Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/15 oldal   Bejegyzések száma: 147 
Johann Sebastian BACH: Adagio, BWV 974
  2019-12-15 23:07:51, vasárnap
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  kedvenc videóm  
Kiüresíteni a szívünket 12.15
  2019-12-15 22:29:21, vasárnap
 
  Advent 3. vasárnapja - Gondolatok az evangéliumhoz (Mt 11,2-11)
Az adventi időszakban nincs virág az oltáron. A bűnbánat színébe, violába öltözik a szent liturgia, mert alkalmassá kell tenni, ki kell üresíteni a szívünket Isten befogadására. A szemünk előtt olyan példaképek vannak, mint a mai evangélium szereplője, Keresztelő Szent János.
Hogyan tudjuk befogadni Istent az életünkbe? Talán éppen a várakozás vezet rá erre bennünket. Ugyanis adventben nemcsak karácsonyra várunk, hanem figyelmünket Jézus második eljövetelére fordítjuk. A kettő együtt tud igazán mélyre hatolni bennünk.
Fiatal családok lelkesen készültek advent igazibb átélésére. Arra kérték a csoport lelki vezető papját, hogy olyan feladatot adjon nekik, ami igazi próbatételt jelent, más, mint a böjt, a bűnbánat, a jó cselekedet, amit egyéb alkalmakkal végeztek. Legyen ez az advent most megrendítő. Az atya, miután megbizonyosodott a fiatal házasok eltökélt szándékáról, a következő javaslatot tette: ,,Az adventi időszakban engedjétek meg, hogy bármikor elmehessek hozzátok családlátogatásra, bejelentkezés nélkül. Akár még éjszaka is!" A javaslat megdöbbentette a fiatalokat, de kisebb tanakodás után végül is beleegyeztek. Teltek-múltak a napok, és az otthon töltött időben tisztábban tartották a lakást, rendesebben voltak felöltözve. A férjek figyelmesebbek voltak, az asszonyok háziasabbak, mert hátha éppen most fog betoppanni az atya, talán éppen ebben a pillanatban.
Hozzánk is eljön, persze, nem az atya, hanem Jézus. A mai szentleckében erről a türelmes és állhatatos várakozásról olvasunk Szent Jakab apostoltól. Igazából ez nem jelent mást, mint megélni a jelent, bár a szívünk a mindennapi élet monotóniájában könnyen elfárad. Rövid időre tudunk hősök lenni, ám hosszabb időre nemigen, az már nagy erőfeszítést igényel. Úgy vagyunk, mint a 10 kilométeres futásnál: amikor valaki nekilendül, kilő, fut, még a televíziónak is meg tudja mutatni, milyen gyors, ám végül a 28. lesz, mert menet közben elfáradt.
Egy rövid időre mi is meg tudjuk mutatni, milyen buzgó katolikusok vagyunk. De aztán eltelik egy hónap, kettő, három. Az élet monotóniája, a munka, a család, a reggeli felkelés fárasztó. Milyen csodálatos egy jó lelkigyakorlat! Valami újdonságot hoz az életünkbe, és persze abban is ott a Lélek. A mindennapok monotóniájában kitartani, erőfeszítéseket tenni azért, hogy mindvégig Istenért dobogjon a szívünk, ez nehéz, de nagyon megéri. Mert ekkor születik meg az öröm az életünkben, szép lassan, észrevétlenül. Az örvendezés vasárnapján mi mást kérhetünk Istentől, mint hogy adja meg nekünk ezt az örömet. S Keresztelő Szent Jánosra is figyelve, akarjunk mindvégig kitartani az apostol szavaival: ,,Kitartó türelemben vegyetek példát a prófétáktól, akik az Úr nevében szóltak!" (Jak 5, 10)

Bátor Botond OSPPE
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Az Eucharisztia ünneplése 72.
  2019-12-15 22:26:44, vasárnap
 
  ...... .......


Alvilág zárain áthatolván, foglyaidat megmentve, győztes jeles győzelmi utadon, az Atya jobbján foglalsz helyet.

