Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
100 év román hatalom... - Gábor Ferenc beszámolója székely
  2018-07-05 23:08:01, csütörtök
 
   
  "Száz év román hatalom..." - Gábor Ferenc beszámolója székelyföldi körútjáról

,,A száz év román hatalom alatt az erdélyi magyarság szinte megfeleződött, a szülőföld lepusztulása pedig olyan méreteket öltött, mint talán soha még a történelem folyamán" - hívja fel a figyelmet úti beszámolójának összegzésében Gábor Ferenc, az MVSZ Erdélyi Országos Tanácsának újonnan megválasztott elnöke, aki tíznapos, könyvbemutatóval egybekötött körutat tett Székelyföldön - Fekete-Körös völgyi székely és magyar vértanúság - Quo vadis, székely nép? címmel.

Június 12. és 22. között a Magyarok Világszövetsége, mint az Erdélyi Országos Tanács újonnan választott elnökének, illetve a Fekete-Körös völgyi székely és magyar vértanúság feldolgozójának, bemutatkozó körutat, könyvbemutatót szervezett számomra a Székelyföldön. Az alábbiakban rövidített formában szeretném ismertetni a találkozásokon elhangzottakat, illetve előadásaim lényegét.

Mivel a média sok esetben elhallgatja a Világszövetség tevékenységét, egyáltalán a létét, ezért magunkról is ejtettem pár szót:

A Magyarok Világszövetségét 1938-ban hozta létre, 80 évvel ezelőtt, az 1929-ben alakult Magyarok Világkongresszusa, melynek célja a Trianonban szétszaggatott nemzettestek összefogása, képviselete.

A kommunista időszakban, 54. évig a Magyarok Világkongresszusa nem ülésezett. 1992-ben a Magyarok III. Világkongresszusán újult meg, amikor is a Csoóri Sándor vezette elnökségbe két erdélyi is bekerült: Tőkés László és Patrubány Miklós.

2000-ben Patrubány Miklós lett a Magyarok Világszövetsége elnöke egy négyfordulós választási csata után. 12 jelölt vett részt a választáson, közöttük Duray Miklós, Dr. Hegedűs Loránt püspök, Pongrátz Gergely, Szakály Sándor és az akkori kormányzat által támogatott Boross Péter, volt belügy-, titokminiszter és miniszterelnök. A szándék nyilvánvaló volt: mindenáron meg akarták akadályozni, hogy az erdélyi Patrubány Miklós legyen az elnök. Nyilván Boross Péteren keresztül akarták kézi-vezérelni a Világszövetséget. Nem így történt! Ezt követően, az Országgyűlés 18 éve, előzetes figyelmeztetés nélkül, puccsszerűen, egy szabálytalan határozattal máig tartóan lenullázta az MVSZ költségvetési támogatását. Így 18. éve a Világszövetség 1 Ft állami támogatást sem kap, sem az Országgyűléstől, sem a ,,nemzeti" kormánytól! Kapnak bőven a magyarországi románok, szlovákok, zsidók, romák, prostik, ebtenyésztők és még sorolhatnám szervezetei, egyesületei! És a Habsburg Alapítvány! ,,Életünket és vérünket!" Továbbra is azoknak, akik annyiszor életünkre, létünkre törtek! A Világszövetség nem vonult, vonaglott a magyar kormány és nemzet ellen, mint teszik azok, akik a magyar adófizetők pénzéből élnek! A hazug, 23 millió románnal riogató Kovács László, a nyíltan nemzetellenes Gyurcsány Ferenc és pártjaik helyet kapnak a magyar állami médiában, Patrubány Miklós és a Világszövetség pedig nem!

Az idén 80 éves Magyarok Világszövetségének - az Alapszabályban is rögzítetten - a legjelentősebb nemzetpolitikai cselekedete a külhoni magyarok magyar állampolgársága visszaadásának 1996-2010 közötti, tizenöt év alatti kiharcolása volt. A 2004. december 5. ezen az úton egy tragikus kicsengésű esemény volt, de a magyarságnak meg kellett ezt az árat fizetnie, ahhoz, hogy visszataláljon önmagához. Győztek az Igen-ek, de az akkori kormány hazug ellenkampánya és ötmillió szavazó távolmaradása miatt nem volt ügydöntő erejük. 2007-ben az MVSZ második népszavazást kezdeményezett, de azt az Alkotmánybíróság 2010-ig törvénysértően blokkolta...

