Regisztráció  Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Most tanultam meg, hogy nem arra kérem Istent, hogy teljesítse azt, amit én elterveztem, hanem hogy segítsen megérteni, mi az értelme annak, amit ő tesz velem. ... Ballán Mária
1957.12.09
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A teljes igazság ötvenhatról
  2010-10-28 09:46:49, csütörtök
 
   
  A teljes igazság ötvenhatról: népünk igenis a zsidó bolsevizmus ellen lázadt fel

Fecseg a felszín és hallgat a mély. Korunk ötvenhatról szóló szó- és betűáradatáról óhatatlanul e költői sor jut eszünkbe. Hiába ismeri el ugyanis ma már minden történész, hogy 1956-ban forradalom és szabadságharc volt, ha valódi előzményeit, lefolyását, és főként a forradalmat megtorlók jellemrajzát, hovatartozását továbbra is tabuk fedik. Ezért az alábbi írás célja, hogy a teljes igazságot feltárja róla.

Előzmények: hazánk szovjet megszállása, a vezetés zsidó arculata

Ahhoz, hogy 1956 miértjeire kielégítő válaszokat kapjunk, részletesebben kell megismerkednünk előzményeivel. David Irving brit történész, a kommunisták és a liberálisok meghamisította történelem egyik legjelentősebb újraértékelője, 1981-ben megjelent, '56-os forradalmunk és szabadságharcunk igaz történetét egyedülálló alapossággal ismertető, magyarul is hozzáférhető könyvében ("Felkelés") leszögezi, hogy 1956 előzménye nem az SzKP Huszadik Kongresszusa, még csak nem is az 1953-as berlini felkelés volt, hanem a Vörös Hadsereg hazánk földjére lépése a második világháború során. De persze régebbre is visszanyúlhatunk, 1919-re, a 133 napos zsidó csőcselékuralomra. Addig a magyar nemzet nem ismerte a zsidó Marx és Lenin tanításait, miként a kiegyezés utáni korszak társadalmi elégedetlenségeit meglovagoló szociáldemokraták áligazságait sem. Nálunk nem volt kommün, mint Párizsban, 1871-ben. Ami ellenben 1919-ben történt hazánkban, megmutatta, mennyire nem legenda, amit a Zsidó Világszövetség 1910-ben meghirdetett: Ausztria-Magyarországot fel kell darabolni, és Magyarország földjén zsidó államot kell létrehozni. A magyar nemzet természetes ellenállása miatt ez megbukott '19-ben, miként '56-ban is. Utóbb nemcsak azért, mert még emlékeztek a Lenin-fiúk és a Szamuely-Samuel Tibor és terroristái, a Cserny-különítmény soha nem feledhető gaztetteire, hanem azért is, mert a két világháború közötti negyedszázadban még volt magyar nemzet, amelyet nemzeti öntudat és keresztény szellem jellemzett, és arculatát olyanok határozták meg, mint vitéz nagybányai Horthy Miklós, Gömbös Gyula, Imrédy Béla, Teleki Pál, Klebelsberg Kunó, Hóman Bálint. Védték 1944-1945-ben, ha kellett, gyermekfejjel fővárosunkat, és logikus, hogy 1956-ban sem tettek mást, hiszen az ellenség mindkét esetben ugyanaz volt, a zsidó bolsevizmus, amelyről a két világháború között tucatnyi leleplező könyv jelent meg: róluk a Mindszentyhez mindhalálig hű Nyisztor Zoltán pápai prelátus úgy nyilatkozott, hogy amíg jómaga nem ismerkedett meg személyesen kommunistaellenes sajtótevékenysége miatt az Andrássy út 60 1945 utáni állapotaival, voltak némi kétségei hitelességüket illetően. Ugyanis alig tudta elgondolni is, hogy azokról a kínzásokról és kivégzésekről szóló tudósítások, amelyek bennük szerepeltek, mind szóról szóra igazak. Sok százezer nemzettestvérével együtt hamarosan megtapasztalhatta, hogy igazak bizony.

Nézzük az oktatásban, a tömegtájékoztatásban ma is tudatosan elhallgatott tényeket, amelyek nélkül nem érthetjük meg, mi vezetett 1956-hoz! A Vörös Hadsereg parancsnoksága 110 000 férfit űzött kényszermunkára Budapestről, azon kívül félmilliót az ország többi részéből. A megszálló, a népünket erkölcsétől eltántorítani akaró, vagyonából kifosztó szovjet csapatok - ahogyan Irving megjegyzi - a "sztyeppék kulturálatlan termékei" voltak. Közel egymillió magyar leányt és nőt erőszakoltak meg, akik közül sokan gyermektelenek maradtak örökre. Volt, hogy egy csinos titkárnőt és leányát tizenkét orosz katona erőszakolta meg. Ahová betörtek, kő kövön nem maradt. Körmenden például a Batthyány-kastélyban a bútorokat összetörték, a puskák csövét a falhoz vágták, majd az udvarra dobták. Az Árpád-kori függőpecsétes oklevelek fa pecséttokjával "tisztították" csizmájukat, az okleveleken pedig krumplit hámoztak, vagy a város környéki vizes árkokba hajították, illetve WC-papírnak használták őket, vagy egyszerűen elégették. A kölnit garatra öntötték, mert azt hitték, hogy vodka. A halat, hogy megmossák, leöblítették a WC-kagylóban, és ha a hal eltűnt, bosszúból agyonverték a háziakat.

Az 1948-ban teljhatalomra jutott, zsidók vezette Kommunista Párt kétfrontos harcot
vívott. Először is mindenkit, aki bármennyire szembeszállt a bolsevizmussal, fasisztának,
"burzsuj"-nak, osztályidegennek, a "népi demokrácia" ellenségének tekintett, akiket be kell
börtönözni, sőt ki kell végezni, másodszor a kereszténységet és az annak elkötelezett
nemzeti sajtót teljesen fel akarta számolni.

