Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Magyar játékszín – Földes Gábor, a színészek mártírja
  2018-07-03 23:27:53, kedd
 
   
  Ha feloldás, ha tragikus finálé...

Magyar játékszín - Földes Gábor, a színészek mártírja

Ablonczy László

Grátz Endre ügyész hazugságokból szőtt háromórás rágalomáriája nyomán 1957. június 4-én hat személyt ítéltek halálra Győrben. A vádirat Földes Gábor és társai címmel olyan személyek szövetkezését hazudta, akik nem ismerték egymást.

Földes Gábor a Kisfaludy Színház főrendezője volt. Június 5-én ,,Kovács Péter" jelzetű spicli (a Kisfaludy Színház ügyelője) jelentésében áll, hogy Kéry Edit színész közölte: ,,mindent megtesz azért, hogy mentse..., már többször járt Bpesten és nem kisebb emberekkel beszélt, mint Major Tamás, aki megígérte, hogy segít". (ÁBTL 3.1.2. M-14783) Valóban, Kéry Edit állhatatosan harcolt, de a belügy már őt is célba vette. Június 10-én a győri városházán, népes hallgatóság előtt Gyenes István bíró ellenforradalmi cselekményekre hivatkozva kihirdette Földes Gábor és társainak halálos ítéletét.

A főrendező mellett Tihanyi Árpád általános iskolai tanár, Gulyás Lajos református lelkész, Kiss Antal fűtő, Weintráger László segédmunkás, Cziffrik Lajos és Zsigmond Imre földműves szerepelt a vérbíróság listáján. Az ítélet délutánján Grátz és a színház rendezője, a Moszkvában tanult párttitkár, Giricz Mátyás az igazgatói irodában aláírta a Kéry elleni ,,tanúskodási" iratot. A színésznő ellen eljárást indítottak, és letartóztatták. Bizonyára azért is, hogy a fellebbezés folyamán ne tudja mozgósítani pesti kapcsolatait.

A Bizánc bemutatója

A színésztársadalom döbbenten fogadta a hírt, mert Földes Gábort főiskolai életéből, későbbi megnyilatkozásai és cikkei alapján hithű kommunistának ismerték. A belügyi levéltárban őrzött anyagok szerint Földes újpesti zsidó kocsmáros fia; származását szenvedte a háborúban, az új világban a színi akadémián, azonban a Horváth Árpád Kollégium lelkes vezéreként tündökölt. Olykor még tanáraival is harcot kezdett, például Hont Ferenccel, mondván: ,,nem törődött a diáksággal" (ÁBTL V. 1411876). 1949-ben végzett színészként, a Bányász Színház, majd a Honvéd Színház rövid életű tagsága után került Győrbe, ahol már rendezőként dolgozott.

Az időnek kedves darabok (Aranycsillag, Határszélen, Nem magánügy, Tűzkeresztség) mellett operetteket és a 48-as forradalmat idéző darabokat (A kőszívű ember fiai, Fáklyaláng) állított színre. Némelyik a vidéki színházak fővárosi szemléin is figyelmet érdemelt. A sztanyiszlavszkiji lélektani realizmust követte, példaképe Gellért Endre volt, aki a Nemzeti Színház kiváló előadásai mellett emberségével, szellemével áthatotta az egész magyar színjátszást. A XX. kongresszus Moszkvából szivárgó eseményei, melynek nyomán a Rajk-per hazug voltának kénytelen beismerése és a Petőfi Körben elhangzó előadások hírei megrázó és eszméltető fordulatot jelentettek Földes életében.

Az irodalmi és színházi világban szenzáció, amikor Földes 1956. szeptember 15-i évadnyitásra Herczeg Ferenc Bizáncát hirdette meg. Szerzője 94 évesen, 1954-ben elhunyt, művei 1945 után tilalmi listán szerepeltek. ,,Egy halálra ítélt nép" keserves víziójában íródott a Bizánc, ahogy Herczeg A gótikus ház című emlékiratában olvasható. A Nemzeti Színház 1904. április 22-én mutatta be, majd többször felújította. Európa állapotát érzékelve ma sincs időszerűbb darab.

