Belépés
kohlinka.blog.xfree.hu
Lehet, hogy fentről többet látni, de a jajszó már nem hallatszik olyan élesen. Szendrei Klaudia
1958.03.07
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az ellenforr.újabb térhódítása
  2011-08-14 17:23:02, vasárnap
 
   
  Köztársaság tér 1956
Hollós Ervin-Lajtai Vera
Kossuth Könyvkiadó 1980

Ez a csoport foglalta el a Pannónia utcai garázst, mégpedig a következőképpen. Tudomásuka jutott, hogy a Belügyminisztérium egyik gépkocsivezetője bizonyos időközönként felhívja a feleségét. Egy fegyveres csoportot odaküldtek, de az asszony nem volt hajlandó elárulni a férje tartózkodási helyét. Ekkor az úgynevezett elhárító részleg vezetője manőverhez folyamodott. A szomszéd lakásba, ahol a telefon volt, átküldte két emberét, azok lehívták a sofőt feleségét azzal, hogy a férje keresi telefonon. Amikor a telefonhoz ért, közölték vele, hogy a vonal megszakadt, de a férje valami fontosat akart mondani, ezért hívja fel ő. Mikor ezt megtette, a telefont kivették a kezéből és közölték a férjével, hogy feleségét túszként őrizetbe veszik, ha nem mondja meg, hol a szolgálati helye. Így hatoltak be a Pannónia utca garázsba, ahonnan husonöt géppisztolyt, huszonöt puskát, ha Pobeda személygépkocsit és egy Csepel teherautót szereztek.
Egy másik akciójuk során fegyvereseket küldtek az István Kórház közelébe, akik a vidékről élelmiszerrel érkező teherautókat lefoglaltá és a hozott élelmet a Ferenc tér 15. számú házba szállították. Ilyen módon három teherautó-rakomány élelmiszert biztosítottak - akkor már nemzetőr - alakulatok számára. A Vöröskereszttől is nagy mennyiségben szereztek élelmet, valamint civil ruhát, s ezt szétosztották az alakulat tagjai között.
Korántsem a teljesség igényével felsorolunk még néhányat a "harci" cselekményeik közül. Letartóztatták Ruscsák Lajos nyugalmazott rendőralezredest. Az alakulat helyettes parancsnoka és nyolc vegyveres Ruscsák Lajost először a Köztársaság térre vitsték, megmutatták neki a meggyilkolt és felakasztott karhatalmistákat, pártfunkcionáriusokat, s köölték vele, hogy "ő is erre a sorsra jut". Utána a Ferenc tér 15-be vitték, ahol igen drasztikus módon hallgatták ki. Több napon keresztül vallatták, majd november 3-án este a Budapesti Főkapitányságra kísérték. Novembe 1-én egy másik fegyveres csoportjuk Izsó István törzsőrmester lakásába hatolt be, ott házkutatást tartottak, majd utasították Izsót, hogy másnap reggel nyolc lórakor jelentkezzen a Corvin közben a parancsnokságon. Azután távoztak, de még aznap éjjel újabb három ismeretlen fegveres ellenforradalmár jelent meg Izsó Istvánért. Először a Corvin közbe, majd a Práter utcai iskolába vitték, ahol máig is tisztázatlan körülmények között tarkón lőtték.
Behatoltak a Mester utca 34. számú házba, Józsika Ferenc nyugdíjas lakásába. A lakást feldúlták, majd fenyegetőzések közepette eltávoztak. Este újból visszatértek, addigra azonban Jósika Ferenc már nem volt otthon. Most már alaposabb házkutatást végeztek, meg is találták a házigazda párttagsági könyvét. Ezt az asztalra helyezték, körülrakták kézigránáttal, és egy papírt tettek mellé a következő felírással: "Ezért még meglakolsz".
Október 31-én előállították Kuszenda Miklóst is. Érte valóságos hajsza indult, mert megtudták róla, hogy valamikor a Köztársaság téri pártházban dolgozott és ki akarták faggatni az állítólagos börtönökről. Miután elfogták, elvitték a Ferenc tér 15-be, ss többször kihallgatták. A kihallgatásokon minden egyes alkalommal "...a föld alatti börtön lejáratát akarták megtudni". Kuszenda semmilyen felvilágosítással nem tudott szolgálni. Több alkalommal súlyosan bántalmazták, meghurcolták. Végül visszakerült a Ferenc tér 15-be, ahonnan sikerült egy motorkerékpárral megszöknie.
