Regisztráció  Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Magyar Anya
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A változó világ és Trianon
  2017-05-13 22:43:19, szombat
 
   
  (Esélyeink a legújabb kori világválság idején)
(Király B. Izabella előadása a Magyarok IX. Világkongresszusán
2016. augusztus 16.)


Tisztelettel köszöntöm
a Magyarok Világkongresszusának minden résztvevőjét!

Trianonról és az azt megelőző évtizedek eseményeiről meglehetősen bőséges irodalom olvasható. A szívszaggató veszteséglistát mindannyian ismerjük. Előadásomban megkísérlem a jelen és a közelmúlt történéseit összefoglalni, és a megoldás egy lehetőségét adni a címben foglaltak szerint: azaz latolgatom esélyeinket a legújabb kori világválság idején.

A Vízöntőtől remélt korszakváltás, a történelmileg törvényszerű világválság itt van. Az ismert emberi történelemben páratlan, totális világhatalomnak, az elképesztő sikertörténetnek vége. Lelepleződött és megbukott a világot tönkre juttató pénz- és politikai rendszer, a globalista világgazdaság, Szemünk előtt zajlik a Finálé. Haláltusája brutális! Lényegében zajlik a III. világháború. Ennek rémítő hozadéka a népvándorlás is.

Valószínű, hogy az emberiség, és a vándorló tömegek fel sem fogják ennek a Canossa-járásnak a világtörténelmi jelentőségét. A menekült-kérdés nem nemzetközi jogi kérdés, hanem az egész világot érintő történelmi-politikai kérdés, ami nem oldható meg kerítéssel, pénzzel, imával. Meggyőződésem, hogy az egész emberiséget érintő és törvényszerű válság betetőződéséről van szó. Mivel a probléma globális, a megoldás is csak az egészre irányulhat.

Óriási változások elé nézünk. Változnak a határok, új szövetségi rendszerek alakulnak, új világszemlélet, új koreszmék jelennek meg és hatnak, éppen most hatnak a mindent kiegyenlítő ,,történelmi mélyáramlatok". Helyrezökken a kizökkent idő. A kor embere most igazán érzékelheti, történelmi időket él.

Lehet, hogy furcsának hangzik,
de Trianonnak volt néhány nagy horderejű pozitív hozadéka.

Először is: Írók, tudósok, művészek, nemzetbölcselők, és nemzetpolitikusok a trianoni sokk után lázasan kezdték kutatni az okokat, önmagukban is keresve a hibákat. Ezer esztendős történelemszemlélet és világnézeti fundamentum bukott meg a Versailles-i kis-kastélyban. Rájöttek, hogy a katedrákról és szószékekről hazug, hamis, és nagyon negatív gondolatok uralták a magyar közgondolkodást. Nemzeti önismeretünk, Padányi Viktor szavaival élve: nemzeti metafizikánk téves, megalázó, szolgai, sőt pusztító, öngyilkos negatívum! Míg minden nép ösztönösen a saját érdekeit védi, addig mi, a jó keresztények, a ,,Nyugat védőpajzsa" szerepében tetszelgünk.

Padányi mondja: Nem a Nyugat védelme a mi rendeltetésünk. A Nyugat mindig elég hatalmas volt ahhoz, hogy megvédje önmagát, s, ha nem tudja, az nem a mi kicsivé zsugorított országunk feladata. (Ezt a mai magyarországi hivatalos politika kritikájaként is illendő értelmezni.) Sőt! A közelgő századik évforduló megköveteli, hogy a mi generációnk is tartson önvizsgálatot: Van-e egyáltalán Trianon-stratégiánk, s ha van, akkor helyes úton járunk-e?

A másik nagy jelentőségű pozitív hozadéka Trianonnak, hogy a magyar értelmiségi a magyar lényegének, mibenlétének, küldetésének, - ha van ilyen - a megismerése érdekében óriási gyűjtő és kutató munkába kezdett. A nyugatosokkal szemben keletieseknek nevezett magyar értelmiségi, diákok, falukutatók, zenekutatók, nyelvészek teremtették meg a Hungarológia tudományát. Felbecsülhetetlen értéket, és bizonyítékokat gyűjtöttek össze, aminek a cél érdekében történő felhasználása a mai napig késik.

