Belépés
lilagondolatok.blog.xfree.hu
Keresd meg azt az embert, aki mosolyt csal az arcodra, mert csak egyetlen mosoly kell ahhoz, hogy fantasztikussá tegyen egy rossz napot.Találd meg azt, akitől s... Papp Györgyné
1944.11.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Bulányi atya: Az Ószövetség nem Isten igéje
  2015-04-13 09:31:35, hétfő
 
   
  Bulányi atya: Az Ószövetség nem Isten igéje

Bulányi Görgy a kommunista rendszer ismert katolikus ellenállója 60 éve titkon hordozott gondolatait adja közre: Az Ószövetség nem Isten igéje.
Bulányi György 1919. január 9-én született Budapesten. A Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar-német szakos diplomát szerzett, 1943-ban szentelték pappá a piarista rend tagjaként. Piarista gimnáziumokban tanított, '45-ben Debrecenben fogott hozzá a Bokor nevű kisközösség szervezéséhez, amelyet a korabeli hatóságok illegális, államellenes szervezkedésnek minősítettek. '52-ben az elvtársak - bár az ügyész halált kért a fejére - végül csak életfogytiglanra ítélték. '60-ban szabadult amnesztiával, ezután szállítómunkásként kereste kenyerét.

Miután a Bokor bázisközösség tagjai az Állami Egyházügyi Hivatal Bulányinak küldött üzenete ellenére sem hagytak fel a katonai szolgálat megtagadásával, 1982 márciusában a Lékai-inkvizíció állami nyomásra eltiltotta a pátert a nyilvános misézéstől, megint csak életfogytiglan. Kifogásolt tanításait a püspöki kar a Hittani Kongregációhoz terjesztette fel. Ennek prefektusa, Joseph Ratzinger bíboros (ma XVI. Benedek pápa) egy kompromisszum után mentesítette az eretnekség vádja alól 1997-ben. Azóta ismét misézhet, ha akad olyan merész plébános, aki meg meri hívni templomába.


Már Jézus működése után mindössze száz évvel felmerült a pogányokból lett keresztényekben az a gondolat, hogy meg kellene szabadulniuk az Ószövetség terhes örökségétől. Markionnak hívják azt a kisázsiai s Fekete-tenger melléki, Szinopé nevű városban született és pogány görögből lett keresztényt, aki elvetette az Ószövetség haragvó és igazságot tevő Istenét már a második század első felében. Az akkori keresztény közgondolkodás azonban más volt, mint Markioné. Saját apja, Szinopé püspöke közösítette ki őt.

Magam nagyvonalúan átlépem a szentmise első olvasmányát, mely rendre az Ószövetséget hozza. Még a másodikat is, és csak az evangéliumokról beszélek. Ezzel máris kései utódja volnék a 21. században a 2. századbeli Markionnak. Vállalom ezt a helyzetemet, és újra felvetem, hogy nem volna-e jobb, ha egyszer s mindenkorra megszabadulnánk attól, hogy az Ószövetség is az Isten igéje. Azzal vetem fel, hogy bizonyos vagyok abban, hogy ezt a műveletet a keresztény vallások aligha fogják valaha is elvégezni. Aligha, mert kétezer esztendő hagyományát nemigen lehet kiiktatni a történelemből.
Mégis fel kell vetnem a kérdést, mert e hagyomány hatására rendre úgy gondolkodunk, ahogyan Jézus Istene nem gondolkodik. Nem rosszabb ez a hagyomány, mint más népek hagyománya. De mégis, az Ószövetség egy nép, a zsidó nép eredetmondája, nemzeti kultúrája, Jézus előtti kultúrája. S Jézus azt mondta magáról, hogy mindazok, akik őelőtte jöttek, tolvajok és rablók, és nem hallgattak rájuk a juhok. Ő az ajtó. Aki ezen, rajta keresztül megy be, az üdvözül és talál legelőre (Jn 10,8-9). Hogyan tehetjük ezek után meg, hogy mindörökre megnyomorítjuk Jézus tanítását azzal, hogy egy Jézus előtti nép és kultúra szöveggyűjteménye után ugyanúgy odatesszük a liturgia szavát, mint Jézus szavai után: Ez az Isten igéje.

