Regisztráció  Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Marton Veronika: A káldeus papok tudása
  2018-07-02 22:52:23, hétfő
 
   
  Bérósszosz, a Kr. e. III. századi babiloni pap a Tigris és az Eufrátesz közét, azaz Sumert és Akkádot hol a Káldea, hol a Babilónia néven említi. Babilónia esetében a saját kora névhasználatát vetíti vissza néhány ezer évvel korábbra. A Káldea elnevezés rendben van, hiszen Kr. e. 3000-2800-ból származó pecséthenger nyomaton név szerint szerepel KAL.DU, az ,,ország hatalmasa" vezére.[1] Ő lehetett a Mezopotámiát benépesítő toldalékoló nyelvű szkítafajú nép első uralkodója, nimródja.[2] (KÁL-nak nevezték Tas vezér fiát, Vérbulcsú atyját, Gizellának, az I. magyar király feleségének felmenőjét.)[3] E terület bibliai neve Sineár[4], összecseng az először Hammurabi[5] törvényoszlopán előforduló Sumer elnevezéssel.
Népek táblája - Középütt KAL.DU, Cháldea névadója (Kr. e. 3000-2800, Jemdet-Nasr kor, wisdomlib.org)

A Vízözön elmúlta, a víz levonulása után e szárazulatra került vizenyős vidék szinte vonzotta a túlélő népcsoportokat. Az ősszkíta/kusita népesség mellé telepedett az Aral-tó környéki Chorezmiából, az Uruk-i, és utána a Kárpát-medencéből, azaz Erdélyből származó Jemdet Nasr népcsoport. E három szkítafajú nép együttese hozta létre a sumir műveltséget, amelynek ékírásos jeleivel kezdődött Kr. e. 3500 körül az írott forrásokra támaszkodó történelem.

Cháldea (Kr. e. 3000 körül, upload.wikimedia.org)

A káldeusok utolsó bevándorlási hullámával egyidejűleg kezdődött a sémiták beszivárgása. Kr. e. 2800-ra már oly számottevőek lettek, hogy a sumir városállamokban egyre-másra ,,vették át" a hatalmat, s úgy kiszorították/kiirtották a sumir lakosságot hogy párszáz év múltán írmagjuk sem maradt.

Az ókori görög történetíróknak a sémi népcsalád számára nincs külön elnevezésük. Az első Közel-Keletre vonatkozó híradásaik Kr. e. 2000 tájáról, a babiloni-asszír korból valók. Így minden isten-, nép- és földrajzi stb. név e kor névadási szokását tükrözi. Babilon leírásával együtt Hérodotósz[6] megemlíti, hogy Bél (a sumir EN.LIL), babiloniak legfőbb istensége, a papjai, a káldeusok pedig a vízözönelőtti (és a sumir) műveltség hordozói és őrzői, továbbörökítői voltak. Atlantiszi hazájukból hozott tudásukat használták fel új hazájuk lakhatóvá, élhetővé tételére. Mezopotámiában a termőföld csatornákkal való megvédése/öntözése, a víz magasabb helyekre való vezetése, a mocsarak kiszárítása kiváló mérnöki ismereteket követelt, s ennek birtokában a káldeus papok voltak.
Ókori duzzasztó- és öntözőcsatorna (Dara/Mardin, Törökország, commons.wikimedia.org)

