Regisztráció  Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Marton Veronika: A káldeus papok tudása
  2018-07-02 22:52:23, hétfő
 
   
  Bérósszosz, a Kr. e. III. századi babiloni pap a Tigris és az Eufrátesz közét, azaz Sumert és Akkádot hol a Káldea, hol a Babilónia néven említi. Babilónia esetében a saját kora névhasználatát vetíti vissza néhány ezer évvel korábbra. A Káldea elnevezés rendben van, hiszen Kr. e. 3000-2800-ból származó pecséthenger nyomaton név szerint szerepel KAL.DU, az ,,ország hatalmasa" vezére.[1] Ő lehetett a Mezopotámiát benépesítő toldalékoló nyelvű szkítafajú nép első uralkodója, nimródja.[2] (KÁL-nak nevezték Tas vezér fiát, Vérbulcsú atyját, Gizellának, az I. magyar király feleségének felmenőjét.)[3] E terület bibliai neve Sineár[4], összecseng az először Hammurabi[5] törvényoszlopán előforduló Sumer elnevezéssel.
Népek táblája - Középütt KAL.DU, Cháldea névadója (Kr. e. 3000-2800, Jemdet-Nasr kor, wisdomlib.org)

A Vízözön elmúlta, a víz levonulása után e szárazulatra került vizenyős vidék szinte vonzotta a túlélő népcsoportokat. Az ősszkíta/kusita népesség mellé telepedett az Aral-tó környéki Chorezmiából, az Uruk-i, és utána a Kárpát-medencéből, azaz Erdélyből származó Jemdet Nasr népcsoport. E három szkítafajú nép együttese hozta létre a sumir műveltséget, amelynek ékírásos jeleivel kezdődött Kr. e. 3500 körül az írott forrásokra támaszkodó történelem.

Cháldea (Kr. e. 3000 körül, upload.wikimedia.org)

A káldeusok utolsó bevándorlási hullámával egyidejűleg kezdődött a sémiták beszivárgása. Kr. e. 2800-ra már oly számottevőek lettek, hogy a sumir városállamokban egyre-másra ,,vették át" a hatalmat, s úgy kiszorították/kiirtották a sumir lakosságot hogy párszáz év múltán írmagjuk sem maradt.

Az ókori görög történetíróknak a sémi népcsalád számára nincs külön elnevezésük. Az első Közel-Keletre vonatkozó híradásaik Kr. e. 2000 tájáról, a babiloni-asszír korból valók. Így minden isten-, nép- és földrajzi stb. név e kor névadási szokását tükrözi. Babilon leírásával együtt Hérodotósz[6] megemlíti, hogy Bél (a sumir EN.LIL), babiloniak legfőbb istensége, a papjai, a káldeusok pedig a vízözönelőtti (és a sumir) műveltség hordozói és őrzői, továbbörökítői voltak. Atlantiszi hazájukból hozott tudásukat használták fel új hazájuk lakhatóvá, élhetővé tételére. Mezopotámiában a termőföld csatornákkal való megvédése/öntözése, a víz magasabb helyekre való vezetése, a mocsarak kiszárítása kiváló mérnöki ismereteket követelt, s ennek birtokában a káldeus papok voltak.
Ókori duzzasztó- és öntözőcsatorna (Dara/Mardin, Törökország, commons.wikimedia.org)