2004. dec. 5- én győztek az Igen-ek, mégis, máig a Magyarok Világszövetségét kárhoztatják.

Pedig azóta Orbán Viktor, Kövér László és Semjén Zsolt is elismerték, hogy 2004. dec. 5. Igen-jei nélkül 2010-ben nem hozhatták volna meg az állampolgárságot visszaadó törvényt!

A Magyarok Világszövetsége, amelyet a minden magyar képviseletére hivatott Magyarok Világkongresszusa hívott életre, azóta is meghatározó szerepet tölt be a magyarság életében. Gondoljunk csak a Magyarok VIII. Világkongresszusa által kidolgozott és elfogadott új magyar nemzet-meghatározásra. Az MVSZ a legnagyobb magyar nemzeti szervezet, amelynek tagjai több mint ötven országban élnek. Több mint 800 tagszervezete van, és mintegy tízezer egyéni tagja.

Ez év májusában lettem megválasztva a Magyarok Világszövetsége Erdélyi Országos Tanácsának elnökévé. Megválasztásomat - ismerve nemzetünk mai helyzetét - nem tisztségnek, inkább tisztelet- és becsületbeli feladatnak tekintem.

Fekete-Körös völgyi székely és magyar vértanúság

Kevésbé vagy egyáltalán nem ismert sokak számára a Fekete-Körös völgyi magyarságot ért román atrocitások története. A magyar és román történészek, a történetírás részéről is közel száz évig cinkos és bűnös hallgatásnak lehettünk tanúi. Román részről még érthető is lenne, ám a magyarországi hivatalos, mondhatnám akadémikusi körökben nem volt helye a magyar szenvedéseknek, a tárkányiak példamutató, irányjelző, mi több, viszonyítási alapot adó kiállásának. Önzetlen, áldozatos kiállásuk a Székely Hadosztály mellett akkori hazájuk, otthonaik, magyarságuk védelmében nem jelentett, nem jelent semmit sok jól fizetett történész számára!

Tudjuk, hogy 1918 őszén, az úgynevezett őszirózsás forradalom kitörését és gróf Tisza István meggyilkolását követően Magyarország területén eluralkodott a rendetlenség, a káosz. Még inkább érvényes volt mindez azokon a területeken, ahol a magyarság szórványban, kisebbségben élt. Amíg az akkori nemzetiségek katonái, papjaik, értelmiségeik tanácsára, agitálására hallgatva, fegyvereiket hazahozták a háborúból, eladdig a magyar katonákkal a kommunista vezetők szó szerint letétették a fegyvert! Egyre-másra alakulnak meg a Fekete-Körös völgyében a román nemzeti gárdák azzal a kimondott céllal, hogy kizavarják, elkergessék a magyarokat a ,,román földről".

A nagy magára-maradottságban, elhagyatottságban 1919 tavaszára már csak egy remény maradt, mégpedig az egyetlen harcképes fegyveres alakulat, a Székely Hadosztály. A hadosztály egyik különítménye 1919. február 23-án Verbőczy Kálmán százados vezetésével bevonul Köröstárkányba. A százados a tárkányiak segítségét kéri a román hadsereg megállításának érdekében. Szózatának olyan foganatja lett, hogy 200 tárkányi férfi lépett be a Székely Hadosztályba! Lévén a környék leggazdagabb faluja, a tárkányiak nem csak fegyverrel, de élelemmel is segítették a hadosztály katonáit.

Sajnos bekövetkezett az elkerülhetetlen, és 1919 Nagyhetében a Sebes-Körös völgyi Csucsánál, az úgynevezett magyar veres csapatok megfutottak a románok elől. Emiatt a Tárkánynál lévő székely századot bekerítés fenyegette Nagyváradnál. Verbőczy százados elrendeli a Fekete-Körös völgyének kiürítését, kérve a tárkányiakat, legalább egy hétre hagyják el falujukat, hiszen a beözönlő román hadsereg minden gyűlöletét, dühét rajtuk fogja kitölteni, lévén az egyetlen színmagyar falu, a leggazdagabb a környéken és az EGYETLEN, amely mint település fogott fegyvert ellenük! Erről sem írnak a történelemkönyvek!

