Belépés
liliana01.blog.xfree.hu
Az öröm abból ered, hogy valaki meg tudja látni azt, ami szép és jó az életben. Aki szétrombolt egy előítéletet, akár csak egyetlenegyet is, az az emberiség ... Szalóki Lívia
1947.08.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A Kalota partján
  2020-08-14 18:35:19, péntek
 
   
 


NAPI - ADY (Facebook oldaláról hoztam)

Gyönyörű a május, a falu s én televagyok egészség és boldogságreménnyel.
Ady Endre

A Kalota partján

Pompás magyarok, templomból jövet
Mentek át a Kalota folyón
S a hidat fényben majdnem fölemelte
Az ölelő juniusi Nap.
Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves
És tarkaságban annyi nyugalom
És fehér és piros és virító sárga,
Izgató kék és harcos barna szín
S micsoda nyugodt, nagyságos arcok,
Ékes párták, leesni áhitók.
Papi beszéd kemény fejükből csöndben
Száll el s nyári illattal vegyül.
Mily pompás vonulásuk a dombon,
Óh tempós vonulás, állandóság,
Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.

S reám nyilaz a nyugtalanság:
Leány-szemek, Sorsom szemei,
Szemek, melyekben rózsás, húsz éves,
Vidám kamasznak látom magam,
Szebb szemek minden volt szemeknél
S bennük végkép megpecsételtetett
Az én örök bús ifjuságom:
Vonzódás, drága űzetés
Csapongás a végső csapásig
S imádkozva nézni e nagy szemekben
Magamat és mint vagyok bennük.
Csönd, junius van a szivemben,
Általvonult templomi népség
Belémköltözött áhitata
S e percben a Kalota partján
Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.

