Belépés
lilagondolatok.blog.xfree.hu
Keresd meg azt az embert, aki mosolyt csal az arcodra, mert csak egyetlen mosoly kell ahhoz, hogy fantasztikussá tegyen egy rossz napot.Találd meg azt, akitől s... Papp Györgyné
1944.11.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Angyali színterápia
  2015-12-11 14:33:48, péntek
 
   
 

Angyali színterápia

A színek speciális elektromágneses rezgésükkel jelentős befolyást gyakorolnak ránk. A színek szimbolikus jelentése. A színek gyógyhatásának kutatásairól.A színterápia módszerei.Angyali színterápia

A színterápia alapjaiA színek speciális elektromágneses rezgésükkel - hullámhosszukkal és frekvenciájukkal - jelentős befolyást gyakorolnak ránk, függetlenül attól, hogy ennek tudatában vagyunk, vagy sem.


A környezetünkben jelenlévő színek folyamatosan sugároznak, ki vagyunk téve egyrészt a természet színes jelenségeinek: a tenger és az ég kékjének, az erdők, mezők zöldjének, a kelő és a nyugvó nap változatos vörös-narancs sárga színeinek, másrészt a minket körülvevő tárgyi világ színeinek.


A színek voltaképpen a fény különböző megjelenési formái, minőségei. A Nap által sugárzott fény pedig az életet testesíti meg, hiszen hatása nélkül élet nem lehetséges.
A fény Einstein által bizonyított kettős jellegét már régen felfedezte az emberiség, legkifejezőbben a kínai Jin-Jang szimbólumban jelenik meg. A sötétség-fény ellentétpár összetartozik, és együttesen hozza létre a színek világát. Egyes színek a fényhez, más színek a sötétséghez állnak közelebb.


A színkörből láthatjuk, hogy a kiegészítő színek két szín alaptulajdonságait hordozzák, így egyfajta harmóniát sugároznak. A színkörben az egymással szemben elhelyezkedő színeket komplementer színeknek nevezzük, hatásuk ellentétes egymással, illetve kiegészítik egymást.


A színek szimbolikus jelentése:


Sárga:

Az örök fény, a felség, a hatalom kifejezője, a közvetítés jelképe emberek és istenek között.


A világos- vagy aranysárga a hit, a jóság, az intuíció, az intellektus színe. A narancssárgába hajló sárga a Nap, a melegség szimbóluma; az isteni szeretet, a bölcsesség színe; a zöldessárgát viszont a halálhoz, az irigységhez, a hitszegéshez társították.


A buddhizmusban a lemondás, a vágytalanság, az alázatosság, a szerzetesek színe.


Kínában a Föld, a középpont színe. Eredetileg császári szín volt - csak annak volt szabad sárga ruhát viselnie, aki a császári családhoz tartozott -, később az előkelőség kifejezője lett.

A keresztény hagyományban is megjelenik a sárga szín többértékűsége: lehet a szentség, a felfedett igazság kifejezője, ugyanakkor a sötétsárga az eretnekség, az árulás színe.Narancssárga:

Átmeneti szín a piros és a sárga között; a szellem és a libidó egyensúlyát jelképezi.


Kinában és Japánban a szeretet és a boldogság színe. A buddhista szerzetesek ruhájának színeként a láng, a megvilágosodás fénye, az isteni szeretet kinyilatkoztatása.

A zsidó hagyományban a ragyogás és a pompa színe.Piros:

Éppúgy lehet az élet, mint a halál jele; mindkét esetben a vérrel asszociálható.

A nemiség szimbóluma, a libidó színe.A történelem előtti időkben a halottak mellé vörös színű port szórtak a temetkezési szertartás során.