Voltak, akik elmentek, voltak, akik maradtak, mondván ők Európa bármelyik frontján is harcoltak, a civileket és a fegyvert letett ellenséget nem bántották! E megállapítás sajnos nem volt érvényes a román katonaságra, és az őket követő környékbeli civilekre.

1919. április 19-én, Nagyszombaton bevonulnak a védelem nélkül maradt faluba, és válogatás nélkül elkezdik gyilkolni az embereket és módszeresen kirabolni a falut. A Húsvét szombatján, első és második napján tartó háromnapos gyilkosság- és rablássorozatot követően a jómódú település teljes mértékben ki lett rabolva. Képzeljük el a képet, a házakban csak a csupasz falak maradtak az utcákon, az udvarokon, a templom fala mellett, a kovácsműhely előtt 91 meggyilkolt nő, férfi, öreg, fiatal, süketnéma, vak és 204 árva!!!

Ez a látvány fogadta az egy hét múlva hazatérő megmaradt tárkányiakat, akik erdőkben, szőlőhegyen vagy éppenséggel várasfenesi román családoknál húzták meg magukat.

Megsiratták, eltemették halottaikat. És elindult az első özvegy, valamit visszaszerezni az elrabolt javakból, ha csak töredéket is. Már mindegy volt, hogyan halnak meg, agyonverik őket gyilkosaik, kirablóik vagy éhen halnak gyerekeikkel egyetemben. Volt, aki egy tehenet, más egy tinót, egy ökröt, egy szekeret, egy zsáknyi búzát, lisztet talált meg, kapott vissza. És az életben maradtak elkezdtek vetni, mert tudták, értették az élet törvényét, aki vet, az arat és betakarít! Az apa nélkül maradt fiatal fiú kézbe vette a szerszámokat, az anya nélkül maradt kislány elkezdett a családjára főzni, takarítani, egymást kisegítve a még megmaradt öregekkel.

Sikerült nekik, újrateremtették a magyar életet, ott, ahol halálra, megsemmisülésre ítélték őket. A magyar világot felváltó román világban volt bátorságuk újra kezdeni azt, amit őseiktől örököltek. Nem lettek migránsokká, nem olvadtak be a román tengerbe, pedig jóval könnyebb lett volna az életük.

A nagypénteki koszorúzáskor mártírjaink és hőseink mellett róluk és rájuk is emlékezünk. Azokra, akikről a magyar történelemírás hallgat. Pedig példaképek, viszonyítási alap lehetnének ők minden ma élő magyar számára. Nem azonosultak az őket körülvevő világgal, hanem saját értékeiket mindennél többre, székely őseik, elődeik szokásait, hagyományait tiszteletben tartva megmaradtak magyarnak! Lehet, épp ezért a nagy hallgatás a hivatalos történészek részéről?!

Quo vadis, székely nép?

A magyar nép az a rejtélyes körülmények között fennmaradt nép, amely őrzi a görög-római civilizációnál régebbi civilizáció nyelvét - a szkíták nyelvét -, kisebb mértékben kultúráját és még kisebb mértékben - elsősorban archaikus népmesékben - hitvilágát. A magyar néppel egymást kiegészítő viszonyban él az ugyancsak magyar nyelvű határvédő székely nép, melynek tagjai születésüktől fogva nemességet élveztek.

Mint tárkányi ember, aki ismeri közössége székely kötődéseit, mint a Világszövetség Erdélyi Országos Tanácsának elnöke, annak tudatában, hogy ezelőtt 15 évvel Patrubány Miklós elnök, Rácz Sándor 1956-os hős, az MVSZ tiszteletbeli elnöke, dr. Csapó József korábbi szenátor és Borsos Géza, aki lényegében a Székely Nemzeti Tanács szülőatyja, egy Quo vadis Székelyföld? körúttal bejárták a Székelyföldet, így alapozva meg az SZNT létrejöttét, néhány szót szólnék a Székely Nemzeti Tanácsról is. 2003. június 21-én a csíkszeredai konferencia Záró-nyilatkozata nyomán október 26-án megalakult a Székely Nemzeti Tanács. Nyilván azzal az elhatározással, hogy képviselje a székely nép, Székelyföld érdekeit.