Kispap koromban volt egy társam, aki öt évvel járt fölöttem. Már növendékként bölcseleti és teológiai doktorátust szerzett. Nem volt akárki. Meg is örökíteném nevét: Gerencsér Pistának hívták. Nem szerzett szaktanári diplomát magának, gimnáziumainkban hittant tanított. Ha tán nem is gondolta, de Markion tanítványa volt ő már előttem. Egyszer mondta is nekem: Nem tanítom tovább az Ószövetséget, Benedek Elek Magyar mese- és mondavilágát fogom tanítani az iskolában. Megtette-e? Nem tudom. Hamar elsodorta előlem az élet. Már '48-ban kiment Amerikába, s ott folytatta piarista életét, '90 nyarán még találkoztam vele Buffalóban. Értitek a lázadását? Azt gondolta, hogy a magyar kultúra eredetmonda-világa is ér annyit, mint a zsidó kultúráé. Lehet, hogy nem ér annyit, de valamennyit ér azért. Minden nép eredetmondája ér valamit. Mennyit? Hát annyit, amennyit érhet az, ami Jézus előtti. Tolvajok és rablók írták.

Egyik Bokor-beli testvérem - szintén tanár, biológia szakos -, Dőry Pista mondta, hogy teljesen értelmetlen dolog a gyerekeknek történelmet tanítani az iskolában. A történelem arról számol be, hogy miként változtak a határok. Például a Kárpát-medencében határt húztak az utolsó másfélezer esztendőben az avarok. Messze Nyugatig, és túl Bécs táján is. Aztán leverte őket a német-római császár, s határát Keleten a Duna vonalánál húzta meg. Aztán következett honfoglalásunk, s a határt ismét Nyugatra toltuk a Lajta és a Fischa folyók közé. Aztán jöttek a törökök, és Mohács után háromfelé szakították határokkal az országot: hódoltságra, erdélyi fejedelemségre és a király országrészére. A felszabadító háborúk visszarendezték a határt a szentistvánira. S végül Trianonban tíz felé vagdosták hazánkat. A nyertesek mindig hősökről beszéltek, saját magukról. A vesztesek mindig adót fizettek, mint háborús bűnösök. A nyertesek mindig pusztították a földet és népeiket. Ami Budán dicsőség volt, az Sztambulban, Moszkvában, Bécsben gyalázatnak minősült. Ami Sztambulban, Moszkvában, Bécsben dicsőség volt, az Budán minősült gyalázatnak. Más és más dicsőséget tanultak Buda meg a többi város iskoláiban a gyerekek. Ami azonos volt, az csak a föld és a népek pusztulása, akármi is számított dicsőségnek vagy gyalázatnak itt vagy amott. Kérdem ezek után, hogy értitek-e már, amit Jézus mondott: Akik előttem jöttek, mind tolvajok és rablók.

Tessék egy palesztin, azaz filiszteus szemével olvasni az Ószövetséget, s benne Dávid dicsőséges harcait a filiszteusok ellen. Az ő szemükben az a gyalázat, maga. S ha magyar szemmel olvasom, akkor micsoda? Egy szomorú tény: ezt csinálják a királyok, az urak. Mit? Pusztítják a földet és a népeket. De hát csak ez van az Ószövetségben? Nemcsak ez. Még sokkal rosszabb is. Hálazsoltárok, melyekben megköszönik Istennek, hogy az ő segítségével tudták pusztítani a filiszteusokat meg az egyiptomiakat, mert tudvalevően Isten fojtotta bele őket a Vörös tengerbe, és mert megint csak tudvalevően örök szeretettel szerette népét, a zsidót. Akik Jézus előtt jöttek, mind tolvajok és rablók.

