Regisztráció  Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Csapó Endre: A nemzetellenes liberalizmus Európa végzete
  2018-07-05 23:38:14, csütörtök
 
   
  Megjelent a Magyar Élet 2018. július 5-i számában

A nemzeti kormány külső és belső ellenségei nacionalista elhajlással vádolják Orbán Viktort és a Fidesz törzskarát, akik egyetemista korukban, a fennálló politikai rendszer ellenében megismerkedtek a liberalizmus hirdetett eszmerendjével, és elfogadták azt az emberi társadalom kívánatos ideológiájaként.
Csakúgy mint bizonyára a nagy többség, érezhették, láthatták a különbséget a két létező életforma között: a sorvadó egypártdiktatúra szocializmusa és a többpártrendszerű, sikeres és gazdag parlamenti demokráciák között.
A '80-as évek közepén a pártállam nyugati hitelekre szorult, gazdasági kapcsolatok nyíltak, és egy különleges politikai jelenség lépett színre, a szovjet tábor országai közt kiemeltem Magyarországon. A "demokratikus ellenzék" nem véletlen módon verődött össze, egyfajtaságuk jól felismerhetően dominált a kommunista rendszerben is, belőlük jött létre a Szabad Demokraták Szövetsége. Ebből lett az ország vezetését ellátó politikai erő nyugati segítséggel. A leendő liberalista rendszer elit csapatáról George Soros gondoskodott amerikai ösztöndíjasok százainak toborzásával.
Innét indult ki a gondoskodás annak érdekében, hogy a felszámolt szovjet átnevelő táborból kikerülő országok készen megkapják a nyugaton már kiérlelt olyan parlamenti demokráciát, aminek egyetlen közös politikai alapja a liberalizmus. Nehogy újra feltámadjon a nemzeti függetlenség eszméje, az internacionalizmus ellenében.
Magyarország megszenvedte ezt a liberális akciót, Tönkre is ment az SZDSZ-es irányítással, amitől csak 2010-ben mentették meg az országot, pontosan a Soros által az ország vezetésére Amerikában felkészített fiatal demokraták, élükön Orbán Viktorral, hálátlanul, meghirdetve még az illiberális demokráciát is.
Ez a liberalizmust megtagadó ember - horribile dictu - nemzeti függetlenséget hirdet, és Európa keresztény értékeire hivatkozik. A legveszélyesebb eszmét hirdeti, ami a két háború közötti időben veszélyeztette Európát. Azaz az egész világot, ami ellen fel kellett sorakoztatni a világ országait. A demokrácia védelmében természetesen, illetve győzelme érdekében. Azóta a világ liberális elveken, pontosabban annak még tovább fejlesztett neoliberálista válfajával irányítottan él. Amivel szembeszállni nem kevés bátorság kell. Ez ma szinte világra szóló ellenállás lenne, ami csak 1956 Budapestjéhez lenne mérhető.
*
Magyarország 1945 telén-tavaszán szovjet katonai megszállás alá került, deklaráltan demokratikus köztársaság lett. Nyár közepén sikerült megszabadulnom a ceglédi fogolytáborból, kószálva Budapest utcáin, feltűnt egy könyvesbolt kirakatában egy biblia méretű könyv, címe Demokrácia, írója Dessewffy Gyula (gróf előnév nélkül). Ismert arisztokrata, olvasmányaimból tudom, az azonos nevű aradi vértanú családjából származik, gróf Batthyány Lajos és gróf Andrássy Gyula leszármazottja. Hogy tudott ilyen hamar, ilyen vastag könyvet megírni a demokráciáról, amiről még jót nem hallottam, amivel nyilván üdvözli az új rendszert, ami addig még csak szenvedést és megaláztatást hozott az újra megcsonkított ország népére. (Mit várt tőlük?)
Bizony, a demokrácia szónak nem volt jó hangzása a háború előtti, alatti Magyarországon. A szó egyet jelentett a királysági államforma tagadásával, és mindazokkal az elvekkel, amelyek veszélyeztették az országot a XX. század első évtizedeiben burjánzó baloldali mozgalmak részéről, végül ebből a televényből ömlött rá az "őszirózsás forradalom" 1918-ban, és annak termékeként a köztársaság, amely megellette szörnyét, a proletár-diktatúrát 1919-ben. Ezt kapta az ország a demokrácia elnevezéssel, és erősítette a szó tartalmát az is, hogy már az első világháborút is a domokrácia győzelmeként hirdették Közép-Európa ellenségei.