A trianoni diktátumot követően, az 1921-es előadáshoz kötődve ébresztő reménységgel írta Harsányi Kálmán: ,,az alapjaiban megrohadt Bizánc összeomlásának festésében a mi katasztrófánk megsejtése vezette, s ma egyenesen szívünkben talál Giovanni mondása, mely másfél évtizeddel ezelőtt még csak mint valami mellékes aforizma suhant el fülünk mellett »Minden nemzet akkor hal meg, amikor megássa a maga sírját«." Soha addig, de 56 szeptemberében az országos lapok, Magyar Nemzet, Szabad Nép, Művelt Nép, Színház és Mozi kritikusai utaztak Győrbe, és tudósítottak a Bizánc bemutatójáról.

A rendezés gondossága mellett Konstantin császár alakítóját, a Nemzeti korábbi tagját, Kárpáthy Zoltánt dicsérték, akiről a legenda úgy szólt, hogy novemberben az uralkodó palástjában érkezett a határhoz, és a sorompónál ,,Utat Bizánc császárának!" felszólítással távozott az országból. Párizsig jutott, aztán hazatért, és a következő évtizedet átitta, hatalmas tehetségét felemésztve 46 évesen hunyt el.

A forradalom előtti hónapokban a győri közélet is ébredezett, Földes a népszerű Szigethy Attilával felélesztette a Nékoszból való kapcsolatát, a baráti körhöz tartozott Kéri József megyei főügyész, aki korábban Nagy Imre miniszterelnöki hivatalában titkárkodott. Amikor október 25-én a pesti események hatására Győrben is tüntető menet vonult a városháza elé, a színháziakat Földes vezette, s beszédében a fővárosi áldozatokat siratta, de higgadtságra figyelmeztette a győrieket.

A Talpra, magyar!-t szavalta, és a tömeg vele skandálta a refrént. A belügyi összefoglalóból tudjuk (ÁBTL V-3.1.9.-150369), hogy 26-án a színházban is megalakult az ideiglenes munkástanács. Ezen a napon Szigethy Attila, a városi, majd később a megyei forradalmi testület vezetője kérte Földest: menjen Mosonmagyaróvárra, hűtse a helyzetet, mert ott egyre erősödött a feszültség. Útközben már visszafordított egy fegyveres csapatot.
Horváth Teri, Földes Gábor (középen) és Inke László 1956. április 3-án az irodalmi és művészeti díjak
átadása után
Fotó: MTI-Tormai Andor


Szökés a városházáról

Kihallgatásán Földes így mesélte el a történteket: ,,Az óvári tanácsházára mentem, ahol a párttitkárral beszéltem, aki [...] kérésemre telefonált a laktanyába, hogy a győri tanács kezébe tegyék le a fegyvert. Ezután kimentem a laktanyába autóval, ahol a parancsnokot már nem találtam. Felszólítottam a vonalban felsorakozott katonákat, hogy tegyék le a fegyvert. Elmondtam azt is, hogy hiába fordultam az óvári helyőrséghez katonai erősítésért, ott nem volt már sem parancsnok, sem katona, a laktanyába betört a tömeg, és a győri fegyveresek teljes anarchiát teremtettek. Egy határőr tisztet súlyosan megvertek, egynek a védelmében engem is megvertek - ezt Szigethy láthatta is rajtam -, két határőrt pedig hazahoztam Győrbe... Elmondtam azt is, hogy ott lincselés tört ki, és egy határőr tisztet meglincseltek, hogy meghalt-e, azt én magam se tudom." (ÁBTL 3.1.9. V-145910)

A határőr meghalt, de ennek előtte Dudás sortűzparancsára több mint száz ártatlan halott és sok sebesült igazolta a bestiális eseményt. Az apokaliptikus elkeseredettségben Földest is ÁVH-snak vélték, ütlegelték, miközben életét kockáztatta, hogy a pogromból az ÁVH-s Vági Józsefet kimentse. Másnap a győri városházán őt is menekíteni kellett, mert egy zsidózó szélsőséges csoport Szigethytől követelte Földes eltávolítását a városi bizottmányból. A forradalom vezetője az asztalt verte, és védte társát: becsületes magyar ember! Földesnek szökve kellett elhagyni az épületet.