A 2006-ban megtartott Ditrói Székely Nemzetgyűlés kimondta, hogy a székely nép igényt tart az önrendelkezésre. Sajnos, ezt követően nem lett összehívva több Nemzetgyűlés (SZNT), mi több az SZNT ugyanúgy, mint más magyar politikai szervezetek, az évek folyamán belesimult, beleveszett a román politika útvesztőjébe, messze kerülve meghirdetett céljaitól. Az a szervezet, ami a Székely Hadosztály békeidős megfelelője kellett volna legyen, felfegyverkezve a székelység szellemi, kulturális fegyvereivel, nem vállalja a kiállást a román hatalom beolvasztó politikája ellen, irányt, példát mutatva, adva az erdélyieknek. Egy ideje látványcselekedetekben éli ki magát, és az érdemi érdekképviselettel egyáltalán nem foglalkozik.

Pedig a Székelyföld székely nép nélkül elveszik és ez fordítva is érvényes. Egy Szlovénia nagyságú terület, saját nyelvvel, mely a magyar, saját írással, mely a rovásírás! Saját alkotmánya is van, az 1509-ben Udvarhelyen elfogadott Székely Constitutio! Egy nép, melynek saját közösségi törvényei, írott és íratlan szabályai, hagyományai tették lehetővé, hogy megmaradjon szülőföldjén.

Ma idegen törvények sokasága, idegenszívű vezetők igazgatják az utat a beolvadás, a teljes megsemmisülés felé! Mert mindenki fél! Az egyszerű ember a szegénységtől és messze vándorol szülőföldjétől. Félti munkahelyét, tisztségét, funkcióját, sok esetben épp övéitől ugyanúgy, mint a román hatalomtól! A beolvasztás, tönkretevés szerkezete így működik! A vezetők is félnek és mégis vezetők! Emlékezzünk csak, kik bojkottálták, gátolták, tették lehetetlenné a Székely Hadosztály működését, tevékenységét. Nagyon is hasonló a helyzet napjainkban is!

Előttünk a leélt, kifosztott, kirabolt Erdély és mi félünk! Kimondani az igazat a román hatalom felé, az erdélyieket megvezető, magukat magyarnak, székelynek nevező vezetők, vezérek felé!

Igen, a félelemnek van nagysága, milyensége, ha úgy tetszik minősége és célja is! Én nem félek a román hatalomtól, sem a bennünket eláruló, eladó gazemberektől! DE FÉLEK! Ha eljön az idő, szembenézni az előttem élt elődökkel, ha azok az értékeket, melyeket rám hagytak, nem tudtam eléggé képviselni, tisztelni, továbbadni! FÉLEK! Szembenézni unokáimmal, ha nem tudják majd elolvasni magyar nyelven elődeik neveit a sírfákon.

Hogy ez ne történjen meg, kell, hogy példaképünk, viszonyítási alapunk legyen a tárkányiak önvédelmi kiállása és a Székely Hadosztály becsületes, tisztességes harca Székelyföld és Erdély megvédése érdekében. A megmaradásnak nincs más útja, módozata!

Összegzés

Kedves Sorstársaim! A tíznapos körúton volt alkalmam széjjelnézni a Székelyföldön, találkozni, beszélgetni egyszerű és felelős tisztségben lévő emberekkel is. Néhány sorban szeretném megosztani benyomásaimat, meglehet, néhol szubjektív véleményemet a képről, ami megfogalmazódott bennem a Világszövetség által szervezett körút kapcsán. Nemcsak mint az Erdélyi Országos Tanács elnöke, de olyan egyszerű emberként is, aki mindennapjait úgy éli meg, hogy részese a körülményeknek, a környezetnek, amelyben minden erdélyi kénytelen létezni.

Mondhatnám, nincs is különbség a partiumi, illetve a székelyföldi lehetőségek, élethelyek között. Itt is, ott is, Románia! A román bukaresti hatalom léte mindenhol érezhető, mindennel, ami jellemzi! Türemkedő kivagyiság, kizárólagosság, szembeszökő ,,noi suntem stápáni!" (Mi vagyunk a gazdák!). Pedig Székelyföldön a székely nép a többség! És mégis! Hatalmas román zászlók hirdetik a felsőbbrendűséget. A magyar nemzeti és a székely lobogók számkivetettek, még a Székelyföldön is, sok helyen! Tisztelet a kivételes helyeknek, ahol lobog székely zászló, jelezve, hogy van még székely gerinc.