Ismeretes, hogy Mindszentyt halálos ellenségének tekintette Rákosi (Rosenfeld) Mátyás. Legszívesebben kivégeztette volna, figyelmeztetve, hogy követőikre is ez vár.
Az azonban már kevésbé ismeretes, hogy azért kerülte el a kivégzést, mert miután Rákosi szándékáról értesült Franco tábornok, tudatta Sztálinnal: ha Mindszentyt elteszik láb alól, kivégezteti az összes spanyolországi kommunistát. Ha a kivégzést igen, a fizikai megleckéztetést mégsem kerülhette el. Mindennél többet elárul a bolsevizmus természetéről, hogy amikor az Andrássy út 60-ba került, egy partizán belerúgott, és azt mondta neki: "Életem legboldogabb pillanata volt ez."

Rákosi fő támasza, az Andrássy út 60 új ura, Péter (Auspitz) Gábor korántsem csak a nyilasokat kínoztatta, hanem mindenkit, akinek elege lett a zsidó bolsevizmusból. Élet-halál ura volt. Vitéz Málnási Ödön, a kiváló történész így foglalta össze "Magyar Mártyrok" című könyvében, mi zajlott az Andrássy út 60 pincéiben:

"A tízezrével elfogott hazafiak 20 körme alá 10-10 gombostűt vertek, s azután gumibottal
összes körmeiket leverték, lemanikűrözték. Vagy az áldozatot seprűnyélre kötve, talpával
lefelé fordítva, talpait órákon át gumibottal addig csépelték, míg kétszeresére dagadt,
aztán arra kényszerítették, hogy vödör hideg vízben áztassa lábait. Vagy az áldozatról
lehúzták harisnyáit, szájába nyomták, hogy ne tudjon ordítani, még egy gázálarcot is
kötöttek rá hangfogónak, azután hozzáfogtak a legkülönfélébb 'munkához': nemi szervét
gumibottal cafatokra verték, vagy vékony üvegcsövet nyomtak bele, és vaskalapáccsal
addig verték, míg az üvegcső apró szilánkonként belepréselődött. Az ilyen áldozat két év
múlva is sírt, ahányszor örökké gennyező nemi szervén vizelnie kellett. (Rosenberg Ibolya vezette be ezt a kínzási módszert.) Vagy az áldozat nemi szervét íróasztal fióknyílásba
tördelték. Vagy az áldozat nemi szervére 2-3 gumiforrasztó sallert kötöttek, meggyújtották
és így a nemi szervet teljesen leégették. (Dr. Farkas Ferenc ügyvéden kipróbált módszer,
azután általános.) Ha nő volt az áldozat, akkor nemi szervét addig döfködték gumibotokkal,
míg véresen kifordult, és az áldozat hónapokon belül szörnyű kínok között meghalt.
Vagy az áldozatot hátrafektetve lekötötték, hasára vaslábos alá patkányt kötöttek, a másik
vaslábosba föléje égő parazsat tettek, és így a patkányt arra késztették, hogy az áldozat
hasán keresztülfúrja magát és elmeneküljön a megsüléstől. (Dr. Böhm Ferencen kipróbált
módszer.) De a leggyakoribb az volt, hogy az áldozatot nagyon sokan megrohanták, földre gyömöszölték és végtagjaira állva, gumibotokkal csoportokban váltva egymást, órákon
keresztül addig csépelték, míg egész teste, feje csupa seb és vér volt. Ilyen kínzások közben egyedül a budapesti központjukban, az Andrássy út 60-ban naponként legalább 30-40 halt borzalmas mártírhalált. Aki életben maradt, gondolkodás nélkül aláírta az általuk előre megfogalmazott jegyzőkönyvet, mert számára a mielőbbi felakasztás megváltást
jelentett a borzalmas kínzásoktól. Ha a 'népügyészségen' eszébe jutott a kínzásokra
hivatkozva vallomását visszavonni, vagy ezt a csőcseléknek is legaljából összeszedett népbíróság előtt merészelte megtenni, akkor nyomban visszaadták 'pótnyomozás'- ra a politikai rendőrségre, ahol újabb borzalmas kínzások után vállalta önmaga ellen a hamis
vallomást, hogy végre felakasszák. A legtöbb áldozatnak legalább 50-100 zsidó meggyilkolását kellett elismernie. Ha össze lehetett volna szedni ezen jegyzőkönyveket, akkor kiderült volna, hogy Ábrahám óta egész földünkön együttvéve sem élt annyi zsidó, mint
amennyinek meggyilkolását az ilyen tortúrákkal készült jegyzőkönyvek számadatainak
összegezéséből ki lehetett volna mutatni."

A magyarság tömegeinek fizikai megnyomorításával párhuzamosan mindent megtett
a bolsevizmus, hogy a Lenin által a "nép ópiumá"-nak nevezett vallást kiirtsa. A
nőket a megerőszakolásuktól testével védő báró Apor Vilmos győri püspök meggyilkolását
követően főleg az ifjúsággal foglalkozó világi- és szerzetespapokat üldözték (néhányukat,
mint Kun András minoritát és Kiss Szaléz hitoktatót elsők között végezték ki). A kötelező
hitoktatást eltörölték és megfenyegették a gyermeküket hittanra járató szülőket. A
kipróbált, a lelkipásztorkodásban kimagasló egyéniségeket lemondatták vagy száműzték, és
helyükbe az úgynevezett békepapok kerültek. Az egyházi ingóságok javát elkobozták. Ugyanígy jártak el a szellemi életben is: közel 4700 "fasisztának, szovjetellenesnek, antidemokratikusnak" bélyegzett sajtótermék tömeges
megsemmisítését rendelték el.

Mindezzel szembesülve azonnal feltűnhet valami, amiről még az önmagukat nemzeti elkötelezettségűnek tekintő történészeink is hallgatnak: a rendszer vezetésének zsidó arculata. Amin nincs mit csodálkozni, hiszen a bolsevizmus bizonyult a zsidó világnézet leghatásosabb kifejeződési formájának. Soha nem fogja megérteni a kommunizmus természetét az, aki nem ismeri a Talmudot. A kommunizmus gyökerei ugyanis nem Marx, Engels, Lenin vagy Trockij írásaiban keresendők, hanem a Talmudban, a Kabbalában és általában a rabbinikus irodalomban.