Ókori babona, hogy apotropaikus erejű, megóv a démonoktól és a veszélyektől.Az egyiptomiak befestették fáikat, barmaikat, vagyontárgyaikat pirosra, hogy megvédjék a tűztől és más károktól, s hogy termékenyek legyenek.A zsidók ajtófélfáikat az áldozati bárányok vérével festették meg, hogy megóvják házaikat a tíz csapás öldöklő angyalától.Görögországban vörös leplet borítottak a holtakra, ezzel jelképesen áldozattá avatták, hogy kibékülve az alvilágiakkal, lejuthasson birodalmukba.Az antikvitásban a szeretet, a szerelem, a szenvedély kifejezője; Rómában a menyasszony tűzpiros fátylat visel, ez a flammeum.

Erő-, tűz- és hatalom-jelképként is szerepel.A zsidó és keresztény hagyományban a komolyság, a fenség színe.

Az Újszövetségben a bűn, az engesztelés, a vezeklés és az áldozat színe.Negatív jelentése a testi szenvedélyek megbélyegzéséhez kapcsolódik, a skarlátvörös a "nagy babiloni parázna" színe.A piros lámpás házak színeként a paráznaságra utal.

Az alkimisták kemencéjét jelképezi, valamint a "Nagy Mű" harmadik fokozatát.

Az európai népszokásokban a húsvéti piros tojás a termékenység jelképe.


Barna:

A föld színe, ebből adódik anyaság, gondoskodás, termékenység, szorgalom jelentése. Mint anyagi szimbólum, az ösztönszféra kifejezője is.

Már az ókorban felveszi a vezeklés, az egyszerűség, az alázat értelmet. A középkorban az alábbi jelentések tartoznak hozzá: hallgatagság, az evilági hívságok megvetése, szegénység; ezért lesz a ferences szerzetesrend öltözetének színe.


Szürke:

A hamu és a köd színe, ezáltal a szomorúság, a melankólia, az unalom, a fásultság, az egyhangúság jelképe.

A keresztény szimbólikában a test halálát és a lélek halhatatlanságát jelképezi. Ebben az értelemben vált az egyházi közösségek, a rendek megkülönböztető színévé.

A szürke a színek ellentéteként a semlegességet, a hétköznapiságot jelenti.


Zöld:

A tavasznak, a természet megújulásának, a növekvő életnek a kifejezője.

Különösen az örökzöld növényekhez kötődik termékenységi és halhatatlanságot kifejező szimbolika.

A színskála "közepén" áll, kiegészítő színe a piros, s mivel a kék és a sárga elegye, jelöli egyben a színek hármasságát. Ebből adódik kétértékűsége is: lehet a fiatalság, a remény, a boldogság, ugyanakkor a változás az átmenetiség, a féltékenység jelölője.Meleg és hideg, égi és földi keveréke.

Lehet az éretlenség, a tapasztalatlanság és naivság jelképe.

A kereszténységben a halhatatlanság, a feltámadás színe, az Erények közül a Reményé.Negatív jelentése: méreg, halál, a gonosz rontó ereje. A sátánt gyakran ábrázolják zöld testtel és szemmel.

Az iszlám hagyományban a Prófétára és a Paradicsom ígéretére utal.

Az alkímiában a zöld kő az aranyhoz való átmenetnek felel meg.Kék:

Az égbolt, a tenger színe; a megfoghatatlanság, a végtelenség, a transzcendencia szimbóluma.Az intellektus, az elmélkedés, a megnyugvás kifejezője, amely a képzelet és a szürrealitás világához is kapcsolódhat.

Az égi istenekre utalva az emberfeletti, mennyei hatalom kifejezője, ebben az értelemben a földi szenvedélyeket jelző vörös ellentéte.A keresztény szimbolikában az angyalok, valamint Szűz Mária színe.

A világi uralkodók színeként hatalmuk égi eredetére utal.

Míg a nappali ég vakító kékje maszkulin jelentésű, addig az éjszaka sötétkékje a feminin principiumra utal.


Lila:

A mértékletesség színe.

Egyensúly a föld és ég között (a hajnali és az esti ég színe), az értelem és a vágy, a bölcsesség és az érzelmek között.