Harmadsorban fontos pozitívum, hogy láthatóvá vált a Kiegyezés utáni magyarországi értelmiség végzetes megosztottsága, annak magyarellenes vonulata, ami, azóta is uralja a magyar társadalom minden területét, és gondoskodik arról, hogy a Hungarológia eredményei nem kerülhessenek be a magyar köztudatba, viszont ma is elevenen élteti a magyarságban a bűnös nép tudatot. (Lásd a mai magyar általános iskola 8. osztályos diákjaink készült Állampolgári ismeretek című történelemkönyvet! A XX. sz. eseményeit tárgyaló könyvben a Trianon szó talán kétszer fordul elő, kis betűvel, jelzős szerkezetben. A holokauszt és a magyarországi zsidóság helyzete 10-15 oldal.)

Az 1990-es évek rendszerváltozása hozta el azt az újabb felismerést: a Trianoni merénylet kifejezetten Magyarország megsemmisítésére irányult. Az 1980-as évek végén, kilencvenes évek elején, amikor adott volt a lehetőség a kárpát-medencei történelmi Magyarország békés helyreállítására, a hivatalos magyar politika hazaárulást követett el. Amikor a Szovjetuniót, Jugoszláviát, Csehszlovákiát lényegében nagyhatalmi döntéssel szétszedték, a két Németországot egyesítették, az Antall József vezette hazaáruló magyar kormány (és parlament) 1993. május 11.-én megkötötte a trianoni döntést véglegesítő alapszerződések között az elsőt, a magyar-ukrán alapszerződést. Horn idejében köttetett a magyar-szlovák és a magyar-román alapszerződés. Lehet persze jogászkodni, hogy Trianon, és az alapszerződések is jogilag érvénytelenek, de attól még vannak!

(Jellemző, hogy Kucsma, akkori ukrán elnök lepődött meg legjobban, hogy nekünk, magyaroknak nem kellett Kárpátalja! Megbízható források szerint Csehszlovákia felbomlása után a Felvidéken üresen álltak a szlovák laktanyák. Puskalövés nélkül lehetett volna visszaszerezni Felső-Magyarországot. Antall József a téma felvetését is megtiltotta azoknak, akik egyáltalán tudtak ezekről az információkról, bizalmas fax-üzenetekről.
Balladure, akkori francia miniszterelnök még azt mondta: Közép-Európa problémái Trianonban gyökereznek! Azután 1994 júniusában, Párizsban stabilitási konferenciát rendeztek. Ott úgy döntöttek, hogy az EU-hoz és a NATO-hoz való csatlakozás feltétele a ,,hátsó szándék nélküli jószomszédi kapcsolatok", melyeket alapszerződések aláírásával kell bizonyítanunk! Ha valóban menni akartunk volna a NATO-ba és az EU-ba, akkor nemzetközi szinten valósult meg a zsarolás bűncselekménye! De, hát ki akart menni? A rendszerváltó kampányban nem erről volt szó! Ezzel lényegében később sem igazán szembesült a magyar közvélemény. Csak úgy megtörténtek az események! A nagyhatalmak leplezni szándékozott kifejezetten magyarellenes nagy igyekezete arra irányult, hogy az 1990-es szabad választásokon felhatalmazott demokratikus és nemzeti parlamentek, mintegy népakaratként szavazzák meg az alapszerződéseket. (Itt természetesen azonnal fölmerül a kérdés, mennyire volt szabad a választás, és mi célból, kiknek az érdekében történt a rendszerváltás.)

Napjainkban a Trianon-kérdéssel foglalkozó szakértők - különösen 2010-ben a ,,nemzeti összefogás napja" törvénybe iktatásának indoklásaként - sorra jelentették meg ,,tényfeltáró" tanulmányaikat. Óriási adathalmazzal takart maszatolás! S aztán az össznemzeti összeborulás! Folyik az ősmagyar múlt kultuszhelye, a székely ,,körültáj" gyűlések történelmi színhelyei, Bálványosvár és Tusnádfürdő - tusványosítása, s a még érintetlen magyar lelkek megrontása. Egy kétségbeesett erdélyi magyart idézek: ,,Összedől a magyar érzelmű emberben az egyensúly, mert nem érti, hogy e gonoszság asszisztensei ma hogyan lehetnek a magyar parlament szószólói, milliárdos haszonélvezői?"