Így mindjárt megérthetjük, miért a kor legmeghatározóbb alakja Rákosi. Eredeti vezetékneve
Rosenfeld. 1892. március 9-én született. Apja zsidó fűszeres. Előbb Budapesten, majd Hamburgban és Londonban banki tanulmányokat folytat. Az első világháború után az
oroszok elfogják, Szibériába száműzik, ahol kommunista lesz. Leninnel 1918-ban találkozik
először Szentpétervárott, aki megismerteti a földalatti szervezkedés mesterségével.
Leninre - akinek tanítómestere a szintén zsidó forradalmár Dzserzsinszkij volt, aki szerint "a legfőbb feladat megölni minden burzsujt!" - úgy néz fel, mint egy Istenre. 1919-ben visszajön Budapestre. A Kommün bukása után Moszkvába, onnan Ausztriába megy. Miután főnökével, Zinovjevvel összevesz, a Komintern 1924-ben visszaküldi Magyarországra, hogy szervezze újjá a Kommunista Pártot, de egyelőre titokban. Kilenc hónap múlva szervezkedéséért letartóztatják, halálra ítélik, de a halálos ítéletet végül nyolc és fél év börtönre változtatják. 1935-ben újra bíróság elé kerül, ezúttal 40 kommunistaellenes magyar 1919-es kivégzése miatt, majd 1940. október 30-án Horthy véglegesen kiengedi a rács mögül, cserébe az 1849-ben a cári seregek zsákmányolta magyar honvédzászlók visszaadásáért. Rákosi tehát újra Szovjet-Oroszországban szervezkedik, ahonnan 1944 végén ismét Budapestre jön. Vezető emberei is mind zsidók, mint Gerő Ernő. Eredeti vezetékneve Singer. Mindenki iránt bizalmatlan, ravasz pártszervező. Szintén zsidó Farkas Mihály (Wolf Izrael) honvédelmi miniszter, nem is szólva a "főideológus"- ról, Révai Józsefről (Kahána Mózes), a propagandaminiszterről.

Azonban nemcsak a felső szinteken (a politikai vezetőrétegben, a közigazgatásban vagy
az egyetemi tanárokat kinevező bizottságokban), hanem alsóbb szinteken is megfigyelhetővé vált a zsidó térnyerés. Erre jó példa a már említett börtönvilág. Amíg ugyanis Szovjet-Oroszországban többnyire csak a parancskiadók voltak zsidók, szemben a parancsvégrehajtókkal (akik így kijátszhatták és sokszor ki is játszották a Moszkvából érkező parancsokat elítélt orosz nemzettestvéreik javára), addig nálunk - legalábbis 1945 és 1956
között - mindkettő. Hazánkban tehát még a verőlegények és az őrök között is feltűnően sok volt a nemileg eltévelyedett, szadista hajlamú zsidók. Gulágot megjárt honfitársaink a megmondhatói: ha választaniuk kellett volna Szibéria vagy az Andrássy út 60 között, akkor valószínűleg inkább Szibériát választották volna.

1956 perdöntő előzménye tehát a felsoroltakon kívül a nagypolgárok Hortobágyra való kitelepítéséért, a padláslesöprésekért, a kulákok kifosztásáért, a kolhoz- és szovhozrendszer erőltetéséért, a magyar mezőgazdaság és ipar szovjet mintára való tönkretételéért egyaránt felelős zsidó bolsevizmus volt, így a teljes igazság az, hogy népünk igenis ellene lázadt fel.

A forradalom hősei, a menetét késleltetők, tőle vonakodók és árulói

A kommunista-liberális történelemszemlélet két nagy hazugságot ver a fejekbe. Először is azt, hogy 1956 "mindenkié". Másodszor azt, hogy csak azok voltak a forradalmárok, akik a kommunista rendszer megreformálásáért küzdöttek, nem pedig eltörléséért.

A forradalom és szabadságharc szereplői azonban nem moshatók egybe, mert messze nem volt "mindenkié", mivel nem mindegy, ki melyik barikád élén állt. A forradalom történéseivel kapcsolatba kerülő személyeknek négy csoportját különböztethetjük meg.

Az első csoportba a forradalom hősei tartoznak, mindazok, akik kezükben fegyverrel
harcoltak a Rákosi-Gerő-Farkas-Révai négyesfogat, majd a benyomuló szovjet
csapatok ellen. A világ akkori legnagyobb hadseregét akarták kiverni hazánkból. Ezzel
kivívták a keresztény világ elismerését: nem véletlen, hogy róluk és általuk népünkről XII.
Piusz pápa a legnagyobb csodálattal nyilatkozott. Többségük munkás volt. Ők fogtak fegyvert legelőször, és csak utánuk az egyetemisták.

A "reformkommunisták" szerint ötvenhat igazi hősei nem a rendszer szellemiségét, hanem gyakorlatát akarták megváltoztatni, ami persze fából vaskarika. Ha valakiket, akkor a munkásokat lehetett legkevésbé megtéveszteni. Ők nem reformokat akartak, vezetőváltásokat, hanem a rendszer teljes felszámolását. Ezt fejezték ki zászlóik felirataival is: "Ruszkik haza!", "Többpártrendszert, szabad választásokat!", "Lengyelország utat mutat, kövessük a magyar utat!", "Bem apó és Kossuth népe, fogjunk össze, kéz a kézben!". Az sem igaz, hogy a munkástanácsok az "emberarcú szocializmusért" szálltak síkra. A munkástanácsok különben is csak a szovjet csapatok november 4-i bejövetele után alakultak meg, így az október 23-án kirobbant harcokban nem vehettek részt, arról nem is beszélve, hogy a "tanács" kifejezés érthetően igen rossz szájízt keltett a felkelőkben,, hiszen elegük volt az ígéretekből, a tanácsokból. Tudták, hogy kommunistákkal értelmetlen tanácskozni.