Amikor a szovjet tankok összezúzták a szabadságról szőtt álmait, közölte: a továbbiakban nem tekinti magát párttagnak. Járta az üzemeket, szónokolt a forradalom hűsége jegyében, a vagongyárban a Piros a vér a pesti utcán című verset mondta a munkásoknak. Néhány nappal november 4. után letartóztatták, de aztán Kéri József főügyész intézkedett, és távozhatott a rendőrségről.

A színházban olykor csaknem tettlegességre menően Giricz Mátyással viaskodott: a sztrájkolók mellé álljanak-e, vagy sem? És mivel nyisson a színház? Giricz A mosoly országával kezdett volna; Földes akarata erősebb volt: így a Bánk bánt próbálták Szilágy Alberttel társrendezésben, az évtizedes börtön után, Kiss Ferenccel a főszerepben. A december 12-i bemutatóra Gáti György igazgató karhatalmistákat hívott, akik felügyelték a közönséget.

Február 25-én a Vízkereszt főpróbájáról vitték el, majd 28-án kiengedték. Még megrendezhette Strozzi Játék és valóság című kétszemélyes darabját Kiss Ferenccel és Göndör Klárával (1957. március 8.), majd a Maupassant Gömböc-novellájából dramatizált Kocsma a határon című darabot vitte színre (április 16.). A sajtó éberen üzemelt: a Strozzi-játék április végén Pesten, a Bartók Teremben vendégeskedett, de az Esti Hírlap április 24-i számának előzetese már nem írta le Földes nevét.

Néhány napig Vág községben tartózkodott a nemrég elhunyt Jászai László színművész szüleinél, ők segítették volna, hogy átjusson a határon, de Földes ártatlanságának tudatában maradt, aztán 1957. április 30-án letartóztatták. Szigethy Attila már végzetes napokat élt a börtönben; május 17-i öngyilkossági kísérlete után, vélhetően Földesék halálos ítéletének hírével is terhelten, augusztus 12-én a második emeletről levetette magát.

A másodfokú ítéletre várva Földes édesapja és családja segítséget keresett; Major Tamást is kérték a bestiális terv megakadályozására. Földes a börtönből írta a feleségének: ,,Nehéz szerepemet, ha feloldás, ha tragikus finálé fejezi is be, teljesen megnyugodtam, az igazság fölényével fogom végigjátszani." A másodfokú tárgyalás előtt Gáti György és Giricz Mátyás, már érezvén súlyos, vétkes szerepüket, felkeresték a tárgyalást vezető Ledényi Ferenc hadbírót, mondván: ,,... a színház tagjai és pártszervezete, ismerve Földes Gábort, nem tartják indokoltnak a legsúlyosabb ítélet kiszabását, annál is inkább, mert az utóbbi időben olyan dokumentumok merültek fel, amelyek mellette szólnak." (ÁBTL 3.1.9. V-144506)

Út az akasztófáig

December 20-án Major rendezésében bemutatták Machiavelli Mandragóráját, 21-én zárt ülésen a Katonai Kollégium megerősítette a győri ítéletet. Machiavelli A fejedelem című munkáját Major kölcsönözte Kádárnak, aki 1957 júniusában köszönettel visszaküldte a Nemzeti igazgatójának. Major Kádárral is beszélt, aki közölte: ,,nem hibázhatnak" azzal, hogy beavatkoznak a törvénykezésbe. Aztán Major megszervezte a főtitkár és Szénási Géza legfőbb ügyész közti találkozót. Földes családja a Parlament kijáratánál várta a direktort a hírrel, de Major a hátsó kapun kiosont, menekült a rossz hír postásának szerepétől.