Nyugat 1914 1914. 12. szám
.
Forrás: Ady Endre összes versei; A halottak élén 1918
.
Egy kalotaszentkirályi kirándulás emléke nyomán íródott ez a költemény: az élet ritka, ünnepi, pillanatainak egyikében, a kívüliét idején, megkésett, felnőttes vakációban. Kitépte magát ekkoriban Ady ahogyan írta a beteg pesti tespedésből az akaratlanságból, zavaraiból, a fekvő betegségből, mint hajdan diákként utazott haza ismét Érmindszentre. Itthon az úrfi mondogatták csöndben (ekkor született költeményének címét idézve) a régi törött paraszti pajtások, s ő ,,túl az igás és malmos körön valóban újra vakációzó diáknak érezte magát, gyermeknek, ki gyermekért gyerek (Itthon az úrfi). Gyönyörű a május, a falu s én tele vagyok egészség és boldogságreménnyel írta magáról. A mindennapokon, a gondokon kívül, az otthonos kalandban s a kalanddá vált otthonosságban idillre készen élt. Ady Lajos szerint az édes unszolására ki mindenképp szerette volna megházasítani öreg, meglett fiát határozta el ekkor a költő, hogy ellátogat újból Boncza Bertához a csúcsai várba. De ha hozzájárult is ehhez a döntéshez az anyai kérés, a szándék mélyebbről jött: az idillre és boldogságra éhes vakációs kedvből, a fiatalsághitből.
Csinszkával s nagymamájával, özvegy Török Károlynéval együtt már utazott is tovább a Kalota-vidékre, Kalotaszentkirályra, a felszegi részbe, egy Adytól még sohasem látott közös, távoli rokonnak, Visky József nyugdíjas jegyzőnek a meglátogatására.Legendák, álmok valóra váltását jelentette a költő számára ez a kocsiút. Nem pusztán azért, mert élete új, nagy ígéretével, az alig húsz éves Boncza Bertával utazott együtt, hanem azért is, mert a széleken bár, de mégis Erdélyben járt, egyéni élete elmitizált földjén, a csodák világában. S ugyanakkor régi családi legendák nyomán. A Kalota-vidékről, a nyárszői paplakból hozta el valaha az egyik Ady-ős (a költő dédapja), a Wesselényieknél gazdatiszteskedő Ady Dániel, ez a ,,zsarnoki természetű, csúfolódó nyelvű, kiskirályként tisztelt, híresen jó lovas büszke, kemény ember, a maga menyasszonyát az uzsoráskodó nyárszói papnak,
Visky Dánielnek Lilla nevű lányát.S a dédunokával együtt utazott így az ős emlékezete, s merész kalandvágya. Ünnepi, várakozó érzésekkel telt meg a lélek. S ezt a hangulatot csak tovább fokozta a tájnak a varázsa. Nem mintha különösebben szép vidéken vezetett volna át a Csucsa-Kalotaszentkirály közötti, majd három órás, egyhangú kocsiút.
Makacs, kemény, kisparaszti, kálvinista nép volt Kalotaszeg népe. Mintha csak igazolni akarták volna a tatár eredetükről szóló mendemondát: élesen mintázott, csontos, mongolos arc, szikár, középmagas, büszkén kihúzott, egyenes termet jellemezte őket; a magasba néztek. Főképp az asszonyok között volt gyakori a mongolos szépség, ringatózó, ruganyos, délceg járásukkal messzi, szabad puszták asszonyaira emlékeztettek. S nemcsak a méltóságteljes, büszke, kemény tartás jelezte az errefelé élők nem alkudó dacát, de folyvást kísértő játékosságuk is. Nem adták oda sosem magukat a húzó köznapoknak: fölényes jókedvvel sorsuk fölé nőttek. Nem utolsósorban ez határozta meg az öltözéküket. A környező tompa, kopár szürkeséggel szemben szinte kihívást jelentett ez a népviselet. A tiszta színt, a fehéret kedvelték leginkább a kalotaszegiek. Mint a mongol pusztákon egykori őseik, mint általában az ázsiai nomád pásztornépek kurta, fehér ingben, térdig érő, fehér gatyában, puha szárú csizmában, hetyke, pörge kalapban jártak a férfiak, asszonyaikon pedig a fehérre terítve villogtak a színek. A keleti színszeretet hajdani pompázó ruhadarabja, a régi nemesi udvarházakon át a néphez eljutó, török eredetű írásos varrottas öltött itt új ,,klasszicizálóbb", kiegyensúlyozottabb, logikusabb formát. Kevés alapmintával élt, de gazdagon variált ez a népviselet. Színpompája a használt élénk, elütő vörös, sárga, kék és sötétbarna színek ellenére is nem kirívó volt, de harmonikus és méltóságteljes, tarkaságában is nyugalom rejlett. Könnyű játékosság s önmagára adó fegyelmezettség ölelkezett benne: jellemet jelzett ez a viselet. Ezzel a büszkén, dacosan járó, játékos, fénylő színekben pompázó néppel találkozott Ady Csinszkával és a ,,nagymamával" együtt a távoli rokonokhoz, Viskyékhez menve.