Milyen esélye van a magyarságnak igazságszolgáltatásra, elbitorolt országát és a becsületét visszaszerezni? A Kárpát-medencét békés úton újraegyesíteni?

A jelenlegi pártokkal, a jelenlegi rendszerben semmi.
Általában a magyarság jelenlegi szellemi, erkölcsi, fizikai állapotát tekintve önmaga megmentésére sem alkalmas, nem hogy egy ekkora nemzetközi programot végre tudna hajtani. De az idő és a természet nekünk dolgozik.
A jelenlegi világválság olyan tudati változásokat indukál, amelyek nagyon rövid idő alatt áttrendezik az emberek gondolkodását. Íme, az objektív, kényszerítő körülmények! A világ szükséges és igazságos újrafelosztásának feltétele, a mai igazságtalan, embertelen világrend összeomlása. Meggyőződésem szerint, a legjobb úton haladunk! Én ebből a szempontból figyelem a népvándorlást, és bámulattal adózom a mindenre elszánt tömegeknek! Nyugat-Európa népeinek is fel kell végre ébredni, és elhajtani az idegen zsoldban álló vezetőit. Lásd az ébredés jeleit Nagy Britanniában!

El kell tűnnie végre a nemzetközi politika porondjáról azoknak a nagyhatalmaknak, és nemzetközi szervezeteknek, melyek a világ és az emberiség mai tragikus állapotáért felelősek! S aztán jöhet a világ újrafelosztása. A Visegrád-Mogyoróhegyi 108. pont 34. pontja ezt így fogalmazza meg: ,,A világ újrafelosztása történelmi birtokperek során a természeti adottságok, az ősi birtokjog, az életszerűség, az önelvűség és önérdek figyelembevételével olyan nemzetközi konferenciákon rendeztessenek, ahol a magyarokat magyarok, palesztinokat palesztinok, indiánokat indiánok... stb. képviselnek. A világ újrafelosztásának, újrarendezésének alapja nem lehet más, mint az adott terület természeti-földrajzi adottságainak a figyelembe vételével az adott terület lakóinak eltartásához szükséges élettér biztosítása. Ősi birtokjog történelmi alapokon! Életszerűség: azaz a mára kialakult állapotok figyelembe vétele! Önelvűség-önérdek (minden nép önérvényesítő akarata) kölcsönös tiszteletben tartása."

A Kárpát-medence tökéletes természeti, földrajzi egység.
A rajta élő népek önellátására alkalmas régió. A jelenlegi pénzrendszer és az Európai Unió összeomlása esetén készen kell állnunk, és nem engedni, hogy a Kárpát-medence idegen zászló alatt egyesüljön! Magyarország gyarmatosítóinak nem a csonka Magyarország kell, hanem az egész! Jó lenne, ha ezt észrevennék a kisantant népei is! Ne ringassák magukat abban a hiú reményben a románok, a szerbek vagy a szlovákok, hogy velük könyörületes lesz majd az új földesúr!
A felvilágosító propaganda-tevékenységben a rendelkezésünkre álló új technikákat kihasználva hirdessük magyaroknak és nem magyaroknak:

A Kárpát-medence gazdasági egységének, önellátó képességének és függetlenségének a helyreállítása minden érintett nép közös érdeke. Másként nem lehet szembeszállni az imperialista, rabló-kapitalista gazdasági- és pénztőke erőfölényével, gátlástalanságával, terrorjával.