Jelenthet intelligenciát, tudást, vallási áhítatot, szentséget, alázatosságot, bűnbánatot, fájdalmat, nosztalgiát.

A rómaiaknál Jupiterhez kapcsolódik.

A kereszténységben a papi törvények, az autoritás, az igazság, a böjt, a szomorúság és a várakozás kifejezője.Fekete:

Az ősi sötétség, a káosz, az éjszaka, a feneketlen, titokzatos mélység, a világűr jelképe.

A színekben kifejeződő élet ellentéte, a halál szimbóluma.

A lemondás színe, a gyász kifejezője; számos hagyományban a gonosz erőkhöz kötődik.Az ókorban az alvilág isteneihez társult, pl. Hádész-Plútón, Hekaté, Ozirisz színe.

A kereszténységben egyrészt a halál és a gyász színe, másrészt a bűn, a pokol, a bűnhődés jelképe.

A világtól, az élettől való elfordulást, az alázatot is kifejezte, ezért a papok és a bencés szerzetesek ruházatuk színéül választották.Az alkímiában a szín hiánya, a Nagy Mű első foka, a bomlás, az erjedés, a pokolba való alászállás jelképe.Fehér:

A Fény, a tisztaság, a differenciálatlanság, a transzcendencia, a tökéletesség, az egyszerűség jelképe.Lunáris szín, a női princípium szűzi aspektusát jelzi.

Az égi istenek állatainak színe, így pl. Zeusz, mint fehér hattyú; a Buddha születését jelző álom elefántja; a Szentlélek galambja.

A fehér szoros kapcsolatban áll a halállal és az ehhez kapcsolódó rituális tárgyakkal (halotti lepel, gyertya), jelképezi a szellemeket és a kísérteteket.

A hinduizmus Kozmikus Tojásának színe, amely az állandóság és örökkévalóság megvalósulása.Kínában a gyász színe. A fehér tigris az őszre, az érett életkorra utal, maszkokon pedig a ravaszságot jelzi.A fehér virág a gyermekáldást jelenti.

Ártatlanság értelemben jelenik meg Athénban, ahol az Areioszpagosz bírái fehér kövekkel szavaztak a vádlott felmentése mellett.A keresztény hagyományban az öröm és a vigasság hordozója. A szentséghez, Istenhez tartozó szín, valamint a feltámadás színe.

A fehér ruha a tisztaságot, a szüzességet, a lélek győzelmét jelenti az anyag felett.

A béke és a jóakarat kifejezője; erre utal Noé fehér galambja és a békekövetek fehér zászlója.


Ezüst:

Utalhat a kereskedelemre és a pénz hatalmára. Az egyiptomi mítoszok szerint Ré napisten csontjai ezüstből vannak. Kínában a legértékesebb fémnek tartották; a Tejútat "ezüstfolyónak" nevezték.A görög-római mitológiában a második világkorszak az ezüstkor, amely az aranykor boldog világával szemben a hanyatlás kezdete.

Míg a királyok féme az arany, a királynőé az ezüst.

Az ezoterikában a lunáris asztrál színe.Arany:

A napfény, az isteni hatalom, a megvilágosodás, a halhatatlanság, a dicsőség jelképe.Az összes napistent, a vetés és aratás isteneit, a beért termést szimbolizálja.

A kereszténységben, az ikonfestészetben és a román kor nyugati festészetében az arany háttér a transzcendens szférára, a mennyei birodalomra utal az arany dicsfény, a glória pedig a megdicsőült szentekre.