A Tűzoltó utcában egy eléggé sajátos politikai arculatú fegyveres alakulat jött létre. Vezetőjét a 31-i Kilián-laktanyai tanácskozáson szintén beválasztották abba a bizonyos forradalmi karhatalmi operatív bizottságba, és egyben tagja lett a Király Béla vezetésével működő Karhatalmi Tanácsnak is. Ez a csoport határozottan a Nagy Imre-kormány mellett volt, azt támogatta. Követelték a Dudás-féle fegyveres testület feoszlatását, és az elsők között voltak, akik szorgalmazták a nemzetőrség létrehozását. 31-e után minden bizonnyal emiatt kerültek egyre elszigeteltebb helyzetbe. Mindamellett ők is szeresztek tesherautókat, személygépkocsikat, fegyvereket, s kiadtak orosz nyelvű röpiratokat. Október 30-tól november 3-ig mintegy harminc kommunistát tartóztattak le, s közülük nem egyet igen brsutálisan hallgattak ki. Bár november 3-án a fóti fegyverraktárból teljesen új géppisztolyokat, géppuskákat, golyószórókat, kézigránátokat, s nagy mennyiségű l őszert kaptak, ez nem változtatott azon a tényen, hogy amilyen mértékben a politikai harc szférájában Nagy Imre és hívei elszigetelődtek, úgy a fegyveres harc szférájában is elszigetelt állapotba jutottak a hozzájuk szorosabban tapadó erők, köztük a Tűzoltó utcaiak.
A XI. kerületi pártbizottságot az ellenforradalmárok október 31-én végleg elfoglalták és megszállták. Ott voltak köztük azok az egyetemisták - főképp az orvosegyetemről -, akik részt vettek a Köztársaság téri eseményekben is: A.E, B.P., Sz. I. és a vezetőjük, R.I., akiről már említést tettünk a Köztársaság téri harcok tárgyalása sorsán. (Vezetőjük és a csoport jó néhány tagja november 4-e után csatlakozott a Péch Géza vezette titkos ellenforradalmi szervezethez.) A székházban találtak többek között ötven darab jegyzőkönyvet, szívópapírt, sokszorosítógépet. A jegyzőkönyveket áttanulmányozták, majd a Corvin közbe vitték, a szívópapírból pedig röpiratokat készítettek. Ők is új fegyvereket kaptak Különösen fontos feladatuknak tartották, hogy a környékbeli klinikákon részt vegyenek a bizottságok, munkástanácsok újjáalakításában, gyűlések szervezésében, röpiratok készítésében. Amikor a pártbizottság székházát visszafoglalták tőlük, az épület pincéjében jelentős mennyiségű géppisztolyt, hozzávaló lőszert, pisztolyokat, puskákat találtak.
A "Szabad Nép" székházát elfoglaló Dudás vezette fegyveresek is kivették részüket a hajszából. Ők is igyekeztek fölkutatni és letartóztatni azokat, akik szerintük valamit tudhatnak a székház alatti börtönökről. Dudás így próbálta behozni helyzeti hátrányát, ami többek között abból adódótt, hogy csoportja később, és viszonylag csak kis erővel kapcsolódott be a Budapesti Pártbizottság székházának ostromába. Annál nagyobb hangoskodással, nyilatkozatokkal, beszédekkel magyarázta az eseményt. Fegyvereseket küldött a térre, hogy biztosítsák az ásatásokat. Már 30-án este elkezdték ezt a zajos fölhajtást. Szereztek két gépkocsit, s volt egy címük is, a Kertész utca 50-ben, vagy a környéken lakik a pártbizottság egyik alkalmazottja, aki ismeri a titkot. Megszállták az említett házat, de ott nem lakott olyan ember, aki valaha is dolgozott volna a Budapesti Pártibizottságon. Akkor elmentek a Majakovszkij utcába, a Teréz-templommal szemben lévő házba. Ott ugyanez megismétlődött. S bár nem találták azt, akit kerestek, de véletlenül lakott ott egy gépkocsivezető, aki az ÁVH-nál dolgozott. Őt fogták el, és bevitték a Deák téri főkapitányságra. Ezután Zuglóba mentek, mert úgy tudták, hogy a 44-es villamos végállomásának környékén lakik egy pártbizottsági alkalmazott. Másfél óráig folyt a hajsza, megpróbálták a kapitányságon levőket is bevonni a keresésbe. Olyan információkat kaptak, hogy a Lágymányosi Dohánygyárban dolgozik valaki, aki a pártibizottság munkatársa volt, így oda is kimentek.
