Regisztráció  Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Napraforgó a legtöbb lány, ahogy a virág, a fényre vár.Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll.... forognak a nap felé, pedig felhős az ég. Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/20 oldal   Bejegyzések száma: 190 
Lévay Sándor: Ha tégedet . . .
  2018-03-19 07:10:36, hétfő
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Lévay Sándor   
Berda József: Arcom a tükörben.
  2018-03-19 07:08:44, hétfő
 
  Berda József:

Arcom a tükörben.


Te fiatal arc, ismerős arca magamnak: nézz
vissza rám, nevess a magad szemébe most, ne légy
oly borongó ! Illetődj meg, hogy, lám, élsz még, s visszaidézheted
a nagyszerű indulatokat; állati dühét és örömét a napoknak,
aminek nyomát annyira rajtadhagyta forrongó idő.

Most tudod csak, mik voltak azok a boldog s ama
szomorú napok, fiatalságom furcsa napjai ! Szinte
érzed a sok-sok éhezést, nagy evéseket, ivásokat, s a
meztelen szerelem csodálatosan csengő napjait, amint
visszacsillogsz most felém férfikorbahajló szép kamaszarc !

Isten veled hát utolsó villanás - önfeledt mosoly !
A zord őszi szelek jele ez már, mikor elhullajtván
virágaidat s minden leveledet, mezítelenül nézel
a télnek elibe, s csak azt látod majd, mint veri
vissza a szikrázó hó dísztelen árnyékodat.

(Ujpest.)

Széphalom 1933.
 
 
0 komment , kategória:  Berda József  
Endrődi Sándor: Mementó.
  2018-03-19 07:07:13, hétfő
 
  Endrődi Sándor:

Mementó.


Jön a halál,
Az örök éjszaka.
Megyek vele
És nem tudom : hova !

Köröltem gyér öröm,
Tengernyi gyász.
Állandó végzet itt
A pusztulás.

Fölszáll a por
A fénylő semmibe,
S itt nem marad, -
Csak árnya, csak hire.

Künn rémes, vak sötét,
És odalent ? -
Csak percznyi zaj a lét,
A többi csend.

A Hét 1901. február 24.
 
 
0 komment , kategória:  Endrődi Sándor  
Versényi György: Falusi harang.
  2018-03-19 06:59:28, hétfő
 
  Versényi György:

Falusi harang.


Városon a harang szívbe rezgő beingja
Meg se hallszik, elvész sokadalmas zajba
Gépek dübörgése, gyár füttyös lármája
Túlzörgi. Rohanvást ki figyelne rája ?

Odakünn a fala balzsamos csendjében
Tisztán, lágyan csendül csodálatosképen.
Mintha nem is, nem is a toronyban szólna,
Mintha csak a szivünk dobogása volna.

Hej, hogy tudta húzni öreg Buzdi János !
Nincs, nincsen ő hozzá hasonlatosságos,
Heted-hét országon bizony nem volt párja.
A ki csak hallotta, visszasír utána.

Sziv volt a harangban, ha húzta ő kelme;
Melegséggel zengett szózatos ércznyelve.
Csilingelt, örvendett, ha szólt esketöre:
Áldásnak igéje áradt ki belőle.

Hívott, hívogatott rábeszélő liangja,
- Mint anya gyermekét a hogy hívogatja, -
Az Úr beszédének meghallgatására,
Szivet megenyhítő buzgó imádságra.

Zúgott, jajveszékelt a vihar elébe,
Pusztító tűz-elem nagy veszedelmére.
A csontot. a velőt búgása átjárta,
Reszketve emlékszel ősz fejel is rája.

S hogy nyögött, zokogott, halottat siratván,
Úgy kisérte végső, bús útja haladtán,
Mintha csak tulajdon édes fia volna.
Apja, anyja se volt olyan siratója.

Öreg Buzdi János, rég ott lenn pihen ked! . .
Jól végzett munkára csöndesen pihenhet.
Áldva emlegetik harang kondultára :
Szép, szép; de az öreg még szebben csinálta !

Kolozsvári Lapok 1899. február 19.
 