A föld Arábia felé vízben és gabonában mindmáig szűkölködik, a Tigrisen túl meg magas hegyek övezik, ám az ókorban a lapályon vadon termett a búza, árpa, lencse, bab és a szézám, datolya, alma és sok más gyümölcs.[7] A mocsarak bővelkedtek ehető gyökerekben, halakban és vízimadarakban.[8] Ám a kiváló talaj dacára a rendkívüli csapadékhiány miatt a hófödte örmény hegyek olvadékvizét szállító két folyó segítsége, áradása nélkül e vidék is terméketlen maradt volna. Ám ez édenkertet mégsem lehetett a folyók kénye-kedvére bízni. Míg az Eufrátesz nem árad ki önmagától a szántóföldekre, mint a Nílus, a vizet emberi kéz és merítő szerkezettel kell felemelni, ha meg sok, tározókban, csatornákban visszatartani. A gyorsvizű Tigris évente egy-két hónapra a torkolatát hullámzó tengerré varázsoló pusztító áradatot küldött a síkságra. Az erős ár ellen gátakat, vízlevezető csatornákat, az aszályos időszakra víztározókat, az ország közepéig vivő vízvezetékeket kellett építeni[9]; a két folyó összefolyásánál a pangó vizeket pedig le kellett csapolni. Babilóniának az ókorban kiépített vízrendszere megtette a magáét, egyetlen hatalmas, jóltermő kertté varázsolta a Folyamközt. Érdemes összehasonlítani Mezopotámia és hazánk, a Kárpát-medence őskori csatornarendszerét. Úgy tűnik, mintha a máig megmaradt csatornák nyomvonala, összesen hét árok eredetileg a Pannon-tó vízének levezetésére szolgált volna, nem pedig az avarkorban épült gyepűvédő rendszer része volt. S ha már ott volt, megvolt, miért ne használták volna az avarok hadi, illetve árvízvédelmi célokra.)

Ismeretlen korú ókori híd maradványai a Tigris folyón (XII. századi dokumentumból, Hasankeyf, Törökország - pbase.com)

A babiloni, vagyis a káldeus papok azzal dicsekedtek, hogy minden tudás birtokosai, hiszen az isteni tudást őrző hét szent könyvük már a Vízözön előtt is megvolt. Ez iratok a teremtő isten kinyilatkozásait tartalmazták, amelyeket a Vízözön előtt az Eritreai-tengerből (Perzsa-öböl) időről-időre kiemelkedő hét halruhás lény közvetített az emberfélék felé.[10] Az iratokat a Vízözön pusztításától megmentendő a babiloni vízözönhős, Xisuthros, a bibliai Noé megfelelője, Szipparban, az ,,iratok városában" ásta el[11]. Szipparban, a Napvárosban a káldeusok bölcsességének székhelyén adattak elő a káldeusok titkos tanai. Ezen kívül Larankában, Urban sőt Borszippában is voltak papi iskolák.

A világ teremtésére, a világformáló katasztrófákra emlékező héber (bibliai) történetek és a káldeus (bérósszoszi) hagyományok között az események hasonlósága dacára alapvető különbség van: Míg a babiloniaknál a természeti erők forrnak és dolgoznak, addig a hébereknél a természetfeletti isteni hatalom működik. A zsidó Pentateuch/Torá-ban, a keresztények a judeo-keresztény Bibliában, a mohamedánok a Koránban, vagyis a saját szent könyveikben rögzített isteni kinyilatkozásokat feltétel nélkül elhiszik. Ez mindmáig hatalmas embertömegeknek a szeretet jegyében irányított egyrészt elfogadó
, másrészt támadó befolyásolását, ösztönzését teremtette meg: Iskolapéldája az Európába irányuló migráció!

A babiloni papság a kozmogóniában, a világegyetem kialakulásának elméletében ötvözte a káldeus istenképzetet a természeti ismeretekkel, a síkságon levő víz, a föld és a természet nemző erejével. A csillagokhoz értő, a csillagok járását ismerő káldeus papok, babiloni csillagjósok ismerték a világ kezdetét, és tudták a végét. A Vízözön előtti időszakra 432.000 évet számláltak (Bizonyára nem a teremtéstől, hanem a saját működésüktől, ,,eszmélésüktől" kezdődően!) A káldeus papok az életüket a teremtő isten szolgálatának, illetve az istentől származó tudományoknak szentelték.