Miközben a hajszát szervezték, gondoskodtak újabb fegyverek beszerzésérőlis. Dudás ehhe ilyen megbízólevelet adott: "A Magyar Forradalmi Nemzeti Bizottmány és Katonai Tanács meghatalmazza...bajtársat, hogy a honvédséggel megértesse a forradalom célkitűzéseit, és egyben megparancsolja a honvédség, a rendőrség és a fegyveres ifjúságnak, hogy parancsait a független magyar haza parancsának tekintsék. Budapest, 1956. október 31. Dudás József, az Országoss Forradalmi Nemzeti Bizottmány elnöke." Elég nagy mennyiségű fegyvert sikerült szerezniük. Csupán egyetlen akciójuk során, 1-én, nyolcvanhárom darab karabélyt, öt géppisztolyt, öt pisztolyt szereztek a hozzávaló lőszerrel. Általában a különböző rendőri és katonai erőktől zsákmányolták a fegyvereket. November 1-én a "Szabad Nép" székházban tanyázó fegyveresek túlnyomó többsége géppisztollyal, pisztollyal, rengeteg kézigránáttal rendelkezett, géppuskáik, golyószóróik voltak. Két nagy szobát használtak fegyverraktárként. Az elfogottakat pedig a második emeleten külön erre a célra kijelölt szobában tartották.
Dudás Józse mindenképpen arra törekedett, hogy a "Szabad Nép" székházában lévő erőin kívül Buda minél nagyobb részére is kiterjessze befolyását. Ezért a II. kerületi úgynevezett nemzeti bizottság katonai parancsnokát kinevezte a budai fegyveres erők főparancsnokává. Székhelye a II. kerületi Tanács épületében volt. November 1-én össze is hívtak egy tanácskoást, ahol a II. kerület különböző fegyveres alakulatainak parancsnokai - főleg a Széna tériek - voltak jelen. Bejelentették, hogy Dudás József lett a forradalmi fegyveres erők főparancsnoka, továbbá, hogy a II. kerületi katonai parancsnokot Dudás alezredessé léptette elő, és hogy másnap, november 2-án Dudás József, mint főparancsnok megtekinti a Maros utcai, a Széna téri, a Szabadság-hegyen levő fegyveres alakulatokat. Elhatározták, hogy felveszik a kapcsolatot az I. és a III. kerületben levő összes fegyveres csoportokkal, azokat is hatókörükbe vonják, és megpróbálják elérni, hogy a II. kerületi katonai parancsnok tudta nélkül semmilyen jelentős intézkedést ne hozzanak.
Ezen a tanácskozáson a II. kerület katonai parancsnoka kifejtette. - Egyesek mrá - főleg írók - azt hiszik, hogy győzött a forradalom. De ezek tévednek. Az igazi forradalom még ezután fog kezdődni. - Abban is megállapodtak: "Természetes, hogy elvtárs megszólítás semmi esetre sem lehet, mert elavult, bajtárs azért nem jó, mert nem vagyunk bajban, ezért a szabad, független, magyar államban mindenki úr. Ezért a megszólítás úr kell, hogy legyen".
A budai ellenforradalmi csoportok közül a Széna tériek váltak leginkább ismertté. Már 24-én hajnalban elfoglalták a földalatti gyorsvasút Széna téri felvonulási épületét. A történet itt is hasonló: kezdetben szervezetlenség és fegyelmezetlenség uralkodott, de már 25-én harcot folytattak az I., II. és III. kerületi rendőrkapitányságok és rendőrőrsök ellen. 25-e után csatlakoztak hozzájuk az oroszlányi rabmunkahelyről kitörtek közül több,mint százan, és bár 28-án nagyrészt szétszórták őket, 29-én, Nagy Imre nyilatkozatát követően, új bátorságot merítve visszatértek a Széna térre. Új erőket toboroztak, nemzetőr-igazolványokat szereztek, és 30-án délután, miközben a Köztársaság téren folyt a brutális bosszúállás, újból megtámadták a II. kerületi pártbizottságot, amely 30-ig már több fegyveres támadást visszavert. 31-én el is foglalták, s az ott talált könyvek és iratok nagy részét elégették. 31-én elfoglalták a Maros utcai laktanyát is. A parancsnokság még aznap este sajtóértekezletet tartott további terveiről nyugati, köztük amerikai újságírók előtt. Az újságírók ennek során érdeklődtek: "...megkapják-e a külföldi csomagokat?"
Azokat, akiket a pártbizottság és a laktanya elfoglalásakor letartóztattak, a laktanya mellett levő homokos lőtéren gyűjtötték össze. Sokuk kihallgatásán ott volt a Széna tériek parancsnoka is. A letartóztatottak száma óráról órára nőtt. Novembe 3-án este már több, mint száz őrizetest tartottak fogva.