Trianon nincs lezárva! A Trianonban kedvezményezettek lelkiismerete azóta sem nyugodt, emiatt állandó rettegésben élnek, és a kétségbeesett bizonyítási kényszer elképesztő történelemhamísításra ragadtatja őket. A magyarországi kormányok pedig nemcsak szó nélkül hagyják, bagatellizálják a magyarellenes propagandát, hanem az egész EU-t elárasztó saját kiadványaikban maguk is aktívan hamisítják a magyarság történelmét: Magyar őstörténet nincs. A magyar államiság nem Árpáddal, hanem Szent Istvánnal kezdődik. A magyarság megérdemelte Trianont! A magyarság legnagyobb tragédiája nem Trianon, hanem a holokauszt volt. A magyar demokrácia egy tojásból kikelő kiscsirke! A sámán-dob-pavilon a magyar kultúra abszolút jelképe! - no meg a kolbász és a pálinka. Már ott tartunk, hogy Trianont is a 16. századi iszlám hódításnak köszönhetjük!
Az elcsatolt területeken a magyarságot eltüntető homogenizációs törekvések ellen soha fel nem emelték a szavukat. Ugyanakkor az is figyelemre méltó, hogy az Orbánt nemzetivé hitelesítő propaganda attól sem riadnak vissza, hogy az alábbi címmel jelenjen meg írás: ,,Orbán Erdély visszaszerzéséért barátkozik Putyinnal". Tehát a témát szívósan lebegtetik! Én nem is tudom, hogy a Trianon-revízió eltökélt hívei, hogy lehetnek orbánisták! Hogyan tudják összeegyeztetni magukban a trianoni gúnyhatáron felállított Orbán-féle pengekerítést a revízióval! Én elborzadva nézem a letarolt határsávot...
A teljes trianoni revíziót, - tehát nem ,,az innen is egy kicsit, onnan is egy kicsit" opportunista félmegoldást! - hanem a teljes revíziót, annak békés megvalósítását garantáló világpolitikai döntés eléréséhez, óriási megelőző kampány szükséges! Be kell bizonyítanunk: Az egység helyreállítása minden érintett nép közös érdeke! Okos propagandával el kell érni, hogy ezt magukévá tegyék az érintettek, a magyarok és a nem magyarok is. Ismerjék fel, hogy mi nem vagyunk egymás ellenségei, viszont közösek az ellenségeink! Jelen pillanatban nincs egyetlen nemzetközi politikai, vagy jogi fórum sem, ahová fordulhatnánk, de támadhatnánk a kultúra és a tudomány nemzetközi fórumain. A Magyar Érdek Pártja 1993.-ban meghirdetett programjának záró mondatait idézem:

Legyen a világörökség része a Kárpát-medence,
a Magyar Nemzet, a Magyar Nyelv és a Magyar Írás.

A Hungarológia tudomány eredményeit felhasználva sürgősen össze kell állítani egy komplett pályázati anyagot, és ,,A világ kulturális és természeti örökségének védelméről" szóló, az ENSZ 1972-ben Párizsban elfogadott és Magyarországon 1985. évi 21. sz. törvényerejű rendeletben kihirdetett nemzetközi egyezmény adta lehetőséget kihasználva, el kell érni a védetté nyilvánítást! Készüljön rövid, lényegre törő propagandaanyag a hazai és nemzetközi nagyközönségnek, - és meggyőző, jól szerkesztett tanulmány a szakértőknek!

Legyen a világörökség része a Kárpát-medence!

Az egész Földön egyedülálló természeti-földrajzi, ökológiai egységét, a rajta élő lakosság legmagasabb szintű önellátásra való alkalmasságát bizonyítani hivatott szakemberekkel lehet és kell. Ki kell mondani: A Kárpát-medence ezen adottságai ma, a világpolitika által hét ország közigazgatása és politikai fennhatósága alá rendelten visszafordíthatatlanul tönkremenni látszik. A Páneurópai Ökológiai Hálózat igazi mag-területe a Kárpát-medence. Megmentése, azaz a Kárpát-medence egységének a helyreállítása az egész emberiség közös érdeke. Az érintett országokkal - közvetítők nélkül! - kell, és lehet tárgyalni. Magyar-román, magyar-szlovák, magyar-szerb közös kulturális programokat a népeknek! Együnk csak egy bográcsból! Többet ér minden politikai agitációnál! Az ezen a területen történelmileg szükségszerűen kialakult ország ma is egységes közigazgatást, egységes politikai-gazdasági rendszert igényel. Ez nem az EU, és nem a vérszegény V4-ek, vagy a rosszemlékű és korszerűtlen Habsburg-birodalom restaurációja, hanem a Kárpát-unió!
(Elég csak ránézni egy természetföldrajzi térképre, hogy ezt belássuk. Aki ezt belátta és nevet is adott a megoldásnak: S. György András.) Ellenségeskedés helyett szoros együttműködés szükséges a környező országokkal! Csak ebben a szellemben szervezett államalakulat lehet minden benne élő nép közös otthona. Egy ilyen országban nem terelik el a saját folyójukat, nem nyitnak ciános aranybányát, nem irtják ki az őserdőket, nem hoznak ostoba nyelvtörvényeket, nem engedik saját nyakukba az árvizet... stb. Ezért nem szerencsés az elcsatolt területeken irredenta pólóban legénykedni. Értelmetlen provokáció.


