypedagógusnő, szanatóriumi ápolás, szárszói állomáson, vasutasok rendelkeztek, vonat kerekei, lóháton érkezett, kertben vagy, kíméletesek tudatni, leeresztett sorompó, vonat elindult, búcsúzás hangján, költőt először, budapesti Kerepesi, legmagasabb szinten, nagyjai közt&#8221, költő irodalmi, harmadikos olvasókönyvben, szomszédokkal való, fülem hallatára, létezésemet vonták, élményem vezetett, élmény tett, költő összes, kozmosz éneke, jómódú család, biztos egzisztenciát, pszichoanalitikus kezelések, pszichoanalitikus nőhöz, francia szakon, kapcsolat beteljesületlen, szenvedés lenne, szétdobált lakás, utókor által, igazat mondd, jámbor tehén, kezed &#8230, költészet napja&#8221, 2005-ös esztendőt, hetedik &#8211, legismertebb szobor, költő születésének, róla elnevezett, szárszói vasútállomással, , ,
2021.02 2021. Március 2021.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 9 db bejegyzés
Összes: 6968 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 83
  • e Hét: 642
  • e Hónap: 533
  • e Év: 30823
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.