A Széna tériek hatókörébe 3-án a következő fegyveres ellenforradalmi alakulatok tartoztak: A Széna téri, a Maros utcai és a szabadság-hegyi csoportokon kívül a II kerületi párbizottság Mechwart téri épületébe befészkelődött mintegy harminc fegyveres, az MHSZ Marcibányi téri épületében egy tíz-tizenöt tagú csoport, a pasaréti templom plébániaépületének egyik szobájában szintén egy tíz-tizenkét tagú csoport. 31-én este a Maros utcai laktanyában hatszáz fegyverest szerveztek katonai alakulatba, s ez a szám november 3-ig kétezerre emelkedett. Ők is létrehozták a felderítő és elhárító szerveiket, melyeket "Kék autóbuszosok csoportjának" neveztek, minden bizonnyal azért, mert kék autóbuszokon jártak. A "Kék autóbuszosok" 31-e és 4-e között főleg Budán és egyes dunántúli városokban tartóztattak le embereket. A laktanyában egy egykori horhysta főhadnagy vezetésével "operatív" csoport alakult, amely a letartóztatottak kihallgatásával foglalkozott.
Egyik különítményük még Győrbe és Szombathelyre is eljutott. Szombathelyen november 3-án elfoglalták a határőrlaktanyát.
Az október 31-én megválasztott operatív bizottságnak a Széna tériek egyik parancsnoka is tagja lett. Akárcsak a Corvin közben és a Baross téren, a nemzetőr-igazolványokat a Szééna téren is a saját bélyegzőjükkel látták el. A Széna téri parancsnokság csak azokat a fegyvereseket ismerte el saját nemzetőreinek, akiknek igazolványain az ő pecsétje is rajta volt. November 1-én mintegy ötven darab személygépkocsi felett is rendelkeztek.
Akcióik jellege és iránya olyan volt, mint a többi ellenforradalmár csoportusulásé, ezért nem látjuk szükségesnek részletesen ismertetni. Csupán a felderítőszázad egyetlen csoportjának tevékenységével foglalkozunk. Ez a csoport néhány nap alatt tizennégy helyen tartott házkutatást,s a lakások stöbbségéből nemcsak iratokat, igazolványokat, de a legkülönbözőbb értékeket is elvitte. A fegyveresek a felderítőszázad parancsnokától kapták a címeket, ez viszont az operatív részlegtől. Az operatív részleg kapcsolatban állt a Corvin köziekkel és a Baross tériekkel, tőlük is kapott neveket és címeket, részben a pártházban megkaparintott listákról. Noember 1-én például a Széna tériek megjelentek Marosán György Csévi utcai lakásán. Marosán Györgyöt és a nála tartózkodó Nagy Dánielt egy tehergépkocsin a Maros utcai parancsnokságra vitték. Azután a Mártonhegyi út 36-ba, Berta József lakására mentek, s bár a házmester közölte velük, hogy már voltak ott fegyveresek, ennek ellenére egy létra segítségével a már betört ablakon bemásztak. Innen a Mártonhegyi út 27-be mentek,majd átkutatták a szomszéd házat, s ott megtalálták, akit kerestek. Közben egy másik fegyveres csoport érkezett, szintén ugyanezért az elvtársért, akit írásos elismervény ellenében át is adtak nekik.
A II. kerület Battai út 12/b-ben Muzserák Józsefet keresték, házkutatás közben meg is találták, s nyomban agyon akarták lőni. Hatéves gyermekére is puskát fogtak, az egyik fegyveres a padlóba lőtt. Mindez egy nap alatt történt, de még nem volt vége a napnak. Amikor a csoport visszatért a parancsnokságra, s felderítőszázad vezetőjénél újabb feladatot kapott. Békásmegyerre kellett kimennie, megadott címekre. Ott aztán többek között letartóztatták Békefi Gyulát. Házkutatást tartottak Farkas Imréné lakásán, férjét keresék,de nem találták. A gyerekeket pisztollyal megfenyegették. A kutatás során megtalálták Farkas Imréné párttagsági könyvét, amit az arcába vágtak.
Másnap, november 2-án a csoport Visegrádra szállt ki. De volt egy feladatuk Tahitótfaluban is: Szabó Istvánnál házkutatást tartottak. Szabót géppisztollyal kényszerítették, hogy fölszálljon a tehergépkocsijukra. Dunabogdányban a tanács elnökénél és az elnökhelyettesénél tartottak házkutatást, felforgatták Mezőfi Alfréd lakását, őt pedig letartóztatták. Visegrádon a kórházat szállták meg, s az éjszakát ott töltötték. Szentendrén őrizetbe vették Baranyák Antalt, őt akkor már a szendendrei laktanyában tartották fogva, érte mentek és magukkal vitték.