Ifjúkorom politikai olvasmányai között voltak Szabó Dezső elemzései is, mint ahogy két nemzedék ezekkel érlelte nézeteit. Néhány ide illő idézet:
"A franca forradalom minden gondolatának, egész új életrendszerének mélyén ott lappang az a méreg, amely az emberiség e gyönyörű és szükségszerű lendületét később minden téren a csőd felé vitte. ...
Kétségtelen: a liberálizmus meginduló folyamatai, mind szélesebb körű hatásai az életbővülés, az életgazdagodás, a termés és alkotás legnagyobb csodáit teremtették meg. Az új erők végtelen sokaságát vitték be a szellemi, politikai, szociális életbe egyaránt. Ezt az erednényt felesleges idevázolni: ott mutatja a tizenkilencedik század egész Európája. A mai küszöbön álló nemzedékeknek szempontjából sokkal fontosabb azt látni: mi történik e ragyogó kirakat mögött.
Mert, amint annyiszor hangsúlyoztam: a pozitív történelem mellett végzetes elhanyagolni a negatív történelmet. A legtermékenyebb történelmi gondolatnak, a legkorszerűbb életrendszernek is vannak káros, pusztító hatásai. ... Végtelen sokat jelentett volna a magyar öntudatnak, az egész magyar életépítésnek, ha a nemzetnevelésben nyilvántartottuk volna e történelmi folyamat negatív történelmét, pusztításait is.
A liberálizmus, fájdalom, ez a negatív történet oly rohamosan bővül, hogy a XIX. század végére már túláradja a pozitív történet mozdulásait. A bomlási folyamat kezdete itt is ugyanaz: az új kialakuló történelmi élősdiség a liberálizmus gondolatát megteremtő okok és célok félrevezetésével: az új irány lehetőségeit, jelszavait a maga totális hatalmának megépítésére használja fel. ...
Természetszerűen, és már nem egyházellenes okokból, híve volt a liberáizmusnak a felkerülő vágyak mind hatalmasabb tömege. A liberálizmus saját élethajójuk vitorlája volt, és így ternészetes, hogy teljes szélességében feszítették az új idők szeleinek.
Van azután egy sajátos lelkialkat, amelynek természetes eleme, oxigénje és vitaminja a liberálizmus. Liberálisnak születnek, mint kecskének születik a kecske. Liberálimusuk ugyan nem a közösség nagy egységbe-építése az emberi érték és munka alapján. Ha egyetlen mondatba akarnók tömöríteni ezt a liberálizmust, ez a mondat volna - hagyj élni és én is élni hagylak. - Ez a mondat aztán igen sokat jelenthet. Például ezt is: - Hagyd, hogy felelőtlen, hogy lelkiismeretlen, hogy morális elvek nélküli. hogy semmilyen elvű és mindenszínű legyek, és én is hagyom, hogy ilyen légy. És ezt is: Hagyd, hogy sikkasszak, lopjak, csaljak, hogy ne teljesítsem hivatalos kötelességeimet, hogy résztvegyek minél több panamában: és én is hagyom, hogy te ugyanezeket kövesd el. Ezek azok, akik mindent megértenek, akikkel lehet beszélni, akik kulánsak, akik mindnyájan emberekvagyunkolnak. Minden második mondatukban szociális érzékűek, de a legbuzgóbb mártíru odaadással szolgálják ki a legkizsákmányolóbb uralmat is, és alaposan meg tudják találni a maguk számítását. ...
Pimaszabb, meddőbb, embertelenebb lelkialkatot képzelni sem lehet, mint ezt az alaktalan, tartalmatlan, minden felelősségtől frázisok mögé búvó, minden heroizmustól dezertáló nyomorult életvigécet. És mégis ez volt a felszínen úszó liberális lelkialkat nagy átlaga. Ott mozogtak és mozdítottak hivatalokban, főnöki állásokban, szerkesztőségekben, iskolák vezető helyein, gazdasági őrhelyeken stb. stb. Mennyi bűnös gyávaságot, meg nem tett kötelességet, pusztító megalkuvást jelentenek Európa nemzeteinek legutóbbi történetében. Ők tették a közéletet alaktalan, belső rothadásoktól fülledt, minden irányítást, jövőt építő határozott akaratot nélkülöző káosszá, ahol az élet vad ordasai kényükre gazázdálkodhattak, építhettek vagyont, hatalmat a nagy népi tümegek növekvő szenvedésével."