Épp befejeződött az istentisztelet, amikor déltájban Szentkirályra értek. A templomból jöttek lefelé a hívek, magukkal hozva már pusztán öltözékükben és tartásukban is az ünnep lényegét: az evilágiságot, az életszeretetet. Még templom utáni megindultságuk sem fekete, komor ájtatosság volt, de Kós Károly szavait idézve vidám vallásosság életáhitat; embertisztelet. Ebben a környezetben ünneppé változott minden mozzanat. Az idill varázsa, az ismeretlen ismerősség, a kalandos otthonlét érzése fogta el a költőt, az lett úrrá rajta. Hisz idegenben volt mégis odahaza, megszokott, otthonos mindennapjaiban mégis kívül rajtuk. Sosem járt még a fatornácos, nagy gyümölcsöskertes Visky-udvarházban, de hányszor fordult meg már ilyen zsúfolt, sötét, nehéz bútorzatú falusi lakokban, amelyek előtt ott húzódott mindig a kis virágoskert, a távolabbi részen pedig az almafákkal teli gyümölcsös terült el, hol vasárnap délután (amint tette itt is) joviális, kissé elhízott vidéki urakkal kuglizni lehetett. S éppúgy, mint a környezet, ösmeretlenül ösmerős volt a mellette álló lány, Csinszka, ez az egyszerű angyal is. A távolságok ellenére is közel hozta őket a nagy áthidaló érzés: az ébredő szerelem. S ebben a játékos, meghitt, ünnepi világban felfakadt a lélek mélyén élő, ősi, emberi boldogság-készenlét: az idilli hangulat. S még ezen — az ő szavát idézve gyönyörű vasárnap délután"íródni kezdett a Marótlaka felé vezető út mentén fekvő Visky-porta gyümölcsösében, hátul, az öreg nyírfa alatti kerti asztalon, a huszadik századi magyar irodalom egyik legszebb, legfénylőbb idillje: A Kalota partján.(...)
.
Forrás: Király István: A rehabilitált idill: Ady Endre: A Kalota partján
.
Gyermekkoromat ott töltöttem a Kalota partján! S legszebb emlékem mikor a kalotaszentkirályi nép, amelyből én is származom, színes ruháiban özönlik a vasárnap délelőtti sétára. Édesanyám, aki a Dunántúlról került gyönyörű kalotaszegi falunkba, otthagy rántást, főzőkanalat, s rohan az utcai ablakhoz és onnan nézi az elvonuló sokaságot. . . S jól emlékszem, mikor néprajztudósaink egyike, kik sűrűn járják Kalotaszeget, a tudós Hermann Antal hátunk mögött elragadtatásában felkiáltott:
Lábon járó tulipánok!
Hát ezt a képet látta Ady Endre 1914 június elején, ezelőtt 44 évvel. Élete egyik legboldogabb napja! Együtt ülnek a Kiszely-kert tengerpartnak becézett magaslati pontján, hol egy másik hegyi patak szakad sebes zúgással a Kalota vizébe a költő és Boncza Bertuka, a két öreg, kilencven év felé ballagó Kiszely leány és Vincze Imre kalotaszentkirályi tanító, ma élő egyetlen tanúja a jelenetnek. Elöl jönnek piros csizmában a lányok, szemérmes fejtartással s a-pártát viselő menyasszonyok, a felhajtás aljt, muszuly—t hordó menyecskék s csöndes beszédben, tempós léptekkel az idősebb férfiak és asszonyok.
A költőt foglyul ejti a látvány . . .Szeme boldog lázban figyel. S míg a többiek beszélgetnek, a világ legérzékenyebb lemezén elkészül a kép, melynél szebbet senki sem festett Kalotaszegről: Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves, izgató kék és harcos barna szín Ekés párták, leesni áhítók. Szemben vele a menyasszony friss, kék szeme nevet: Szebb szemek minden volt szemeknél S bennük végkép megpecsételtetett: Az én örök-bús ifjúságom: Vonzódás, drága űzetés, csapongás a végső csapásig. S e percben a Kalota partján: Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.
Aznap este a jegenye-komon¬dor belépős Visky-porta padlás-gerendás szobájában kéri meg Ady Endre a nagymamától, özv. Török Károlynétól Bertuka kezét. Visky Jóska bátyánk sűrűn térül a pincé¬jében őrzött szilágysági, jó debren-i borral s a messze földön hires éne¬kes háziasszony, Kiszely Ilonka, Bandi unokatestvére s az örökké nótás kalotaszentkirályi tanító ajkán felcsendülnek a nép hagyományaiban őrzött, felejthetetlen kalotaszegi népi dalok. . . A nóta és a hangos jókedv majd szétveti a padlásgerendás, kis szobát.
Másnap Bandi és Bertuka és a nagymama úgy, ahogy jöttek, kocsin visszamennek Csucsára a csucsai várban megismétlődik a leánykérés s elmegy a leánykérő levél Ady részérőt s a házasságba beleegyezést kérő levél Bertuka részéről a zord apához Boncza Miklóshoz.
Még ez év őszén tudatja Ady e sorok Írójával: "10 — 20 nap múlva feleségül veszem Boncza Bertukát."