A felsorolt tények önmagukért beszélnek és igazolják a Legfelsőbb Bíróság megállapítását: "A Széna téri csoport által 1956. október 31-től kezdődően megvalósított tersror jellegű cselekmények bontakoztak ki. " Sok esetben valósággal megrohanták a házakat, körbevették az épületeket, az elhurcoltakat és hozzátartozóikat fenyegették, bántalmazták.
Az ellenforradalmi fegyveres csoportok fejlődésében nemcsak a központosítás, az összeolvadás folyamata ment végbe, hanem decentralizálódás is megfigyelhető volt. Az erősebb, a népesebb fegyveres csoportokból kiváltak kisebb alakulatok, osztagok, amelyek új erőkkel gyarapodva kiterjesztetsték hatósugarukat, s így váltak tevékeny részeseivé az eseményeknek. Ez történt többek közzött az úgynevezett szabadság-hegyi ellenforradalmi csoporttal is. Tagjai a Széna tériekből szakadtak ki, de továbbra is megmaradtak annak parancsnoksága alatt. Új fegyveresekkel bővítették soraikat, hogy alósággal rázúduljanak az ellenségeikre.
Október 30-tól november 3-ig a szabadság-hegyi csporst már századként működött, létszáma tovább gyarapodott. Bőven ellátták őket fegyverekkel és tevékenységüket kiterjesztették az egész Szabadság-hegyre.
A Széna téri parancsnok 31-én erősítésként a hegyre vezényelt a Maros utcából egy tizenhat tagú szakaszt, V.A. vezetésével. V. A. öt évet szolgált az idegenlégióban. Emberei azt a feladatot kapták, hogy segítsék a szabadság-hegyieket a nyomozómunka megindításában és együtt vegyenek részt a Szabadság-hegy "megtisztításában". V. A. csoportja hamarosan huszonöt főre emelkedett, és ő lett az egész század helyettes parancsnoka is. Csapatához tartozott B. P., aki ugyan munkás volt, de figyelemre méltó politikai múlttal rendelkezett. 1944-ben a Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetségének tagjaként fegyveres kiképzést kapott, majd 1944. október 17-től halálfejes karszalaggal, felfegyverkezve az SS-ekkel, a nyilasokkal együtt részt vett különböző razziákban, amiért a felszabadulás után mint háborús bűnöst felelősségre vonták.
November 2-án a szabadság-hegyi csoporthoz csatlakozott egy olyan személy, akinek már korábban is igen jó összeköttetései voltak az amerikai követségen. A vele kapcsolatban álló követségi tisztviselőt részletesen tájékoztatták mindenről, ami a Szabadság-hegyen és a Széna téren történt. November 3-án a szabadság-hegyiek székhelyére nyugatnémet, francia és angol újságírók érkeztek, akiknek a parancsnok sajtóértekezletet tartott. Ismertette a felkelés történetét, részletezve tennivalóikat, és az újságírók közbenjárásával segítséget kért a Nyugattól.
Így aztán nem lehet csodálkozni azon, hogy ez a társaság, miután elfoglalta a Mártonhegyi úti pártiskolát, különös gonddal kutatta át. Összegyűjtöttek négy aktatáskára való dokumentumanyagot, amelyek alapján megkezdődött az emberek utáni hajsza. Letartóztatták Hajdú Elemért, a pártiskola igazgatóját és Szekeres Mártont, a helyettesét. Előállították őket, s durva fenyegetések közepette megkezdték kihallgatásukat. Különösen a tanárok és a hallgatók címei érdekelték a nyomozókat. Körülzárták a szabadság-hegyi Lóránt út 22. számú házat, ahol a pártiskola könyvtárosa lakott. Pisztolyt szegeztek a mellének, s felszólították: "...a lakásban levő fegyverek átadására". A házkutatás során mindent feldúltak, és a lakásban tartózkodó Berczi Jánost is meghurcolták. Még az iskola gépírónőjét és férjét is letartóztatták, akik ott maradt holmijukat akarták átvenni.