A Folyamköz népe tisztelte a föld és a víz erejét, ami végső soron a fennmaradásukat biztosította, de a hitük szerint az életük törvényét fentről, a Naptól, a Holdtól és az ég csillagaitól kapták.
A káldeus világkép (exvotoalalune.com)

A babiloni síkságon egész a horizontig ellátni. Jól lehetett látni a bolygók, a csillagok szabályos futást, továbbá az állócsillagok hajnali feltűnését, este pedig a nyugtát. A Földről nézve a Nap mozgása, a bolygók pályája, bizonyos állócsillagok magasabb vagy alacsonyabb állása összefüggött az évszak-változással a föld termékenységével, szárazságával, hirdette a folyók kiáradását stb., vagyis hatással volt a földi életre. Miként a természet változása, ,,élete és halála", úgy függött az ember élete, éjszakai nyugodalma, ébrenléte, frissessége és kimerültsége, mindennapos foglalatossága a Nap állásától, a Hold változásától, a csillagok fel- és letűntétől. A csillagos ég földről észlelt mozgásának indítéka, miértje az ember számára felfoghatatlan, ám e változások körforgás-szerű rendszeressége és a földi életre való hatása már igencsak kézzelfogható volt. Hosszú évezredekig az ember az égre tekintett, az égi változások alapján szervezte meg az életét, és nem volt ez másképp Magyarországon sem.

Befejezetlen kassita kudurru/határoszlop. Felül: bolygóisten-jelképek. Alu: juhok közt menetelő zenészek (Kr. e. 1186-1172, Melishipak kassita király kora, Susa, Louvre, Paris -smarthistory.org)

A XVIII. században a keszthelyi Festetich grófot bécsi palotájában az intézője, egy gubás, csizmás parasztember kereste fel, hogy beszámoljon a birtok ügyeiről. A kíváncsi bécsi utcanép, a kölykök és a cselédek követték az eget fürkésző magyar ,,vadembert". Festetich érdeklődésére, vajon miért okozott akkorra riadalmat, ugyan miért nézte állandóan az eget, azt válaszolta: Hogyan tud ennyi ember úgy élni, hogy nem látja Isten napját felkelni és lenyugodni?

A magyar ember még a közelmúltban is együtt élt a csillagos éggel, aszerint igazgatta a napjait, végezte a dolgát. A mai ember számára ismeretlen az ég, nem tekint fel rá, nem él az égi törvény szerint, miként a káldeus papok irányítása mellett a régiek tették. .

A káldeusok ügyelték a csillagos eget. Az égitesteket, az égi változásokat istenalakok formájában hozták emberközelbe, tették érthetővé. A csillag- és bolygóistenek több ezer éven keresztül a legelőkelőbb helyet foglalták el az ókoriak, a sumirok, akkádok, asszírok, perzsák... és később a hun-magyarok hiedelemvilágában. Az idővel az égitestek istentől eredő vezérlő mivolta feledésbe merült, de a tiszteletükre emlékeztek, így azok a kereszténység, az iszlám vagy a zsidózó hit istenalakjaivá lettek.

Alább: Asszír Lamastu-tábla jobb és baloldala (diorit, Kr.e. 8-7.sz., 4,64x6,6 cm, British Museum, London - cmaa-museum.org)

Előlap: Oroszlánt és kutyát szoptató, kezében egy-egy kétfejű kígyót szorongató női démon.
Hátlap: Felül a Nap, a Hold és a Fiastyúk/Plejádok. Alul: Az oltáron ülő szent madárnak (IM.DUG.UDhu). áldozatot bemutató hét oroszlán, kutya, madár stb. fejű démon. Megfelel a magyar mitológia"hét ördögének"[12], gonoszának (vö. Heten vannak, mint a gonoszok.)

[1] Ld. a világ benépesítése c. blog-cikkemet!

[2] Marton Veronika: Miért káld-sumir a sumir? In: Hol rejtőznek a magyar táltosok, Matrona, Győr, 2013-2018, 76-77. pp.

[3] Padányi Viktor: Vérbulcsu, Ausztrália, 1955., 9-10. pp.

[4] Mózes I. kv., 10.10. In: Szent Biblia, Bibliatársulat. Bp.

[5] Hammurabi törvénykönyve,

[6] Hérodotosz történeti könyvei, MTA, Bp. 1893., I. 178-200., 75-85. pp.

[7] Xenophon: Anabasis, Európa, Bp. 1968., II.3., 65. p.

[8] Hérodotosz i. m. 193., 81-82. pp.

[9] Hérodotosz i. m. I. 193; II. 11.