Vincze Géza
Ország-Világ, 1958-07-23 / 29. szám
.
Forrás: Az cikk Domokos István újsággyűjteményéből származik.

(Szerk.: Rencsisovszky Katalin)
Festmény: Kaizler Gitta alkotása
Kaizler Gitta: Ady Lajosné,Kaizler Anna egyenesági leszármazottja.

 
 
0 komment , kategória:  Ady Endre  
Címkék: elragadtatásában, gyümölcsöskertes, gazdatiszteskedő, néprajztudósaink, akaratlanságból, fiatalsághitből, meglátogatására, mindennapjaiban, wesselényieknél, klasszicizálóbb, fegyelmezettség, megindultságuk, életszeretetet, padlásgerendás, embertisztelet, otthonosságban, gyümölcsösében, gyermekkoromat, belémköltözött, istentisztelet, leszármazottja, legérzékenyebb, felejthetetlen, méltóságteljes, hagyományaiban, unokatestvére, nagymamájával, kalotaszegiek, rencsisovszky, felcsendülnek, menyasszonyát, szentkirályra, megismétlődik, emlékeztettek, kiskirályként, kalotaszegről, hidat fényben, ölelő juniusi, végső csapásig, halottak élén, élet ritka, kívüliét idején, beteg pesti, fekvő betegségből, régi törött, gondokon kívül, otthonos kalandban, kalanddá vált, édes unszolására, csúcsai várba, anyai kérés, szándék mélyebbről, Boncza Bertához, Török Károlynéval, Visky József, Boncza Bertával, Visky Dánielnek Lilla, Király István, Hermann Antal, Boncza Bertuka, Vincze Imre, Török Károlynétól, Visky Jóska, Kiszely Ilonka, Másnap Bandi, Boncza Miklóshoz, Boncza Bertukát, Vincze Géza, Domokos István, Rencsisovszky Katalin, Kaizler Gitta, Kaizler Anna,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Szeptember 29 . Szent Mihály n...  Ázó reggeli illat  Illyés Gyula: Szerelem.  Facebookon kaptam  Ázó reggeli illat  A Szentírás üzenete - 2020. sz...  Magas vérnyomásra  Szeptember 29 . Szent Mihály n...  Esti szentmise Csíksomlyó 09.2...  Esti szentmise Csíksomlyó 09.2...  Mindenkinek szeretettel  Csokonai Vitéz Mihály: Mihály-...  Őszi este  Őszi csokor  Png virág  Facebookon kaptam  Járványok a történelemben - Pe...  Egy kis odafigyelés, gondoskod...  Délutáni mosoly.......  Még süt a Nap…  Egyedül lenni Istennel  Szüreten  Mai harmónia kártyám  A testi sértésekről  Útravaló – 2020. szeptem...  Tanévnyitó szentmise a Zárdate...  Facebookon kaptam  A napsugár aranyló sugaraiból ...  1968. szeptember 26. Padre Pio...  Facebookon kaptam  3 gyógynövény az egészségünk v...  Tanévnyitó szentmise a Zárdate...  Kurkumás tej gyógyhatásai  Patron  Napraforgó  A napsugár aranyló sugaraiból ...  Baráti borozgatás,- beszélgeté...  Esti szentmise Csíksomlyó 09.2...  Őszi kép  Hasznos tudnivalók a vitaminok...  Jó éjszakát  Napraforgó  függesszék fel az elektív ellá...  Kellemes délutánt ! ..........  Őszi dekoráció  Szép napot kedves barátaim ! ....  Siker  Járványok a történelemben - Pe...  Facebookon kaptam  Elsőáldozási ünnepi szentmise ...  A napsugár aranyló sugaraiból ...  Kedvesség  Facebookon kaptam  Ázó reggeli illat  Népmese napja Magyarországon.  Jó éjszakát  Őszi vázlat  Szeretlek még mindig  Szentmise-közvetítés 2020. sze...  Őszi este  A jel, amely megment  Facebookon kaptam  Őszi png  Asperján György - Rómeó és Júl...  