Bejelentés érkezett a csoporthoz, hogy a Mártírok útja 59. számú házban lakik Moldoványi Béla, aki a BM-ban dolgozik. November 2-re virradó éjszaka gépkocsival el is indultak hozzá kocsijukat azonban a Széna tériek egyik fegyveres csoportja igazoltatta, s miután elmondták, hová és miért mennek, azok kijelentették: ez az ő területükön van, csak a ő ellenőrzésük alatt lehet a letartóztatást végrehajtani. Ezek után mind a két különítmény együttesen ment el Moldoványi lakására. Moldoványi Béla valójában egy vállalat főkönyvelője volt, s rendkívül megdöbbent az éjjeli dörömbölés miatt, hát még amikor ajtónyitás után hat fegyveres nyomult be a lakásba! Moldoványit a szoba jobb sarkába terelték, ott kellett állnia, miközben egy fegveres állandóan rászegezte a pisztolyát. Fölforgatták a lakását, kerestek, kutattak. Végül is magukkal vitték Moldoványit és csak másnap engedték el.
November 3-án a szabadság-hegyiek újabb fegyver-é s lőszerutánpótlást kaptak a Széna tériektől. Emellett a Széna téri parancsnok utasítására a Bösörményi útii rendőrakadémiáról egy szolgálati jegy ellenében negyven honvédségi posztóruhát, derékszíjat, sapkát szállítottak fel a Mártonhegyi úti pártiskolát elfoglaló ellenforradalmároknak. Ez is bizonyítja: a nemzetőrség oly módon szerveződött, alakult, hogy a fegyveres ellenforradalmárok mindinkább túlsúlyba kerültek. A fegyver, a felszerelés, amihez hozzá tudtak jutni, az egyre erőteljesebben felfejlődő ellenforradalmi alakulatok erejét és befolyását növelte. ugyancsak hangúlyozni akarjuk azt a megítélésünk szerint nagyon fontos tényt - ami általános volt ezekben a napokban -, hogy azok a rendőrök (tisztek, altisztek, közlegények), akik valamilyen oknál fogva csatlakoztak a nemzetőr alakulatokhoz, amikor látták, kikből tevődnek ezek össze és miről is van szó tulajdonképpen, a legtöbb helyen elhagyták ezeket az alakulatokat. Egyes esetekben persze hozzájárult ehhez aza nagymérvű bizalmatlanság, pozícióféltés, amely az ellenforradalmárok részéről megnyilvánult a hozzájuk sodródott vagy átállt rendőrök és katonatisztek iránt.
Az atrocitások eközben szaporodtak, és még csak azt sem mondhatjuk, hogy elérték a csúcspontot. Sőt, a tények és adatok azt bizonyítják, hogy csupán elkezdődtek. Október 31-én délután például a Lenin körúti Művész mozival szemközti járdán egy férfira, mert khaki színű nadrágot és Dózsa Sportegyesülets szineit mutató blúzt viselt, valaki rákiabált, hogy ÁVH-s. Erre megrsohanták, bántalmazták és a Lenin körút és az Aradi utca sarkán egy vasárubolt előtt felakasztották egy fára. A XX. kerületben agyonlőtték Turner Kálmánt, a Hazai Fésűsfonó hegesztőjét, mert részt vett a kerületi pártbizottság védelmében. Ugyanebben a kerületben hasbe lőtték lakásának ajtajában Lábadi József tanácstagot. Lados Mihályt, Kispert tanácselnöknőjének a férjét pedig lakásán géppisztolysorozattal súlyosan megsebesítették. A III. kerületben letartóztatták Bihari Ottót, a Goldberger-gyár párttitkárát, és Molnár Ernőt, a kerületi pártbizottság titkárát.
Megrázó eseményekre került sor a IV. kerületben. Újpesten is. A kerületi tanács helyére lépő "forradalmi bizottság" vezetése már 30-án szélsőjobboldaliak kezében volt. Ezen a napon letartóztatták az Állami Egyházügyi Hivatal elnökét, s a Belügyminisztérium több munkatársát. Szobácsi Józsefet és Valde Gézát a legsúlyosabb vallatásnak vetették alá. Ezek a vallatások csak a Gesapo, a horthysta csendőrség és politikai rendőrség vallatásaihoz hasonlíthatók. Egyébként jó néhányan, akik itt vallattak, valamikor az említett intézmények munkatársai voltak. November 3-ig ez a bizottság tizenhét embert tartóztatott le.
Sorolhatnánk még az utcákat, házakat, ahol házkutatásra, igazoltatásra, megtorlás kilátásba helyezésére, elhurcolásra, letartóztatásra került sor. E könyvnek azonban nem feladata, hogy részletezze, egyenként felsorsolja a történteket, és számszerűen összegezze azt a terrorhadjáratot, amely 30-a után elmélyült, kiszélesedett, tovaterjedt. Ha idéztünk eseményeket, neveket, utcákat, címeket, csak azért tettük, hogy érzékeltessük az általános folyamatot. A rendencia, amelyet voltaképpen ki akartunk emelni, a követkeő: a fegyveres csoportok 28-tól számszerűen is növekedtek, minőségi ugrás azonban 30-a után történt. Lényegesen megváltozott a szociális összetételük, s ez megnyilvánult a vezetésben is. 30-a után már bőségesen el voltak látva a legmodernebb fegyverekkel, Politikai szerepük is ugrásszerűen megnőtt.