Az ezoterikában a szoláris asztrál színe.Világoskék:

összehúzó, fertőtlenítő, hűtő hatású, magas vérnyomás, gyulladások, fertőzések, pajzsmirigy és torok betegségek, hörghurut és tüdőbetegségek, égések, csípések, magas láz ellen hatásosSötétkék:

intenzívebb összehúzó, fertőtlenítő, hűtő hatás, az érzékszervekre hat nagyon jótékonyan (orr, fül, szem), görcsoldó hatású, altató, fájdalomcsillapító, idegrendszeri zavarokra, asztmára, gyomortisztításra javallott


Ibolya:

nyugtatja, harmonizálja az idegrendszert, fejfájásra, nyirokkeringési, hormonális problémákra, rosszindulatú daganatok esetén alkalmazhatóA színek gyógyhatásának kutatásairólA színek élettani paraméterekre való hatásának kísérleti feltárása csak századunk második harmadában kezdődött. Birren (1961) növények, Bisonette (1954) állatok növekedésének mértékét vizsgálta különböző színű sugárzások hatására. Esher és Desrivieres (1964) a különböző színű sugárzások melegvérű állatokat befolyásoló hatását kutatta.

Megállapították, hogy a vörös színű sugarak erősen stimuláló hatásúak.

Hollwich (1964), Tilgner (1967) és Dieckhuss (1974) foglalkozott a színes sugárzásnak az emberi vízháztartásra, cukoranyagcserére, köztiagy-és agyalapimirigy-rendszerre, a vér összetételére, a hormonanyagcserére, a vegetatív idegrendszerre, és a máj anyagcsere folyamataira gyakorolt hatásaival.

Bebizonyították, hogy a színes fémek és a színes környezet is az élő szervezetben kisérletileg igazolható különböző reakciókat váltanak ki.

Így az ultraibolya sugarak teljesítményfokozó hatásúak. A vörös szín véráramlást fokozó hatása, a nem közvetlenül sugárzott bőrfelületeken is megnyilvánul.

Számos patológiás jelenség keletkezését leírták különböző színes környezet sugárzásártalmaként.A színterápia módszereiPanaszoktól függően a betegeket olyan helyiségbe fektették, melynek ablakait színes, főként piros, kék vagy ibolya színű anyagokkal takarták be. A kívülről jövő napsugarak rezgései ezáltal új minőségre tettek szert, s pozitívan hatottak az adott betegségre a test, lélek és a szellem területén is.A színterápiában alapvető feltétel, hogy tiszta színeket használjunk. A legtisztább színfrekvenciák természetes úton jöhetnek létre, és mindenki által hasznosíthatók.Színterápiás módszernek nevezhetjük azt, amikor elmerülünk a természet színeinek megfigyelésében, egy-egy virág, fa, kristály, a barna föld, a napfelkelte narancsszínében, a kék ég és a tenger, illetve a folyók vízében tükröződő fényekben.Nézegethetünk színes festményeket, képeket, esetleg magunk is festhetünk hangulatunknak megfelelő színekkel.

Környezetünket, lakásunkat, bútorainkat, tárgyainkat is rendezhetjük tudatosan

ismerve az egyes színek jelentését és hatását.

Ruháink színével is harmonizálhatjuk disszharmonikussá vált szerveinket, lelkünket.Ételeinket, italunkat a hangulatunknak, egészségünknek megfelelő színű zöldségekből, gyümölcsökből válogathatjuk össze. Régi korok emberei fehér lepedőbe csavarták betegeiket és kitették a napra, hogy a fehér fény összes színt magában hordozó energiáját kihasználva harmonizálja az embert. Ezeken a módszereken kívül alkalmazható például a megfelelő szín belső látás útján történő vizualizációja, a szín imaginatív belélegzése, színnel való imaginatív zuhany, a megfelelő színű energetikai burok vizualizációja.Színes fogyókúraA színektől a fogyókúra, illetve a tavaszi böjt idején sem kell megfosztanunk magunkat, és élvezhetjük lélekemelő, harmonizáló, sőt gyógyító tulajdonságaikat.A sárga szín jótékonyan hat az emésztésre, sőt egyben a fogyókúra idején fellépő ingerültséget, vagy depressziót is enyhíti, optimistává, energikussá tesz. Hat az intelligenciára, vagyis evés helyett többet foglalkozhatunk tanulmányainkkal. Még a bőrt is széppé varázsolja.Együnk sárga gyümölcsöket, zöldségeket, például sárga almát, grapefruitot,sárgadinnyét, kukoricát, paprikát.Üljünk ki a napra, ha jó idő van. Ha mi magunk nem is öltözünk sárgába, csemetéinket öltöztethetjük szines ruhákba, így minket is vidámság tölt el, ha rájuk nézünk. Főleg a kislányok szeretnek sárgában lenni.