Patron  Kezdődhet a szüret  Szent Jeromos áldozópap és egy...  Szent Mihály, Szent Gábor és S...  Szentmise-közvetítés 2020. sze...  Járványok a történelemben - Ko...  Népmese napja Magyarországon.  Szeretlek még mindig  A kegyelem forrása áradjon tov...  1 napi böjtölés jótékony hatás...  Baráti borozgatás,- beszélgeté...  1968. szeptember 26. Padre Pio...  Havasi gyopár - Jakobskogel - ...  Png rózsa  Aranyosi Ervin: A bor születés...  Bárki, aki ma szembe jön veled...  Mai harmónia kártyám  Mégiscsak van valami,  Egy kis mosolyt csaljak az arc...  Vencel a szőlősgazdák patrónus...  A köszvény legyőzése és megelő...  Rövid információ  26. évközi hét szerda 09.30  Egy kis odafigyelés, gondoskod...  Harmónia......  Szentírás üzenete - 2020. szep...  Szeretlek még mindig  Szép mai napot.........  Rövid információ  Jöjj Szentlélek, szállj le rám...  Facebookon kaptam  Már maradj, aki vagy  Őszi kép  Facebookon kaptam  A jel, amely megment  26. évközi hét szerda 09.30 
Bejegyzés Címkék
hidat fényben, ölelő juniusi, végső csapásig, halottak élén, élet ritka, kívüliét idején, beteg pesti, fekvő betegségből, régi törött, gondokon kívül, otthonos kalandban, kalanddá vált, édes unszolására, csúcsai várba, anyai kérés, szándék mélyebbről, felszegi részbe, költő számára, alig húsz, csodák világában, nyárszői paplakból, egyik Ady-ős, költő dédapja, maga menyasszonyát, uzsoráskodó nyárszói, dédunokával együtt, hangulatot csak, tatár eredetükről, magasba néztek, asszonyok között, mongolos szépség, errefelé élők, húzó köznapoknak, környező tompa, tiszta színt, fehéret kedvelték, mongol pusztákon, ázsiai nomád, fehérre terítve, keleti színszeretet, régi nemesi, néphez eljutó, használt élénk, távoli rokonokhoz, templomból jöttek, ünnep lényegét, környezetben ünneppé, idill varázsa, ismeretlen ismerősség, kalandos otthonlét, lett úrrá, távolabbi részen, almafákkal teli, mellette álló, egyszerű angyal, távolságok ellenére, nagy áthidaló, ébredő szerelem, lélek mélyén, idilli hangulat, öreg nyírfa, huszadik századi, rehabilitált idill, vasárnap délelőtti, utcai ablakhoz, elvonuló sokaságot, tudós Hermann, képet látta, másik hegyi, felhajtás aljt, idősebb férfiak, költőt foglyul, többiek beszélgetnek, világ legérzékenyebb, menyasszony friss, messze földön, örökké nótás, hangos jókedv, csucsai várban, leánykérő levél, házasságba beleegyezést, zord apához, cikk Domokos, elragadtatásában, gyümölcsöskertes, gazdatiszteskedő, néprajztudósaink, akaratlanságból, fiatalsághitből, meglátogatására, mindennapjaiban, wesselényieknél, klasszicizálóbb, fegyelmezettség, megindultságuk, életszeretetet, padlásgerendás, embertisztelet, otthonosságban, gyümölcsösében, gyermekkoromat, , ,
2020.09 2020. Október 2020.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 5 db bejegyzés
e hónap: 5 db bejegyzés
e év: 1182 db bejegyzés
Összes: 2483 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 354
  • e Hét: 2454
  • e Hónap: 354
  • e Év: 140742
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.