A föld Arábia felé vízben és gabonában mindmáig szűkölködik, a Tigrisen túl meg magas hegyek övezik, ám az ókorban a lapályon vadon termett a búza, árpa, lencse, bab és a szézám, datolya, alma és sok más gyümölcs.[7] A mocsarak bővelkedtek ehető gyökerekben, halakban és vízimadarakban.[8] Ám a kiváló talaj dacára a rendkívüli csapadékhiány miatt a hófödte örmény hegyek olvadékvizét szállító két folyó segítsége, áradása nélkül e vidék is terméketlen maradt volna. Ám ez édenkertet mégsem lehetett a folyók kénye-kedvére bízni. Míg az Eufrátesz nem árad ki önmagától a szántóföldekre, mint a Nílus, a vizet emberi kéz és merítő szerkezettel kell felemelni, ha meg sok, tározókban, csatornákban visszatartani. A gyorsvizű Tigris évente egy-két hónapra a torkolatát hullámzó tengerré varázsoló pusztító áradatot küldött a síkságra. Az erős ár ellen gátakat, vízlevezető csatornákat, az aszályos időszakra víztározókat, az ország közepéig vivő vízvezetékeket kellett építeni[9]; a két folyó összefolyásánál a pangó vizeket pedig le kellett csapolni. Babilóniának az ókorban kiépített vízrendszere megtette a magáét, egyetlen hatalmas, jóltermő kertté varázsolta a Folyamközt. Érdemes összehasonlítani Mezopotámia és hazánk, a Kárpát-medence őskori csatornarendszerét. Úgy tűnik, mintha a máig megmaradt csatornák nyomvonala, összesen hét árok eredetileg a Pannon-tó vízének levezetésére szolgált volna, nem pedig az avarkorban épült gyepűvédő rendszer része volt. S ha már ott volt, megvolt, miért ne használták volna az avarok hadi, illetve árvízvédelmi célokra.)

Ismeretlen korú ókori híd maradványai a Tigris folyón (XII. századi dokumentumból, Hasankeyf, Törökország - pbase.com)

A babiloni, vagyis a káldeus papok azzal dicsekedtek, hogy minden tudás birtokosai, hiszen az isteni tudást őrző hét szent könyvük már a Vízözön előtt is megvolt. Ez iratok a teremtő isten kinyilatkozásait tartalmazták, amelyeket a Vízözön előtt az Eritreai-tengerből (Perzsa-öböl) időről-időre kiemelkedő hét halruhás lény közvetített az emberfélék felé.[10] Az iratokat a Vízözön pusztításától megmentendő a babiloni vízözönhős, Xisuthros, a bibliai Noé megfelelője, Szipparban, az ,,iratok városában" ásta el[11]. Szipparban, a Napvárosban a káldeusok bölcsességének székhelyén adattak elő a káldeusok titkos tanai. Ezen kívül Larankában, Urban sőt Borszippában is voltak papi iskolák.

A világ teremtésére, a világformáló katasztrófákra emlékező héber (bibliai) történetek és a káldeus (bérósszoszi) hagyományok között az események hasonlósága dacára alapvető különbség van: Míg a babiloniaknál a természeti erők forrnak és dolgoznak, addig a hébereknél a természetfeletti isteni hatalom működik. A zsidó Pentateuch/Torá-ban, a keresztények a judeo-keresztény Bibliában, a mohamedánok a Koránban, vagyis a saját szent könyveikben rögzített isteni kinyilatkozásokat feltétel nélkül elhiszik. Ez mindmáig hatalmas embertömegeknek a szeretet jegyében irányított egyrészt elfogadó
, másrészt támadó befolyásolását, ösztönzését teremtette meg: Iskolapéldája az Európába irányuló migráció!

A babiloni papság a kozmogóniában, a világegyetem kialakulásának elméletében ötvözte a káldeus istenképzetet a természeti ismeretekkel, a síkságon levő víz, a föld és a természet nemző erejével. A csillagokhoz értő, a csillagok járását ismerő káldeus papok, babiloni csillagjósok ismerték a világ kezdetét, és tudták a végét. A Vízözön előtti időszakra 432.000 évet számláltak (Bizonyára nem a teremtéstől, hanem a saját működésüktől, ,,eszmélésüktől" kezdődően!) A káldeus papok az életüket a teremtő isten szolgálatának, illetve az istentől származó tudományoknak szentelték.

A Folyamköz népe tisztelte a föld és a víz erejét, ami végső soron a fennmaradásukat biztosította, de a hitük szerint az életük törvényét fentről, a Naptól, a Holdtól és az ég csillagaitól kapták.
A káldeus világkép (exvotoalalune.com)