 
 
0 komment , kategória:  Köztársaság tér 1956  
Címkék: áttanulmányozták, fegyverraktárból, letartóztatottak, ellenforradalmár, hozzátartozóikat, nyilatkozatokkal, karhatalmistákat, rendőralezredest, újjáalakításában, kiterjesztetsték, személygépkocsit, határőrlaktanyát, gépkocsivezetője, megtisztításában, pártibizottságon, motorkerékpárral, terrorhadjáratot, megsebesítették, kihallgatásokon, tevékenységével, kényszerítették, vöröskereszttől, parancsnokságra, felderítőszázad, visszafoglalták, főkapitányságra, összeköttetései, közbenjárásával, összegyűjtöttek, beszerzésérőlis, kihallgatásukat, felfegyverkezve, parancsnokságon, ellenforradalmi, kiterjesztették, tevékenységüket, csoport foglalta, fegyveres csoportot, férje tartózkodási, úgynevezett elhárító, szomszéd lakásba, telefon volt, sofőt feleségét, férje keresi, vonal megszakadt, férje valami, telefont kivették, szolgálati helye, másik akciójuk, vidékről élelmiszerrel, hozott élelmet, alakulat tagjai, Hollós Ervin-Lajtai Vera, Kossuth Könyvkiadó, István Kórház, Letartóztatták Ruscsák Lajos, Ruscsák Lajost, Budapesti Főkapitányságra, Izsó István, Izsó Istvánért, Józsika Ferenc, Jósika Ferenc, Kuszenda Miklóst, Király Béla, Karhatalmi Tanácsnak, Nagy Imre-kormány, Nagy Imre, Péch Géza, Szabad Nép, Budapesti Pártbizottság, Budapesti Pártibizottságon, Ezután Zuglóba, Lágymányosi Dohánygyárban, Magyar Forradalmi Nemzeti Bizottmány, Katonai Tanács, Dudás József, Országoss Forradalmi Nemzeti Bizottmány, Dudás Józse, MHSZ Marcibányi, Marosán György Csévi, Marosán Györgyöt, Nagy Dánielt, Berta József, Muzserák Józsefet, Békefi Gyulát, Farkas Imréné, Szabó Istvánnál, Mezőfi Alfréd, Baranyák Antalt, Legfelsőbb Bíróság, Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetségének, Letartóztatták Hajdú Elemért, Szekeres Mártont, Berczi Jánost, Moldoványi Béla, Dózsa Sportegyesülets, Turner Kálmánt, Hazai Fésűsfonó, Lábadi József, Lados Mihályt, Bihari Ottót, Molnár Ernőt, Állami Egyházügyi Hivatal, Szobácsi Józsefet, Valde Gézát,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.17. 11:22 Három magyar birkózó három érmet nyert a kubai kötöttfogású versenyen
02.17. 11:21 A munkaerőpiaci reformprogramról tanácskoztak Veszprémben
02.17. 11:11 Férfi kosárlabda Eb-selejtező - Ivkovics: mindkét februári meccsen nyerni a...
02.17. 11:11 Több mint száz nemzetközi esemény az idei hazai sportnaptárban
02.17. 11:01 Két kilónyi amfetamint szállított autójában egy férfi Vas megyében
02.17. 11:01 Évértékelő - Dömötör Csaba: éles a választóvonal a klímavédelemről való gon...
02.17. 10:31 Koronavírus - Peking a március elejére tervezett parlamenti ülésszak elhala...