A mai helyzet

Minden sikeres vállalkozásnak - miként a természetben is - van egy kemény magja és egy védő páncélzata. Ilyen felkészültséggel lett időálló, változatlan, és sorra minden ellenállást legyőző, megdönthetetlen hatalom a liberalizmus. Sokan írtak a pénz szerepéről vele kapcsolatban. A liberalizmus pénzes emberek vállalkozása a hatalom megszerzésére. Minden olyan ideológiát, amely a pénz, a profit gyarapítását korlátozni akarja bármi egyéb érdekében, a liberalizmus ellenségének tekinti.
A liberalista a szabadság diadalát hirdeti, ennek gyakorlati megvalósítására alkották meg a demokratikus politikai rendszert. Ha egy nagyhatalom erre a két oszlopra helyezi gyarapodása programját, akkor a szabadságot a saját terjeszkedésére értelmezi: nyíljanak meg a határok előtte.
A liberalizmus, a demokrácia nem valamely politikai gyakorlat jó eredményeiből csiszolódott elfogadhatóvá. Szellemi műhelyekben ötlötték ki a századokon át fennáló hatalmi rend ellenében, annak szakrális igazolása helyébe a néphatalomra hivatkozást, hogy immár ne csak hittan, de egyetlen kötelező legyen.
Jól hangzik, legyen a döntés a nép akarata. Annak szerkezete legyen a pártrendszer. Nagyszeű ötlet volt, diadalmasan hódított a XIX. században. Ki vette észre, hogy a nép milyen információk alapján döntötte el az elébe tárt pártok, pártemberek megválasztását. Ez a század ontotta az ideológiákat. A politikai élet színes képet alkotott.
Először a monarchiák ellen léptek fel a kapitalizmus fellenülése nyomán gazdasági erőtényezővé vált bankrendszer-hálózat egyes bankárcsaládai. Hasznosnak találták a nemzeti kultúra, nemzeti nyelv és érzés terjedését ápoló korszellemet, ezt terelték a faji vetélkedés területére.
Például a magyar történelemben a békésen egy államban élő népek megfogalmazták saját állam igényüket.
A korszerű eszmék csalóka reményétől lelkesülve Budapest kényszerítette ki a liberalizmus-gerjesztette trikolóros irányzat nyomán a kor új nagy eszmerendje szerinti alkotmányt Béccsel szemben, majd a Burg uszította a kivívott állami rend megdöntésére a magyar állam nemzetiségeit.
Amikor az ipari forradalom hirtelen fellendült Közép-Európában is, egy állami rendjétől megfosztott, megszállt, kirabolt, reménytvesztett népet talált a Kárpátok ölében. Húsz év sem telt el, amikor Bécsből zúdult az országra ugyanannak az eszmerendnek az áramlata, aminek érvényesítése miatt pusztították az országot.
A liberalizmus egykettőre a monarchia állami rendjének alapelve lett. Nem volt mit tenni, mint tudomásul venni Bécsben is Budapesten is, hogy igazodni kell - a monarchia még marad, de egy Európára általános irányelv az uralkodó. Hajrá Euró-pa nemzetei itt van a szabad verseny ideje. Nincs korlát.
Magyarországon nincs pénzes elit réteg, hát jött és lett. A kapitalista kitermelés számára rendkívül nagy lehetőségek földje a Kárpát-medence, Budapest világvárossá lett, a vidékről meg elindult a kivándorlás az Újvilág-ba - a megélhetésért.
Lépjünk át egy évszázadot. Két világháború és többszáz helyi háború megváltoztatta a világot. Minden más lett, két dolog maradt, megerősödve, világhatalmi pozízióban. A kettő valójában egy: az Egyesült Államok és a liberalizmus. Az elmúlt évszázad főszereplője. A jelen helyzet előidézője és fenntartója.
A ma embere körülnéz, és azt látja, hogy Európa nyugati városait elözönlötték a Közel-kelet és Afrika túlszaporodásának használhatatlan, élhetetlen és veszélyes tömegei. A korai áradatot az örök verenyben lévő kapitalista válllatok munkaerőigénye miatt hozták be a nyugati országok.