Legyen a világörökség része a Magyar Nemzet!

A világtörténelemben egyedülállóan Árpád magyarjai öntötték közjogi formába a Vérszerződésben, az egyes embert a nemzeti közösséghez fűző nemzeti kötelék fogalmát, az igazságosság és a közszabadság eszméjét, az igazságos birtokfelosztás, közteherviselés, felelős kormányzás, népképviselet, és hatalmi visszaélés esetére a visszahívás és az ellenállás jogát. A Vérszerződés mélyen a magyar nemzet kultúrájában gyökerezik. Olyan közjogi alapigazságok, melyek a magyarság ősi tapasztalatainak, viselkedési szokásainak, érték- és erkölcsi követelményrendszerének a manifesztációi, sajátos magyar kinyilatkoztatások.
Árpád Magyarországa nem csak úgy lett, mint az összes többi, hanem a világtörténelemben páratlan, tudatosan alkotott remekmű. Történetileg, erkölcsileg, politikailag kikezdhetetlen, katonailag legyőzhetetlen.
Árpád emberi, hadvezéri és államférfiúi képességei, egész tevékenysége összehasonlíthatatlan a világ bármely ismert fejedelmével, hadvezérével. Azok többnyire nagyhatalmú családok élet-halál vetélkedésének győzteseként hajtottak befolyásuk alá országnyi területeket. Erőszakkal szerzett hatalmukat mindvégig magánjogi alapon gyakorolták. Árpád ezzel ellentétben egy óriási katonai-politikai-gazdasági szövetség választott vezetőjeként - a legszélesebb közmegegyezéssel - hajtotta végre történelmi feladatát. Árpád apánk életműve páratlan csoda. Árpád és magyarjai becsületes eszközökkel, történelmileg igazságos célt szolgáltak.
Ez a magyarság legértékesebb hagyatéka, szellemi, politikai hagyaték. A magyar küldetés pedig: ezt közkinccsé tenni! Ugyanakkor nem árt hangsúlyozni: A magyar nemzeti karakter, életfilozófiánk, világnézetünk, társadalom-felfogásunk - ha úgy tetszik, a vallásunk - jóval a kereszténységet megelőző évezredekből ered, és romlatlanul ma is él a magyar néplélekben. Ezért mondhatja Karácsony Sándor: ,,Ha a magyar lélek szabadon érvényesülhet, mindig ugyanazon törvény szerint nyilvánul!" Ennek igazságát akkor érzékelhetjük igazán, ha magyar népdalokat énekelünk. Bármely nemzet öntudatának legfontosabb eleme az időtudata, mondja Bognár József. Grandpierre Endrét idézem: ,,A magyarság története térben és időben kozmikus távlatokat ölel fel." Hát akkor kérdezem: Miért hagyjuk az ősnemzet magyarság időtudatát 1000-2000 esztendőbe szorítani?

Legyen a világörökség része a Magyar Nyelv!

Ugyancsak egyedülálló a világ-nyelvek nagy családjában. Berzsenyi Dániel, Táncsics Mihály, Magyar Adorján, Kiss Dénes, Varga Csaba, Práczki István és Rátki Zoltán tudományos igényű bizonyítékai csak arra várnak, hogy egy olyan összefoglaló tanulmány készüljön, amit a megfelelő, nemzetközi fórum elé lehet tárni.

Legyen a világörökség része a Magyar Írás!

Minden elismerés, és hálás köszönet azért, hogy ezen az úton a magyar-írás elszánt hívei máris megtették az első sikeres lépést. Friedrich Klára, Szondi Miklós, Tisza András, Szakács Gábor, Dr. Mandics György és a Magyarok Világszövetsége, ők azok, akik árulások közepette kiharcolták, hogy az ősi székely-magyar írás, a rovásírás a nemzetközi számítógépes szabvány része lett. (Az Emberek a havason című, 1943-ban készült magyar filmben a főhős, Erdei Csutak Gergely a Bibliát ugyan nem tudja olvasni, nem ismeri a latin betűket, de a kicsi Gergőnek választott életfára felrója a gyerek nevét!)