A babiloni síkságon egész a horizontig ellátni. Jól lehetett látni a bolygók, a csillagok szabályos futást, továbbá az állócsillagok hajnali feltűnését, este pedig a nyugtát. A Földről nézve a Nap mozgása, a bolygók pályája, bizonyos állócsillagok magasabb vagy alacsonyabb állása összefüggött az évszak-változással a föld termékenységével, szárazságával, hirdette a folyók kiáradását stb., vagyis hatással volt a földi életre. Miként a természet változása, ,,élete és halála", úgy függött az ember élete, éjszakai nyugodalma, ébrenléte, frissessége és kimerültsége, mindennapos foglalatossága a Nap állásától, a Hold változásától, a csillagok fel- és letűntétől. A csillagos ég földről észlelt mozgásának indítéka, miértje az ember számára felfoghatatlan, ám e változások körforgás-szerű rendszeressége és a földi életre való hatása már igencsak kézzelfogható volt. Hosszú évezredekig az ember az égre tekintett, az égi változások alapján szervezte meg az életét, és nem volt ez másképp Magyarországon sem.

Befejezetlen kassita kudurru/határoszlop. Felül: bolygóisten-jelképek. Alu: juhok közt menetelő zenészek (Kr. e. 1186-1172, Melishipak kassita király kora, Susa, Louvre, Paris -smarthistory.org)

A XVIII. században a keszthelyi Festetich grófot bécsi palotájában az intézője, egy gubás, csizmás parasztember kereste fel, hogy beszámoljon a birtok ügyeiről. A kíváncsi bécsi utcanép, a kölykök és a cselédek követték az eget fürkésző magyar ,,vadembert". Festetich érdeklődésére, vajon miért okozott akkorra riadalmat, ugyan miért nézte állandóan az eget, azt válaszolta: Hogyan tud ennyi ember úgy élni, hogy nem látja Isten napját felkelni és lenyugodni?

A magyar ember még a közelmúltban is együtt élt a csillagos éggel, aszerint igazgatta a napjait, végezte a dolgát. A mai ember számára ismeretlen az ég, nem tekint fel rá, nem él az égi törvény szerint, miként a káldeus papok irányítása mellett a régiek tették. .

A káldeusok ügyelték a csillagos eget. Az égitesteket, az égi változásokat istenalakok formájában hozták emberközelbe, tették érthetővé. A csillag- és bolygóistenek több ezer éven keresztül a legelőkelőbb helyet foglalták el az ókoriak, a sumirok, akkádok, asszírok, perzsák... és később a hun-magyarok hiedelemvilágában. Az idővel az égitestek istentől eredő vezérlő mivolta feledésbe merült, de a tiszteletükre emlékeztek, így azok a kereszténység, az iszlám vagy a zsidózó hit istenalakjaivá lettek.

Alább: Asszír Lamastu-tábla jobb és baloldala (diorit, Kr.e. 8-7.sz., 4,64x6,6 cm, British Museum, London - cmaa-museum.org)

Előlap: Oroszlánt és kutyát szoptató, kezében egy-egy kétfejű kígyót szorongató női démon.
Hátlap: Felül a Nap, a Hold és a Fiastyúk/Plejádok. Alul: Az oltáron ülő szent madárnak (IM.DUG.UDhu). áldozatot bemutató hét oroszlán, kutya, madár stb. fejű démon. Megfelel a magyar mitológia"hét ördögének"[12], gonoszának (vö. Heten vannak, mint a gonoszok.)

[1] Ld. a világ benépesítése c. blog-cikkemet!

[2] Marton Veronika: Miért káld-sumir a sumir? In: Hol rejtőznek a magyar táltosok, Matrona, Győr, 2013-2018, 76-77. pp.

[3] Padányi Viktor: Vérbulcsu, Ausztrália, 1955., 9-10. pp.

[4] Mózes I. kv., 10.10. In: Szent Biblia, Bibliatársulat. Bp.

[5] Hammurabi törvénykönyve,

[6] Hérodotosz történeti könyvei, MTA, Bp. 1893., I. 178-200., 75-85. pp.

[7] Xenophon: Anabasis, Európa, Bp. 1968., II.3., 65. p.

[8] Hérodotosz i. m. 193., 81-82. pp.

[9] Hérodotosz i. m. I. 193; II. 11.

[10] Marton Veronika: Világkatasztrófák, Matrona, Győr, 2011., 36-37. pp.

[11] Bérosszosz i. m. 264-267 pp. In: Schnabel, Paul: Prolgomena und Kommentar zu den Babyloniaca des Berossos, Teubner, Leipzig, 1913.