02.17. 10:21 Szíria - Tömegsírra bukkantak Kelet-Gútánál
02.17. 10:01 Újra használható a viharban megrongálódott sportcsarnok Törökszentmiklóson
02.17. 10:01 Idén is élőben követhető a gemenci fekete gólyák élete
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Labor lelet  Szèp estét kedves látogat...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Esőben  Törőcsik Mari 80. szülimapjár...  A munkakönyv  Facebookon kaptam  Png nő  Facebookon kaptam  A testnek pihenésre, az elméne...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Tedd rá  Csak itt vagyok  Igazság  Png könyv  Az álmok - C.G. Jung szerint  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Reviczky Gyula: Tartsatok bűnb...  Sárga rózsák  Orchidea  Mai harmónia kártyám  Orchidea  Posertube  Ballag a vén tél  Vörös rózsa  Cirmos rózsák  Vadon élő virág  Lehet pályázni  Virág csendélet  Farsang- Busójárás......  Szent Kalkuttai Teréz anya 18 ...  Sárga rózsák  Facebookon kaptam  Gerbera  Reviczky Gyula: Tartsatok bűnb...  Facebookon kaptam  Törőcsik Mari 80. szülimapjár...  Teréz anya a szereteről  Kovács Sándor - Hívogató Ne za...  Facebookon kaptam  Csokor kaspóban  A munkakönyv  Almák kosárban  Szép napot kedves barátaim ! ....  Fáj a derekam  Kellemes délutánt kívánok  Facebookon kaptam  Csokor vázában  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szèp napot kívánok!  Orchideák  Kovács Sándor - Hívogató Ne za...  Elhunyt Göröcs János legendás ...  Rózsa csokor  Facebookon kaptam  Igazság  Virág csendélet  Facebookon kaptam  Csokor kaspóban  Posertube  Orchidea  Facebookon kaptam  Haladás házigazdaként nyerte m...  Lennék a szél  Esztergom Bazilika főoltár kép  Facebookon kaptam  Vízcseppes tulipánok  Posertube  Facebookon kaptam  Rózsaszín rózsák  Törpe női szirom  Petőfi Sándor - A tavaszhoz  Facebookon kaptam  Esőben  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Szép napot kedves barátaim ! ....  Párbeszéd a liturgiáról: Kezde...  Boncsér Árpád szobrászművész m...  Szép délutánt.......  Lucia Guerini, 38 évig a Piet...  Facebookon kaptam  Ferenc pápa homíliája Bariban:  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Évközi 7. vasárnap Csaba testv...  A különleges mag  Kávézó nő  Ágai Ágnes : Szó, ami szó  Lufik  Jó éjszakát kívánok, szép álmo...  Rózsa csokor  Ágai Ágnes : Szó, ami szó  Hóesés  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
csoport foglalta, fegyveres csoportot, férje tartózkodási, úgynevezett elhárító, szomszéd lakásba, telefon volt, sofőt feleségét, férje keresi, vonal megszakadt, férje valami, telefont kivették, szolgálati helye, másik akciójuk, vidékről élelmiszerrel, hozott élelmet, alakulat tagjai, teljesség igényével, alakulat helyettes, másik fegyveres, lakást feldúlták, házigazda párttagsági, asztalra helyezték, papírt tettek, következő felírással, állítólagos börtönökről, kihallgatásokon minden, föld alatti, motorkerékpárral megszöknie, eléggé sajátos, 31-i Kilián-laktanyai, bizonyos forradalmi, csoport határozottan, elsők között, nemzetőrség létrehozását, fóti fegyverraktárból, politikai harc, fegyveres harc, hozzájuk szorosabban, székházban találtak, jegyzőkönyveket áttanulmányozták, szívópapírból pedig, környékbeli klinikákon, pártbizottság székházát, épület pincéjében, székház alatti, zajos fölhajtást, környéken lakik, pártbizottság egyik, említett házat, 44-es villamos, pártbizottsági alkalmazott, kapitányságon levőket, pártibizottság munkatársa, hajszát szervezték, honvédséggel megértesse, forradalom célkitűzéseit, fegyveres ifjúságnak, hozzávaló lőszerrel, különböző rendőri, elfogottakat pedig, második emeleten, célra kijelölt, budai fegyveres, forradalmi fegyveres, igazi forradalom, budai ellenforradalmi, földalatti gyorsvasút, oroszlányi rabmunkahelyről, brutális bosszúállás, újságírók ennek, külföldi csomagokat, laktanya elfoglalásakor, laktanya mellett, letartóztatottak száma, következő fegyveres, szabadság-hegyi csoportokon, tíz-tizenöt tagú, pasaréti templom, tíz-tizenkét tagú, szám november, egykori horhysta, letartóztatottak kihallgatásával, október 31-én, saját bélyegzőjükkel, fegyvereseket ismerte, többi ellenforradalmár, felderítőszázad egyetlen, csoport néhány, lakások stöbbségéből, legkülönbözőbb értékeket, felderítőszázad parancsnokától, operatív részlegtől, operatív részleg, pártházban megkaparintott, nála tartózkodó, házmester közölte, létra segítségével, szomszéd házat, egyik fegyveres, padlóba lőtt, csoport visszatért, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 3 db bejegyzés
e év: 4 db bejegyzés
Összes: 6936 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 263
  • e Hét: 1279
  • e Hónap: 12736
  • e Év: 35573
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.