Szembeötlő a sok eladó ház, sok helyen már romos is, jelentve, hogy a gazda már messze a Székelyföldtől. A parlagon hagyott, megdolgozatlan földek mindent elmondanak az állapotokról. A szülőházak és anyaföld elhagyatottsága előrevetíti a jövőt! Idegen kézre, ebek harmincadjára kerül, ami erdélyi magyar. Pedig székelyföldi székelyek lennénk, meg erdélyi magyarok!

Sok településen feltűnően kevés a fiatal, a fásultság, beletörődés szinte sugárzik az utcákból. Mintha belefáradtunk volna háborúinkba, harcainkba. Jó, hogy még vagyunk, még hagynak létezni bennünket! Másodrangú polgárként, megtűrtként a Székelyföldön! Örüljünk, hogy vannak képviselőink, érdekvédőink Bukarestben! Meg nemzeti kormányunk Budapesten, aki alkalomadtán segít, hogy politikusaink bekerüljenek a román politika sodrába, azonosuljanak azzal!

Mert mi jólneveltek vagyunk Bukarestben a román parlamentben, úri emberek Marosvásárhelyen is, az Avram Jánku és a ,,felszabadító katona" árnyékában is.

Nem követelőzünk, nem tiltakozunk a gyalázat ellen. Nem érdekel, hogy az erdélyi magyar közösség asztalára még az sem került vissza, ami rajta volt, nemhogy haladást értünk volna el az elmúlt huszonnyolc évben! Székelyek vagyunk és magyarok! Dőre elvárásaink vannak másokkal szemben, miközben szent jogunk és kötelességünk lenne megvédeni magunkat! Autonómiáról álmodozunk, holott látva-látjuk, hogy (ki)választottaink megadásra emelt kézzel lófrálnak a román politika porondján. Közben bennünket évek óta szembehazudnak!

1919-ben még volt remény, még létezett, a letargiába esett nemzetért harcolt a Székely Hadosztály. Ma még a Székely Nemzeti Tanács is a román politika mocsarában tesped. Ma már a Székelyföldön is előfordul, hogy verik a magyart...!

Bukarest még a zászlóinkat is tiltja, nemhogy autonómiát, önrendelkezést adjon! Budapest, ha segíteni akarna, az eladásra kerülő, még magyar kézen levő földek, ingatlanok ügyében lépne, vagy éppenséggel a Székelyföldre hozná, küldené, segítené a magyar vállalkozókat, nem Bukarest és Galac irányába.

Lehet tiltakozni, hogy ez nem így van, hogy rendben vannak a dolgaink, de a tények nem azt mutatják! A száz év román hatalom alatt az erdélyi magyarság szinte megfeleződött, a szülőföld lepusztulása pedig olyan méreteket öltött, mint talán soha még a történelem folyamán. Békeidőben!?

Amíg az erdélyi román nemzet az ezer éves magyar királyságban és annak támogatásával számbelileg, kulturálisan, öntudatilag fejlődött, gyarapodott és Erdély megőrizte gazdasági, kulturális értékeit, eladdig Trianon után alig száz évvel tehetetlenül, bűnös beletörődéssel, önfeladva szemléljük szülőföldünk kifosztását, leélését, tönkretételét. ,,Nagyrománok" és ,,jómagyarok" által. Oda az altalajkincsek nagy része, most hegyeinket, erdeinket tarolják, lopkodják. Fiataljaink színe-java már más országokat gazdagít tudásával, rátermettségével, élni akarásával. Pedig ha ismernék elődeik tetteit, a Székelyföld, Erdély értékeit, talán megérthetnék, hogy ez az a hely, ahol ,,Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell!"

Nem igaz, hogy rosszabb a világ, mint 1919 tavaszán volt a tárkányiak számára! Ők mégis megmaradtak, mert szerették, tisztelték saját értékeiket és méltóak akartak lenni elődeikhez, a székely gyepűőrökhöz.

Az érték bennünk van, génjeinken keresztül örököltük őseinktől. Nekünk, ma élő gyepűőröknek tisztelnünk kell önmagunkat, úgy élve mindennapjainkat, hogy méltóak legyünk a székely gyepűőr hagyományokhoz!