12 Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia, Kiadja Heckenast Gusztáv, Pest, 1854. 51. p.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Marton Veronika  
Címkék: összehasonlítani, termékenységével, kinyilatkozásait, természetfeletti, törvényoszlopán, városállamokban, embertömegeknek, fennmaradásukat, összefolyásánál, történetíróknak, foglalatossága, felfoghatatlan, továbbörökítői, kialakulásának, névhasználatát, öntözőcsatorna, istenalakjaivá, vízimadarakban, bölcsességének, magyarországon, rendszeressége, katasztrófákra, bibliatársulat, vízvezetékeket, népcsoportokat, mezopotámiában, befolyásolását, szántóföldekre, szolgálatának, tudományoknak, kozmogóniában, pusztításától, exvotoalalune, eszmélésüktől, babiloniaknál, iskolapéldája, saját kora, először Hammurabi, túlélő népcsoportokat, sumir műveltséget, írott forrásokra, káldeusok utolsó, sémiták beszivárgása, sumir városállamokban, sumir lakosságot, ókori görög, sémi népcsalád, első Közel-Keletre, babiloni-asszír korból, káldeusok pedig, termőföld csatornákkal, mocsarak kiszárítása, Marton Veronika, Középütt KAL, Jemdet Nasr, Asszír Lamastu-tábla, British Museum, Padányi Viktor, Mózes, Szent Biblia, Ipolyi Arnold, Magyar Mythológia, Kiadja Heckenast Gusztáv,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
07.22. 08:52 Költségvetés - Politológus: a költségvetés korai elfogadása a lakosságnak i...
07.22. 08:52 Izrael szíriaiakat menekített Jordániába Shiri Zsuzsa, az MTI tudósítója je...
07.22. 08:52 Hétrétország - Tíznapos összművészeti fesztivál az Őrségben
07.22. 07:50 Költségvetés - Dömötör: minden kiemelt területre több forrás jut
07.22. 07:20 Növekvő forgalomban gyengült a BUX-index a héten
07.22. 07:05 Budafok-Tétény önkormányzata turisztikai ötletpályázatot hirdet
07.22. 07:04 Hétfőtől nyári szünet van az Alkotmánybíróságon
07.22. 07:04 Szállítás közben elveszett egy 7 méteres Hold-installáció
07.22. 07:04 Szerdán hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási ponthatárokat
07.22. 07:04 Elsőbálozók lettek a 193. Anna-bál szépei
Tudjátok ?
Ma 49 éve történt az emberiség történelmének leggrandiózusabb vállalkozása: az ELSŐ HOLDRAS...
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Mi tűnik neked fel ezen a képen?
még több kérdés
Blog Címkék
Női vágyak  Műhelytitkok: Sorosék és az EU...  ***Csodálatos vörös rózsák***  Nem minden ölelés egyforma  Jordánia legszebb látnivalói  Áldott, békés napot Mindenkine...  Tallóztam  benlali@tvn.hu/verseim/Virágok...  Az élkethez való egyik legjobb...  Romantikus kép 💝ԁ...  Csillogó piros virág  Napi áhítat- Felkészít a szolg...  Keresztény vers- Vándorúton  Negyvenkilencszer klónozták má...  Kellemes délutáni időtöltést  Nincs szép test és csúnya test  Üres telek  Harmonia.......  Tallóztam  Ha az erdő besötétül  Fotó a nyári nyaralásról  139 éve született Móra Ferenc ...  Cica  ***Csodálatos kép***  Szép nyári napot  Szép estélyi ruha  Kellemes délutáni időtöltést  Nem magamban hiszek  Szèp estét kedves látoga...  Fido kutya, a II. világháború ...  Jó éjszakát , szép estét  Kemény lecke  Bármely színben jó  Horváth Ilon: Tévhit  Amikor szemeidbe nézek...  Szèp estét kedves látoga...  Vörös rózsák  Tengerparti ház  Keresztény vers- Vándorúton  Az igazi ugatás......  Tudod mi az  Keresztény vers- Vándorúton  Nincs jobb dolog  Üres telek  Sárga-fehér estélyi ruha.  Nem lehet ura önmagának  Add akezed  Kellemes délutánt!Jó pihenést!  