A forradalmi hősök között elsők között említendő továbbá a szellem erejével harcoló Mindszenty bíboros. Leírhatatlan hatással volt a tömegekre, katolikusokra és protestánsokra egyaránt, de gyakran még a hit iránt közönyös emberekre is. Azok, akik 1946-ban még Budapest egyik legszebb temploma, a Regnum Marianum lebontásában vettek részt, hogy helyébe Sztálin óriásszobra kerüljön, 1956-ban már hatására darabjaira zúzták a "kőgeneralisszimus"-t, azt kiáltva: "A templomot akarjuk! A Regnum Marianum-ot akarjuk!" Ötvenhatos forradalmi rádióbeszéde felrázta népünket. Kijelentette: "Mi semlegesek vagyunk, mi az orosz birodalomnak nem adunk okot a vérontásra. De nem merült-e fel az orosz birodalom vezetőiben a gondolat, hogy sokkal jobban fogjuk becsülni az orosz népet, ha nem igáz le bennünket? Csak ellenséges népre szokott rátörni a megtámadott másik ország. Mi most nem támadtuk meg Oroszországot."

A második csoportba a forradalom menetét késleltetők, mindenekelőtt a "Petőfi Kör" irodalmárai tartoznak, élükön Déry Tiborral és Háy Gyulával. Felfogásuk az volt, hogy "ha valamit nem tudsz megakadályozni, akkor állj az élére". A forradalom élére kívántak állni, de csak azért, hogy kifogják a szelet a vitorlából. A felkelők határozott követeléseit mérsékelni akarták. Követeléseik túlságosan általánosak, így hatástalanok voltak. A forradalom leverése után ugyan számosan börtönbe kerültek (Déry Tibor, Háy Gyula), de jóval a kiszabott büntetési idő lejárta előtt kiszabadultak, hiszen Kádár János tudta, hogy kuruckodásuk csak a valódi forradalmárok megfékezését szolgálta. Történelmi szerepük felnagyításáért a felelősség elsősorban a liberális médiumokat terheli.

A harmadik csoportba a forradalmi eseményekkel szemben vonakodók tartoznak, elsősorban Nagy Imre és hívei. A nyugati történészek és újságírók többségének állításaival szemben tény, hogy a több mint másfél évtizede szinte kizárólag dicsőített Nagy Imre ifjúságától fogva szilárdan hitt a kommunizmusban. Még a pártfegyelemben sem ismert pardont. Két évtizeden át élt Szovjet-Oroszországban. Csupán annyiban különbözött Rákosi-Rosenfeldtől, hogy nem moszkvai, hanem jugoszláv - Titó-i - típusú kommunizmust akart. Vonakodva, bizonytalankodva tett csak apró engedményeket a forradalmároknak. Ezért nem véletlen például, hogy a győri felkelők vezére, Szigethy Attila azzal fenyegetőzött, hogy ha nem ad engedményeket a forradalmároknak, Budapestre jön és megdönti kormányát. Ráadásul az engedményekről nem egyedül döntött, hanem Mikojánnal vagy Szuszlovval egyeztetve, kivéve legutolsó lépését, hazánknak a Varsói Szerződésből való kilépését és az ENSz-hez való fordulását. Élete utolsó pillanatában valóban végleg szakított Moszkvával, mert csalódott Andropovnak a szovjet csapatok kivonulására tett ígéretében, így nem ismerte el Kádárt miniszterelnöknek és nem mondott le, mindez azonban nem változtat a a tényen: élete javát a kommunizmusnak áldozta, ezért nem lehetett a forradalom vezéregyénisége.

Végül a negyedik csoportba a forradalom árulói tartoznak. A sor élén Kádár (Csermanek) János áll, aki még a saját maga által átélt történelemből sem tanult, például abból, hogy Rákosi-Rosenfeld utasítására egyik elvtársuk, Farkas Vlagyimir valaha az ő körmét is letépte és a szájába vizelt. Közéjük tartozott ugyanakkor a korábban népkutatásairól ismert Erdei Ferenc is, és mindazok, akik október 23-a és november 4-e között ugyan a forradalom támogatóinak tetették magukat, ám a szovjet csapatok bevonulása után maguk is részt vettek a tömeges megtorlásban.

A megtorlás módszerei, a megtorlók hovatartozása

Ha az 1956-os forradalmunk és szabadságharcunk leveréséről jelenleg rendelkezésünkre
álló forrásokat tanulmányozzuk, szembetűnő, hogy a régi, többnyire zsidó származású tisztek és bírók mennyire kevesellték az akasztásokat. Marosán György ("Buci Gyuri") és Gerő Ernő az "ellenforradalmárok" kemény megbüntetését követelték Kádártól. Rákosi-Rosenfeld pedig egyenesen odáig elment, hogy megpróbáljon visszatérni a hatalomba. Miután azonban Budapesten csütörtököt mondott ebbeli kísérlete, felkereste Hruscsovot, aki csak annyit mondott neki: "Nézze Rákosi, Magyarországnak már volt tatár kánja, török szultánja, Habsburg császára, de zsidó királya még nem!"

Tény, hogy az 1956-ot követő, az 1963-as kádári "amnesztia" kihirdetéséig lezajlott akasztások, a sortüzek áldozatai számának pontos megállapítása még várat magára. (Kéri Edit "Kik lőttek 1956-ban a Kossuth téren?" című könyve mindenesetre perdöntő tényadatokkal szolgál.) Az eddig feltárt tények azt mutatják, hogy az 1956 utáni megtorlás az 1849 utáni megtorlást összehasonlíthatatlanul felülmúlta. Amíg Kádár János 1956. november 11-i és december 26-i rádióbeszédében ünnepélyesen megígérte, hogy "egyetlen dolgozónak sem lehet bántódása", az október 23-án elkezdődött tömegmegmozdulásokban való részvétele miatt, addig az 1957. december 10-i MSzMP-határozat szerint az "osztályidegen, deklasszált, huligán elemek" - valójában a forradalom hősei - "semmiféle kíméletet nem érdemelnek". Kádár ismét hazudott, hiszen börtön vagy sortűz várta az elfogott felkelőket.