Mai ismereteink alapján kijelenthetjük:

A trianoni ország-darabolókat féktelen magyargyűlölet vezette, aminek az okai - mára teljesen világos - mélyen az őstörténetünkben gyökereznek. A magyarság térben és időben hihetetlen távlatokat felölelő múltja, szellemi, erkölcsi, politikai magas-kultúrája vívta ki az újkori világhódítók, és az új-keletű nemzetek irigységét, féltékenységét, ébresztette fel a kisebbrendűségi érzést és gyűlölet. (Nem bosszúvágyat, mert ahhoz előbb okot kellett volna szolgáltatnunk.) Ennek a magas kultúrának az anyagi alapja volt az ország, a Kárpát-medence, aminek az elvesztését a magyar nemzet soha nem heverheti ki. Bármi történhet, akár pozitív változások is, a magyar nemzet már nem lesz ugyanaz.


Egyszer volt, hol nem volt...
Sok évezreddel ezelőtt, amikor a Kárpátok medencéjében még tenger állott, az volt megírva a csillagokban, hogy lesz egy nép, amely egykor e tenger fenekét nevezendi honának.
A tenger eltűnt, a nagy víz a Vaskapu és a Farkas-völgy sziklái közt elfutott. A másik tenger, mely a nagy víz helyébe jött, - a magyar nép. Itt született, élt és dolgozott, istenei pártfogása alatt, mérhetetlen gazdagságban és boldogságban, önnön törvényei szerint magamagát kormányozva.
Ha önként, vagy kényszer hatására őseink kisebb-nagyobb csoportjai kirajzottak a még be nem lakott világba, - ha teremtettek is új hazát, Eurázsiára kiterjedő szkíta világbirodalmat -, minden új lakóhely, csak átmeneti szállás volt. Az Őshaza ez volt.
A honvágy a szkíta-magyar őshaza, az egyetlen biztos pont után apáról fiúra öröklődött. A hosszú évezredek alatt, ha az új hazában súlyos gondok keletkeztek, vagy otthonról vészjelek és hívó szó érkezett, a csodaszarvas nyomán, turulos zászlók alatt eleink újra és újra visszatértek.
Mint a föl-földobott kő...
Nimródfia Hunor, Bendegúz és Attila hunjai, Baján kagán avarjai, Álmos és Árpád magyarjai a szkíták történelmi birtokjoga alapján, - amit tőlük akkor senki el nem vitatott -, vívták vissza a kárpáti őshazát.
Sok évezreden keresztül áradt és apadt a magyarság a Kárpát-medencében, míg végül a benépesült világban határok közé szorultak a népek. Új korszak köszöntött az emberiségre.
A mi népünknek természetes volt, hogy az új világban, ősi országában találja meg végleges otthonát.

Azért tartottam fontosnak az Álmosfia Árpád című történelmi, költői színjáték bevezető soraiból idézni, hogy emlékeztessek: Árpád a hat részre szakadt országot egyesítette.
Kolozsvári Grandpierre Endre zseniális felismerése: Az elmúlt tízezer év alatt tizenkétszer veszítettük el hazánkat, és mindannyiszor visszavívtuk. A legutolsó országdarabolás Trianonban volt. A korábbi évezredek hazavesztéseit is Trianonnak nevezi, és több könyvében is kijelenti:
a Trianonokat előbb utóbb elsöpri a történelem!
Úgy legyen!

Az előadás szövege megegyezik a könyvben megjelent szöveggel. Viszont szeretnék még egy mondatot hozzátenni, idézve a Renitens gondolatok a népvándorlásról címmel megjelent írásomból: ,,A magyarság jelen állapotában képtelen önmaga, és az ország megmentésére. Itt az alkalom megkeresni a testvéreinket. Lehet, hogy nem is keresztények, hogy nem is fehérek!"
 