És igazán nincs más az Ószövetségben, csak Isten segítségével végrehajtott tömeggyilkosságok? De van, hiszen az Ószövetséget is Isten képére teremtett emberek írták, akik tudták Isten igéjét, hogy jókisfiúknak, jókislányoknak kell lennünk. Van benne ének a szerelemről (Énekek éneke), van benne Tízparancsolat, van benne templomépítés, van benne istendicséret (Az Úr az én pásztorom, nem kell félnem). Van benne az a jó is, ami az emberben és annak bármilyen vallásában is megtalálható: az, hogy jóknak kell lennünk. De az egészet elborítja a határkiigazítás, a tömeggyilkosság és az ehhez adott isteni segítség. Értitek-e Markiont és engem, akik azt mondjuk, hogy mindenképpen meg kell szabadulnunk az Ószövetségtől? És értetek-e engem, amikor mondom, hogy alighanem sohasem fogunk megszabadulni tőle? Miért? Mert hiába tudjuk, hogy jóknak kell lennünk, azért a hazánkat csak meg kell védenünk, és vissza kell szereznünk, amit elraboltak tőlünk. Mert a románok a Tiszáig akarnak jönni, mi pedig nem hagyhatjuk, hogy Moldovában kipusztuljanak a csángók... Mert a spanyol és a francia földnek sértetlenek kell maradnia, s a baszkok sohasem nyugodhatnak bele, hogy spanyolok és franciák tiporják a megszentelt baszk földet... És mert a spanyol és a francia és a baszk Isten azonosul az ő népével, miként a zsidók Istene is azonosul a zsidókkal. Még ha az egyházak vezetősége azonosulna is Markionnal, mi akkor is ragaszkodnánk a magunk magyar, román, spanyol, francia, baszk Istenéhez. Mindahány nemzet van a földkerekségen, mind azonosul a maga Istenével, amely azt mondja ellenségeinkre, hogy üsd, vágd, nem apád.

Mert nemcsak azok a tolvajok és rablók, akik Jézus előtt jöttek, hanem azok is tolvajok és rablók, akik Jézus után jöttek. A Jézus után nem más, mint a Jézus előtt. Nincs különbség előtt és után között. S ha van, az legfeljebb annyi, hogy a Jézus utániak már sokkal fejlettebb tolvajok és rablók. A multik ma már úgy veszik el a nemzeti vagyont, hogy határt sem kell módosítaniok, anélkül is ki tudnak fosztani minket.
S mivel így van, ezért én vállalom, hogy Markion nyomába lépek, s azt mondom, hogy amíg van Ószövetség Jézus táborában, addig naponta tanuljuk az Írásból nemcsak azt, hogy légy jó, hanem azt is, hogy légy tolvaj és rabló és légy tömeggyilkos. Olyan kereszténységről álmodom, amelynek szentmiséiben van változatlanul három olvasmány. A harmadik az evangélium. Az első a világirodalom, s benne mindaz, ami rárímel Jézus tanítására. Meg is van már az ideiglenes olvasókönyve. Hamvas Béla Anthológia humana című gyűjteménye, vagy pedig Sík Sándor és Juhász Vilmos könyve: A Szeretet breviáriuma című. Megtalálhatók benne a Jézus előtti és Jézus utáni világ jézusi hangjai. Azoké, akikre figyelnünk kell. Mondjak neveket, akinek írásait találom e két kötetben? Mondok: Hermész Triszmegiszthosz, Buddha, Lao-ce, Konfu-cse, Hérakleitosz, Platón, Szókratész, Marcus Auréliusz s a Jézus utáni világ énekesei: Benedek és Ferenc, Erazmus és Mórusz Tamás, Pascal és Angelusz Sziléziusz, Tolsztoj és Dosztojevszkij, Böll és Grass... Vég nélkül sorolhatnám. Nagyon figyelnénk a templomokban mise alatt, ha ezeknek az írásait hallhatnánk első olvasmányként.

S mi lenne a második olvasmány? Hát részletek Wass Albert A funtineli boszorkány című regényéből, Szabó Lőrinc Vang-An-Si-ja, Sinka Virág balladája s mindaz, amit az évek hosszú során hallhattatok idézni tőlem. S ez lenne az egész világon? A magyar irodalom? Dehogy is ez lenne. Minden nép tudja, hogy jónak kell lenni. Minden népnek vannak avatott tollú írói, akik nem csak ószövetségi gyilkos Istent tudnak dicsérni, hanem tudják Jézus Istenét is magasztalni, a jézusi szeretet Istenét is. Csodálatos kórus lenne ez. Lopkodnánk más népek harmadik olvasmányaiból, s betennénk a mi második olvasmányaink kötetébe.

S akármennyire is lehetetlennek gondolom, hogy leváltjuk az Ószövetséget, s a második olvasmányt, mégis elmondom és leírom ezt, mielőtt meghalok. Talán majd ha fejre áll a multik világa, elkövetkezik egy jobb kor, amely tudni fogja, hogy bizony nem készítjük az Úr útját addig, amíg hangozhat a szentmisében az is, ami Jézus előtti, a tolvajok, a rablók és a tömeggyilkosok hangja. Amen.

Bulányi György
Megjelent a Magyar Mérce áprilisi számában


Gyuri bácsink 2010. június 6-án hazatért a Mennyei Atyához.
Fényesen lobogó fáklya volt, őrizzük és adjuk tovább fényét és melegét!"