A Kegyelmi Tanács helyett az Elnöki Tanács döntött a fellebbezési kérvényekről. A január 10-i ülésen a 21 tagú testületből heten hiányoztak. Egy ideig kedvezően állt Földes ügye, aztán valaki (vélhetően Kristóf István titkár vagy Kiss Károly) ki-be járt, hozta az instrukciókat, és váratlanul drámaira fordult a helyzet. Kádár nem jelent meg az ülésen, de szinte bizonyos, hogy az ő utasítására hagyták jóvá Földes halálos ítéletét, amelyet január 15-én 4 óra 47 perckor Győrben hajtottak végre. Földes az akasztófa alatt a független Magyarországot éltette. Azon az estén a tragikus hírről értesülvén a Nemzeti kulisszái mögött Sinkovits Imre leköpte Major Tamást. Nem a direktort, hanem az MSZMP Központi Bizottságának tagját.

Vajon mi vezette a kádári megtorló gépezetet, hogy a kommunista színházi embert halálra ítélje? A főváros mellett Győr a forradalom központjává emelkedett, a munkásság egyik tekintélyes városa, tehát elrettentő példát, erőt kellett mutatni. További érv: 1957 júniusában az MSZMP pártértekezletén Kádár nyíltan beszélt: az átállt kommunistáknak, ahogy ő mondta: ,,az árulóknak" nincs bocsánat! Ezért hamis a kései állítás, hogy a népiek, Illyés, Tamási és mások elkerülték a börtönt, az urbánusok, Déry, Háy és mások nem.

Kádárék fontos szempontja volt a forradalmárrá lett kommunisták büntetése. Kérdés továbbá: miért kellett Földes Gábort és társait az akasztófáig hajszolni? Tekintsünk a hat mártír foglalkozására: népfrontos család a magyar társadalom változatos színeiben.

Illyés Gyula egy 59-es naplójegyzete szerint Kodály így beszélt Grátzról: ,,Összehivatta a bírákat és jogászokat, ügyvédeket, nagy bemutatkozó beszédet mondott [Győrben]. Ő az ország legfiatalabb ügyésze, elképzelhetik, milyen bizalmat élvez a Párt részéről. A Pártra hivatkozva követelt egyre több és több halálos ítéletet. Földest a rendezőt is ő juttatta bitófára. Mindenkit fenyegetett. De egyre többet beszéltek a visszaéléseiről is.