Keresztény történet- A Teremtő  16. FINA Junior Műúszó Világba...  Cica  Az elméd szab határokat  Kemény hét volt!  Smiling nice day  Harmonia.......  Sárga-fehér estélyi ruha.  Ételek cukkiniből  Én és az őrangyalom-----Vilhe...  Kemény lecke  Keresztény vers- A MEGOLDÁS  139 éve született Móra Ferenc  A jó tánc két szabad ember tán...  Nem az tesz tönkre, amin keres...  Kellemes délutáni időtöltést  Várnai Zseni - AZ ALVÓ KERT...  Nem lehet ura önmagának  Derűs reggelt, szép napot  ccCcc  Mosolygós délutánt......  Szép nyári napot  Harmonia.......  Herakleitosz idézet  Romantikus kép 💝ԁ...  Alapító nyilatkozat tervezet é...  Tallóztam  Fantasztikus csütörtököt  Mosolygós délutánt......  Nem "megbocsátani" nehéz  Mihályfalvi János legújabb vid...  IMAMORZSA • 2018. július...  Sárga-fehér estélyi ruha.  Vörös rózsák  Köszöntelek Július !  Július 19. Szép napot!  Szerzetestôl-77/912  Szép nyári napot  ***Csodálatos kép***  Imádság  Marcsitól ...  Tengerparti ház  A te fájdalmad...  ***Csodálatos kép***  Miért fontos a magyar nemzet s...  A madárkák  The Dark Half /1993/  Reviczky Gyula - Akit szeret...  Az élkethez való egyik legjobb...  Vendégvárás  Várnai Zseni - AZ ALVÓ KERT...  Ételek cukkiniből 
Bejegyzés Címkék
saját kora, először Hammurabi, túlélő népcsoportokat, sumir műveltséget, írott forrásokra, káldeusok utolsó, sémiták beszivárgása, sumir városállamokban, sumir lakosságot, ókori görög, sémi népcsalád, első Közel-Keletre, babiloni-asszír korból, káldeusok pedig, termőföld csatornákkal, mocsarak kiszárítása, káldeus papok, föld Arábia, lapályon vadon, mocsarak bővelkedtek, kiváló talaj, rendkívüli csapadékhiány, hófödte örmény, folyók kénye-kedvére, vizet emberi, gyorsvizű Tigris, torkolatát hullámzó, aszályos időszakra, ország közepéig, pangó vizeket, ókorban kiépített, máig megmaradt, avarkorban épült, avarok hadi, isteni tudást, teremtő isten, emberfélék felé, babiloni vízözönhős, káldeusok bölcsességének, káldeusok titkos, világ teremtésére, világformáló katasztrófákra, események hasonlósága, természeti erők, természetfeletti isteni, zsidó Pentateuch, judeo-keresztény Bibliában, saját szent, szeretet jegyében, babiloni papság, világegyetem kialakulásának, káldeus istenképzetet, természeti ismeretekkel, síkságon levő, természet nemző, csillagokhoz értő, csillagok járását, világ kezdetét, saját működésüktől, istentől származó, fennmaradásukat biztosította, hitük szerint, életük törvényét, káldeus világkép, babiloni síkságon, horizontig ellátni, csillagok szabályos, állócsillagok hajnali, bolygók pályája, föld termékenységével, folyók kiáradását, földi életre, természet változása, ember élete, csillagok fel-, ember számára, égre tekintett, keszthelyi Festetich, birtok ügyeiről, kíváncsi bécsi, cselédek követték, eget fürkésző, magyar ember, csillagos éggel, régiek tették, káldeusok ügyelték, csillagos eget, legelőkelőbb helyet, hun-magyarok hiedelemvilágában, égitestek istentől, tiszteletükre emlékeztek, iszlám vagy, magyar mitológia&#8221, világ benépesítése, magyar táltosok, összehasonlítani, termékenységével, kinyilatkozásait, természetfeletti, törvényoszlopán, városállamokban, , ,
2018.06 2018. Július 2018.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 5 db bejegyzés
e hónap: 86 db bejegyzés
e év: 901 db bejegyzés
Összes: 23842 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1894
  • e Hét: 1894
  • e Hónap: 110292
  • e Év: 1395247
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.