Jobban tették volna, ha a termelés szintjét visszafogják a munkaerő szintjére. Csakhogy a jelszó: rohanás, mert kell a profit, nem lehet lemaradni. Nem akadt erőteljes irányzat, amely figyelmeztet a várható veszélyre, a civilizáció és kultúra pusztulására. Annyira nem, hogy a még valamennyire megérthető vendégmunkás bevándorlást követő szervezett elözönlésre a művelt nyugaton kitárulkoztak Wellkommen idiotizmussal. Ahelyett, hogy az első szállítmány befogadó bűnöseit és üdvözlőit becsukták volna.
A bűnös, a tettes a liberális demokrácia. Olyan politikai rendszert létesített Európa nyugati országaiban a parlamenti demokrácia mutatványosságára, és Brüsszelben olyan Európa-kormányzatot, amely rendszer és kormányzat engedelmesen hozzájárul az irányításuk alá rendelt országok elpusztításához.
A pénzhatalom nem nyugszik. Nemcsak Európát veszélyezteti a fajkeveredés programja, hanem az Egyesült Államokat is. Mikor kezdődött ez a faji politika? Emlékszünk Tamás bátya kunyhórája. Én még vittem az óvodába a csoki ezütpapírját amit a kedvesnővér a szerecseny gyerekeknek gyűjtött. Nehogy azt gondoljuk, hogy az már akkor nem célzott szemléletcsiszolás volt, már a fiatalkák számára is.
A liberalizmus nem most kezdte el a kisebbségek túltámogatását a többség kárára. No a magyarok szomszédállamokbeli helyzetére ez már nem vonatkozik. De ha egy pimasz tót legényt szájonvágtak a múlt század elején egy felvidéki falu kocsmájában, a New York Times szlovákok bántalmazásáról tájékoztatta a világot.
Ma már sorozatban olvassuk a jobb jelentésekben, hogy utcai összetűzések esetén a rendőrség, bíróság a fehér embert bünteti. Bántalmazások esetén elhallgatják az újságok, hogy a bűncselekményt a színesek követik el.
Nyugaton az emberek meg vannak félemlítve, adott esetben inkább hallgatnak, és ha megszólalnak kimondva hogy a fehér ember hátrányos helyzetben van, már viszik is rasszista megnyilatkozás bűntettével.
Hogy létezik ilyen törvénykezés? Vegyük csak Németországot. 1945 után örültek, hogy élnek, majd annak, hogy dolgozhatnak. Egyet kellett megtanulniuk, hogy bűnös nép, ennek következményei vannak, amit el kell viselni. Ez mai napig is érvényes, ami érthetetlen, hogy el is fogadják.
De ott van a győztes Franciaország, meg Britannia, őket a gyarmati múlt bűnei terhelik, ők sem lázadnak.
Ott van Svédország, ártatlan a múltja, mégis önti le népét a létüket veszélyeztető betelepedőkkel. Ki tud itt eligazodni?
A szovjet államnak nem sikerült ideológiáját hegemón helyzetbe hozni. Meg is bukott. Kambódiában lelőttek minden iskolázott embert, és nem volt ellenállás. A kommunizmust sehol nem bélyegezték meg.
Az eddigi emberi világ legnagyobb gengsztere a George Soros nevet viselő monster. Nics egyedül, nem is hihető, hogy a saját pénzével garázdálkodik ilyen méretű, több földrészre kiterjedően. Hirdeti a nemzeti államok megszűnését. Ezt akarják azok a politikusok, akik európai-uniós politikája az Európai Egyesült Álla-mok létrehozása. Ennek alapideológiája a liberalizmus.
Ugyancsak kevés kivétellel minden nyugati politikai párt ideolódiai alapja a liberalizmus. A nyugati parlamentek nem térhetnek el ettől az alaptól. Csakúgy a politikai pártok sem. A képviselők kötelesek a párt által meghatározott véleményt érvényesíteni szavazatukkal.
A komprádor politikai rendszer, álnevén parlament demokrácia, egy szervezett piramisépítmény, amelyben a közügyeket intéző minden szerv minden tagja egy tégla. Ott nemcsak más nóta, de más hangnem sincs. A kötőanyag a megélhetés, aki elvéti a lépést, például a tájékoztató iparban, sehol nem kap munkát.