A Iesu nostra redemptio kezdetű himnusz harmadik versszaka a második versszak szerves folytatása, hiszen egy misztériumként tekint Jézus kínszenvedésére, halálára, feltámadására és mennybemenetelére. A költő ismételten Szent Péter első levelére hivatkozik: ,,Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de Lélek szerint életre kelt. Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült, amelyben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által" (1Pt 3,18-20; vö. Ef 4,9; Róm 10,6; Fil 2,7). A descendit ad inferos (alászállt a poklokra) hite a Mt 27,52 alapján már Antiochiai Szent Ignácnál is feltűnik (Magnes, IX.2). A harmadik versszak ezért a keleti ikonográfiából ismert képet idézi az apostoli hitvallások alapján. Az alászállt a poklokra tétel feltűnik Tyrannus Rufinus Expositio című művében (404 körül), majd Toledói Szent Ildefonznál (659-669), illetve Arles-i Szent Caesarius írásaiban. Noha az ősibb keleti kánongyűjtemények hitvallásaiban nem szerepel a tétel, a keleti ikonfestészetben megjelenő dódekaorton (tizenkét ünnep) között Krisztus pokolra szállása az evangéliumi beszámolók mögötti misztériumba nyújtanak betekintést. Az Anasztaszisz-ikonok nem a sírjából kilépő Krisztusra fordítják a figyelmünket, hanem a feltámadás misztériumának lényegére. Az úgynevezett Nikodémus-evangélium gazdag szemléltető teológiája nyomot hagyott a keleti ikonográfiában. Krisztus halványkék mandorlában, fényes, fehér ruhában áll előttünk. Lábai alatt a pokol összetört, keresztbe fektetett kapuszárnyai, amelyekről lehullottak a zárak, a reteszek és a kulcsok. Erre utal a himnusz claustra szava is. Az Úr megragadja Ádám kezét. Az ikon további szereplői: Ádám mögött felsorakozva Dávid és Salamon Keresztelő János vezetésével; Éva - vörös ruhában és tisztelettudó hódolattal, kendővel takart kezekkel -, mögötte Mózes a törvénnyel, Izajás és Ábel. Sokszor a csoport tagja Dániel próféta is. A XVI. századi orosz ikonográfiában Dioniszij iskolája vitte teljességre ezt az ábrázolást (Szosesztvije, Tretyakov Galéria). Jézus megváltja mindazokat, akik mindig az övéi voltak, és kiragadja őket az sátán hatalmából. A feltámadást ezután úgy írja le a himnusz szerzője, mint győzelmi diadalmenetet, amelynek során Krisztus elfoglalja azt a helyet, amely öröktől az övé, de most már Isten-emberként. Idézzük fel a keleti egyház húsvét reggeli zsolozsmájának 6. ódáját: Leszállottál, Krisztus, a föld alsó részeibe, és összetörted a foglyokat letartó börtönök zárait, s a harmadik napon, mint Jónás a cethalból, föltámadtál a sírból.

Magyar Kurír Sztankó Attila liturgikus jegyzete
 
 
0 komment , kategória:  Szentségimádás  
Élő adventi kalendáriummá vált Kópháza
  2019-12-15 22:17:24, vasárnap
 