[10] Marton Veronika: Világkatasztrófák, Matrona, Győr, 2011., 36-37. pp.

[11] Bérosszosz i. m. 264-267 pp. In: Schnabel, Paul: Prolgomena und Kommentar zu den Babyloniaca des Berossos, Teubner, Leipzig, 1913.

12 Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia, Kiadja Heckenast Gusztáv, Pest, 1854. 51. p.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Marton Veronika  
Címkék: összehasonlítani, termékenységével, kinyilatkozásait, természetfeletti, törvényoszlopán, városállamokban, embertömegeknek, fennmaradásukat, összefolyásánál, történetíróknak, foglalatossága, felfoghatatlan, továbbörökítői, kialakulásának, névhasználatát, öntözőcsatorna, istenalakjaivá, vízimadarakban, bölcsességének, magyarországon, rendszeressége, katasztrófákra, bibliatársulat, vízvezetékeket, népcsoportokat, mezopotámiában, befolyásolását, szántóföldekre, szolgálatának, tudományoknak, kozmogóniában, pusztításától, exvotoalalune, eszmélésüktől, babiloniaknál, iskolapéldája, saját kora, először Hammurabi, túlélő népcsoportokat, sumir műveltséget, írott forrásokra, káldeusok utolsó, sémiták beszivárgása, sumir városállamokban, sumir lakosságot, ókori görög, sémi népcsalád, első Közel-Keletre, babiloni-asszír korból, káldeusok pedig, termőföld csatornákkal, mocsarak kiszárítása, Marton Veronika, Középütt KAL, Jemdet Nasr, Asszír Lamastu-tábla, British Museum, Padányi Viktor, Mózes, Szent Biblia, Ipolyi Arnold, Magyar Mythológia, Kiadja Heckenast Gusztáv,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
09.25. 08:42 Németországban gyorsult a nagykereskedelmi árak emelkedése augusztusban
09.25. 08:41 Új betegazonosító rendszert alkalmaznak a keszthelyi és a hévízi kórházban
09.25. 08:32 Tőzsde - Vegyes mozgás Ázsiában
09.25. 08:31 Cselgáncs-vb - Ohát Zalán villámgyőzelemmel a 32 között
09.25. 08:22 NKA 25 - Szent Mihály-napi fesztivált rendeznek a Szentendrei Skanzenben
09.25. 08:21 Rákóczi Szövetség: egyre népszerűbb a magyar iskola Kárpátalján
09.25. 08:11 ENSZ-közgyűlés - Oktatási és diplomáciai megállapodásokat ír alá kétoldalú ...
09.25. 08:01 Az utóbbi 27 év legfontosabb népszavazására készül Macedónia
09.25. 07:52 Fodor Tamás főszereplésével látható A vihar a Budapest Bábszínházban
09.25. 07:51 Élő tv-sportközvetítések - Kedd, szerda
Tudjátok ?
Mi a megfejtés nr. 74 ?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
még több kérdés
Blog Címkék
A jellem tökéletesítése  Utószó ...  Amikor a sebész  Csak a jó dolgok.....  Csábos szépség  Juhász Magda - Nyárutó  Kellemes hétvégét  Jó reggelt kedves Barátaim  Ami igazán fontos  Szerelmes szépség  Facebookon kaptam  Angyalok őrizzék álmodat  Vacsoraidő.......  Őszi levelek és termések  Kolibrik  Jó éjt!Szép álmokat!  Facebookon kaptam  Naplemente......  Facebookon kaptam  Kellemes hétvégét  Természetben  Facebookon kaptam  Az álmot és nyugalmat hozó álo...  Sajtgolyó villámgyorsan  Naplemente......  Facebookon kaptam  Néhány szó a cukorbetegek diét...  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Kellemes délutánt!Jó pihenést!  Vidám őszi hétvégét  Gondolat........  A jellem tökéletesítése  Szép estét  Ősz-ídézetes  A világ hét csodája.....  Gerberák  Szabados István - Ősz van sár...  Az álmok kiégnek  Szabados István: Anyám emlékér...  Kellemes hétvégét  Petőfi Sándor :ŐSZI REGGEL J...  Őszi tópart  Gondolat........  Facebookon kaptam  Mírjam barátnőmtől a facebooko...  