Lehet-e politikai ellenzéke ennek az egy nézetre szerelt többpártrendszernek? Amely jó megélhetést biztosít az alkalmazottaknak, képviselőknek. Nagy pénz nagy foci, kis pénz kis foci - itt is érvényes. A nagy pártok állóképesek, a többség - követve a média ajánlásait - rájuk szavaz. A bevándorlásellenes pártok szélsőségesnek, nacionalistának, rasszistának bélyegezve, nem tudnak kormányzati helyzetbe jutni. Ez a demokrácia gyakorlatban.
Ilyen rendszer demokratikus módon nem dönthető meg.

=============================
A Magyar Élet olvasható interneten:

www.magyarelet.net
 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
Címkék: természetszerűen, alkalmazottaknak, félrevezetésével, nemzetnevelésben, életrendszerének, felkészültséggel, nyilvántartottuk, egypártdiktatúra, olvasmányaimból, kötelességeimet, nacionalistának, reménytvesztett, terjeszkedésére, alapideológiája, ideológiájaként, megvalósítására, használhatatlan, megdönthetetlen, piramisépítmény, elpusztításához, veszélyeztették, életrendszernek, legtermékenyebb, tizenkilencedik, bántalmazásáról, legveszélyesebb, lelkiismeretlen, életgazdagodás, bűncselekményt, magyarországon, túltámogatását, megszabadulnom, fogolytáborból, vállalkozásnak, következményei, betelepedőkkel, nemzeti kormány, fennálló politikai, liberalizmus hirdetett, emberi társadalom, nagy többség, sorvadó egypártdiktatúra, pártállam nyugati, különleges politikai, szovjet tábor, kommunista rendszerben, ország vezetését, leendő liberalista, gondoskodás annak, felszámolt szovjet, nemzeti függetlenség, liberális akciót, Csapó Endre, Magyar Élet, Orbán Viktort, Szabad Demokraták Szövetsége, George Soros, Orbán Viktorral, Dessewffy Gyula, Batthyány Lajos, Andrássy Gyula, Szabó Dezső, Hajrá Euró-pa, Egyesült Államok, Nemcsak Európát, Egyesült Államokat, Emlékszünk Tamás, York Times, Európai Egyesült Álla-mok,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
09.15. 10:21 Bükkösd térségében tervez újabb kutatófúrásokat a radioaktívhulladék-kezelő
09.15. 10:11 Triatlon-vb - Lehmann Csongor aranyérmes a junioroknál
09.15. 10:01 Szakértő: migránsokkal akarják felhígítani a nemzetállamok Európáját
09.15. 09:41 Ősbemutatót is kínál a Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál
09.15. 09:41 Konferenciasorozat indul fiatal református értelmiségieknek
09.15. 09:31 Evezős vb - Mindkét magyar kettes a 12. helyen zárt
09.15. 08:51 Kétnapos mesefesztivál lesz Veszprémben jövő hétvégén
09.15. 08:41 Szkripal-ügy - Oknyomozó portál: 2009 előttről nincs adat az egyik gyanúsít...
09.15. 08:41 Illegális migráció - PM: hétfőig kell bevallani és megfizetni a bevándorlás...
09.15. 08:10 Két hét múlva módosulnak a hitelfelvételre vonatkozó jövedelemszabályok
Tudjátok ?