  A Győr-Moson-Sopron megyei Kópházán 2014 óta osztrák mintára minden adventi napon egy intézmény vagy egy családi ház ablakát öltöztetik ünnepi díszbe a helyiek, számmal jelezve, hogy hány nap telt el a várakozásból. Esténként a falu apraja-nagyja összegyűlik az aznapra feldíszített ablak előtt, hogy Németh Antal plébániai kormányzó vezetésével készüljenek az Úr Jézus születésének ünnepére.
A napról napra megnyíló ablakok hitünk lényegére mutatnak rá, arra, hogy Krisztusban van élet. Ő az igazi fény, aki mindannyiunkat megvilágosít. A feldíszített ablakok jelzik, hogy a kétezer évvel ezelőtt történt megtestesülés jelenében élünk. Ennek az eseménynek a jelentése az értelmünket meghaladva a szívünket akarja megérinteni. A kivilágított ablakok arra hívnak minden este, hogy találkozzunk vágyainkkal, igényeinkkel, félelmeinkkel, csalódásainkkal, reményünkkel, hitünkkel és kételyeinkkel. A megnyíló ablakokon át lássunk rá az isteni misztériumra és életünk titkaira! - buzdította a kópháziakat az idei első ablaknyitás alkalmával Németh Antal plébániai kormányzó.
Klemensits Ingrid, az adventi ablaknyitások szervezője elmondta, hogy minden estének van egy házigazdája, ő fogadja a vendégeket egy karácsonyi verssel vagy történettel. Ezt követően Németh Antal a Szentírásból olvas fel, és elmélkedéssel segíti az elhangzottak megértését, majd megáldja az adott nap ablakát. A résztvevők a közös imádság során elhunyt szeretteikről is megemlékeznek. A program szeretetvendégséggel zárul. ,,Hálásak vagyunk Németh Antal atyának, aki már a kezdetektől támogatta az ablaknyitást, aki minden este vezeti nyáját beszédeivel, imáival. Nagyon örülünk, hogy részesei lehetünk ennek a csodának" - hangsúlyozta beszámolójában Klemensits Ingrid.
Képek itt meg nézhetők Link
...... ........

 
 
0 komment , kategória:  Advent  
Böjte Csabával együtt adott hálát Zoboralja
  2019-12-15 22:13:13, vasárnap
 
  ...... .........


Zoboralja az idei zarándokévben a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készült. Májustól decemberig lelki rendezvények sorozatát szervezték meg a nyitrai kálvárián. December 8-án, advent második vasárnapján Böjte Csaba ferences szerzetessel adtak hálát és zárták le a zarándokévet. Zeman Istvánnak, a magyar búcsúk főszervezőjének beszámolóját szerkesztve tesszük közzé. Link
 
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba atya miséi  
Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Szombathelyen .....
  2019-12-15 22:10:23, vasárnap
 
  Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Szombathelyen és Szentgotthárdon

Magyar kurír 2019.12.15 Link
 
 
0 komment , kategória:  Dr. Székely János püspök  
Boldog Brenner János vértanú, áldozópap
  2019-12-15 22:02:42, vasárnap
 
  2019. december 15 Magyar kurír
A tavaly május 1-jén boldoggá avatott vértanú lelkipásztorra, Brenner Jánosra emlékezünk december 15-én. Kérjük közbenjárását!
Istenünk, te a diadalmas vértanúság kegyelmét adtad Boldog Jánosnak, hogy példája ragyogó fényként tündököljön Egyházadban. Add kegyelmedet, hogy amint ő követte Krisztust a keresztúton, nyomában járva mi is eljussunk az örök élet örömébe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Karácsonyi Sztory Teljes Film Magyarúl
  2019-12-15 21:48:23, vasárnap
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Karácsonyi üdvözlet  
2019.12.15. Advent 3. vasárnapja, ami az ÖRÖM vasárnap is.
  2019-12-15 21:33:34, vasárnap
 
  Mottó:
A Gaudete vasárnap a latin Örvendjetek [az Úrban] kezdetű, Pál apostol szavait idéző introitusról kapta a nevét.
,,Örüljetek az Úrban mindig! Újra mondom: Örüljetek! Ismerje meg mindenki a ti szelídségeteket! Az Úr közel van! Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé!" (Fil 4,4-6)
A liturgia színe a lila helyett a rózsaszín: a közeledő karácsony miatt a hátralévő napok alaphangja az öröm.
...... ........... ......


...... ........... ...........Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
2019.12.15 17 órai kezdettel Adventi est volt,
  2019-12-15 21:29:09, vasárnap
 
  A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége XI. Kerületi Csoportja a
Szent Gábriel Irodalmi Klubbal együttműködve KARÁCSONYVÁRÓ verses-zenés programot tartott.
...................... ........... ...................................


 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
     1/15 oldal   Bejegyzések száma: 147 
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 147 db bejegyzés
e év: 4424 db bejegyzés
Összes: 41127 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 2418
  • e Hónap: 39984
  • e Év: 1014603
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.