Döbbenetes példa a megtorlásra Hornyák Tibor dokumentumkötetének (Ellenszélben 2. kötet. Bp. 1997.) egyik vallomása:

"Beszélgetést folytatok Bucsai Imréné Marton Erzsébettel, akit Kádár-Marosán
vérbírósága, szörnyű megkínoztatás után, halálra ítélt 1956-os cselekményeiért.

A Beszkártnál voltam kalauz, Budán a szépilonai kocsiszínben. Október 26-án a Széna téri srácokkal együtt csatlakoztam Szabó bácsi csapatához. Fő tevékenységem abból állt, hogy a már megalakult kis csapattal bejelentésekre, illetve parancskérésre volt ÁVH-soktól fegyvereket, lőszert és robbanóanyagot gyűjtöttünk be, de olykor őket is. Egy alkalommal
megbízást kaptunk, hogy Pasaréti úti villájából hozzák be Marosán Györgyöt, aki a jelentés szerint szervezkedik a forradalom ellen. Mi nyolcan teherkocsira szálltunk és kimentünk a lakására.

Hogyan került sor a letartóztatására?

Úgy, hogy becsengettünk a lakásba, a felesége nyitott ajtót. Ő pedig a nappaliban állt és beszélgetett Nagy Dániel szomszédjával, aki szintén országgyűlési képviselő volt abban az időben. Közöltem vele, hogy letartóztatom és előállítjuk a Maros utcai parancsnokságra. Szó nélkül, szinte meghunyászkodva követtek bennünket mind a ketten. Bevittük őket a Maros utcába a volt ÁVH-s laktanyába. Én magam egyedül kísértem őket le a fogdáshoz, aki átvette tőlem őket, és ezzel az ügy a részemről befejeződött. Másnap azonban megtudtam, hogy reggel mind a kettőjüket a legkisebb bántalmazás nélkül hazaengedték. Bezzeg forradalmunk
leverése után megint a régi Buci Gyuri volt! Írt egy könyvet és abban nem így írta meg a letartóztatása történetét.

Aztán hova sodorta az élet?

Brüsszelbe, ott kaptunk egy hat szobás lakást négyen nők, és onnan jártunk dolgozni
egy termoszgyárba. Aztán 1957 márciusában, Kádár felhívására, aki kijelentette, hogy nyugodtan menjen haza, aki nem gyilkolt, a tésztát bevettem és hazajöttem. Másnap jelentkeztem a rendőrkapitányságon, ahonnan azzal küldtek el, hogy menjek és tegyem a
dolgom. Ezt sokáig nem tehettem, mert 1957. augusztus 12-én értem jöttek egy nagy, lefüggönyözött autóval, és házkutatást tartottak, majd elvittek a hírhedt Gyorskocsi utcába.
Mivel vádolták?

A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésével.

Mit akartak kiszedni?

A Széna téren részt vevő katonatisztek nevét, rangját, hol találhatók, milyen
kapcsolatban voltam velük, és hogy a Széna téren harcolókról, az ütközetekről,
és a begyűjtéseimből mit tudok nekik elmondani?

Hogyan folytak le a kihallgatások?

Borzalmasak voltak! Volt ott két kihallgató tiszt, akik állandóan kínoztak, ütöttek, rúgtak, ahol értek, a hajamat tépték, olyannyira sikeresen, hogy a kihallgatások befejezése után nyomorék lettem, tönkreverték a vesémet-májamat, a nemi szervemet pedig szülésre örökre alkalmatlanná tették. Az egyik vallató egy gumibotot dugott a hüvelyembe és azt jobbra-balra forgatta, húzta, nyomta stb. A másik állandóan ordítva tette fel a különböző kérdéseit. "Ezt Marosánért!" - kiáltotta többször.

Mikor kezdődött a tárgyalása és milyen ítéletet kapott?

Erre majd azután válaszolok, ha előbb elmondom, hogy a gumibotos vallatás után mit tettek még velem. Elvittek a Mosonyi utcai rabkórházba. Ott egy raborvossal egészségügyinek mondott kaparást hajtottak végre rajtam, miközben le voltam szíjazva, lábaim felpolcolva s a két kínzómester kaparás közben folytatta a vallatást. Nemsokára kitűzték az első fokú tárgyalást, de azt azért kellett elhalasztani, mert agyon voltam verve és hordágyon mégsem akartak a bíróság elé fektetni. 1958. április 15-én, 17-én és 23- án tárgyaltak első fokon. Halálra ítéltek.

Hogyan fogadta a halálos ítéletet?

Ahogy a bírónak nevezett bérgyilkos kimondta, hogy halálra vagyok ítélve, egyszerűen nem tudtam felfogni.

Mi történt a másodfokú tárgyaláson?

Halálos ítéletemet 15 évi börtönre változtatták. A két tárgyalás között egy éjszakára visszavittek a Gyorskocsiba és ott őszültem meg reggelre.

Az ítéletben milyen cselekményeket fogalmaztak meg?

A többi között gyilkosságot, rablást, betöréses lopást. Ezekre a koholt szörnyűségekre tanúkról is gondoskodtak.

Végül hány évet töltött le a 15-ből?

Ítélet után Kalocsára a női börtönbe szállítottak. Olyan helyiségekben voltunk, ahol 16 ember számára csak egy vízcsap és egy vályú volt. Varrodában dolgoztunk, és megkezdték a politikai átnevelést. Sajnos, voltak közöttünk is olyanok, akik holmi kedvezményekért eladták magukat a belső elhárításnak (néhány cigaretta stb.), és vállalták a besúgó szerepét.
Szabadulásomra az 1963-as úgynevezett ENSz-amnesztiával került sor.
Éppen most jöttem ki a kórházból huszonnegyedszer. A tüdőmön úgy elhatalmasodott a betegség, hogy csak minimális a légző felület. Tönkrementek a beleim, a veséim, a májam, az epém. Hallássérült lettem a sok veréstől, az egyensúlyozás szerve is sérült, ezért imbolygok sokat. A huszonnégy kórházi zárójelentésem egy agyhártya- és agyvelőgyulladást is kimutatott, és azt is, hogy a koponyámban baloldalt idegbénulások találhatók.