Gábor Ferenc,
az MVSZ Erdélyi Országos Tanácsának elnöke


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  MVSZ közlemények  
Címkék: könyvbemutatóval, világszövetségét, alkotmánybíróság, marosvásárhelyen, megfogalmazódott, megválasztásomat, állampolgárságot, világszövetséget, rátermettségével, mindennapjainkat, rablássorozatot, újrateremtették, világszövetsége, elhagyatottsága, feldolgozójának, önrendelkezésre, megsemmisülésre, elkerülhetetlen, felfegyverkezve, országgyűléstől, nemzetpolitikai, állampolgársága, visszaadásának, hagyományokhoz, választottaink, könyvbemutatót, világszövetség, köröstárkányba, elhatározással, szülőföldjétől, civilizációnál, székelyföldtől, önrendelkezést, történelemírás, kizárólagosság, megállításának, erdélyi magyarság, szülőföld lepusztulása, történelem folyamán”, alábbiakban rövidített, találkozásokon elhangzottakat, 1929-ben alakult, kommunista időszakban, négyfordulós választási, akkori kormányzat, szándék nyilvánvaló, erdélyi Patrubány, szabálytalan határozattal, magyarországi románok, magyar kormány, magyar adófizetők, nyíltan nemzetellenes, Gábor Ferenc, MVSZ Erdélyi Országos Tanácsának, Magyarok Világszövetsége, Erdélyi Országos Tanács, Magyarok Világszövetségét, Magyarok Világkongresszusa, Magyarok III, Csoóri Sándor, Tőkés László, Patrubány Miklós, Duray Miklós, Hegedűs Loránt, Pongrátz Gergely, Szakály Sándor, Boross Péter, Nyilván Boross Péteren, Habsburg Alapítvány, Kovács László, Gyurcsány Ferenc, Magyarok Világszövetségének, Orbán Viktor, Kövér László, Semjén Zsolt, Magyarok VIII, Magyarok Világszövetsége Erdélyi Országos Tanácsának, Székely Hadosztály, Tisza István, Verbőczy Kálmán, Székely Hadosztályba, Világszövetség Erdélyi Országos Tanácsának, Rácz Sándor, Csapó József, Borsos Géza, Székely Nemzeti Tanács, Székely Nemzeti Tanácsról, Ditrói Székely Nemzetgyűlés, Székely Constitutio, Kedves Sorstársaim, Pedig Székelyföldön, Avram Jánku,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.11. 23:45 Brexit - A konzervatív Brexit-tábor szerint egyre nagyobb az esélye a bizal...
12.11. 22:55 Női kézilabda Eb - A norvégok sikere miatt nehéz helyzetben a magyarok
12.11. 22:35 Takács Szabolcs: a bevándorláspárti tagállamok a migránsok szétosztásán ala...
12.11. 22:25 Halálos gyalogos gázolás történt Monoron
12.11. 21:55 Migrációkutató: a humanitárius vízummal legálisan léphetnének be az EU-ba a...
12.11. 21:25 MLSZ - Két mérkőzésre tiltották el a kiállított kisvárdai játékost
12.11. 21:15 Brexit - Tusk: a huszonhetek segíteni akarnak Maynek, de kérdés az, hogyan ...
12.11. 21:15 Tizenegymillió forint értékű cigarettát hagytak hátra csempészek a zöldhatá...
12.11. 20:55 Varga: jó az együttműködés a gazdaságirányítás és a bankszektor között
12.11. 20:45 Halálra gázoltak egy gyalogost Cinkotán
Tudjátok ?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
Mennyi ideig élhet egy benti macska?
Mennyire káros a szervezetre a dohányzás?
Milyen sorozatokat lenne érdemes néznem?
még több kérdés
Blog Címkék
Amikor az igazi Mikulás is ajá...  Facebookon kaptam  Bűn  Szép estét kívánok mindenkinek...  Esőben  Komolyzene  Áldott reggelt  Ballag a télapó  Brokkoli és a méregtelenítés  Ernyővel a kézben  Honfoglaló gyerekek játszanak  Komolyzene  Adventi töprengés Advent.Újra...  Vers  Facebookon kaptam  Kellemes hétvégét!  Mikulásnapi meglepetés a kórhá...  Szent Ambrus: Ádventi himnusz ...  A Luganoi Tanulmány  Kellemes hétvégét  Gurmár a vércukorszint csökken...  Facebookon kaptam  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Gurmár a vércukorszint csökken...  Jöjj el Üdvözítőnk…  Film Vörös vér - Vérvörös nap ...  