 
0 komment , kategória:  Tanulmányok  
Címkék: sikertörténetnek, helyreállítására, megsemmisítésére, függetlenségének, újrarendezésének, rendelkezésünkre, őstörténetünkben, tapasztalatainak, nyelvtörvényeket, gyarmatosítóinak, közmegegyezéssel, népvándorlásról, közgondolkodást, ellenségeskedés, betetőződéséről, bagatellizálják, világbirodalmat, összeegyeztetni, alapszerződések, nemzetbölcselők, kisebbrendűségi, nagyhatalmaknak, országdarabolás, világszövetsége, kereszténységet, világhatalomnak, veszteséglistát, birtokfelosztás, életfilozófiánk, közteherviselés, propagandaanyag, világtörténelmi, nagyközönségnek, vérszerződésben, rendeztessenek, szakemberekkel, legújabb kori, szívszaggató veszteséglistát, közelmúlt történéseit, lehetőségét adni, címben foglaltak, történelmileg törvényszerű, ismert emberi, elképesztő sikertörténetnek, világot tönkre, globalista világgazdaság, vándorló tömegek, világtörténelmi jelentőségét, egész világot, egész emberiséget, probléma globális, egészre irányulhat, Király, Magyarok IX, Magyarok Világkongresszusának, Padányi Viktor, Antall József, Nagy Britanniában, Európai Unió, Szent Istvánnal, Orbán Erdély, Magyar Érdek Pártja, Magyar Nemzet, Magyar Nyelv, Magyar Írás, Páneurópai Ökológiai Hálózat, György András, Árpád Magyarországa, Karácsony Sándor, Bognár József, Grandpierre Endrét, Berzsenyi Dániel, Táncsics Mihály, Magyar Adorján, Kiss Dénes, Varga Csaba, Práczki István, Rátki Zoltán, Friedrich Klára, Szondi Miklós, Tisza András, Szakács Gábor, Mandics György, Magyarok Világszövetsége, Erdei Csutak Gergely, Nimródfia Hunor, Álmosfia Árpád, Kolozsvári Grandpierre Endre,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Parmezános tepsis krumpli
Sajtos,sonkás buci
Kemencés harcsa egészben
Hússal töltött tészta
SAJTSZÓSZOS TÉSZTA
GOFRI
Isteni Csörögefánk
Céklafőzelék almával-burgonyával
Kinder Tejszelet
Hideg őszibarack krémleves
még több recept
Véleményezd!
12.18. 11:52 Novemberben gyorsult az euróövezeti és az uniós infláció
12.18. 11:51 Kortárs és klasszikus irodalom könyvautomatákból
12.18. 11:41 Morawiecki: Lengyelország nem kér könyöradományt Brüsszeltől
12.18. 11:32 Lengyelország fejleszti hajóépítő iparát
12.18. 11:31 Szaakasvili az idézésre megjelent az ukrán főügyészségen, de nem volt hajla...
12.18. 11:21 A román legfelsőbb bíróság jogerősen megszüntette Horváth Anna hatósági fel...
12.18. 11:11 Feszültséget okozott Olaszországban Ausztria bejelentése a dél-tiroli német...
12.18. 10:51 A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása a precíziós gén- és genomszerke...
12.18. 10:41 Huszonhét képviselő nem szólalt fel a második félévben
12.18. 10:21 Februárra halasztották Salah Abdeslam és társa brüsszeli ügyének tárgyalásá...
Tudjátok ?
Mit hallgat éppen Baksay-Róka Béla?
Ki énekelte, mäsodik kérdés ?
Ki énekelte, elsö kérdés ?
Ki mondta, hetedik kérdés ?
Ki mondta ezt az idézetet?
még több kérdés
Blog Címkék
Videó  Beszélő kereszt  Ünnep előtt!  Szép estét mindenkinek .......  Videó  „Buzdítsátok egymást....  A legnagyobb mágnes!  Szirják Györgyi  „Az igaznak emlékezete.&...  „Buzdítsátok egymást....  Torta; torta;  Harmonia.......  Látogatóim  „Áldjad én lelkem az Ura...  Béke hídja!  „A Te nevedben.”  Boldog gyermekek  P.Tóth Irén  Rorate szentmise 2016 évben -...  Nincs Cím  Betlehemtől Golgotáig  Hit  Videó  Beszélő kereszt  Videó  A legnagyobb mágnes!  Szalmaszálak  Aranypart  Nyílt levél a Jobbik parlament...  Ünnep előtt!  Jézus Krisztusnak, az Isten Fi...  2017.12.15 Roráte  Azért mi, akik rendíthetetlen...  Béke hídja!  Ünnep előtt!  