Milyen nyugdíjat kapnak a férjével?

A felét sem annak, amit a volt kínmesterek,
Buci Gyuriról nem is szólva."

I G A Z T Ö R T É N E L E M

Kádár megtorlói között viszont már kevesebb sok zsidó szerepelt, mint 1945 és 1956 között, ugyanis nem akart a pártvezetés még egy felkelést a zsidó vezetés miatt. Tekintettel arra, hogy azonosításuk és tetteik feltárása még folyamatban van, ezért csak a teljesség igénye nélkül tudjuk őket kiemelni.

Apró Antal szobafestő, majd a párt Központi Vezetőségének tagja, miniszterelnök-helyettes,
az Országgyűlés elnöke az 1956. október 24-ére virradó éjszakán tartott központi vezetőségi pártülésen létrehozott Katonai Bizottság elnökeként katonai diktatúrával akarta leverni a forradalmat, Czinege Lajos és Hazai Jenő segítségével.

Balázsi Béla ÁVH ezredes, egyik megszervezője volt a Nagy Imre-pernek. Kádárral is szembefordult. Zöldségárus lett, majd öngyilkos.

Barna Péter ÁVH ügyész alezredes a Kossuth Tüzértiszti Iskola felügyelője,
Budapesten a Gyorskocsi utcában 1959. szeptember 15-ig teljesített szolgálatot, és támogatta
a véres megtorlás pereinek lebonyolítását. Ezt követően egyetemi tanár lett.

Betlen (Bettelheim) Oszkár villanyszerelő, a Szabad Nép szerkesztője fegyverrel
harcolt a forradalmárok ellen, védve a Központi Vezetőség székházát.

Biszku Béla lakatos segéd, belügyminiszter felügyelte az összes fegyveres testületet,
így minden letartóztatás, kínzás elrendeléséért felelős! Ezért a minisztertanács
elnökhelyettese lett.

Czinege Lajos kovácssegéd, honvédelmi miniszter 1956. október 23-án a párt katonai
bizottságának lett a tagja. A Honvédelmi Minisztérium Politikai Főcsoportjának
helyettesével, Hídvégi Ferenccel, Uszta Gyulával és Apró Antallal katonai puccsal akarta megkaparintani a hatalmat. 1957 januárjától a Munkásőrség megszervezője. Pufajkás. Felelős valamennyi kínzásért és kivégzésért.

Csendes Károly igazságügyi minisztériumi főosztályvezető, a legfőbb ügyész helyettese
1956 után szintén felelős a megtorlásokért.

Csillag (Stern) Géza gépészmérnök, vállalati igazgató kivette részét a megtorlásból és a
Munkásőrség megszervezéséből.

Dapsi Károly borbély, kerületi párttitkár, gyárigazgató a Néphadsereg MSzMP Intéző
Bizottságának elnökeként tevékenyen részt vett a forradalom leverésében. Jutalmul vezérőrnagy, később azonban kegyvesztett lett.

Garasin Rudolf nyomdász, Cseka-tiszt, ÁVH ezredes 1956-ban még irányította a büntetés-
végrehajtás fegyveres testületét, így tudta nélkül aligha kerülhetett sor tűzparancs kiadására,
amikor a Parlament környéki épületeket ostromolták.

Gyurkó Lajos pék, vezérőrnagy Tiszakécskén sortüzet nyitott a tömegre. A kecskeméti cigánynegyedben megbúvó 60-80 felkelőre is tüzet nyitott.

Hazai Jenő géplakatos, pártmunkás is katonai puccsal akarta átvenni a hatalmat.

Horn Gyula a budapesti Kerepesi úti laktanyában, a Budapesti Rendőrfőkapitányság "Hunyadi János" karhatalmi zászlóaljának tagja, vagyis pufajkás lett. Fővárosunkban a Nyugati téri sortűz parancs kiadója volt.

Ilku Pál tanító, művelődési miniszter felelős a törvényszékek halálos ítéleteiért, a rögtönítélő bíróságok döntéseiért.

Marosán György péksegéd, államminiszter felelős a salgótarjáni sortűzért, amelynek 131
halálos áldozata és kétszer annyi sebesültje volt.

Pap János vegyészmérnök, belügyminiszter felelős többek között Brusznyai Árpád
bölcsész kivégzéséért.

Pető (Richtmann) László a Munkásőrség tagjaként vett részt a forradalmárok megkínzásában.

Rajnai Sándor kötőszövő, ÁVH alezredes, diplomata készítette az első megtorlási
listát, amelynek alapján megkezdődött a forradalom vezetőinek letartóztatása. Ô tartóztatta
le a romániai őrizetben lévő Nagy Imrét és szállíttatta Budapestre. Ôt bízták meg végül a Nagy Imre-per felügyeletével.

Sós (Sternberg) György rendőr vezérőrnagy részt vett a forradalmárok letartóztatásában,
és nyilvántartásba vett 8000 Nyugatról hazatért budapesti lakost, és ügynököket telepített közéjük. Csak 1961-ben 111 ember ellen foganatosított rendőrhatósági intézkedést. 105-öt őrizetbe is vettek.

Sucin József vasesztergályos, ezredes, politikai tiszt 131 forradalmár sortűz okozta halálért felelős.

Zoltai Gusztáv (Zucker Gerzson) munkásőr a kecskeméti repülőtér őrszázadában teljesített szolgálatot tizedesként, majd 1968-tól 1976-ig Komlós János ávós tiszt művészeti titkára volt, 1991-től köztudomásúan a MAZsIHISz (Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége) igazgatója.