Legyen otthonunkban is több sárga szín, takaró, terítő, tányér, vagy sárga bögre.

Sárga virágokkal is körbevehetjük magunkat. A nárcisz egyébként is erősíti az önbizalmat, és elégedettséget.Angyali színterápiaAz angyalok általában mindig színeket küldenek felénk, amikor gyógyítanak bennünket. Közel sem mindegy azonban, hogy milyen színt kapunk tőlük, hiszen mindegyik szín mutat valamit.

Képzeljük el azt, hogy egy felhőn fekszünk a magasban, és angyalok vesznek körül. Lássuk, vagy érezzük, ahogy az angyalok átfésülik auránkat, eltávolítva belőle mindenféle szennyeződést. Néhány angyal kezében gyönyörű, kristályos lámpás van, mellyel gyógyító fényt sugároznak testünk felé. Élvezzük, és jó mélyen lélegezzük be ezt a fényt! Engedjük, hogy kicsit gondunkat viseljék, hiszen nagy szükségünk van rá. Később azonban idézzük fel, hogy milyen színeket sugároztak felénk az angyalok, mert a színek minden esetben megmutatják, hol van egyensúlytalanság, vagy éppen mire van most szükségünk az életünkben.Fehér fény

Lépj kapcsolatba angyalaiddal - a földiekkel és az égiekkel is! Beszélj nekik arról, mi is az, ami most erősen foglalkoztat. Fogadd el segítségüket és szeretetüket.Bíbor fény

Meditálj, és szánj magadra kicsivel több időt, távol az emberektől és a zajoktól. Kifejezetten gyógyító hatású lenne most, ha pihenni mennél, és gyönyörködnél a természet szépségében.Lila fény

Szükséged van arra, hogy bízzanak benned, vigyázzanak rád, és előítéletek nélkül hallgassanak meg.Sötétkék fény

Bízz megérzéseidben, és semmiképpen sem hagyd, hogy mások lebeszéljenek arról, amit a belsőd sugall.Világoskék fény

Életed e szakaszában most a kreativitás megélésére van szükség. Ez lehet egy művészettel kapcsolatos terv megvalósítása, környezeted szépítése.


Türkiz fény

Szükséged van támogatásra és segítségre, amelyet megkaphatsz a környezetedtől. Ne felejts tehát segítséget kérni, és a feladatokat másokkal is megosztani.

Smaragdzöld fény

Ebben a pillanatban pihenésre és alvásra van nagy szükséged. Továbbá arra, hogy méregtelenítsd, megtisztítsd szervezetedet. Ügyelj az elfogyasztott ételek és a magadba engedett energiák tisztán tartására.Világoszöld fény

Valódi érzéseidet illetően őszintének kell lenned magadhoz. Ráadásul magyarázkodás, bűntudat és félelmek nélkül.Sárga fény

Egy helyzetre figyelmeztet ez a fény. A munkahelyeden, vagy az iskolában megterhelő ez a helyzet, ezért azonnali változtatás szükséges.Narancssárga fény

Ügyelj jobban otthoni környezetedre. Lakájosabbá, otthonosabbá kell tenned, és ezáltal otthonod sokkal gyógyítóbb és kényelmesebb lesz.Rózsaszín fény

Szeretetre, gyengédségre, megértésre vágyakozol.Piros fény

Át kell adnod a haragodat és a nyugtalanságodat az égnek, mert azzal, hogy testben-lélekben magadnál tartod, csak testi zavarokat idézel elő.