Vagy ha mécses is, letakarni nem lehetett.
 
 
2 komment , kategória:  Bulányi György  
Címkék: életfogytiglanra, kereszténységről, gimnáziumainkban, triszmegiszthosz, evangéliumokról, határkiigazítás, szervezkedésnek, visszarendezték, keresztényekben, megszabadulnánk, tömeggyilkosság, gimnáziumokban, jókislányoknak, tízparancsolat, tömeggyilkosok, filiszteusokat, dosztojevszkij, közgondolkodás, szentistvánira, olvasmányaiból, kipusztuljanak, ellenségeinkre, honfoglalásunk, földkerekségen, megnyomorítjuk, megtagadásával, fejedelemségre, életfogytiglan, kongregációhoz, ószövetségben, olvasmányaink, olvasmányként, hálazsoltárok, kompromisszum, szervezéséhez, egyiptomiakat, kommunista rendszer, piarista rend, korabeli hatóságok, ügyész halált, katonai szolgálat, nyilvános misézéstől, kompromisszum után, eretnekség vádja, pogányokból lett, második század, akkori keresztény, szentmise első, evangéliumokról beszélek, keresztény vallások, liturgia szavát, magyar kultúra, Bulányi Görgy, Bulányi György, Pázmány Péter Tudományegyetemen, Állami Egyházügyi Hivatal Bulányinak, Hittani Kongregációhoz, Joseph Ratzinger, Jézus Istene, Gerencsér Pistának, Benedek Elek Magyar, Egyik Bokor-beli, Dőry Pista, Messze Nyugatig, Akik Jézus, Értitek-e Markiont, Ószövetség Jézus, Hamvas Béla Anthológia, Juhász Vilmos, Hermész Triszmegiszthosz, Marcus Auréliusz, Mórusz Tamás, Angelusz Sziléziusz, Wass Albert, Szabó Lőrinc Vang-An-Si-ja, Sinka Virág, Jézus Istenét, Magyar Mérce, Mennyei Atyához,
Medgyesi Istvan (#1)   2015-10-08 16:23:00
A Gyuri bácsinak sok könyve van.A KIO a legfontosabb.
Keressétek Isten Országát.
Papp Györgyné (#2)   2015-10-09 09:38:57
Igen, olvastam kedves István, és ajánlom minden kedves Ismerősömnek!
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.05. 12:35 Koronavírus - Moszkvában megközelített a 4 ezret a fertőzöttek száma
04.05. 12:25 Négynapos üléssel folytatja munkáját a parlament
04.05. 12:16 Helyreállt a forgalmi rend a Ferihegyi gyorsforgalmi úton
04.05. 12:15 Koronavírus - Tartósnak tűnik a járvány lassulása Németországban, az akadém...
04.05. 12:05 Koronavírus - ITM: több mint kétszeresére nőtt a Digitális összefogásban be...
04.05. 11:35 Koronavírus - Elmarad a virágvasárnapi menet Jeruzsálemben
04.05. 11:35 Koronavírus - LMP: az önkormányzatok szenvedik el a legtöbb gazdasági kárt
04.05. 11:25 A Fővárosi Képtár vezetőjét és az új országos múzeumszakmai központ tervező...
04.05. 11:15 Koronavírus - Az ukrán fővárosban az élelmiszerboltokban is mérnek testhőmé...
04.05. 11:05 Coronavirus - Ministrul ungar de externe: despre legile maghiare cu privire...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Jó éjszakát  Harmónia......  Tavaszi virágok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hit  Várakozás  Mai harmónia kártyám  Időről időre  5. nagyböjti hét szombat 04.04  Boldogan ébredek minden reggel  "Végre!"  Facebookon kaptam  Egyszer. Mindig csak egyszer. ...  Harmónia......  Kislány a réten  Nő gerberás fejdíszben  Kis GIF képek  Szóvivő.......  Aranyosi Ervin: Majom-beszéd  A Biblia - Teremtés és a vízöz...  Autizmus Világnapja Ápr.2  Maradjatok otthon.......  Márai Sándor - Zsoltár  5. Aki az Eucharisztiában nekü...  Tulipán csokor  Facebookon kaptam  Új hajnal virul  Kislány a réten  Szentmise közvetítés nagyböjt ...  Facebookon kaptam  Tormakrém sonkatekercsbe  A Szentírás üzenete - 2020. áp...  Útravaló – 2020. április...  Szóvivő.......  Jó éjszakát  Angelo Comastri bíboros: II. J...  Új hajnal virul  Karantén........  