A Kádár-világ igazi következménye a teljes tudatleépítés volt

Az 1963-as amnesztia kihirdetését követően a bebörtönzéseket és a kivégzéseket a magyarság
millióinak teljes tudatleépítése váltotta fel, 1956 következetesen ellenforradalomnak nevezése, cionista vezényletre. Történelmünk addigi legsötétebb korszaka következett, és az általa okozott lélekirtás, szellemrombolás ezerszer veszedelmesebbnek bizonyult a gazdasági nyomornál: sokaknak már nem a körmét tépték le, hanem munkájuk eredményét rabolták el.

Az alábbi névtelen korabeli röpirat akasztófahumoránál aligha jellemezhetnénk találóbban az 1956 megálmodott Magyarországot keresztre feszítő Kádár-világ feslettségét:

"A szocializmus hét csodája:
1. Mindenkinek volt biztos munkahelye.
2. Bár mindenkinek volt munkája, mégsem tett senki semmit.
3. Bár semmittevéssel telt az idő, mégis minden terv 100 % felett teljesült.
4. Bár a gazdaság terv szerint fejlődött, mégis minden fontos dolog hiánycikk volt.
5. Bár semmit sem lehetett kapni, mégis mindenkinek megvolt mindene.
6. Bár elvileg megvolt minden, mégis mindenki lopott.
7. Bár minden mozgathatót loptak, mégsem volt soha leltárhiány."