Pénzt és szeretkezést zsarolt a foglyoktól. Az ügyészek és az ügyvédek nyomozni kezdtek, adatokat gyűjtöttek ellene, s hogy leleplezzék beugratták egy vesztegetésbe." Hogy Kodály története meseszerű, miszerint Grátz letartóztatása közben öngyilkos lett, arról Békés Márton írásából értesülhettünk (Látószög, 2017. augusztus 29.). Grátz vérügyészből Gelka- és Keravill-kalandjai után szoláriumos herceggé nemesedett. Ma is boldogan él, és meg nem halt.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
Címkék: karhatalmistákat, sortűzparancsára, pártértekezletén, megnyilatkozásai, miniszterelnöki, társrendezésben, összefoglalóból, visszafordított, ellenforradalmi, visszaéléseiről, ártatlanságának, kommunistáknak, cselekményekre, törvénykezésbe, összeomlásának, letartóztatták, magyarországot, letartóztatása, foglalkozására, felszólítással, figyelmeztette, felszólítottam, tettlegességre, szeptemberében, megrendezhette, értesülhettünk, vendégeskedett, pártszervezete, bizottságának, kihallgatásán, emlékiratában, párttitkárral, öngyilkossági, igazgatójának, felélesztette, kommunistának, színészek mártírja, vádirat Földes, győri városházán, főrendező mellett, vérbíróság listáján, ítélet délutánján, színház rendezője, igazgatói irodában, színésznő ellen, fellebbezés folyamán, színésztársadalom döbbenten, belügyi levéltárban, színi akadémián, időnek kedves, 48-as forradalmat, kőszívű ember, Földes Gábor, Ablonczy László, Grátz Endre, Kisfaludy Színház, Kovács Péter”, Kéry Edit, Major Tamás, Gyenes István, Tihanyi Árpád, Gulyás Lajos, Kiss Antal, Weintráger László, Cziffrik Lajos, Zsigmond Imre, Giricz Mátyás, Földes Gábort, Horváth Árpád Kollégium, Hont Ferenccel, ÁBTL, Bányász Színház, Honvéd Színház, Gellért Endre, Nemzeti Színház, Petőfi Körben, Herczeg Ferenc Bizáncát, Herczeg, Harsányi Kálmán, Magyar Nemzet, Szabad Nép, Művelt Nép, Kárpáthy Zoltánt, Utat Bizánc, Szigethy Attilával, Kéri József, Nagy Imre, ÁBTL V-3, Szigethy Attila, Horváth Teri, Inke László, Tormai Andor, Kihallgatásán Földes, ÁVH-s Vági Józsefet, Giricz Mátyással, Giricz, Szilágy Alberttel, Kiss Ferenccel, Gáti György, Strozzi Játék, Göndör Klárával, Maupassant Gömböc-novellájából, Bartók Teremben, Esti Hírlap, Jászai László, Major Tamást, Ledényi Ferenc, Machiavelli Mandragóráját, Katonai Kollégium, Machiavelli, Major Kádárral, Aztán Major, Szénási Géza, Kegyelmi Tanács, Elnöki Tanács, Kristóf István, Kiss Károly, Sinkovits Imre, MSZMP Központi Bizottságának, Illyés Gyula, Hogy Kodály, Békés Márton,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.17. 17:22 Megbízott külügyminiszter lett Jiszráel Kac közlekedési miniszter Izraelben
02.17. 17:02 Megöltek egy férfit Budapesten
02.17. 16:52 Női röplabda Magyar Kupa - Megvédte címét a Nyíregyháza
02.17. 16:32 Néhány százan ünnepelték felvonulással a francia sárgamellényes mozgalom há...
02.17. 16:22 Német lap: egyre több hackertámadás éri a németországi kritikus infrastrukt...
02.17. 16:12 Repülőhollandi-vb - Majthényiék az élen négy futam után
02.17. 16:12 Labdarúgó NB II - Hazai sikerével élre állt a Zalaegerszeg
02.17. 16:02 Hungarian Ladies Open - Stollár az amerikai Brengle ellen kezd
02.17. 15:52 A külügyminiszter képviseli Lengyelországot a jeruzsálemi V4-csúcstalálkozó...
02.17. 15:32 Meghalt Györgyi Kálmán volt legfőbb ügyész