Még ha elszigeteltek vagyunk i...  Rózsás csokor  Nárciszok  102 éve is egy járvány szakíto...  Keresztút Veszprém - Jásdi tem...  Harmónia......  Hittan gyereknek 1) Virágvasá...  Clematis  Minden keresztény győzelmesen ...  Aki maszkot visel  Nyaralás  Boldogan ébredek minden reggel  Facebookon kaptam  Minden keresztény győzelmesen ...  Keresztút és szentmise Csíksom...  Teremtők vagyunk.  Facebookon kaptam  Rózsák vázában  5. Aki az Eucharisztiában nekü...  Facebookon kaptam  Minden keresztény győzelmesen ...  Clematis  Bohóc bíztató......  Jó reggelt  Boldogan ébredek minden reggel  Harmónia......  6. Titkok, melyeket nem vihete...  A Biblia - Teremtés és a vízöz...  Felemelsz – Megindító vi...  Aranyosi Ervin: Majom-beszéd  Délutáni mosoly.......  Mindenért, mindenért  Vannak helyzetek  Imádkozzunk a járvány megszűné...  Ablaknál  15 éves kérdés  Imádság lelki áldozáshoz!  5. Aki az Eucharisztiában nekü...  Új vatikáni dokumentum termész...  Tavaszi virágok  Kapcsolódjunk be, imádkozzuk e...  102 éve is egy járvány szakíto...  Harmónia......  Kis GIF képek  Szóvivő.......  Facebookon kaptam  Vannak helyzetek  Angelo Comastri bíboros: II. J...  Vannak helyzetek  Autizmus Világnapja Ápr.2  Minden keresztény győzelmesen ...  Facebookon kaptam  Imádkozzunk a járvány megszűné...  Milyen kegyelem ez?  Márai Sándor - Zsoltár  Keresztút Veszprém - Jásdi tem...  Kellemes napot kívánok  Jézus a hegyen  "Végre!"  Piknikező nő  Oltáriszentség az emeleti abla... 
Bejegyzés Címkék
kommunista rendszer, piarista rend, korabeli hatóságok, ügyész halált, katonai szolgálat, nyilvános misézéstől, kompromisszum után, eretnekség vádja, pogányokból lett, második század, akkori keresztény, szentmise első, evangéliumokról beszélek, keresztény vallások, liturgia szavát, magyar kultúra, zsidó kultúráé, gyerekeknek történelmet, történelem arról, utolsó másfélezer, német-római császár, határt ismét, király országrészére, felszabadító háborúk, nyertesek mindig, vesztesek mindig, többi város, népek pusztulása, filiszteusok ellen, szomorú tény, egészet elborítja, ehhez adott, hazánkat csak, francia földnek, baszkok sohasem, megszentelt baszk, baszk Isten, zsidók Istene, egyházak vezetősége, magunk magyar, maga Istenével, legfeljebb annyi, nemzeti vagyont, ideiglenes olvasókönyve, templomokban mise, írásait hallhatnánk, második olvasmány, funtineli boszorkány, évek hosszú, egész világon, magyar irodalom, jézusi szeretet, második olvasmányt, multik világa, tömeggyilkosok hangja, életfogytiglanra, kereszténységről, gimnáziumainkban, triszmegiszthosz, evangéliumokról, határkiigazítás, szervezkedésnek, visszarendezték, keresztényekben, megszabadulnánk, tömeggyilkosság, gimnáziumokban, jókislányoknak, tízparancsolat, tömeggyilkosok, filiszteusokat, dosztojevszkij, közgondolkodás, szentistvánira, olvasmányaiból, kipusztuljanak, ellenségeinkre, honfoglalásunk, földkerekségen, megnyomorítjuk, megtagadásával, fejedelemségre, életfogytiglan, kongregációhoz, ószövetségben, olvasmányaink, olvasmányként, hálazsoltárok, kompromisszum, szervezéséhez, egyiptomiakat, lehetetlennek, eredetmondája, bázisközösség, megtalálhatók, országrészére, szentmiséiben, világirodalom, ószövetségtől, megszabadulni, , ,
2020.03 2020. április 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 13 db bejegyzés
e év: 288 db bejegyzés
Összes: 9869 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 691
  • e Hét: 691
  • e Hónap: 5429
  • e Év: 154024
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.