Ifj. Tompó László -Hunhir.info


Link
 
 
0 komment , kategória:  MAGYAR TÖRTÉNELEM  
Címkék: rendelkezésünkre, bizonytalankodva, vezetőváltásokat, szabadságharcunk, szentpétervárott, visszanyúlhatunk, legmeghatározóbb, szervezkedéséért, nemzettestvéreik, letartóztatására, megszervezéséből, forradalmároknak, huszonnegyedszer, osztályidegennek, szerzetespapokat, megsemmisítését, szocializmusért, szovhozrendszer, tönkretételéért, jegyzőkönyveket, elhatalmasodott, megismerkednünk, belügyminiszter, magyarországnak, minisztertanács, elnökhelyettese, cigánynegyedben, rádióbeszédében, népkutatásairól, begyűjtéseimből, pártfegyelemben, megleckéztetést, parancsnokságra, meghunyászkodva, nyilvántartásba, vasesztergályos, teljes igazság, zsidó bolsevizmus, forradalmat megtorlók, alábbi írás, teljes igazságot, vezetés zsidó, liberálisok meghamisította, 1953-as berlini, második világháború, magyar nemzet, zsidó Marx, kiegyezés utáni, ellenség mindkét, ország többi, népünket erkölcsétől, csinos titkárnőt, David Irving, SzKP Huszadik Kongresszusa, Vörös Hadsereg, Zsidó Világszövetség, Szamuely-Samuel Tibor, Horthy Miklós, Gömbös Gyula, Imrédy Béla, Teleki Pál, Klebelsberg Kunó, Hóman Bálint, Nyisztor Zoltán, Kommunista Párt, Vitéz Málnási Ödön, Magyar Mártyrok, Rosenberg Ibolya, Farkas Ferenc, Böhm Ferencen, Apor Vilmos, Kiss Szaléz, Előbb Budapesten, Kommunista Pártot, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Wolf Izrael, Révai Józsefről, Kahána Mózes, Regnum Marianum, Regnum Marianum-ot, Petőfi Kör, Déry Tiborral, Déry Tibor, Kádár János, Nagy Imre, Szigethy Attila, Varsói Szerződésből, Farkas Vlagyimir, Erdei Ferenc, Marosán György, Buci Gyuri, Nézze Rákosi, Kéri Edit, Amíg Kádár János, Hornyák Tibor, Bucsai Imréné Marton Erzsébettel, Marosán Györgyöt, Nagy Dániel, Buci Gyuriról, Apró Antal, Központi Vezetőségének, Katonai Bizottság, Czinege Lajos, Hazai Jenő, Balázsi Béla ÁVH, Nagy Imre-pernek, Barna Péter ÁVH, Kossuth Tüzértiszti Iskola, Szabad Nép, Központi Vezetőség, Biszku Béla, Honvédelmi Minisztérium Politikai Főcsoportjának, Hídvégi Ferenccel, Uszta Gyulával, Apró Antallal, Csendes Károly, Dapsi Károly, Néphadsereg MSzMP Intéző, Garasin Rudolf, Gyurkó Lajos, Horn Gyula, Budapesti Rendőrfőkapitányság, Hunyadi János, Ilku Pál, Brusznyai Árpád, Rajnai Sándor, Nagy Imrét, Nagy Imre-per, Sucin József, Zoltai Gusztáv, Zucker Gerzson, Komlós János, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, Tompó László,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Kemencés harcsa egészben
Hússal töltött tészta
SAJTSZÓSZOS TÉSZTA
GOFRI
Isteni Csörögefánk
Céklafőzelék almával-burgonyával
Kinder Tejszelet
Hideg őszibarack krémleves
Húsgombóc Leves
Wokban pirított zöldségek spagettivel
még több recept
Véleményezd!
08.21. 12:11 Universiade - A férfi vízilabdázók győztek, a dél-koreaiakkal mérkőznek a n...
08.21. 12:02 Illegális bevándorlás - Migránsokkal teli halászhajót fogott el a román par...
08.21. 12:02 Cofidis: nyaralásra és lakásfelújításra terveznek a legtöbbet költeni a mag...
08.21. 12:01 Felfüggesztik az amerikai vízumkiadást Oroszországban
08.21. 11:52 Szabályosan működött a Magyar Turisztikai Ügynökség a számvevőszéki vizsgál...
08.21. 11:51 A legnagyobb brit vállalatok kétharmada felkészületlen a kibertámadásokkal ...
08.21. 11:42 Zöld számot indított az MKKSZ "a szigorú unkahelyi törvényesség visszaszerz...
08.21. 11:41 Birkózó-vb - Imponáló bemutatkozás a magyar Eb-győztesektől
08.21. 11:32 Az online tűzifa értékesítés veszélyeire figyelmeztet a Nébih
08.21. 11:31 A Skorpió és a Karthago koncertjével zárul a Volt egyszer egy Ifipark soroz...
Tudjátok ?
Ti hogy készítitek a rántott húst?
Üdv te vezércsődör, tényleg te vagy az op?
Mit árul el ez a vécé a tulajról?
OLYMPUS LS-100-ról van valakinek használati tapasztalata?
Nem gyanus néhány Topjoy ital?
még több kérdés
Blog Címkék
A hang sebessége  megjottem..  Hőségben........  Linának, Iluskának, Icának Ili...  Felvonták a magyar zászlót a t...  Brit tudósok  Unokám keresztelése-----Vilhel...  Barátaimnak sok szeretettel...  Szuhanics Albert Boldogasszon...  Ebben biztosan nem fáznék  Szuhanics Albert Magyar fohás...  Szép napot kívánok !........  Istentisztelet  Az élet nagy terhe.  Fekete házak a Skót Felföldön  Harmonia.......  Augusztus 20  Légy olyan, mint a virág  A Moeraki sziklák  Szuhanics Albert Nemzeti Ünne...  Szabó Lőrinc  Nemzeti ünnep  Tallóztam  Jó éjt barátaim !.......  FINA toronyugrás 80 év feletti...  Aranyosi Ervin: Adj esélyt!  Nyugalom.  Jó éjszakát, szép álmokat  Ifjú házasok  de van cím :)  Nincs Cím  A tegnapi buliban...  Jó reggelt, kellemes hétvégét  Különbségek  Szenvedés  A hang sebessége  Ludi Delfino  Az emberi szervezet  Hirth Éva A csenddel élek  Tersánszky Józsi Jenő  Szuhanics Albert Szeptember k...  joghurtos burgonyagombóc !  Augusztus 18. Péntek  Légy olyan, mint a virág  Ludi Delfino  Paulo Coelho: Keresd meg azt a...  Szuhanics Albert Csillagokban...  Köszöntő: Kedves Ilonák Névnap...  Viccek  2017. augusztus 18., pénteki N...  Klaus  Ludi Delfino  Ünnepvárás  Köszöntő: Kedves Ilonák Névnap...  Nyugdijas dalok videón  Ludi Delfino  Mesebeli királyságom  Vers  Nők és férfiak  Pitch Black  Óvakodj a kurárétól!  Férfi pólósaink kapujának köze...  Isten  Vers  Bízz felelősséget a gyermekeid...  Szuhanics Albert Augusztusi f...  Jó reggelt, szép napot  Tatiosz: Mindíg tudd...  Augusztus 20.  Unokám keresztelése-----Vilhel...  Ludi Delfino  Változatlan  Szuhanics Albert Boldogasszon...  Kellemes délutánt  Fotókiállításom.......  Hiper-realisztikus festékpacák  Egyház  Ludi Delfino  Egy másik történet  Domonkos Jolán: Az életed olya...  Egy rózsaszál  Vígh Lilla  Ebben biztosan nem fáznék  Micsoda ölelés....  AtchafalayaBasin  Amerikai h umor  Reviczky Gyula Aratás Lekonyul...  Márai Sándor: Mosoly játsszon ...  Nincs is annál jobb érzés  Tallóztam  AtchafalayaBasin  Ebben biztosan nem fáznék  Goethe: Rád gondolok  Micsoda ölelés....  Szuhanics Albert Nemzeti Ünne...  Ludi Delfino  Ebben biztosan nem fáznék  Domonkos Jolán: Az életed olya...  Bűn  Bartók Anikó: Szent István kir... 
Bejegyzés Címkék
teljes igazság, zsidó bolsevizmus, forradalmat megtorlók, alábbi írás, teljes igazságot, vezetés zsidó, liberálisok meghamisította, 1953-as berlini, második világháború, magyar nemzet, zsidó Marx, kiegyezés utáni, ellenség mindkét, ország többi, népünket erkölcsétől, csinos titkárnőt, bútorokat összetörték, puskák csövét, falhoz vágták, udvarra dobták, okleveleken pedig, város környéki, kölnit garatra, 1948-ban teljhatalomra, annak elkötelezett, összes spanyolországi, kivégzést igen, fizikai megleckéztetést, bolsevizmus természetéről, partizán belerúgott, nyilasokat kínoztatta, zsidó bolsevizmusból, kiváló történész, tízezrével elfogott, áldozatot seprűnyélre, üvegcső apró, ilyen áldozat, kínzási módszert, áldozat nemi, nemi szervet, áldozat hónapokon, áldozatot hátrafektetve, patkányt arra, áldozatot nagyon, budapesti központjukban, általuk előre, mielőbbi felakasztás, borzalmas kínzásoktól, politikai rendőrségre, legtöbb áldozatnak, ilyen tortúrákkal, magyarság tömegeinek, ifjúsággal foglalkozó, gyermeküket hittanra, úgynevezett békepapok, egyházi ingóságok, szellemi életben, önmagukat nemzeti, rendszer vezetésének, bolsevizmus bizonyult, zsidó világnézet, kommunizmus természetét, kommunizmus gyökerei, rabbinikus irodalomban, első világháború, földalatti szervezkedés, szintén zsidó, legfőbb feladat, halálos ítéletet, rács mögül, cári seregek, felső szinteken, politikai vezetőrétegben, közigazgatásban vagy, egyetemi tanárokat, zsidó térnyerés, parancskiadók voltak, őrök között, nemileg eltévelyedett, felsoroltakon kívül, nagypolgárok Hortobágyra, kulákok kifosztásáért, magyar mezőgazdaság, forradalom hősei, menetét késleltetők, kommunista rendszer, forradalom történéseivel, első csoportba, benyomuló szovjet, világ akkori, keresztény világ, legnagyobb csodálattal, rendszer szellemiségét, munkásokat lehetett, rendszer teljes, magyar utat, munkástanácsok különben, szovjet csapatok, október 23-án, forradalmi hősök, szellem erejével, , ,
2017.07 2017. Augusztus 2017.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 70 db bejegyzés
e év: 1014 db bejegyzés
Összes: 22462 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3184
  • e Hét: 9646
  • e Hónap: 140909
  • e Év: 1399087
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.