 
0 komment , kategória:  Versényi György  
Bajza József: Az emlényhez
  2018-03-19 06:57:58, hétfő
 
  Bajza József:

Az emlényhez


Kisded emlény, kék virág,
Fölneveltelek,
Hogy szerelmi gyászjelűl
Néki küldjelek.
Keble bokrétáihoz
Tűz a lyányka majd,
És ha hervadozni lát,
Búsan felsohajt:

«Értelek, te szép virág,
Sír lakóihoz
A ki téged küld nekem,
Búban hervadoz.
Ah hogy éltem s élete
Gyász és szenvedés!
Ah hogy bírni őt nekem
Tiltja végezés!»
 
 
0 komment , kategória:  Bajza József  
Alpári Lajos: Ábránd.
  2018-03-19 06:57:08, hétfő
 
  Alpári Lajos:

Ábránd.


"Ha egykor nem leszek,
S a sír borul reám -
Szeretsz-e akkor is
Te drága, jó leány ?"

"Gondolsz-e arra majd,
Ki már ott lent pihen
Hol nincsen érzelem -
A földnek mélyiben ?"

"Eljösz-e majd oda,
Hol domborul a hant,
Hü szivemnek, midőn
Csak hamar lesz alant ?"

"Az nem lehet - soha !
Miért? Fáj hallanom. . .
Veled megyek s tovább
Szeretlek angyalom !"

Váczi Hirlap, 1888. julius 22.
 
 
0 komment , kategória:  Alpári Lajos  
G. Diószeghy Mór: Sokszor nagyon nehéz . . .
  2018-03-19 06:56:20, hétfő
 
  G. Diószeghy Mór:

Sokszor nagyon nehéz . . .


Sokszor nagyon nehéz az élet,
Utunk sivár pusztára téved.
Nincs egy forrás a sivatagba',
Sem egy árnyék, mi enyhet adna,
Az éj leszáll s nem gyúl ki csillag,
Nincs balzsamja emésztő kinnak.

Éles rögön vérzik a lábad,
Minden nap meghal egy-egy vágyad,
A köny már kiapadt szemedből,
Biztató szó embertől nem jő.
Lelked sajog, kétségtől tépve
S remegve nézel fel az égre.

S azután vége lesz a mának,
A temetőn egy sírt megásnak,
S ott mindennek örökre vége !
Hát ez az élet reménysége ?
Küzdő ember jutalmát várja
S jutalma ott a ronda sárba' ?

Nem. Nem csalhat meg édes álmunk,
Éj után virradatot várunk.
Ne mondjátok balga mesének,
E hittel könnyebb lesz az élet.
Így nem olyan sötét az éjjel . . .
Ezt a hitet ne tépd hát széjjel.

Vasárnapi Ujság 1895. julius 28.
 
 
0 komment , kategória:  G. Diószeghy Mór  
Csengey Gusztáv: Szép bosnya királylány.
  2018-03-19 06:53:53, hétfő
 
  Csengey Gusztáv:

Szép bosnya királylány.
(Románcz.)


Piros virágok közt lágy fűre borultam,
Mulatozott lelkem szép daliás multban,
Mulatott, álmodott piruló hajnalon,
Szerelem volt álma . . . Hadd mondja el dalom.

Szerelmes hős Lajos magyarok királya
A bosnya királynál menyasszonyát várja:
"Költsétek, hozzátok, hosszu már az álom,
Szerelmes ébredtét oly epedve várom!"

Szép bosnya királylányt költik nyoszolyában:
"Serkenj föl, serkenj föl, koszorús királylány !
Eljött vőlegényed, magyarok királya,
Szerelmes ébredted oly epedve várja !"

Szép bosnya királylányt öltöztetik szépen,
Elmult tündér-álom zendül meg szivében,
Zeng a fájó emlék, reszket a szó ajkán:
"Megreped a szívem, jó nevelő dajkám!"

"Lelkem jó Erzsikém ej dehogy reped meg,
Mi búja van, a kit oly nagyon szeretnek?"
Szép Erzsike suttog . . . reszket a szó ajkán:
"Régi mese . . . hallod? jó nevelő dajkám!"

"Sürü rengetegben repültem lovamon.
Oh halálom lesz már a végtelen vadon;
Nekivadult lovon nem használ a kantár,
Tátongó örvénynek széléig rohant már."