Ha annyit járnál  YoungRedFoxesVosges (Francia)  Régi szép idők  Zelk Zoltán - Pitypang  Őszi kép  Aki legyőz másokat  Változnak az évszakok  Kolibrik  A víz ivása  Facebookon kaptam  Őszi kép  Szeresd az Urat, a te Istenede...  Vérük már bennem dobol  Ha belém rúgsz, amikor a padló...  A Földanya hozzánk szól  Őszi termések kosárban  Naplemente......  Csokor  Klasszikus grízgaluska leves  Szép vasárnapot  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  A világ hét csodája.....  Szélben lévő  Aranyosi Ervin: Mosoly az esőb...  péntek  Két hullámban jön az évszakvál...  Az elmúlás  Őszi termések kosárban  Balázs Béla: Őszi varázs  Kolibrik  Szép napot mindenkinek!  Szabados István - Ősz van sár...  Kellemes délutánt!Jó pihenést!  Természetben  Ősz-ídézetes  Film 2016 Hamilton Ügynök  Őszi kép  Majtényi Erik: Hűvös őszi eső  fésülködés  Jó reggelt,szép napot!  Kellemes délutánt kívánok!  Facebookon kaptam  Sötétség és világosság  Juhász Magda - Nyárutó  A megbocsájtás  Boldog vasárnapot  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Szabó Miklós polgármester 2006...  Csábos szépség  Gyermekem, csak a szivedre vig...  Száguldó gyorsvonat  Átmeneti állapot  Köszönet 
Bejegyzés Címkék
saját kora, először Hammurabi, túlélő népcsoportokat, sumir műveltséget, írott forrásokra, káldeusok utolsó, sémiták beszivárgása, sumir városállamokban, sumir lakosságot, ókori görög, sémi népcsalád, első Közel-Keletre, babiloni-asszír korból, káldeusok pedig, termőföld csatornákkal, mocsarak kiszárítása, káldeus papok, föld Arábia, lapályon vadon, mocsarak bővelkedtek, kiváló talaj, rendkívüli csapadékhiány, hófödte örmény, folyók kénye-kedvére, vizet emberi, gyorsvizű Tigris, torkolatát hullámzó, aszályos időszakra, ország közepéig, pangó vizeket, ókorban kiépített, máig megmaradt, avarkorban épült, avarok hadi, isteni tudást, teremtő isten, emberfélék felé, babiloni vízözönhős, káldeusok bölcsességének, káldeusok titkos, világ teremtésére, világformáló katasztrófákra, események hasonlósága, természeti erők, természetfeletti isteni, zsidó Pentateuch, judeo-keresztény Bibliában, saját szent, szeretet jegyében, babiloni papság, világegyetem kialakulásának, káldeus istenképzetet, természeti ismeretekkel, síkságon levő, természet nemző, csillagokhoz értő, csillagok járását, világ kezdetét, saját működésüktől, istentől származó, fennmaradásukat biztosította, hitük szerint, életük törvényét, káldeus világkép, babiloni síkságon, horizontig ellátni, csillagok szabályos, állócsillagok hajnali, bolygók pályája, föld termékenységével, folyók kiáradását, földi életre, természet változása, ember élete, csillagok fel-, ember számára, égre tekintett, keszthelyi Festetich, birtok ügyeiről, kíváncsi bécsi, cselédek követték, eget fürkésző, magyar ember, csillagos éggel, régiek tették, káldeusok ügyelték, csillagos eget, legelőkelőbb helyet, hun-magyarok hiedelemvilágában, égitestek istentől, tiszteletükre emlékeztek, iszlám vagy, magyar mitológia&#8221, világ benépesítése, magyar táltosok, összehasonlítani, termékenységével, kinyilatkozásait, természetfeletti, törvényoszlopán, városállamokban, , ,
2018.08 2018. Szeptember 2018.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 106 db bejegyzés
e év: 1131 db bejegyzés
Összes: 24072 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1641
  • e Hét: 10267
  • e Hónap: 120752
  • e Év: 1711733
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.