Adventkor a keresztények  Jézus áldásával  Idő  Facebookon kaptam  Medjugore nap szentségimádás  Szép estét  Kiáltás az esőben  Advent idején, több jóság árad...  2018.december hóban Rorate fén...  Kicsi angyal ajándéka  Vidám szép estét  Esőben  Ancus télapója hozta  Vízben gázolva  Bűn  Éj angyala  Hit  Ballag a télapó  Éj angyala  Hitetlenség  Pilinszky János: A karácsony.....  Bor  Facebookon kaptam  Mézes kalács szelet  Kellemes teàzàst!  Nincs szükségem üres dolgokra  Lelki gőg  Csobogó  2018.december hóban Rorate fén...  Szerelem  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hit  Csak egy tenyérnyi kék  Az első gyertya  Pesti ősz 1945-ben  Az első gyertya  Természetben lévő  Lelki gőg  Mézes kalács szelet  Párhuzamok: Torontói Jegyzőkön...  1. adventi hét péntek 12.07  Magas vérnyomás - a rejtélyes ...  Sínek között  Reggeli kávé  Facebookon kaptam  Reményik Sándor: Csendes csod...  Nagyon sokféle irányban indulh...  Ferenc pápa: Az Úr az a szikla...  Szeretet  1. adventi hét péntek 12.07  Kiáltás az esőben  Facebookon kaptam  Nyugalom  Nő csokorral  Heltai Jenő: Szabadság  Lelki gőg  Veni Veni Emmanuel  Igazság és tévedés  Megzenésítik Szent II. János P...  Facebookon kaptam  Éj angyala  Lelki gőg  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nagyanyó varr  Vers  Kellemes délutánt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ani barátnőmtől  Ferenc pápa: Az Úr az a szikla...  Kellemes hétvégét 
Bejegyzés Címkék
erdélyi magyarság, szülőföld lepusztulása, történelem folyamán&#8221, alábbiakban rövidített, találkozásokon elhangzottakat, 1929-ben alakult, kommunista időszakban, négyfordulós választási, akkori kormányzat, szándék nyilvánvaló, erdélyi Patrubány, szabálytalan határozattal, magyarországi románok, magyar kormány, magyar adófizetők, nyíltan nemzetellenes, magyar állami, legjelentősebb nemzetpolitikai, külhoni magyarok, tragikus kicsengésű, árat fizetnie, akkori kormány, állampolgárságot visszaadó, minden magyar, magyarság életében, legnagyobb magyar, történetírás részéről, magyarországi hivatalos, magyar szenvedéseknek, tárkányiak példamutató, úgynevezett őszirózsás, magyarság szórványban, akkori nemzetiségek, magyar katonákkal, kommunista vezetők, román nemzeti, kimondott céllal, remény maradt, egyetlen harcképes, hadosztály egyik, tárkányiak segítségét, román hadsereg, környék leggazdagabb, hadosztály katonáit, úgynevezett magyar, románok elől, hétre hagyják, beözönlő román, egyetlen színmagyar, fegyvert letett, román katonaságra, őket követő, védelem nélkül, jómódú település, házakban csak, csupasz falak, templom fala, kovácsműhely előtt, látvány fogadta, első özvegy, elrabolt javakból, zsáknyi búzát, életben maradtak, élet törvényét, anya nélkül, családjára főzni, magyar életet, magyar világot, román tengerbe, nagypénteki koszorúzáskor, magyar történelemírás, őket körülvevő, nagy hallgatás, hivatalos történészek, görög-római civilizációnál, szkíták nyelvét, magyar néppel, ugyancsak magyar, csíkszeredai konferencia, 2006-ban megtartott, évek folyamán, román politika, székelység szellemi, román hatalom, 1509-ben Udvarhelyen, teljes megsemmisülés, egyszerű ember, román hatalomtól, helyzet napjainkban, erdélyieket megvezető, bennünket eláruló, tárkányiak önvédelmi, megmaradásnak nincs, tíznapos körúton, székelyföldi lehetőségek, román bukaresti, magyar nemzeti, székely lobogók, kivételes helyeknek, parlagon hagyott, román parlamentben, , ,
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 1146 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 338
  • e Hét: 6819
  • e Hónap: 36783
  • e Év: 2064991
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.