Fondogálja haját a nevelő dajka,
Reszket a hajfonat, reszket a kéz rajta . . .
Kopognak az ajtón türelmetlen kezek;
"Siessünk Erzsikém", dajka hangja rezeg.

"Jaj, széles az árok, folyam zúg a mélyben,
Im' délczeg dalia robbant most elébem.
Megragadta lovam' erős vas kezével,
Megigézte szívem tündöklő szemével."

Kopogat az ajtón türelmetlen násznép . . .
Ékszeres fióknál dajka tétováz még:
"Ezt a gyémánt csattot, ezt a gyöngyös éket . . .
Azután? . . . ugy-e bár a lovag is égett?"

"Ott lenn a várkertben látogatott engem,
összeforrt a szívünk édes szerelembon . . .
Oh édes szerelem, oh mulandó álom! . . .
Eltünt a szép lovag . . . tán soha sem látom."

Kinyitja az ajtót királylány dajkája.
Fényes násznép közé lép a halvány lányka.
Zeng a fájó emlék, reszket a szó ajkán:
"Megreped a szívem, jó növelő dajkám !"

"Meghalok, meghalok, tudom, nemsokára,
Megsirat, eltemet magyarok királya,
Megsirat, eltemet, azután elfeled,
Mint a magyar lovag elfeledt engemet."

Nyílik a nagy terem fényes ajtószárnya . . .
Hadverő nagy Lajos karjait kitárja,
Karjait kitárja, epedve kiáltja:
"Oh csak úgy, ha szeretsz, bosnya király lánya!"

Néz merőn a lányka délczeg vőlegényre . . .
Fölsikolt . . . ráborul szerelmes keblére,
Szerelmes keblére szép fejét lehajtja . . .
Mosolyog a násznép, mosolyog a dajka.

Kérdi csókos szóval magyarok királya:
"Ismersz-e, szeretsz-e, bosnya királylánya!"
"Ismerlek, szeretlek ! . . . ha mindez nem álom . . .
Szerelmes lovagom . . . koronás királyom!"

Vasárnapi Ujság - 1869. január 24.
 
 
0 komment , kategória:  Csengei Gusztáv  
Kántorné Szegedy Gizella: Egyedül
  2018-03-19 06:51:20, hétfő
 
  Kántorné Szegedy Gizella:

Egyedül


Egyedül vagyok, de mégsem.
Oly egyedül, hol nincs ember sem
Rengeteg Csillag vigyáz Reám.
Az égből csodák néznek le rám.

A temető hűvös, én gyermek vagyok,
Egy fűszálon bogár mászik, ijedt nem vagyok.
Parancsot kaptam - "Csak felfelé nézz
Még ha ellenség szeme is néz.

Szűnjön meg a föld számodra,
A Csillagot nézd, színeiben számolva.
Eltűnik akkor minden félelem,
Az Égből ajándék száll le kedvesem.

A holtak birodalma ahol vagy,
De az Ég csodája oly nagy.
Minden Csillag a Tiéd,
S adja néked a bátorság hitét -"

1939.
 
 
0 komment , kategória:  Kántorné Szegedy Gizella  
Dornis Szilvia: Így tudom
  2018-03-19 06:50:09, hétfő
 
  Dornis Szilvia:

Így tudom


akit én ölelek meg,
azt ő túléli, de nekem
mindig a súlya marad,
a régi fájdalom könnye,

az a pár szívdobbanás,
ahogy lüktet az életem,
odabent sír, kifele
míg nevet, és komolyan vesz

minden apró jelet, szót -
törékeny pohárból csorgó
nektárt, később a mérget,
a földre feszített képet,

múltba teszi a vágyat,
aztán újra előszedi,
többször, ahogy kel a nap,
a gyengeségnek engedni,

és tudni, még kellene
többet tudni, még meglátni,
szeretni magam: benne,
akivel a testem gyenge,

akit én ölelek meg,
azt ő túléli, de nekem
halálom vagy életem,
csak így tudom, csak így lehet.
 
 
0 komment , kategória:  Dornis Szilvia  
     1/20 oldal   Bejegyzések száma: 190 
2018.02 2018. Március 2018.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 10 db bejegyzés
e hónap: 190 db bejegyzés
e év: 782 db bejegyzés
Összes: 30679 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2751
  • e Hét: 8307
  • e Hónap: 116227
  • e Év: 488365
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.