Ha az angyalok kombinálva küldik a színeket, az többféle szükségletre utal. Ebben az esetben mindegyikkel egyenként kell foglalkoznunk.

--Sueee--
ANGYALSZÁRNY
 
 
0 komment , kategória:  Hit  
Címkék: hullámhosszukkal, frekvenciájukkal, nyugtalanságodat, tanulmányainkkal, kereszténységben, tulajdonságaikat, halhatatlanságát, harmonizálhatjuk, halhatatlanságot, ikonfestészetben, megbélyegzéséhez, vagyontárgyaikat, narancsszínében, megfigyelésében, megállapították, intelligenciára, transzcendencia, nyirokkeringési, legkifejezőbben, elektromágneses, színfrekvenciák, foglalkozhatunk, környezetünkben, hétköznapiságot, bebizonyították, megkülönböztető, népszokásokban, agyalapimirigy, megérzéseidben, gyógyhatásának, újszövetségben, érzékszervekre, szenvedélyeket, idegrendszerre, környezetedtől, bőrfelületeken, színek speciális, színek szimbolikus, színek gyógyhatásának, színterápia módszerei, színterápia alapjai, környezetünkben jelenlévő, természet színes, minket körülvevő, színek voltaképpen, fény különböző, életet testesíti, fény Einstein, kínai Jin-Jang, sötétség-fény ellentétpár, színek világát, sötétséghez állnak, Nagy Mű, Szűz Mária, Kozmikus Tojásának,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.05. 23:22 A civil hajók tevékenységét szabályozó európai megállapodást javasol az ola...
12.05. 22:42 Hillary Clinton volt demokrata elnökjelölt úgy véli, jó elnöke lett volna a...
12.05. 22:32 Ökölvívó ob - Nem lesz Harcsa-Cservenka döntő
12.05. 21:32 Premier League - Menesztették az Everton edzőjét
12.05. 21:23 Női kosárlabda EK - Csoportelső lett a Szekszárd
12.05. 21:23 Jégkorong Erste Liga - Debrecenben győzött a Csíkszereda
12.05. 21:22 Rövidpályás úszó Európa-bajnokság - Késely ezüstérmes, Holló negyedik, Bohu...
12.05. 20:42 Rövidpályás úszó-Eb - A csütörtöki eredmények
12.05. 20:32 Putyin: Moszkva kész előfeltételek nélkül meghosszabbítani az Új START egye...
12.05. 20:32 Új médiaszabályozási rendszer készül Németországban
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Téli kép  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Jó éjszakát  Érelmeszesedés ellen  Romantikus szép estét  Posertube  Télapó csízma  A koffeinelvonás lehetséges tü...  Ekcémára - természetes gyógy...  Télapó  Az avokádómag és a gyulladás  Pro Urbe fal  Kellemes hétvégét  Lelkem eleped utánad...  Stressz  A koffeinelvonás lehetséges tü...  Facebookon kaptam  Téli kép  Ételekkel kapcsolatos tények é...  Romantikus szép estét  A gluténérzékenység jelei  Kis csizma - nagy csizma  Télapó csízma  Jó éjszakát  Juhász Ferenc - A mindenség s...  Kellemes délutánt kívánok  Egy édesanya képe  Kicsi mikulás  Amit a kanadai vadlibáktól tan...  Téli png  Bűn  Nagyszerű napot  Jó reggelt , szép napot  Szèp napot kívánok  Nők téli öltözékben  Egy édesanya képe  Télapó  Posertube  Romantikus szép estét  Télapó szán  Amit a kanadai vadlibáktól tan...  Bűn  Megigazulás  Jó éjszakát  Facebookon kaptam Krisztina...  Jobb lesz a világ, amelyben él...  4. Őszödi beszéd az EU-s megsz...  Png virág  Bűn  Kellemes kávézást  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Hello, csinos nő  Laurának  Idézet  Facebookon kaptam  Szèp estét kedves látogat...  