Elnézni a kukorica  Nevessünk ma is!  Videó  A legnagyobb mágnes!  Szentséges Szűz Mária  Szépséges téli táj !  A legjobb Pártfogó  Ág és lomb  Tattoo Pictures by Body Parts...  Ünnep előtt!  Videó  Világomban minden rendben van  Búzakalászok éneke  Videó  Ág és lomb  Ünnep előtt!  Videó  Fantasztikus kép !  Szirják Györgyi  Állandóan a kezemben van a leh...  Ünnep előtt!  Áldott út!  A legnagyobb mágnes!  „Az Úrhoz menekülök.R...  Szentmise a fogvatartottak csa...  A benne bízók megértik az igaz...  Bízzál fiam!  „Boldogszívű ember....  Torta; torta;  Varju Zoltán  A boldogságot nem lehet ajándé...  Biblia  Görögkatolikus liturgiából  Ágai Ágnes : Télvíz  Görögkatolikus liturgiából  Vaskó Ági  „Aki mást felüdít.”...  2017.12.15 Roráte  A kis fenyőfácska  Ünnep előtt!  Adventi ima - Szeretetért  Biblia a fegyverünk!  Szirják Györgyi  Sorsolás utáni interjú  Beszélő kereszt  Ünnep előtt!  Videó  Imádság  Egy éves felvétel-Tebenned bíz...  Nevessünk ma is!  Bölcsesség  Videó  Minden jótettedet egy pillang...  Nincs Cím  Szerető.......  Karácsony  Boldog, szabad ember!  Videó  Bölcsesség  Emberi társadalom  Ünnep előtt!  Ünnep előtt!  Béke ezredéve  Tudta, hogy a házasság magától...  Bleck Pen 
Bejegyzés Címkék
legújabb kori, szívszaggató veszteséglistát, közelmúlt történéseit, lehetőségét adni, címben foglaltak, történelmileg törvényszerű, ismert emberi, elképesztő sikertörténetnek, világot tönkre, globalista világgazdaság, vándorló tömegek, világtörténelmi jelentőségét, egész világot, egész emberiséget, probléma globális, egészre irányulhat, mindent kiegyenlítő, trianoni sokk, magyar közgondolkodást, saját érdekeit, közelgő századik, másik nagy, magyar értelmiségi, magyar lényegének, megismerése érdekében, nyugatosokkal szemben, magyar társadalom, magyar köztudatba, magyarországi zsidóság, 1990-es évek, újabb felismerést, 1980-as évek, kárpát-medencei történelmi, hivatalos magyar, trianoni döntést, magyar-ukrán alapszerződést, magyar-román alapszerződés, szlovák laktanyák, téma felvetését, zsarolás bűncselekménye, rendszerváltó kampányban, magyar közvélemény, nagyhatalmak leplezni, 1990-es szabad, érdekében történt, össznemzeti összeborulás, ősmagyar múlt, székely &#8222, kétségbeesett erdélyi, magyar érzelmű, magyar parlament, becsületét visszaszerezni, jelenlegi pártokkal, jelenlegi rendszerben, magyarság jelenlegi, ekkora nemzetközi, természet nekünk, jelenlegi világválság, emberek gondolkodását, világ szükséges, legjobb úton, szempontból figyelem, mindenre elszánt, idegen zsoldban, ébredés jeleit, nemzetközi politika, világ újrafelosztása, természeti adottságok, magyarokat magyarok, világ újrafelosztásának, adott terület, figyelembe vételével, mára kialakult, jelenlegi pénzrendszer, csonka Magyarország, kisantant népei, szerbek vagy, rendelkezésünkre álló, helyreállítása minden, kétségbeesett bizonyítási, magyarországi kormányok, magyarellenes propagandát, egész EU-t, magyarság történelmét, magyar államiság, magyarság megérdemelte, magyarság legnagyobb, holokauszt volt, magyar demokrácia, tojásból kikelő, magyar kultúra, elcsatolt területeken, magyarságot eltüntető, alábbi címmel, témát szívósan, trianoni gúnyhatáron, letarolt határsávot&#8230, teljes trianoni, teljes revíziót, egység helyreállítása, tudomány nemzetközi, , ,
2017.11 2017. December 2018.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 100 db bejegyzés
e év: 1433 db bejegyzés
Összes: 22881 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3279
  • e Hét: 10943
  • e Hónap: 131073
  • e Év: 2260601
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.