Tudjátok ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Imádság  Valentin nap......  Segítőkészség...  Png nő  Kegyelem  Virág pillangóval  Szomjúság  Recept boldogtalanságra  Png cica  Imádság  Kiút  Imádság  Közösségi lelkület  Csinálj minden nap, valami oly...  ooOoo  Facebookon kaptam  Bibliám  Szép estét  Tavaszi virágok  Nő sapkában  Imádság  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt ! ..........  Facebookon kaptam Krisztinától  Aranyosi Ervin: Elszáll a szó  Szív a szívnek, szívet adott  Egy bátor, állatszelíditő nő  Magyar bronz gyors korcsolyába...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kihullt a fészekből  Imádság  Facebookon kaptam  Kedd: szeretet és béke  Önzés  Tavaszi virágok  Terv  Facebookon kaptam  Kitárom szívemet  Snoopy  Békesség Istene velünk van  Kis kutyusok  Jó érzés  Imádság  Gyönyörű ló  Valentin nap......  Kedvesemnek  Zümmögő dalocska  Facebookon kaptam  Egy nyári fotó  Dobrosi Andrea versei  Szép estét  Minden nap lehet Valentin  Csokor  Harcos Katalin : Valaki hiányz...  Didergő zászlóvivőkhöz..Dáma L...  Szép estét - fantázia kép a s...  Png rózsa  Elgondolkodtetó - Mondások  A csend  Rózsaszál Természet fodros sz...  Imádság  - Hiába vágyakozol utána  Facebookon kaptam  Minden nap lehet Valentin  Szép estét  Png virág  Bibliám  Jöttem!  Imádság  Jávor Pál: Van örökélet  Naplemente  Png cica  Hárpia  Meggyes - mákos kalács  Önzés  Idézetek 1.  Imádság  Közeleg a Valentin nap  Szèp estét kedves látogat...  Magyar bronz gyors korcsolyába...  Összetett győztes a Magyar fér...  Imádság  Kilencvenedik születésnapját ü...  Imádság  Facebookon kaptam  Fohász  Csinálj minden nap, valami oly...  Naplemente  Facebookon kaptam  Tandari Éva: A Csönd Szigete v...  Kukuccs! - Van itt cica a házb...  Boldogság teli - szép napot kí...  Kutyus virágok közt  Kegyelem  Bibliám  Love  Asztali áldás 
Bejegyzés Címkék
színészek mártírja, vádirat Földes, győri városházán, főrendező mellett, vérbíróság listáján, ítélet délutánján, színház rendezője, igazgatói irodában, színésznő ellen, fellebbezés folyamán, színésztársadalom döbbenten, belügyi levéltárban, színi akadémián, időnek kedves, 48-as forradalmat, kőszívű ember, vidéki színházak, egész magyar, halálra ítélt, trianoni diktátumot, 1921-es előadáshoz, alapjaiban megrohadt, maga sírját&#171, országos lapok, rendezés gondossága, uralkodó palástjában, sorompónál &#8222, következő évtizedet, forradalom előtti, győri közélet, népszerű Szigethy, baráti körhöz, pesti események, színháziakat Földes, fővárosi áldozatokat, tömeg vele, belügyi összefoglalóból, ideiglenes munkástanács, napon Szigethy, megyei forradalmi, fegyveres csapatot, óvári tanácsházára, párttitkárral beszéltem, győri tanács, laktanyába autóval, vonalban felsorakozott, óvári helyőrséghez, laktanyába betört, győri fegyveresek, határőr tisztet, védelmében engem, határőr meghalt, bestiális eseményt, zsidózó szélsőséges, városi bizottmányból, forradalom vezetője, asztalt verte, szovjet tankok, szabadságról szőtt, forradalom hűsége, pesti utcán, színházban olykor, sztrájkolók mellé, mosoly országával, évtizedes börtön, december 12-i, határon című, sajtó éberen, nemrég elhunyt, második emeletről, másodfokú ítéletre, bestiális terv, börtönből írta, igazság fölényével, másodfokú tárgyalás, tárgyalást vezető, színház tagjai, legsúlyosabb ítélet, utóbbi időben, győri ítéletet, fejedelem című, hátsó kapun, fellebbezési kérvényekről, január 10-i, ideig kedvezően, akasztófa alatt, független Magyarországot, tragikus hírről, kádári megtorló, kommunista színházi, főváros mellett, forradalom központjává, munkásság egyik, átállt kommunistáknak, kései állítás, forradalmárrá lett, akasztófáig hajszolni, magyar társadalom, 59-es naplójegyzete, ország legfiatalabb, ügyvédek nyomozni, , ,
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1346
  • e Hét: 1346
  • e Hónap: 29480
  • e Év: 75635
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.