Mi a megfejtés nr. 74 ?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
még több kérdés
Blog Címkék
Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Facebookon kaptam  Jézus szeretete  Virágos robot  Jó éjszakát  Vers  Imádság  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Elhívás  RÓZSA DEZSŐ :FENN ÉS LENN Aki...  Vízi sport pletyka  A magyar dal napja - önkormány...  Jó reggelt , szép napot  Sík Sándor : Kettős szivárvány  Sajat szerkesztesu PNG- kepek....  Facebookon kaptam  Az Ars Sacra nyitánya  Facebookon kaptam  Bagoly  dr. Gaudi-Nagy Tamás közlemén...  Sajat szerkesztesu PNG- kepek....  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Sajat szerkesztesu PNG- kepek....  Png virág  Kerítés  Beazonosítottuk a 11 éves kisl...  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  In memoriam Fehér János 1940-2...  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Beazonosítottuk a 11 éves kisl...  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Szèp napot kívánok  Csillagok  Néha tudni kell könnyek nélkül...  Imádság  Imádság  Őszi idill  Png virág  A szemétszigetek nem fognak ma...  Imádság  Könnyes szemek  Sajat szerkesztesu PNG- kepek....  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Kellemes hétvégét!  Kellemes délutánt kívánok!  Love  Légy ma éjjel a társam......  Png virág  Szèp napot kívánok  Vízi sport pletyka  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Új honvédelmi szemléletet!  Szép napot  Mírjam barátnőmtől a facebooko...  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Tallóztam  Doha szeptember 13. úszó világ...  Esti szórakozás.......  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Szellemes  Facebookon kaptam  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Kirakós  Kellemes hétvégét  Könnyes szemek  Mírjam barátnőmtől a facebooko...  Kékség  Képek Jézus életéből  Mikszáth Kálmán - Magyarország...  Megszállás? Brüsszel zsoldosok...  Színpadon  Vers  Az erő  Fénylő telihold  Beazonosítottuk a 11 éves kisl...  Dorosné, Éva szerkesztett képe...  Sajat szerkesztesu PNG- kepek....  Fénylő telihold  Lelencek  Love  Facebookon kaptam  Szeged az én városom......  Képek Jézus életéből  Sajat szerkesztesu PNG- kepek....  A magyar dal napja - önkormány...  Tallóztam  Esti szórakozás.......  Kékség  Színpadon  Szellemes  Zsákbábu  Kékség  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Álló idő  Vízi sport pletyka  Facebookon kaptam  Vers  ÓBABILONI NAPTÁR - Kubínyi Ta...  Sajat szerkesztesu GIF-kepek..... 
Bejegyzés Címkék
nemzeti kormány, fennálló politikai, liberalizmus hirdetett, emberi társadalom, nagy többség, sorvadó egypártdiktatúra, pártállam nyugati, különleges politikai, szovjet tábor, kommunista rendszerben, ország vezetését, leendő liberalista, gondoskodás annak, felszámolt szovjet, nemzeti függetlenség, liberális akciót, ország vezetésére, illiberális demokráciát, liberalizmust megtagadó, legveszélyesebb eszmét, egész világot, világ országait, demokrácia védelmében, világ liberális, ceglédi fogolytáborból, könyvesbolt kirakatában, biblia méretű, azonos nevű, újra megcsonkított, demokrácia szónak, háború előtti, királysági államforma, televényből ömlött, demokrácia elnevezéssel, első világháborút, domokrácia győzelmeként, franca forradalom, csőd felé, liberálizmus meginduló, erednényt felesleges, tizenkilencedik század, pozitív történelem, negatív történelmet, legtermékenyebb történelmi, legkorszerűbb életrendszernek, magyar öntudatnak, egész magyar, nemzetnevelésben nyilvántartottuk, negatív történet, pozitív történet, bomlási folyamat, liberálizmus gondolatát, maga totális, felkerülő vágyak, liberálizmus saját, sajátos lelkialkat, közösség nagy, emberi érték, mondat volna, mondat aztán, legbuzgóbb mártíru, maguk számítását, felszínen úszó, közéletet alaktalan, nagy népi, kemény magja, védő páncélzata, pénz szerepéről, liberalizmus pénzes, hatalom megszerzésére, profit gyarapítását, liberalizmus ellenségének, szabadság diadalát, demokratikus politikai, nagyhatalom erre, saját terjeszkedésére, határok előtte, néphatalomra hivatkozást, elébe tárt, század ontotta, politikai élet, monarchiák ellen, kapitalizmus fellenülése, nemzeti kultúra, faji vetélkedés, magyar történelemben, korszerű eszmék, kivívott állami, magyar állam, ipari forradalom, állami rendjétől, országra ugyanannak, liberalizmus egykettőre, monarchia állami, szabad verseny, kapitalista kitermelés, kettő valójában, elmúlt évszázad, jelen helyzet, korai áradatot, örök verenyben, , ,
2018.08 2018. Szeptember 2018.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 81 db bejegyzés
e év: 1106 db bejegyzés
Összes: 24047 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2349
  • e Hét: 12974
  • e Hónap: 93720
  • e Év: 1684701
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.