Jó reggelt kávéval  Facebookon kaptam  Keskeny úton járok  Boldog Mikulásnapot!  Szőke nő egy madárral a téli k...  A mikulás hozzon-  Mindent lát szemed  Télapó szán  Derűs napot! Jó napot!  Reményik Sándor: A karácsonyfa...  Png kutya  Adventi fények  Télapó zsák  Téli png  Télapó zsák  Téli kép  Már készülődik!!! Szívünk rég ...  Kellemes délutánt kívánok  Kellemes délutánt kívánok  Több jótékony hatása mellett a...  Télapó csízma  Szèp napot kívánok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gárdonyi Géza:
 Mikor it...  Minden kis gyermeknek!  4. Őszödi beszéd az EU-s megsz...  Legyen MINDENKINEK meghitt, g...  Png nő  Pink rózsa  Jó reggelt , szép napot  4. Őszödi beszéd az EU-s megsz...  Pro Urbe fal  ...akik éheznek és szomjaznak ...  Ajándék  Szèp estét kedves látogat...  Bornemisza Endre - Mikulás  Kellemes délutánt kívánok  Fénythozó angyalka  Télapó  Mit hoz a Mikulás?  Bűn 
Bejegyzés Címkék
színek speciális, színek szimbolikus, színek gyógyhatásának, színterápia módszerei, színterápia alapjai, környezetünkben jelenlévő, természet színes, minket körülvevő, színek voltaképpen, fény különböző, életet testesíti, fény Einstein, kínai Jin-Jang, sötétség-fény ellentétpár, színek világát, sötétséghez állnak, színkörből láthatjuk, kiegészítő színek, egymással szemben, örök fény, hatalom kifejezője, közvetítés jelképe, világos- vagy, intellektus színe, narancssárgába hajló, melegség szimbóluma, isteni szeretet, bölcsesség színe, zöldessárgát viszont, hitszegéshez társították, szerzetesek színe, középpont színe, császári családhoz, előkelőség kifejezője, keresztény hagyományban, sárga szín, felfedett igazság, árulás színe, sárga között, libidó egyensúlyát, boldogság színe, buddhista szerzetesek, megvilágosodás fénye, zsidó hagyományban, pompa színe, halál jele, vérrel asszociálható, nemiség szimbóluma, libidó színe, történelem előtti, halottak mellé, temetkezési szertartás, egyiptomiak befestették, zsidók ajtófélfáikat, áldozati bárányok, szenvedély kifejezője, menyasszony tűzpiros, fenség színe, áldozat színe, testi szenvedélyek, piros lámpás, paráznaságra utal, alkimisták kemencéjét, európai népszokásokban, húsvéti piros, termékenység jelképe, föld színe, ösztönszféra kifejezője, ókorban felveszi, alázat értelmet, alábbi jelentések, evilági hívságok, ferences szerzetesrend, egyhangúság jelképe, keresztény szimbólikában, test halálát, lélek halhatatlanságát, értelemben vált, egyházi közösségek, rendek megkülönböztető, színek ellentéteként, hétköznapiságot jelenti, természet megújulásának, növekvő életnek, örökzöld növényekhez, sárga elegye, színek hármasságát, féltékenység jelölője, feltámadás színe, gonosz rontó, sátánt gyakran, iszlám hagyományban, aranyhoz való, tenger színe, transzcendencia szimbóluma, megnyugvás kifejezője, szürrealitás világához, földi szenvedélyeket, keresztény szimbolikában, világi uralkodók, éjszaka sötétkékje, , ,
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 15 db bejegyzés
e év: 1126 db bejegyzés
Összes: 9536 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 589
  • e Hét: 6969
  • e Hónap: 6969
  • e Év: 351617
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.